Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014"

Transkript

1 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS

2 Tverrfaglig organisasjon Inventura AS Siviløkonomer/Økonomer Jurister Sivilingeniører/Ingeniører/Sivilarkitekt IKT-utdanning Logistikk/SCM Kontorer Bergen Oslo Stavanger Bergen Stavanger Oslo Ansatte Antall ansatte: ca juni 2014 Side 2

3 Inventura AS - tjenester & produkter Tjenester Produktområder Kommersiell prosjektstyring Ledelse og kommersiell styring av prosjekter, fra oppstart til ferdigstillelse og avslutning Strategisk og operativ innkjøpsbistand Kostnadsstyring Prosjekter for kostnadsreduksjon og effektivisering. Supply Chain Management Prosjekter for effektivisering av logistikkjeder i ulike virksomheter. Juridisk bistand 1. Strategisk innkjøpsrådgivning 2. Operativ innkjøpsbistand 3. Analyser og benchmarking 4. Supply Chain Management 5. Juridisk innkjøpsbistand 6. Prosesstøttesystem/verktøy og maler 7. Facilities Management 8. IKT 9. Kurs og kompetanse Facilities Management Analyse og effektivisering av tjenester knyttet drift og vedlikehold av eiendommer 10. juni 2014 Side 3

4 1. Bakgrunnen for to forskrifter Forsyningssektoren var opprinnelig holdt utenfor anskaffelsesregelverket Hovedgrunnen var blanding av offentlig rett og privat rett Markedet var lukket fordi mange virksomheter i forsyningssektoren driver etter en særrett / eksklusiv rettighet tildelt av myndighetene Hovedbegrunnelse for Forsyningsforskriften er å sikre reell åpning av markedet 10. juni 2014 Side 4

5 2. Hvem er i forsyningssektoren? Energisektoren (flere unntak) Produksjon, transport eller distribusjon av gass, varme og elektrisitet Utvinning av olje, gass eller kull Drikkevannforsyningssektoren Produksjon, transport eller distribusjon av drikkevann Transportsektoren Jernbane, havner, sporvei, buss Posttjenester Sending av adresserte forsendelser som brev, kataloger, aviser, tidsskrifter og pakker Posttjenester som innsamling, sortering, transport og utlevering av postsendinger 10. juni 2014 Side 5

6 3.1 De viktigste reglene i Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Formål - Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 1: Økt verdiskapning i samfunnet gjennom effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling Oppdragsgiver mer igjen for hver krone Leverandørene - ved å være krevende innkjøpere, vil leverandørene bli bedre leverandører til oss og til andre de selger til. Korrupsjonstillegget Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. 10. juni 2014 Side 6

7 Grunnleggende krav i regelverket Anskaffelsen skal så langt det er mulig være basert på konkurranse Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling og sikre at det ikke finner sted noen forskjellsbehandling mellom leverandørene Oppdragsgiver skal sikre hensynet til forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen Proporsjonalitetsprinsippet; konkurransen skal gjennomføres på en måte som står i forhold til anskaffelsen. 10. juni 2014 Side 7

8 3.2 De viktigste reglene i forsyningsforskriften Nye terskelverdier fra Vare- og tjenestekontrakter Gammel: 3,2 millioner kr. ekskl mva. Ny: 3,1 millioner kr. ekskl. mva Bygge- og anleggskontrakter Gammel: 40 millioner kr. ekskl. mva Ny: 39 millioner kr. ekskl. mva 10. juni 2014 Side 8

9 Nærmere om terskelverdi Virkning av terskelverdi: OVER terskelverdi Kunngjøringsplikt UNDER terskelverdi Ikke kunngjøringsplikt. Kun de alminnelige regler i kapittel 3. Terskelverdiberegning Kun anslått verdi Det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale Beregnes av de kontrakter som utgjør anskaffelsen 10. juni 2014 Side 9

10 Alminnelige regler i forsyningsforskriften Del I - Kap 3; De alminnelige regler Gjelder for alle anskaffelser Taushetsplikt Bruk av rådgivere ved utarbeidelse av spesifikasjon Språkkrav Innkjøpssentraler 10. juni 2014 Side 10

11 Over EØS Del II Over EØS Kapittel 5 flg Tillatte anskaffelsesprosedyrer: Åpen anbudskonkurranse Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling Rammeavtaler Dynamisk innkjøpsordning (DPS) Større bruk av elektroniske prosesser Kvalifikasjonsordning Krav til oppbevaring av dokumenter 10. juni 2014 Side 11

12 Kunngjøring Kunngjøring på Doffin/TED er nødvendig: Ved konkurranse (anbud eller forhandlinger) Veiledende kunngjøring Plan- og designkonkurranse Kvalifikasjonsordning Dynamisk innkjøpsordning Kunngjøring er ikke nødvendig: Mislykket forutgående konkurranse FOU Eneleverandør Hasteanskaffelser Tilleggskontrakter Dumpingpris Oppdragsgivere innen olje og gass 10. juni 2014 Side 12

13 4. Markedsdialog for å øke konkurranse 1. Kartlegging av markedet a) Hvem og hvor er leverandørene b) Produkter og tjenester c) Kapasitet 2. Analyse a) Økonomi, eier og ledelse b) Markedsposisjon c) Innovasjon 3. Tilnærming a) Bransjeorg b) Veiledende kunngjøring/rfi 4. Kommunikasjon a) Leverandørsamlinger b) En til en møter 10. juni 2014 Side 13

14 5. Bruk av anbud eller forhandlinger Pro Contra Anbud Enkel evaluering Må ha nøyaktig spesifikasjon Kan ikke forhandle Må avvise uklare tilbud Forhandlinger Kan ha åpen spesifikasjon Kan forhandle om alle sider ved tilbudet: ytelse, pris, betalingsbetingelser, leveringstid mv. Forretningsmessig riktig Får mest igjen for pengene Passe på forretningshemmeligheter Tar noe mer tid Vår anbefaling: alltid forhandlet prosedyre! 10. juni 2014 Side 14

15 6. Praktisk gjennomføring av forhandlinger 1. Forhandlingsforberedelser a) Sammensetning av team b) Agenda c) Rekkefølge 2. Gjennomføring av forhandlinger a) Ledelse b) Intern kommunikasjon c) Strategi a) Få tilbudene helt sammenlignbare b) Hver tilbyder må få anledning til å forbedre seg på de områdene han har størst forbedringspotensial c) Pass på forretningshemmeligheter d) Viktig med likebehandling 3. Avslutning a) Motta reviderte tilbud b) Opprettholde konkurranse lengst mulig 10. juni 2014 Side 15

16 7. Rettskilder og tolkning EU-rettens kilder Forsyningsdirektivet - Direktiv 2004/17 EF av 31. mars 2004 Fortalen Domstolen Norske rettskilder: Lov om offentlige anskaffelser Forsyningsforskriften Forskrift om offentlige anskaffelser Veiledere fra dep. Dommer KOFA Litteratur 10. juni 2014 Side 16

17 Tlf

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS

Selskapskontroll. Hadeland Energi AS. Hadeland Kraft AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Hadeland Energi AS og Hadeland Kraft AS Rapport 2012 nr 4 J.nr./Referanse: 2012-797/KL 1 2 SAMMENDRAG Rapporten er delt i tre deler: Forholdet til lov om offentlige

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS

Innlandet Revisjon IKS GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGELVERKET Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 2015-2 2015-150/BH/TG Innlandet Revisjon IKS Side 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll

Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Misligheter offentlig anskaffelser Hvordan kan ledelsen drive forebygging gjennom egenevaluering og etablering av internkontroll Advokat Kristine Wang 23. Oktober NIRF Plan videre Innledning Hva kan være

Detaljer

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK

Innkjøpshåndbok for. Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) INNKJØPSHÅNDBOK FOR HØGSKOLEN I GJØVIK, LILLEHAMMER OG HEDMARK Utarbeidet av: Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet Dato: 26.mars 2014 Sist revidert av: Godkjent av: Dato: Innkjøpshåndbok for Innkjøpssamarbeidet Høgskolene i Innlandet (ISHI) 1 Forord... 4 1.

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE

ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE ANSKAFFELSESPOLITIKK FOR SANDNES KOMMUNE (Vedtatt av Sandnes bystyre 11.12.2007) Innhold 1.0 Innledning... 1 2.0 Formål... 2 3.0 Generelle krav til kommunens anskaffelser... 2 4.0 Etikk... 3 5.0 Ansvar

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER. NHOs politikkdokument OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NHOs politikkdokument 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bedre offentlig innkjøpspraksis... 4 3. Modernisering av anskaffelsesreglene... 6 4. Mindre bedrifters rolle... 9 5. Innovative

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning

PENSJONSVEILEDER. Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning PENSJONSVEILEDER 2009 Innkjøp og vurdering av kommunal tjenestepensjonsordning Pensjonkontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VII s gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon:

Detaljer

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009

Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Forord Anskaffelsesreglement Datert 01.10.2009 Lov om offentlige anskaffelser av 16 juli 1999 nr. 69, ajourført 13 desember 2000, med tilhørende forskrift, regulerer alle anskaffelser i Notodden kommune

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer