SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15"

Transkript

1 SAKSLISTE SU-MØTE Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste orienteringer -Arrangementskomitéen -Politisk komité -Rektorvalget, se mail -Økonomi -Orientering fra arbeidsgrupper Eventuelle orienteringer Vedtektssaker Sak 17/13 Sak 18/13 Valg til studentparlamentet -Orientering -Innspill til utkast til politisk plattform ( se utkast) -Hva må forbredes til valgkampanjen? -Valgkampanjekomite? Eventuelt 1

2 Saksnotater: 17/13 UTKAST til politisk plattform Psykologisk studentutvalgs politiske plattform: Studentrettigheter Som student har man en mengde rettigheter og plikter. Vi opplever at mange studenter mangler informasjon om hvilke rettigheter og plikter de har ovenfor Universitetet. Dessverre opplever man ofte at studentenes rettigheter ikke blir fulgt opp av faglig og administrativt ansatte. Dette kan eksempelvis være flytting av obligatoriske forelesninger, at timeplaner og eksamensdatoer ikke foreligger innen fristene, mangelfulle læringsmål eller manglende kvalitetssjekk av eksamen. Vi mener at du som student ved Universitet i Bergen skal kunne ha en forutsigbar arbeidsdag og at vurderingen av ditt arbeid skjer i tråd med gjeldende retningslinjer. < Listenavn > vil jobbe for: Bedre ivaretagelse av studentenes rettigheter Sørge for at studentene får grundigere informasjon om deres rettigheter og plikter At endelig plan for obligatoriske forelesninger skal foreligge ved semesterstart Studiekvalitet Man kan se på studietiden som en investering hvor man satser mye på å få en grad som blir ansett som et kvalitetsbevis på din kompetanse. Vi vil at din investering faktisk skal være verdt det. Den pedagogiske kompetansen hos forelesere må økes betraktelig og forelesere må få tilbakemeldinger fra studenter som de etterfølger. Vi krever at emneevalueringer blir offentliggjort og gjort tilgjengelige slik at man selv kan gå inn og se på hvilke evalueringer som er gjort av emnet tidligere og om evalueringene har blitt fulgt opp. Mennesker lærer av tilbakemelding, og det gjør også vi studenter. Studenter trenger også faglige tilbakemeldinger på sitt arbeid, og vi ønsker at dette skal bli gjort i større grad der det er mulig. < Listenavn > vil jobbe for: Sørge for at resultatene av emneevalueringer blir offentliggjort og aktivt etterfulgt Sikre den pedagogiske kvaliteten ved at alle forelesere får regelmessige tilbud om kurs i pedagogikk At prøveforelesninger skal inngå som en sentral vurderingsfaktor ved ansettelser At studentene skal få bedre faglige tilbakemeldinger ved obligatorisk aktivitet Læringsmiljø Vår arbeidsplass som studenter er universitet, og for mange betyr dette er arbeidsdag på en trang lesesal med dårlig luft og dårlig renhold. Vi mener at studenter på lik linje som andre arbeidstakere skal ha krav på et godt arbeidsmiljø som ikke gir deg vondt i hodet og stiv nakke ved endt arbeidsdag. Man skal ha en forutsigbar arbeidsdag og mulighet for å arbeide i kollokvier med de studentene som tar samme emner som deg. Dette innebærer at man skal kunne komme på sitt fakultet og vite at det vil være en ledig arbeidsplass til deg. Vi tror at et sterkt studentengasjement er viktig for at studentene skal bli hørt i de ulike organ 2

3 Opprettelse av flere studentarbeidsplasser (lesesalsplasser og grupperom/kollokvierom) i nær geografisk tilknytning til fakultetene Bedre kvaliteten på studentarbeidsplasser ved tiltak som bl.a. å bedre luftkvalitet, lysforhold samt anskaffelse av mer ergonomiske stoler Studentlokaler Et sosialt og godt miljø er viktig på fakultetene både for trivsel, tilhørighet og læring. Vi tror også at studentengasjementet ved fakultetene kan økes betraktelig ved å opprette arenaer hvor man kan treffes ikke bare faglig, men også sosialt. Mangelen på lokaler fører ofte til at det blir satt en demper på engasjementet blant studentene. Vi mener at ved å opprette studentlokaler på alle fakulteter vil man kunne se en økt tilhørighet og dermed et økt engasjement. Vi tror at en økning i studentengasjementet vil kunne gjøre at studenter lettere får tilgang på informasjon om hvordan og hvorfor de bør fremme sine saker. Opprettelse av studentlokaler ved alle fakulteter Studentenes velferd Studenter betaler semesteravgiften sin til SiB og får for det igjen en del tjenester. Men disse tjenestene kan også forbedres. Vi ønsker at kantinetilbudet ved alle fakultetene skal styrkes. Med det mener vi sunnere og billigere mat slik at det faktisk vil lønne seg å bruke fakultetenes egne kantiner framfor eksterne aktører. Et godt kantinetilbud ved alle fakulteter Styrke studentøkonomien Synliggjøring av Studentparlamentet ved UiB (Sp-UiB) At Sp-UiBs dokumenter og informasjon skal gjøres lettere tilgjengelig for studentene At all stemmeavgivning i SP-UiB skal synliggjøres for studentene ved at dette protokollføres Lokal forankring Sikre en rettferdig representasjon fra alle fakulteter i SP-UiB Bedre forankringen til hvert fakultet ved å sette studentutvalgenes kampsaker på dagsorden Svar: - Ikke bra - Ikke så gode lesesaler, tett luft og ingen vinduer, men er som regel ledig plass. - Lesesalene er som regel fulle, det samme gjelder biblioteket. - Tilgangen er ok, luftkvaliteten på leseplassene er eldig dårlig. 3

4 - For profesjon virker det til å være OK med tilgang på lesesalsplasser, men kvaliteten kald/for varm), dårlige stoler og små pulter og generelt utsende trekker ned. - Ok tilgang, men dårlig lys og luft. - Det er ganske få på fakultetet, og det er ikke tilrettelagt for at man skal kunne sitte bare stille-lesesaler)- På psykologisk fakultet: Svært lite plasser på biblioteket, og lese med luft og lys - Ikke så god. Lite plass og dårlig luft. - god tilgang, men dårlige plasser, klima - alt for få plasser, lite fristende å sitte i den triste, mørke kjelleren. få grupperom. b - Det er ofte fullt og lite tilgjengelige plasser for de som ikke går på professjonsstudiet - For trangt, dårlig luft og lys. - Svært dårleg, spesielt på psykologisk fakultet. Lesesalane ved dei andre fakulteta (so standard: varme, reinheit m.m) - Jeg mener at det er nok plasser slik vi har det nå i kjelleren på psykologisk fakultet. semesteret der over 50 % av plassene i lesesalene står tomme. Men jeg ønsker å låse d nøkkelkort kommer seg inn, så man kan slippe problemene med tyverier. - Ikke så bra. Selv om det er plasser for oss i underetasjen, klarer jeg dessverre ikke si inneklima. Jeg får vondt i hodet av å sitte der. Heldigvis har vi biblioteket, men der er ikke stille, som jeg egentlig trenger. Så flere ganger har jeg dratt til andre fakulteter bedre inneklima - Jeg er for så vidt fornøyd med tilgangen på leseplasser slik det er i dag. Med unntak rundt 1 mnd før eksamen, er det ikke vanskelig å finne seg en plass å lese. Ordningen lesaler i eksamensperioden er god. - Tilgang på gode lesesaler er svært dårlig, kun biblioteket hvor en kan sitte med ok te tung luft i kjelleren. - Blir fort veldig fullt. Spesielt på biblioteket. Bibliotekes åpner altfor sent (0830) - Generelt i løpe av semesteret, OK. Eksamensperiode: For lite plasser. - Den er grei, men ikke alle steder som har like "romslige" pulter og som er helt stille - jeg synes det er greit men ikke optimalt. psykologisk fakultet har ikke særlig motiver kjellern er det ikke noe naturlig lys og det blir veldig varmt om sommer og kaldt om vi - For få lesesalsplasser, og de fleste vi har er i en mørk og utrivelig kjeller, uten natur toalett, og reservert for kun halvparten av studentmassen. - I kjelleren på fakultetet er det stort sett ledige plasser, men det er dårlig luft/klima andre foretrekker å sitte på biblioteket. - Bra. - Det er svært få leseplasser, og ventilasjonen i kjelleren er svært dårlig. - Helt ok i begynnelsen av semesteret, litt for få plasser mot slutten av semesteret. - dårlig - For få. Spesielt når det nærmer seg eksamenstid. - Tilstrekkelig, men litt trangt i den værste eksamensperioden. - Ok - Ok tilgang, men dårlige leseplasser. - Noe dårlig, lite plasser, spesielt i eksamenstid. - Skulle ønske at det var større og bedre tilbud ved psykologisk fakultet. - Ønsker flere plasser - for få leseplasser. 4

5 - Om en er tidlig ute får en alltids plass, men det er vanskeligere enn det burde være. - Det er svært få gode leseplasser. I kjelleren er det dårlig luft, og ingen vinduer. På b leseplasser, vinduer og godt luft, men det er alt for få av dem. - små kontoret, lite plass - Per i dag synes jeg ikke tilgangen til lesesaler er optimalt, derfor ser jeg det som svæ lesesal. Selvfølgelig er det trist at et så flott treningssenter må stenges, men fakultete ligger i nærheten. Spesielt har jeg da årsstudiumstudentene i tankene, som utgjør en det psykologiske fakultet, men som derimot ikke har mange lesesalene (eller gruppero jeg lesesalene ned i kjelleren på fakultetet trenger en oppgradering, ettersom det føle ned. Dessuten er det ikke den friskeste lufta som finnes der nede heller. Likevel er de viktigste, og ikke en oppussing av nåværende lesesaler :). Jeg krysser fingrene for en n lokalene til Sib-sentrum! - For få plasser. - Den er dårlig, da det er dårlig lys på lesesalene. Rokkans er ok, men her blir gangske - Det er nok leseplasser, men det er veldig dårlig luft og utrivelige omgivelser - For dårlig - Dårlig. Velger heller å sitte hjemme enn å stå opp umennesklig tidlig for å være sikre - på UiB er det ganske bra, med unntak av før eksamen jul og sommer. På psykologiske biblioteket på C12 fylles raskt opp. - Blir ofte fullt - Ok, men dårlig luft i kjelleren. 5

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp?

Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? Verktøyene åpner muligheter, men det er nettpedagogikken som skal gjøre dem virkelige, klarer vi å følge opp? La meg straks bekjenne at jeg er amatør innen både nettlæring og generell pedagogikk. Amatør

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5

5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. DEFINISJON AV MÅL... 5 5.3.3 MISJONSHØGSKOLEN Handlingsplan for studenter med funksjonshemning FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Funksjonshemning hva er det?... 4 1.3 Samarbeid med eksterne instanser... 5

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer