Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7"

Transkript

1 101 Transportokonornisk institutt Stiftetsen Norsk senter for samferdselsforskning Vede% Arbeidsdokument av 28. februar Prosjektarbeid for AVINOR Cand oecon Harald Thune-Larsen 0L12052/2008 Trafikkprognose for Svalbard lufthavn Longyear Gaustadall,:en 21 NO 0349 Oslo Tlf: Faks: E-post: v/viw.toi.no Bankgiro: DOR NOR Org.nr: r.wa

2 Innhold 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7 Dette materialet er ikke offentliggjort. Det kan brukes kun i den saklige sammenheng det er gitt. Det skal ikke tas noen form for kopier til annen bruk eller spredning. Unntak må klareres med TØL

3 1 Litt om lufthavnen Svalbard lufthavn Longyear ble etablert i 1973 og ligger ved Longyearbyen på Svalbard. Lufthavnen er øygruppens eneste transportmulighet til fastlandet store deler av året og omfanget av konkurrerende passasjertransport til fastlandet er minimal. Svalbard har bosettinger i Longyearbyen (2000 innbyggere), Pyramiden (600) og Ny Ålesund ( avhengig av sesong) samt enkelte fangstasjoner. I tillegg foregår det grubedrift i Svea. Både Ny Ålesund (Kings Bay) og Svea har egne flyplasser/-striper. Hovedsakelig næringsaktivitet er grubedrift (Svea), forskning (Ny Ålesund), utdanning og turisme i tillegg til omfattende offentlig aktivitet. 2 Tilbud og flybevegelser Lufthavnen har både rutetrafikk, chartertrafikk, flyfrakt, ambulanseflyging, skole/instruksjonsflyging og annen sivil flyging. Spesielt for Svalbard er det dominerende innslaget av annen trafikk enn rutetrafikk. Innenlands charter og øvrig trafikk stod for 88 prosent av de 7064 flybevegelsene og 45 prosent av de 4034 rute- og charterbevegelsene i Flybevegelser Svalbard Inni charter øvrig m/frakt. Inni rute Figur 1. Flybevegelser LYR Kilde: Avinor. Rutetrafikken består i grove trekk av en helårsrute til Tromsø og en sommerrute til Oslo. Rutetrafikken har hatt en avtagende trend fra 1180 fly i 2001 til 856 fly i Det faste tilbudet er SAS sin flyrute til Tromsø som kompletteres med en flyrute til Oslo i den lyse delen av året var også Norwegian inne med en sommerrute til Oslo, noe som i følge Ole Rambech bidro til vesentlig lavere billettpriser i den perioden. 3

4 Inntil 2000 var ruteflytrafikken spredt nokså jevnt ut over året med vel 1 daglig avgang. Da begynte en gradvis tilpasning til sesongtrafikk med flygninger også til Oslo, og nå er sommertrafikken mer enn dobbelt så høy som vintertrafikken med 5 ukentl ige avganger midt på vinteren og 15 midt på sommeren. Men i swn er altså tilbudet redusert siden Ruteflytilbudet lå på seter til/fra LYR i 2007 og tilsvarer en gjennomsnittlig flystørrelse på ca 170 seter Ruteflygninger fra LYR etter kvartal og destinasjon kv.2008 D OSL SK D TOS DY TOS SK D (0 q:2) C5%) Cbcb CbCh Cbeb OQ' CP \ 01\ 09' Orb 05` 01> Cb Cb Cb Cb Cb (b Cb , rt, (1, 1, rt, `1, rt, (1, (1 (1, (1, N rb. knj 1--,\ nj sk- N skoj skks. 'b N 1- rb,\ nj s\ sk- rb N nj- 1 Figur 2. Rutellytilbud fra LYR kv Kilde: OAG. I tillegg har LYR en omfattende charteraktivitet som har ligget på rundt 3000 per år siden 2001 og med svakt økende tendens. Charteraktiviteten består dels av et fåtall regulære charterfly og russiske flygninger til Russland og isbaserte flyplasser nær nordpolen. Men det aller meste av denne trafikken er pendlertrafikk med 18-seters Dornier fly til Svea og Kings Bay. 3 Passasjerer Mens antallet rutefly har sunket med 27 prosent fra 2001 til 2007 så har antallet passasjerer i flyene på 6 år økt med 21 prosent (3,2 prosent årlig) til i Mye av veksten skjedde i 1994, da Norwegian hadde et tilbud, men uten at trafikken sank igjen i 2005, da tilbudet var borte igjen. 4

5 * Innlands rutel Flypassasjerer LYR charter rb rb cb <.3 it) Figur 3. Flypassasjerer LYR Kilde: Avinor I et litt lengre perspektiv ser vi at trafikken i grove trekk vokste eksponentielt med 8-9 prosent årlig frem til omtrent 2001, da veksttakten altså ble merkbart dempet. Som figur 4 viser, var det først og fremst fra 1993 at trafikken på LYR tok av i forhold til andre lufthavner, med mer enn 3-dobling av trafikken til 2007 i en periode da innenlandstrafikken ved øvrige lufthavner stort sett økte med rundt 50 prosent. Siden 2001 har veksten på LYR ligget svært nær innenlandsveksten for store lufthavner. 5,00 Kommet/reist Trafikken i ,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 - OSL STORE MELLOM LY R - REG 1,00 0,50 gy- 9,'" c5,cs,scib cbol".59) ci". rt9 15=.,15) Figur 4. Innenlands tralikkvekst for rutetrafikken på LYR og all trafikk på andre lufthavner. 5

6 Antall passasjerer per fly økte i løpet av de 6 årene fra 73 til 122 og belegget nådde nesten 72 prosent i Både passasjertrafikk og belegg er imidlertid sterkt sesongavhengig med høyest aktivitet i april-august og høyest belegg i marsapril og september Rutepassasjerer, seter og belegg fra LYR 2007 Seter Aweiser Belegg (h.akse) g " 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Figur 5. Rutepassasjerer, seter og belegg fra LYR Kilde: Avinor. Av rutepassasjerer i 2007 anslås det ut fra Avinors reisevaneundersøkelse (RVU) 1.halvår at videre reiser til/fra utlandet utgjør 1/5 av trafikken. RVU viser også at bosatte på Svalbard står for 1/5 av trafikken til fastlandet og at ca 37 prosent av trafikken er tjeneste- og arbeidsreiser. Til tross for relativt få observasjoner fra år til år har disse andelene holdt seg relativt stabile fra RVU 1998 og Chartertrafikken til Kings Bay og Svea har foregått i årevis, men statistikk foreligger kun for årene Trafikken er i sum forholdsvis jevn gjennom året og uten noen klar trend. Trafikkvolumet bestemmes i høy grad av skiftordningen i Svea, som står for ca 90 prosent av trafikken. I dag er ordningen stort sett 2-ukers skift med 2-3 uker fri mellom skiftene. 6

7 Trafikk til/fra Kings Bay og Svea Nfb es,4#,es o `4'S9 -sz' \-\() s ' Figur 6. Charterpassasjerer til/fra Kings Bay og Svea etter måned. Kilde: Avinor/Lufttransport. 4 Trafikkprognose Siden 2001 har LYR hatt en innenlands rutepassasjervekst noenlunde på linje med store lufthavner, men spesielt de to siste årene har innenlandstrafikken på store lufthavner økt mer enn LYR. Dette skyldes antagelig en kombinasjon av mindre konkurranse og lavere konjunkturømfintlighet for trafikken på LYR. Begge deler har slått negativt ut for LYR de siste årene. På bakgrunn av samtale med Ole Rambech antas det at de viktigste momentene for trafikkveksten på LYR fremover vil være utviklingen i gruvedrift, forskning/utdanning og turisme. I tillegg vil konkurranseforholdene være vesentlige. Dessverre er ikke materialet i RVU omfattende nok til å fordele trafikken mellom disse kundesegmentene. Alle disse momentene vil antagelig bidra til økt trafikk i årene fremover. Gruvedriften vil neppe generere nevneverdig mere lokal trafikk. Til gjengjeld vil mer intensive skift og lengre opphold mellom hvert skift antagelig øke innslaget av månedspendling til fastlandet. Forskning/utdanning er generelt et område i vekst og Svalbards popularitet er generelt tiltagende. Virksomheten på Svalbard generer antagelig svært mange reiser per sysselsatt i området. Turisme basert på fiy er nærmest på spedbarnstadiet og har et stort potensiale, selv om det er noe uklart hvorvidt overnattingssituasjonen gjør det mulig med stor vekst i turismen på kort sikt. 7

8 å Siden SAS overtok Braathens har SAS hatt monopol på rutene til LYR unntatt sommeren Generelt medfører dette høyere billettpriser enn ved konkurranse. Med 72 prosent belegg og 170 seter/fly er det begrenset hvor mye mer passasjertrafikken på LYR kan vokse uten at det settes inn flere fly. På kort sikt er det usikkert om SAS eller Norwegian har kapasitet til å sette inn flere fly, men på noe lengre sikt så er sannsynligheten stor for at rutetilbudet vil bli økt og at også Norwegian vil komme med et tilbud. Alt dette peker i retning av trafikkvekst i årene fremover, men det er svært vanskelig å begrunne bestemte vekstanslag utover at den antagelig vil ligge over gjennomsnittlig innenlandsvekst på fastlandet. Både de siste 14 årene og de siste 9 årene har trafikkveksten vært forholdsvis linjær og ligget på vel 5000 rutepassasjerere årlig. I trafikkprognosen legges det til grunn at denne trenden vil fortsette til 2020, da lufthavnen ut fra prognosen vil ha rutepassasjerer. Dette tilsvarer en årlig vekst på nær 5 prosent årlig de første årene og 3,8 prosent årlig for hele perioden Det legges til grunn at veksten etter 2008 dekkes ved å sette inn nye fly med 180 seter og 80 prosent belegg. Dette gir en vekst på 140 flybevegelser per 4-års periode frem til Chartertrafikken har ligget relativt stabil med en svakt stigende trend. Vi legger til grunn at økende turist chartertrafikk vil øke chartertrafikken med 100 per 4-årsperiode. Øvrige flybevegelser inkludert flyfrakt har økt sterkt i det siste, hovedsaklig på grunn av et postfly som kommer og går 5 dager i uken. I årene fremover legges det til grunn at disse flygningene vil ligge på et stabilt nivå etter en viss vekst Passasjer- og flyprognosene for Svalbar lufthavn er gjengitt i tabell 1 og 2. 8

9 Tabell 1. Passasjerprognose Svalbard lufthavn Tabell 2. Trafikkprognose Svalbard lufthavn 9

Svalbard lufthavn, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn

Svalbard lufthavn, Longyear - søknad om fornyelse av konsesjon til å drive og inneha lufthavn :AVINOR LUFTFARTSTILSYNET ARKIVKODE 2 DOK NR 5r I/ 26 MAR 2014 2 MAR 2014 8AKSNR. 3 o AVD. -s SAKSBEH Luftfartstilsynet Postboks 243 8001 BODØ Norge Vår ref. Vår dato: 13/00390 18.03.2014 Deres ref. Deres

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Reisevaner på fly 2013

Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Reisevaner på fly 2013 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal

Detaljer

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat Notat Til: Fra: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Konkurransetilsynet Dato: 07.03.2012 Evaluering av grunnlaget for forskrift om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart Høringsnotat

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet

Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet Bergen lufthavn nytte for regionen og samfunnet JI Lian, utkast 26.11.2011 Innhold Sammendrag...2 1. Bakgrunn og formål...5 2. Marked og markedsutvikling...6 2.1 Utvikling i passasjerer, befolkning og

Detaljer

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Et kollektivt løft for Værnes

Et kollektivt løft for Værnes TØI rapport 1222/2012 Jon Martin Denstadli Frode Longva Liva Vågane Harald Thune-Larsen Et kollektivt løft for Værnes Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI rapport 1222/2012

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for 2013. Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget

Detaljer

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark

Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark Sammendrag: Investeringer i infrastruktur muligheter for Vest-Finnmark TØI rapport 1416/2015 Forfatter(e): Jørgen Aarhaug, Eivind Farstad, Frants Gundersen Oslo 2015, 75 sider I Vest-Finnmark bor og arbeider

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Analysegruppe 2009 Kvalitets- og resultatindikatorer sammenligning mellom de fire gamle universitetsbibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø) Både en del indikatorer som opprinnelig ble utarbeidet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

2014/EØS/22/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets)... 39

2014/EØS/22/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets)... 39 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 21. årgang 10.4.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Et kollektivt løft for Flesland

Et kollektivt løft for Flesland TØI rapport 1221/2012 Tom Erik Julsrud Frode Longva Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Liva Vågane Et kollektivt løft for Flesland Hva skal til for å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken? TØI

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover?

Inn- og utvandring blant innvandrere hvor mange vil flytte i årene framover? Økonomiske analyser 6/25 hvor mange vil flytte i årene framover? Vebjørn Aalandslid Den langsiktige trenden for -24 er at det har vært en økning både i innvandring og i utvandring. I denne perioden har

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer