i TROHDIfill VEL«ALLE ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i TROHDIfill VEL«ALLE ET"

Transkript

1

2 v 0 GAS I J B 3 i TROHDIfill VEL«ALLE ET spesialutviklet utstyr, utradisjonelle problernløsn i nge r! DEN GAMLE KAFE Dronningens gt. 26. Tlf.: SPØR 0555!! `1Is GEO 'I' E A 1 GEODESI GEOFYSIKK GEOTEKNIKK INGENIØRGEOLOGI RESIDENCE HOTEL Munkegt. 26. Tlf.: VINHANDLERENS KJELLER Dronningens gt. 15. Tlf.: AMBASSADEUR HOTELL Elvegt. 18. Tlf.: PRINSEN HOTELL Hovedkontor Offshore seksjon Kristiansand-kontor Bergen-kontor Trondheim-kontor Harstad-kontor Wrn Thranesgt 98Gml. Drarnmensvel 48 Birkelundsbakken østre Strandet 35 1 AKongensgt Mercurveien Oslo 1 Postboks Krtsttansand Parad, Trondheim 9400 Harstad Tel (02) Stabekk Tel Tel (042) 105) Tel Tel ) (082) Kongens gt Tlf.: Telex GT NTel 102) Postboks Telex ) NfMEDLEM, G I Av RÅDGI

3 INNHOLD 4 V011eleiD g Bek ER PAp'10. 0.EKVi 5i TA KA L K UL AT ORE R HJEMISECOMPuTERE Side Velkommen 4 UKErevyen 7 Hvor er UKE sjefen 11 Reklamesjefen hilser akt 15 Kart over det runde 115 hus Sang og spell 117 Barguide 125 Dans i Storsale 129 Kino i Storsalen 139 Presentasjon 141 av Barnetea 165 Ukefunksjon 184 Annonsø 192 Butikker på Dragvoll, Lade, Rosenborg Marinteknisk Senter og NTH 2 3

4 Kjære UKE-gjest! Hjertelig velkommen til Studentersamfundet og UKA-83! UKA-83 er den 32. UKE som Trondheimsstudentene arrangerer, og e har de vist at de virkelig har overskudd til en felles kraf sidestykke i studentverdenen. UKA-83 følger opp den tradi studenter-uker. Her i Trondheim skapte man begrepene studenter-u ter-revy, og her har man alltid gått i bresjen for å utvikle dem. Gjøglerglede, innsatsvilje og pengemangel har alltid vært drivkraf UKA har, bare avbrutt av krigen, vært arrangert annet hvert år helt s faktum at UKA er det økonomiske grunnlaget for Studentersamfundet den etter hvert har fått et noe kommersielt preg, men jeg tror at d må betale for å være herrer i eget hus. Vårt lovpriste studenterm vært noen realitet uten nettopp dette rare, runde Huset. Jeg håpe etter et besøk i Huset sitter igjen med det inntrykk at det forts gode humør og fantasi som preger UKA. Over 2000 studenter ville være med å lage årets UKE. Dessverr beskjeftige 950 av disse. Jeg vil herved benytte anledn UKE-funksjonærene, som ofrer all sin fritid og vel så det på å tilrettelegge arrangement. UKA og dens miljø skapes ikke av studentene alene. Uten den st publikum, byens næringsliv og bedrifter, annonsører og de kommunale hadde man ikke klart å skape mange vellykkede UKEr. En hjertelig tak Jeg vil til slutt takke for all velvilje og tålmodighet som vi studenter a med her i byen. I visshet om at dere til sine tider også oss, ønsker kan ha gled jeg dere en riktig hyggelig og minnerik kveld i vårt kjære Hus! God kveld og velkommen igjen. Hilsen UKE-sjefen. 4 5

5 Te UKE-revyen 1983 Skrevet og komponert av Forfatterkolle Instruktør: Ola Moum Koreograf: Yngve Horn Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og inspisient: REGI Inspisient: SIT Lyd: FK Film og lysbilder: FG Kulisser: Kulissegjengen Kostymer: Kostymegjengen Musikk: Orkesteret Medlemsliste for revy-gjengene finnes bak i vis Forestillingsplan Urpremiere, U 1-dag 21/10Åpen forestilling 2/11 Urpremiere, U2-dag 22/10 To åpne forestillin 3/11 U3-dag/Bypremiere 23/10 G 1-dag 4/11 P-dag, 24 Internach G2-dag 5/1 Åpen 2To forest 6/ åp To 2Åp7 åpne To åp2å8 Åpe2Å9 H-dag2T1 T3Å1 Å3Å1 Å1T1 Regissør: Edvard Rønning Lys: REGI Koreografisk : Yngve ass. Horn Lyd: FK Skuespillere, isitør, rekv Kulisser: Kulissegjengen sminke etc.: Teater SIT, for barnkostymer: Kostymegjengen Inspisient: SIT Musikk: Orkesteret 6 7

6 - B5.5TE - UTvAL VI HAR Hesn - s PYL, - i-avtsryl ed, ) STÅ E.ND - HENG- -- Setsaas STI KLESTADVN. 3, 7000 TRONDHEIM - TLF

7 HVOR ER UKESJEFEN? «INGENIØRER ER VERDENS UTØY BJØRNSTJERNE BJØRNSON ARBEIDSFILOSOFI RÅDGIVENDE INGENIØRER Dikte, e,s ord i «Det nye system» fra 1879 uttrykte vel en holdning under de store tekniske og sosiale LUND & AASS er en aktiv bedrift som stadig søker omveltningene i forrige århundre som utfordringer vi gjenkjenner i 70-årenes 0-vekst-debatt. Faktum atmosfæren er som er nødvendig for å utvikle og fordi utfordringer skaper den imidlertid at samfunnet er avhengig av kvalifisert tilpasse seg nye situasjoner. Siden 1916 har teknologisk personell på nesten alle samfunnet områder. forandret seg sterkt, LUND & AASS har fulgt med og er idag en av landets største PROSJEKTERINGSBEDRIFTEN rådgivende ingeniørbedrifter. Store nok til omfattende oppgaver, små nok til personlige Ingeniørene LUND & AASS deltar i den teknologiskesamarbeidsformer. utvikling og har vært bidragsyter siden Vår tekniske kompetanse og rike erfaringsmateriale dekker i dag fagfeltene elektro VVS kuldeenergi VVA (vei vann avløp) akustikk bygningsteknikk. Bedriftens hovedkontor ligger på Kjørbo ved Sandvika, utenfor Oslo. Avdelingskontorene dekker det sentrale Østlandsområde samt Nord-Norge med kontorer i: Elverum Hamar Moelv Sarpsborg Skien Tromsø. LUND & AASS er medeier i Norconsult A.S. og A/S Miljøplan. Vi arbeider best når vi får en nær og kontinuerlig kontakt med oppdragsgiveren. En funksjonsriktig løsning forutsetter en samarbeidsform der oppdragsgiverens og våre kunnskaper kombineres. Erfaringsmessig vet vi at det er riktig å prioritere hensynet til drift og vedlikehold selv om fokus ofte må rettes mot anleggsomkostningene. FREMTIDEN Vår administrative struktur og vide kompetanse setter oss i stand til å påta oss store, kombinerte oppdrag innenfor flere fagområder. Og med en medarbeiderstab på 110 personer, hvorav 95 teknisk utdannede, kan vi utføre flere store oppdrag samtidig

8 RRA 42, ENNO Bli med på en tur med et av Nordenfjeldskes Hurtigruteskip. Ombord slapper du av, spiser god mat og blir kjent med dine medpassasjerer. Og du får god tid til å nyte frisk luft og naturen langs kysten. DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB Kjøpmannsgt Postboks 87, 7001 Trondheim - Tlf. (07) Reklamesjefen oppfordrer: Også i år har industrien og næringslivet vist stor velvilje ved å støtte UKA. Reklameinntektene er betydelige, og jeg vil her benytte anledningen til å takke våre annonsører. Disse er med på å sikre videre drift av Samfundet uten offentlige tilskudd. Jeg oppfordrer derfor alle våre gjester: STØTT VÅRE ANNONSØRER

9 VVS-UTSTYR OG-VA MATERIELL BRANN OG VERNEMATERIELL MASKINER, VERKTØY OG REKVISITA FASTENER ARTIKLER OG SVEISEUTSTYR ALBERT E.OLSEN A/S TRONDHEIM MOSJØEN HARSTAD LAGRE: VESTBASE KRISTIANSUND NORDOFF SANDNESSJØEN -t-dillnew. -MYE MER ENN TRELAST HAAKON VII's GT. LADE 7000 TRONDHEIM TLF. 07/

10 ra I~11 Forretningsmessig drift gjennom studentledelse n~me ~Mi ri..~ ~ ~01 =1"" IIIIIII/"~~ 4111 ~11 ~11/~ 111~~ 101~~ _Ib Wiig v&r 1411e vetka er akt (rttdier Nile GAG Åpningssang De 1000 muligheters år bekrp_ sikrer studentene i Trondheim de laveste husleier de laveste kantinepriser de laveste semesteravgifter knic 4 hvem sot() ladickes ccf kjent' Ern -, slae %.'Me.r kan bl; prtsi. defit F4 Em -4 s3'es D tty en cijedyrt4 - fenso -r'iste'r m' Erne 16 STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM gjennom t,m9- tx 0,;t lat;r14:14 for Icornmu fils+.er. Eq- 1)1<r brei ; e. rn Eb ra i -~.n~n ~ rt anaiiiiii ff n11111y, 11"~ ~, UN b MIIIEln 4,14T - be.4»de_ 6 Akt A bl Bmi~ 1 n 1"".40 AIII5NOI AIInr j~.~.1 4,111~ "... Miliril1da" 10~1 \ly' 1111E n-.n Svar 51e,d, de.q - 4;11- e(7- E IVC, er 4r a, det 9ir fe -," ~~~~ ANT 111!/.1.11~11~2111nJOENI I 1 =11~~10 IiI11~n70111 I C1CK lifier d.feli n er & ts,r Nf Melodi:Gj Tormod Nire Det blir bra, det blir ber', I vår lille verden er alt det blir best, bare tenk på h det er selv de tusen skum Så vær Verden glad, alt er de bra, som det blir fest. Bruk alle s 17

11 iegets akv rale i eller praksis? Det blir bra, det blir ber', det blir best! I denne sammenheng representerer vi et ikke større enn at vi kjenner hverandre. Det er de tusen muligheters år! teori-alternativ. Som rådgivende ingeniør vil du få interessante arbeidsopptetene fremtredende, håndball, fotball, alt blir bra, I tillegg til det faglige, er idrettsaktivi- Så vær glad, Det blir bra, det blir ber', det blir best. Det er de tusen muligheters år! Så vær glad, alt er bra, gaver, hvor du får anvendt deler av bowling din m.m. det blir fest! det blir fest. studie-teori slik at lærdommen sitter På grunn av økende oppdragsmengdeverden ligger åpen, den er vår! Grip alle sjanser du får! også etter avlagt eksamen. Miljøet hos har vi ekspandert jevnt de siste årene, oss er allsidig og spenner over flere fagfelt og utsiktene fremover er gode. Vi har I vårt lille Norge er alt mulig, I vår lille Trondhjem er alt mulig. (se side 20). derfor stadig ansatt nye medarbeidere. det er rom for alle i vårt apparat; Nye hus står opp på tomter etter brann, Hovedkontoret vårt ligger ved Sandvika Tenk, Sven Stray får reise rundt som diplomat! de fleste bygges for vår handelsstand, Vil du vite mer om vår bransje:ring eller ca. 15 km fra Oslo sentrum. Videre har vi skriv etter vår siste oversiktsbrosjyre. Vi ser stort på det som gjelder kompetanse, her blir stadig flere varehus og banker, avdelingskontorer i Harstad og Larvik. Er du interessert i arbeid, send opplys-barninger se på hvem det er som får en sjanse: byen vokser opp i tråd med tidens tanker. nok om deg selv til vårt hovedkontor. Totalt er vi ca. 150 ansatte, store Det blir bra, til å gi en god faglig bredde og samtidig Jan P. Syse er blitt industriminister, det blir ber', mens Jon Michelet er blant VG's journalister. det blir best. Roald Øyen er en allright fyr, Det er de tusen muligheters år! Jahn Teigen er en allright fyr, MRIF - MNIF Så vær glad, Bjøro Håland er en allright fyr, SANDVIKA alt er bra, HARSTAD og sauen er et allright dyr. det blir fest. LARVIK Elisabeth Granneman er blitt litterat, BERDAL Verden ligger åpen, den er vår! INGENIØR A. B. BERDAL A/S og Ketil Bjørnstad og Jahn Otto skriver plagiat. Kjørbuvelen Sandvika. Tlf. (02) Vidar Lønn blir lønnet som sjarmør, B rit og alle får de plass i «Se og Hør». E ivind Studio3grafuk R alph 18 19

12 1ik I b _ NUM Ern, RÅDGIVENDE INGENIØRER 2.uers Dm. Byggeteknikk, vassdragsutbygging, geoteknikk, ingeniørgeologi, EDB/hydrologi/Hydraulikk, VAR-teknikk, industrianlegg for fiskeoppdrett, stålkonstruksjoner, elektronikk, elektroteknikk - høyspent og elektroteknikk - lavspent. Lys og kraftforsyning Buncheravd. Elektrisk A/S Kabelfabrik, Norsk knes. _ 18. Renseanlegg A/S Folium Fabrikker Rytme wirs~~~~~~~~~~~ ~1: 1 M 1~11~1 _1E11~ B ~11~1 Dei trommes jag sti -Kasser, i,kakul, de1/4.ç- ghaxt - - A H Det =II 1111~ n, G1111~ rå +Irt~ wit -ter-ror P-a. russer nes E A t - +- "/r299e -b mett tartits5geutr. De kan, sent og Drr, C kaller seg venner ) mens trøndeng, plyndres eg i Isen. - e A a.vesj..j. Hm D 1nMIr_ b_ ffil ffi I ~. B ~I= ~11101~M ~ f~ Dettro, søppel. -kasser- NIcara,- F# n ~ l~ n n( 11M 1nr2 n~ N-U =nm-7, redsel og sud og nierm'skefor -cklt0 FS FtF D Utvidelse Vamm Vi utfører: Forundersøkelser og datainnsamling Forprosjektering Tekniske, økonomiske og miljømessige analyser og vurderinger Kostnadsoverslag Koordinering og planlegging Utarbeidelser av anbudsmateriale og anbudsvurdering Kontraktsforhandlinger Detaljprosjeldering Byggeledelse og driftsplanlegging økonomisk og teknisk styring Kontroll av ferdige anlegg Kontakt med myndigheter, grunneiere, finansinstitusjoner etc. BERDAL byenes ga - -ter - kjøpt - og &forente, belal au sta 3"'""`"'Arn. Ar 14ustå Am. A. AM, Jusri - jjkork elm, rip! 1 ~mi Awai..._ 1n, M mis ~ b,~~ wwwnme ~1~11~ =NI= ~- I t- om.c y med_ brjuin,- ti, julas, - l 7,jri,- MRIF - MN SA HAR LARV INGENI Kne vi 20 21

13 Det trommes på søppelkasser, i Derry og i Belfast. JERNVARER VERKTØY KJØKKENUTSTYR Det trommes beskjed om en tropp med soldater; BYGNINGSARTIKLER ELEKTRISK UTSTYR OVNER OG KAMINER marsjerende med batong og granater. REDSKAPER HAVEMØBLER Med oppdrag å sikre Londons fred, sprer de redsel og frykt fra sted til sted. iø ;4 1,11. mellbyell lndustriv Heimdal Det trommes på søppelkasser, i Kabul, Afghanistan. Det trommes mot terror fra russernes hær, som trygger sin makt med tanks og gevær. De kom som soldater og kaller seg venner, mens bøndene plyndres og byene brenner. Det trommes på søppelkasser, i Nicaragua. Det trommes en salsa i rasende takt, mot redsel og sult og menn'skeforakt og kontras som kjemper i byenes gater kjøpt og betalt av de forente stater. Jubil& jubilé, jubm. Kom Companeros, kom og bli med. Jubile, jubile, jubiw Vi feirer ti år mot Pinochet. Det trommes på søppelkasser, i verdens fattige land. Det trommes en rytme full av forakt som stiger og skaper sin egen makt: Som rullende torden skal rytmen vinne retten til liv for hver mann og kvinne. Eivind GEOPHYSICAL COMPANY OF NORWAY AS Veritasveien 1, P.O.Box 330 N-1322 Hovik, NOrge Telefon: (02)

14 ec me - cdhei(r. - T.L nor - g, I, r J m f s J D F f Dårlig kvinne er ser de-re, ert som kvin-ne srḵer som ran F 9 D f9 F9 59 ț *.- _,_ i 4 f,---. id'' / I, l,. ru-t - f_ens her- 3 ker _ n _ ne, har ni n eg -en I; l-ie i i<ln. F 9 n4 f e2 B 9 -,f_t'. /, - 17 nyt teos myr-ke.i -f i er jeg Lu- te scs41 en ',<a - er en Et 9 ffi I n 1(Kri -ne. 9 g, 9 JJ M Galleri Riis viser løpende separatutstillinger og samlingsutstillinger av norske og utenlandske samtidskunstnere. GALLERI RIS Trondheim: Søndre gate 14, (inngang Ths. Angells gate). Tlf Oslo: Elisenbergveien 11 (Ths. Heftyes plass). Tlf H s j h N e f D s o f D p f 24 25

15 * ** * *MIN** N IN ø MOI» N * Norsk Data *Dø *Ø. HEIAR I» N For da jeg tar i Nå mit for Når sam det men De men som Tor 26 2

16 _ - blirdef f Hjemmekos BOAHS HIFI HiFi - Shop'en i Innherredsveien 88 ved Rosendal Kino, med utvalgte HiFi for DEG Vi er tilbake på gamle tomter i vår lille og trivelige butikk, med de samme produkter som før. Våre hovedpunkter kommer fra: AUDIO-PRO, AUDI-TRONIC, CELEF, CELESTION, DBX, DENON, FIDELITY RESEARCH, GALE, INFINITY, KLIPSCH, LUXMAN, MISSION, MONSTERCI- ABLE, SONOTRON, SPENDOR, STANTON, THORENS, THRESHOLD. Jec _.6 1, 5R kom-m- nen nc ndr vi Cef,5C1 Yrt.5.j-ke-lerri er _57L! n reft erk en-pel c9na-tur-l id.30m cef ne-fer (cm-ske vdn- i(9 lirs- mor Jeg c, ct /Z\, i F nws-rnor Heft OBS! OBS! OBS! Drar du til Sandgata 11 (der vi tidligere hadde vår hoved avdeling), får du bare anledning til å spille bingo. Legg heller turen til Innherredsveien 88, og la oss få spille på våre produkter for DEG. \ti p(1. cm Jec D(-,,7 BILLIGST I BYEN? det er vi nok IKKE. Vurederer du derimot KVALITET i forhold til pris, tror vi de færreste tilsvarende butikker i Trondheim kan konkurrere med oss. Er du fremdeles i tvil hvor DU bør handle HiFi??? Stikk innom og slå av en prat. 5kr,ener med mei men i pör-kn sko qaftt-le- -fctr med RoF. Tenk ctt akke-raf som HOS OSS ER DU ALLTID VELKOMMEN BOAHS HIFI OG MUSIKK STEDET FOR KVALITET TIL RIKTIG PRIS!!! kc-ser oss be - e ls - (jen ;Eg cf r) F4 ' 7- _- Om-sorg, cg; ner-het rd'. ē Innherredsveien 88 v/rosendal Kino Telefon og sa 29

17 Op. Rådgivende ingeniører i Geoteknikk og Ingeniørgeologi. Fundamenteringsteknisk rådgivning og geoteknisk Geoteknisk felt- og byggeplasskontroll. prosjektering for alle typer bygg og anlegg. Typiske prosjektgrupper: Ingeniergeologisk kanlegging/ressursunder. Havne/Kaianlegg - Industri/Fabrikkanlegg - Veg/ søkeiser. Bru/Damanlegg - Forretnings/Institusjonsbygg - Boligfellutbygging - Vann/Avløp/ Renovasjons Grunnundersøkelser på land og sjø. anlegg. Seismiske undersøkelser - måleteknikk. Geotekniske utredninger og vurderinger for: General-, Disposisjons- og Reguleringsplaner, Geotekniske laboratorieundersøkelser. Stabilitetsundersøkelser av naturlig terreng, LI K og i forbindelse med gravinglfylling/p!aneringsarbeider Enklere oppmålingsarbeider i forbindelse med og mudring. Kvalitetsvurdering av massetak og grunnundersøkelser, også undervannprofilering materialer for betongtilslag, vegbygging m.v. og kartlegging. Sivilingeniør OttarKummeneje Jeg er rett og slett en ganske vanlig husmor jeg, helt enkel og naturlig som det heter seg. «Kjære husmor», sa kommunen, «nå har vi det så leit, vårt sykehjem er fullt, men så husket vi på deg.» Jeg tenkte først nå driver de og skrøner med meg, men i porten sto gamlefar med kofferten og ventet på meg. Refr.: Tenk at nå blir det akkurat som i gamledar', Øvre Flatås veg 10, Tlf. (07) Postboks TRONDHEIMvi koser oss hele dagen, jeg og'n gamlefar. Storgt. 25, Tlf.: (091) 23 Myrengsuen 085 6, Tlf: (083).Storgt , Tlf. (061) Omsorg og nærhet må da vær' en privatsak, 80(X) BODØ Postboks 662, 900/ TROMSØ 2800 GJØVIK og at det blir litt travelt er en vanesak

18 f i(reddersydde Ily13LER Så ringte telefonen og jeg kremtet litt og sa: «Næmmen, er'e kommunen nei så hyggelig d Tenk jeg ble invitert på kaffe og wienerbrø' så satt vi og skravlet litt om plikt og nærmiljø At kommunen har problemer det skjønte da v og hjertet mitt det smeltet når de sa de tre Refr.: Tenk at nå blir det akkurat som i gam vi koser oss hele dagen, jeg og en pasie psykiatri'n og broder'n og fetter'n til'n ga Omsorg og nærhet må da vær' en privat og at det blir litt travelt er en vanesak. Jeg er rett og slett en ganske vanlig husmo helt enkel og naturlig som det heter seg. På kontoret der satt en orn'tli koselig mann han jobbet for kommunen helt alene han. Du verden som'n smilte da jeg svarte ja til å ta på meg litt ekstra uten vederlag. Refr.: Tenk at nå blir det akkurat som i gam vi koser oss hele dagen jeg og en pasien og geriatri'n og en engel fra kriminalomso og broder'n og fetter'n til'n gamlefar. Omsorg og nærhet må da vær' en privat og at det blir litt travelt er en vanesak. Jeg må da ha noe å gjøre jeg og! Toril Eigesetergt.10 Tlf; DOMUS INTERIØR ÅPNINGSTIDER Man, Tim, Ons, Fre Torsdag Lørdag

19 me4p n)elpes retyi Sterke D 4,1( n-4-*piffilia~~~4,444.4~- ^i It 11.1%.01711~1,71~110.1~1~1~ ~ t101~ k ra:~ seemas AMI im ~ ~- Ster-ke, men' sker ( Jeg si-er) sier - Produkter: Service: BILTEKNISK UTSTYR * DYNAMOER ELEKTRISK HÅNDVERKTØY * GENERATORER ELEKTROMOTORER * STARTERE * DIESELPUMPER * ELEKTROVERKTØY * ELEKTROMOTORER APPARATER A 41' dt det iar - for vi Er n 1~.41~ Pen Nor-ske, Stat er svale, - flå slipp de sier - k 6q L(r ice st frem sua -ke niairlsker er vi 16 I. Sterke Sterke m Er vi det vil ha. h Det er p Klæbuvn.196, 7001 Tr.heim, tlf. (07) Tror d Nei, vi fordi dl Den Nå sl 34

20 t1,4 rf.1" - A t" Siv.ing. Ormbergstøl & Co. Alf Markeset MNIF MRIF Rådg. ing. i byggeteknikk Maridalsveien 31 B, Oslo 1 Svake menn'ske. (Jeg sier:) Du svake menn'ske. Kom ikke til oss for svaret er: Nei! Vi har ikke bruk for deg! Sterke menn'sker. (Jeg sier:) Sterke menn'sker. Er det vi må ha, det er bare dem som kan dyrke landet frem. Ingeniør- og entrepenørforretning Trondheim/ Bodø/ Hammerfest VI BYGGER LANDET! Svar meg, er det sterke menn'sker det norske f Det er de sterke som skal styre, eller hva? (Ja, Den Norske Stat er svak, vi trenger ikke slåss. Vi har begynt, nå kan ingen stanse oss! Vi trenger fremskritt. Sterke fremskritt. Vil du ha no' å si, så stem vårt parti. Vi skal bygge Norge vi! Ralph 36 37

21 her Opp og ned driv 09 vas-ke [rap-pe. op- *'t N T H _t_ I- _fitt - f-, -, Ṯi ;.-.-- Pel jo Lf, nic 1 5i - ke jobb, mon dd on deinr) a kictrf d.-g. o - o,) -bene U(111 gyt! - 5Ke - i)g 1i 1---; _,,_ ai cl«cj'yre_ cfe - 3a.r- ra, nøt-ta opp o c - avr sd- us )( 7- ±1 1- CUp -h BQr-ra. (ri) vas-ke - rccp- -)n_ ned ' - 0 e.t rw_c pp 74 Å -vet scw lov r+ 4( M i(ga ) ).9 op)m1,0c-sn

22 Der mor og datter møtes N. Johansen & $onai s Ths. Angells gt. 21 TIf Damekonfeksjon OLE DAHL DESAM FASHION GROUP Æ driv å vaske trappa NTH. oppå Det e jo itj nån silkejobb, men det va deinn æ klart å få. Jobben e itj vanskelig, aillt du gjør e det: Bærra bøtta opp og vaske trappa ned. For har'n først gått opp så må'n ætterpå gå ned! ja, e det itj sånn det e da, dåkker? Hjørnet Olav Tryggv.gt./Nordre gt. Refr.: Jo, for aillt her i livet følge samme lov. Du lægg dæ itj opp, men ned for å sov. Forts

23 Æ sjer det godt på kaill'n min når hainn skjøt brøstet fræm. Hainn står itj høyt i kurs hos mæ, hjæmme i vårres hjæm. Når klokka e blitt elve og vi kryp opp i halmen, så prøve'n sæ med pipen sin ein liten slapp og kvalm en. Først så står'n opp og så dætt'n ned. Og når'n træng å værra opp vil'n bare dingel ned. Refr.: Vi selger håndlagde eksotiske klær fra India. Sko og skroler fra Brazit Garn fm Frankrike. Kurver, innredningsartikler og mye mer. Brattørgt. 5, 7000 Trondheim. Tlf. (07) Relgion har aldri vært mi sterke side, har vanskelig for å tru på sånt, om æ så må si det. Har mista heilt respekten for biskopa og presta. Men tænke ofte på det der at Jesus vart korsfesta. Først så spikra dæm'en opp, og så tok dæm'en ned, og så för'n opp. Ja,... da kjæm'en væl snart ned? ja, e det itj sånn det e da, dåkker? Refr.: Aille ting i livet e sydd på samme læsta fra det å vask i trappe, te det å bli kor te det å bli korsfæsta. Men læll så sett nån toillkailla som ailler kan sei stopp. Dæm sett i kvar sin verdensdel og ruste bare opp. Dæm rusta ailler ned men ka som villa skje om æ bar bøtta opp og ailler vaska ned! Ka dokk trur storkaran villa sagt om æ lot bøttan min stå igjæn øverst i trappa? 42 Refr.: For aillt her i livet, følge samme lov. Du lægg dæ itj opp men ned for å sov. Per Schaaning/idar 43

24 ' 0.cx) c)) cti Q Zi="C3. 7,.r,,... -.) 3 ) ''. - 1 d - s Cll 1 ) c) a) 44 a) :0 c,,,- (li olii2-15 Qu' ' Q '(7) C._ a2 a) :7)--. ) >,-=.: v: a).- 0,... a) 4-L»...6, a) = o if) if) - _o u ) 4---ao) c:j) Q E 3 ) ,7 2 c32 CD " 2 8 w (D ;2:',-0 c, - a) 0) i= ) -2 o c cl_ -0 " 1. ) - 2, Q a) ) å) - c = Ti c ?.,,1. Q-. E L E 6. s.`" E " c S) s.= '- ci) -- 2'--- a) c» i,28) e3 -. CL ( 7) ' S In -n Cr) p).- D 0 c ",--- s."` - s up -'( 1)o.- ct V Q '-- ts),q0 v.6 c- sh C C ' ca (1). v = ( D CD 0 4- S.E -c cc al20) 0,_ c Y E, Q) a) V = " ;--' L- TZ i - ' - - «C - r --) - I 3 o (I) 1) a) c a_ cp.c E E > IVi (:)) ø= m -I: a V V V V B S

25 .4 Alt til sitt bruk Pilotens vise Svevende, svevende svever så mykt Det finnes et utall forskjellige beis- og malingstyper, og alle er omtrent like bra - til sitt bruk. Men du skal ikke velge den første og beste (eller billigste) beisen eller malingen. Du skal velge den som passer ditt hus. Fortell oss om underlaget, tidligere behandling, klima osv., så skal vi fortelle deg hvilken beis eller maling du skal velge. Å velge feil kan koste deg mange tusen kroner om noen år. Benytt deg derfor av vår farverike erfaring -det vil du tjene Ø. Østerlies i Farvemarked Østerlies Farvehandel A/S 7000 TRONDHEIM, Tlf (07) PIO Fremover, fremover voldsomme krefter driver meg frem Svevende, svevende tankene virvler føler meg fremmed kjenner jeg angst? Fremover, fremover slynges mot målet følges av venner som setter sin lit til meg som soldat. Toril 46 47

26 mer op -pe i C - Fald-da_ - len kan c r whis Reisebrev fra Flå -tom f ler al G F I el <JQm - pehtl- mer ) skix-ne i I [3J'A ~Wai~m~ rw -fe om -k- ra L v-trang rehse ifj å te for Ri-mi FjCi nmf ANM d nn = ~1~7n11 c rik- ke 1 ) k9 c i 9 vin fra Bor-deaux as-ke (q' Mar -ti - ni. tor kcl, 'Mf C G C11+ A ert SCUn me smak-en pa. Få. D C 7-0 Melodi: Tr 4111V U ll ii Æ står her og e i et kjempehumør, æ skjønne itj koller vi itj tænkt det før. Vi drømte om tura i sør og i vest, men oppe i Gauldalen kan det og bli fest Man træng itj å reise te Rimini for å drikke ei flaske dry Martini. For vodka og whisky og vin fra Bordeaux har den samme smaken på Flå

27 Trønderne har ventet tålmodi n e ho Prinstil i lot(-11(te ) avisst tok det tid, men så var det m.skulle gjørg: >Rallet er omtrent som for, men innvendi nytt og moderne hotell. Den ene fløyen er helt ferdig. imet-res aurant «Carvery,, har vært åpen lenge. l'2-baren også. Og i mai selot-ene :i til vår nve fortauskafe «Vintertos påtoev3hotell Ikesidence. Midt i Norge, haven. med utsikt til livet midt i Trondheim, går det di ratt? an Det a liat.r har forresten s. blitt et ganske nobelt hotell naboskapet forplikter, ttsgårdewtil Sti Hans majestet ligger rett over gaten, og Olav Trygvasson iinj, kikker iflorn.viialuene. Inn til værelser som har fått alt man med rimelighet kan :Radio føyking,. (som også har flere interne musikk-kanaler), TV, kjøleskap, egen tastaføn,!,;a t rompanel hvor en lampe lyser diskret når beskjeder venter Badet i resepsjon. holder også «kongelige» mål vi nevner beskjedent at håndkleholde lir oppvarmet r Et slikt hotell inspirerer 'an til vanlig noe mer service her skal både høy og lav føles seg ytterst vel. Med denne -4nierkla4ringen proff ønsker vi hjertelig velkommen til Trondheim og Hotel leneel1zesi, utel Residence t i Norge, midt i Trondlwini. Tlf. (07) For å drikke ein øl nedi paven sin by betale man både for hotell og fly, dessuten så får man jo språklig «beschvær», men folk flest har nok dessverr' itj innsett det Man træng itj å reise te Canari for å tømme ei flaske med Campari. For vodka og whisky og vin fra Bordeaux har den samme smaken på Flå. Te hotell her opp vi træng itj no' pæng', vi overnatt bæst i ei grønn kløvereng. Og holman dæm surre blant svidd timotei eller surre det rundt oppi hodet på meg? Så koffer reise te Rhindal og Rhone og bare bli litt sånn passe på'n. Når vodka og whisky og vin de Bordeaux har den samme smaken på Flå. tab 83 50

28 Hagebruk ft Du finner oss 25 steder i Trondheim og 26 andre steder i Trøndelag. Det er aldri langt til din sparebank. er en '1(1, a-ge cei er et sers-rnji, (L.d om fur )lir en cctn -nei her-re slir VI NARA EKSPEDISJONSSTE TRØNDELAG DER Trondhjems og Strindens -ffi-sparebank Hos ass er ar le, pkto- er pleld ler sky-res - &e, aj bask_ men hos v ru-bo c a r-l mot - 'mns ff-gress IØV cg rffsic - 1 et vo-ser vel - stelt c stor Melodi: Tormod Njølstad 52 53

29 I å4 pkiva R MILJØ!NOUS% u,6 OF p s 19,, r Refr.: Gid hvor det vokser, det spirer og gror, 1 / 2 9 Det å stelle hage er et spørsmål om Er en hage ustelt, blir en dannet he Hos oss er alle planter pleid, her sk men hos vår nabo, derimot, finns u måtte min hage bli velstelt og stor. <1\ MANGE SPØR - FLEREBØR SNAKKE MED Slik en freidig frodighet vil vi ikke ha n Synd for tomten ligger fint og jorden Nå vokser hundre blomster fritt, og a men var det opp til oss beskar vi kra GRØNER ARÅDGIVENDE INGENIØRER Refr.: Vi tenker mens vi ser på denne ma at naboen har vekster som kan tren Å kjempe for kulturen vil vi anse som snart vil vi krysse hekken og gi naboe TREFFES PÅ K>vel)KoNTORET SANDVIK A (ewfkum) MEN c6-5å i -KRis rip.,-n5a-ni) i 1 PORSGRUNN i FREDRii(5 - rat9 1 'l 5AR.P5BOR6- PÅ S4 i KöNG-SviN6- PR BEk6-EN i KRi5-1 - jpcni5ualb, T -KoNDffE7M, i NIkRvii< I FiNnisA/E5 O& i TRoik454,. Refr.: Brit 54 55

30 hom sog slom mairan s "Lo Ken. nii 4, er som -, A? _... of-0.5s 4 r )1, med i ER.FAR.1111ø ffillert GAILO OG SERVICE 611R. TINNWHEr VART LEVERANDØRPROGRAM OMFATTER: _, --1"/ Elektroniske butikkvekter Elektroniske lagervekter Mekaniske lagervekter Mekaniske benkvekter Bismer vekter Halvautomatiske prisetikett anlegg Kassaregistre Billettmaskiner Returtlaskeautomat Kjøttsager Skjæremaskiner Kjøttkverner Pølsestoppere Griller (- cf k Hstra 1 Kniver, bakker, plastkar Div. rekvisita for butikk/storkjøkken. Arthur.7reitan Als Bergen TIL ( F7 O tto, i, Ni bcfn-ci i017,5-leni IK'\ m ni -a [ rlf - fen - tr e =d- {gym C;Cri E rn 7 l ' - 5A1.- i -i - -' -/ 1-[--_,n _ 9 (le -cer o..() Ner!,(2r-dg sa -- t ui hiciv ' od. oss ny -C ('''',,,,,76 ---r r- ---,--! ! r 1-1N_- - fe. ein rd - c11.0-&l" \n 'in,0r -r._,,.,, y,-% `,51.,S L f A- C Drn7 I T-, _,_ , ra 7 c 5an-oen ög scw-geri o l -na - frd. J :0 47 /1.) fl r) 'm TrTrondheim he,o Tlf ( Tlf : F ii y 1 56 d GLASS ALUMINIUM En mester i Sff)n. css C D må-nen ce o -nen dfilr VO,'1 ( Ö(i og 4-7 ( C[ -7 " gla.s og le der wrn Lkfil-srer - pcl 5 en7 <or AV1 GLASSMESTER n n DØRAUTOMATIKK PERSIENNER REPARASJONSS a SPEIL rød mo, som el lorc,(- - Sen (7 C 9 F c, 9 R. DAALAND A/s BYGNINGSKONSTRİ ALUMINIUM OG GLASS FOSSEGRENDA 3B - ~TRONDHEIM - TLF N de,5fyr-- ne, skoill snart j! :!/ va ccffl-ske nå swy? ne sk12nn, -.D2\ A - J 57

31 V.1.r,- 4; 1.' I }t 1 1( A. C '1_ ) - 1I.1 Ct. e C7 M r (JO N ) C,4 de m n D og sn ko Vi er alltid til stede Vi er fraktmessig konkurransedyktig Vi kommer alltid frem hele året -1r-,57,, et Pr C(11-5<ie; 011'1 elr)11 nfilnr1 - n(11. 1f1 A7 s«s CP''' elh - f'rcrici 1g.i, is.- c(f -. T kflj 2 r-- 'K j, Lt; l' _5(L Inik (Lr LP,- g4 r 3 A61 )C1 77 7/F -, i i h H - #t r^ C. - S 'cbl)- eil.1 z,, #' -W( Cit. ', _7 c '.5( n54 -{ E , ' Ij (r) _,,,_ # -, r t (TJ ),/d _5r3)7_ Melodi: Trond S NORDPGDLEN K/S NORD-POOLEN A/S - ALSTADGÅRDEN - HAVNEGT. 9, PIR TRONDHEIM TELEFON TELEX NPOOL N R ei eil eil Kan me O og Ja ko V d D o M så 58 59

32 T ELEKTRONISK UTSTYR I SIKKERHETENS TJENESTE Blinkfyr for markering Fotocelleutstyr Overvåkingsanlegg for av gate- og veisperringer Kraftforsyningsutstyr temperatur og trykk Brannvarslingsanlegg Alarmsystemer PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR Haakon VII's gt. 4 Pos Refr.: Vi sang nå ganske ænkelt: ein sang om skjønn amour eitler kanskje om ein hainnhoinn eitler om ein Trondhjæmstur? Kanskje litjvisa mi, med litt vår poesi: Om byen hainn Otto va født i. Og ælva hainn likt å spøtt i. FOR DERES BYGGEPLANER Med lomman foill av egg og smør, vi kom fra Frostatur, men snart så vart det lauvsprett og freden lå på lur. Og lainne det vart bygd opp, og byan mytji stør, det einast skår i gleden va at været va vær einn før. Og åran gikk med råkkmusikk og ungdommens protæst og nabo'n kjøpt sæ folkevogn, ja livet va ein fæst, men festa vare itj evig, erkjennelsa e stræng, og poesiens gartnera dæm leve itj så læng. Refr.: Hainn sang nå ganske ænkelt: ein sang om skjønn amour Industri- Parkveien og forretningsbygg 57 Oslo 2eitler kanskje om ein hainnhoinn Broer, Stavangerkontor: veier og eitler om ein Trondhjæmstur? kaier. Rådgivende MRIF Møllegt. 81, ingeniører Det var litjvisa mi, Bygningsteknikk Stavanger med litt vår poesi: Om byen hainn Otto va født i. Og ælva hainn likt å spøtt i. Eiv 60 61

850,- d, CO/W[ 1AL Pik f I OPPLEV NORGE 1 21 DAGER FOR BARE \\%

850,- d, CO/W[ 1AL Pik f I OPPLEV NORGE 1 21 DAGER FOR BARE \\% d, CO/W[ 1AL Pik f I, Ungdom mellom 8 og 80, fra alle verdens hjørner, møtes på akterdekket-med eller uten gitar. Og du mellom 16 og 26 har mest grunn til å synge.. Med et Coastal Pass P i lomma får du

Detaljer

iegets akv rale i eller praksis?

iegets akv rale i eller praksis? iegets akv rale i eller praksis? UKErevyen 1977 Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Ørjan Wiklund Koreograf: Arne Svendsen Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og

Detaljer

SIEMENS.... en god og interessant arbeidsplass

SIEMENS.... en god og interessant arbeidsplass SIEMENS... en god og interessant arbeidsplass DE-CHA VI Skrevet og komponert av Forfatterkollegiet Instruktør: Nissa Nyberget Lyd: FK Koreograf: Grete Valstad Film og lysbilder: FG Medinstruktør: Petter

Detaljer

pusss og Solveig på nye eventyr Drama

pusss og Solveig på nye eventyr Drama n pusss og Solveig på nye eventyr Drama Japansk Fuji Film er Japans mest solgte film (80 0/o markedsandel). Og japanske kameraer er Norges mest solgte. Fujicolor er spesielt laget for japanske kameraer

Detaljer

STUDEN 'ER REVYEN 1955

STUDEN 'ER REVYEN 1955 STUDEN 'ER REVYEN 1955 Jeg vil synge om et funn populært av velkjent grunn. OK-elektroden vår sveiser flott hvorhen den går. Sokrates. RUN DER GEMALER" KOMME INN UNDER KOP," Den første bosetning fant sted

Detaljer

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59

STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN. Jo u-59 STUDENTERREVYEN - 59 WKATiTr OK ELEKTRODEN Jo u-59 9itte r en, uung En øy lå i Sundastredet, uten innbyggere og uten konju turer, og var en pryd for geografien og for seg selv uheldig dag forsvant den,

Detaljer

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT.

THARGONS HYLLEST TRUBADURENES INNTOGSMARSJ TRUBADUREN OG FRILLA UTEN DÆ VINTER VINTER VESTERVÆRS SØNNER VOGGEVISE VED LIVETS SLUTT. ALLIRA ALT VI HAE ALVEJAKTEN BRIN EM HJEM BY OILL AV SPØKELSA (MITBY-BLUES) BÅRESAN E ALLIRISKE AMER EN BLÅRÅ KAPPE EN PLYSTRENE VANRINSMANN ET VAR EN AN ET VIL IKKE ENRE NOENTIN ITT SANNE NAVN UVA EN

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 3 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLENIN... 3 RELATERTE KOMPENIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAN & EVENTYR... 4 INRI... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010 Relasjon Kraft og styrke Det er makt i de foldede hender, sies det. Dette er sikkert riktig, men jeg tror vel så mye på kraften som ligger i en vital organisasjon,

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

Norske journalister er feige

Norske journalister er feige Siste Skup // Skup-konferansen 2012 Norske journalister er feige Åtte ganger i året ser over én million dansker programmet hans. Nå er Kasper Vilsmark i Norge for å fortelle norske journalister at de svikter

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer...

Arbeidsbok 3/B1 FASIT. Kapittel: Familie og venner... 2. Nita forteller om søsteren sin... 2. Avslørt... 4. Nitas familie protesterer... Arbeidsbok 3/B1 FASIT Innhold Kapittel: Familie og venner... 2 Nita forteller om søsteren sin... 2 Avslørt... 4 Nitas familie protesterer... 6 Samir skriver e post... 9 Kapittel: Bolig... 12 Skeidar...

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN

TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Dette er boka til: Skal jeg hjelpe deg å finne fram? Hei! TARAN BJØRNSTAD & TONE BERGAN Takk for nå! H Aschehoug & Co (W Nygaard), Oslo Rikshospitalet HF Forfatter: Taran L Bjørnstad Design/illustrasjon:

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 Mysteriet om Nils Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in March 2015 No part of this publication may be reproduced,

Detaljer

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER

VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER STUDENTERREVYEN 1937 VÆR- -TASS REVY I 2 AKTER ti, Bort fra hverdagens pjuskede grå Bli velkledt og velsett - Produsent: S. I. T Manuskript: Hihofei Øftalvbæbra. Instruksjon: Instruktøren. Musikalsk ledelse:

Detaljer

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda

Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Sagn, Viser og Historier fra Allfirda Nr. 5 En rollespillverden av Soria Moria SORIA MORIA 2 Innhold INNLEDNING... 3 RELATERTE KOMPENDIER... 3 SORIA MORIA... 3 SAGN & EVENTYR... 4 GRÅ... 4 VISER, MUSIKK,

Detaljer

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2002 16. ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og 19-20 Ved å lytte

Detaljer

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935

E = DU. is BETONGBYGG MASONITE STUDENTERREVYEN 1935 M MASONITE for paneling, isolasjon og innredningsarbeider. Benyttes bl.a. til: Veggbekleedning (inn- og utvendig), Takbeklædning, Innredning av bad, Skifter (inn- og utvendig), Disker, Hyller, Bordplater,

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy BLAD- Desember 2002 Utgave 4 - Årgang 16 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved Merethe Storødegård... 2 Revy 2002... 3 Dåp av nyferga... 4 Bestemannspremie 2002... 5 Huset BA...

Detaljer

MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 5 / 2013 TIPS TIL MILJØVENNLIGE JULEGAVER! MØT EN EKTE INDIANER!

MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 5 / 2013 TIPS TIL MILJØVENNLIGE JULEGAVER! MØT EN EKTE INDIANER! MILJØAGENT- RAPPORTEN NR. 5 / 2013 TIPS TIL MILJØVENNLIGE JULEGAVER! MØT EN EKTE INDIANER! 03 04 06 10 12 13 14 16 20 22 24 26 28 30 Kjære miljøagent! Miljønytt TEMA: Penger Miljøagent Ravn Miljøjournalisten

Detaljer

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG

Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger NR. 3/2012 36. ÅRGANG Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby sthugokj@online.no Redaksjonskomité:

Detaljer

tidende Gjenbruk Hårete mål Gjenbruksglede Tre blir én Tema nr. 2-2013 168. årgang

tidende Gjenbruk Hårete mål Gjenbruksglede Tre blir én Tema nr. 2-2013 168. årgang gjenbruk misjon s tidende nr. 2-2013 168. årgang Tema Gjenbruk Hårete mål Gjenbruksglede Tre blir én 4 6 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11.

Gatelangs TAKLER KONFLIKTER. Tema: BROBYGGEREN. Ungdomsmiljøer. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2012-11. årgang Tema: Ungdomsmiljøer TAKLER KONFLIKTER OPPLÆRES AV GATEMEGLERNE BROBYGGEREN INTVERVJU MED ASLAM ASHAN 1 Gatelangs ANSVARLIG

Detaljer

Menighetsbladet September 04/2014

Menighetsbladet September 04/2014 Menighetsbladet September 04/2014 Fest for livet side 4 stille kirke SIDE 13 SKULPTØR ELISABETH KRISTENSEN side 16 lumber side 19 Menighetsbladet Redaksjon: Hans Petter Mjølund (ansv.) Nils Terje Andersen

Detaljer