Trafikkprognoser Avinor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkprognoser Avinor 2015-2040"

Transkript

1 en Tronsportokonornisk rns Stiftetsen Norsk senter for somferdsefsforskning Ved IQ Arbeidsdokument Oslo, 27.februar Avinor Harald Thune-Larsen Trafikkprognoser Avinor februar 2015 Innhold Innledning 3 1Metod ikk 5 1.1Innland Beregnede elastisiteter i NTM Utland 6 1.3Flybevegelser 6 2Generelle forutsetninger 7 2.1Befolkning 7 2.2Økonomi og billettpriser Referansescenariet Lavt alternativ Høyt alternativ Forutsetninger Aktivitet i petroleumssektoren 13 3Utland Kundesegmenter og reisefrekvenser Kristiansand Haugesund Ålesund Molde Kristiansund Bodø Evenes Alta, Lakselv og Svalbard 25 4Innland Sør - Norge Kristiansand Haugesund Ålesund Molde Kristiansund Sogndal Førde Sandane Ørsta-Volda Hovden 39 Gaustadalleen 21 NO 0349 Oslo Tlf: Faks: E-post: Bankgiro: Org.nr: MVA DNB NOR

2 4.10 Røros 42 5 Innland Nord-Norge og Namsos Bodø Evenes Bardufoss Alta Lakselv Svalbard Namsos Sandnessjøen Mo i Rana og Mosjøen Røst og Værøy Leknes og Svolvær Stokmarknes Andøya Sørkjosen og Hasvik Hammerfest Honningsvåg, Mehamn og Berlevåg Båtsfjord Vadsø og Vardø 65 6 Passasjerprognoser Lufthavner i Sør-Norge Lufthavner i Nord-Norge og Namsos Passasjerer og flybevegelser Avinor AS 75 7 Mulige effekter av forbedret infrastruktur Økt kapasitet på OSL Fergefri E-39 og gjennomføring av anbefalt tras øst-vest 76 Referanser/litteratur 78 I:ML-AVD \94\APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 2

3 Innledning Dette notatet inneholder trafikkprognoser for perioden for følgende av Avinors lufthavner: Kristiansand KRS Haugesund HAU Alesund - AES Molde - MOL Kristiansund - KSU Sogndal - SOG Førde - FDE Sandane - SDN Ørsta-Volda - HOV Røros - RRS Bodø - BOO Harstad-Narvik - EVE Bardufoss - BDU Alta - ALF Lakselv - LKL Longyearbyen - LYR Namsos - OSY Sandnessjøen - SSJ Mo i Rana - MQN Mosjøen - MJF Røst - RET Værøy - VRY Leknes - LKN Svolvær - SVO Stokmarknes - SKN Andøya - ANX Sørkjosen - SOJ Hasvik - HAA Hammerfest - HFT Honningsvåg - HVG Mehamn - MEH Berlevåg - BVG Båtsfjord - BJF Vadsø - VDS Vardø - VAW I:\ØL-AVD\94\APrognoser20 14\TrafikkprognoserAvinor docx 3

4 Trafikkprognosene dekker passasjertrafikk med rute- og charterfly, off shore helikopterpassasjerer, flybevegelser med rute-, charter- og fraktfly samt off shore helikopterbevegelser. Innen samme prosjekt er det tidligere utarbeidet følgende trafikkprognoser: Trafikkprognose Kirkenes lufthavn ; Arbeidsdokument nr av 2.juli Trafikkprognoser for Tromso, Florø, Bronnoysund, Rorvik lufthavn ; Arbeidsdokument av 1.desember 2014 Trafikkprognoser OSL ; Arbeidsdokument nr av 18.desember Trafikkprognoser for Stavanger, Bergen og Trondheim lufthavn ; Arbeidsdokument av 29.januar I:\ØL-AVD\94 \APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 4

5 1 Metodikk 1.1 Innland Innlandsprognosen for årene fremover er fordelt på 2 segmenter: "Ren" innlandstrafikk til/fra Norge som endelig destinasjon. Innlandstrafikk med utlandet som endelig destinasjon Prognosene for ren innlandstrafikk tar utgangspunkt i grunnprognoser basert på simuleringer med transportmodellen NTM6 med påfølgende utlegging på det innenlandske flyrutenettet. NTM6 dekker rene innlandsreiser for nordmenn >12 år justert med elastisiteter for NTM6, egne vurderinger av oljerelaterte reiser og spesifiserte infrastrukturtiltak (som vedtatt nedleggelse av Narvik lufthavn). I høyt alternativ er det også lagt inn en frekvenselastisitet på 0,07 basert på en ventetidselastisitet (se under) og en forutsetning om at ventetid reduseres (tilsvarer at frekvensen øker) med halvparten av passasjerveksten. Det er beregnet ventetidselastisiteter for hver enkelt strekning, men vi har her benyttet den generelle elastisiteten. Forutsetningene for innlandstrafikk videre til utlandet er omtalt under utland Beregnede elastisiteter i NTM6 Det er gjennomført beregninger av forskj ellige elastisiteter for Direkte elastisiteter som er beregnet for fly utenom sommerferien er gjengitt under: Tabell 1.1. Beregnede direkte priselastisiteter for fly i NTM6 Inntekt 0,11 Billettpris -0,89 Ombordtid -0,34 Tilbringertid -0,62 Ventetid -0,14 Beregnede krysspriselastisiteter som er av interesse er: Tabell 1.2. Beregnede krysspriselastisiteter for fly i NTM6 Kilometerkostnad bil 0,10 Bompenger 0,01 Reisetid bil 0,35 Tilbringertid til kollektiv 0,03 Billettpris kollektiv 0,06 Ombordtid kollektiv 0,15 Ventetid kollektiv 0,04 I.\C1L-AVD\94 \APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 5

6 Dette kan tolkes slik at hvis for eksempel inntekt per innbygger øker med I %, så øker innlands flytrafikk generelt med 0,11 %. Det som gir størst prosentvise utslag av en bestemt relativ endring er ut fra dette billettpris på fly, tilbringertid til flyplass, ombordtid på fly og reisetid med bil. 1.2 Utland Utlandsprognosene tar utgangspunkt i at utlandstrafikken øker i takt med summen av Fastlands-BNP i Norge og BNP hos handelspartnerne fordelt på lufthavnene ut fra forventet befolkningsvekst. Effekten av prisendringer bygger generelt på en antatt priselastisitet på -0,6 mens fordelingen mellom lufthavner bygger på forskjeller i antatt befolkningsvekst. Det er lagt inn en faktor som reduserer effekten av økonomisk vekst og prisendringer etter hvert som Avinors norske kundegrunnlag på utenlandsrutene ut fra prognosene øker som andel av befolkningen. 1.3 Flybevegelser Antall flybevegelser er beregnet som en funksjon av antall terminalpassasjerer. Både utvikling i antall fraktfly, flystørrelser, eventuell transitt og belegg på flyene vil ha betydning for utviklingen i forholdet mellom antall terminalpassasjerer og antall flybevegelser. Dette er forhold som vil variere fra lufthavn til lufthavn, og antagelser fremover vil også her være preget av usikkerhet. På grunn av arbeidsomfanget knyttet til en drøfting av disse forholdene for hver enkelt lufthavn er det her lagt til grunn at antall terminalpassasjerer per fly/helikopter vil utvikle seg prosentvis som antatt for Bergen lufthavn. For lufthavner der det er spesielt kritisk å utarbeide prognoser for flybevegelser basert på detaljert drøfting kan dette gjøres som et etterarbeide. Antatt utvikling i antall terminalpassasjerer per fly/helikopter for Bergen lufthavn er gjengitt i tabell 1.3. Tabell 1.3. Forutsatt vekst i antall terminalpassasjerer per flybevegelse. Indeks der 2014=100. Innland Utland Off shore For Bodø lufthavn innbærer dette at antallet terminalpassasjerer/fly 2014 til 48 i 2040 på innland og fra 119 til 129 på utland. øker fra 43 i For Båtsfjord øker antallet terminalpassasjerer per fly tilsvarende fra 5,3 i 2014 til 6 i 2040 (Begge har i tillegg omfattende innenlands transitt). I:\OL-AVD\94 \APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 6

7 2 Generelle forutsetninger 2.1 Befolkning Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde nye befolkningsframskrivninger i juni For landet gir SSB prognoser fram til 2100, mens regionale framskrivninger på kommunenivå kun går til grunnprognosens referansebane benyttes det midlere alternativet (MMMM) for befolkningsvekst. Dette gir følgende befolkning i Norge i hvert av prognoseårene. Årlig vekst for Norge og fordelt på fylker i MMMM-alternativet 2.1. er vist i tabell Tabell 2.1 Framskrevet folkemengde Nivå i 2014 og årlig vekst (prosent pr år) i prognoseperioden. Alternativ MMMM, Statistisk sentralbyrå Østfold ,1 1,0 1,0 0,7 0,9 Akershus ,4 1,2 1,1 0,8 1,0 Oslo ,7 1,3 1,0 0,7 1,0 Hedmark ,5 0,6 0,6 0,5 0,5 Oppland ,5 0,5 0,5 0,4 0,5 Buskerud ,2 1,1 1,0 0,7 0,9 Vestfold ,9 0,9 0,9 0,6 0,8 Telemark ,4 0,5 0,5 0,4 0,4 Aust-Agder ,1 1,2 1,1 0,8 0,9 Vest-Agder ,3 1,1 1,0 0,8 1,0 Rogaland ,4 1,2 1,1 0,8 1,0 Hordaland ,3 1,1 1,0 0,7 0,9 Sogn og Fj ,3 0,4 0,4 0,3 0,3 Møre og Ro ,9 0,8 0,7 0,5 0,7 Sør-Trøndelag ,0 1,0 0,8 0,6 0,8 Nord-Trøndelag ,7 0,8 0,7 0,5 0,7 Nordland ,6 0,5 0,4 0,3 0,4 Troms ,8 0,6 0,5 0,3 0,5 Finnmark ,7 0,5 0,4 0,3 0,4 Landet ,1 1,0 0,9 0,6 0,8 B0L-AVD\94\APrognoser 2014\TrafikkprognoserAvinor docx 7

8 Tabell 2.2 Framskrevet folkemengde MMMM, Statistisk sentralbyrå. i Norge i hvert av prognoseårene. Alternativ År Befolkning I tillegg til endring i antall personer er også befolkningens alderssammensetning av stor betydning for transportprognosene. Ulike aldersgrupper har ulikt reiseomfang, gjennomfører reiser med ulike reiseformål og har også ulik tendens til å velge de forskjellige transportmidlene. I figur 3.2 ser vi hvordan befolkningssammensetningen i aldersgrupper er forventet å endre seg fremover. 16% 14% 8% 6% 4% 2% 0%1 O 12% 10% 0-9 år år år år år år år år år år 100 år eller eldre E 2014 M 2040 Figur 2.1. Andel i ulike aldersgrupper 2014 og Alternativ MMMM, Statistisk sentralbyrå. Figuren viser oss hvordan aldersgruppene fra 70 år og oppover vil utgjøre en stadig større andel av befolkningen, mens andelen i alle de yrkesaktive aldersgruppene reduseres, med unntak av gruppen år. Også andel barn og unge går ned. I:\OL-AVD\94\ APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 8

9 2.2 Økonomi og billettpriser Referansescenariet Norge De økonomiske utsiktene på kort sikt er dramatisk forverret for Norge i forhold til for bare få måneder siden grunnet stadig lavere oljeprisanslag på kort sikt. På kort sikt legger vi til grunn prognosene i økonomiske analyser 6/2014. For senere år foreligger det flere mulige referansescenarier. For privat konsum bygger Perspektivanalysen (og dermed grunnprognosen) på 2,9 % årlig vekst. Her er forutsatt oljepris på sikt 525 NOK/fat (75 USD/fat ved 7 NOK/USD). SSBs referansescenario (med en oljepris på 94 USD/fat) gir 2,7 % per år, mens veksten i SSBs alternativ med en tilbudsbegrunnet oljepris på 63 USD/fat ligger på 2,6 %. Mens det i Perspektivanalysen (grunnprognosen) regnes med en konsumvekst på 4,5 % per år fra 2014 til 2018, ligger det nå an til en konsumvekst på 2,1 % per år til Dette stemmer best med SSBs alternativ med lav oljepris grunnet økt tilbud (Rapporter 59/2013), der veksten i denne perioden er omtrent 2,6 % årlig. Dette alternativet forutsetter en langsiktig oljepris på dagens nivå, dvs 63 USD/fat. Også forutsetningene for forrige grunnprognose ser ut til å ha vært alt for optimistiske på kort sikt da de forutsatte en vekst i privat konsum på 40 % fra 2010 til 2018 mens det nå ligger an til ca 20 % samlet vekst i privat konsum i løpet av denne 8-års-perioden. For årene i sum legger vi til grunn veksten i SSBs alternativ med lav oljepris grunnet økt tilbud for vårt referansealternativ. End of day Commodity Futures Price Ouotes for Crude Oil Bren CBJO5- Crude Oil Brent (ICE) CB1 : :::1 Vol : Figur 2.2 Prisen på råolje (Crude Oil Brent) i USD/fat 2005-jan 2015 I:\ØL-AVD\94 \APrognoser 20 14\Trafikkprognoser Avinor docx 9

10 Utlandet For BNP-vekst i utlandet legger vi til grunn SSBs siste prognose for handelspartnerne til 2017 og OECDs prognoser for OECD errerpå. Billettpriser På kort sikt varsler flyselskapene økte billettpriser. I 2013 gikk billettprisene også en del opp. Samtidig vil reduserte oljepriser redusere flyselskapenes kostnader etter hvert som leveringskontraktene fornyes. Vi regner imidlertid med at etterspørselen vil bli forskjøvet i retning av økt andel fritidsreiser, og at reduserte billettpriser i praksis vil bli tatt ut som lavere gjennomsnittspris på grunn av vriding i etterspørselen mot fritidsreiser. I sum velger vi derfor å legge til grunn uendrede billettpriser for fly for hvert enkelt reiseformål. Indirekte utlandstrafikk I referansealternativet øker indirekte utlandstrafikk halvparten så raskt som tilsvarende direkte trafikk. Unntakene er: KSU der den forutsettes konstant pga forventning om redusert oljetrafikk tilutlandet KRS, HAU, AES, EVE og BOO, der indirekte trafikk forutsettes å stoppe i 2025 pga. antatt vekst i direkte utlandstrafikk. På lufthavner uten utlandstrafikk er det lagt til grunn at indirekte utland øker halvparten så raskt som modellberegnet kommet/reist utland på OSL Lavt alternativ Lavt alternativ bygger på scenariet i SSB Rapporter 59/2013 der oljeprisen reduseres dramatisk i 2015 på grunn av redusert internasjonal etterspørsel, bortsett fra de første årene der det innenlands er lagt til grunn ca 1,5 % vekst til Redusert oljepris på grunn av redusert etterspørsel internasjonalt gir størst negativ effekt på norsk økonomi, som dermed rammes på flere måter. Lavt alternativ påvirker også befolkningsprognosene i form av noe lavere innvandring og opptil 2,4 % mindre samlet befolkningsvekst frem til Redusert internasjonal etterspørsel innebærer lavere vekst også internasjonalt, og i forhold til referansealternativet legger vi i løpet av 2015 og 2016 til grunn 7,2 % lavere vekst enn i referansealternativet. Det tilsvarer forutsatt fall i eksportmarkedsindikatoren i SSB-rapporten på sikt. Lavere oljepriser medfører i utgangspunktet lavere flydriftskostnader. Norwegian oppgir for 3. kvartal 2014 at drivstoff står for 35 % av kostnadene, mens SAS oppgir 23,3 % for Et fall i oljeprisen på 33 % reduserer dermed i utgangspunktet kostnadene med rundt 10 %. Mye av dette kompenseres av terminkontrakter og øke kostnader som følge av lavere kronekurs, og det er derfor usikkert om dette virkelig vil slå ut i lavere priser. Vi legger derfor i utgangspunktet til grunn uendrede billettpriser i lavt alternativ. B0L-AVD\94\APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 10

11 I stedet legger vi i lavt altemativ til grunn at økende miljøavgifter, kvotepriser og lignende i stedet vil øke billettprisene med 1 % per år fra og med 2016 til 2025, det vil si med omtrent 10 %. Dette tilsvarer en miljøavgift på omtrent USD/fat. Indirekte utlandstrafikk I lavt alternativ øker bare direkte utlandstrafikk Høyt alternativ Grunnprognosen gir marginalt høyere vekst enn vårt referansealternativ, og vi legger dette til grunn for veksten i privat konsum, men benytter 0,3 % høyere årlig vekst enn i SSBs referansealternativ for BNP i Norge og 0,3 % høyere vekst enn i vårt eget referansealternativ for veksten i utlandet. Her legger vi også til grunn 0,3 % årlig reduksjon i billettprisen fra og med I høyt alternativ er det lagt til grunn at direkte utlandstrafikk på KRS, HAU, AES, MOL, KSU, BOO og EVE øker ekstra mye for å kompensere lavere vekst i indirekte utlandstrafikk. Indirekte utlandstrafikk I høyt alternativ øker indirekte utlandstrafikk generelt i takt med direkte utlandstrafikk. Unntakene er: - KRS, HAU, AES, EVE og BOO, der indirekte trafikkvekst også i høyt alternativ forutsettes å stoppe i 2025 pga vekst i direkte trafikk. 2.3 Forutsetninger Forutsetningene er oppgitt i tabell :\OL-AVD\94\APrognoser2014\TrafikkprognoserAvinor docx 11

12 Tabell 2.3. Referansealternativet. Årlig vekst. BNP År BNP fastland Privat konsum utland Flypris innl Flypris utl ,3 % 2,1 % 1,1 % ,6 % 2,1 % 1,9 % ,0 % 1,4 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % ,2 % 2,4 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,7 % 2,6 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % ,5 % 2,3 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,5 % 2,3 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,5 % 2,3 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,6 % 3,5 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,8 % 2,7 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,9 % 2,4 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % ,8 % 2,1 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Tabell 2.4. Lavt alternativ. Årlig vekst. BNP ÅrBNP fastlandprivat konsum utland Flypris inni Flypris utl ,3 % 2,1 % 1,1 % ,6 % 2,1 % 1,9 % ,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % ,5 % 1,4 % -3,3 % 1,0 % 1,0 % ,5 % 1,4 % 2,6 % 1,0 % 1,0 % ,5 % 1,4 % 2,3 % 1,0 % 1,0 % ,5 % 1,4 % 2,3 % 1,0 % 1,0 % ,5 % 1,4 % 2,3 % 1,0 % 1,0 % ,3 % 3,2 % 2,3 % 1,0 % 1,0 % ,3 % 3,4 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % ,8 % 2,8 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % ,4 % 1;2 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % Tabell 2.5. Hoyt alternativ. Årlig vekst. BNP ÅrBNP fastlandprivat konsum utland Flypris innl Flypris utl ,3 % 2,1 % 1,1 % ,6 % 2,1 % 1,9 % ,3 % 4,5 % 2,2 % -0,3 % -0,3 % ,6 % 4,5 % 2,6 % -0,3 % -0,3 % ,6 % 4,5 % 2,9 % -0,3 % -0,3 % ,6 % 4,5 % 2,6 % -0,3 % -0,3 % ,6 % 3,9 % 2,6 % -0,3 % -0,3 % ,6 % 3,9 % 2,6 % -0,3 % -0,3 % ,4 % 3,6 % 2,6 % -0,3 % -0,3 % ,1 % 3,0 % 2,6 % -0,3 % -0,3 % ,2 % 2,4 % 1,9 % -0,3 % -0,3 % ,1 % 2,4 % 1,9 % -0,3 % -0,3 % I:\ØL-AVD\ 94\APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 12

13 2.4 Aktivitet i petroleumssektoren I SSBs rapport reduseres petroleumsvirksomhetens etterspørsel fra nær 14 % av fastlands-bnp i 2014 til 4 % i 2040 i referansealternativet. Petroleumssektoren stod i 2013 for 26 % av forretningstrafikken innenlands og 13 % av total trafikk innenlands. I SSBs referansealternativ blir sysselsettingen i oljesektoren redusert med 60 % frem mot 2040, og en tilsvarende nedgang i antall oljereiser ville nasjonalt gi et bortfall på omtrent 8 % av trafikken. På SVG og BG0 oppga omtrent passasjerer at de er tilknyttet olje/gassutvinning eller bergverk. På TRD er det tilsvarende antallet reiser. Hva som vil skje med denne trafikken er langt mer usikkert på den enkelte lufthavn enn for landet som helhet, og vi har derfor lagt inn betydelig usikkerhet i scenariene. På generelt grunnlag legger vi i høyt alternativ til grunn at oljereisene øker i takt med øvrig innlandstrafikk. Lavt alternativ bygger på SSBs scenarier med redusert oljepris på grunn av redusert aktivitet. I dette scenariet ligger det an til ca. 70 % reduksjon i oljerelatert sysselsetting til Vi legger i dette scenariet til grunn at 80 % av nedgangen slår ut i færre reiser. Dette er lagt inn som en gradvis reduksjon i forhold til NTM6-fremskrivingen frem mot 2040 som tilsvarer omtrent 55 % av dagens oljereiser. Effekten i 2040 blir færre reiser på SVG og BG0 og færre reiser på TRD. I referansealternativet har vi lufthavnene i Sør-Norge lagt reduksjonen pga. oljereiser midt i mellom lavt og høyt alternativ. Nord-Norge For Nord-Norge er det ikke lagt inn noen generell trafikkreduksjon pga. olje i noe alternativ, men oljetrafikk er omtalt spesielt for noen lufthavner. Også utlandstrafikken vil bli påvirket av redusert oljeaktivitet i Norge, men her mangler vi data. Også utviklingen i helikoptertrafikken til kontinentalsokkelen er svært usikker. Det er lagt til grunn at passasjertrafikken til kontinentalsokkelen vil endre seg i takt med det generelle antallet oljereiser med fiy. I høyt alternativ innebærer det stagnasjon. I lavt alternativ forsvinner nesten 2/3 av trafikken frem til 2040, mens ca 1/3 av trafikken forsvinner i 2040 i referansealternativet 1:\OL-AVD\94\APrognoser2014\TrafikkprognoserAvinor docx 13

14 Passasjertrafikk til utlandet via andre lufthavner er dobbelt så høy som den direkte og har økt halvparten så raskt. I sum utgjorde all utlandstrafikk passasjerer i Tabell 3.7. Direkte og indirekte utlandstrafikk Evenes. Terminalpassasjerer. EVE vekst Direkte ,9 % Indirekte ,1 % Total utland ,8% 56 % av utenlandsreisene i 2013 var fritidsreiser til utlandet, og reisefrekvensen til utlandet fra Narvik og Harstad ligger rundt halvparten av snittet på 1,9. I forhold til andre bykommuner med egen utlandstrafikk er dette svært lavt. Det kan delvis skyldes relativt få direkte ruter. Potensialet for noe trafikkvekst ved flere direkte-ruter burde derfor være til stede. Evenes har også 25 % fritidsreiser fra utlandet. Dette gjenspeiler lufthavnens funksjon som hovedlufthavn også for Lofoten/Vesterålen, som er populære turistdestinasjoner. Potensialet for utlandsvekst er stort og vi legger til grunn 3 % ekstra vekst per år i høyt alternativ. 3.9 Alta, Lakselv og Svalbard Dette er lufthavner med inntil utlandspassasjerer årlig. Dette er små trafikkvolumer, og de svinger sterkt fra år til år uten noen klar retning utover at alle unntatt Svalbard har mer trafikk nå enn for 20 år siden. 1:\CIL-AVD \94\APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 25

15 5.3 Bardufoss BDU har kun trafikk til OSL, og betjener i første rekke Forsvaret. Over tid har trafikken økt med 4000 passasjerer årlig, som i forhold til dagens trafikk tilsvarer omtrent 2 %. Norwegian står nå for trafikken og har et belegg på 82 % fra BDU Terminalpassasjerer BARDUFOSS innland y = 4330,2x c5 c5 ()) c) Figur 5.8 Omtrent 65 % av trafikken ender i Oslo, resten fordeler seg nokså likt mellom resten av Sør-Norge og utlandet. I det siste har pendling relatert til oljeutvinning økt kraftig, men også øvrig arbeidsrelatert trafikk har økt kraftig over tid, mens det blir stadig færre fritidsreiser. Tabell 5.3. Fordeling av lerminalpassasjerer BDU Olje/gass 1 % 0 % 2 % 5 % 8 % Ø.arbeidsreiser 44 % 55 % 53 % 46 % 60 % Private reiser 55 % 44 % 45 % 49 % 32 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 5.4 Alta Oslo står for 55 % av trafikken, Tromsø for 34 %, mens resten stort sett går til Vadsø. Den generelle trenden ligger på over 8000 fiere lokale passasjerer per år, som tilsvarer ca. 2,5 % av dagens trafikk. Trafikken nådde et toppnivå i perioden rundt 2006 pga. utbyggingen av Melkøya/Snøhvit, men har ellers økt relativt jevnt over tid. 1 \01..-AVD\94\ APrognoser 20 14\Trafikkprognoscr Avinor docx 50

16 Terminalpassasjerer ALF innland y = 8661,1x Kommer/reistTransfer Lineær (Kommer/reist) Figur 5.9 Også på ALF står Norwegian for 60 % av Oslo-trafikken, og SAS har mindre trafikk til OSL enn for 10 år siden. Siden 2011 har også Norwegian begynt å fly til TOS. Trafikken til TOS økte med 27 % på 1 år, Norwegian har nå 18 % av passasjerene til Tromsø. Siden 2007 er all vekst fritidstrafikk, mens oljetrafikken er sterkt redusert etter utbyggingen ved HFT. Tabell 5.4. Fordeling av terminalpassasjerer ALF Olje/gass 8 % 4 % 5 % 3 % 3 % Ø.arbeidsreiser 29 % 36 % 27 % 32 % 26 % Private reiser 64 % 61 % 68 % 66 % 71 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % I forbindelse med utarbeidelsen av et arbeidsdokument fra 2012 «Samfunnsanalyse av ny lufthavn Hammerfest» ble det utarbeidet spesifikke prognoser fordelt på oljerelaterte og andre reiser i et lavt og et høyt alternativ. Vi velger å legge utviklingen i prognosene for de oljerelaterte reisene regnet fra 2014 til grunn for utviklingen i oljerelaterte reiser i henholdsvis lavt og høyt alternativ. I 2013 anslår vi antall oljereiser til på Alta. I lavt alternativ ble det anslått at oljetrafikken på ALF ville bli redusert fra i 2014 til på sikt. I høyt alternativ øker oljetrafikken på ALF fra i 2014 til en topp på i for så å avta til på lengre sikt. Referansealternativet er lagt midt imellom for oljereisene. 1\OL-AVD\94 \APrognoser 2014 \Trafikkprop.noser Avinor docx 51

17 Tabell Referansebane BDU Millioner terminalpassasjerer Innland 0,21 0,22 0,22 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 % Utla nd 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,21 0,22 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,0 % Tabell Lavt alternativ BDU Millioner terminalpassasjerer Innland 0,21 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 % Utland 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,21 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 % Tabell 6.29 Høyt alternativ BDU Millioner terminalpassasjerer Innland 0,21 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,7 % Utland 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 0,21 0,22 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 1,7 % Tabell 6.30 Referansebane ALF. Millioner terminalpassasjerer Innland 0,34 0,36 0,36 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 1,2 % Utland 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 % Sum 0,34 0,37 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 1,2 % Tabell Lavt alternativ ALF. Millioner terminalpassasjerer Innla nd 0,34 0,36 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 % Utla nd 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 % Sum 0,34 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 % Tabell Høyt alternativ ALF. Millioner terminalpassasjerer Innla nd 0,34 0,36 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,7 % Utland 0,01 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 % Sum 0,34 0,37 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,7 % 1:\40L-AVD\ 94\APrognoser 2014 \Trafikkprognoser Avinor docx 70

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7%

Månedsrapport. Offshore 43 167 52 883-18,4% 123 555 147 938-16,5% SUM 4 047 045 4 024 027 0,6% 11 148 984 10 858 414 2,7% Månedsrapport Dato 11.4.2016 Mars Hittil i år 2016 2015 Endring 2016 2015 Endring PASSASJERER, terminalpassasjerer (transferpassasjerer og spedbarn* inkludert). Innland 2 455 146 2 516 763-2,4% 6 954 231

Detaljer

teri Trafikkprognoser Avinor Innhold Arbeidsdokument Oslo, 27.februar Avinor Harald Thune-Larsen 27.

teri Trafikkprognoser Avinor Innhold Arbeidsdokument Oslo, 27.februar Avinor Harald Thune-Larsen 27. teri - frlrisportokonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for somferdselsforskning Arbeidsdokument Oslo, 27.februar 2015 3160 Avinor Harald Thune-Larsen Trafikkprognoser Avinor 2015-2040 27. februar

Detaljer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdsetsforskning. Arbeidsdokument Oslo 2014 3160 Avinor Harald Thune-Larsen

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdsetsforskning. Arbeidsdokument Oslo 2014 3160 Avinor Harald Thune-Larsen Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdsetsforskning \iejlejs Arbeidsdokument Oslo 2014 3160 Avinor Harald Thune-Larsen Trafikkprognoser for Avinor 2014-40 2014 Innhold 1 Innledning

Detaljer

tol Vediejj1 Trafikkprognose Molde ØL/2035 /2007 Arbeidsdokument av 14. desember Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen

tol Vediejj1 Trafikkprognose Molde ØL/2035 /2007 Arbeidsdokument av 14. desember Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen tol Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning Vediejj1 Arbeidsdokument av 14. desember 27 316 Prosjektarbeid for Avinor Cand oecon Harald Thune-Larsen ØL/235 /27 Trafikkprognose

Detaljer

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase

Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Arbeidsdokument av 8. mars 2011 rev. 3683 Jagerflybase Joachim Rønnevik KT/1543/2011 Konsekvenser for sivil flytrafikk ved lokalisering av ny jagerflybase Innhold 1. Bakgrunn og problemstilling... 2 2.

Detaljer

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS TØI-rapport 1018/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen, Asbjørn Torvanger og Knut Sandberg Eriksen Oslo 2009, 37 sider Sammendrag: Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS EU har vedtatt at

Detaljer

Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7

Innhold. 1 Litt om lufthavnen 3 2 Tilbud og flybevegelser 3 3 Passasjerer 4 4 Trafikkprognose 7 101 Transportokonornisk institutt Stiftetsen Norsk senter for samferdselsforskning Vede% Arbeidsdokument av 28. februar 2008 3160 Prosjektarbeid for AVINOR Cand oecon Harald Thune-Larsen 0L12052/2008 Trafikkprognose

Detaljer

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010

Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen supplerende beregninger til TØI rapport 1082/2010 Arbeidsdokument av 31. mai 2011 ØL/2312/2011 1914/KJO Vedlegg til TØI rapport 1082/2010 Kjell Werner Johansen Harald Minken Markeds og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011

Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011. Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011 Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps

Detaljer

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner

Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner Sammendrag: Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Knut Saandberg Eriksen Oslo 2010, 41 sider Kartlegging av kostnadsgrunnlaget for passasjeravgiftene ved Avinors lufthavner TØI har i samarbeid med OSL og

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Helse Nord RHF (PR) HINAS - Air TOP N From-To City / To- From Time Period: 01.01.2014-31.12.2014

Helse Nord RHF (PR) HINAS - Air TOP N From-To City / To- From Time Period: 01.01.2014-31.12.2014 Strekning fra/til - til/fra Antall reiser tur/retur Indeks målt mot 2013 Alta - Tromsø 8 131 106 Stokmarknes - Bodø 6 769 102 Bodø - Tromsø 4 228 106 Leknes - Bodø 4 095 92 Hammerfest - Tromsø 3 609 103

Detaljer

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Trondheim lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Rapport 0715. Jens Rekdal og Jan Husdal. Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største flyplassene i Norge

Rapport 0715. Jens Rekdal og Jan Husdal. Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største flyplassene i Norge Rapport 0715 Jens Rekdal og Jan Husdal Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største flyplassene i Norge Jens Rekdal og Jan Husdal Etterspørselsmatriser for reiser til og fra de 12 største

Detaljer

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014

Analyse av lufthavnstrukturen. Florø 03. november 2014 Analyse av lufthavnstrukturen Florø 03. november 2014 Agenda Oppdraget fra Samferdselsdepartementet Prosjektets tidslinje Operative forhold FOT utlysning Kriterier for transportstandard og flytyper Trafikkstrømmer

Detaljer

Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana - Helgeland

Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana - Helgeland Polarsirkelen Lufthavn, Mo i Rana - Helgeland Helgeland Viktig industrikonsentrasjon for Norge, og stor produksjon av el-kraft. Økende produksjon på olje/gass Størst i landet på fiskeoppdrett Betydelige

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Grunnprognoser for persontransport

Grunnprognoser for persontransport Sammendrag: TØI-rapport 1122/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland og Tariq Maqsood Oslo 2011, 30 sider Grunnprognoser for persontransport 2010-2060 I forbindelse med transportetatene og

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no. Befolkningen i Troms øker til nesten 175.000 i 2030 Sammendrag Befolkningen i Troms øker til nesten 175. i 23 Det vil bo vel 174.5 innbyggere i Troms i 23. Dette er en økning fra 158.65 innbyggere i 211. Økningen kommer på bakgrunn av innvandring fra utlandet

Detaljer

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Bergen lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt på

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Tromsø lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Passasjerer på lufthavn Million pass. 2014 Innland* 1,8 Utland 0,1 Totalt 1,9 * er et viktig knutepunkt med 0,35 mill transfer 1 500 000 1 400 000 1 300 000 1 200 000

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2

Tre delprosjekter. Transportøkonomisk institutt. 03.04.2008 Side 2 Næringslivets forretningsreiser og markedskommunikasjon Liva Vågane, Anne Gjerdåker, Øystein Engebretsen og Jon Martin Denstadli Transportøkonomisk institutt 03.04.2008 Side 1 Tre delprosjekter Reiser

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010

Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Referansetemperaturer for flyplasser i Norge 1981-2010 Helga Therese Tilley Tajet og Ole Einar Tveito (P.O. Box 43, N-0313 OSLO, NORWAY) SAMMENDRAG Referansetemperatur for 49 flyplasser i Norge er blitt

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI-rapport 807/2005 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand Oslo 2005, 111 sider Sammendrag: Luftfartens samfunnsnytte Avinors overordnede formål er å legge forholdene

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 10.06.2015 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 10.06.2015 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1

NHO. Eiendomsskatt. Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller. Delrapport 1 NHO Eiendomsskatt Utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Delrapport 1 April 2014 Eiendomsskatt utvikling i proveny, utskrivingsalternativer og regionale forskjeller Innholdsfortegnelse

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

Harald Thune-Larsen Asbjørn Torvanger Knut Sandberg Eriksen TØI rapport 1018/2009. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS

Harald Thune-Larsen Asbjørn Torvanger Knut Sandberg Eriksen TØI rapport 1018/2009. Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS Harald Thune-Larsen Asbjørn Torvanger Knut Sandberg Eriksen TØI rapport 1018/2009 Virkningene i Norge av å inkludere luftfart i EU ETS TØI rapport 1018/2009 Virkningene i Norge av å inkludere luftfart

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen

Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Gravity_R006/2011 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen og Harald Thune-Larsen TØI-rapport 1159/2011 Foto: BP 2 Rullebaneforlengelse Sandnessjøen Lars Draagen Harald Thune-Larsen Gravity Consult

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 DEP 0030 Oslo Mobil +47 95717945 e-post ove.myrold@sas.no osldx.om.sd0209 10 november 2009 Avinor - Høring takstregulativ for 2010. Det vises til høringsbrev av

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

V,d. Flytrafikkprognoser for Stavanger, Bergen og Trondheim Arbeidsdokument 3160 Avinor Harald Thune-Larsen. 29.januar 2015.

V,d. Flytrafikkprognoser for Stavanger, Bergen og Trondheim Arbeidsdokument 3160 Avinor Harald Thune-Larsen. 29.januar 2015. V,d Arbeidsdokument 3160 Avinor Harald Thune-Larsen Flytrafikkprognoser for Stavanger, Bergen og Trondheim 2014-40 Innhold 29.januar 2015 Innledning 3 1Grunnprognoser for innlandstrafikken 4 1.1 Forutsetninger

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte

Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Stavanger lufthavn 2014 fakta og samfunnsnytte Millioner passasjerer 1982-2014 6 5 Prognosene tilsier 1,7 % årlig vekst mot 2040 4 3 2 1 Stavanger Bergen Trondheim 0 Trafikk 1994, 2004 og 2014 fordelt

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Oslo lufthavns betydning for Norge

Oslo lufthavns betydning for Norge TØI-rapport 1025/2009 Forfatter(e): Jon Inge Lian, Jon Martin Denstadli Oslo 2009, 70 sider Sammendrag: Oslo lufthavns betydning for Norge Flytrafikken vokser og det er behov for økt kapasitet på Oslo

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge

Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Utsikter for norsk økonomi og næringslivet i Midt-Norge Sentralbanksjef Svein Gjedrem Trondheim,. oktober BNP for Fastlands-Norge Årlig vekst. Prosent 99 99 99 99 99 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Konjunkturbarometer

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2012 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå

Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer. Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Nasjonale og næringsmessige konsekvenser av nedgangen i oljeinntekter og investeringer Ådne Cappelen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Mange studier av «oljen i norsk økonomi» St.meld nr.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs

Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs Innstilling fra Ekspertutvalget for konkurranseutsatt sektor 9. april 23 1 Utvalgets mandat skal vurdere: Konsekvenser av retningslinjene for finans- og pengepolitikken

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor

NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane. Førde onsdag 20.mai 2015. Distriktssjef Anette Elstad, Avinor NHOs årskonferanse Sogn og Fjordane Førde onsdag 20.mai 2015 Distriktssjef Anette Elstad, Avinor Hovedpunkter i innlegget Luftfartens samfunnsnytte Avinors januar 2015 Nærmere om Sogn og Fjordane En lufthavnstruktur

Detaljer

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag

Bosted. Regional analyse Nord-Trøndelag Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Nord-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 66/2012 Tittel: Regional analyse Nord-Trøndelag Undertittel: TF-notat nr: 66/2012 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Utviklingen pr. 31. desember 2015

Utviklingen pr. 31. desember 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Atle Fremming Bjørnstad, Oddbjørn Haga, 17.2.216. Utviklingen

Detaljer

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE

FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD NORGE RAPPORT NR. 1509 Svein Bråthen, Harald Thune Larsen, Johan Oppen, Hilde J. Svendsen, Helge Bremnes, Knut S. Eriksen, Bjørn G. Bergem og Knut P. Heen FORSLAG TIL ANBUDSOPPLEGG FOR REGIONALE FLYRUTER I NORD

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Bosted. Regionanalyse Sogn og Fjordane

Bosted. Regionanalyse Sogn og Fjordane Bosted Bedrift Besøk Regionanalyse Sogn og Fjordane KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 64/2012 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane Undertittel: TF-notat nr: 64/2012 Forfatter(e): Knut

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 2015 NORGE M A R K E D S R A P P O R T F O R H O T E L L E R I N O R G E NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JUNI OG FØRSTE HALVÅR 215 NORGE 1 H I G H L I G H T S M A R K E D S R A P P O R T Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juni er nå frigitt og vi

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer