Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum kroner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner"

Transkript

1 Popkult Søknadssum kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks Drammen Organisasjonsnummer Hjemmeside Institusjonens leder Sølvi Tellefsen Ansvarlig kontaktperson (søker) Lene Hovi Telefon Epost Mål for prosjektet Popkult - nasjonalt nettverk for bibliotektjenester til unge voksne Prosjektet går ut på å utvikle et nasjonalt ressursnettverk for bibliotekansatte som jobber med tjenester til ungdom og unge voksne. Herunder skape og utvikle digital møteplass for utveksling av erfaringer, utvikle profileringsmateriell og et opplegg bibliotek kan følge for å sertifisere seg som et Popkultbibliotek - underforstått et bibliotek som tar ungdom og unge voksne på alvor som brukergruppe. Prosjektbeskrivelse BAKGRUNN Norske folkebibliotek har tradisjonelt vært oppdelt i to hoveddeler - en voksenavdeling og en barneavdeling. I de senere år er man blitt mer og mer oppmerksom på den tredje gruppen, ungdom og unge voksne. Vi mener dette er en forsømt gruppe i norske biblioteker, det finnes per i dag svært få bibliotekansatte med ungdom som spesialfelt. På godt og vondt er unge «ungdommer» i et lengre tidsrom enn tidligere. Vi tar denne utviklingen på alvor og tror at det er viktig å få på plass et nasjonalt samarbeidsprosjekt der man kan dra nytte av hverandres erfaringer og jobber tettere opp mot denne gruppen sammen. Prosjektet tar utgangspunkt i en allerede pågående satsning ved Dammensbiblioteket. Vi ønsker å bruke denne satsningen som en modell for andre bibliotek PROSJEKTET POPKULT Drammensbiblioteket har gjennom sitt Popkult-prosjekt jobbet målrettet mot ungdom(se vedlegg for inngående beskrivelse av prosjektet), og ble i februar i år tildelt Bibliotekprisen 2009 for Buskerud (Se vedlegg med juryens begrunnelse.) Popkult-prosjektet har vært tredelt: Side 1 av 6

2 1. Et fysisk rom der man har samlet tegneserier, fantasy-litteratur, tidsskrifter rettet mot ungdom, ungdomsbøker og det vi har kalt Popkult-hylla (som i praksis er faglitteratur med spesiell fokus på ungdom og populærkultur). Mediasamlingen er blitt kombinert med fire spillkonsoller og syv pc'er samt møblement som både egner seg til gruppearbeid og rekreasjon. 2. En satsning på sosiale medier. Blant annet en hyppig oppdatert blogg (popkult.dbib.no) som både presenterer mediasamlingen, men som også tar nett- og ungdomskultur på alvor utenom formidling av egne medier og tilbud. I august 2010 kom vi oss også på facebook med egen side og har over 200 tilhengere som følger våre oppdateringer her 3. Arrangementer. Spillnatt og spillturneringer, kurs (fan fiction, tegneseriekurs, djkurs), debatter og samarbeid med eksterne bidragsytere som Union Scene, rockefestivalen Working Class Hero, spillselskapet Ravn Studio, Kulturskolen i Drammen og lokale næringsdrivende. Vi er opptatte av at biblioteketet skal være en arena for inkludering, og ser at ungdom med annen etnisitet enn norsk er en stor brukergruppe hos oss. Vi har også et samarbeid med laiv-miljøet (levende rollespill) i Drammen, som er en kulturell uttrykksform med medlemmer som satte stor pris på å bli invitert inn i bibliotekrommet. RESULTATER FRA DRAMMEN Vi ser tydelige resultater av vår satsing på unge voksne: - utlånet til ungdom (12-18 år) har økt med 48% siden vi fikk 1734 nye lånere i alderen i løpet av Før 2007 lå den årlige økningen på mellom nye lånere i denne gruppa. Spesielt har satsingen på dataspill vært vellykket: - over 7000 utlånte konsollspill i 2009 (det blir en omløpshastighet på over 100) - Drammensbiblioteket avdekket behovet for, og har ansatt ( ), en ungdomskonsulent som i særdeleshet har bibliotekets ungdomssatsning som hovedoppgave - En stilling er gjort om til ungdomsbibliotekar pr 1. oktober i 2009 hadde vi over 1000 besøkende på spillrelaterte arrangementer. 15. oktober i år hadde vi rekordstor pågang for å få delta på Spillnatt - Popkult-bloggen ble pusset opp i august 2010 og har stadig økende besøkstall Drammensbiblioteket fungerer i dag i praksis som modellbibliotek for dataspill. Vi har mange henvendelser angående satsingen og mange bibliotek kommer på besøk for å se på hva vi har gjort. Vi har allerede, og øsnker å holde flere workshops for bibliotekansatte som vil lære, og vi reiser mye rundt og forteller om tilbudet. Mange bibliotek kopierer vår satsing, både når det gjelder spillstasjoner i biblioteket og spesifikke arrangementer. For eksempel arrangerte bibliotekene i Vestfold i forbindelse med Spilldag 09 også Spillnatt, et konsept som i sin helhet er utviklet av Drammensbiblioteket. Popkult-prosjektet har også tiltrukket seg oppmerksomhet utenfor Norges grenser. Vi har blant annet vært i Finland og Danmark og fortalt om prosjektet. PROSJEKTBESKRIVELSE Vi ønsker å bruke erfaringsgrunnlaget fra Drammensbibliotekes Popkult-prosjekt som mal for en videre utvikling av bibliotektjenester rettet mot ungdom på nasjonalt plan. Vi er allerede flinke til å dele våre erfaringer, men merker at det er vanskelig å prioritere et slik arbeid uten friske midler. Sammen med tre pilotbibliotek ønsker vi å Side 2 av 6

3 lage en modell som er lett å implementere selv på små bibliotek med små budsjetter. Vi vil ta ansvar for å sy sammen et nasjonalt opplegg for formidling, samarbeid og arrangementer som rettes mot aldersgruppen Vi er klar over at det er et stort spenn i modenhet og behov i et slikt aldersspenn. Men det gir oss også frihet til eksperimenter og formidling i et videre perspektiv. Det vi driver med i et bibliotek er informasjon, medier og kommunikasjon i et vidt perspektiv - dette må vi kvalitetssikre og utvikle til også å gjelde ungdom. Stikkord er formidling av populærkultur, spill, litteratur, nett og tett samarbeid mellom biblioteker om metoder for formidling og utstilling, samarbeid med ungdomsorganisasjoner og ungdom. Det digitale aspektet vil stå meget sterkt, med blant annet formidling av ebøker, blogging og sosiale medier som sentrale elementer. MÅL OG RAMMER 1. Utvikle et nasjonalt ressursnettverk for bibliotekansatte som jobber med tjenester til ungdom og unge voksne. En kjent utfordring for kommunale biblioteker er at alle må finne opp kruttet på nytt fordi både nasjonalt og regionalt samarbeid ofte fungerer for dårlig eller fungerer for tilfeldig. Enkelte ganger kan det ligge en kreativ fordel i dette, mens andre ganger kan det være både kvalitets- og arbeidsbesparende å jobbe tettere opp mot hverandre for å bedre et tilbud. Ved å operere som en idébank og inspirator samtidig som man også produserer konkret innhold som kan brukes av alle bibliotek vil selv små bibliotek kunne Få mye gratis ut av en slik satsing. 2. Utvikle Popkult til en merkevare og modell som kan benyttes av alle bibliotek. Norske bibliotek må lære seg merkevarebygging. Målet må være å gjøre Popkult om til en nasjonal merkevare for kulturformidling til ungdom og unge voksne i bibliotek. Gjennom en sterk merkevare blir det lettere å få til samarbeid med eksterne aktører og man blir mer synlige i media og på nett samtidig som man gjør et mer profesjonelt inntrykk. 3. Utvikle Drammensbiblioteket til et kompetansesenter, slik at vi kan reise ut å fortelle og invitere til workshops/kurs. I kraft av å være en lokal utviklingsaktør med etablerte samarbeidsavtaler langt utover bibliotekssfæren vil Popkult også være et helt naturlig ressurssenter for resten av landets bibliotek(arer) som ønsker å jobbe med Popkultmålgruppa. Vi ønsker å gjennomføre to fysiske møter årlig for å evaluere arbeidet, lage aksjonslister og sosialisere. I tillegg ønsker vi å bygge opp kompetanse på bruk av statistikk i forbindelse med samlingsutvilking og brukeratferd. Det er viktig at vi vet hvordan bibliotekrommet brukes og hva/hvor mye som lånes, slik at vi kan bygge attraktive tjenester som er populære. 4. Utvikle og utvide popkult-bloggen som en digital møteplass for bibliotekansatte som jobber med tjenester mot unge voksne og legge til rette for fysiske møter/møteplasser. Vi går inn for en tettere og mer sentralisert delingskultur der ideer, tekster og erfaringer rundt det å jobbe mot ungdom blir spredt mer systematisk gjennom et felles banner og via felles kanaler. Her er nettet og samspill via sosiale medier sentrale stikkord. Hele prosessen fra prosjektstart og videre skal dokumenteres på nettet. Popkult-bloggen vil også fungerer som forum for prosjektdeltakere og resten av fagmiljøet. Side 3 av 6

4 OMFANG OG ORGANISERING I første omgang inviteres tre bibliotek til å delta i en prosjektgruppe som, basert på Drammensbibliotekets og egne erfaringer, utvikler et popkult-tilbud som enkelt kan implementeres ved de tre pilot-bibliotekene. Denne prosjektgruppa vil gjennom prosjektet opparbeide seg verdifull spisskompetanse på området ungdom og bibliotek. Etter at de tre modellbibliotekene er evaluert vil resten av bibliotekmiljøet inviteres til å delta. Side 4 av 6

5 Start- og sluttdato for prosjektet Fra dato Til dato Flerårig prosjekt, i fase Første år Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Oppdatere blogg for ekstern komm Inngå avtale med tre andre bibl Etablere prosjektorg Første workshop Idédugnad Utarbeide logo- og profilering Workshop nr 2 i okt Innføre popkult-avd. på pilotbibl Presentere prosjekt på Ung workshop hele bibliotekmiljøet Ha klar pakkeløsning Etablere permanent organisasjon Veilede nye bibliotek Evaluere prosjektet Andre opplysninger Popkult ved Drammensbiblioteket har uttrykt et ønske om å se på digitale filløsninger for film og musikk. Erfaringer med dette vil vi hele veien dele med våre tre pilotbibliotek og bransjen generelt. Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Buskerud Fylkesbibliotek Postboks Drammen ja Popkult er pr i dag et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkesbibliotek og Drammen bibliotek. Beate Ranheim er tidligere prosjektleder for Popkult. Side 5 av 6

6 Søknadssum Søknadssum Nasjonalbiblioteket Søknadssum kroner Budsjett Utgifter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader Prosjektledelse og -deltagelse Varer/utstyr Adm. kostnader Tjenester kjøpt av andre Annet Markedsføring. Konsulenthjelp. Web-admin. Reiser, workshops, profileringsdesign Totale utgifter Inntekter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Søknadsbeløp Beløp Egenfinansiering Personalkostnader Totale inntekter Side 6 av 6

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast

Bibliotekmelding 2014-2018. Høringsutkast Bibliotekmelding 2014-2018 Høringsutkast DEL 1... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 SAMMENDRAG AV BIBLIOTEKMELDING 2014-2018.... 3 1.2 HENSIKT MED MELDINGEN... 4 1.3 GENERELLE UTVIKLINGSTREKK FOLKEBIBLIOTEKENE

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Servicedesign av Nye Deichman

Servicedesign av Nye Deichman Servicedesign av Nye Deichman Kjerneinnsikter fra brukerstudiet Reinert Mithassel Lavrans Løvlie Gunnar Bothner-By Are Hovland Nielsen Deichmanske bibliotek 2010 live work nordic AS www.livework.no Introduksjon

Detaljer

«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA»

«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA» «ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA» Konseptbeskrivelse Eistein Guldseth, 28.12.2011 1.0 Nye måter å arbeide på i informasjonssamfunnet næringsliv. Innsatsområdet «Digital Kommunikasjon og Samhandling» i etrøndelag

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen

Foto: Camilla Orten. Å komme i gang. tema nr 14. Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten tema nr 14 Å komme i gang Av Inger Bakken og Anna Berit Føyen 1 Ei stjerne å styre etter - VISJON Det er den draumen... - Vi har fått tildelt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson

CREW. Kontinuerlig Gjennomgang. Kassering Evaluering. Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek. av Jeanette Larson Kontinuerlig Gjennomgang Kassering Evaluering av Jeanette Larson Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler Buskerud fylkesbibliotek, 2011 Håndbok i samlingsutvikling for bibliotek

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer