«El 39» og erfaringar frå Hordaland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«El 39» og erfaringar frå Hordaland"

Transkript

1 «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune

2 Elbilar og lading

3 Hordaland fase 1: Normallading: Omlag 70 stader Vel 300 punkt Radøy Sund Bømlo Matre Dale Voss Norheimsund Gol Rjukan 2010: BKK i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, kommunar og kjøpesentre: Ladepunkt for 2,3 mill. fullfinansiert av Transnova. Av dette 1,3 mill. ved vg. skular. Sveio Bø i Telemark Alle elbilar Normallading med 2kW i 6 8 timar AC vanleg stikkontakt, 10A sikring

4 Hordaland fase 1: Saknar normallading her: Radøy Matre Vinje Austre Voss Sund Bømlo Eikelandsosen Husnes Skånevik Etne Ulvik Granvin Dale (Voss) Eidfjord Jondal (Norheimsund) Ullensvang Odda Indre Hardanger Indre Sunnhordland Gol Rjukan Sveio Bø i Telemark Alle elbilar Normallading med 2kW i 6 8 timar AC vanleg stikkontakt, 10A sikring

5 Hordaland fase 2 Hurtiglading 8 hurtigladepunkt i private Knarvik Fyllings-dalen Oppedal ferjekai Dale Åsane Fjøsanger Voss Halhjem ferjekai Leirvik Aksdal Hordaland fylkeskommune Gol i samarbeid med Geilo : nettselskap, kommunar og grunneigarar: 8 ladepunkt for 4,2 mill. - 1,4 mill. frå Transnova Flå - 1,0 mill. frå fylkeskommunen «El 39» frå Stavanger til Sognefjorden - Aksdal, Tysvær i Rogaland (i drift) - Leirvik, Stord (i drift) - Halhjem ferjekai, Os (5.11) - Fjøsanger, Bergen (5.11) - Knarvik, Lindås (5.11) - Oppedal ferjekai, Gulen i Sogn og Fj. «El16» frå Bergen til Voss - Dale, Vaksdal (5.11) - Voss (i drift) Mitsubishi, Citroën, Peugeot og Nissan Hurtiglading med 50 kw i opp til 1/2 time DC CHAdeMO 400V, 100A sikring

6 Hordaland fase 2 Hurtiglading Knarvik Øygarden Straume Sund Leirvik Førde Oppedal Matre? Aksdal Samarbeid om 6 nye punkt i 2013 Voss Odda Eidfjord Norheimsund Etne Sogndal Aurland Haukeli Geilo Gol Flå FUV-sak 120/12 Regionsentra: Norheimsund (Rv 7) Odda (E 134) Straume (Vest for Bg.) Stamvegnett: Matre (E39) Eidfjord (Rv 7 mot Geilo) Etne (E 134) Nye, planlagde hurtigladepunkt Løyving 2012: kr Løyving 2013: kr?? Kostnad: Omlag 3 mill.

7 6 hurtigladepunkt Nokre fakta Kostnad: Omlag kr per pkt, sum 3,2 mill. Finansiering: - Transnova: 1,2 mill - Hordaland fylkeskommune: Om lag 1 mill. - BKK: hurtigladestasjonar - SKL: hurtigladestasjon - Voss Energi: hurtigladestasjon - Bergen kommune: Voss kommune: Eigeninnsats: Omfattande tidsbruk i fylkeskommunen og kraftselskap Anbod og vinnar av anbod - Etablere samarbeid og søknad Transnova: Ardeo Technology - Prosjektgjennomføring og anbod nedanfor: Sweco - Hurtigladestasjonar: ABB - Leskur, minianbod: Norfax - Entrepenørarbeid: Landås Hage og Boligservice Betalingsløysing: Førebels gratis. Ventar på nasjonal løysing. Hurtigladestasjon, Leirvik, Stord

8 Hordaland fase 3? Saknar normallading her: I borettslag m.v. Ved gateparkering Ved arbeidsplassar Fleire stader i sentrum For ebilar For ladbare hybridbilar

9 Andre regionale tiltak for elbilar FUV-sak 120/12 Minst 20% av parkeringsplassane skal ha ladepunkt, kor ein andel må reserverast for ladbare motorvogner. Dette gjeld: - Fylkeskommunale anlegg - Som oppmoding til kommunar og stat. - Kommunale parkeringsnormar bør stille same krav. Det bør vere hurtiglading ved kollektivterminalar, innfartsparkeringsanlegg, Bergen Lufthavn Flesland, større jernbanestasjonar, ferjekaiar og hamner samt krav ved utbygging/utviding av kjøpesentra. Andre Kollektivfelt og sambruksfelt gir betre framkomst for elbilar. Framleis gratis straum ved offentlege ladepunkt

10 Hurtiglading langs E 39 Stavanger Kristiansund Sak 30/11 Hurtiglading for elbilar langs E 39. Vedtak, 8. september 2011: AU sluttar seg til framlegget om å etablere eit samarbeidsprosjekt om etablering av hurtigladestasjonar om lag kvar tiande mil på E39 frå Stavanger til Kristiansund. Det blir etablert ei prosjektgruppe med deltakarar frå dei fire fylkeskommunane som sikrar framdrift i prosjektet inkludert finansiering av tiltaket. Prosjektgruppa: - Per Svae, Hordaland FK - Elisabeth Veivåg Helseth, Sogn og Fjordane FK - Guri Bugge, Møre og Romsdal FK - Anders Sæternes, Rogaland FK AU ønskjer å bli orientert om framdrifta av tiltaket.

11 Hurtiglading for elbil langs E 39 Stavanger og sørover Lyse Energi AS Har teke initiativ til og finansiert grunnleggande infrastruktur i Stavanger og omegn Aktuelle stader E 39 Stavanger - Kristiansand Egersund/ Byrkjemo (Rogaland) Flekkefjord (Aust-Agder) Mandal (Aust-Agder)

12 Hurtiglading for elbil langs E39 Hordaland og omegn Knarvik Fyllings-dalen Oppedal ferjekai Matre Voss Dale Åsane Fjøsanger Halhjem ferjekai Geilo : Gol - Aksdal (Haugaland Kraft) - Leirvik, Stord (SKL) Flå - Halhjem Ferjekai (BKK) - Fjøsanger, Bergen (BKK) - Knarvik (BKK) Leirvik Aksdal : - Oppedal ferjekai (BKK) - Matre (BKK) Omlag 50 km mellom stasjonane

13 Hurtiglading for elbil langs E39 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Ålesund?? Tingvoll/Aspøy Molde : Etablere samarbeid og bygge stasjonane: Seminar, M & R Møte, S & Fj. Volda/Furene Nordfjordeid Førde Oppedal Aktuelle stader for nye hurtigladestasjonar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal