DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum kroner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner"

Transkript

1 DigitalDus Søknadssum kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer Hjemmeside Institusjonens leder Jon Esteban Furøy Ansvarlig kontaktperson (søker) Jon Esteban Furøy Telefon Epost Mål for prosjektet Valdresbiblioteka vil gi brukerne lett tilgang til relevante nettresurser, samt informasjon og opplæring i bruk av disse. I første fase rettet mot ungdom og skoler, i neste fase øvrige bibliotekbrukere. Prosjektbeskrivelse Valdresbiblioteka er et samarbeidsprosjekt mellom de 6 folkebibliotekene i Valdres og biblioteket ved Valdres vidaregåande skule. Siden 2007 har bibliotekene jobbet aktivt under fellesbetegnelsen Valdresbiblioteka. Som en del av det Saumlause biblioteket og fylkesbiblioteket i Oppland, har Valdresbiblioteka god tradisjon og stor slagkraft gjennom en politiske vedtatt regionplan for Valdresbiblioteka. Biblioteket og bibliotekarenes rolle er i stadig forandring. En langt mer digital hverdag viser klart behovet for tydelige fyrtårn i bølgene av informasjon. Metodene som i stor grad brukes for å presentere, gi kjennskap til og dele informasjon om "gode" resurser på nett, er mange. Brukerne druknes i store lenkesamlinger, mye tekst og et stadig voksende hav av valg. Reviderte emneportaler taper terreng. Vi ser at våre brukere tyr til tjenester som Google og Wikipedia for nesten alle informasjonssøk. Både unge og eldre bibliotekbrukere evner ikke å velge riktige tjenester til sine behov. Vi ser at våre brukere tyr til søkerportaler som er enkle i bruk og som gir konkrete svar raskt. Gode etablerte, reviderte tjenester, som kan være kilder Side 1 av 5

2 til enorme mengder informasjon, blir lite brukt. Valdresbiblioteka vil opprette en felles elektronisk resursside for litteratur- og informasjonssøk. Vi har skissert en resursside, DigitalDus, som skal ligge som hovedbilde på alle maskiner tilknyttet biblioteket. Alle maskiner som logger seg på bibliotekenes trådløse nettverk skal møtes av denne resurssiden. Siden skal inneholde ca. 6 lenker. Lenkene presenteres med et stort ikon og en kort informasjonstekst. Denne presentasjonen skal gjøres smakfull og være moderne i stilen. Resurssiden skal kunne skaleres og presenteres på dagens og den nære fremtids teknologier (nettbrett, lesebrett med wifi/3g, mobiltelefoner av typene; iphone, Android, Symbian og Windows Mobile mm.). Vi ønsker å benytte oss av den kompetanse og de muligheter som ligger i Nasjonalbiblioteket og deres digitale tjenester. Nettsteder som Nasjonalbiblioteket digitalt, Bokhylla, Biblioteksvar, Ønskebok og Deichmanske Reaktor er svært aktuelle og gode nettjenester som vi ønsker at våre brukere skal kjenne til og benytte seg av. Valdresbiblioteka ønsker å utvide sin kjennskap til nettresurser og metoder for presentasjon. Den datatekniske delen av resurssiden vil utvikles i nært samarbeid mellom bibliotekarer og spesialister innen layout og webdesign. Dette vil også være med på å øke bibliotekarenes kunnskap om presentasjon på nett, markedsføring og webdesign. Valdresbiblioteka er i gang med utvikling av felles nettsider og logo. Det er ønskelig å bruke det samme firmaet til den datatekniske biten av tjenesten DigitalDus. Bibliotekene skal ha god kjennskap til nettresursene som velges ut gjennom et tilrettelagt opplegg for kompetanseheving. Gjennom å delta på kurs hos for eksempel Nasjonalbiblioteket, Deichmanske bibliotek og Høgskolen i Oslo, ønsker vi å øke vår kunnskap innenfor dette feltet. Vi ønsker også å bli kjent med andre miljøer og prosjekter med lignende resurssider og lenkesamlinger, for å utvide vår kjennskap til tjenester det kan være aktuelt å benytte seg av i vårt arbeid. Prosjektets målgruppe vil i første rekke være skoleungdom og lærere, da denne brukergruppen aktivt benytter seg av generelle informasjonssøk i sin arbeidshverdag. Barn og unge er fremtidens bibliotekbrukere og vi ser det som uhyre viktig at denne gruppen blir kjent Side 2 av 5

3 med "fremtidens bibliotek" og "fremtidens bibliotekarer". Første fase: Lærer og elever Bibliotekene vil holde kurs for elever og lærere i grunnskolen, ungdomskolen og på videregående, der de valgte nettstedene og deres muligheter blir grundig presentert. Kursene utarbeides etter målgruppens intellektuelle nivå i forhold til hva slags nettjenester det fokuseres på. Andre fase: Øvrige brukere Bibliotekene vil holde kurs for andre brukergrupper som for eksempel asylsøkere, flyktninger og seniorer. Dette er brukere som er svært aktive og tydelige i biblioteklandskapet. Disse brukergruppene kan ha andre målsetninger for bibliotek- og nettbruk enn ungdom og voksne i utdanningsinstitusjoner. Det er viktig at opplegget er tilrettelagt og relevant for de konkrete gruppene av brukere. Bibliotekene i Valdres ønsker å være modellbibliotek i forhold til samarbeid, forbedring og videreutvikling av sine basisoppgaver. Gjennom prosjektet "DigitalDus" vil Valdresbiblioteka sette seil i en av de retningene bibliotekvinden blåser. Med sitt store nedslagsfelt vil bibliotekene kunne tilby befolkningen ekspertise og hjelp til å navigere i den digitale verden. Side 3 av 5

4 Start- og sluttdato for prosjektet Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Kompetansehevingsopplegg Tekniske forbdredelser Presentere, Skolestart Kursing; lærere og elever Kursing:Øvrige Andre opplysninger 1. Tilrettelagte kursopplegg 2: Utvalg, layout, tekniske forberedelser i samarbeid med spesialister 3:Tjenesten gjøres tilgjengelig i biblioteka i slutten av perioden 4:Presentasjon i skoler og kursing av elever lærere Vi ønsker å bruke god tid til å utvikle tjeneste rent teknisk og lage grundig dokumentasjon av prosessen. Tjeneste må være feilfri og klar før den presenteres for publikum. Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Oppland Fylkesbibliote Kauffeldtsplass Gjøvik ja Gjennom regional bibliotekplan for Valdresbiblioteka er det inngått en formell samarbeidsavtale med fylkesbiblioteket Oppland. Fylke vil stille med sine resurser i arbeid med tekninsk tilrettelegging og kompetanseheving. Side 4 av 5

5 Søknadssum Søknadssum Nasjonalbiblioteket Søknadssum kroner Budsjett Utgifter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tjenester kjøpt av andre Tjenester kjøpt av andre Annet Utvikling av resurssiden - Teknisk/Layout Kursholdere, reise, opphold Kursopphold reise for bibliotekarene Varer/utstyr Annet Totale utgifter Inntekter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Valdresbiblioteka Fylkesbiblioteket Oppland Søknadsbeløp Beløp Totale inntekter Side 5 av 5

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Ny formidling Olav Duun

Ny formidling Olav Duun Ny formidling Olav Duun Søknadssum 205 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Adresse Postboks 2563 7735 Steinkjer Organisasjonsnummer 93896701 Hjemmeside http://fylkesbiblioteket.ntfk.no

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015

Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Plan for samarbeid og utvikling 2009-2015 Sluttbehandlet januar 2009 Alle foto Steinar Johansen (unntatt s. 7: Kristin Storvig): Overhalla (framsida), Brakstadsundet, Fosnes (s. 4), Grong sentrum (s. 8),

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie

KF Infoserie. Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie KF Infoserie Implementeringsveileder - Hvordan sikre god bruk av KF Infoserie Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Hvordan sikre god bruk s. 3 Brukerroller s. 5 Tildele brukernavn og passord s. 7 Tilgjengelighet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06. Saksnr. Løpenr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb. Dato 05/00117-020 004094/05 C60 ADM/SAADM/OM 16.06.2005 MELDING OM POLITISK VEDTAK - BIBLIOTEKPLAN 2005-2009 Kommunestyret behandlet i møte 10.06.2005 sak 0047/05.

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Digital Inklusjon i Norge

Digital Inklusjon i Norge Digital Inklusjon i Norge Av Kolbjörn Aarstein, VOFO Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Rapporten er tredelt 1. Stat, region, lover og offentlig finansiering 2. Det sivile samfunnet og

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen

Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett. Senter for IKT i utdanningen Samfunnsøkonomisk analyse av karriereveiledning på nett Senter for IKT i utdanningen Kunde: Kontaktperson: Senter for IKT i utdanningen Eirik Øvernes Tema: Selskap: Forfattere: Kvalitetssikring: Samfunnsøkonomisk

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport «Billedbok-app» fra bokhylla.no (Ref #5309f9f4) Tildelt beløp: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hammerfest kommune - Hammerfest bibliotek / 974793040

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no

Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no Prosjektbeskrivelse for utvikling av nye nettsider Nasjonaleturistveger.no «We are not the center of the universe. The customer is.» Gerry McGovern Utgave 19.01.2015 1 Bakgrunn Statens vegvesens nåværende

Detaljer

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl.

Bibliotek? bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek. Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014. www.fm.fylkesbibl. Bibliotek? Strategier for den regionale bibliotektjenesten 2005 2014 Vedtatt av Finnmark fylkesting 8. desember 2004 bare må ha det! Finnmark fylkesbibliotek www.fm.fylkesbibl.no Forord Fylkesutvalget

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019)

Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Det digitale hamskiftet i larvikskolen Økt læring med digitale verktøy Sikt 3 (2016-2019) Innhold Det digitale hamskiftet i larvikskolen - Sikt 3... 2 Forord... 2 Mandat... 2 Medlemmer... 2 Formålet med

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016

IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 IKT-strategi for Frogn-skolene 2013-2016 Digital kompetanse kan defineres som et sett av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Disse kreves som en forutsetning for å kunne bruke digitale verktøy, medier

Detaljer