Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)"

Transkript

1 Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske bibliotek / Arne Garborgs plass Institusjonens leder Kristin Danielsen Ansvarlig kontaktperson (søker) Kari Ravnaas / Mål for prosjektet «Vårt liv min mening» skal være en debattarena og et debattverksted i biblioteket for ungdom år. Formålet er økt deltakelse og selvtillit i forbindelse i med politiske debatter og valg. Grunnlovsjubileet og neste års kommune- og fylkestingsvalg skal være utgangspunktene for valg av debattemaer. Prosjektet skal være et samarbeid mellom alle filialene til Deichmanske bibliotek. Et delmål er derfor samarbeids- og kompetanseheving på tvers av Deichman-systemet slik at vi i større grad kan være en «uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Prosjektbeskrivelse BAKGRUNN Ideen til «Vårt liv min mening» tok form på et møte med ansatte fra flere Deichman-filialer. Det er et stort ønske om å få fram bibliotekenes potensialer til å være levende debattarenaer. Ifølge forskning fra Institutt for samfunnsforskning har førstegangsvelgere i nyere tid vært den aldersgruppen med lavest deltakelse. Dette vil Deichmanske bibliotek forsøke å gjøre noe med. Derfor skal alle avdelinger samarbeide om å skape debattarenaer og debattverksteder for ungdom. INNHOLD «Vårt liv min mening» skal foregå høst 2014 høst Hovedtemaet for høsten 2014 skal være grunnlovsjubileet, mens det i 2015 skal handle om kommune- og fylkestingsvalget. Selve debattene skal foregå to ganger på hver Side 1 av 7

2 filial, én gang per filial per år. Debattverkstedet før og etter debattene vil ta form av en kursrekke hvor ulike uttrykksformer og debattfora vil være tema: Tekstskriving, tale og retorikk, stemmebruk og kroppsspråk samt blogg og sosiale medier. Debattverkstedet skal være seriøst gjennomført med profesjonelle bidragsytere, men uten å være selvhøytidelig og belærende. Gjennom å ta i bruk eksempelvis rollespill som metode, skal innholdet oppleves som morsomt og engasjerende for deltakerne. I tillegg skal bibliotekansatte holde bokprat om relaterte temaer, både på tradisjonelt vis og på YouTube. Vi ønsker å samarbeide med Aftenposten og Si ;D (Aftenpostens debattside for ungdom) om trykking av kronikker og debattinnlegg skrevet av ungdom og eventuelt en skrivekonkurranse. Det skal opprettes en prosjektblogg der ungdommenes tekster vil bli lagt ut. Bloggen skal i tillegg være en informasjonskanal for debattene og debattverkstedet. Bibliotekansatte skal også bidra med innhold til prosjektbloggen. Eksempler på kursholdere: - Kronikker og debattinnlegg: Magne Lindholm - Retorikk: Johan L. Tønnesson, Kjell Lars Berge, Bjørn Magnus Berge - Stemme og kroppsspråk: Tuva Syvertsen, Gatas Parlament, Torun Lian - Blogg og sosiale medier: Ida Jackson, Prableen Kaur Temaer som kan knyttes til grunnlovsjubileet kan være demokrati kontra andre styreformer, stemmerett, grunnlovens betydning og historie med endringer som fjerning av «Jødeparagrafen». Til kommune- og fylkestingsvalget kan temaer være innvandring, utdanning og helse og andre aktuelle politiske emner. Debattemaene skal vinkles slik at de oppleves som nære til ungdommenes hverdag. Gjester og debattanter skal være politikere, ungdomspolitikere og representanter fra ungdomsråd. Det er et viktig poeng at debatten har en form som åpner for brukermedvirkning; ungdommene skal ha mulighet til å ytre seg. I tillegg skal vi invitere artister og andre kulturpersonligheter som kan fungere som trekkplaster for arrangementene, men som samtidig skal berike temaene på en personlig måte. Ungdommene kan også bidra til underholdningen selv ved hjelp av egne musikkband og liknende. Eksempler på debattanter: - Solveig Horne - Jens Stoltenberg - Torbjørn Røe Isaksen - Paul Joakim Sandøy - Inga Marte Thorkildsen Eksempler på underholdning: - Are Kalvø - Knut Nærum - Envy - Sirkus Eliassen - Queendom MÅLGRUPPE OG REKRUTTERING På grunn av ønsket om å knytte debattene opp mot det kommende valget, er ungdom år primærmålgruppa vår da mange av temaene vil oppfattes som mer relevante for dem enn for yngre ungdom. Vi skal imidlertid ikke operere med noen aldersgrense eller annen ekskludering av ungdom i andre aldre, men vi vil spisse promoteringen mot ungdom i aldersgruppen. For å rekruttere ungdommene, er det sentralt å samarbeide med fritidsklubber og bydelenes ungdomsråd. Side 2 av 7

3 ORGANISERING Prosjektlederen av «Vårt liv min mening» skal organisere debattene, debattverkstedene og samarbeidene hos alle de deltakende filialene. Det skal opprettes en egen stilling til dette formålet, og prosjektlederen skal utnevne en styringsgruppe bestående av ansatte på filialene. Prosjektlederen skal sammen med styringsgruppen velge personer til debattene og debattverkstedene, samarbeidspartnere, temaer, debattform og underholdningsartister. Prosjektlederen kan også fungere som ordstyrer på debattene. OVERFØRINGSVERDI OG ETTERPRØVBARHET For å styrke prosjektets overføringsverdi og etterprøvbarhet, skal prosjektet resultere i et oppskriftshefte basert på de erfaringer vi har hatt i debatt- og debattverkstedperiodene. Bidragsyterne er kursholderne og/eller øvrige med kompetanse på de ulike områdene vi skal dekke samt prosjektlederen og/eller styringsgruppen. Håndboka kan siden benyttes av andre aktører som ønsker å gjennomføre liknende kurs, eksempelvis øvrige større folkebibliotek og fylkesbibliotek. Side 3 av 7

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Etablere prosjektorganisasjon. Inngå samarbeidsavtaler Debattverksted og bokprat. Forberedelser til første debatt Gjennomføring av første debatt Debattverksted og bokprat. Etterarbeid, første debatt Debattverksted og bokprat. Forberedelser til andre debatt Sommerferie. Arbeid med oppskriftshefte Debattverksted, forberedelser og gj.føring av andre debatt Debattverksted. Ferdigstillelse av oppskriftshefte Andre opplysninger Samarbeidspartnere Side 4 av 7

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Bydelenes ungdomsråd (eksemplifisert med Østensjø) Pb. 157 Manglerud 0612 Debattanter/gjester på debattene. Rekruttering av deltakere. Lokale fritidsklubber (eksemplifisert med Bøler fritidsklubb) Bølerlia 3A 0691 Aftenposten og Si ;D Biskop Gunnerus' gate 14A 0185 Amnesty International Norge, region Øst Grensen Natur og ungdom PB 4783 Sofienberg 0506 Redd barna region øst PB 6902 St. Olavs plass 0130 UNICEF Norge Postboks 438 Sentrum 0103 UngOrg Møllergata Litteraturhuset Wergelandsveien Minstemme.no Fridtjof Nansens plass Rekruttering av deltakere. Trykking av kronikker. Tips til kronikkursholder. Tips til debattanter/gjester, debattemaer og debattform. Side 5 av 7

6 ung.no Postboks 8113 Dep 0032 Lokalaviser (eksempifisert med Nordstrands blad) Akersgata 28A 0158 Promotering av prosjektet. Side 6 av 7

7 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Rekruttering, prosjektleder Prosjektleder lønn, 14 måneder, inkl. sos.kost Gjestepanel Artister/underholdning Debattverksted: kronikkurs Debattverksted: retorikkurs Debattverksted: stemme- og kroppsspråkkurs Debattverksted: sosiale medier-kurs Teknikk Diverse utstyr Markedsføring Gjennomføringsstab, totalt alle møter Lokaler, renhold, strøm, etc Administrasjon Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenfinansiering: Gjennomføringsstab, totalt alle møter Egenfinansiering: Lokaler, renhold, strøm, etc Egenfinansiering: Administrasjon Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 7 av 7

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker meating Point Institusjon/bydel/kommune/organisasjon -Ray Ungdomskulturhus Adresse

Detaljer

Søknad om midler til feministisk selvforsvar

Søknad om midler til feministisk selvforsvar Søknad om midler til feministisk selvforsvar Info om søker: Jenteforsvaret er en undergruppe av Sosialistisk Ungdom Organisasjonsnr: 971524669 Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21933350 Kontonr: 7874

Detaljer

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'"."';.".;,

Klassering J ID. jente få delta i spare - og lånegruppen i ett år. '-:~.-~'.';..;, Ø~i ~~ care~ Fauske Kommune vi Ragnar Andreas Pettersen Postboks 93 8201 Fauske ;;/IV '-o~ Klassering J ID 5, ID (ARE Norge ~)jq~~-l _.0ß ) ;;85Q Universitetsgt. 12 No-0164 Oslo tel +47 22 99 26 00 fax

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer