Nye anskaffelsesdirektiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye anskaffelsesdirektiver"

Transkript

1 Monica Auberg Avdelingsdirektør Difis årlige anskaffelseskonferanse

2 Disposisjon 1. Reformprosessen i EU o o o Nytt klassisk direktiv Nytt forsyningsdirektiv Helt nytt direktiv om konsesjonskontrakter 2. Gjennomføring av direktivene i Norge 2

3 Status i reformprosessen i EU Trilogforhandlingene ferdig i sommer Endelig vedtak i januar/februar 2014(?) 3

4 Klassisk direktiv virkeområde I Skillet mellom prioriterte og uprioriterte tjenester oppheves o Hoveddelen av dagens uprioritere tjenester blir omfattet av mer fleksible regler for sosiale tjenester og andre spesifikke tjenester. 4

5 Klassisk direktiv virkeområde II Noen uprioriterte tjenester blir underlagt direktivet fullt ut: o Utvelgelse og rekruttering av personell o Transport på vann o Støtte- og hjelpetjenester i forbindelse med transport 5

6 Klassisk direktiv virkeområde III Noen tjenester blir helt unntatt: o Visse juridiske tjenester (f.eks. prosedyre) o Offentlig transport med jernbane og t-bane o Lån o Enkelte forsvars- og beredskapstjenester som ytes av frivillige organisasjoner 6

7 Klassisk direktiv virkeområde IV Offentlig-offentlig samarbeid - I: Regulering av vertikalt samarbeid o Krav om kontroll o Aktivitetskriteriet satt til 80 % o Ingen privat kapital i den kontrollerte enheten o Åpner for omvendt egenregi og egenregi mellom søsterrettssubjekter o Regulering av når det kan forligge felles kontroll 7

8 Klassisk direktiv virkeområde V Offentlig-offentlig samarbeid - II: Regulering av horisontalt samarbeid: osamarbeid om felles oppgaver oavtalen må utelukkende vedrøre forhold av offentligrettslig interesse o Aktivitetskravet satt til 20% 8

9 Klassisk direktiv - prosedyrer I Økt adgang til konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring: o Behov for tilpasning av eksisterende standardløsninger o Design el. innovative løsninger o Særlige omstendigheter ved kontrakten o Tekniske spes. kan ikke fastlegges presist nok med referanse til standarder m.v. Gjelder også konkurransepreget dialog 9

10 Klassisk direktiv prosedyrer II Ny prosedyre (?): innovativt partnerskap o Et partnerskap for utvikling og etterfølgende kjøp av innovative varer/tjenester/bygg o Deles opp i faser kan avsluttes etter hver fase 10

11 Klassisk direktiv prosedyrer III Forenklet prosedyre for ikke-statlige myndigheter: o Veiledende kunngjøring ved begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling 11

12 Klassisk direktiv prosedyrer IV Anbud light for helse- og sosialtjenester m.v. o Vanlig kunngjøring eller veiledende kunngjøring o Kunngjøring av konkurranseresultatet o Må lage prosedyreregler (Forenklingsutvalget skal foreslå regler) o Terskelverdi: EUR (ca 6 mill NOK) 12

13 Klassisk direktiv - e-handel Pålegg om elektronisk kommunikasjon Effektivisering av prosedyren dynamisk innkjøpsordning. 13

14 Klassisk direktiv Forberedelse, kvalifikasjon og tildeling I Må vurdere oppdeling av kontrakter og begrunne ikke-oppdeling Minstekrav til omsetning max 2 x kontraktens verdi Egenerklæringer erstatter sertifikater Dokumentasjon skal i utgangspunktet kun kreves av vinnende leverandør 14

15 Klassisk direktiv - kvalifikasjon og tildeling II Oppmykning av skillet kvalifikasjons- og tildelingskrav o Det tilbudte personalets erfaring kan vektlegges i tildelingsfasen 15

16 Klassisk direktiv - tildelingskriterier Overordnet begrep: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Tre underelementer: Laveste pris Laveste kostnad, inkl. livssykluskostnader Beste forhold mellom pris og kvalitet 16

17 Klassisk direktiv - samfunnsansvar Må sikre overholdelse av miljøkrav, sosiale krav og arbeidsrettigheter. Lettere å stille krav til produksjonsprosessen på alle stadier av en anskaffelse. 17

18 Klassisk direktiv - avvisning Nye avvisningsgrunner Regulering av self-cleaning Statene må angi max periode for utestegning 18

19 Klassisk direktiv endring av kontrakt Vesentlig endring av kontrakt = ny kontrakt o Presisering av hva som er vesentlig endring Tillatte endringer o o Presisering av hva som er tillatte endringer De minimis-regel (inntil 10 % av kontraktsverdi + må ikke overstige EØSterskelverdien (15 % for bygg- og anlegg)) 19

20 Klassisk direktiv - forvaltning Krav til overvåkning av anvendelsen av anskaffelsesreglene Krav om generell veiledning 20

21 Forsyningsdirektivet I all hovedsak samme endringer som i klassisk direktiv Særnorsk problemstilling: Vurdere tilbakeføring av oppdragsgivere fra klassisk forskrift til forsyningsforskriften 21

22 Hva er en tjenestekonsesjonskontrakt? - I Det samme som en tjenestekontrakt, men hvor vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten, eller en slik rett sammen med betaling. Avgrenses mot ensidige autorisasjoner/tillatelser Avgrenses mot tjenestekontrakter (anskaffelser) 22

23 Hva er en tjenestekonsesjonskontrakt? - II Skillet anskaffelse konsesjon: Tjenesteyteren bærer utgiftene ved å etablere og drifte tjenesten Inntektene sikres gjennom kommersiell utnytting av tjenesten, vanligvis gjennom brukerbetaling. Kan suppleres med ev. betaling fra oppdragsgiver. Tjenesteyteren må ha påtatt seg reell risiko for driften. 23

24 Eks. på tjenestekonsesjonskontrakt Fædrelandsvennen okt 2012: Fylkeskommunen innrømmer ulovlige busskontrakter Aust-Agder fylkeskommune erkjenner nå at den brøt EØS-reglene da det ble delt ut busskontrakter til en verdi av 1,7 milliarder kroner uten anbudsrunde. 24

25 Eks. på tjenestekonsesjonskontrakt Kofa-sak 2011/167: overvåking av fiskefelt utgjorde en tjenestekonsesjonskontrakt 25

26 Tjenestekonsesjonskontrakter dagens rettstilstand Bygg- og anleggskonsesjoner: foa kap. 24 Tjenestekonsesjonskontrakter: Ingen direktivregler Hvis grenseoverskridende interesse: Tildeling må skje i tråd med de grunnleggende kravene i EØS-avtalen: Ikke-diskriminering Likebehandling Gjennomsiktighet 26

27 Konsesjonskontrakter nytt direktiv I Kunngjøring over 5 mill EUR (ca 40 mill NOK) Omtrent samme unntak som i klassisk direktiv Samme regulering av offentlig-offentlig samarbeid Egen regulering av sosiale og enkelte andre tjenester 27

28 Konsesjonskontrakter nytt direktiv II Tildelingskriterier: Oppgis i den rekkefølge de har vekt Tilknytning til kontraktsgjenstanden Kan alltid forhandle Krav til begrunnelse Etterfølgende kunngjøring av kontrakt 28

29 Konsesjonskontrakter nytt direktiv III Kontraktslengden skal være begrenset. Kontrakter på mer enn 5 år skal ikke være lenger enn det som er nødvendig for å tjene inn investeringene, med tillegg av en rimelig fortjeneste. 29

30 Konsesjonskontrakter nytt direktiv - IV Endring av kontrakt (ref. klassisk sektor) Håndhevelse (ref. klassisk sektor) Krav til overvåkning av etterlevelse av reglene og krav til å gi generell veiledning 30

31 Konsesjonskontrakter nytt direktiv - V Nasjonal gjennomføring o Skal vi ha regler under EØSterskelverdiene? 31

32 Nasjonal prosess for gjennomføring Gjennomføring av alle direktivene samtidig Koordineres med forenklings- utvalgets forslag Intern prosjektgruppe i NHD Involvering av berørte aktører: Innspill til Referansegruppe Kontaktutvalget for offentlige anskaffelser Alminnelig høring 32

33 Innspill til arbeidet Har du innspill til oppbygningen og språket i anskaffelsesregelverket? Har du andre forslag som kan gjøre regelverket lettere å forstå og bruke? Er det bestemmelser i dag som bidrar til uklarheter som bør avklares? Andre innspill? Innspill sendes 33

34 Takk for oppmerksomheten! 34

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Hemne kommune Januar 2009 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden august - januar 2009.

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser 2014 FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing av prosjektet... 5 1.4 Gjennomføring

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Tjenestekonsesjonskontrakter

Tjenestekonsesjonskontrakter Tjenestekonsesjonskontrakter Grensen mellom tjenestekonsesjonskontrakter og tjenestekontrakter Kandidatnummer: 176 Antall ord: 11941 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 31.05.2015

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune

Innkjøpsreglement. Ibestad kommune Innkjøpsreglement Ibestad kommune Vedtatt av kommunestyret 20.11.2013 1 INNLEDNING... 3 2 GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER FOR ALLE ANSKAFFELSER... 3 1. Forholdsmessigprinsippet... 4 2. Krav til konkurranse...

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov

Bankavtale for vergemålsmidler. Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Bankavtale for vergemålsmidler Utredning av rammene for finansforvaltning under ny vergemålslov Advokatfirmaet Grette DA, 27. april 2012 Til Justis- og beredskapsdepartementet Advokatfirmaet Grette DA

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer