DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS"

Transkript

1 DRIFTSORIENTERING 2013 Kvernberget vekst AS Med dette legger daglig leder i Kvernberget vekst AS frem sin driftsorientering for Styrets årsmelding foreligger i eget skriv. Oppsummering 2013 Kvernberget hadde totalt passasjerer. Dette tilsvarer trafikkvekst på 2,2 %. Bmi regional startet direkte flygninger mellom Aberdeen og Kristiansund 28. august, og de annonserte i november oppstart av ny rute til Stavanger fra 23. januar Tyrkia som ny sommerdestinasjon, i tillegg til Kreta og Kroatia. SAS selger Widerøe, men fortsetter innenfor samme allianse. SAS annonserer at de opprettholder rutetilbudet også til sommeren flere seter. Bevilget årlig tilskudd fra RBU på kr til markedsføringsaktiviteter Opprettet hjemmesider Bonuspoeng innført igjen kan være utfordrende for nye aktører. Sterk konkurranse fra Norwegian, spesielt for fritidsmarkedet. Fortsatt potensial for å øke trafikken fra omlandet. Ikke vintercharter fra Kvernberget for 2014/15. Styre og administrasjon Styret har i 2013 (fra generalforsamling 12. april 2013) bestått av: Øivind Hoem, Styreleder (Hoemgruppen) Just Ingebrigtsen (Kristiansund kommune) Monika Eeg (Nordmøre Næringsråd) Nina Gudmundseth (Bring Cargo Offshore & Energy) Berit Tønnesen (OTEK Nordmøre & Romsdal) Anne Reiten Gilbert (Tingvoll Næringsforum) Torhild Farstad (Oss-nor) Ove Kanestrøm (Meridian AS) Torbjørn Torske, 1. vara (Amfi Drift AS) Ann-Kristin Sørvik, 2. vara (Averøy kommune) Styret har hatt fire styremøter. Avtale med Kom vekst om daglig ledelse gjelder ut Ellen Engdahl er daglig leder. 1

2 Visjon, mål og overordnede oppgaver Fastsatt ved etableringen av Kvernberget vekst AS i Visjon Kvernberget vekst AS skal bidra til vekst ved Kristiansund lufthavn Kvernberget. Mål Kvernberget skal være den foretrukne flyplass for nordfylket. Dette skal oppnås ved: Gode flyforbindelser til aktuelle destinasjoner Tilpassede rutetider for brukerne både næringsliv og private Bedre tilgjengelighet til flyplassen gjennom korrespondanse med øvrig kommunikasjon som ferge, buss, hurtigbåt m.v. Tilstrekkelig antall flyseter tilgjengelig til konkurransedyktige priser/betingelser. Det gjelder: o Offshore og øvrig næringsliv o Private o Deltakere på kurs/konferanse og kulturarrangement i regionen o Reiseliv/turisme At de fysiske fasilitetene ved flyplassen skal være tilpasset fremtidens behov og krav Økt godstransport Overordnede oppgaver: Være initiativtager, koordinator og pådriver for tiltak og prosjekter som vil føre til positiv utvikling av flytrafikken på Kvernberget, og nødvendige utbygginger av flyplassen Være et bindeledd mellom lokalt næringsliv, kommuner, og Avinor i saker knyttet til utvikling av fasiliteter på Kvernberget Ha kontakt med og dialog med etablerte og nye selskap Fungere som et samlet organ for privat og offentlig aktivitet og interesse i regionen i spørsmål knyttet til flyplass og flytilbud på Kvernberget Innhente informasjon relevant for videre utvikling av Kvernberget Markedsføre Kvernberget Selskapet skal oppfattes som en konstruktiv bidragsyter for bedrede vilkår for norsk luftfart Markedet i 2013 Kvernberget har det beste rutetilbudet noen gang etter at Widerøe startet med morgenfly til Trondheim og morgenrute til Bergen. Bmi regional startet direkteruter mellom Aberdeen og Kristiansund 28. august Kvernberget hadde i 2013 følgende rutefrekvens på hverdager: SAS - Kristiansund Oslo 4 x tur/retur med Boeing 737 2

3 Widerøe - Kristiansund Bergen 5 x tur/4 x retur Dash (50 seter)/q400 (78 seter) - Kristiansund Stavanger 1 x tur/retur Dash 8-300/Q400 - Kristiansund Trondheim 2 x tur/retur med Dash med 32 seter Bmi - Kristiansund Aberdeen 1 x tur/retur Embraer ERJ-135 (37 seter) 2013 var nytt rekordår for Avinors lufthavner med over 48 millioner passasjerer. Det er over dobbelt så mange som i Totalt økte flytrafikken til og fra Avinors lufthavner med 4,3 % sammenlignet med Utland økte med 9,2 % og innland med 1,3 %. Oslo Lufthavn hadde en trafikkvekst på 4 % og endte på nesten 23 millioner passasjerer. Bergen lufthavn hadde en vekst på 6,9 % og passerte for første gang 6 millioner passasjerer. Stavanger lufthavn hadde en vekst på 5,8 % og Trondheim lufthavn 3,6 %. Regionale lufthavner hadde en samlet økning på totalt på 3,6 %. De mindre lokale lufthavnene hadde en samlet økning i antall passasjerer på 0,2 %. Veksten i 2013 er generelt sett litt lavere enn veksten i 2012 og 2011, men andre land i Europa har nedgang eller stagnasjon i passasjertrafikken. Antall flybevegelser har gått opp med 1,8 %. Samlet passasjerer Endring Flybevegelser 2013 Kristiansund ,2 % +0,1 % - Derav utland ,1 % Molde ,1 % +1,1 % - Derav utland ,5 % Ålesund ,6 % +9,3 % - Derav utland ,4 % (Avinors statistikk) Kristiansund hadde en vekst på ordinær rutetrafikk på 2,9 %, men helikopterpassasjerer på samlet representerer en nedgang på 4,3 %. For 2013 hadde Kristiansund lavere vekst i trafikken enn regionale lufthavner generelt (3,6 %). Trafikken pr. mars 2014 gir en liten nedgang på 0,2 % for Kvernberget, +2,6 % for Årø og +11,9 % for Vigra. Januar og februar viste redusert trafikk på Kvernberget, sammenlignet med sterk tilsvarende periode året før. For mars tok trafikken seg opp med en vekst på Kvernberget på 14,3 %, Årø 4,6 % og Vigra 12,2 %. Norwegian startet med flyvninger Oslo Årø i Dette har ført til en sterk konkurranse mellom SAS og Norwegian med stor kapasitet og økt tilgang på lavprisbilletter, noe som også påvirker passasjergrunnlaget for Kvernberget. I forbindelse med utbyggingen på Nyhamna har SAS og Norwegian økt kapasiteten på Årø fra og med vår SAS har økt kapasiteten på Kvernberget ved å 3

4 sette inn større fly på en del avganger for å øke tilbudet av lavprisbilletter, med 189 seter. SAS opprettholder rutetilbudet også gjennom sommeren, et etterlengtet ønske fra reisende i regionen. Det forventes stabil+ trafikk i 2014, ved oppstart av produksjonen på Njord samt forventet høy aktivitet knyttet til marine operasjoner og mange fartøy. Økonomi Kvernberget vekst AS har et positivt resultat på kr , bedring på fra Rullebaneutvidelse AS (RBU) har bevilget bidrag for markedsarbeid av Kvernberget og flytilbudet på kr ,- pr år i fire år i perioden Kvernberget vekst AS hadde en aksjeemisjon i 2009 som tilførte selskapet rundt kr 1,5 mill. Pr. årsskiftet har Kvernberget vekst AS kr som gir økonomisk mulighet for videre drift i rundt 5-10 år basert på dagens modell, avhengig av omfang av evt. videre tilskudd fra RBU og omfang av markedsaktivitetene. Det er budsjettert med negativt resultat på kr for Fokus i 2013 Flyselskap - Møte med Widerøe under generalforsamling april 2013 og oppfølgingsmøte i september. Fokus er høyt prisnivå langs kysten, noe som svekker konkurranseevnen for næringslivet, konferansemarkedet og reiselivet. - Møte i Kristiansund med SAS konserndirektør Eivind Roald med fokus på SAS sine planer for bl.a. Kvernberget og hvordan de skal møte konkurransen med Norwegian. I tillegg ble det bedriftsbesøk til kunder i oljebransjen. - Kvernberget vekst har gjennom 2013 hatt en omforent holdning om å bygge videre på kontakten med SAS-konsernet for å sikre et helhetlig tilbud for næringslivet som også gir et godt tilbud for offshorevirksomheten. Erfaringer fra andre steder som har konkurranse viser at rutetilbudet blir smalere ved at hver operatør har færre avganger som flys på de samme tidspunktene. Samtidig oppleves dette å gi en økende utfordring for privatmarkedet i vår region ift. tilgang på lavprisbilletter. Det er naturlig at Kvernberget vekst har kontakt med flere flyselskap, også Norwegian. - Veldig gledelig at SAS for sommeren 2014 opprettholder flytilbudet, som eneste flyplass i landet nye seter tilbys da på Kvernberget, et tilbud vi håper blir godt benyttet slik at det kan videreføres påfølgende somre. Samtidig setter SAS inn større fly på en del avganger for å øke tilbudet av lavprisbilletter. Charter - Kvernberget vekst hadde i 2013 møter og kontakt med flere charteroperatører. Vi er meget fornøyd med videreføring av populære Kreta og Kroatia. Nytt av året var Tyrkiareiser som startet 4

5 rute til Tyrkia, et tilbud med trekant-flyving med Kristiansand/Stavanger. For 2014 blir det direktefly KSU Tyrkia. - Kvernberget vekst, Avinor og reisebyråene bidro til markedsføring av tilbudet, i tillegg til operatørene selv. Det inkluderer reklamefilm på kino, TKTV, plakater rundt om på hele Nordmøre og Hitra/Frøya, stor banner ved innfartsveien, s, avisomtale mm. For 2014 blir tilbudet markedsført i enda flere kommunikasjonskanaler. Reklamefilm: Fokus på vintercharter som ikke er på plass, på tross av betydelig innsats. Avinor Dialog med Avinor sentralt og lokalt ift. videre utbygging på Kvernberget med spesielt fokus på utbygging av passasjer- og helikopterterminal. Terminalen bør bygges så snart som mulig for å ha gode forhold for både helikopterselskap og de reisende, ivareta sikkerheten, samt være operativ ved kommende utbygginger og aktiviteter offshore. Møte med Avinors ledelse september 2013 med tema helikopterterminal. Driftsbygget er under bygging og vil ifølge Avinor tas i bruk februar Energisentralen er klar for kontrahering og vil være ferdig i starten av Finansieringsløsning for helikopterhangaren skal avklares før byggingen starter, byggestart tidligst trolig mars-april Bygging av felles publikums- /helikopterterminal vil starte når helikopterhangaren er ferdig, mest trolig i 2017/18. Dialogmøte mellom Avinors sentrale ledelse og lokalt/regionalt næringsliv 4. desember ift. fremtidige muligheter og utfordringer. Annet - Møte 7. februar med tema «Kristiansund som serviceregion» med deltagere fra næringsliv, hotell, taxi, buss og fylkeskommunen. Informasjon og kommunikasjon om rutetilbudet og næringsaktivitet i regionen med betydning for flybehov. - Henvendelse til fylkeskommunen om å få Timeekspressen om Kvernberget. - Oppfølgning av tilgjengeligheten til Kvernberget ift. korrespondanse mellom fly og ferge samt buss/drosjer. - Flere oppfølgingsmøter med Avinor lokalt, SGS, Rullebaneutvidelse, reisebyrå og styret. Kristiansund, 9. april 2014 Ellen Engdahl Daglig leder 5

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten

Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Masteroppgave TRA950 Samferdselsplanlegging (Erfaringsbasert) Flytransport og turisme - Casestudie Lofoten Anders Amundsen Totalt antall sider inkludert forsiden: 64 Molde, 2013.06.03 Obligatorisk egenerklæring/gruppeerklæring

Detaljer

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE

LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE LUFTFARTENS SAMFUNNSNYTTE INNHOLD Sammendrag side 5 1 Innledning side 9 2 Tilgjengelighet og reisevaner side 10 2.1 Reisefrekvenser 2.2 Flyets markedsandeler på lange reiser 2.3 Tilgjengelighet og rutetilbud

Detaljer

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen

ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen ØF-rapport nr. 1/2007 Røros lufthavn - Rutetilbud og næringsliv av Tor Arnesen Tittel: Forfatter: Røros lufthavn rutetilbud

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 12/00. Bonusprogram og konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Bente Risvold

SNF RAPPORT NR. 12/00. Bonusprogram og konkurransen i det norske luftfartsmarkedet. Bente Risvold SNF RPPORT NR. 12/00 Bonusprogram og konkurransen i det norske luftfartsmarkedet av Bente Risvold Prosjekt nr. 4590 Deregulering, internasjonalisering og konkurransepolitikk Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Verdens navle i Norge

Verdens navle i Norge innovasjon & næringsliv Nr. 2 Juni 2007 7. årgang Opplag 20.000 Akershus Hedmark Indre Østfold Oppland Oslo Nord Ringerike Verdens navle i Norge GARDERMOEN 2040 De som kjempet for at Norges hovedflyplass

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Bergen lufthavn bygget ut med ny terminal (T3). Illustrasjon utarbeidet av arkitektgruppen Nordic MASTERPLAN 2014 for perioden 2014 2021 med perspektiver for en tidshorisont til

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Innhold. NHO Sjøfart. Foreningens administrasjon holder til i Næringslivet Hus i Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo. ÅRSBERETNING 2012 Innhold Styreleders refleksjoner...3 Styrets beretning...4 Arbeidsgiverpolitikk...5 Næringspolitikk...9 Sikkerhet...12 Miljø...13 Kurs og konferanser...14 Forskning og utvikling...14

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt

Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Faglige innspill til behandling av hurtigbåt Vi mener hurtigbåtstrekningen Trondheim Brekstad siden 2007/2008 har vært nedprioritert. Til tross for politiske føringer ytret i offentligheten har vi opplevd

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge

Luftens dronning. Legger alt. Hundre-dobling på 20 år. Flygale nordlendinger. Anbudsvinner i Finnmark. Vi løfter Nord-Norge NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Transport, spedisjon, logistikk Informasjonsteknologi Luftens dronning Bente Slåtto Steien i Harstad er i dag en erfaren forretningskvinne med suksess. I år er

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger

Saksfremlegg. HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Arkivsak: 07/1518 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING: FYLKESDELPLAN GARDERMOEN 2040: STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR GARDERMOEN K-kode: 123 &13 Saksbehandler: Inger Kronen Tveranger Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

www.regionstavanger.com

www.regionstavanger.com www.regionstavanger.com Side 1 av 28 Innhold Reiselivsdirektøren har ordet 2 Styret og ansatte 3 Styrets beretning 4 Marked 6 Årsregnskapet - eget vedlegg Medlemsliste 24 Side 2 av 28 Reiselivsdirektøren

Detaljer

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk

Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk Kollektivmagasin for Troms Utdrag fra årsrapport fra Troms fylkestrafikk 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Side 2- Innledning Side 4-5 Fylkesråd for samferdsel og miljø Side 6-7 Styreleder: Det blåser fortsatt

Detaljer