i TROHDIfill VEL«ALLE ET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i TROHDIfill VEL«ALLE ET"

Transkript

1

2 v 0 GAS I J B 3 i TROHDIfill VEL«ALLE ET spesialutviklet utstyr, utradisjonelle problernløsn i nge r! DEN GAMLE KAFE Dronningens gt. 26. Tlf.: SPØR 0555!! `1Is GEO 'I' E A 1 GEODESI GEOFYSIKK GEOTEKNIKK INGENIØRGEOLOGI RESIDENCE HOTEL Munkegt. 26. Tlf.: VINHANDLERENS KJELLER Dronningens gt. 15. Tlf.: AMBASSADEUR HOTELL Elvegt. 18. Tlf.: PRINSEN HOTELL Hovedkontor Offshore seksjon Kristiansand-kontor Bergen-kontor Trondheim-kontor Harstad-kontor Wrn Thranesgt 98Gml. Drarnmensvel 48 Birkelundsbakken østre Strandet 35 1 AKongensgt Mercurveien Oslo 1 Postboks Krtsttansand Parad, Trondheim 9400 Harstad Tel (02) Stabekk Tel Tel (042) 105) Tel Tel ) (082) Kongens gt Tlf.: Telex GT NTel 102) Postboks Telex ) NfMEDLEM, G I Av RÅDGI

3 INNHOLD 4 V011eleiD g Bek ER PAp'10. 0.EKVi 5i TA KA L K UL AT ORE R HJEMISECOMPuTERE Side Velkommen 4 UKErevyen 7 Hvor er UKE sjefen 11 Reklamesjefen hilser akt 15 Kart over det runde 115 hus Sang og spell 117 Barguide 125 Dans i Storsale 129 Kino i Storsalen 139 Presentasjon 141 av Barnetea 165 Ukefunksjon 184 Annonsø 192 Butikker på Dragvoll, Lade, Rosenborg Marinteknisk Senter og NTH 2 3

4 Kjære UKE-gjest! Hjertelig velkommen til Studentersamfundet og UKA-83! UKA-83 er den 32. UKE som Trondheimsstudentene arrangerer, og e har de vist at de virkelig har overskudd til en felles kraf sidestykke i studentverdenen. UKA-83 følger opp den tradi studenter-uker. Her i Trondheim skapte man begrepene studenter-u ter-revy, og her har man alltid gått i bresjen for å utvikle dem. Gjøglerglede, innsatsvilje og pengemangel har alltid vært drivkraf UKA har, bare avbrutt av krigen, vært arrangert annet hvert år helt s faktum at UKA er det økonomiske grunnlaget for Studentersamfundet den etter hvert har fått et noe kommersielt preg, men jeg tror at d må betale for å være herrer i eget hus. Vårt lovpriste studenterm vært noen realitet uten nettopp dette rare, runde Huset. Jeg håpe etter et besøk i Huset sitter igjen med det inntrykk at det forts gode humør og fantasi som preger UKA. Over 2000 studenter ville være med å lage årets UKE. Dessverr beskjeftige 950 av disse. Jeg vil herved benytte anledn UKE-funksjonærene, som ofrer all sin fritid og vel så det på å tilrettelegge arrangement. UKA og dens miljø skapes ikke av studentene alene. Uten den st publikum, byens næringsliv og bedrifter, annonsører og de kommunale hadde man ikke klart å skape mange vellykkede UKEr. En hjertelig tak Jeg vil til slutt takke for all velvilje og tålmodighet som vi studenter a med her i byen. I visshet om at dere til sine tider også oss, ønsker kan ha gled jeg dere en riktig hyggelig og minnerik kveld i vårt kjære Hus! God kveld og velkommen igjen. Hilsen UKE-sjefen. 4 5

5 Te UKE-revyen 1983 Skrevet og komponert av Forfatterkolle Instruktør: Ola Moum Koreograf: Yngve Horn Skuespillere, rekvisitører, sminke etc.: SIT Revyen Lys og inspisient: REGI Inspisient: SIT Lyd: FK Film og lysbilder: FG Kulisser: Kulissegjengen Kostymer: Kostymegjengen Musikk: Orkesteret Medlemsliste for revy-gjengene finnes bak i vis Forestillingsplan Urpremiere, U 1-dag 21/10Åpen forestilling 2/11 Urpremiere, U2-dag 22/10 To åpne forestillin 3/11 U3-dag/Bypremiere 23/10 G 1-dag 4/11 P-dag, 24 Internach G2-dag 5/1 Åpen 2To forest 6/ åp To 2Åp7 åpne To åp2å8 Åpe2Å9 H-dag2T1 T3Å1 Å3Å1 Å1T1 Regissør: Edvard Rønning Lys: REGI Koreografisk : Yngve ass. Horn Lyd: FK Skuespillere, isitør, rekv Kulisser: Kulissegjengen sminke etc.: Teater SIT, for barnkostymer: Kostymegjengen Inspisient: SIT Musikk: Orkesteret 6 7

6 - B5.5TE - UTvAL VI HAR Hesn - s PYL, - i-avtsryl ed, ) STÅ E.ND - HENG- -- Setsaas STI KLESTADVN. 3, 7000 TRONDHEIM - TLF

7 HVOR ER UKESJEFEN? «INGENIØRER ER VERDENS UTØY BJØRNSTJERNE BJØRNSON ARBEIDSFILOSOFI RÅDGIVENDE INGENIØRER Dikte, e,s ord i «Det nye system» fra 1879 uttrykte vel en holdning under de store tekniske og sosiale LUND & AASS er en aktiv bedrift som stadig søker omveltningene i forrige århundre som utfordringer vi gjenkjenner i 70-årenes 0-vekst-debatt. Faktum atmosfæren er som er nødvendig for å utvikle og fordi utfordringer skaper den imidlertid at samfunnet er avhengig av kvalifisert tilpasse seg nye situasjoner. Siden 1916 har teknologisk personell på nesten alle samfunnet områder. forandret seg sterkt, LUND & AASS har fulgt med og er idag en av landets største PROSJEKTERINGSBEDRIFTEN rådgivende ingeniørbedrifter. Store nok til omfattende oppgaver, små nok til personlige Ingeniørene LUND & AASS deltar i den teknologiskesamarbeidsformer. utvikling og har vært bidragsyter siden Vår tekniske kompetanse og rike erfaringsmateriale dekker i dag fagfeltene elektro VVS kuldeenergi VVA (vei vann avløp) akustikk bygningsteknikk. Bedriftens hovedkontor ligger på Kjørbo ved Sandvika, utenfor Oslo. Avdelingskontorene dekker det sentrale Østlandsområde samt Nord-Norge med kontorer i: Elverum Hamar Moelv Sarpsborg Skien Tromsø. LUND & AASS er medeier i Norconsult A.S. og A/S Miljøplan. Vi arbeider best når vi får en nær og kontinuerlig kontakt med oppdragsgiveren. En funksjonsriktig løsning forutsetter en samarbeidsform der oppdragsgiverens og våre kunnskaper kombineres. Erfaringsmessig vet vi at det er riktig å prioritere hensynet til drift og vedlikehold selv om fokus ofte må rettes mot anleggsomkostningene. FREMTIDEN Vår administrative struktur og vide kompetanse setter oss i stand til å påta oss store, kombinerte oppdrag innenfor flere fagområder. Og med en medarbeiderstab på 110 personer, hvorav 95 teknisk utdannede, kan vi utføre flere store oppdrag samtidig

8 RRA 42, ENNO Bli med på en tur med et av Nordenfjeldskes Hurtigruteskip. Ombord slapper du av, spiser god mat og blir kjent med dine medpassasjerer. Og du får god tid til å nyte frisk luft og naturen langs kysten. DET NORDENFJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB Kjøpmannsgt Postboks 87, 7001 Trondheim - Tlf. (07) Reklamesjefen oppfordrer: Også i år har industrien og næringslivet vist stor velvilje ved å støtte UKA. Reklameinntektene er betydelige, og jeg vil her benytte anledningen til å takke våre annonsører. Disse er med på å sikre videre drift av Samfundet uten offentlige tilskudd. Jeg oppfordrer derfor alle våre gjester: STØTT VÅRE ANNONSØRER

9 VVS-UTSTYR OG-VA MATERIELL BRANN OG VERNEMATERIELL MASKINER, VERKTØY OG REKVISITA FASTENER ARTIKLER OG SVEISEUTSTYR ALBERT E.OLSEN A/S TRONDHEIM MOSJØEN HARSTAD LAGRE: VESTBASE KRISTIANSUND NORDOFF SANDNESSJØEN -t-dillnew. -MYE MER ENN TRELAST HAAKON VII's GT. LADE 7000 TRONDHEIM TLF. 07/

10 ra I~11 Forretningsmessig drift gjennom studentledelse n~me ~Mi ri..~ ~ ~01 =1"" IIIIIII/"~~ 4111 ~11 ~11/~ 111~~ 101~~ _Ib Wiig v&r 1411e vetka er akt (rttdier Nile GAG Åpningssang De 1000 muligheters år bekrp_ sikrer studentene i Trondheim de laveste husleier de laveste kantinepriser de laveste semesteravgifter knic 4 hvem sot() ladickes ccf kjent' Ern -, slae %.'Me.r kan bl; prtsi. defit F4 Em -4 s3'es D tty en cijedyrt4 - fenso -r'iste'r m' Erne 16 STUDENTSAMSKIPNADEN I TRONDHEIM gjennom t,m9- tx 0,;t lat;r14:14 for Icornmu fils+.er. Eq- 1)1<r brei ; e. rn Eb ra i -~.n~n ~ rt anaiiiiii ff n11111y, 11"~ ~, UN b MIIIEln 4,14T - be.4»de_ 6 Akt A bl Bmi~ 1 n 1"".40 AIII5NOI AIInr j~.~.1 4,111~ "... Miliril1da" 10~1 \ly' 1111E n-.n Svar 51e,d, de.q - 4;11- e(7- E IVC, er 4r a, det 9ir fe -," ~~~~ ANT 111!/.1.11~11~2111nJOENI I 1 =11~~10 IiI11~n70111 I C1CK lifier d.feli n er & ts,r Nf Melodi:Gj Tormod Nire Det blir bra, det blir ber', I vår lille verden er alt det blir best, bare tenk på h det er selv de tusen skum Så vær Verden glad, alt er de bra, som det blir fest. Bruk alle s 17

11 iegets akv rale i eller praksis? Det blir bra, det blir ber', det blir best! I denne sammenheng representerer vi et ikke større enn at vi kjenner hverandre. Det er de tusen muligheters år! teori-alternativ. Som rådgivende ingeniør vil du få interessante arbeidsopptetene fremtredende, håndball, fotball, alt blir bra, I tillegg til det faglige, er idrettsaktivi- Så vær glad, Det blir bra, det blir ber', det blir best. Det er de tusen muligheters år! Så vær glad, alt er bra, gaver, hvor du får anvendt deler av bowling din m.m. det blir fest! det blir fest. studie-teori slik at lærdommen sitter På grunn av økende oppdragsmengdeverden ligger åpen, den er vår! Grip alle sjanser du får! også etter avlagt eksamen. Miljøet hos har vi ekspandert jevnt de siste årene, oss er allsidig og spenner over flere fagfelt og utsiktene fremover er gode. Vi har I vårt lille Norge er alt mulig, I vår lille Trondhjem er alt mulig. (se side 20). derfor stadig ansatt nye medarbeidere. det er rom for alle i vårt apparat; Nye hus står opp på tomter etter brann, Hovedkontoret vårt ligger ved Sandvika Tenk, Sven Stray får reise rundt som diplomat! de fleste bygges for vår handelsstand, Vil du vite mer om vår bransje:ring eller ca. 15 km fra Oslo sentrum. Videre har vi skriv etter vår siste oversiktsbrosjyre. Vi ser stort på det som gjelder kompetanse, her blir stadig flere varehus og banker, avdelingskontorer i Harstad og Larvik. Er du interessert i arbeid, send opplys-barninger se på hvem det er som får en sjanse: byen vokser opp i tråd med tidens tanker. nok om deg selv til vårt hovedkontor. Totalt er vi ca. 150 ansatte, store Det blir bra, til å gi en god faglig bredde og samtidig Jan P. Syse er blitt industriminister, det blir ber', mens Jon Michelet er blant VG's journalister. det blir best. Roald Øyen er en allright fyr, Det er de tusen muligheters år! Jahn Teigen er en allright fyr, MRIF - MNIF Så vær glad, Bjøro Håland er en allright fyr, SANDVIKA alt er bra, HARSTAD og sauen er et allright dyr. det blir fest. LARVIK Elisabeth Granneman er blitt litterat, BERDAL Verden ligger åpen, den er vår! INGENIØR A. B. BERDAL A/S og Ketil Bjørnstad og Jahn Otto skriver plagiat. Kjørbuvelen Sandvika. Tlf. (02) Vidar Lønn blir lønnet som sjarmør, B rit og alle får de plass i «Se og Hør». E ivind Studio3grafuk R alph 18 19

12 1ik I b _ NUM Ern, RÅDGIVENDE INGENIØRER 2.uers Dm. Byggeteknikk, vassdragsutbygging, geoteknikk, ingeniørgeologi, EDB/hydrologi/Hydraulikk, VAR-teknikk, industrianlegg for fiskeoppdrett, stålkonstruksjoner, elektronikk, elektroteknikk - høyspent og elektroteknikk - lavspent. Lys og kraftforsyning Buncheravd. Elektrisk A/S Kabelfabrik, Norsk knes. _ 18. Renseanlegg A/S Folium Fabrikker Rytme wirs~~~~~~~~~~~ ~1: 1 M 1~11~1 _1E11~ B ~11~1 Dei trommes jag sti -Kasser, i,kakul, de1/4.ç- ghaxt - - A H Det =II 1111~ n, G1111~ rå +Irt~ wit -ter-ror P-a. russer nes E A t - +- "/r299e -b mett tartits5geutr. De kan, sent og Drr, C kaller seg venner ) mens trøndeng, plyndres eg i Isen. - e A a.vesj..j. Hm D 1nMIr_ b_ ffil ffi I ~. B ~I= ~11101~M ~ f~ Dettro, søppel. -kasser- NIcara,- F# n ~ l~ n n( 11M 1nr2 n~ N-U =nm-7, redsel og sud og nierm'skefor -cklt0 FS FtF D Utvidelse Vamm Vi utfører: Forundersøkelser og datainnsamling Forprosjektering Tekniske, økonomiske og miljømessige analyser og vurderinger Kostnadsoverslag Koordinering og planlegging Utarbeidelser av anbudsmateriale og anbudsvurdering Kontraktsforhandlinger Detaljprosjeldering Byggeledelse og driftsplanlegging økonomisk og teknisk styring Kontroll av ferdige anlegg Kontakt med myndigheter, grunneiere, finansinstitusjoner etc. BERDAL byenes ga - -ter - kjøpt - og &forente, belal au sta 3"'""`"'Arn. Ar 14ustå Am. A. AM, Jusri - jjkork elm, rip! 1 ~mi Awai..._ 1n, M mis ~ b,~~ wwwnme ~1~11~ =NI= ~- I t- om.c y med_ brjuin,- ti, julas, - l 7,jri,- MRIF - MN SA HAR LARV INGENI Kne vi 20 21

13 Det trommes på søppelkasser, i Derry og i Belfast. JERNVARER VERKTØY KJØKKENUTSTYR Det trommes beskjed om en tropp med soldater; BYGNINGSARTIKLER ELEKTRISK UTSTYR OVNER OG KAMINER marsjerende med batong og granater. REDSKAPER HAVEMØBLER Med oppdrag å sikre Londons fred, sprer de redsel og frykt fra sted til sted. iø ;4 1,11. mellbyell lndustriv Heimdal Det trommes på søppelkasser, i Kabul, Afghanistan. Det trommes mot terror fra russernes hær, som trygger sin makt med tanks og gevær. De kom som soldater og kaller seg venner, mens bøndene plyndres og byene brenner. Det trommes på søppelkasser, i Nicaragua. Det trommes en salsa i rasende takt, mot redsel og sult og menn'skeforakt og kontras som kjemper i byenes gater kjøpt og betalt av de forente stater. Jubil& jubilé, jubm. Kom Companeros, kom og bli med. Jubile, jubile, jubiw Vi feirer ti år mot Pinochet. Det trommes på søppelkasser, i verdens fattige land. Det trommes en rytme full av forakt som stiger og skaper sin egen makt: Som rullende torden skal rytmen vinne retten til liv for hver mann og kvinne. Eivind GEOPHYSICAL COMPANY OF NORWAY AS Veritasveien 1, P.O.Box 330 N-1322 Hovik, NOrge Telefon: (02)

14 ec me - cdhei(r. - T.L nor - g, I, r J m f s J D F f Dårlig kvinne er ser de-re, ert som kvin-ne srḵer som ran F 9 D f9 F9 59 ț *.- _,_ i 4 f,---. id'' / I, l,. ru-t - f_ens her- 3 ker _ n _ ne, har ni n eg -en I; l-ie i i<ln. F 9 n4 f e2 B 9 -,f_t'. /, - 17 nyt teos myr-ke.i -f i er jeg Lu- te scs41 en ',<a - er en Et 9 ffi I n 1(Kri -ne. 9 g, 9 JJ M Galleri Riis viser løpende separatutstillinger og samlingsutstillinger av norske og utenlandske samtidskunstnere. GALLERI RIS Trondheim: Søndre gate 14, (inngang Ths. Angells gate). Tlf Oslo: Elisenbergveien 11 (Ths. Heftyes plass). Tlf H s j h N e f D s o f D p f 24 25

15 * ** * *MIN** N IN ø MOI» N * Norsk Data *Dø *Ø. HEIAR I» N For da jeg tar i Nå mit for Når sam det men De men som Tor 26 2

16 _ - blirdef f Hjemmekos BOAHS HIFI HiFi - Shop'en i Innherredsveien 88 ved Rosendal Kino, med utvalgte HiFi for DEG Vi er tilbake på gamle tomter i vår lille og trivelige butikk, med de samme produkter som før. Våre hovedpunkter kommer fra: AUDIO-PRO, AUDI-TRONIC, CELEF, CELESTION, DBX, DENON, FIDELITY RESEARCH, GALE, INFINITY, KLIPSCH, LUXMAN, MISSION, MONSTERCI- ABLE, SONOTRON, SPENDOR, STANTON, THORENS, THRESHOLD. Jec _.6 1, 5R kom-m- nen nc ndr vi Cef,5C1 Yrt.5.j-ke-lerri er _57L! n reft erk en-pel c9na-tur-l id.30m cef ne-fer (cm-ske vdn- i(9 lirs- mor Jeg c, ct /Z\, i F nws-rnor Heft OBS! OBS! OBS! Drar du til Sandgata 11 (der vi tidligere hadde vår hoved avdeling), får du bare anledning til å spille bingo. Legg heller turen til Innherredsveien 88, og la oss få spille på våre produkter for DEG. \ti p(1. cm Jec D(-,,7 BILLIGST I BYEN? det er vi nok IKKE. Vurederer du derimot KVALITET i forhold til pris, tror vi de færreste tilsvarende butikker i Trondheim kan konkurrere med oss. Er du fremdeles i tvil hvor DU bør handle HiFi??? Stikk innom og slå av en prat. 5kr,ener med mei men i pör-kn sko qaftt-le- -fctr med RoF. Tenk ctt akke-raf som HOS OSS ER DU ALLTID VELKOMMEN BOAHS HIFI OG MUSIKK STEDET FOR KVALITET TIL RIKTIG PRIS!!! kc-ser oss be - e ls - (jen ;Eg cf r) F4 ' 7- _- Om-sorg, cg; ner-het rd'. ē Innherredsveien 88 v/rosendal Kino Telefon og sa 29

17 Op. Rådgivende ingeniører i Geoteknikk og Ingeniørgeologi. Fundamenteringsteknisk rådgivning og geoteknisk Geoteknisk felt- og byggeplasskontroll. prosjektering for alle typer bygg og anlegg. Typiske prosjektgrupper: Ingeniergeologisk kanlegging/ressursunder. Havne/Kaianlegg - Industri/Fabrikkanlegg - Veg/ søkeiser. Bru/Damanlegg - Forretnings/Institusjonsbygg - Boligfellutbygging - Vann/Avløp/ Renovasjons Grunnundersøkelser på land og sjø. anlegg. Seismiske undersøkelser - måleteknikk. Geotekniske utredninger og vurderinger for: General-, Disposisjons- og Reguleringsplaner, Geotekniske laboratorieundersøkelser. Stabilitetsundersøkelser av naturlig terreng, LI K og i forbindelse med gravinglfylling/p!aneringsarbeider Enklere oppmålingsarbeider i forbindelse med og mudring. Kvalitetsvurdering av massetak og grunnundersøkelser, også undervannprofilering materialer for betongtilslag, vegbygging m.v. og kartlegging. Sivilingeniør OttarKummeneje Jeg er rett og slett en ganske vanlig husmor jeg, helt enkel og naturlig som det heter seg. «Kjære husmor», sa kommunen, «nå har vi det så leit, vårt sykehjem er fullt, men så husket vi på deg.» Jeg tenkte først nå driver de og skrøner med meg, men i porten sto gamlefar med kofferten og ventet på meg. Refr.: Tenk at nå blir det akkurat som i gamledar', Øvre Flatås veg 10, Tlf. (07) Postboks TRONDHEIMvi koser oss hele dagen, jeg og'n gamlefar. Storgt. 25, Tlf.: (091) 23 Myrengsuen 085 6, Tlf: (083).Storgt , Tlf. (061) Omsorg og nærhet må da vær' en privatsak, 80(X) BODØ Postboks 662, 900/ TROMSØ 2800 GJØVIK og at det blir litt travelt er en vanesak

18 f i(reddersydde Ily13LER Så ringte telefonen og jeg kremtet litt og sa: «Næmmen, er'e kommunen nei så hyggelig d Tenk jeg ble invitert på kaffe og wienerbrø' så satt vi og skravlet litt om plikt og nærmiljø At kommunen har problemer det skjønte da v og hjertet mitt det smeltet når de sa de tre Refr.: Tenk at nå blir det akkurat som i gam vi koser oss hele dagen, jeg og en pasie psykiatri'n og broder'n og fetter'n til'n ga Omsorg og nærhet må da vær' en privat og at det blir litt travelt er en vanesak. Jeg er rett og slett en ganske vanlig husmo helt enkel og naturlig som det heter seg. På kontoret der satt en orn'tli koselig mann han jobbet for kommunen helt alene han. Du verden som'n smilte da jeg svarte ja til å ta på meg litt ekstra uten vederlag. Refr.: Tenk at nå blir det akkurat som i gam vi koser oss hele dagen jeg og en pasien og geriatri'n og en engel fra kriminalomso og broder'n og fetter'n til'n gamlefar. Omsorg og nærhet må da vær' en privat og at det blir litt travelt er en vanesak. Jeg må da ha noe å gjøre jeg og! Toril Eigesetergt.10 Tlf; DOMUS INTERIØR ÅPNINGSTIDER Man, Tim, Ons, Fre Torsdag Lørdag

19 me4p n)elpes retyi Sterke D 4,1( n-4-*piffilia~~~4,444.4~- ^i It 11.1%.01711~1,71~110.1~1~1~ ~ t101~ k ra:~ seemas AMI im ~ ~- Ster-ke, men' sker ( Jeg si-er) sier - Produkter: Service: BILTEKNISK UTSTYR * DYNAMOER ELEKTRISK HÅNDVERKTØY * GENERATORER ELEKTROMOTORER * STARTERE * DIESELPUMPER * ELEKTROVERKTØY * ELEKTROMOTORER APPARATER A 41' dt det iar - for vi Er n 1~.41~ Pen Nor-ske, Stat er svale, - flå slipp de sier - k 6q L(r ice st frem sua -ke niairlsker er vi 16 I. Sterke Sterke m Er vi det vil ha. h Det er p Klæbuvn.196, 7001 Tr.heim, tlf. (07) Tror d Nei, vi fordi dl Den Nå sl 34

20 t1,4 rf.1" - A t" Siv.ing. Ormbergstøl & Co. Alf Markeset MNIF MRIF Rådg. ing. i byggeteknikk Maridalsveien 31 B, Oslo 1 Svake menn'ske. (Jeg sier:) Du svake menn'ske. Kom ikke til oss for svaret er: Nei! Vi har ikke bruk for deg! Sterke menn'sker. (Jeg sier:) Sterke menn'sker. Er det vi må ha, det er bare dem som kan dyrke landet frem. Ingeniør- og entrepenørforretning Trondheim/ Bodø/ Hammerfest VI BYGGER LANDET! Svar meg, er det sterke menn'sker det norske f Det er de sterke som skal styre, eller hva? (Ja, Den Norske Stat er svak, vi trenger ikke slåss. Vi har begynt, nå kan ingen stanse oss! Vi trenger fremskritt. Sterke fremskritt. Vil du ha no' å si, så stem vårt parti. Vi skal bygge Norge vi! Ralph 36 37

21 her Opp og ned driv 09 vas-ke [rap-pe. op- *'t N T H _t_ I- _fitt - f-, -, Ṯi ;.-.-- Pel jo Lf, nic 1 5i - ke jobb, mon dd on deinr) a kictrf d.-g. o - o,) -bene U(111 gyt! - 5Ke - i)g 1i 1---; _,,_ ai cl«cj'yre_ cfe - 3a.r- ra, nøt-ta opp o c - avr sd- us )( 7- ±1 1- CUp -h BQr-ra. (ri) vas-ke - rccp- -)n_ ned ' - 0 e.t rw_c pp 74 Å -vet scw lov r+ 4( M i(ga ) ).9 op)m1,0c-sn

22 Der mor og datter møtes N. Johansen & $onai s Ths. Angells gt. 21 TIf Damekonfeksjon OLE DAHL DESAM FASHION GROUP Æ driv å vaske trappa NTH. oppå Det e jo itj nån silkejobb, men det va deinn æ klart å få. Jobben e itj vanskelig, aillt du gjør e det: Bærra bøtta opp og vaske trappa ned. For har'n først gått opp så må'n ætterpå gå ned! ja, e det itj sånn det e da, dåkker? Hjørnet Olav Tryggv.gt./Nordre gt. Refr.: Jo, for aillt her i livet følge samme lov. Du lægg dæ itj opp, men ned for å sov. Forts

23 Æ sjer det godt på kaill'n min når hainn skjøt brøstet fræm. Hainn står itj høyt i kurs hos mæ, hjæmme i vårres hjæm. Når klokka e blitt elve og vi kryp opp i halmen, så prøve'n sæ med pipen sin ein liten slapp og kvalm en. Først så står'n opp og så dætt'n ned. Og når'n træng å værra opp vil'n bare dingel ned. Refr.: Vi selger håndlagde eksotiske klær fra India. Sko og skroler fra Brazit Garn fm Frankrike. Kurver, innredningsartikler og mye mer. Brattørgt. 5, 7000 Trondheim. Tlf. (07) Relgion har aldri vært mi sterke side, har vanskelig for å tru på sånt, om æ så må si det. Har mista heilt respekten for biskopa og presta. Men tænke ofte på det der at Jesus vart korsfesta. Først så spikra dæm'en opp, og så tok dæm'en ned, og så för'n opp. Ja,... da kjæm'en væl snart ned? ja, e det itj sånn det e da, dåkker? Refr.: Aille ting i livet e sydd på samme læsta fra det å vask i trappe, te det å bli kor te det å bli korsfæsta. Men læll så sett nån toillkailla som ailler kan sei stopp. Dæm sett i kvar sin verdensdel og ruste bare opp. Dæm rusta ailler ned men ka som villa skje om æ bar bøtta opp og ailler vaska ned! Ka dokk trur storkaran villa sagt om æ lot bøttan min stå igjæn øverst i trappa? 42 Refr.: For aillt her i livet, følge samme lov. Du lægg dæ itj opp men ned for å sov. Per Schaaning/idar 43

24 ' 0.cx) c)) cti Q Zi="C3. 7,.r,,... -.) 3 ) ''. - 1 d - s Cll 1 ) c) a) 44 a) :0 c,,,- (li olii2-15 Qu' ' Q '(7) C._ a2 a) :7)--. ) >,-=.: v: a).- 0,... a) 4-L»...6, a) = o if) if) - _o u ) 4---ao) c:j) Q E 3 ) ,7 2 c32 CD " 2 8 w (D ;2:',-0 c, - a) 0) i= ) -2 o c cl_ -0 " 1. ) - 2, Q a) ) å) - c = Ti c ?.,,1. Q-. E L E 6. s.`" E " c S) s.= '- ci) -- 2'--- a) c» i,28) e3 -. CL ( 7) ' S In -n Cr) p).- D 0 c ",--- s."` - s up -'( 1)o.- ct V Q '-- ts),q0 v.6 c- sh C C ' ca (1). v = ( D CD 0 4- S.E -c cc al20) 0,_ c Y E, Q) a) V = " ;--' L- TZ i - ' - - «C - r --) - I 3 o (I) 1) a) c a_ cp.c E E > IVi (:)) ø= m -I: a V V V V B S

25 .4 Alt til sitt bruk Pilotens vise Svevende, svevende svever så mykt Det finnes et utall forskjellige beis- og malingstyper, og alle er omtrent like bra - til sitt bruk. Men du skal ikke velge den første og beste (eller billigste) beisen eller malingen. Du skal velge den som passer ditt hus. Fortell oss om underlaget, tidligere behandling, klima osv., så skal vi fortelle deg hvilken beis eller maling du skal velge. Å velge feil kan koste deg mange tusen kroner om noen år. Benytt deg derfor av vår farverike erfaring -det vil du tjene Ø. Østerlies i Farvemarked Østerlies Farvehandel A/S 7000 TRONDHEIM, Tlf (07) PIO Fremover, fremover voldsomme krefter driver meg frem Svevende, svevende tankene virvler føler meg fremmed kjenner jeg angst? Fremover, fremover slynges mot målet følges av venner som setter sin lit til meg som soldat. Toril 46 47

26 mer op -pe i C - Fald-da_ - len kan c r whis Reisebrev fra Flå -tom f ler al G F I el <JQm - pehtl- mer ) skix-ne i I [3J'A ~Wai~m~ rw -fe om -k- ra L v-trang rehse ifj å te for Ri-mi FjCi nmf ANM d nn = ~1~7n11 c rik- ke 1 ) k9 c i 9 vin fra Bor-deaux as-ke (q' Mar -ti - ni. tor kcl, 'Mf C G C11+ A ert SCUn me smak-en pa. Få. D C 7-0 Melodi: Tr 4111V U ll ii Æ står her og e i et kjempehumør, æ skjønne itj koller vi itj tænkt det før. Vi drømte om tura i sør og i vest, men oppe i Gauldalen kan det og bli fest Man træng itj å reise te Rimini for å drikke ei flaske dry Martini. For vodka og whisky og vin fra Bordeaux har den samme smaken på Flå

27 Trønderne har ventet tålmodi n e ho Prinstil i lot(-11(te ) avisst tok det tid, men så var det m.skulle gjørg: >Rallet er omtrent som for, men innvendi nytt og moderne hotell. Den ene fløyen er helt ferdig. imet-res aurant «Carvery,, har vært åpen lenge. l'2-baren også. Og i mai selot-ene :i til vår nve fortauskafe «Vintertos påtoev3hotell Ikesidence. Midt i Norge, haven. med utsikt til livet midt i Trondheim, går det di ratt? an Det a liat.r har forresten s. blitt et ganske nobelt hotell naboskapet forplikter, ttsgårdewtil Sti Hans majestet ligger rett over gaten, og Olav Trygvasson iinj, kikker iflorn.viialuene. Inn til værelser som har fått alt man med rimelighet kan :Radio føyking,. (som også har flere interne musikk-kanaler), TV, kjøleskap, egen tastaføn,!,;a t rompanel hvor en lampe lyser diskret når beskjeder venter Badet i resepsjon. holder også «kongelige» mål vi nevner beskjedent at håndkleholde lir oppvarmet r Et slikt hotell inspirerer 'an til vanlig noe mer service her skal både høy og lav føles seg ytterst vel. Med denne -4nierkla4ringen proff ønsker vi hjertelig velkommen til Trondheim og Hotel leneel1zesi, utel Residence t i Norge, midt i Trondlwini. Tlf. (07) For å drikke ein øl nedi paven sin by betale man både for hotell og fly, dessuten så får man jo språklig «beschvær», men folk flest har nok dessverr' itj innsett det Man træng itj å reise te Canari for å tømme ei flaske med Campari. For vodka og whisky og vin fra Bordeaux har den samme smaken på Flå. Te hotell her opp vi træng itj no' pæng', vi overnatt bæst i ei grønn kløvereng. Og holman dæm surre blant svidd timotei eller surre det rundt oppi hodet på meg? Så koffer reise te Rhindal og Rhone og bare bli litt sånn passe på'n. Når vodka og whisky og vin de Bordeaux har den samme smaken på Flå. tab 83 50

28 Hagebruk ft Du finner oss 25 steder i Trondheim og 26 andre steder i Trøndelag. Det er aldri langt til din sparebank. er en '1(1, a-ge cei er et sers-rnji, (L.d om fur )lir en cctn -nei her-re slir VI NARA EKSPEDISJONSSTE TRØNDELAG DER Trondhjems og Strindens -ffi-sparebank Hos ass er ar le, pkto- er pleld ler sky-res - &e, aj bask_ men hos v ru-bo c a r-l mot - 'mns ff-gress IØV cg rffsic - 1 et vo-ser vel - stelt c stor Melodi: Tormod Njølstad 52 53

29 I å4 pkiva R MILJØ!NOUS% u,6 OF p s 19,, r Refr.: Gid hvor det vokser, det spirer og gror, 1 / 2 9 Det å stelle hage er et spørsmål om Er en hage ustelt, blir en dannet he Hos oss er alle planter pleid, her sk men hos vår nabo, derimot, finns u måtte min hage bli velstelt og stor. <1\ MANGE SPØR - FLEREBØR SNAKKE MED Slik en freidig frodighet vil vi ikke ha n Synd for tomten ligger fint og jorden Nå vokser hundre blomster fritt, og a men var det opp til oss beskar vi kra GRØNER ARÅDGIVENDE INGENIØRER Refr.: Vi tenker mens vi ser på denne ma at naboen har vekster som kan tren Å kjempe for kulturen vil vi anse som snart vil vi krysse hekken og gi naboe TREFFES PÅ K>vel)KoNTORET SANDVIK A (ewfkum) MEN c6-5å i -KRis rip.,-n5a-ni) i 1 PORSGRUNN i FREDRii(5 - rat9 1 'l 5AR.P5BOR6- PÅ S4 i KöNG-SviN6- PR BEk6-EN i KRi5-1 - jpcni5ualb, T -KoNDffE7M, i NIkRvii< I FiNnisA/E5 O& i TRoik454,. Refr.: Brit 54 55

30 hom sog slom mairan s "Lo Ken. nii 4, er som -, A? _... of-0.5s 4 r )1, med i ER.FAR.1111ø ffillert GAILO OG SERVICE 611R. TINNWHEr VART LEVERANDØRPROGRAM OMFATTER: _, --1"/ Elektroniske butikkvekter Elektroniske lagervekter Mekaniske lagervekter Mekaniske benkvekter Bismer vekter Halvautomatiske prisetikett anlegg Kassaregistre Billettmaskiner Returtlaskeautomat Kjøttsager Skjæremaskiner Kjøttkverner Pølsestoppere Griller (- cf k Hstra 1 Kniver, bakker, plastkar Div. rekvisita for butikk/storkjøkken. Arthur.7reitan Als Bergen TIL ( F7 O tto, i, Ni bcfn-ci i017,5-leni IK'\ m ni -a [ rlf - fen - tr e =d- {gym C;Cri E rn 7 l ' - 5A1.- i -i - -' -/ 1-[--_,n _ 9 (le -cer o..() Ner!,(2r-dg sa -- t ui hiciv ' od. oss ny -C ('''',,,,,76 ---r r- ---,--! ! r 1-1N_- - fe. ein rd - c11.0-&l" \n 'in,0r -r._,,.,, y,-% `,51.,S L f A- C Drn7 I T-, _,_ , ra 7 c 5an-oen ög scw-geri o l -na - frd. J :0 47 /1.) fl r) 'm TrTrondheim he,o Tlf ( Tlf : F ii y 1 56 d GLASS ALUMINIUM En mester i Sff)n. css C D må-nen ce o -nen dfilr VO,'1 ( Ö(i og 4-7 ( C[ -7 " gla.s og le der wrn Lkfil-srer - pcl 5 en7 <or AV1 GLASSMESTER n n DØRAUTOMATIKK PERSIENNER REPARASJONSS a SPEIL rød mo, som el lorc,(- - Sen (7 C 9 F c, 9 R. DAALAND A/s BYGNINGSKONSTRİ ALUMINIUM OG GLASS FOSSEGRENDA 3B - ~TRONDHEIM - TLF N de,5fyr-- ne, skoill snart j! :!/ va ccffl-ske nå swy? ne sk12nn, -.D2\ A - J 57

31 V.1.r,- 4; 1.' I }t 1 1( A. C '1_ ) - 1I.1 Ct. e C7 M r (JO N ) C,4 de m n D og sn ko Vi er alltid til stede Vi er fraktmessig konkurransedyktig Vi kommer alltid frem hele året -1r-,57,, et Pr C(11-5<ie; 011'1 elr)11 nfilnr1 - n(11. 1f1 A7 s«s CP''' elh - f'rcrici 1g.i, is.- c(f -. T kflj 2 r-- 'K j, Lt; l' _5(L Inik (Lr LP,- g4 r 3 A61 )C1 77 7/F -, i i h H - #t r^ C. - S 'cbl)- eil.1 z,, #' -W( Cit. ', _7 c '.5( n54 -{ E , ' Ij (r) _,,,_ # -, r t (TJ ),/d _5r3)7_ Melodi: Trond S NORDPGDLEN K/S NORD-POOLEN A/S - ALSTADGÅRDEN - HAVNEGT. 9, PIR TRONDHEIM TELEFON TELEX NPOOL N R ei eil eil Kan me O og Ja ko V d D o M så 58 59

32 T ELEKTRONISK UTSTYR I SIKKERHETENS TJENESTE Blinkfyr for markering Fotocelleutstyr Overvåkingsanlegg for av gate- og veisperringer Kraftforsyningsutstyr temperatur og trykk Brannvarslingsanlegg Alarmsystemer PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR Haakon VII's gt. 4 Pos Refr.: Vi sang nå ganske ænkelt: ein sang om skjønn amour eitler kanskje om ein hainnhoinn eitler om ein Trondhjæmstur? Kanskje litjvisa mi, med litt vår poesi: Om byen hainn Otto va født i. Og ælva hainn likt å spøtt i. FOR DERES BYGGEPLANER Med lomman foill av egg og smør, vi kom fra Frostatur, men snart så vart det lauvsprett og freden lå på lur. Og lainne det vart bygd opp, og byan mytji stør, det einast skår i gleden va at været va vær einn før. Og åran gikk med råkkmusikk og ungdommens protæst og nabo'n kjøpt sæ folkevogn, ja livet va ein fæst, men festa vare itj evig, erkjennelsa e stræng, og poesiens gartnera dæm leve itj så læng. Refr.: Hainn sang nå ganske ænkelt: ein sang om skjønn amour Industri- Parkveien og forretningsbygg 57 Oslo 2eitler kanskje om ein hainnhoinn Broer, Stavangerkontor: veier og eitler om ein Trondhjæmstur? kaier. Rådgivende MRIF Møllegt. 81, ingeniører Det var litjvisa mi, Bygningsteknikk Stavanger med litt vår poesi: Om byen hainn Otto va født i. Og ælva hainn likt å spøtt i. Eiv 60 61

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG

Syng om en by. Syng imot sky. Jessheimsangen. T: Sverre Kragset Arr: Tove Kragset KRAGSET FORLAG Syng om en by. Syng imot sky Jessheimsangen T: Sverre Kragset M: Tove Kragset Arr: Tove Kragset KRAGST FORLAG Tove Kragset Jessheimsangen Inspirert av melodien og det ytre milø i og rundt Jessheim, ønsket

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall

Sangehefte. Sanger og regler vi synger på Valhall Sangehefte Sanger og regler vi synger på Valhall I dette heftet finner dere noen av de sangene, rim og regler vi ofte synger og leker oss med i samlingsstunden på Valhall. Benedikte Torsvik Høst 2011 Norske

Detaljer

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET!

VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! VELKOMMEN TIL RETTIGHETSSLOTTET! Redd Barna har laget fem sanger om barns rettigheter. Teksten til sangene finner du i dette heftet, og musikk og musikkvideoer til sangene finner du i Rettighetsslottet

Detaljer

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006

Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Johan Dalsegg født 12.1.1922 død 16.1.2006 Vårsøg No skin de sol e høgste Svealiå. No bli det vår, de kjenne e så vel. De søng så tongt kring alla dalasiå, å synnavinn han kjem å gjer me sel. Når sommarn

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

No stig vår song, vår takk til Gud

No stig vår song, vår takk til Gud KOR-NOTER stig song takk til Gud Tekst: Edvard Hoem Musikk: Håkon Berge (2007) Arrangement : entekor iano Bass NORSK MSIKORLAG AS Til Kong Harald Vs 70 årsg 21 ebruar 2007 stig song takk til Gud Tekst:

Detaljer

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE

SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE SANGER SOM VI SYNGER OFTE I TRONES BARNEHAGE God mor'n god mor'n her er vi igjen. Vi kommer s å glade til barnehagen henn. Vi synger, vi leker vi har det s å flott. Vi vil ikke bytte med kongens eget slott.

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober

Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger. Forlaget Oktober Kim Hiorthøy Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å synge samtidig Tekster og Tegninger Forlaget Oktober En morgen, rett etter frokost, ringte det på. Jeg gikk mot døren for å åpne, men så

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig

Reve jeger vise Stille, stille...gå på tå Vi må gå forsiktig skal vi finne reven nå, må vi liste oss på tå. Det er meget viktig vi må gå forsiktig Her kommer Klatremus lillemann, en mus som synge og spille kan, En riktig synge- og spillemann, det er Klatremus lillemann. Tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la tra-la-la-la-la Jeg vil plukke

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Aktive eldre. Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens

Aktive eldre. Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens Aktive eldre Et styrketrening og livsgledeprosjekt Fra Løvåsen sykehjem. Tor Engevik, leder i NSF s faggruppe for geriatri og demens Treningsopplegg for aktive og levende sykehjem Et flerfaglig livsgledeprosjekt

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK

UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK UNIVERSITETET I TRONDHEIM NORGES TEKNISKE HØGSKOLE INSTITUTT FOR PETROLEUMSTEKNOLOGI 00 ANVENDT GEOFYSIKK RAPPORTNUMMER loo.m.03 TWOJENGELIGNET Be'renset 7034 TRONDHEIM NTH (07)59 49 25 RAPPORTENS TITTEL

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden

Hverdagsmesse. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. Påsketiden Hverdagsmesse Bymisonssenteret i Tøyenkirken Påsketiden VI SAMLES A: alle P: prest L: liturg Ingangsproseson med salme Alle reiser seg og blir stående Innledningsord P: Nåde være med dere og fred fra Gud,

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

SANGER JANUAR FEBRUAR 2014, LOHOVE SMÅ BARN. Det snør, det snør. Se opp, snør det? Kom, vesle hvite snøfnugg:

SANGER JANUAR FEBRUAR 2014, LOHOVE SMÅ BARN. Det snør, det snør. Se opp, snør det? Kom, vesle hvite snøfnugg: SANGER JANUAR FEBRUAR 2014, LOHOVE SMÅ BARN Det snør, det snør Det snør, det snør, det er det det gjør, Nå snør det mye mer enn før, - og huttemeg tu. Så kaldt det er, Jeg kjenner det her,. Jeg kjenner

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA

SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA SANGHEFTE FOR LOPPEKASSA RO, RO TIL FISKESKJÆR Ro, ro til fiskeskjær Mange fisker får vi der. En til far og en til mor, En til søster og en til bror. Og to til den som fisken dro Og det var vesle RO, RO,

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Hjertet med blodåra.

Hjertet med blodåra. Hjertet med blodåra. Bakgrunn for prosjektet. Prosjektet startet høsten 2010. Ungene ble opptatt av sykdom, kropp og kroppens funksjoner, etter at en av våre ansatte ble syk. Ungene ble etter hvert spesielt

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2011 Hei alle sammen! September er allerede over, og høsten er i full gang! Denne måneden har det vært mye regn og våte klær, og det er flott at dere foreldre

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Ikke bare en dans på roser

Ikke bare en dans på roser Ikke bare en dans på roser Den første bloggen var rene solskinnshistorien, men her kommer, omsider, litt om hvordan det var å komme hit og hvordan de første fire ukene har vært. Alle sa til meg; «Du er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer