Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud"

Transkript

1 Kommunekrafts virksomhet - Salg, forvaltning og anbud Oslo 30. mai 2012 v/advokat ved Høyesterett Caroline Lund

2 Tema 1. Kommunekrafts virksomhet og tjenester 2. Formidling av salg av konsesjonskraft til fastpris 3. Bistand ved inngåelse av forvaltningsavtale 4. Kjøp av forvaltningstjeneste anbudsplikt? 5. Bruk av Kommunekrafts rammeavtaler

3 Kommunekraft AS Kommunekraft AS ble stiftet av LVK og medlemskommunene i 1993 Eies av 127 kommuner, 8 fylkeskommuner og LVK Bakgrunnen for opprettelsen av selskapet Non profit -selskap

4 Virksomheten Kommunekraft bistår kommuner både med omsetning av kraft på fastpriskontrakter og inngåelse av forvaltningsavtaler Total mengde kraft i GWh Totalt tildelt konsesjonskraftmengde til samtlige kommuner 8,6 TWh Gjennomsnittlig pris på årskontrakter for 2012: 357,39 kr/mwh

5 Total kraftmengde formidlet gjennom Kommunekraft: Kvantum (GWh) 1779, ,11 525,05 717,71 941, ,47 Kvantum

6 Oppnådde priser

7

8

9

10 Salg på fastpriskontrakter Kommunekraft har lang erfaring med salg av kraft på fastpriskontrakter Bistår også med salg av andre kraftrettigheter (andelskraft, erstatningskraft, hjemfallskraft etc) Kontrakter med ett til tre års tidshorisont

11

12 Salg på fastpriskontrakter Formidler kontakt mellom kommuner og markedsaktører som ønsker å kjøpe kraft Kjøper kan være konsesjonær, landsomfattende markedsaktør, regionale selskaper og lokale e-verk Tilbyr kraften på det åpne markedet gjennom konkurranser Tilbudskonkurranser etter faste prosedyrer Sikrer best mulig pris i markedet på det aktuelle tidspunkt

13 Salg på fastpriskontrakter Fordeler: Gir god forutsigbarhet Sikrer riktig markedspris for kraften på det tidspunkt kraften blir solgt Lave transaksjonskostnader; 0,12 øre/kwh Ulemper: Kraften selges i en engangstransaksjon avhengig av å treffe markedet Går glipp av eventuelle oppturer i markedet

14 Prisutvikling 2013-kontrakter Euro/MWh

15

16 Forvaltningsavtaler En forvaltningsavtale er en avtale mellom oppdragsgiver (kommunen) og leverandør av forvaltningstjenesten (forvalter) Avtalen går ut på at forvalteren skal håndtere kommunens kraft i det fysiske markedet, og prissikre kraften gjennom finansielle handler Ingen overdragelse av eiendomsretten til kraften fra kommunen til forvalter 16

17 Forvaltningsavtaler Forvaltningen skjer på kommunens regning og risiko, og kommunen er selv part i avtalene Kommunen tar selv posisjoner i kraftmarkedet Kraftforvalteren skal ha vederlag for den tjenesten som ytes ved å forvalte kraften i kraftmarkedet Forholdet til anbudsreglene 17

18 Fordeler: Forvaltningsavtaler Mulighet for optimalisering av prisen på konsesjonskraften Jevner ut svingninger i markedet ved hjelp av sikringshandler Forutsigbare inntekter sikrer prisen før leveringsåret Ulemper: Større kostnader Mest aktuelt ved større kraftvolum

19 Innholdet i avtalen mellom kommune og forvalter Regulerer hva forvalter skal yte: Foreta sikringshandler for å sikre at kommunen oppnår en bestemt pris på kraften levert på et bestemt tidspunkt (finansiell handel) Optimere kraftsalget på tidspunktet for levering (fysisk handel) Rammene for markedsageringen er bestemt i kommunens risikostrategi

20 Nærmere om forvaltningstjenesten Markedsanalyser Forvaltning i kraftmarkedet Finansiell sikringshandel Anmelding og uttak av kraft Salg av fysisk kraft Avregning og oppgjør

21 Markedsanalyser Markedsanalysene legger grunnlaget for all agering i kraftmarkedet Analyser foregår på lang, mellomlang og kort sikt Innkjøp og bearbeiding av markedsanalyser og rådata: Hydrologi, temperatur, vind og nedbør, produksjon og forbruk, priser på kull, olje og gass m.m

22 Finansiell sikringshandel Handel med verdipapirer kraftderivater Partene inngår et veddemål om kraftprisen i et bestemt tidsrom Handelen skjer i første rekke med kraftbørsen Nord Pool som oppgjørssentral

23 Salg av fysisk kraft på Nord Pool Spot Salg av kraft time for time Hvor stor mengde som skal leveres anmeldes dagen i forveien til Nord Pool Spot Prisen fastsettes av Nord Pool Spot dagen før leveringsdagen

24 Priser på Nord Pool Spot

25 EUR/MWh Prissikring og fysisk salg Elspotpris Sikringspris

26 Ulike forvaltningsmodeller - risikostrategi Risiko defineres her som kraft som ikke er prissikret før levering risikoen ligger i usikkerheten om hvilken pris som kan oppnås på kraft med levering i en bestemt periode Kommunen velger risikostrategi forutsigbarhet / høye inntekter

27 Ulike type forvaltere og forvaltningsavtaler Tar forvalter selv posisjoner i markedet? NB: Også avtaler med garantert minstepris og deling av overskudd mellom kommune og forvalter er en forvaltningsavtale, som i utgangspunktet skal ut på anbud

28 Systematisk sikring

29 Periodisk sikring

30 Sikring med tilbakekjøp

31 Fysisk salg Hvordan hente ut merverdien Elektrisk kraft selges i volum per tidsenhet (timer, dager, måneder og år) Det er 8760 timer i et år Konsesjonskraften kan tas ut på 5000 timer Med forvaltning kan kraften tas ut i de timene med høyest pris

32 UNVEs månedsblokk MÅNEDANDEL (%) Januar 11,257 Februar 10,159 Mars 10,113 April 8,356 Mai 6,901 Juni 5,762 Juli 4,891 August 5,783 September 6,965 Oktober 8,724 November 9,969 Desember 11,120 Sum 100,000

33 Brukstid ned til 5000 timer Standard i bransjen månedsblokkmodellen Kan regulere effektuttaket innenfor måneden 12,000 Månedsblokkmodellen 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Mengde (%) 0,000

34 Anbudsplikt? Ved kjøp av forvaltningstjeneste kommer regelverket om offentlige anskaffelser til anvendelse EØS-avtalen og direktiv 2004/18 EF Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser 7. april 2006 nr. 402 (FOA) Anskaffelsen må skje etter konkurranse

35 KONSESJONÆR Statsstøtte: Off. anskaffelser: Konsesjonskraft KRAFTMEGLER /FORVALTER KOMMUNE KRAFTFORETAK E-VERK AS Husstander Kommunalt Industri Næringsliv Salg åpent eget forbruk marked

36 Verdsettelse av forvaltningskontrakten For tidsbegrensede og tidsubegrensede kontrakter skal kontraktsverdien beregnes for hele kontraktens løpetid eller maks 48 måneder Eksempel, forvaltning av 60 GWh/år: Forvaltningskontrakten inngås for 3 år Månedlig fastpris: ,- kr/mnd Finansiell handel: 0,15 kr/mwh Fysisk handel: 0,3 kr/mwh Årlig beløp: kr Total kontraktsverdi: kr

37 Terskelverdier Anbudsplikt er avhengig av kostnadene ved forvaltningstjenesten Kunngjøringsplikt for kontrakter over NOK Anskaffelsesforskriften del I og II stiller krav til anbudskonkurransen Kontrakter over EØS-terskelverdi NOK 1,65 millioner Anskaffelsesforskriften del I og III stiller krav til anbudskonkurransen Brudd på anskaffelsesregelverket er kommunens ansvar

38 Kommunekrafts rammeavtaler Bakgrunn: Gjennomføring av en anbudskonkurranse er svært ressurskrevende Forvaltningsavtaler er kompliserte og fordrer betydelig kompetanse i kommunen For å lette anbudsprosessen for den enkelte aksjonærkommune inngikk KKAS høsten 2010 rammeavtaler med tre leverandører: Bergen Energi AS, Ishavskraft AS og Markedskraft ASA 38

39 Formål: Kommunekrafts rammeavtaler Forenkle prosessen for kommunene Sikre gode kontraktsvilkår for forvaltningen Sikre reell markedspris på kontraktene gjennom konkurranse Redusere transaksjonskostnadene ved å inngå forvaltningsavtaler

40 Minianbudskonkurranse Innledende møte mellom kommunen og Kommunekraft Kontroll av uttakskontrakter og tildelt mengde Utarbeidelse av konkurransegrunnlag etter kommunens ønsker Kunngjøring av konkurranse og fastsettelse av frist for tilbud

41 Minianbudskonkurranse Vurdering og gjennomgang av innkomne tilbud Kommunekraft skriver innstilling med råd om valg av leverandør Aksept og inngåelse av kontrakt Oppstartsmøte med forvalter

42 Hva må kommunen sørge for? Fremskaffe oversikt over hvilken mengde konsesjonskraft kommunen tar ut og forbruket i kommunen Fremskaffe uttakskontrakter med konsesjonær og i nødvendig utstrekning oppdatere disse Definere klare målsettinger for forvaltningen, forventet avkastning, risikovillighet osv

43 Hva må kommunen sørge for? Synliggjøre særskilte ønsker og behov - Egenproduksjon? - Avtale- og erstatningskraft? - Skattespørsmål (bruk i egne bygg) - Uttaksmodell (månedsblokk, faktisk forbruk mv.) Kommunekraft vil kunne bistå med nødvendige avklaringer i tråd med kommunes behov

44 Kommunekrafts erfaringer avrop under rammeavtalen Reell konkurranse mellom leverandørene, Reduserte pris på forvaltningstjenesten for kommunene Kvalitative forbedringer Nye modeller for forvaltning, oppgjør og rapportering

45 Kommunekrafts erfaringer Behov for oppfølgning fra Kommunekraft ved evalueringer? Kommuner/fylkeskommuner kan ikke ta vesentlig finansiell risiko, jf. kommuneloven 52, nr. 3 - Behov for råd mht. fastsettelse av risikostrategi - Forvalter har ekspertise fra kraftmarkedet, men kjenner ikke nødvendigvis de rettslige rammene som gjelder for kommunens virksomhet. (Kommunelov etc)

46 Status forvaltningsavtaler 2011: KKAS formidlet forvaltningsavtale til 11 kommuner/fylkeskommuner 400 GWh Totalt 14 kommuner/fylkeskommuner 860 GWh Flere pågående prosesser

47 Kommunekrafts hjemmesider Sjekk ut hjemmesidene til Kommunekraft for mer informasjon: Lukkede sider for aksjonærkommunene Artikler om sentrale emner Publikasjoner Nyheter Aktivitetskalender

48 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund

Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning. v/ Advokat (H) Caroline Lund Konsesjonskraft Prinsippene for uttak, mengde og prisberegning v/ Advokat (H) Caroline Lund Tema 1. Om konsesjonskraftordningen 2. Hva er verdien av konsesjonskraftordningen for kommunene? 3. Prisen på

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Side 1 av 11 Forvaltningsrevisjon Utført av Kommunerevisjon IKS VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Formål: - Verifisere kraftavregningen og vurdere rapporteringsformen Område: Kraftavregning Kommune:

Detaljer

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 Rapport Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 15. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 EKSTREMPRISER VINTEREN 2009/2010... 5 4 KRAFTMARKEDET...

Detaljer

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER

KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER KOSTNADER EVALUERING ANBUD PLANLEGGING SPARING KORTVERSJON AV PENSJONSVEILEDER 2012 Avgjørende faktorer ved vurdering og innkjøp av kommunal tjenestepensjon INNKJØPROSESSEN TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Forord

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II

Regionreform og kraftinntekter. D e l r a p p o r t II Regionreform og kraftinntekter D e l r a p p o r t II REGIONREFORM OG KRAFTINNTEKTER - DELUTREDNING 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn formålet med utredningen... 2 1.2 Fylkeskommunale

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE

Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet. Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Konkurransetilsynet, Kredittilsynet og NVE Samarbeid om tilsyn med kraftmarkedet Anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom

Detaljer

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK

KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK KRAFT OG KOMMUNER Grunnbok om kraftkommuner og LVK 1 LVK en organisering av kraftkommunene Med våre bratte fjell, dype fjorder og mye nedbør er Norge fra naturens side som skapt for vannkraftutbygging.

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. oktober 2010 i sak 2010/33 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede er tilsluttet en rammeavtale med.flere leverandører om levering av blant annet mobiltelefoni. Ved tildeling av kontrakt under rammeavtalen gjennomførte

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Veileder. Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten Veileder Minikonkurranse Avrop på rammeavtaler av 29. juni 2010 om betalings- og kontoholdstjenester for staten FORORD Statlige virksomheter hadde nær 59 millioner betalingstransaksjoner i 2009. Det er

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Bankavtale for vergemålsmidler Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Advokatfirmaet Grette DA, 27. april 2012 Til Justis- og beredskapsdepartementet Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Nordland fylkeskommune et gebyr på 350 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av varmepumpe/energianlegg til Bodin videregående skole. Gebyret

Detaljer