TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for Søknadssum: Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TaPlass! (Ref #1061) Prosjekt- og utviklingsmidler for 2013. Søknadssum: 236000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder. Opplysninger om søker"

Transkript

1 TaPlass! (Ref #1061) Søknadssum: Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestfold Fylkesbibliotek / Vestfold Fylkesbibliotek, Svend Foynsgate Tønsberg Institusjonens leder Unni Minsås Ansvarlig kontaktperson (søker) Pernilla Slotte Hjermann / Mål for prosjektet Effektmål Prosjektet TaPlass skal fornye formidlingen til åringer i bibliotekene ved en satsing på et helhetlig, interaktivt tilbud på prosjektbibliotekenes Smartboard-tavler. Slik ønsker vi å vise vei og løfte frem bibliotekene som både møteplasser, kunnskaps- og kulturarenaer for de unge. Resultatmål - aktualisere og revitalisere bibliotektilbudet til målgruppen åringer gjennom satsing på multimodal, interaktiv formidling - knytte til oss strategiske samarbeidspartnere som på sikt vil utgjøre varige nettverk som styrker hverandre - Brukermedvirkning: trekke de unge til biblioteket og øke treffsikkerheten på tilbudet til dem ved å involvere dem aktivt i planleggingen. Prosjektbeskrivelse Visjon: Å utvikle bibliotekene som møteplasser, kunnskaps- og og kulturarenaer for de unge i hht Bibliotekplan Vestfold og Strategisk Kulturplan. TaPlass! er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold Fylkesbibliotek, Horten bibliotek, Re bibliotek, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og Holmestrand bibliotek for å fornye formidlingen til åringer i bibliotekene. I tillegg ønsker vi at prosjektet skal være et pilotprosjekt for samarbeid og partnerskap mellom bibliotekene og eksterne kunnskaps- og kulturaktører som jobber med den samme målgruppen. Side 1 av 6

2 Målet er at dette samarbeidet skal bli permanent og på sikt revitalisere og styrke hele ungdomssatsingen i bibliotekene. Vi ønsker i dette prosjektet å utvikle en strategi og et innhold til tavlene som både holder en høy kunnskapsverdi, men også tør å være underholdende: bibliotek med vekt på opplevelse og læring. Kort historikk Prosjektgruppen har jobbet sammen om prosjektideeen siden høsten 2011, og har nå konkretisert og spisset for å oppnå målet om en aktuell, interaktiv formidling til målgruppen. Ved hjelp av egne midler satset vi derfor i n mars 2012 på kompetanseheving av prosjektgruppen, og gjennomførte et 12-timerskurs i bruken av smarte tavler. Kurset var skreddersydd for prosjektgruppen av Høyskolen i Vestfold/ institutt for Pedagogikk som ellers har et studietilbud for lærere i bruken av disse. I tillegg har prosjektgruppen gått til innkjøp av en Smartboard til hvert av prosjektbibliotekene, og fått disse montert i biblioteket. De er alle plassert slik at de også kan brukes av resten av biblioteket og andre grupper. Brukermedvirkning Brukermedvirkning vil være et fokusområde i dette prosjektet. Vi tar utgangspunkt i at Smartboarden er et kjent grensesnitt - nok en touchskjerm, som de unge er vant med både fra smarttelefoner, nettbrett og fra skolen. Samtidig er det en plattform som gjør det mulig for bibliotekene å selv produsere innhold, fordi den ikke forutsetter spesielt store datakunnskaper. For å skape interesse, må den imidlertid bli relevant for målgruppen. Det betyr at vi, for å lykkes, må trekke de unge aktivt inn i prosjektet for samarbeid om et innhold til tavlene. Slik blir det forhåpentligvis interessante og interaktive presentasjoner, og ikke et rent voksenstyrt prosjekt. Vestfold Fylkesbibliotek har siden i fjor hatt spesielt fokus på brukermedvirkning fra de unge. Inspirert av den nylig oppstartede Balagan tweensavdelingen ved Malmø stadsbibliotek, og barneombudets ekspertgrupper ønsker vi å knytte til oss noen tilsvarende referansegrupper i prosjektet som kan fungere som de unges talerør og bidra til å gjøre innholdet relevant og interessant for de unge. Ny formidling til åringer TaPlass! vil være et ledd i realiseringen av Bibliotekplan Vestfold, der blant annet Biblioteket som Kunnskaps- og læringsarena, og mål som samarbeid, kompetanseheving og kunnskapsdeling står sentralt.prosjektet er planlagt over to år, hvor prosjektgruppen sammen med eksterne konsulenter og samarbeidspartnere jobber sammen om et innhold knyttet til to spesifikke jubileer eller temaer hvert år. Vi tenker oss innholdet til tavlene som delvis egenprodusert av biblioteket og i samarbeid med de unge - men for ikke å miste de unges interesse ønsker vi også å kjøpe inn konsulenthjelp til å produsere et mer komplekst og spennende innhold enn vi (foreløpig) klarer å produsere selv. Prosjektgruppen har også et behov for kompetanseheving i bruken av Smartboard, for å klare å produsere et mer intressant innhold selv. Samarbeid om prosjekt For å gjøre innholdet best mulig, vil det være avgjørende å knytte gode og nytenkende samarbeidspartnere til prosjektgruppen.vi ønsker i dette prosjektet å få til et inkluderende og tverrfaglig miljø som jobber mot den samme målgruppen, og derfor vil samarbeidspartnere og referansepersoner utenfor bibliotekmiljøet som kan se bibliotekene fra andre og nye synsvinkler være viktige i dette prosjektet. Vi har allerede en avtale med Høyskolen i Vestfold/ Tor Arne Wølner ved institutt for pedagogikk, om samarbeid (ført opp). I tillegg har vi vært i kontakt med andre, som har vist interesse men som vi ennå ikke har formalisert noen Side 2 av 6

3 avtale med. Michelle Harris, District Librarian, Heyworth School District, Illinois U.S.A (smartboarderfaring) Elisabet Brandberg & Maria Åsberg, Nackagymnasiums bibliotek (smartboarderfaring) I forprosjektet innledet vi et samarbeid med konservator Ida Sannes Hansen ved Haugar Vestfold kunstmuseum, som deltok på Smartboardkurset vi gjennomførte i n- mars. Den begynner hun imidlertid i ny jobb, og vi avventer derfor endelig svar på om samarbeidet vårt kan fortsette som planlagt. Innhold Vi ser at dataspill samler og trekker unge til seg, og dette ønsker vi å ta på alvor og bygge videre på. På Smartboarden kan de unge også spille dataspill : ved å koble til playstation/wii/x-box fungerer tavlene som en vanlig, stor skjerm. Men vi ønsker også å tilby annet innhold knyttet til aktuelle kultur og kunnskapstemaer, eller andre ting som opptar de unge. Dette kan være en forfatter, en artist eller kunstner, en omdebattert film, men like gjerne noe annet som de unge finner relevant. Vi ønsker i løpet av prosjektperioden å få i gang en formidling som er dynamisk og interaktiv, ved at vi jevnlig produserer et nytt innhold til de unge som skal gjøre biblioteket interessant for dem. Videreføring av prosjektet utover prosjektperioden og generell overføringsverdi Etter prosjektperioden er målet å være selvdrevne nok på bruken av Smartboard til å kunne ta over produksjonen av innholdet selv. I tillegg vil vi dele våre erfaringer og hva vi jobber med til de andre bibliotekene i Vestfold underveis i hele prosjektperioden gjennom Vestfoldbibliotekens felles resursblogg for tiltak rettet mot barn og unge (www.ungbib.wordpress.com). Slik oppfyller vi mål vi har satt oss i Bibliotekplan Vestfold og i Strategisk Kulturplan Vestfold om kunnskapsdeling og samarbeid mellom Vestfoldbibliotekene (vedlegg Bibliotekplan Vestfold, strategi 4.1) samt å gjøre bibliotekene til synlige og attraktive møteplasser basert på opplevelse, kunnskap og medvirkning (vedlegg: Bibliotekplan Vestfold strategi 3.2 og Strategisk Kulturplan , delmål 2). Vi tror på tavlene som fleksible, interaktive formidlingsplattformer som kan brukes til alt fra enkle søk på nett og i samlingene, til informasjon om bibliotekets aktiviteter, powerpointvisninger, bokprat, foredrag, filmkvelder, dataspill, quizkvelder og mange andre aktiviteter. Ved å introdusere disse til et større publikum vil prosjektet også fungere som en døråpner til etableringen av et fruktbart samarbeid på tvers av fagområder i Vestfold, og være som et ledd i å utvikle bibliotekene som byens storstue og kunnskapsalmenning. Her tror vi at det ligger mye potensiale langt utover projektperioden. Side 3 av 6

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Toårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Strategiarbeid og etablering av Styringsgruppe Knytte samarbeidspartnere/ konsulenter til prosjektet Oppfølgingskurs 1 / Smartboard v HiVe/ Tor Arne Wølner Felles lansering av Smartboard i prosjektbibliotekene Brukermedvirkning 1: prosjektide + etablere ekspertgruppe samarbeid m konsulent+ samarbeidspartnere om innhold e konsulentlagde innhold ferdig Brukermedvirkning 2: evaluering Arbeid med innhold + workshop uke 40, Studietur prosjektgruppe Smartboardworkshop for målgruppen høstferien e konsulentlagde innhold ferdig Brukermedvirkning 3 - evaluering e konsulentlagde innhold ferdig Brukermedvirkning 4 - evaluering e konsulentlagde innhold ferdig Sluttevaluering prosjektgruppe og ekspertgruppe (10-13år) Slutrapport Andre opplysninger Målet for studietur er ennå ikke bestemt, men gruppen ønsker å besøke et biblitoek som har jobbet litt lenger enn oss med Smartboard, og/eller brukermedvirkning Samarbeidspartnere Side 4 av 6

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Horten bibliotek Apotekergt Horten lokal samarbeidspartner Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Storgaten Tønsberg Re bibliotek Hans Hegestadsvei Ramnes Holmestrand bibliotek Langgt Holmestrand lokal samarbeidspartner lokal samarbeidpartner lokal samarbeidspartner Side 5 av 6

6 Budsjett Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Prosjektleder 15 % stilling Bibliotekenes personalkostnader (2 t/uke x 8 prosjektdeltakere) Studietur vår 2013, 9 personer Møter m ekspertgruppe/målgruppen ( 3 møter / 2013 inkl arb.tid + bevertning i 4 bibliotek) Oppfølgingskurs 1 Hive/ Tor Arne Wølner h 2012 (12 t ) oppfølgingskurs 2 Hive/ Tor Arne Wølner h 2013 (12 t) Smartboardworkshop i bibliotekene uke 40/2013 (inkl servering) konsulentbistand til utvikling av innhold til Smartboard Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket egeninnsats (prosjektleder + arbeidsinnsats 4 bibliotek) Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Bibliotekplan Vestfold , kortversjon (artikkel til Bok og Bibliotek 2/11) Strategisk kulturplan Vestfold Fylkeskommune Side 6 av 6

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Ny formidling Olav Duun

Ny formidling Olav Duun Ny formidling Olav Duun Søknadssum 205 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Nord-Trøndelag fylkesbibliotek Adresse Postboks 2563 7735 Steinkjer Organisasjonsnummer 93896701 Hjemmeside http://fylkesbiblioteket.ntfk.no

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek

Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Sluttrapport Prosjektet Ny i Buskerud Et samarbeid mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammen bibliotek og Øvre Eiker bibliotek Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 29.08.2014 Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek ÅRSMELDING 2013 Foto: Åpning av Litteraturuka 2013, Ketil Bjørnstad spiller. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 2 1 Innledning Mens 2012 var preget av branntilløp, budsjettkutt, streik og omorganisering, ble

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Se og les. (Ref #8691d996)

Se og les. (Ref #8691d996) Se og les. (Ref #8691d996) Søknadssum: 280 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Nye formidlingsmetoder Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn /

Detaljer

Sølvberget APP (Ref #1120)

Sølvberget APP (Ref #1120) Sølvberget APP (Ref #1120) Søknadssum: 930000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS

Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Rapport for Inger L. Hutchinson Bedriftsstipendiat i Arena Usus/Visit Sørlandet AS Innhold: Sammendrag.....3 Bedriftene som inngår i prosjektet....4 Relevant tilleggsinformasjon i forhold til prosjektene....5

Detaljer

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold

Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess. Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Vestfoldbibliotekene - en merkevare i prosess Evaluering av et synliggjøringsprosjekt for folkebibliotekene i Vestfold Sigrunn Tvedten Birgit A. Apenes Solem Eiri Elvestad Are Thorkildsen SKRIFT- SERIEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122)

Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert (Ref #1122) Søknadssum: 126000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer