Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø"

Transkript

1 Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013

2 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN Rammekvalitet Læringsmiljøet generelt Fakultetet spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til rammekvalitet Fakultetet spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til rammekvalitet

3 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN 1. Rammekvalitet 1.1 Læringsmiljøet generelt Intet Fysisk og psykososialt læringsmiljø Intet 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til rammekvalitet Fakultetet velger å fokusere sine innspill på ulike deler av tabell 1 og 2 i fremsendt veileder som det mener bør utdypes. Område Tilfredsstillende lokaler Tilfredsstillende lys- og lydforhold Tilstrekkelig renhold og god ryddighet Nødvendig vedlikehold Status og tiltak Fortsatt mangelfull tilgang på tilstrekkelig store auditorier og flate klasserom, som begrenser den pedagogiske øvingen, nødvendig for profesjonsfagene Ofte trangt i klasserommene grunnet store grupper. Fortsatt slitte klasserom med dårlig og uensartet utstyr. Fornyelsen av B-113 har vært positiv! I noen klasserom er pulter og stoler lite ergonomiske og lite tilpasset lange undervisningsdager. For få grupperom i nær tilknytning til undervisningslokalene Varierende mulighet for blending ved visning av film osv. Dårlig lydforhold når undervisningsrom L slås sammen Dårlig luft og lys i grupperom i kjelleretasje Klasserommene og fellesarealer er rotete og skitne, tross oppfordring fra faglærere om å rydde. Tomt servise er ofte rundt på hele høgskolen IKT og IT-utstyr Dårlig IKT-utstyr for bruk av multimedia i undervisning Grunnutrustning (mikrofon, prosjektor, avspillingsutstyr, opptak) på IKT-utstyr varierer fra klasserom til klasserom. Bra med oppgraderinger av nett og båndbredde, men dette er fortsatt viktig. Lite tilrettelagt for e-læring og nettbasert undervisning, opptak, streaming, server og rom for blended learning. Bruksanvisning til utstyret i det enkelte klasserom er blitt mye bedre. Tiltak: Flere smartboards 3

4 Tiltak: Nødvendig, HiT styrt, opplæring i følge med innføring av ny teknologi og programvare i undervisningsøyemed. Dette vil senke brukerterskelen hos fagansatte, samt at behovet for grunnleggende støtte fra IT vil bli redusert Tiltak: IT-servicedesk bør prioritere undervisning i sin støtte fremfor henvendelser fra enkeltindivider. En prioriteringsliste for IT-støtte er en mulig løsning. Tiltak: IT bør utvikle et «booking system» for støtte ifm e-læring, på tilsvarende vis som for booking av undervisningsrom. Det samme gjelder for eksamen med utstrakt bruk av PC. Dette vurderes å ville redusere frustrasjonsnivå, samtidig som det gir forutsigbarhet for fag og støttefunksjonene Tiltak: Større utstyrskjøp til undervisning og utdanning bør koordineres gjennom Utd-seksjonen og IT slik at helhetlige og institusjonelle løsninger kommer på plass. Dette gjelder både innkjøp, opplæring, vedlikehold og støtte i bruk av utstyret og programvaren. Fakultetsvise investeringer i fellesområder, særlig ved studiested Porsgrunn, bør unngås. Dialog med og ivaretagelse av studentene Simuleringssenteret - Fakultetet har fortsatt en avtale med Drift om vedlikehold av utstyr og rengjøring, hvilket er både velfungerende og positivt - Simuleringssenteret står overfor større utfordringer ift IT-utstyr og kommunikasjonsutstyr. Her er det påbegynt et arbeid for å kartlegge behov for endringer, men det vil trolig komme en søknad om større utstyrskjøp. Fakultetet har også iverksatt et arbeid for å reforhandle innkjøpsavtalene. - Gitt lav deltakelse i evalueringen har fakultetet fokusert på god dialog med SRS-HS og tillitsvalgte i de ulike kullene. Dette for å sikre god forståelse av studentenes studiesituasjon med henblikk på både læringsmiljø og studiekvalitet. I den sammenheng vurderer fakultetet at fravær av negative tilbakemeldinger er å anse som at læringsmiljøet er akseptabelt og at studentene ikke har kritiske innvendinger. - Fakultetet har implementert HMS-systemet for høgskolen, hvor studentene nå er inkludert. Dette er et meget positivt tiltak som vil lede til at studentenes perspektiver og tilbakemeldinger blir ivaretatt på en annen måte enn tidligere. Rapportering fra vernerunde/ik-runde er lagret i Ephorte under 2013/72 og ansvaret for 4

5 oppfølging av de ulike områdene er dels hos HS og dels hos Drift. - Fakultetet ber om at det vurderes å få på plass en vaktordning ved studiested Porsgrunn som sikrer student- og ansattivaretagelse ifm service, IT-støtte og håndtering av eventuelle uønskede hendelser utenfor tidsrommet Fakultetet har også prosjektleder-ansvar for prosjekt «studentmiljø» ved studiested Porsgrunn, hvor fokus er studentmiljø og studentvelferd utenfor studiene. Forståelsen for studentmassen og innsikt i deres behov virker positivt inn på arbeidet som gjøres internt i fakultetet. Studenttallet for HS er stadig økende, og konkurransen om egnede undervisningslokaler er en stadig større utfordring, både ift IKT-utstyr, klasserom og fellesarealer. Det har fortsatt ikke vært iverksatt kompenserende tiltak for å møte dette, noe som utgjør en utfordring for fakultetet i det daglige. For fakultetet spesielt gjelder fortsatt kapasiteten på Simuleringssenteret (tidligere Klinisk Ferdighetssenter (KFS)), som i økende grad er en begrensning i utdanningene. Dette påvirker fortsatt studentenes muligheter til å delta i studentaktiviteter som eksempelvis demokratitiden og ulike SOT- og HiT-arrangementer. Fakultetet opplever fortsatt at det er liten mulighet for å gjøre nødvendige endringer i timeplaner på grunn av romkapasiteten. Det er svært liten fleksibilitet til å kunne slå sammen grupper i kullet og ha felles undervisning hvis det er sykdom hos foreleserne. Det er særlig sykepleie første år som er krevende ift rombehov (undervisning og eksamensavvikling). 1.3 Fakultetet spesielle utfordringer og forbedringstiltak knyttet til rammekvalitet Fakultetet viser til punktene over knyttet til studiested Porsgrunns utfordringer og i forhold til fasilitetene. Fakultetet vurderer at deltakelse i evalueringer i noen grad kan være en følge av dialogen som faglige og administrativt personale har med studentene, det være seg veiledninger, tilbakemeldingsseanser, refleksjoner og rådgivninger. I disse dialogene er det ikke klare skiller, hvilket gjør at fakultetet mottar tilbakemeldinger som knytter seg til studiekvalitet og læringsmiljø. Fakultetet vurderer derfor at det har gode ordninger for å ivareta studentenes innspill, tross lav deltakelse i evalueringsrutinene. 5

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015

Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 Politisk måldokument for Studentorganisasjonen i Agder 2014/2015 L se l e ed Kvali Vel fer d te t Mi ljø 1 INNHOLD 2 POLITISKE PRIORITERINGER 2014/2015 4 3 STUDENTENE DEN VIKTIGSTE RESSURSEN 5 4 5 6 7

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Blå Liste Program 2014-2015

Blå Liste Program 2014-2015 Blå Liste Program 2014-2015 Samarbeid med næringslivet - Bedre treningstilbud i sentrum - Ny studentvilla Innhold: 1. Innledning 1.1. Programmet 1.2. Listen 2. Grunnsyn 3. Hovedsaker 3.1. Bedre treningstilbud

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Kvalitetsrapport for TVF, 2010

Kvalitetsrapport for TVF, 2010 Dekanene skal årlig utarbeide en kvalitetsrapport, som tar utgangspunkt i studieledernes rapporter og nøkkeltallsrapporter. Rapporten skal sammenfatte og kommentere sentrale forhold i disse, gi vurderinger

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Studentpolitisk Plattform 2013-2014

Studentpolitisk Plattform 2013-2014 NORSK SYKEPLEIERFORBUND Studentpolitisk Plattform 2013-2014 NSF STUDENT Vedtatt ÅM 2013 1 GENERELT 1 2 STRUKTUR OG OPPBYGGING 3 3 UNDERVISNING OG VURDERING 6 4 UTDANNINGEN 8 5 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR 10

Detaljer

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN 2010

LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN 2010 LÆRINGSMILJØUNDERSØKELSEN 2010 INNHOLD Innledning...s. 1 Tidsbruk... s. 2 AHO som arbeidsplass for studenter.s. 4 IKT...s. 7 Verksteder...s. 9 Bibliotek s. 10 Studieadministrasjonen....s. 11 SIO s. 13

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole

RAPPORT & PLANER 2013 2014. Haraldsplass diakonale høgskole RAPPORT & PLANER 2013 2014 Haraldsplass diakonale høgskole INNLEDNING... 1 1 SEKTORMÅL 1: HØYSKOLEN SKAL GI UTDANNING AV HØY INTERNASJONAL KVALITET I SAMSVAR MED SAMFUNNETS BEHOV... 2 1.1 Gjennomføring

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning

RAPPORT. Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning RAPPORT Revisjon: Implementering av kvalitetssystemet for medisinsk og helsefaglig forskning Distribuert til: Forskningsdirektør Kopi: Universitetsdirektør Gjennomført av: Seniorkonsulent Hilde Tanggaard

Detaljer