Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)"

Transkript

1 Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskolen i Hedmark, biblioteket campus Hamar / Postboks Elverum Institusjonens leder Anna Løken Ansvarlig kontaktperson (søker) Karianne Hagen / / Mål for prosjektet Lage en bibliografi som vil være todelt idet det skal være et forfatternettsted og en database (Bibsys) for bibliografiske opplysninger. Forfatternettstedet skal ha et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å finne tilleggsinformasjon om en bibliografi som ikke er egnet til å ha i Bibsys. Bibliografien skal kunne være lett å vedlikeholde. Det skal kunne lenkes opp til bibliografien fra andre institusjoner. Prosjektmålet oppnås ved å: produsere bibliografi i eksisterende databasetjeneste (Bibsys) utvikle forfatternettsted Prosjektbeskrivelse Bakgrunn Ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, er det en større satsning på forskning i Alf Prøysens kunstnerskap. Det ble i 2011 opprettet en stipendiatstilling på forfatterskapet, det arrangeres årlig en Prøysen-konferanse ved avdelingen og det samarbeides med eksterne aktører om arrangementer. I 2014 er det Prøysen-jubileum, noe som skal markeres med utstillinger, konferanser og symposier samt andre arrangement både lokalt ved høgskolen, regionalt og nasjonalt som ved Nasjonalbiblioteket. I forbindelse med dette arbeidet har høgskolen fått overdratt en av landets mest omfattende Prøysen-bibliografier. En kvalitetssikret tilgjengeliggjøring og bevaring av denne hører naturlig hjemme i denne satsningen og biblioteket ble involvert i prosjektet for å sikre nettopp dette. Prosjektet er også forankret i høgskolens strategiske plan for gjennom sin regionale forankring og sine kontakter med internasjonale forskermiljøer. Side 1 av 5

2 Høgskolens Prøysen-prosjekt henvender seg også til eksterne aktører innen kulturfeltet og samarbeider der det er naturlig. Ringsaker kommune ved kultursjefen er orientert om foreliggende søknad. Følgelig vil selve bibliografiprosjektet ha betydning for andre lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Brukermedvirkning og målgruppe I utarbeidelsen av modellen for nettstedet vil vi få innspill på brukervennlighet fra litteraturprofessor Ole Karlsen ved høgskolen for å se hvor intuitivt nettstedet er. Vi vil i samarbeid se på organisering av informasjon da det er naturlig at bibliografiske opplysninger ligger i Bibsys, mens tilhørende opplysninger, som annonser for bokutgivelser, signeringer og lignende, legges på forfatternettsted. Kildematerialet skal være lett gjenfinnbart for både forskere og andre Prøysen-entusiaster, og derfor er innspill fra brukere i målgruppen underveis i prosessen essensielt. Beskrivelse av bibliografien Bibliografien vil bli produsert i Bibsys og den vil vises fra i Nasjonalbibliotekets egenutviklede visningsgrensesnitt på deres nettsider. Forfatternettstedet utvikles av webutvikler for høgskolen i vårt grensesnitt. Selve bibliografien omfatter mange materialtyper, herunder bøker, artikler, musikktrykk, manus, rolle- og programhefter, men også aktiviteter som opptredener i radio og TV, valgmøter, arrangement m.m. Videre skal en omfattende diskografi også innlemmes med tilhørende bilder av omslag. Her er det naturlig at bibliografiske opplysninger registreres i Bibsys, mens tilhørende opplysninger blir å finne på forfatternettstedet. Et eksempel på dette er teaterstykker hvor man kan finne bibliografiske opplysninger i Bibsys, mens premierested og dato, antall spilte forestillinger, kuriøse opplysninger fra en gårdsgutts dagbok er å finne på forfatternettstedet. Da kan det lenkes opp til posten i Bibsys slik at brukere enkelt kan se om primærmaterialet er tilgjengelig. Ulike typer aktiviteter er også naturlig å registrere på forfatternettstedet. Samtidig skal det være enkelt å få fram digital versjon av kildene, det være seg bøker, artikler, annonser, musikktrykk eller teaterprogram, og vi er kjent med at Nasjonalbiblioteket allerede har digitalisert og tilgjengeliggjort mye materiale. Gjennom prosjektet kan dette nå tilgjengeliggjøres på flere måter og vil utgjøre et svært nyttig verktøy for forskere i deres arbeid. Vi er kjent med at Nasjonalbiblioteket produserer en Prøysen-bibliografi i forbindelse med jubileet, og ser at det kan være et mulig samarbeid om dette, noe som kan være av nytte for begge parter. Vårt prosjekt vil fungere som et tillegg til Nasjonalbibliotekets bibliografi og samtidig utfylle denne. Det er også et poeng at bibliografien og forfatternettstedet vil være et faglig basert bibliografisk arbeid, noe som skal sikre god kvalitet på kildematerialet. Et annet moment er at andre institusjoner kan lenke opp til nettstedet, noe som særlig er aktuelt for Prøysen-prosjekt hos Fylkesbiblioteket i Hedmark, Ringsaker kommune og Prøysenhuset, men også folkebibliotek som ønsker å satse mer på digitale tjenester. Slik kan det bli integrert i andre tjenester som lanseres i forbindelse med jubileet. Fremtidsperspektiv/overføringsverdi Bibliografien skal være et nyttig verktøy for forskere og andre interesserte idet kildematerialet er kvalitetssikret og det er lett tilgjengelig digitalt. Samtidig er den et eksempel på samarbeid mellom fagbibliotekarer og forskere hvor bibliotekar involveres i forskningsprosjekt på grunn av spisskompetanse innen felt som evne til å organisere informasjon og kvalitetssikre kildematerialet. Denne type samarbeid er forholdsvis nytt i Norge, og er av stor verdi for begge parter idet man får gjensidig innsikt i kompetansefelt og arbeidsprosesser. Samtidig kan et samarbeid mellom institusjoner være en modell som kan brukes av andre bibliotek. Slik kan prosjektet bidra til utvikling og nyskapning innen ulike samarbeidsfelt. Side 2 av 5

3 Ved Høgskolen i Hedmark ser vi også muligheten for å lage lignende bibliografier over andre sentrale forfatterskap som Rolf Jacobsen, og dette vil da være i samarbeid med den lokale venneforeningen som innehar god kompetanse på forfatterskapet. Vi planlegger i tillegg å presentere prosjektet for ulike bibliotekmiljøer som for eksempel de regionale Bibliotekdagene. Side 3 av 5

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Registrering i Bibsys, digitalisering av dokumenter Utarbeidelse av nettsted Presentasjon av prosjektet for andre institusjoner Rapportskriving og evaluering Andre opplysninger Samarbeidspartnere Det er ikke registrert noen samarbeidspartnere. Side 4 av 5

5 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Utvikling av forfatternettsted (webutvikler) Lønnsutgifter prosjektadministrasjon/-arbeid Reisekostnader møter Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Egenfinansiering (prosjektadministrasjon/-arbeid, reisekostnader) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 5 av 5

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5)

Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Skeivt arkiv- og dokumentasjonssenter (Ref #3dc66bd5) Søknadssum: 850 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122)

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Søknadssum: 126000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Ny formidling Olav Duun

Ny formidling Olav Duun Ny formidling Olav Duun Søknadssum 205 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Adresse Postboks 2563 7735 Steinkjer Organisasjonsnummer 93896701 Hjemmeside http://fylkesbiblioteket.ntfk.no

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006

ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 ÅRSRAPPORT FOR NORD-SØR BIBLIOTEKET 2006 Nord-Sør biblioteket Nord-Sør biblioteket ble opprettet høsten 1993, som ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hammerfest kommune - Hammerfest bibliotek / 974793040

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer