javabin Årsmøte 2005 Torsdag, 3. Februar 2005 javabin styret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "javabin Årsmøte 2005 Torsdag, 3. Februar 2005 javabin styret styret@java.no"

Transkript

1 javabin Årsmøte 2005 Torsdag, 3. Februar 2005 javabin styret

2 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

3 javabin 1. Valg av møteleder og referent Forslag: Møteleder: Totto Referent: Stein Grimstad

4 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

5 javabin årsberetning. Styret 2004 Styret har i perioden bestått av Bjørn Tveiten (økonomisjef), Kaare Knudsen, Thomas Oldervoll, Trond Strømme, Harald Øygard Leif Jantzen, Øyvind Løkling, Odd Erik Zapffe, Harald Kuhr, Stein Grimstad, (nestleder) Laila Rønning, Ole-Martin Mørk, Olve Maudal, Tobias Torrissen, Kjetil Jørgensen-Dahl, Totto, Thor Henning Hetland (president).

6 javabin årsberetningen. Medlemsstatus Ved utgangen av 2004 hadde javabin 120 (85) registrerte firmamedlemmer 290 (236) navngitte medlemmer, hvorav 45 er betalende enkeltmedlemmer Dette er en økning på ca. 60% fra året før.

7 javabin. Møteaktivitet javabin har avholdt 2 styremøter i perioden javabin har avhold 5 møter i møtegruppen og 10 møter I portalgruppen, samt 15 møter i administrasjonsgruppen i perioden javabin har avholdt 11 medlemsmøter i Oslo, 2 møter i Stavanger, 3 møter i Bergen, 2 møter i Trondheim og en samling i San Fransisco i perioden. (Opp fra 10 møter i 2003) Det har vært en liten økning på i deltakelsen på møtene til et snitt på rundt 60 medlemmer per møte (Oslo). Medlemsmøtene I Oslo ble arrangert på IFI Lille Auditorium

8 javabin årsberetning. Møtetemaer JSR 168 Service Oriented Architecture Bra grensesnitt design JBoss Cache Topic Maps xradar BIE Business Integration Engine JavaONE 04 - highlights Java.no - workshop Spring og Spring MVC Test-Drevet utvikling JMX Maven 2 Groovy JDO Lucene NIO

9 javabin årsberetning. Hovedsatsingen for javabin i 2004 har vært på å arrangere JavaZone 2004, som var en stor suksess med mange kjente hotshots, bredt faglig program, intense debatter og spennende diskusjoner. JavaZone ble en økonomisk sukssess. Satsingen på fortsatte i I løpet av året har det blitt postet over 1000 nyheter, artikler, kommentarer og foredrag. Antallet registrerte brukere på økte i løpet av 2003 fra 430 til over 600. javabin sitt nettsted har nå over en million hits per måned. Dette er en økning på rundt 60% i perioden.

10 javabin årsberetning. JavaZone 2004 javabin tok over for ansvaret for JavaZone 2003 med hjelp av Sun. JavaZone 2004 gjennomført på en lang dag med 4 spor. Nytt av året var BOF s. javabin hadde egen stand, javabin medlemmene fikk mye rabatt på arrangementet. JavaZone 2004 ble utsolgt med 800 deltakere. Ny lokalkomite i Bergen og Trondheim I løpet av høsten 2004, fikk vi opprettet lokalkomite i både Bergen og Trondhjem.

11 javabin årsberetning. Oppsummering Styret er meget fornøyd med aktiviteten i perioden. Den nye organisasjonsmodellen vurderes å ha fungert etter forventningene. Styret er dog misfornøyd med et par ting i perioden: Endel utfordringer i møtegruppen Oppfølging av lokalkomiteer i Stavanger og Trondheim kan forbedres.

12 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

13 javabin årsmøte. Regnskap 2004 Over til Bjørn Tveiten

14 Regnskap javabin 2004 Om regnskapet: Kun foreløpig regnskap på årsmøtet Styret må godkjenne revidert regnskap om et par måneder Ført etter kontantprinsippet (kun penger ut og penger inn gjelder) Årsmøtet skal godkjenne/underkjenne foreløpig kontantoppsett Avgrenset MVA-kontroll for 5. termin, omfattende dokumentasjon etterspurt og avsendt Lagt over hele regnskapet for 2004 på Datax Foreningsøkonomi

15 Foreløpig kontantoppsett javabin 2004 Kontonr Kontonavn Reelt hittil 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig ( ) 3022 Årsavgift KOMAKT (98 065) 3200 Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområdet ( ) Billetter 3920 Årskontingent bedrift ( ) 3921 Årskontingent privat (9 300) 8040 Renteinntekt, skattefri (5 040) Sum inntekter ( ) 4110 Stevneutgifter JZ 6100 Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse 568 JZ 6390 Annen kostnad lokaler JZ 6400 Leie maskiner JZ 6721 Bankgebyrer o.l Annen fremmed tjeneste JZ 6800 Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Porto Reisekostnad, oppgavepliktig Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Salgskostnad Annonser 7790 Annen kostnad, fradragsberettiget Mat, ikke JZ 7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget Annen finanskostnad 53 Sum utgifter Resultat totalt 2004 ( ) overskudd Resultat JZ-04 Resultat JZ-03 (bokført i 2004) Resultat ikke-javazone aktiviteter ( ) overskudd underskudd underskudd

16 JavaZone regnskap Portal, Stavanger, Bergen, Trondheim og JavaZone spiser av de samme midlene KOMAKT årsavgift er i tatt med som inntekt for JavaZone regnskapet for Til gode mva hvis kontrollen går bra Overskudd/underskudd avhenger hvordan man ser, men prosjektregnskap i Datax vil gi bedre rapporter i 2005

17 Foreløpig oppsett JavaZone 2004 Kontonr Kontonavn Reelt hittil 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig ( ) 3022 Årsavgift KOMAKT (98 065) 3200 Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområdet ( ) Sum inntekter ( ) 4110 Stevneutgifter Annen kostnad lokaler Leie maskiner Teknisk utst 6790 Annen fremmed tjeneste Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Diettkostnad, ikke oppgavepliktig Salgskostnad Annen kostnad, fradragsberettiget middag fordr.h 8170 Annen finanskostnad 53 Sum utgifter Resultat ( )

18 ...så økonomiavd. smiler igjen siden: JavaZone gikk med knalloverskudd Vi har fått slettet gammel gjeld Vi har fått regnskapet over på et økonomisystem Vi har 564 i banken pr men Noen partnere har forsatt utestående beløp.. MVA spøkelset truer (hvorfor er det ikke mva på billettene?) javabin-regnskapet begynner å ta stadig mer tid

19 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

20 javabin Budsjett 2004 Over til Bjørn Tveiten

21 Budsjett 2005 Lager budsjett uten JavaZone...og et eget JavaZone-budsjett

22 Budsjett 2005 Kontonr Kontonavn 3022 Årsavgift KOMAKT 3920 Årskontingent bedrift 3921 Årskontingent privat Sum inntekter Budsjett (90 000) ( ) (9 000) ( ) Kontorrekvisita Data/EDB Kostnad Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Bergen Stavanger Trondheim Portal Annen kostnad, fradragsberettiget Sum utgifter Resultat totalt (1 000) overskudd

23 javabin budsjett, JavaZone 2005 Sett av dato:

24 javabin budsjett, JavaZone utgifter deltakere NB: Tall uten moms SUM 1000 Utgifter Sum utgifter: Lokale Teknisk utstyr projector, PA, mic WLAN Markedsføring Middag Underholdning Program Foredragsholdere T-Shorter Utgifter, Billettservice Admin skjorter Premie, konkurranse Halsbånd m/logo Filming av foredrag Gaver til foredragsholdere Foredragsmiddag dagen før

25 javabin budsjett, JavaZone 2005 inntekter Inntekter Sum inntekter: Antall Pris u/moms Sun + JCP Pakke, SD Pakke, EB Pakke. LM Sum partnere Momsfeil 0 10 pack , ,1 30 pack , ,68 42 pack , ,74 foredragsholdere Presse spesialinviterte javabin - styret Billetter , Resultat ,64

26 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

27 7. Fastsettelse av medlemsavgift javabin styret foreslår ingen endring i medlemsavgiften for 2005

28 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

29 javabin Styrevalg Over til Totto

30 javabin Styrevalg - direkteposisjoner President Kandidater: Totto (gjenvalg) Visepresident Kandidater: Stein Grimstad (gjenvalg) Økonomisjef Kandidater: Bjørn Tveiten (gjenvalg)

31 javabin Styrevalg øvrige verv Verv på 2. året: Trond Strømme Leif Jantzen Kjetil Jørgensen-Dahl Kjetil Paulsen Odd Erik Zapffe Øyvind Løkling Harald Kuhr Harald Øygard Tobias Torrissen Gjenvalg: Kaare Knudsen Ole-Martin Mørk Laila Rønning Nye kandidater Bård Lind (Gjensidige) Bjørn Bjerkeli (Zenior) Andreas Bade (ObjectNet) Nils Helge Garli (BEKK)

32 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre mottatte forslag 10. Eventuelt

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008-2009 Table of Contents

Årsberetning for javabin 2008-2009 Table of Contents Årsberetning for javabin 2008-2009 Table of Contents Årsberetning for javabin 2008/2009...2 Styret...2 Styrets organisering...2 Regnskapsfører...2 Varemerket «Java»...3 Fellesmøter...3 Medlemsstatus...3

Detaljer

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l.

Pengene skal også dekke årsavgiften på viskakortet, samt andre bankkostnader, printer utgifter o.l. Redegjørelse for søknaden 2014 Vi søker 10 000 som vil gå til: Mat på allmøtene, denne posten har vi økt en del i 2014 i forhold til 2013, dette fordi antall elver på skolen stadig er i vekst, og vi vil

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) 16.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854878) anetteaaeng@gmail.com 8. september 2014 kl. 16.13

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2004 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET ONSDAG 01. juni 2005 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 Leder'n har ordet 2 Så har tiden kommet for å skrive forordet til

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG BA 2003 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TORSDAG 22. april 2004 Åsvang Samfunnshus kl. 19.00 2 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014 Idrettens Hus, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2014, tirsdag 20. mai 2014, klokka 1830 Trondheim, 120514 Bilde fra minirunde i Klæbuhallen vinteren 2014 1. Åpning 2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015

Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club - avd. Salten ÅRSMØTE 2015 Skagen Hotel, Bodø Tirsdag 10. februar 2015 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av: a) Møtedirigent b) Møtesekretær

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013

Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013 Idrettens Hus, tirsdag 28. mai 2013 Fullstendig saksliste Årsmøte Midt-Norge Bandyregion 2013, tirsdag 28. mai 2013 Trondheim, 210513 Bilde fra minirunde i Rosenborghallen høsten 2012 1. Åpning 1.1 Åpningsinnlegg 2. Godkjenning av fremmøtte

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 26.04.2014 kl. 11:00. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

ÅRSMØTE BMW Car Club Norway. 26.04.2014 kl. 11:00. Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen ÅRSMØTE BMW Car Club Norway 26.04.2014 kl. 11:00 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen SAKSLISTE 1. ÅPNING 2. HOVEDSTYRETS ÅRSBERETNING 3. REGNSKAP 2013 4. REVISJONSBERETNING 5. GJENNOMGANG

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30

ÅRSBERETNING. m/ bilag. for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET. Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 ÅRSBERETNING m/ bilag for YTRE RÆLINGEN ANTENNELAG A/L 2001 SAKSDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET TIRSDAG 12. Mars 2002 Åsvang Samfunnshus kl. 19.30 2 2 3 Leder'n har ordet Så har tiden kommet for å skrive forordet

Detaljer

Gaia HMS Brukerforening

Gaia HMS Brukerforening Styreperm for Gaia HMS Brukerforening Her finner du blant annet Målbeskrivelser for brukerforeningens styre Vedtekter Medlemslister Dokumentmaler Sist oppdatert 28.01.2005 av Jarand Hindenes INNHOLD side

Detaljer

Generalforsamling 2007 Rica Holmenkollen 26.01.2008

Generalforsamling 2007 Rica Holmenkollen 26.01.2008 Generalforsamling 2007 Rica Holmenkollen 26.01.2008 Agenda for dagen: Møtestart kl. 17.00 Oslo 28.11.06 1. Konstituering av generalforsamling - Valg av møteleder/referent 2. Styrets og komiteenes årsberetninger

Detaljer

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25.

ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT. 27 personer møtte frem. Siden 2 medlemmer møtte med ektefelle, ble antall stemmeberettigede 25. Dato: Torsdag 16. april 2009 kl 19.00. ÅRSMØTE FØRRE BÅTFORENING 2009 REFERAT 1. Åpning Formann Ole Jan Olsen ønsket velkommen. Opplyst om at forslagene blir godkjent ved mer enn 50 prosent overvekt, og

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF)

NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) NORSK MILITÆRT LOGISTIKKFORUM (NMLF) Protokoll fra generalforsamling, Sessvollmoen 26. mars 2014. 1 Åpning. Leder, Arne Dahlberg, åpnet og ønsket alle velkommen til Generalforsamling (GF) i NMLF 2014.

Detaljer