javabin Årsmøte, 5. Februar 2003: Årsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "javabin Årsmøte, 5. Februar 2003: Årsmøte"

Transkript

1 javabin Årsmøte, 5. Februar 2003: Årsmøte

2 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

3 javabin 1. Valg av møteleder og referent Forslag: Møteleder: Totto Referent: Stein Grimstad

4 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

5 javabin årsberetning. Styret 2003 Styret har i perioden bestått av Bjørn Tveiten (økonomisjef), Nils Christian Haugen, Stein Grimstad, Lennart Alvestad Thomas Oldervoll, Trond Strømme, Leif Jantzen, Kaare Knudsen, (nestleder) Laila Rønning, Ole-Martin Mørk, Olve Maudal, Maja Bratseth, Kjetil Valstadsve, Totto, Thor Henning Hetland (president).

6 javabin årsberetningen. Medlemsstatus Ved utgangen av 2003 hadde javabin 85 (63) registrerte firmamedlemmer 236 (139) navngitte medlemmer, hvorav 45 er betalende enkeltmedlemmer Dette er en økning på ca. 60% fra året før.

7 javabin årsberetning. Møteaktivitet javabin har avholdt 5 styremøter i perioden javabin har avholdt 10 medlemsmøter i perioden. Det har vært en liten økning i deltakelsen på møtene til et snitt på rundt 60 medlemmer per møte. Medlemsmøtene ble arrangert på IFI Lille Auditorium

8 javabin årsberetning. Møtetemaer xdoclet WebServices Sikkerhet I distribuerte systemer Kvalitetssikring og generering av applikasjoner JavaONE 03 - highlights Swing Open Source Metodikk shoot-out (MDA, XP, RUP) Portlets, containers and design

9 javabin årsberetning. Hovedsatsingen for javabin i 2003 har vært på å arrangere JavaZone 2003, som var en stor suksess med mange kjente hotshots, bredt faglig program, intense debatter og spennende diskusjoner. JavaZone ble derimot ingen økonomisk sukses grunnet et litt vanskelig sponsormarked på vårparten I 2003, samt at Sun trakk seg fra back-to-back gentlemansavtalen rundt økonomisk risiko for JavaZone. Satsingen på fortsatte i I løpet av året har det blitt postet over 1000 nyheter, artikler, kommentarer og foredrag. På høsten I 2003 utvidet vi også portalen med to nye kanaler: RSS feeds - WAP - wap.java.no Antallet registrerte brukere på økte i løpet av 2003 fra 50 til over 430. javabin sitt nettsted har nå rundt hits per måned. Dette er en økning på rundt 80% i perioden. (Drøye hits i Januar)

10 javabin årsberetning. JavaZone 2003 javabin tok over for ansvaret for JavaZone 2003 med hjelp av Sun. JavaZone 2003 ble utvidet fra endags til to dager og fra 2 spor til 4 spor. javabin hadde egen stand, javabin medlemmene fikk 50% rabatt på arrangementet. Styremedlemmene holdt tilsammen 3 foredrag. JavaZone trakk rundt 650 deltakere. Lokalkomite i Stavanger javabin I Stavanger har arrangert 3 møter på egenhånd på våren 2003, men har slitt med sammarbeid og initiativ i styret.

11 javabin årsberetning. Oppsummering Styret er fornøyd med aktiviteten i perioden. Den nye organisasjonsmodellen vurderes å ha fungert etter forventningene. Styret er dog misfornøyd med fire ting i perioden: Underskudd på JavaZone Svikt i rutiner for medlemsregistrering og for medlemsavgifter Avlysning av medlemsmøte i oktober Oppfølgningen av lokalkomiteen i Stavanger

12 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

13 javabin årsmøte. Regnskap 2003 Over til Bjørn Tveiten

14 Regnskap javabin 2003 Om regnskapet: Kun foreløpig regnskap på årsmøtet Styret må godkjenne revidert regnskap om et par måneder Ført etter kontantprinsippet (kun penger ut og penger inn gjelder) Årsmøtet skal godkjenne/underkjenne foreløpig kontantoppsett MVA-registerert (jobber med årsrapport for 2003)

15 Foreløpig kontantoppsett 2003 In n te k te r M e d le m s a vg ,5 0 M e d le m s a vg b e d rif t ,0 0 R e n te r ,7 5 In n te k t K O M A K T ,0 0 In n te k t b ille tte r J a va z o n e ,0 0 In n te k t b ille tte r ju le b o rd ,0 0 D iv (k re d ite rin g e r e tc ) ,0 0 S u m , U tg ifte r U tle g g ,5 0 N e ttg iro /b a n k g iro ,0 0 J u le a rr ,5 0 D iv. U tg (d o m e n e, p o rto ) ,0 0 U tg if te r p o rta l ,0 0 U tg if te r ja va z o n e , ,0 0 R e s u lta t ,7 5 In n g å e n d e b a n k s a ld o p r ,8 0 B e re g n e t u tg å e n d e s a ld o ,0 5 B a n k s a ld o p r ,0 5

16 ...men det var bare halve historien! JavaZone gikk dundrende underskudd Vi sliter med en solid gjeld Vi har brukt sparepengene for å dekke deler av underskuddet i JavaZone (oppsparte medlemskontingenter over flere år) Utestående pr og gjelden (og utestående) ser slik ut: Annonsering m.m. (Sun støtte) ,00 Oracle ,00 Sum ,00 Gjeld pr Macsimum ,00 Portal-journalister ,00 Matspecialen ,00 Foredragsh Javazone , ,48 Utestående/Gjeld ,48 Banksaldo pr ,05

17 JavaZone regnskap Portal, Stavanger-forening og JavaZone spiser av de samme midlene Overskudd/underskudd avhenger hvordan man ser Men KOMAKT-midlene og aktivitetene dette utløste har gått med ca i underskudd før vi fikk til en ordning med Sun for annonsering. Etter tilskuddet fra Sun ble resultatet bare ,48 Javazone (portal i 0) Javazone (portal i 0) Inntekter Inntekter KOMAKT ,00 KOMAKT ,00 Billetter ,00 Billetter ,00 Ekstra Sun , ,00 Oracle ,00 Oracle , , ,00 Javazone (portal tar full gjeldsbyrde) Inntekter KO MAKT ,00 Billetter ,00 Ekstra Sun ,00 Oracle , ,00 Utgifter Betalt ,00 Utgifter Gjeld ,48 Betalt , ,00 Gjeld ,48 Overskudd/underskudd , ,48 Overskudd/underskudd ,48 Utgifter Betalt ,00 Gjeld , ,48 Overskudd/underskudd ,52

18 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

19 javabin 7. fastsettelse av medlemskontigent Forslag: javabin styret foreslår å heve årskontigenten for firmamedlemmer fra 1500 NOk til 2500 NOK basert på tilbakemeldinger fra medlemmer om at årskontigenten er lav og ikke inflasjonsjustert de siste 8 år, samt javabin sin økonomiske situasjon etter underskuddet fra JavaZone.

20 javabin Budsjett 2004 Over til Bjørn Tveiten

21 Budsjett 2004 Lager budsjett uten JavaZone...og et evt eget JavaZone-budsjett Bud 2004 Kommentar Inntekter Medlemsavgifter ,00 24 bedr., 50 personer Sponsormidler sent innkommet (eg. 2003) ,00 Sun og Oracle Årsavgift KOMAKT , x 14 Andre sponsormidler java.no ,00 annonser, profilering Renter 2 000,00 Inngangsbill. Julebord 6 000,00 Inntekter undergrupper javabin ,00 Stavanger Sum inntekter ,00 Utgifter Pizza, vin til foredragsh., etc ,00 Jule arr ,00 Dekning av utstyr, sw, dokumentasjon ,00 honorar, utstyr Utstyr til server 6 000,00 2 disker Utgifter undergrupper javabin ,00 Stavanger Dekning av gjeld fra ,48 Div. utgifter (revisjon, porto, kontorrekv., skriver, gebyrer) ,00 Sum utgifter ,48 Resultat ,48

22 javabin budsjett, JavaZone 2004 Sett av dato: En lang dag 09:00-21:00 BOFs og sosialt på slutten

23 javabin budsjett, JavaZone utgifter Skalert til: deltakere 150 deltakere 800 Utgifter Sum (L/S): Lokale Teknisk utstyr projector, PA m.m WLAN Markedsføring Middag Underholdning Program Foredragsholdere T-Shorter

24 javabin budsjett, JavaZone 2004 inntekter og balanse Inntekter Sum (L/S): Antall L Antall S Pris Sun Konsulent Produktleverandører Billetter Balanse

25 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

26 javabin Styrevalg Over til Totto

27 javabin Styrevalg - direkteposisjoner President Kandidater: Totto (gjenvalg) Visepresident Kandidater: Stein Grimstad Økonomisjef Kandidater: Bjørn Tveiten (gjenvalg)

28 javabin Styrevalg øvrige verv Øvrige verv (Kandidater): Trond Strømme Leif Jantzen Maja Bratseth Kjetil Jørgensen-Dahl (ObjectNet) Kjetil Paulsen Odd Erik Zapffe (Mesan) Øyvind Løkling (WM-Data) Harald Kuhr (WM-data) På 2. året: Olve Maudal Kaare Knudsen Ole-Martin Mørk Laila Rønning Thomas Oldervold

29 javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen 4. Forslag til endringer av vedtektene 5. Regnskapet 6. Budsjettet 7. Fastsettelse av medlemskapskontingent 8. Valg av nytt styre 9. Andre innkomne forslag 10. Eventuelt

30 javabin andre inkomne forslag / eventuelt Forslag: Presisering av fullmakt "President og økonomisjef har hver for seg rett til å signere for foreningen. Forpliktende kontrakter og avtaler skal begge være informert og enige om før det underskrives."

javabin Årsmøte 2005 Torsdag, 3. Februar 2005 javabin styret styret@java.no

javabin Årsmøte 2005 Torsdag, 3. Februar 2005 javabin styret styret@java.no javabin Årsmøte 2005 Torsdag, 3. Februar 2005 javabin styret styret@java.no javabin - Agenda 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett 3. Årsberetningen

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013

INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2013 Tid: Tirsdag 12. februar kl. 18:00-19:00 Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 Tirsdag 25. januar kl 18-20 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) Dagsorden for årsmøtet, kl 18-20 1. Velkommen

Detaljer

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35. 2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Årsmøte i NUUG 2008 Tid: Tirsdag 2008-03-11 18:30 Sted: Oslo, Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 Dagsorden i henhold til vedtektene 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn

Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Innkalling til årsmøte Narvik Studentersamfunn Oppdatert 10.09.14 Tid: 23.09.15, kl 16:00 Sted: Auditorium 1 Saksliste: 00/15 - Valg av møteleder og referent 00/15 - Godkjenning av innkalling 00/15 - Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold

Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold DIS-Vestfold Nr 1-2004.10. årgang. Januar. Innkalling til Årsmøte i DIS-Vestfold Torsdag 19. februar 2003, kl. 18.30 Stokke Bygdetun Hei igjen alle sammen, Så er vi endelig kommet i gang med et nytt år

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2015

Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2015 Saksdokumenter Strømmen Greyhounds årsmøte 2015 Sted: Klubbhuset, Strømmen Stadion, torsdag 5. februar klokka 19.00 Forretningorden årsmøtet 2015 Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2014 og/eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag BA Torsdag 5. april 2012 KL. 09.30 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling, valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen. 2. Styrets årsberetning

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. Avsluttet : kl. 02:00. - Referat - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 Avsluttet : kl. 02:00 - Referat - 1 Innholdsbetegnelse Oppsummering Referentenes forord Introduksjon Godkjenning av

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING

Syndin, juni 2014. Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Syndin, juni 2014 Til medlemmene i Kvislasyndin Hytteforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE I KVISLASYNDIN HYTTEFORENING Årsmøte i Kvislasyndin hytteforening avholdes på Syndinstøga tirsdag 29. juli kl. 1200-1400

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling til årsmøte...2 Årsmelding 2013...3 Regnskap 2013... 10 Innkomne forslag (sak 6)... 12 Forslag til medlemskontigent 2013 (sak 7)... 14 Forslag

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer