Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)"

Transkript

1 Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek / Postboks 2310 Sluppen 7004 Trondheim Institusjonens leder Berit Skillingsaas Nygård Ansvarlig kontaktperson (søker) Lene Romstad / Mål for prosjektet Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek vil være viktige bidragsytere i kampen mot samfunnets digitale klasseskille, og ønsker å gi alle innbyggerne i Sør-Trøndelag muligheten til å øke sin grunnleggende digitale kompetanse. Vi ønsker å utvikle et kurstilbud på en digital læringsarena der streaming og videoundervisning er viktige verktøy, i tillegg til fysiske samlinger. Den digitale læringsarenaen kan enkelt og gratis benyttes av andre. Prosjektbeskrivelse Beskrivelse Stadig mer av samfunnet baserer seg på at folk er på nett. De fleste nordmenn tar del i det digitale samfunnslivet og bruker internett jevnlig. I stortingsmelding nr. 23 ( ) Digital agenda for Norge: IKT for vekst og verdiskaping fremlegges digital deltakelse for alle som ett av målene. I følge Statistisk sentralbyrå er det pr. i dag fortsatt nordmenn mellom år som ikke er på nett, et tall som regjeringen ønsker å halvere i løpet av en fem årsperiode. Trondheim folkebibliotek og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek vil være viktige bidragsytere i kampen mot samfunnets digitale klasseskille, og ønsker å gi alle innbyggerne i Sør-Trøndelag muligheten til å øke sin grunnleggende digitale kompetanse. Vi ønsker å utvikle et kurstilbud på en digital læringsarena der streaming og videoundervisning er viktige verktøy, i tillegg til fysiske samlinger. Den digitale læringsarenaen kan enkelt og gratis benyttes av andre. To utvalgte folkebibliotek i Sør-Trøndelag er aktuell arena for gjennomføring av kursene i 2014 Side 1 av 5

2 og Vi ønsker et tett samarbeid med ansatte i de utvalgte bibliotekene i prosjektperioden, både hva gjelder organisering i forkant (markedsføring, være vertskap), selve gjennomføringen (bistå med faglig kompetanse), evaluering i ettertid og oppfølging med nye kurs framover. Målgruppen er voksne i Sør-Trøndelag, og formålet med prosjektet er å gi flest mulig i Sør-Trøndelag muligheten til å tilegne seg grunnleggende digital kompetanse der de bor. Dette ønsker vi å gjøre ved å utarbeide et godt kurstilbud som hvert strekker seg over ett semester (10 uker), der hver kursrekke inneholder fire fysiske samlinger og seks uker med egenstudier er tenkt fordelt mellom samlingene. Hver samling streames, og er tilgjengelig på den digitale læringsplattformen sammen med introduksjonsvideoer og oppgaver til de ulike temaene. Vi ønsker å tilby en kursrekke høsten 2014 og en om våren På hver samling blir deltakerne introdusert for flere aktuelle tema, og et viktig prinsipp i kurset er «learning by doing» og det vil kreve mye aktiv deltakelse for å kunne gjennomføre kurset. Deltakerne løser oppgaver og er aktive på nett med utforskingsoppgaver. Alle deltakerne oppretter selv en blogg der de dokumenterer at de har gjennomført oppgavene til hver uke. Deltakerne som har bestått alle oppgavene vil få kursbevis. Sør- Trøndelag fylkesbibliotek har tidligere erfaringer med denne typen kurs fra bl.a. gjennomføringen av «23 ting om web 2.0» (http://23tingtrondelag.blogspot.no/), og «E-bibliotekaren», kurset som de skal i gang med til høsten 2014 (http://ebib.blogspot.no/), der målgruppen er bibliotekarer i fylket. Ved å heve bibliotekarenes digitale kompetanse øker muligheten for å tilby kursrekken «Æ e E-Trønder» til innbyggerne i flere kommuner i egen regi på sikt, og som et fast tilbud ved biblioteket. I prosjektet «Æ e E-Trønder er utarbeidelsen av den digitale læringsarenaen viktig. Ved å streame alle leksjonene og gjøre de tilgjengelige digitalt kan kursdeltakerne når som helst se på leksjonene. På denne måten kan mange gjennomføre kurset, uavhengig av tid og sted, samt at hvem som helst kan gjennomføre kurset på egenhånd. Temaer vil bl.a. være grunnleggende bruk av pc, nettbrett og andre internett-enheter, basisferdigheter på Internett (epost, nettlesere, søk, sosiale medier), identifikasjon og autentisering på nett (MinID, BankID m.m.), bruk av offentlige og private tjenester som Altinn, håndholdte enheter, e-bøker og kildekritikk. Trondheim folkebibliotek bygger videre på erfaringene fra bl.a. «digikombi»- prosjektet der fokus var rettet mot seniorer, kvinnegrupper og innvandrere. «Æ e E-Trønder» skal være et kurs i grunnleggende digitale ferdigheter for voksne som har hatt litt befatning med internett. Vi vil hevde at dette er en målgruppe som trenger tid til utprøving, mye veiledning og en god pedagogisk innføring i relevante tema, gjerne over en viss tidsramme for at de skal bli trygge og selvhjulpne nettbrukere på sikt. Vi ønsker å holde ett av kursene ute i distriktet, for å møte folk der de bor, samt for å kunne bruke det lokale folkebiblioteket som en møteplass og aktuell arena. Det er mer kostnadskrevende å komme seg rundt i distriktet når det gjelder transport, overnatting og diett, men vi tror vi kan nå mange ved å legge ett av kursene litt utenfor Trondheim, da vi kan nå flere folk som elles ikke ville deltatt på et slikt kurs pga. lang reisetid, kostnader til overnatting etc. Erfaringsmessig vet vi at denne typen kurs krever mye planlegging, noe som medfører bruk av en god del personalressurser både før, under og etter kursgjennomføring. Gode pedagoger som gir mye oppfølging av kursdeltakere over flere uker ser vi på som en nødvendighet for å kunne lose deltakerne inn i den digitale verden på en trygg og lærerik måte. Vi ønsker å skape en intuitiv, informativ og gratis tilgjengelig digital læringsarena Side 2 av 5

3 som alle kan ta i bruk, uansett hvor de bor. Vi vil gi voksne i Sør-Trøndelag innføring i grunnleggende digitale ferdigheter ved å introdusere dem for aktuelle tema og god veiledning både digital og på samlinger. På denne måten vil vi gi dem en selvsikkerhet knyttet til nettbruk, og åpne dørene til den digitale verden. Deltakerne som fullfører hele kursrekken vil få utstedt kursbevis. Trondheim folkebibliotek, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, og utvalgte samarbeidskommune vil bidra til alle som ønsker det kan bruke digitale verktøy og tjenester, samt gi befolkningen tilstrekkelig kompetanse til å bruke internett på en sikker og trygg måte. Et delmål er at folkebibliotekene i Sør-Trøndelag får økt kompetanse på organisering og gjennomføring av slike kurs, slik at de på sikt kan bli en aktuell arena for liknende arrangement. Side 3 av 5

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Toårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Ansette prosjektleder og kursholdere Kontakte samarbeidspartnere, folkebibliotek Utarbeide kursrekken, opprette en digital læringsarena Markedsføre kursrekken Bestemme datoer for samlignene Booke overnatting, reise, kursrom Gjennomføring Midtveisevaluering Gjennomføring Evaluering, statistikk Andre opplysninger Samarbeidspartnere i kommuen vil bli kontaktet ved prosjektoppstart Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Side 4 av 5

5 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Prosjektlederlønn (planlegging, koordinere, utvikle innholdet i den digitale læringsarenaen) Gjennomføring av to kursrekker, totalt 20 uker (10 uker vår + 10 uker høst) 8 fysiske samlinger á 7,5 t á 500,- = uker «nettsamlinger» (egenstudie med veiledning) 10t pr. uke á 500,- kursholdere = Reise- og overnattingskostnader, diett Hotell: 4 overnattinger á 1000,- = 4000 Reise: bil, buss eller tog: 4 (t/r) x 1500,- = 6000 Diett innland over 12t: 4 x 670,- = 2680, Kursavgift 2 kursrekker á 30 deltakere á 600, Ekstrahjelp på kursdagene (2 ekstrahjelpere á 8 fysiske samlinger) Leie av kursrom med nettilgang, gjerne i eller i nærhet til et folkebibliotek (8 fysiske samlinger á 2000,-) Adm.utgifter (8% av søkesum) Diverse Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenandel fra Trondheim folkebibliotek Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 5 av 5

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk dokumenthåndtering Inviterer til nettkurset Elektronisk dokumenthåndtering Oppstart og varighet: Løpende oppstart den 15. i hver måned - 1 års varighet. Målgruppe: Arkivmedarbeidere og arkivledere i all offentlig forvaltning.

Detaljer

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for?

Kompetanse. Pakking, salg og distribusjon. Attraktive pakker. Gode salgsresultater. Varighet. Effektiv distribusjon. Hvem passer kurset for? Kompetanse Pakking, salg og distribusjon Pakking, salg og distribusjon er et kurs med målsetting å gjøre deg i stand til å sette sammen attraktive produktpakker, oppnå resultater i salgsarbeidet og bidra

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Lær data i biblioteket

Lær data i biblioteket Rapport 2009-2010 Lær data i biblioteket Tilbudet om gratis dataopplæring i 15 folkebibliotek i Oppland er et resultat av prosjektet Lær data i biblioteket som i 2006 ble initiert av Oppland fylkesbibliotek

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer