Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013"

Transkript

1 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER

2 Utarbeidet av Rune Knudsen (systemkoordinator) og Ingebjørg Oliversen/Anne Palm (Verneombud) våren 2012, evaluert av Jan Fredrik Fredriksen og Anne Palm KvinneBarnedivisjonen, Stavanger Universitetssykehus HMS skjema Avdeling: Barnehabilitering Østerlide Dato: Våren 2013 Handlingsplan for perioden 2013 Prioritet Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Evaluering 2 Ergonomi: Dataarbeidsplasser (Gjelder ansatte med spesielle behov) Kartlegge behov for nye bord/stoler (på vernerunde) Tilrettelegge ved å bytte ut stoler og pulter ved særskilte behov (Vurderes av avdelingssjef, det må tas hensyn til økonomisk spillerom) Bord ca , Stol ca 3 000, Verneombud/systemkoordinator Avdelingssjef/ass avdelingssjef Hele året Dette er et arbeid som har gått over flere år og som videreføres. Arbeidsstillinger Undervisning om gode arbeidsstillinger Leder/verneombud Enkelt ansatte har allerede fått veiledning 2 Psykososialt arbeidsmiljø: Stort arbeidspress pga. økt henvisning og at en har hatt ubesatte stillinger (grunnet interne omstruktureringer og vansker med å skaffe fagfolk) Sikre at inntak av pasienter er i tråd med prioriteringsveileder Dokumentere behov for flere stillinger (Vurderes opp mot punktet over) Alle Hele året Dette er det konstant fokus på i ITT. Jobbe med trivsel, sosiale tiltak Trivselsgruppen Dette er et arbeid som har pågått over flere år, og som videreføres. Gruppen skal jobbe aktivt gjennom hele året

3 Bedre fordeling av arbeidsoppgaver internt i gruppene Gruppeleder Er under utarbeidelse. 2 Mai 2013 Inneklima: Vanskelig å regulere temperatur Ett kontor er uten mulighet til å lufte Ikke gjennomført hovedrengjøring på flere år Usikkert om den daglige vaskingen er god nok Vurdere behov for å sette inn oljeovner på kalde kontor Ønsker sjekk/oppgradering av ventilasjonssystem Foreta hovedrengjøring Avdelingssjef tar kontakt med internservice 31/12 Dette er gjennomført Avhenger av om vi skal for sette leieavtalen Dette gjøres i tidsrommet man avvikler hovedferie Måle luftkvalitet Ikke gjennomført 1 Mai 2013 Lokaliteter: Mangel på kontorer og undersøkelsesrom Møte med soneleder på renholdsavdelingen for gjennomgang av rutiner Foreta en nøye gjennomgang av romfordeling og se om en kan omdisponere lokaler. Ledelsen sammen med tillitsvalgte og verneombud 31/12 Gjennomført resultert i møter med vaskepersonell for å gå igjennom rutinene Dette er det utarbeidet en plan for høsten 2013 Romplan må oppdateres hvert halvår Avdelingssjef Gamle og til dels uegnede lokaler.? Divisjonsdirektør

4 2 3 På sikt flytte til nye lokaler Brannvern: Økt brannfare pga mye bruk av skjøteledninger og «padder». Dette skylles mangel på stikkontakter. IT: Mangler tilstrekkelig opplæring i programvare Utredning av hvor stort dette problemet er (på vernerunde) Ønskelig med utredning av kostnad tilknyttet montering av fler stikkontakter. Undervisning i DIPS Elæring Ledelsen Østerlide Tillitsvalgte Verneombud? Avdelingssjef tar kontakt med internservice Leder skaffer Foreleser fra SUS 1/9 Det er fremmet et formelt ønske om samlokalisering av Kvinne barn divisjonen på SUS. Det er dialog mellom huseier og Eiendomsavdelingen om fremtidig leieavtale forventes og være ferdig august /12 Dette er gjennomført Det er meldt om ønske å få mer opplæring i bruk av DIPS Mangler kunnskaper om EQS Internundervisning Rune Har avtale om at dette vil blir gjennomført høsten Belysning/solskjerming: Dårlig arbeidslys Kartlegge behov (på vernerunde) 31/12 Dette er utbedret Innkjøp av lamper Reflekser i skjerm/dårlig solskjerming Vurdere behov for persienner Event snu skjerm Dette har blitt innkjøpt 3 Støy: Mangler nødvendig arbeidsro Lage regler for når man ikke vil bli forstyrret Telefontid 31/12 Dette er ikke blitt gjennomført

5

6 Utarbeidet av Kari Helene Bjo Reinås, Jan Fredrik Fredriksen og Anne Palm våren 2013 KvinneBarnedivisjonen, Stavanger Universitetssykehus HMS skjema Avdeling: Barnehabilitering Østerlide Dato: Våren 2013 Handlingsplan for perioden 2014 Prioritet Problemstilling Tiltak Kostnad Ansvarlig Tidsfrist Evaluering 2 Ergonomi: Hele året Dataarbeidsplasser Bytte ut stoler og pulter ved særskilte behov ved etter gjennomgang ved vernerunde Verneombud/ass avdelingssjef Arbeidsstillinger Undervisning om gode arbeidsstillinger Leder/verneombud 2 Psykososialt arbeidsmiljø: Stort arbeidspress pga. økt henvisning og at en har hatt ubesatte stillinger Sikre at inntak av pasienter er i tråd med prioriteringsveileder Flere nyansatte til høsten, som det utarbeides en opplæringspakke rundt IKT Gatt Østerlides rolle Koordinerende enhet Prioriteringsveilederen brannvern Alle/inntaksteam Ass. avdelingssjef Hele året Jobbe med trivsel, sosiale tiltak Trivselsgruppen

7 Bedre fordeling av arbeidsoppgaver internt i gruppene. FagGruppeleder 2 Inneklima: Vanskelig å regulere temperatur Ett kontor er uten mulighet til å lufte. Det er ikke mulig å åpne vinduer på en del kontorer Sjekke timebøkene til kollegaer før en gjør avtaler på vegne av seg og andre Ønsker sjekk/oppgradering av ventilasjonssystem Foreta hovedrengjøring Alle Avdelingssjef tar kontakt med internservice Bestilt sommeren /12 Sommeraviklingen Møte med soneleder på renholdsavdelingen for gjennomgang av rutiner Møtet holdt våren Lokaliteter: Mangel på kontorer og undersøkelsesrom Gamle ovner som blir varme på overflaten. Kan skade pasientene Foreta en nøye gjennomgang av romfordeling og se om en kan omdisponere lokaler. Innhentet anbud på utbedring. Rom plan må oppdateres hvert halvår arbeid Ledelsen sammen med tillitsvalgte og verneombud Alle medarbeidere må være fleksible mtp kontorbytte Avdelingssjef/ systemkoordinator Halvårlig Oppgradere ovner dersom BHØ skal være i Røde kors lokaler

8 Ledelsen Østerlide Tillitsvalgte Verneombud 2 Brannvern: Halvårlig gjennomgang BHØ brannrutiner for personal Systemkoordinator Årlig brannøvelse Systemkoordinator Flere nyansatte 3 IT: Mangler tilstrekkelig opplæring i programvare. Kurs på SUS Undervisning i DIPS Elæring Synergi EQS Systemkoordinator Heleåret 3 Støy: Utarbeide Z.50.9 løp. Prosedyregruppen og prosjekt avansert oppgave planlegging 31/12 Mangler nødvendig arbeidsro Gammelt bygg med dårlig lydisolering mellom rommene

9

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN

HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID 2015. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN HANDLINGSPLAN OG RISIKOVURDERING FOR HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID. EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR 2014 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN AVDELING KVINNEKLINIKKEN STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS, HELSE STAVANGER

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2013

Arbeidsmiljøårsrapport 2013 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sine hovedoppgaver er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

UMB skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som: 0 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) er et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB er det

Detaljer

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL.

PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. MÅL. PLAN FOR HMS-ARBEID VED LØPSMARK SKOLE. Juni 2012 MÅL. Løpsmark skole har flg. mål: Et systematisk HMS-arbeid som er satt i system og som kontinuerlig dokumenteres, samt evalueres. Sterk fokus på de ansattes

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Arbeidsmiljøårsrapport 2011

Arbeidsmiljøårsrapport 2011 Arbeidsmiljøårsrapport Arbeidsmiljøavdelingen Arbeidsmiljøårsrapport Innledning Oslo Universitetssykehus (OUS) sin hovedoppgave er å drive avansert pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet

ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET. Utvidet ÅRSRAPPORT 2014 FRA HOVEDVERNEOMBUDET Utvidet 1 Utvidet årsrapport 2014 fra hovedverneombudet ved Universitetet i Oslo UiO hadde i 2014 et hovedverneombud (HVO)Hege Lynne i 100 % frikjøp og vara Hovedverneombud

Detaljer

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Elektriker: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH

Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH HMS-seksjonen Styresak 95-2013 Orientering - Gjennomføring av HMS-handlingsplan 2013 for NLSH Saksbehandlere: Lena Rolandsen og Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2009/490 Dato: 24.10.2013 Dokumenter i saken:

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 3/13 Formannskapet 16.01.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid

Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Håndbok for Helse- Miljø- og Sikkerhetsarbeid Rutiner og dokumentasjon for systematisk hms-arbeid i selskapet Vedtatt av IKA s styre 05.12.2013 Innhold 1.0 Innledning...

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen

Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Modell for praktisk handlingsorientert HMSog inneklimaarbeid på arbeidsplassen Harstad 29.04.2014 Inneklimaprosjekt i Vestfold fylkeskommune og på Skåningsrud skole Idédugnad, samhandling, løsningsbasert

Detaljer

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima?

Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Inneklima-fagdag 12.09. 2013 i Arendal Samhandling for et bedre inneklima? Innføring i praktisk metode for å bedre inneklima Enkle og rimelige tiltak gir store forbedringer Inneklimaprosjekt i Vestfold

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer