RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE"

Transkript

1 RAPPORT 2012 SYSTEMUTVIKLING FOR INTEGRERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Pilotprosjekt i Rana kommune Delprosjekt av prosjektet Felles arbeidsmarked for olje/gass- og gruveindustriene i Nordområdene Prosjekteier: NHO Finnmark i samarbeid med NHO Troms og NHO Nordland Prosjektledelse: Bedriftskompetanse Delprosjektledelse Rana: Kunnskapsparken Helgeland Prosjektfinansiering: NHO og LOs Opplysnings- og utviklingsfond, Barentssekretariatet, Landsdelsutvalget, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, og kommunene Sør-Varanger, Hammerfest og Rana.

2 Innhold SAMARBEIDSPARTNERE... 2 MÅL... 2 GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG FREMDRIFT... 2 KARTLEGGING AV EKSISTERENDE TILBUD OG ERFARINGER... 2 Møter med offentlige instanser... 3 Eksisterende tilbud for utenlandske arbeidstakere... 3 Rana kommune... 3 Rana Voksenopplæring (RAVO)... 3 Karrieresenteret Mo i Rana... 4 Flyktningetjenesten... 4 NAV Rana... 4 Workshop... 4 Møter med aktuelle bedrifter... 5 KOMPETANSEKARTLEGGING OG TILPASSING AV KOMPETANSEREKKE... 5 PILOTTESTING AV TILPASSET OPPLEGG... 5 EVALUERING AV KOMPETANSEREKKE... 6 UTVIKLING AV INFORMASJONSPAKKE RANA KOMMUNE... 7 Systemutvikling informasjon... 7 I N F O R M A S J O N S O M B Ø R V Æ R E T I L G J E N G E L I G P Å W W W. R A N A. K O M M U N E. N O... 8 NETTVERKS- OG INFORMASJONSSAMLING MEDIA ØKONOMI EVALUERING, ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID Side 1

3 SAMARBEIDSPARTNERE Rana, Sør-Varanger og Hammerfest kommune er pilotkommuner i prosjektet som ble satt i gang for å utvikle et system for bedre integrering av arbeidsinnvandrere i lokalsamfunnene. Rana kommune, Rana voksenopplæring, Rana Næringsforening og Momek Group har sammen med delprosjektleder Kunnskapsparken Helgeland AS jobbet med å utvikle et system for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. MÅL Mål for prosjektet er å bidra til rask integrering i samfunnet ved hjelp av tilrettelegging av kurs, informasjonspakker, sosiale aktiviteter og andre tiltak. GJENNOMFØRTE AKTIVITETER OG FREMDRIFT Aktivitet Periode Kartlegging av erfaringer fra andre steder Oktober - november 2011 Kartlegging av eksisterende tilbud og erfaringer i Rana kommune Møter med tilbydere/samarbeidsparter og Raa kommune Desember jan 2012 Desember 2011-jan 2012 Møter med aktuelle bedrifter som har Januar februar 2012 arbeidsinnvandrere Kompetansekartlegging arbeidsinnvandrere: Januar februar 2012 Kartlegge nivå og kompetansebehov Utvikling av spesialtilpasset kompetansepakke Februar april 2012 Pilottesting: Gjennomføring av tilpasset opplegg Februar juni 2012 Evaluering av kompetansepakke Juli 2012 Utvikling av informasjonspakke i Rana kommune Mars Evaluering: Anbefalinger og videre arbeid Aug desember 2012 KARTLEGGING AV EKSISTERENDE TILBUD OG ERFARINGER Side 2

4 I starten av prosjektet ble det det arrangert flere møter med offentlige instanser og aktuelle bedrifter for å kartlegge eksisterende tilbud, erfaringer og behov i forbindelse med integrering av arbeidsinnvandrere i Rana kommune. I løpet av prosjektperioden har det vært flere møter med enkeltpersoner, offentlige aktører, bedrifter og engasjerte arbeidsinnvandrere. Erfaringen viser at bedrifter ønsker tilbud om norskopplæring tilpasset arbeidsinnvandrere hos dem, bedre informasjonssystem og generelt et bedre system for integrering. Møter med offentlige instanser I møter med Rana kommune, NAV Rana, Karrieresenteret Mo i Rana, Rana Voksenopplæring, Rana næringsforening, Kunnskapsparken Helgeland og Bedriftskompetanse ble det konkludert med at det trengs et bedre system for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. Rana voksenopplæring tar på seg oppdraget å utvikle et opplæringsprogram sammen med Kunnskapsparken Helgeland og bedrifter som ønsker å delta i pilottesten. Fokus var å tilpasse undervisningen etter bedriftens ønsker, samt teste ut kombinasjonen med undervisning med lærer og bruk av nettbasert undervisningsprogram (Migranorsk). Informasjonssjef i Rana kommune Geir Gisnås tok med seg informasjonen fra kartleggingsmøtet tilbake til Rana kommune for å klargjøre videre arbeid med utvikling av informasjonspakke. Eksisterende tilbud for utenlandske arbeidstakere Rana kommune Servicetorget er Rana kommunes kontaktpunkt mot publikum. På Servicetorget får man informasjon og veiledning om kommunens tjenester, samt også enkle saksbehandlingstjenester innenfor enkelte tjenesteområder. Kommunen har forsøkt å lage strukturer på hjemmesiden i forhold til å møte behovene for tilflyttere, men er i stor grad rettet mot norske tilflyttere, og mindre mot arbeidsinnvandrere. Rana Voksenopplæring (RAVO) RAVO tilbyr norsk-, grunnskole- og basisopplæring (ingen grunnskole). Målgrupper er Side 3

5 flyktninger og innvandrere. Kun flyktninger har rett til gratis undervisning etter lovendringer i Erfaringsmessig har arbeidsinnvandrerne i stor grad deltatt på kveldskurs, hvor arbeidsgiver eller deltakeren selv har betalt for undervisningen. Norskkunnskap og kulturforståelse er høyst vesentlig for integrering i samfunnet. Det viser seg å være lønnsomt at eventuelle ektefeller følger undervisningen på dagtid, slik at de lettere kan skaffe seg nettverk/bekjentskap gjennom kursene. Dersom bedriften kjøper et eget kurs til sine ansatte kan dette skreddersys bedriftens behov og arbeidstakernes faglig nivå. RAVO har utviklet et nettbasert norskkurs som kan være relevant å bruke i et undervisningsopplegg for arbeidsinnvandrere (samlingsbasert). Programmet kan brukes som forberedende før norskkurs starter og mellom de fysiske samlingene RAVO har god erfaring med å tilpasse undervisningsopplegg til grupper og virksomhetene som deltar. Karrieresenteret Mo i Rana Karrieresenteret bistår med karriereveiledning, vurdering av realkompetanse og veien til fagbrev: Karrieresenteret veileder unge voksne og godt voksne for å se jobbmuligheter som passer vedkommendes kompetanse. Tilbudet kan være viktig for ektefeller som kommer hit uten jobb. Godkjenningssentralen oversetter ikke vitnemål, men de kan godkjenne grader etc. Det er nødvendig at vedkommende har alle papirene som trengs for å dokumentere formell kompetanse. Flyktningetjenesten Flyktningetjenesten i Rana tilbyr følgende: Praktisk hjelp, råd og veiledning. Hjelp med å anskaffe bolig. Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger. Sikre forsvarlig tolketjeneste. Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting. Forebygge rasisme og diskriminering i lokalmiljøet. Flyktningetjenesten er ikke lovpålagt å bistå arbeidsinnvandrere. NAV Rana NAV EURES kan være en ressurs i rekrutterings- og integreringsarbeid arbeidet. EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. Kontaktpersonen i Nordland er Elisabeth Bomo. EURES bistår både arbeidsgivere og arbeidssøkere. NAV Rana vil være en sentral støttespiller på mange områder for tjenester arbeidsinnvandrere og ektefeller trenger. NAV behandler imidlertid kun saker hvor utenlandske arbeidssøkere er fra EU/EØS området. Saker hvor arbeidsinnvandrere er fra områder utenfor EU/EØS må søkes til UDI og politiet for arbeidstillatelse. NAV får i slike saker spørsmål om å vurdere om kompetansen den utenlandske arbeidssøkeren har er særegen. Dersom kompetansen finnes hos søkere med arbeidstillatelse i Norge gis det ikke tillatelse for arbeidsinnvandring. Workshop Side 4

6 I januar 2012 deltok prosjektleder fra Kunnskapsparken Helgeland, informasjonssjef fra Rana kommune og lærer fra Rana voksenopplæring på Workshop i Tromsø. Hensikten var å koordinere arbeidet mellom kommunene som er med i prosjektet og hovedprosjektet. Samarbeid kan gi større mulighet til å effektivisere arbeidet og skape et system for integrering som er gjenkjennelig flere steder i Nord-Norge. Møter med aktuelle bedrifter Industribedriftene MOMEK Group og Miras Group har deltatt på møter. Begge bedriftene er avhengige av utenlands arbeidskraft og ser verdien av prosjektet. Arbeidsinnvandrerne som jobber på MOMEK er i lengre perioder i Mo i Rana, og reiser til sitt hjemland mellom arbeidsperiodene. MOMEK ønsker å ansette flere av dem på fulltid, og det viser seg at flere og flere velger å bosette seg i Mo i Rana. Litauerne er gruppen arbeidere som var mest relevant for å kunne delta på pilottesten. Arbeidsinnvandrerne i Miras er ansatt via bemanningsbyrå og Miras har derfor ikke personalansvar for disse. Grunnet usikkerhet og konjunkturer kunne ikke Miras delta på pilottesten. Det kan også nevnes at deler av Miras-konsernet gikk konkurs i KOMPETANSEKARTLEGGING OG TILPASSING AV KOMPETANSEREKKE Det ble i januar 2012 avholdt møter mellom Rana Voksenopplæring, MOMEK, Rana Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland for tilpassing av kompetanserekken. For arbeidsinnvandrere som har vært i Norge i kort tid er det nødvendig med kurs i norsk-, samfunns- og kulturkunnskap, og at innholdet legges opp etter bedriftens og arbeidstakernes behov. Det blir ansett som viktig at kompetanserekken tilpasses både arbeidsinnvandrere og familien deres. MOMEK ser språkopplæringen som en «vinn-vinn-situasjon», da arbeiderne trenger språkopplæring samtidig som det er et konkurransefortrinn for bedriften at arbeiderne kan kommunisere på norsk. MOMEK mener det er mest behov for opplæring i dagligtale, slik at man kan kommunisere på norsk. PILOTTESTING AV TILPASSET OPPLEGG Side 5

7 Det ble besluttet å gjennomføre et undervisningsopplegg med 80 undervisningstimer. Oppstart for kurset var 14. februar med 16 deltakere fra MOMEK Group. Kurset ble arrangert hver tirsdag og torsdag kl i fire måneder. Deltakerne hadde i perioden tilgang til nettkurs for å øve seg mellom kurskveldene. UNDERVISNINGSOPPLEGG 16 UKER Timer Måneder Uke mnd mnd (påske uke 14) 11-13, mnd mnd Etter to måneder med undervisning ble det gjennomført en evaluering av opplæringsprogrammet. Erfaringene fra pilottesten brukes til tilpasning av fremtidige kurs slik at disse blir mest mulig målrettede og overførbare til andre bedrifter og næringer i etterkant. EVALUERING AV KOMPETANSEREKKE Kurset i norsk og samfunnskunnskap ble gjennomført med tradisjonell lærerstyrt undervisning kombinert med utstrakt bruk av data (Migranorsk, TV2-skole, internett, e-post). Internett og også facebook ble mye brukt til å hente bilder som kunne brukes som utgangspunkt for samtaler. Det var for eksempel bilder fra deltakernes hjemsted, bilder fra deres facebook-konto og bilder fra Nordland. Dette ble godt mottatt og alle engasjerte seg i samtalene. Tekstene fra fungerte også godt og alle fant noe som angikk deres arbeidssituasjon. Utenlandske arbeidstakere har ofte spesielle arbeidsavtaler med mulighet for lengre arbeidsdager og lange friperioder. Et norskkurs bør derfor arrangeres om kvelden. Kl viste seg å fungere godt. Det ble også avgjørende for oppmøtet at kurset ble avholdt på arbeidsplassen. Men her stilles det da krav til egnede lokaler og utstyr. Varierende arbeidstider gjorde allikevel at antall frammøtte på kurskveldene ble forskjellig. Side 6

8 Flere av arbeidsinnvandrerne i Rana har høyere utdanning fra hjemlandet. Disse bør så tidlig som mulig (allerede før de reiser til Norge?) få god informasjon om hvordan de skal gå fram for å få papirene sine godkjent i Norge og evt få beskjed om hva som skal til for at utdanningen skal bli godkjent i forhold til norske krav. Se vedlagt rapport fra Rana Voksenopplæring (RAVO)! UTVIKLING AV INFORMASJONSPAKKE RANA KOMMUNE Gjennom prosjektet har Kunnskapsparken Helgeland hatt møter med ulike miljøer og fått mange innspill til relevant informasjon som bør ligge på Rana kommunes nettside og i en informasjonspakke som kan være lett tilgjengelig for bedrifter og utenlandske arbeidstakere. Informasjonen skal i første omgang finnes på engelsk og norsk, og utvides til tysk, polsk, russisk og latvisk. Innspillene og forbedringsforslagene er formidlet til Rana kommune, men de har ikke kommet så langt som planlagt med arbeidet. De jobber også parallelt med en ny nettportal. Systemutvikling informasjon Arbeidsgivere ønsker en informasjonspakke for utenlandske arbeidere som inneholder: - Profilering av Rana som bosted, og informasjon om Helgeland. (blanding mellom praktisk informasjon og turistinformasjon) - Innholdet på nettsiden bør tilsendes bedriftene pr mail (PDF) Rana kommune har samlet noe info under linken "Flytte til Rana". Informasjonen skal lages mer utfyllende og oversettes til engelsk, samt at lage en brosjyre som sendes ut til bedrifter og arbeidsinnvandrere. Mye informasjon er å finne på engelsk på linken: Side 7

9 I N F O R M A S J O N S O M B Ø R V Æ R E T I L G J E N G E L I G P Å W W W. R A N A. K O M M U N E. N O og i «Work in Mo i Rana» infopakke for bedrifter og arbeidsinnvandrere. Move to Rana kommune - Hvordan komme seg til Mo i Rana: Tog, fly, veier, avstander etc. - Geografi, nærliggende byer - Registrering i Folkeregisteret Regelverk for å kunne jobbe i Norge: - Arbeidstillatelse UDI - Visum - Registrere seg hos Politiet: Hvordan, når, nødvendige skjemaer. - Helseinformasjon: Hvor, når, spesifikk informasjon o Det er blant annet lovpålagt at arbeidsinnvandrere fra gitte land skal tuberkulosekontrolleres før de begynner i jobb. Dette gjøres ved å melde seg til røntgenavdelingen på Helgelandssykehuset. - Informasjon om Likningskontor, informasjon om norsk skattesystem Viktige kontorer/kontaktpersoner - Karrieresenteret Mo i Rana: Karriereveiledning, vurdering av realkompetanse og veien til fagbrev - Godkjenningssentralen - NAV Rana: Nav-kontoret skal bidra til å bedre levekårene og fremme økonomisk og sosial trygghet for vanskeligstilte gjennom råd, veiledning og økonomisk stønad. - Ligningskontoret - Politi Helse: Side 8

10 - Tannlegetjeneste: I Norge har barn opp til 18 år rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom i alderen år har rett til 75 prosent av tannbehandlingen dekket. Voksne personer over 20 år må i all hovedsak selv betale for tannhelsetjenester. - Helsetjenester: Folketrygden, om helsetjenester, svangerskapsomsorg, fastlege, sykehus, medisiner/apotek etc. Norskkurs: - Betydningen av å lære seg norsk: Jobbsammenheng, ta del i samfunnet etc. - Opplæringstilbud RAVO. Priser for enkeltpersoner på eksisterende kveldsundervisning. - Pris for opplæringsprogram tilpasset bedrifter og familier. Prissatser: 1-5 deltakere, 6-11 deltakere osv. Starte i jobb: - Mal for arbeidskontrakt - Kvalitetssikring av kompetanse. NOKUT, lokale kontorer og kontakt - HMS - Skattesystem og forsikring Bolig: - Hvordan finne bolig til leie eller kjøp? - Hvordan er tilgangen på leilighet og hybel for korttidsleie i Rana? - Standard boligkontrakt - Vanlige regler når man bor i borettslag Ektefelle/samboer: - Informasjon om Karrieresenteret og NAV. Hvem er kontaktpersoner? Side 9

11 - Fordeler av å delta på eksisterende norsk-kurs dersom man ikke er i jobb (sosiale, bekjentskap osv) Skole og barnehage: - Barn fra 1-5 år kan gå i barnehage. Man må søke barnehageplass (link). Forklaring av at dette tar tid og det er ventelister. - Hvordan finne midlertidig dagmamma? - Grunnskolen er delt opp i barneskole (6-12 år) og ungdomsskole (13-15 år). Barna må skrives inn i skolesystemet av foreldrene. - Informasjon om kultur i Norge for foreldrenes deltakelse på foreldremøter, følge opp barna, hjelp med lekse etc. - Leksehjelp-tilbud på Rana bibliotek. Kjøre bil i Norge: - Hvor få godkjent førerkort - Bytte skilt på bil - Regler for bil/kjøring Fritidstilbud for voksne og barn: - Basseng, svømming (Rana kommune gir gratis basseng) - Ranahallen; fellestrening i regi av Rana kommune? - Treningssentre - Sykkelmiljø - Skiløyper - Sentrum - Teater, kino, musikk etc. - Turstier - Muligheter til jakt og fiske - Severdigheter - Mulighet for deltakelse i idrettslag Side 10

12 NETTVERKS- OG INFORMASJONSSAMLING 21. juni arrangerte vi nettverks- og informasjonssamling for utenlandske arbeidstakere på Stenneset, i samarbeid med Rana voksenopplæring og Rana næringsforening. Det ble et flott arrangement med totalt om lag 60 deltakere og god stemning. PÅ PROGRAMMET: Mat fra mange ulike nasjoner, grilling og sosial sammenkomst Informasjon fra Karrieresenteret Mo i Rana v/gerd Forseng og Oddmar Sjåvik - Gratis tilbud om karriereveiledning, realkompetansevurdering og veien til fagbrev Informasjon om jakt- og fiskemulighetene i Rana v/ Steinar Høgås, i Rana jeger- og fiskeforening Side 11

13 MEDIA Prosjektet har hatt flere medieoppslag og vi har jobbet for å spre kunnskap og informasjon om viktigheten av god integrering. Rana Næringsforenings magasin Mono har i egen utgave rettet fokus på å tilrettelegge for integrering av arbeidsinnvandrere i Rana. Side 12

14 Side 13

15 ØKONOMI Budsjett Regnskapsoppstilling Timer Kostnad Ekst. kostn. Timer Kostnad Ekst. kostn. Systemutvikling Kartlegging av eksisterende tilbud og system Se vedlagt spesifisert Utvikling av informasjonspakke timeliste! Utvikle en spesialtilpasset kompetanserekke Pilottesting Rekruttering av deltakere og kartlegge nivå og behov Se vedlagt spesifisert Planlegging og gjennomføring av kurs i norsk og kulturforståelse timeliste! System for opplæringsstøtte i bedrift Innleie kursholdere opplæring 15 kvelder Nettverks- og informasjonstiltak Systematisering Prosess for systematisering, organisering, lokalisering av tiltak Se vedlagt spesifisert Forslag til tiltak, rapportering, beslutning og videreføring timeliste! Sum Sum kostnader Underforbruk i prosjektet Foreslår at resterende midler brukes til innleie av bistand til Rana kommune for utvikling av nettside og infomateriell på engelsk EVALUERING, ANBEFALINGER OG VIDERE ARBEID Systemutvikling Prosjektet har bidratt til nyttig erfarings- og informasjonsdeling mellom flere dyktige institusjoner som bidrar til integrering. Det er også kommet gode innspill fra bedrifter med utenlandske arbeidstakere, og den største hindringen for god integrering synes å være manglende norskkunnskaper. Slik systemet er i dag må bedriftene selv kjøpe kursplasser til sine medarbeidere, og dette blir i liten grad gjort av praktiske og økonomiske hensyn. Det er i Rana også mangel på grunnleggende praktisk informasjon til utenlandske arbeidstakere. Side 14

16 Informasjon Rana kommune har gjennom prosjektet fått mange innspill til viktig informasjon på nettsidene. Det bør legges opp en link med grunnleggende praktisk informasjon for de som skal jobbe i Rana «Work in Mo i Rana» og en «Work in Mo i Rana-pakke» som er lett tilgjengelig for bedrifter og arbeidstakere. Kommunen jobber videre med dette, og vi ønsker å bruke de resterende prosjektmidlene til å leie inn ressursperson som kan bistå kommunen i oversettelse til engelsk. Pilottest av kompetanseprogram Det viste seg nyttig å starte med kartlegging av opplæringsbehov hos utenlandske arbeidstakere og ønsket organisering. Kurset i norsk og samfunnskunnskap ble gjennomført med tradisjonell lærerstyrt undervisning kombinert med utstrakt bruk av data (Migranorsk, TV2-skole, internett, e-post). Utenlandske arbeidstakere har ofte spesielle arbeidsavtaler med mulighet for lengre arbeidsdager og lange friperioder. Et norskkurs bør derfor arrangeres om kvelden. Kl viste seg å fungere godt. Det ble også avgjørende for oppmøtet at kurset ble avholdt på arbeidsplassen, og at det finnes egnede lokaler og utstyr. Innspill på aktuelle tiltak for å bidra til bedre integrering Nettverkssamlinger for arbeidsinnvandrere, integreringsprogram, informasjonssamlinger, mentor/fadderordning, norskopplæring gjennom deltakelse, sosiale tiltak mm. Bolig bør fortrinnsvis være utleiebolig, og helst bør utenlandske arbeidere ikke bosettes i klynger da det er vanskeligere å komme i kontakt med nordmenn. Det kan også vurderes å stille krav til norskkunnskap for arbeidstakere som vil komme til Norge. En mulig løsning kan være å arrangere norskkurs tilpasset arbeidsmarkedet i utlandet/på hjemstedet. Videre å anvende norsk språkprøve 2, for å sikre at grunnleggende norskkunnskaper er på plass før de starter i jobb i Norge. Side 15

17 Systematisering Det er en felles forståelse om at Rana kommunes informasjonsavdeling og servicetorg bør ha hovedansvaret for informasjon også til utenlandske arbeidstakere. For opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det naturlig å bruke Rana voksenopplæring som har kompetanse og erfaring på området. NAV Rana, Flyktningkontoret, Karrieresenteret inkl. Godkjenningssentralen har sine definerte ansvarsområder som beskrevet under eksisterende tilbud. Kunnskapsparken Helgeland og Rana næringsforening har kapasitet og kompetanse til å bidra på prosjektbasis for å støtte opp om de etablerte systemene for integrering. Videre arbeid Vi ser også at behovet for personell med høyere utdanning er økende, men at flere av bedriftene kvier seg for å ta inn utenlandske arbeidstakere på grunn av språkbarrierer. Hovedprosjektleder Bedriftskompetanse vil ta initiativ til utforming av en ny felles søknad om tilskudd til integreringstiltak (bla. norskopplæring i næringslivet) for kommunene Rana, Hammerfest og Kirkenes. Rana kommune er positive til å delta. Kunnskapsparken Helgeland er også positive til å bidra i et eventuelt nytt prosjekt. Mo i Rana og Nordland har meget lav arbeidsledighet i sammenlignet med resten av verden, og har fortsatt stort behov for utenlandsk arbeidskraft. Det bør derfor jobbes videre med tiltak som gjør det lettere for arbeidsgivere å ta inn kompetanse utenfra og for å sikre bedre integrering. Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn Audun Risøy Daglig leder Side 16

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune

Retningslinjer. for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjer for voksenopplæringen i Lebesby kommune Retningslinjene er utarbeidet i henhold til introduksjonsloven, forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og opplæringsloven

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg

Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no. Vivian Schjølberg Karrieresenteret Ofoten Sentrumsgården 8512 Narvik Tlf: 41 5 32 432 E-post: karrieresenter.ofoten@nfk.no Vivian Schjølberg Minoritetsspråklige og karriereveiledning Hvem er de minoritetsspråklige? Hva

Detaljer

Rekruttering og kvalifisering. av utenlandsk arbeidskraft, for å dekke fremtidige behov i Nordland

Rekruttering og kvalifisering. av utenlandsk arbeidskraft, for å dekke fremtidige behov i Nordland Rekruttering og kvalifisering av utenlandsk arbeidskraft, for å dekke fremtidige behov i Nordland Hvem er utlendingene? o Minoritetsspråklige - en gruppe som i antall er mindre enn et lands befolkning

Detaljer

Å BLI SETT OG FORSTÅTT. Hvordan rekruttere og beholde en russer?

Å BLI SETT OG FORSTÅTT. Hvordan rekruttere og beholde en russer? Å BLI SETT OG FORSTÅTT om bedriftens rekrutteringsstrategier og kulturforståelse eller Hvordan rekruttere og beholde en russer? Om: Ny internasjonal undersøkelse om mobilitet og jobbpreferanser. Hvorfor

Detaljer

VI HAR ALLE EN KARRIERE

VI HAR ALLE EN KARRIERE VI HAR ALLE EN KARRIERE KARRIERESENTERET LOFOTEN Hovedkontor: Leknes (Idrettsgt.64/Vestlof.vg.skole) Avdeling: Svolvær (Gymnasgt.13/Austlof.vg.skole) E-post: karrieresenter.lofoten@nfk.no Tlf: 756 54 568

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring?

Voksne innvandrere og voksenopplæring. hinderløype eller livslang læring? Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Livslang læring Regjeringen vil gjøre det mulig for alle å tilegne seg kunnskap livet gjennom ved å bidra til å styrke opplæringstilbudene

Detaljer

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland

Kvalitetssystem. for karrieresentrene i Nordland Kvalitetssystem for karrieresentrene i Nordland Innhold Innledning... 3 1. Mål og verdigrunnlag... 4 Dokumentreferanser... 4 2. Tjenesten... 4 2.A. Individuell karriereveiledning... 4 Dokumentreferanser...

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016

Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune. Mai 2016 Statusrapport for bosetting av flyktninger i Balsfjord kommune Mai 2016 Flyktningtjenesten: Imigrasjons- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har anmodet Balsfjord kommune til å bosette voksne og enslige mindreårige

Detaljer

Samfunnskurs. for innvandrere. - et tiltak for inkludering

Samfunnskurs. for innvandrere. - et tiltak for inkludering Samfunnskurs for innvandrere - et tiltak for inkludering Visjon Samfunnskurs er en effektiv metode for å gi innvandrere en god innføring i det norske samfunnet. Denne håndboken gir en enkel oppskrift på

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017

Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service. Oslo, 10 mars 2017 Arbeidsgiverne trenger kompetent arbeidskraft Kenneth Stien Direktør Arbeid og inkludering i NHO Service Oslo, 10 mars 2017 Innvandring, integrering og sysselsetting Ca 2.600.000 sysselsatte i Norge, hvor

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A02 Arkivsaksnr.: 10/1146 NORSKOPPLÆRING FOR NYE INNBYGGERE Rådmannens innstilling: 1. Fra og med høsten 2010 igangsettes det tilbud om norskopplæring

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011 NAV EURES Rekruttering fra utlandet Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy

Detaljer

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no

Søknad. RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Støtteordning Bolyst 2012 Tittel Integrering og bosetting av utenlandsk arbeidskraft i kystkommunene i Vest- Finnmark Søknadsår 2012 Kort beskrivelse Dette er et 3 årig prosjekt som skal gjennomføres

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

Nasjonal lederkonferanse 2017

Nasjonal lederkonferanse 2017 Nasjonal lederkonferanse 2017 Ved Anders Fyhn Anders Fyhn Seksjonsleder Seksjon for kvalifisering og arbeid, IMDi IMDis hovedoppgaver er blant annet: Samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til:

Frist: 24. april Sendes til: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KRD Fra: KUN senter for kunnskap og likestilling Dato: 01.12.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Årlig rapport BOLYST Hadsel, Sortland, Bø,

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta 7.11.2013 Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan? Blir det flere i arbeid av at NAV

Detaljer

NAV og arbeidsgiveren

NAV og arbeidsgiveren NAV og arbeidsgiveren - en oversikt over våre tjenester Telemark / mai 2016 Møt oss på LinkedIn Den nye utgaven av arbeidsgiverbrosjyren fra NAV i Telemark gjøres heretter digital. Dette sikrer rask oppdatering

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver

VOX-konferanse. Tromsø 11.-12. mars 2014. Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver VOX-konferanse Tromsø 11.-12. mars 2014 Mina Luhr, rådgiver (jurist) Marit Helness, seniorrådgiver Introduksjonsperioden 1 Introduksjonsloven (Rundskriv Q20/2012) Opplæringsloven Erfaringer fra tilsyn

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN

SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTER INNENFOR INTRODUKSJONSLOVEN Regelverksamling 23.april 2015 1 Organisering av introduksjonsprogrammet Introduksjonsprogrammet utfordrer kommunens organisering og samordning

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse»

Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» Prosjektplan - «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse» 19. 08. 2016 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Formål... 3 3. Problemstilling... 3 4. Avgrensninger... 3 5. Metode... 4 5.1 Utvalg/målgruppe...

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Kompetanse for mangfold

Kompetanse for mangfold Kompetanse for mangfold 1) Rettigheter for barn, unge og voksne asylsøkere v/janne Duesund, FMAV 2) Rettigheter etter introduksjonsloven v/ Tor Øyvind Endresen, FMAV 15.06.2016 1 1) Asylsøkeres rettigheter

Detaljer

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram

INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE. Innhold i et helårlig fulltidsprogram INTRODUKSJONSPROGRAMMET FOR NYANKOMNE INNVANDRERE Innhold i et helårlig fulltidsprogram Minstekrav til innhold i introduksjonsprogrammet Opplæring i norsk Samfunnskunnskap på eget morsmål Tiltak som forbereder

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN

PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN PROSJEKT «NETTBASERT OPPLÆRING I NORSK FOR VOKSNE INNVANDRERE» TILFLYTTINGSKONFERANSE, BODØ 2016 KARRIERESENTERET OFOTEN MARINA PAULSEN Vårt prosjekt Deltakere med rett til videregående opplæring Nivå

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

HALLINGDAL KARRIERESENTER

HALLINGDAL KARRIERESENTER HALLINGDAL KARRIERESENTER NINA E. HØGMO, ØYVIND FLATLAND, REIDUN STEIN 24.06.16 Introduksjon til karriereveiledningsfeltet Karriere Buskerud Hallingdal karrieresenter Tjenesten karriereveiledning Oppfølgingstjenesten

Detaljer

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO)

Språkopplæring innvandrere ved Bodø Voksenopplæring (BVO) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.09.2014 61452/2014 2014/5730 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/30 Komitè for levekår 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Språkopplæring innvandrere

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Rekruttering av arbeidsinnvandrere

Rekruttering av arbeidsinnvandrere Rekruttering av Tema i undersøkelsen Omfang og bruk av arbeidsinnvandring som rekrutteringsstrategi Rekruttering i kommuner med internasjonalt kommunetil-kommune-samarbeid Utfordringene i rekrutteringsarbeidet

Detaljer

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Folk møter folk Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Kommuner og regioner som ser innvandring som en mulighet for å oppnå god samfunnsutvikling vil lykkes best

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Innledende kommentarer

Innledende kommentarer Fra: NAV Skien v/ Avdelingsleder Rita H. Immerstein Gjelder: Høringsuttalelse i forbindelse med NOU 2011:14 Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak Innledende kommentarer NOU 2011:14 inneholder svært

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste

Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Bærekraftige barnefamilier/ Etablering av boligtjeneste Programkommunesamling 14.oktober Værnes Airshow 2014 Verdens eldste fly (1910) i lufta Fakta En kommune i sterk vekst 23144 innbyggere (1.aug 2015)

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen.

Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Om språkpraksis som døråpner til arbeidslivet og bruk av billeverktøy i karriereveiledningen. Norsksenteret, Sarpsborg kommune Tone Bjørnvold Ina Andreassen Velkommen til Norsksenteret Norskopplæring for

Detaljer

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre

Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Språkopplæring hvorfor er det viktig og hvordan kan man organisere det videre Å kunne norsk eller det alminnelige talemål på stedet er viktig: Hvis man skal bo å leve som uavhengige personer over tid Hvis

Detaljer

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 I dette eksempelskjemaet er alle spørsmålene i undersøkelsen listet opp. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet

Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Underdirektør Hilde Wessel Clausen Aetat Arbeidsdirektoratet Dette skal jeg snakke om: Dagens arbeidsmarked Inkludering av de med svak tilknytning til arbeidsmarkedet Enkelte innvandrergrupper Hvem er

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Evaluering av arbeidet med bosetting av flyktninger fra

Verran kommune. Saksframlegg. Evaluering av arbeidet med bosetting av flyktninger fra Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/884-28 Saksbehandler: Gunnhild Gaundal,Driftsleder Ansvarlig leder: Gunnhild Gaundal,Driftsleder Godkjent av: Karin Widegren,Fung.Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X b) Hovedprosjekt c) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X b) Hovedprosjekt c) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Samdrift a) Forprosjekt X b) Hovedprosjekt c) Videreføring av eksisterende

Detaljer

Karrieresenteret Ofoten

Karrieresenteret Ofoten Karrieresenteret Ofoten Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingstrekk i perioden utfordringer og suksessfaktorer... 3 Regionalt partnerskap... 3 Ansatte, oppgaver og organisasjon...

Detaljer

Bolyst/inkluderingsprosjektet. Gauldal mai 2014-31.12.2015. Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling)

Bolyst/inkluderingsprosjektet. Gauldal mai 2014-31.12.2015. Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling) Bolyst/inkluderingsprosjektet i Midtre Gauldal mai 2014-31.12.2015 Prosjektleder Mette Goa Hugdal (50% stilling) Litt om Midtre Gauldal kommune Ligger en snau times bilkjøring sør for Trondheim. Er kjent

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2010 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering

Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering Sysselsetting av innvandrere regionale muligheter og barrierer for inkludering Kristian Rose Tronstad Forsker Avd. internasjonale studier og migrasjon Tlf. 99 54 59 36 kristian.tronstad@nibr.hioa.no Opplegg

Detaljer

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge

2 Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge Høringsnotat Forslag til endringer i opplæringsloven (utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet)

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Registrering av kompetanse på integreringsmottak

Registrering av kompetanse på integreringsmottak Registrering av kompetanse på integreringsmottak Denne informasjonen er til deg som jobber med beboere på integreringsmottak, og som skal bistå beboere som skal registrere kompetansen sin. Dokumentet beskriver

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness

Introduksjonsloven. Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven. Bodø 19. sept Marit Helness Introduksjonsloven Bodø 19. sept. 2015 Marit Helness Regelverksforståelse - opplæringsloven og introduksjonsloven 1 2 Lover og regler Rundskriv Q-20/2015. Inneholder lovtekst og forskriftsbestemmelser,

Detaljer