Foto: Oslo Havn HAVNEPROSJEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Oslo Havn HAVNEPROSJEKTER"

Transkript

1 Foto: Oslo Havn HAVNEPROSJEKTER 1

2 Om Faveo Faveo er Nordens ledende selskap innen profesjonell og uavhengig prosjektledelse. Vi er ca. 350 ansatte fordelt på ni regioner i Norge og Sverige. Vi tilbyr tidligfase, planlegging, styring, prosjektledelse og gjennomføring av små og store prosjekter innen områdene utbygging, energi og anlegg, samferdsel og virksomhetsutvikling. Våre ansatte skaper verdi ved å styrke samhandlingen mellom ulike interessenter, vurdere risiko, og sørge for riktig kvalitet og ressursbruk i forhold til fremdriſtsplan. 2

3 Fokus på gjennomføring Faveo har fokus på gjennomføring. Alt for oſte strander prosjekter fordi man ikke har gjort gode nok forberedelser. Sparsomme økonomiske vurderinger, naboprotester, manglende samarbeid mellom berørte interessenter, endrede reguleringsplaner og innsigelser fra offentlige myndigheter med mer, kan føre til at prosjekter stopper opp. Faveo bistår private eiendomsutviklere og offentlige myndigheter med å utvikle prosjekter som lar seg gjennomføre. Våre 30 prosjektledere innen plan- og eiendomsutvikling søker å stille de rette spørsmålene på et tidlig stadium, og dermed skape trygghet og forutsigbarhet i prosjektene. Vi bringer prosjektene fra idé-stadiet til gjennomførbare planer, og bistår i selve gjennomføringen/ byggefasen. 3

4 Tjenester for havnesektoren Havnene representerer en viktig del av samferdselssektoren, og består oſte av mangfoldige anlegg og virksomheter. Virksomheter som i tillegg til havnetjenester, transport- og logistikktjenester driver med utbygging, eiendomsutvikling og driſt. Havnene er synlige og viktige aktører for store deler av byregion- og næringsutviklingen. De fleste havner driver en kombinasjon av offentlig forvaltning og privat næringsliv, og dette stiller spesielle krav til forretningsforståelse, organisering og utføring av oppgaver. Ulike interessegrupper skal ivaretas på en god måte. Faveo har bistått norske havner på mange områder, og har god kunnskap om havnenes egenart. I tillegg til kompetanse på eiendomsutvikling og utbygging, kan vi tilby en rekke spesialisttjenester innen: Innkjøp Strategiutvikling Omstillings- og endringsprosesser Miljø Kvalitet HMS/SHA Juridiske tjenester (kontrakter) Uavhengighet er vår styrke Ved å velge Faveo er du sikret uavhengige råd. Faveo rendyrker uavhengig prosjektledelse, og har ingen fast tilknytning til rådgivningsmiljøer eller entreprenørselskaper. Faveos rådgivere opptrer under strenge etiske retningslinjer og sørger for at alle prosesser er åpne og sporbare. 4

5 Noen referanseprosjekter i havnesektoren Plan/Eiendomsutvikling For virksomheter som står sentralt i samfunnsutviklingen, har det stor betydning hvordan virksomheten og virksomhetens eiendommer struktueres. Selskapsstruktur, transaksjoner, og tidspunkt for kjøp og salg, har avgjørende betydning for avkastningen. Våre erfarne prosjektledere hjelper selskaper med å videreutvikle, strukturere, og optimalisere eiendomsporteføljen, slik at den gir best mulig avkastning for eierne. Horten kommune KF Kristiansand Havn Mandal kommune Trondheim Havn Utvikling av Indre Havn Rådgiving til kommunen i forbindelse med utvikling av Indre Havn. Transformasjonsprosjekt, grunneiersamarbeid og infrastrukturkostnader. Silokaia utvikling Havneområde som nå frigjøres for boligformål. Kristiansand Havn har etablert Kanalbyen AS, og Faveo er rådgivere for dem i strategiutviklingen. Industrihavn i Strømsvika Bistår med å utvikle et eiendomsselskap for planlegging og utbygging av Strømsvika til havneformål. Nyhavna utvikling Prosjekt-/prosessledelse av planprosessen for regulering av del av Nyhavna. I første omgang avgrenset til bearbeiding og behandling av planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning. 5

6 Forretning/Strategi God samfunnsforståelse og inngående kjennskap til offentlige beslutningsprosesser og forvaltning, er nødvendig for å lede overordnet planarbeid. Innenfor overordnet planlegging kan vi bistå med prosjektledelse, prosjektstøtte, prosessledelse, ledelse av workshops, scenarioprosesser og interessentanalyser. Berlevåg kommune Borg Havn IKS Havnealliansen Havneutvikling Berlevåg Tidligfase, strategiske valg knyttet til utvikling av fiskeri havn, Hurtigrutekai m.v Strategiutvikling og revisjon Faveo bistår Borg Havn med utvikling og revisjon av overordnet strategi og handlingsplaner, samt forretnings- og organisasjonsutvikling. Havnesamarbeid Rådgiving og fasilitering av strategimøter og samlinger i forbindelse med etablering av felles driſtselskap og samarbeid mellom Borg Havn, Moss Havn og Horten Havn. 6

7 Bygg/Anlegg Utbyggings- og infrastrukturprosjekter kjennetegnes ved store investeringer og mange berørte interessenter. Faveo har hatt nøkkelroller i flere av Nordens største utbyggingsprosjekter med betydning for samfunnsliv, miljø og enkeltmennesker. Faveos prosjektledere gjennomfører prosjekter og tilbyr spesialisttjenester innen utbygging av veier, jernbaneanlegg, havneanlegg og kommunale anlegg. Harstad Havn Hav Eiendom AS Oslo Havn KF Tromsø Havn KF Utvikling av sentralhavn i Harstad Prosjektledelse, rådgiving og prosessledelse, ved utbygging av havnen. Skipsstøtvoll Sørenga Prosjekt- og byggeledelse av store utfyllingsarbeider. Omfattende kartlegging av bunnforhold, setninger ved utfylling, poretrykksmåling mm. Sjursøya containerterminal Prosjekt- og byggeledelse av ombygging og utbygging av Norges største terminalhavn, samt flere spesialisttjenester som SHA-koordinator og juridisk bistand (kontrakt) Grøtsund havneavsnitt Prosjektledelse ved utbygging av havnerelatert industrianlegg for offshorenæringen. 7

8 Miljø Faveo har bred kunnskap om miljøspørsmål tilknyttet oppbygging, videreutvikling, forenkling og driſt av miljøledelse og styringssystemer. Vi kan bl.a. tilby prosessledelse og revisjon innenfor BREEAM NOR, og bistand til ISO og Miljøfyrtårnsertifisering. I tillegg kan vi bistå i arbeidet med utvikling og oppfølging av miljøplaner og håndbøker. Vi har også erfaring fra miljøsaneringsprosesser, HMS og SHA i havneprosjekter. Foto Oslo Havn Tromsø Havn KF Oslo Havn KF Borg Havn IKS Miljøprosjektet Tromsø Havn Etablering av nytt kaianlegg og miljøsanering i Tromsø Havn, nye kaier for hurtigrute, cruisetrafikk, gods og hurtigbåter. Ren Oslofjord Overvåkning av vannkvalitet og andre rutiner i forbindelse med mudringsarbeidet i Oslofjorden. Miljøstrategi og handlingsplan Bistand i utvikling av miljøstrategi og handlingsplan som også omfatter samarbeidende bedriſter i havneområdet. 8

9 Andre tjenester Faveo kan også tilby en rekke spesialisttjenester som interessentanalyser, omdømmekartlegging, kostnadsstyring, risikostyring og usikkerhetsanalyse. Faveo har egne jurister og andre eksperter på innkjøp, anskaffelser og kontraktsrett. Foto Oslo Havn Bodø Havn KF Drammen Havn Trondheim Havn Drammen Havn Omdømmekartlegging Representativ undersøkelse blant alle Bodø Havns interessenter. Maritimt kulturminnevern Prosjektassitanse til Drammen havn ifm. Maritimt kulturminnevernprosjekt. Omdømmeundersøkelse Brukerundersøkelse / analyse blant alle interessentene til Trondheim Havn HMS-rapport HMS-rapport etter dødsulykke i havnen, med fokus på havnen som en arbeidsplass med flere aktører. 9

10 Mennesker er vår viktigste ressurs I Faveo er vi opptatt av mennesker. Vi er menneskene som planlegger, styrer og gjennomfører prosjekter slik at våre oppdragsgivere kan sove godt om natten. Det handler om samhandling og fokus på å gjøre andre gode. Faveo er det latinske ordet for hjelp og støtte. Vår oppgave er å hjelpe til med å skape kundeverdi. Flere av våre prosjektledere har gjennom sin bakgrunn fra offentlig sektor solid erfaring med å lede overordnet planarbeid, som f.eks. kommuneplan, kommunedelplan, regionale planer og interkommunale planer. 10

11 Vil du vite mer? Tore Ljunggren Seksjonsleder Energi og anlegg, Region Øst Tlf E-post: Arnt Ove Okstad Seksjonsleder Plan og eiendom, Region Midt Tlf E-post: Eirin Reinskou Prosjektleder Utbygging, Region Sør Tlf E-post: Beate Németh Prosjektleder Utbygging, Region Nord Tlf E-post: 11

12 12

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den

Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Konsernpresentasjon Når det gjelder fremtiden, er vår oppgave å være med å skape den Innhold: 4 6 20 22 24 25 26 Leder Referanse-case Faveo Academy Tjenester og forretningsområder Jobbe i Faveo Etikk Årsregnskap

Detaljer

Våre ansatte vil enten finne en vei eller bygge den

Våre ansatte vil enten finne en vei eller bygge den Våre ansatte vil enten finne en vei eller bygge den 5 6 14 18 21 22 23 24 Leder Case Ledelse Forretningsområder Tjenester Faveo konsernet Jobb i Faveo Regnskap Miguel Guirao Konsernsjef Pågående Prosjekter

Detaljer

offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før.

offentlig eiendom? Spør oss. Vi har gjort det før. Skifte Eiendom tilbyr råd givning til alle offentlige aktører som skal avhende eiendom. Vi kan bistå i hele prosessen, fra strategiske valg til operativ gjennomføring. Skal dere selge offentlig eiendom?

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene

Harstad Havn KF. Strategiplan 2013 2018. Harstad i 1920-årene Harstad Havn KF Strategiplan 2013 2018 Harstad i 1920-årene 1 Forord Harstad Havn må være en sentral pådriver i den til dels rivende utvikling som nå finner sted i vår region. Sammenslåing med Bjarkøy

Detaljer

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017

Entreprenørforeningen bygg og anlegg. Strategi. 2014 til 2017 Entreprenørforeningen bygg og anlegg Strategi 2014 til 2017 Vi bygger fremtiden! Foto: Terje Borud EBA`s visjon er at vi skal bygge en bærekraftig fremtid. Det betyr at vi må sette lønnsomhet, seriøsitet,

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Eierskapsmelding. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Eierskapsmelding Holmestrand kommune Vedtatt: Formannskap 7.6.2012 Bystyret 20.6.2012 1 Innledning... 3 2 Formål... 3 3 Utfordringer ved eierstyring... 3 4 Kjennetegn ved ulike

Detaljer

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding

EIERKOMMUNENE I AGDER ENERGI EIERsKApsMELDING Eierskapsmelding E I E R KO M M U N E N E I AG D E R E N E R G I eier s kaps ME L D I N G Eierskapsmelding Innhold 1 Forord fra Arbeidsutvalgets leder 2 Innledning 3 Om Agder Energi 4 Eierkommunene i Agder Energi definerer

Detaljer

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune

RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL. Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS. Meldal kommune RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL EIERSKAPSKONTROLL Meldal Miljøanlegg AS og Meldal Næringssenter AS Meldal kommune Desember 2012 2 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes

Detaljer

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015

UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 VEDLEGG TIL SAK 11/370 UTFORDRINGSDOKUMENT TIL DET NYE KOMMUNESTYRE 2011-2015 I FORBINDELSE MED PBL 10-1- KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 22.06.2011 i sak 25/11 - Arkivsak 11/370

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs

NØKKELINFO NØKKELINFOrmasjON BasaLE NØKKELINFOrmasjON OBOs NØKKELINFO Nøkkelinformasjon Basale Norges største uavhengige forvalter av næringseiendom Hovedkontor i Trondheim Avdelingskontorer i Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen, Bodø, Tromsø, Stockholm og København

Detaljer

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS

Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Selskapskontroll av Kristiansand Næringsselskap AS Kristiansand mars 2009 Postadr.: Serviceboks 417, 4604 Kristiansand Hovedkontor

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Malvik Næringsbygg AS

Malvik Næringsbygg AS Malvik kommune 2013 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden desember 2012 februar 2013. Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Bygget for din utvikling

Bygget for din utvikling Bygget for din utvikling Jobb i Forsvarsbygg «Ferdig utdannet? Aldri» Innhold side 3 Karriereutvikling Vi tar deg til neste nivå side 4 unike prosjekter Ting du ikke får gjøre andre steder side 6 Stillingstyper

Detaljer

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS

Verran kommune. Eierstrategi Jekta AS Verran kommune Eierstrategi Jekta AS 2013 Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp

Planprogram - Hovedplaner. Planprogram. Hovedplaner vann og avløp Planprogram Hovedplaner vann og avløp Viva IKS (Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap) ble etablert 1. juli 2014 og eies av Hurum, Lier og Røyken kommune. Selskapets formål er å utføre offentlige

Detaljer

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune

Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram kommuneplan Dyrøy kommune Planprogram for samfunns- og arealdelen Det overordnede effektmålet er å utvikle en kommunal praksis i overenstemmelse med visjonen om livslang læring og lærende organisasjoner.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS]

[STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] 2012 20. august 2012 [STAVANGER KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR ROGALAND REVISJON IKS] [Vedtatt av Stavanger bystyre den 10. september 2012]. Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier for kommunes

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer