PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA NEFs REPRESENTANTSKAPSMØTE Onsdag 20. juni 2012 hos Siemens AS i Stavanger Deltakere: Representanter: Fellesstyret: Generalsekretær: Hans H. Faanes, Oslo Gruppe Jon Tveit, Oslo Gruppe Thomas Øyvang, Skiensfjorden Gruppe Tone Rørvik, Skiensfjorden Gruppe Georg Kallestad, Agder Gruppe Torstein Drange, Agder Gruppe Lars Olav Rønnevik, Rogaland Gruppe Jan Magne Østebø, Rogaland Gruppe Terje Rønningen, Trondheim Gruppe (også NEFs president) Kjell Myrann, Agder Gruppe (NEFs visepresident) Knut Herstad, referent Møtet startet kl ved at foreningens president, Terje Rønningen, ønsket velkommen. Sak 1. Valg av ordfører Jan Magne Østebø ble foreslått og valgt. Kjell Myrann og Thomas Øyvang ble valgt til å underskrive protokollen. Sak 2. Fellesstyrets beretning for 2011 Generalsekretæren gjennomgikk beretningen. Det fremkom ingen kommentarer til denne. Sak 3. Revidert regnskap for 2011 Generalsekretæren gikk gjennom regnskapet. Representantskapet registrerte med beklagelse at beretning fra de kritiske revisorene ikke forelå.

2 Siden Tekna sin fagrevisor hadde levert en ren revisjonsberetning godkjente Representantskapet regnskapet for Representantskapet sa seg godt fornøyd med resultatet. Sak 4. Gruppenes årsberetninger og regnskap En representant fra hver av gruppene gjennomgikk egen beretning og regnskap. Generalsekretæren refererte hovedpunktene i beretningen fra Bergen Gruppe. Det fremkom ingen spesielle kommentarer til noen av gruppenes beretninger eller regnskap, men Representantskapet registrerte at det nå drives godt i alle grupper, og at alle har et solid økonomisk fundament. Sak 5. Kontingent for 2013 Fellestyret hadde foreslått uendret kontingent for 2013, dvs. 640 kroner for ordinær medlem, 320 kroner for junior- og seniormedlem, 100 kroner for studentmedlem og 2800 kroner for bedriftsmedlem. Med tanke på rekruttering av nye medlemmer ba Representantskapet Fellesstyret vurdere å innføre rabatter for enkelte medlemsgrupperinger (for eksempel Tekna- og NITO-medlemmer). Fellesstyret fikk Representantskapets fullmakt til å innføre en eventuell rabatt. Sak 6. Bidrag til gruppene i 2013 Fellesstyret hadde foreslått uendret bidrag til gruppene i 2013, dvs kroner i fast bidrag pluss 70 kroner pr. personlig medlem og 200 kroner pr. firmamedlem. Sak 7. Budsjettsignaler for 2013 Generalsekretæren gjennomgikk en fremlagt budsjettskisse, basert på vedtakene i de to foregående sakene og for øvrig business as usual. Representantskapet sluttet seg til de fremlagte budsjettføringene. Sak 8. Endring av reglene for prisene til regionale universiteter og høgskoler Paragrafene/punktene 5 og 6 i reglene for tildeling av priser til avgangsstudenter ved regionale universiteter og høgskoler lyder i dag som følger: 5. Prisen finansieres med 50% fra hovedforeningen og 50% fra gruppene. Gruppene belastes med like andeler uavhengig av lokal tilknytning til skolen. 6. Ordningen administreres av generalsekretariatet og trer i kraft fra studieåret

3 I sitt møte 24. april 2012 vedtok Fellesstyret å foreslå følgende endring: Nytt punkt 5: Prisen finansieres av Hovedforeningen. Ordningen administreres av generalsekretariatet og trer i kraft fra 20. juni Punkt 6 strykes. Sak 9 Fellestema for medlemsmøter i alle grupper I sin strategidiskusjon kom Fellesstyret til at det vil være styrkende for foreningens profilering og opplevelsen av en helhet at minst ett foredragstema skulle være felles for alle gruppene, men ikke nødvendigvis med samme foredragsholder. Det valgte temaet skal også være grunnlag for en artikkel i Energiteknikk, samt omtales på våre hjemmesider Fellesstyret ønsket at også Representantskapet skulle involveres i denne diskusjonen, ble inviteret det til å plukke ut ett slikt tema fra følgende smørbrødliste : AMS Elektrifisering av sokkelen Statnetts store planer for utbygging av sentralnettet; hvordan påvirker oppgradering og nyinvesteringer i regionalnettene? 40-50% av alle branner skyldes elektrisk feil. Hva skyldes dette? Grønne sertifikater Lading av el-biler og landforsyning til skip; hva betyr det for nettutbyggingen? Den fremtidige ingeniør- og kompetansemangelen i bransjen; hvordan kan vi løse utfordringene når 30% pensjoneres i løpet av de neste 10 årene? Representantskapet ga sin fulle tilslutning til ideen om fellestema. I diskusjonen som fulgte var det tre tema som skilte seg ut: Ingeniørmangel Grønne sertifikater (konsekvenser, overskudd, linjeutbygging) Elbiler (hurtigladning; konsekvens for nettselskapene) Representantskapet samlet seg til slutt om Ingeniørmangel. Generalsekretæren tar ansvaret for utarbeidelsen av et kort notat som sendes gruppene i første halvdel av august.

4 Sak 10 Rekruttering til foreningen Fellesstyret inviterte også Representantskapet til å diskutere hvordan rekrutteringen til foreningen kan økes, inkludert aktivisering av flere som allerede er medlem. Under diskusjonen kom det frem mange tanker og ideer. Følgende fire elementer utkrystalliserte seg: Ekstern hjelp til å friske opp hjemmesidene våre, kombinert med at gruppene blir flinkere til å komme med bidrag (møteprogram, notiser fra møter og lignende) Intensivert verving på egen arbeidsplass. Innføring av vervepremier internt i gruppene. Også konkurranse gruppene i mellom med et spesielt økonomisk bidrag fra Hovedforeningen som premie. Rabattordning for medlemskontingent (se sak 5). Invitere andre til medlemsmøtene, for eksempel Tekna og NITO lokalt. Sak 11 Valg Valgkomiteens oppmann hadde vært Olve Mogstad, Trondheim Gruppe. Valgkomiteens innstilling ble i møtet presentert av Torstein Drange. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter dette har Fellesstyret følgende sammensetning: President: Terje Rønningen, Trondheim Visepresident: Kjell Myrann, Agder, gjenvalg Medlemmer: Thomas Øyvang, Skiensfjorden, Frode Høyte, Bergen Britt-Mari Langåsen, Oslo, gjenvalg Dagfinn Nilsen, Rogaland, gjenvalg Inge Stølen, Trondheim, ny Kritisk revisor 1: Torstein Haugen, Trondheim Kritisk revisor 2: Øyvind Refsnes Som oppmann for neste års valgkomité ble Georg Kallestad, Agder, valgt.

5 Sak 12. Tid og sted for neste års Representantskapsmøte Neste års representantskapsmøte arrangeres i Oslo i siste halvdel av juni Fellesstyre fastsetter nærmere detaljer i sitt første møte. Hans Faanes ba Fellesstyret vurdere om det i fremtiden var nødvendig med Representantskapsmøte hvert år. Alternativet kunne være hvert annet år. Møtet ble avsluttet kl Knut Herstad Generalsekretær Kjell Myrann Thomas Øyvang

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010

Norsk Meieriteknisk Forening. Årsberetning 2009/2010 Norsk Meieriteknisk Forening Årsberetning 2009/2010 (Beretningen gjelder perioden 1 august 2009 31 juli 2010) ORGANISASJON Medlemmer Medlemmer pr. 1 august 2010 (2009-tall i parentes): 324 (324) Aktive:

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014

Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014 2013/14 REFERAT FRA ÅRSMØTE OG PÅFØLGENDE MEDLEMSMØTE Referat fra Årsmøte 2013 i Lindås Båtforening 11. mars 2014 Årsmøtet ble avholdt i Verås Grendahus med 20 medlemmer tilstede. Møtet ble åpnet av formannen

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling

Referat fra NAS' generalforsamling Referat fra NAS' generalforsamling Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, tirsdag 28. april 2008 kl. 18:00.

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Til aksjonærer INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BIOTEC PHARMACON ASA Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Biotec Pharmacon ASA. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL

KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET I BODØ 14. 15. JUNI 2003 PROTOKOLL President Jan Aasen ønsket delegatene velkommen til kretsledermøtet i Bodø som var organisert som en kombinasjon av seminar og formelt kretsledermøte.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING

PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING PROTOKOLL DET 20. ORDINÆRE DYKKETING 25. 26. MARS 2006 1 Lørdag 25. mars 2006 President Berit Lyngstad åpnet tinget med og ønske de frammøtte velkommen. Leder av Sandefjord Dykkerklubb, Gunnar Horn, ønsket

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer