Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)"

Transkript

1 Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek / Postboks Trondheim Institusjonens leder Berit Skillingsaas Nygård Ansvarlig kontaktperson (søker) Lene Romstad / Mål for prosjektet Vi ønsker i dette prosjektet å utvikle og forvandle bibliotekrommet til å bli en attraktivt og åpen møteplass med bedre tilrettelagte arrangementslokaler på våre fem bydelsbibliotek og hovedbiblioteket, ved å oppgradere avdelingene med nødvendig teknisk utstyr og inventar, i tillegg til spennende innhold (arrangement). Vi ønsker å bli en av Trondheims viktige debattarenaer, primært i lokale saker, men vi ønsker også å være rustet til å sette større nasjonale og internasjonale tema på dagsorden. Trondheim folkebibliotek ønsker å skape inkluderende, åpne møteplasser og gode debattarenaer der demokrati, likeverd, likestilling og retten til å være forskjellig, er fundamentet. Trondheim folkebibliotek vil på de 5 bydelsbibliotekene og på hovedbiblioteket utvikle 6 ulike løsninger når det gjelder nyinnredning av bibliotekrommene. TFB vil dermed kunne bidra til spredning av kompetanse og erfaringer til andre bibliotek i fylket. Prosjektbeskrivelse De fysiske lokalene: Trondheim folkebibliotek har i løpet av de siste årene erfart at vi innholdsmessig har gjennomgått en slags metamorfose: en forvandling fra å være et sted der materialet stilles til disposisjon, til å bli et sted som aktivt formidler materialet, og som selv tar initiativ til ulike aktiviteter for å fremme idealene om meningsutveksling og demokrati. Vi er i alle fall godt på vei i riktig retning. De fysiske biblioteklokalene kan derimot sies å ha hatt en lengre «hvileperiode» (eks. sommerfugllarven har en hvileperiode - et puppestadium der den gjennomgår en metamorfose og blir forvandlet til en sommerfugl), men vi ønsker gjennom dette prosjektet å vekke til live biblioteklokalets uforløste sommerfugl. Side 1 av 6

2 Biblioteket har i de siste årene satset på å bli en viktig møteplass for byens befolkning. Vi har tilbudt flere arrangement for både barn og voksne, barneuniversitet, forfatterkvelder med bokprat, debatter og konserter, for å nevne noe. Det meste av denne aktiviteten har foregått på hovedbiblioteket, men bydelsbibliotekene har også kunnet tilby flere arrangement de siste årene (primært til barn og unge). Utfordringen for alle avdelinger ligger i å kunne forvandle bibliotekrommet til gode møteplasser og arrangementslokaler, og tilbake til et «bibliotek» igjen, på en enkel og fleksibel måte. Alle våre fem bydelsbibliotek har tradisjonelle bibliotekrom, i betydningen at de er konstruert med tanke på å låne ut medier, og ikke til arrangementsformål. Lokalene er innredet med mange hyller, der få av disse er på hjul. Dette gir lite fleksible lokaler med mindre muligheter til hurtig å få omdannet lokalene til ulike arrangement med plass til artistene og stoler til publikum. Hyller på hjul hadde løst mye av denne utfordringen. Lyd og lysutstyr er ofte noe som må leases, eller lånes, hver gang det er arrangement i biblioteket. Dette er tungvint og dyrt i lengden. I samarbeid med KUBA (Trondheim kommune, kultur for barn) har vi hatt en gjennomgang av alle våre lokaler der målet var å se på mulighetene for utvikling av bydelsbibliotekenes fysiske lokaler for å skape bedre sceneforhold (se vedlagt rapport). Det konkluderes med at lokalene vil bli betraktelig bedre og lettere gjennomførbart hvis man til hver avdeling får skaffet hjul til alle hyllene, godt lyd- og lysutstyr, lystette tepper, samt flere stoler, sitteputer og/eller amfi til barn og unge, samt liten scene eller stort gulvteppe til sceneområde. På hovedbiblioteket har vi flere rom som kan brukes til ulike arrangementsformål både for barn og voksne, men vi mangler utstyr som kan øke vår profesjonalitet og gi oss mer optimale forhold når det gjelder bl.a. lyd og lys, særlig når det gjelder større arrangement. Også på hovedbiblioteket trengs det også hjul til hyllene, lystettescenetepper, scene, stoler, sitteputer og/eller amfi til barn og unge. Innhold: Trondheim folkebibliotek har et godt samarbeid med KUBA om arrangement til barn og unge. Hvert bydelsbibliotek, samt avdeling for barn og unge på hovedbiblioteket, får tilbud om flere arrangement i året. Dette er gratis inngang, og svært godt besøkt på alle avdelingene. Vi har hatt teaterforestillinger, juleforestillinger med sang og musikk og litterære arrangement. Det er denne samarbeidspartneren som har utredet forbedringspotensialet på våre avdelinger (se vedlegg), og ønsker å samarbeide videre med oss om dette gjennom å bistå med kunnskap og gjennomføring. Dette er en erfaring og en mulighet vi ønsker å ta med oss inn i dette prosjektet. Vi har hatt lite arrangementstilbud til voksne i bydelene, da barn og unge har vært vår primærmålgruppe i flere år. Vi ønsker nå å kunne gi et arrangementstilbud både til de voksne brukerne av hovedbiblioteket, og ikke minst til de voksne i bydelene, med både fag- og skjønnlitterært innhold. Dette vil være en viktig faktor i å bygge opp under bydelsbibliotekene som viktige møteplasser og brobyggere i nærmiljøet, samt aktiv litteraturformidler og at det «skjer noe» der folk bor. Vi ønsker å kunne tilby 10 voksenarrangement med kjente forfattere fordelt på våre fem bydelsbibliotek og hovedbiblioteket, i løpet av ett år, og ønsker med dette å gi flere voksne muligheten til å bli kjent med biblioteket som formidlingsarena, samt det øvrige tilbudet. Målet med prosjektet er å øke besøkstallet på de ulike bydelsbibliotekene og hovedbiblioteket generelt, og til arrangementene spesielt, slik at bydelsbibliotekene og hovedbiblioteket blir viktige møteplasser i sitt nærmiljø. Et delmål er å øke formidlings- og arrangementskompetansen til de ansatte i biblioteket. Vi vil være en viktig debattarena i Trondheim, og ønsker å arrangere debatter flere ganger i året (gjerne fire). Vi ser for oss ulike former for debatter, og ønsker å teste ut disse i løpet av prosjektåret, eks. fire i panelet og en debattleder, to debattanter og en debattleder, debattsamateler, noe for barn, noe for voksne etc..der det er relevant ønsker vi å kombinere debatten med innslag av en Side 2 av 6

3 faglitterær forfatter (diskuter med kunnskap som utgangspunkt), en lyriker (som skriver om et relevant tema), musikkinnslag eller lignende. Vi tror dette kan være med å gi gode rammer for en debatt, samt bidra til aktiv litteratur- og kulturformidling. Vi har gjennomført noen debatter, men trenger kompetanseheving på hvordan vi skal planlegge og gjennomføre denne typen arrangement. Målet er å etablere oss som en viktig debattarena i byen, der vi er rustet for å arrangere dagsaktuelle debatter så vel som mer tematiske debatter. Et delmål er at vi i løpet av prosjektperioden skal få styrket de ansattes kompetanse knyttet til det å arrangere, gjennomføre og planlegge gode, relevante debatter. Side 3 av 6

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Ettårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Skaffe prosjektleder og prosjektarbeidere, lage milepælsplan Kartlegge eksakte behov for hver avdeling Kjøpe inn utstyr til alle avdelinger Oppgradere bydelsbibliotekene, og hovedbiblioteket Planlegge arrangement, samt noen debatter Gjennomføre fem arrangement for voksne, og to debatter Midtveisevaluering Gjennomføre fem arrangement for voksne, og to debatter Evaluering, kunnskapsdeling og statistikk Markedsføring Andre opplysninger Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Trondheim kommune - Kulturenheten 7004 Trondheim ja Utvikle bibliotekrommet til å bli gode arrangementslokaler Side 4 av 6

5 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Medieinnkjøp (kjøpe ekstra bøker av de forfatterne vi har på arrangement) Prosjektleder Kompetanseheving om debatt og teknikk (kursavgift x 4, + eventuelt reise og opphold) Teknisk utstyr til sju avdelinger (lyd, lys, etc.) Scene/amfi (2 stk.) Honorar artister, bokbader, fordelt på seks avdelinger (12 x 3700,-) Reiseutgifter og opphold, diett Honorar debattdeltakere og debattleder (lokale deltakere)(4 x 4 x 2200,-= 35200) + (4x 3700,-=14800) Vikarutgifter i forbindelse med voksenarrangement (kr. 1000,- x 10) Møbler og inventar til seks avdelinger: (hjul), (stoler, bord og puter) Markedsføring av arrangementene Lønnskostnader biblioteket (planlegging og gjennomføring arrangementene, montere teknisk utstyr, montere hjul og gavler, bistå prosjektleder med planlegging av utvikling av bibliotekrommene, kunnskapsdeling og kompetanseheving (debatt, arrangementsgjennomføring og teknikk, og vikarer i den forbindelse etc.): Administrasjonsutgifter (8% av søkesum) Totale utgifter Inntekter Side 5 av 6

6 Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Medieinnkjøp (kjøpe ekstra bøker av de forfatterne vi har på arrangement) - egenfinansiering Billettinntekter (forventet) Lønnskostnader biblioteket (planlegging og gjennomføring arrangementene, montere teknisk utstyr, montere hjul og gavler, bistå prosjektleder med planlegging av utvikling av bibliotekrommene, kunnskapsdeling og kompetanseheving (debatt, arrangementsgjennomføring og teknikk, og vikarer i den forbindelse etc.): Administrasjonsutgifter (8% av søkesum) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Oppummering bibliotekavdelinger Side 6 av 6

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338)

Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338) Det skjer på biblioteket! (Ref #53f5c338) Søknadssum: 1 300 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac)

Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Vårt liv min mening (Ref #84c198ac) Søknadssum: 1 125 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr kommune Kulturetaten Deichmanske

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / 974574934

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122)

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Søknadssum: 126000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP

DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP DITT BIBLIOTEK DELTAGELSE - OPPLEVELSE KREATIVITET OG KUNNSKAP UTVIKLINGSPLAN - - 2018 Innledning: Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblioteket og fem bydelsbibliotek som er lokalisert på Byåsen,

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Sluttrapport Prosjektet Ny i Buskerud Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 29.08.2014 Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI

Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Bibliotekmelding 2014-2018 STRATEGI Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.2.1 Mandat og bakgrunn... 4 1.2.2 Kort om arbeidet med

Detaljer

Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5)

Spel for alle - Kasino mobil (Ref #c4ef53b5) Spel for alle - "Kasino mobil" (Ref #c4ef53b5) Søknadssum: 153 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer