Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning"

Transkript

1 Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget

2 Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten Norge AS Dag Strømsnes, avdelingsdirektør, Difi Kurt Richard Brekke, professor, NHH Gro Amdal, advokat og medlem av KOFA Lars Johan Frøyland, logistikk- og innkjøpssjef, Helse Vest Kristine Vigander, advokat, KS Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO Henrik Renner Fredriksen, advokat, Virke Marianne Breiland, rådgiver, LO Helmuth Liessem, generalsekretær, Kirkens Sosialtjeneste

3 Utvalgets mandat «Det presiseres at et viktig mål for arbeidet er å forenkle regelverket»

4 Rammene for utvalgsarbeidet Klassisk sektor Det nasjonale (særnorske) regelverket LOA FOA del I og II FOA del III og IV grensen må trekkes mellom direktivpålagte bestemmelser og nasjonale bestemmelser

5 Utvalget er nesten enige om diagnosen Men hva er medisinen?

6 Hva er forenkling? Færre regler Enklere regler Mer detaljerte/uttømmende regler Tydeligere regler Mindre gjentakelser Mer fleksibilitet Mindre formalisme Mindre rom for klager Mer rom for skjønn Mer forutberegnelighet Mer brukervennlighet Mer digitalisering

7 Utvalgte emner Regelverkets formål og grunnleggende prinsipper Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn Terskelverdier Kunngjøring, formkrav og kommunikasjon Ny anskaffelsesprosedyre Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon Avvisning Helse- og sosialtjenester og andre tjenester Et mulig minimumsregelverk

8 Formål Enighet om å skille formål og virkemidler Flertallet ønsker et tydelig og spisset formål Mindretallet peker på betydningen av at formålsbestemmelsen angir hvordan oppdragsgiver best kan oppnå det gode innkjøp, og ønsker at formålsbestemmelsen også favner relevante samfunnsmessige hensyn

9 Grunnleggende prinsipper Behov for opprydning/klargjøring/unngå overlapp Enighet om å samle de grunnleggende prinsippene i lovens 5 Flertallet foreslår å rendyrke prinsippene om konkurranse, likebehandling, gjennomsiktighet og forholdsmessighet Flertallet mener øvrige prinsipper fanges opp av disse Mindretallet ønsker også en eksplisitt angivelse av forutberegnelighet og etterprøvbarhet

10 Ikke-anskaffelsesfaglige hensyn Uenige om forståelsen av mandatet Enighet om at det er rom for å ivareta «andre hensyn» Flertallet ønsker å fjerne gjeldende bestemmelser i regelverket Ønsker å rendyrke det foreslåtte formålet Ønsker forenkling Gjeldende bestemmelser lite egnet til å ivareta de opprinnelige hensyn Mindretallet ønsker at gjeldende bestemmelser skal bestå Regelverket gir signaleffekter, skaper bevissthet, det offentlige har innkjøpsmakt

11 Terskelverdier Vurdert nivå og struktur Flertallet foreslår å videreføre NOK for alle anskaffelseskategorier Mindretall for å justere grensen til NOK Mindretall for å heve grensen for bygg og anlegg og særlige tjenester til NOK 3 millioner Flertall for en nedre terskel: Kontrakter under NOK skal være unntatt fra anskaffelsesregelverket

12 Kunngjøring Et samlet utvalg ønsker kunngjøringsplikt for alle anskaffelser som skal være omfattet av det nasjonale regelverket Enten kunngjøring av konkrete anskaffelser Eller forhåndskunngjøring Etterfølgende kunngjøring Absolutt plikt for særlige tjenester over EØSterskelverdien Mindretall foreslår et generelt krav for å forbedre rapportering og statistikkmateriale for norske anskaffelser

13 Formkrav og kommunikasjon Enighet om å modernisere regler om tilbudets utforming, håndtering og kommunikasjon Utvalget foreslår at direktivets hovedregel om at all informasjonsutveksling skal skje elektronisk, skal gjelde for alle norske anskaffelser. På plass i 2018? Frem til 2018: Flertall for at oppdragsgiver selv kan bestemme kommunikasjonsmidler, inkludert at tilbud kan leveres med e-post

14 Ny anskaffelsesprosedyre (1) Flertallet foreslår å gå bort fra tradisjonelle anbudskonkurranser Ny prosedyre: forhandlinger skal være en mulig og valgfri del av alle konkurranser Beslutning om eventuelle forhandlinger kan tas etter tilbudsfristens utløp Motivere leverandører til å gi sitt beste tilbud fra start/unngå «forhandlingsmonn»

15 Ny anskaffelsesprosedyre (2) Oppdragsgiver bestemmer selv hvordan eventuell dialog skal gjennomføres Ikke behov for særskilte bestemmelser om avklaringer Likebehandlingsprinsippet styrende og bestemmende for dialogen, enten denne handler om å avklare og/eller å forhandle Et mindretall ønsker å videreføre gjeldende prosedyrer

16 Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon (1) Foreslår i all hovedsak å videreføre gjeldende regler om kvalifikasjonskrav Oppdragsgiver skal ha frihet til å bestemme om det skal settes krav, og hvilke Ikke de samme begrensninger som over EØSterskelverdiene Med kvalifikasjonskrav følger det dokumentasjonskrav Ikke detaljerte regler om dokumentasjon

17 Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon (2) Egenerklæring Foreslår en tilsvarende regel som i EØS Går lenger: Oppdragsgiver skal ha frihet til å akseptere egenerklæringer også ellers Oppdragsgiver beslutter selv når den underliggende dokumentasjonen skal kreves fremlagt Skal alltid kreves fremlagt fra valgte leverandør, senest ved tildeling av kontrakt Kan en egenerklæring i seg selv være «godt nok»? Ettersending og supplering av dokumentasjon Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og supplering av dokumentasjon utvides

18 Avvisning Grunnleggende enighet om stort potensiale for forenkling Større grad av kan-bestemmelser

19 Helse og sosialtjenester og andre tjenester Utvalget eksplisitt bedt om å foreslå hvordan de nye EØS-reglene skal gjennomføres i Norge Omfatter tjenestekategorier av svært ulik karakter Presisert i mandatet at utvalget skal ta «hensyn til de særegne forholdene ved helse- og sosialtjenester» Flertallet mener at «ny nasjonal del II» er godt egnet for å regulere tjenester som er omfattet av direktivets særregler (både over og under EØSterskelverdien) Utvalget enig i at helse- og sosialtjenester trenger noen «særbestemmelser» Særlig om brukervalg

20 Et minimumsregelverk Basert på eksplisitt oppfordring i mandatet legger utvalget frem en skisse til et minimumsregelverk Flertallet mener at man i Norge i prinsippet kun kan angi krav om overholdelse av de grunnleggende prinsippene + skriftlighetskrav + kunngjøringsplikt Mindretallet mener at et minimumsregelverk må inneholde en plikt til forenklet kunngjøring under NOK løpende protokollplikt + enkelte regler om ikke-anskaffelsesfaglige hensyn

21 Regelverk Gode anskaffelser Direktoratet for forvaltning og IKT

22 Takk for meg!

Offentlige anskaffelser - forenkling eller forvirring?

Offentlige anskaffelser - forenkling eller forvirring? Strategisk eiendomsledelse, Kursdagene 2015 Offentlige anskaffelser - forenkling eller forvirring? - Kamp om makten mellom bestiller og leverandør? Norges bygg- og eiendomsforening NBEF Eystein C. Husebye,

Detaljer

NOU. Enklere regler bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Norges offentlige utredninger 2014: 4

NOU. Enklere regler bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. Norges offentlige utredninger 2014: 4 NOU Norges offentlige utredninger 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket Norges offentlige utredninger 2014 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets-

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring 17. mars kom Nærings- og fiskeridepartementet med sitt forslag til endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. I dette nyhetsbrevet gis

Detaljer

Høring NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser

Høring NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep. 0032 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2837-14 650.0/MABR Oslo, 29.10.2014 Høring NOU 2014:4 Enklere regler bedre anskaffelser Landsorganisasjonen

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Miljø: Endringene i EU hva betyr det for oss? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget NOU 1997:21 Av utvalgets mandat følger det at: «Utvalget

Detaljer

Hvordan komme i posisjon til å vinne offentlige kontrakter? NHO Vestfold Innlegg ved advokat Andreas Pihlstrøm, NHO

Hvordan komme i posisjon til å vinne offentlige kontrakter? NHO Vestfold Innlegg ved advokat Andreas Pihlstrøm, NHO Hvordan komme i posisjon til å vinne offentlige kontrakter? NHO Vestfold Innlegg ved advokat Andreas Pihlstrøm, NHO Disposisjon NHO og Team offentlige anskaffelser Forstå innkjøpers utgangspunkt Arbeid

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NÆRINGSHAGANE I NORDFJORD 01.09.15 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no Steenstrup Stordrange Nasjonalt, fullservice forretningsjuridisk kompetansemiljø

Detaljer

for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Kartlegging av statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter - brudd på anskaffelsesregelverket og mulige årsaker til disse bruddene for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Utført av 31. oktober

Detaljer

Nye anskaffelsesdirektiver

Nye anskaffelsesdirektiver Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse 2013 1 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Nytt anskaffelsesdirektiv En sosial gavepakke?

Nytt anskaffelsesdirektiv En sosial gavepakke? Nytt anskaffelsesdirektiv En sosial gavepakke? Muligheten til å stille krav om sosiale hensyn i en anskaffelseskonkurranse med hjemmel i direktiv 2014/24/EU, sammenlignet med dagens regler i direktiv 2004/18/EF

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41

Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser Side 41 HMS-egenerklæring. Som følge av at det skal brukes en særskilt egenerklæring for et HMS-system, kan det være hensiktsmessig at oppdragsgiver i

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Innovasjon et moteord eller en mulighet? Are Helseth Medisinsk sjef Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL En uløst oppgave -Jeg har en ide! Håp Komplett rasjonalitet Håp Smerte Frykt -Jeg er for

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ENHET KOMMUNALTEKNISK DRIFT - HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Klæbu kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden juli - desember 2007.

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer