BIBLIOLEK (Ref # )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIBLIOLEK (Ref #1318589583849)"

Transkript

1 BIBLIOLEK (Ref # ) Søknadssum: Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fredrikstad bibliotek / J.N. Jacobsensgt Fredrikstad Institusjonens leder Bjørg Gjærdingen Ansvarlig kontaktperson (søker) Bjørg Gjærdingen / Mål for prosjektet Høytlesing for og utlån av bøker til barn har lenge vært sentrale oppgaver i norske folkebibliotek. Vi ser at disse aktivitetene også har behov forfornyelse. Vi ønsker å prøve ut en, i biblioteksammenheng, ny metodikk for litteraturformidling til førskolebarn; som vi har kalt BIBLIOLEK. Kort fortalt innebærer bibliolek at barn skal kunne videreoppleve og utvikle liv og handling i bøker gjennom skapende aktiviteter som dramalek, kunst- og musikkaktiviteter. Slik får bøkene en enda større sjanse til å nå fram, og slik kommer barns stemme bedre til uttrykk i bibliotekrommet. (Se utdyping av mål i beskrivelsen av prosjektet) Det er stor bevissthet om hvor viktig det er med riktig språkstimulering i førskolealderen. Barn lærer på ulike måter. Det er i dag og i fremtiden behov for ulike metoder til språkutvikling, slik at det enkelte barn, uavhengig av etnisk opphav, ressurser hjemme, medfødte egenskaper og talenter, kan få en god språktrening gjennom bruk av bøker. For å kunne være en viktig medspiller i dette arbeidet, må bibliotekene styrke sin kompetanse på litteraturformidling rettet mot førskolebarn. Bøker må formidles på flere måter, gjennom ulike kanaler og ved flere metoder. Nå ønsker vi gjennom et systematisk program å knytte kreative aktiviteter som nevnt ovenfor til bøker og lesning i Barnas første bibliotek, utvikle en ny metodikk og dermed prøve ut hvordan bibliotekene i større grad kan komme på banen og bli enda bedre på å utvikle leseglede og leseferdigheter hos alle barn. Vi ønsker å samle erfaringene i en idebank med tips til hvilke bøker som egner seg til bibliolek og hvordan bøkene best kan formidles gjennom høytlesning og videre lek med boka som utgangspunkt. Vi ønsker å skape gode bibliotekbrukere og interesserte lesere ved å bruke denne metoden samt ved å skape et nytt treffsted der førskolebarn sammen med foreldre og sammen med sin barnehage kan få informasjon om nye gode bøker. Side 1 av 5

2 Vi ønsker å bygge en bro og et samarbeid mellom Fredrikstad bibliotek og Fredrikstads litteraturhus. Målgrupper: Vi ser for oss at metoden med bibliolek er god for ALLE førskolebarn. Vi tror også at barn med minoritetsbakgrunn, barn med språkvansker særlig vil profitere på konkretisering og praktisk utprøving av en boks handling. I tillegg til å være et åpent sted for alle innbyggere, vil Barnas første bibliotek aktivt invitere barnehagegrupper på besøk. Dermed vil vi i prinsippet nå alle barn. Prosjektbeskrivelse Bibliolek som metode - Barnas første bibliotek Bakgrunn: Hvorfor samarbeide med Litteraturhuset i Fredrikstad? Fredrikstad bibliotek holder til i en stor gammel murbygning fra Denne bygningen ble opprinnelig tegnet som et bibliotek og var i sin tid et av Norges flotteste folkebibliotekbygg. Bygget ligger utenfor sentrum i en stille del av byen. Sett med dagens øyne er bygningen tungdreven og umoderne i forhold til rasjonell og offensiv bibliotekdrift. Bygningen er dessuten totalfredet, dette gjelder faste hyller, vegger, tak, trapper og øvrig trafikkareal. Dette begrenser mulighetene til å ta rommene i bruk på nye måter. Universell utforming med fullgod tilgjengelighet for f.eks funksjonshemmede er vanskelig å få til. Større barnevogner kommer ikke opp i barneavdelingen som ligger i 2. etasje. Et helt nytt bibliotekbygg sentralt plassert i byen er ønsket, men ikke realiserbart de nærmeste tiårene. Derimot skal det bygges et nytt litteraturhus i Fredrikstad. Dette er allerede bestemt, byggearbeidene har begynt, og huset ventes å stå ferdig mot slutten av Litteraturhuset reises av private aktører på en branntomt midt i byens sentrum. I stedet for å se på litteraturhuset som en konkurrent, ønsker Fredrikstad bibliotek et samarbeid med litteraturhuset der biblioteket blir en offensiv partner, og der biblioteket kan få en avdeling sentralt i byen parallelt med at nåværende bibliotek drives videre. Synliggjøring av tradisjonell bibliotekvirksomhet med høytlesing for barn og utlån av bøker for voksne og førskolebarn skal være en sentral aktivitet i litteraturhuset. I litteraturhusets 2. etasje vil det være et stort rom som skal spesielt utformes for og benyttes av førskolebarn. Dette rommet skal tilpasses den metodikken som vi søker støtte til utprøving av. Arkitekt vil forslå en riktig utforming av Barnas første bibliotek. Mål (utdyping av ovenfornevnte mål): Fredrikstad bibliotek ønsker å etablere en ny barneavdeling for førskolebarn; Barnas første bibliotek i Litteraturhuset. Meningen er å skape en arena for Bibliolek ; Vi lanserer herved et nytt ord; bibliolek er lek med bøker som utgangspunkt. I tillegg til å kunne tilby bøker for førskolebarn til utlån, er hensikten å aktivisere barn i etterkant av høytlesning. Slik Litteraturhuset i Oslo er en arena der voksne diskuterer bøker og aktuelle tema, skal Barnas litteraturhus være en arena der barn lever ut og videreutvikler sine bokopplevelser på sin måte, ved bibliolek. Førskolebarn har ikke et tilstrekkelig utviklet språk til å diskutere bøker verbalt på samme måte som voksne gjør. Derimot har de behov for og glede av videre bearbeidelse og innlevelse i en bok de har lyttet til, det ser man for eksempel på barns behov for å lese en og samme bok flere ganger. Vi ser at det i dag er et stort behov for å finne nye metoder for litteraturformidling rettet nettopp mot førskolealderen, for å sikre alle barn et best mulig språk innen skolestart. Side 2 av 5

3 Videre bearbeiding av barns litteraturopplevelse skal gjøres gjennom å knytte andre aktiviteter til høytlesingen. Vi ser for oss at musikk og malerkunstverksteder blir viktige aktiviteter innenfor bibliolek. Det samme gjelder bruk av moderne teknologi, f.eks visning av film og animasjonsverksted. Men først og fremst ser vi for oss at dramalek med bøker som utgangspunkt, her kalt bibliolek, blir en sentral aktivitet når bokopplevelsene skal bearbeides og videreutvikles sammen med barna. Vi er kjent med at det rundt om i bibliotekenes barneavdelinger etter en eventyrtime for eksempel tilbys legges til rette for tegneaktiviteter. Det settes fram farger og papir, og så er det fritt fram å tegne. Å bruke profesjonelle pedagoger i denne situasjonen kjenner vi ikke til har vært gjort. Vi ønsker å bruke pedagoger innen felt som kunst, musikk og dramalek som før og etter høytlesning involverer og aktiviserer barna på en profesjonell måte. Eksempel på bibliolek: Boka Heng i Albert Åberg leses i eventyrstund. Deretter får barna være med å bygge et helikopter slik Albert gjør i boka. Rommet i andre etasje på litteraturhuset blir et midlertidig snekkerverksted. Voksne og foreldre kan inviteres med. Dramaleken avsluttes med at rotoren, propellen blir satt på taket på det ferdige helikopteret, og reisen kan begynne. Rommet vil ha lys- og lydeffekter som bygger opp under opplevelsen. Hva skjer når Albert setter seg inn i helikopteret? Hvem styrer det? Hvor drar Albert og pappa? Hva opplever de der de kommer? Vi vet at i boka dro Albert og pappa til Afrika. Bruk av trommer og afrikansk musikk kan presenteres. Osv. Eller: Boka Hvem bæsjet på hodet til muldvarpen? blir lest høyt. Deretter får barna lage hver sin bæsj av plastilina eller trolldeig. Boka blir lest om igjen med de nye bæsjene. En slik utvidet bokopplevelse med dramatisering og fysisk utprøving av bokas handling krever armslag og plass og andre lokaler enn Fredrikstad bibliotek i dag har. Dagens barneavdeling i Fredrikstad bibliotek er tenkt å fortsette som en avdeling med hovedvekt på større barn, noe den i dag allerede bærer preg av, med stort volum av skoleklasser på besøk på dagtid. Bibliolek vil trenge kompetanse som Fredrikstad bibliotek i dag ikke har. Det er aktuelt å kjøpe tjenester av særlig dramalekpedagoger, men også av barnekunstformidlere og musikkpedagoger. Side 3 av 5

4 Start- og sluttdato for prosjektet Prosjektvarighet Toårig Fra dato Til dato Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Utarbeid.av rom og interiør. Samarb.m arkitekt Utarbeiding av program. Kontraktering av spesialkomp Åpning av barnas første bibliotek Program for annet halvår Statusrapport med metodebeskrivelser etter et års drift Andre opplysninger Vi har foreløpig ikke utarbeidet noen aktivitetsplan for andre året av prosjektet, fordi vi ønsker å prøve ut det vi planlegger for det første året. Aktivitetene vil bli kontinuerlig evaluert underveis, slik at vi kan justere andre års aktivitetsplan ved behov. Samarbeidspartnere Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Fredriksborg AS Postboks Kråkerøy ja Utbygger og representant for eierskapet av litteraturhuset. Østfold fylkesbibliotek K.G. Meldahlsvei Kråkerøy ja Bibliotekfaglig rådgiver Side 4 av 5

5 Budsjett Søknadssum Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Arkitekttjenester, (engangsbeløp første år) Markedsføring, design (engangsbeløp første år) Prosjektledelse/prosjektbibliotek (årlig beløp) Tjenester kjøpt av andre: Dramapedagoger, barnekunstt- og musikkformidlere Utarbeiding av program Kurs og møter Totale utgifter Inntekter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Fredrikstad bibliotek egeninnsats; Prosjektledelse, design, markedsføring Totale inntekter Vedleggsoversikt Beskrivelse Side 5 av 5

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Aktivt utadvendt (Ref #1133)

Aktivt utadvendt (Ref #1133) Aktivt utadvendt (Ref #1133) Søknadssum: 110000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Holmestrand kommune ved biblioteket / 838500382 Serviceboks

Detaljer

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5)

Ungdomsrevolusjonen på Gjøvik 2014 (Ref #113e23b5) Ungdomsrevolusjonen på 2014 (Ref #113e23b5) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek og litteraturhus

Detaljer

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a)

Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Barn XO - Ta språket! (Ref #8458423a) Søknadssum: 100 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52)

Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Klar, ferdig, del! (Ref #7d9d0b52) Søknadssum: 892 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Drammen bibliotek / 939214895 Grønland

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Aktive hyller (Ref #1307884069102)

Aktive hyller (Ref #1307884069102) Aktive hyller (Ref #1307884069102) Søknadssum: 429600 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Deichmanske bibliotek / 992410213 Arne Garborgs plass 4 0179

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14)

Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Bibliotekets metamorfose (Ref #99935c14) Søknadssum: 780 400 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek /

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

NAFO-prosjekt i Rygge, La meg lære!

NAFO-prosjekt i Rygge, La meg lære! NAFO-prosjekt i Rygge, La meg lære! Bruk av bokkofferter i barnehagen, hvorfor og hvordan. Av Åse Melkeraaen Fra boken Sover du ikke, Veslebjørn? Våren 2009 var 3 barnegrupper i 3 ulike barnehager i Rygge

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212)

Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Bibliotek - også litteraturhus (Ref #1318599753212) Søknadssum: 950000 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bibliotek / 974628309 Rådhuset, Postboks 289, 8001

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785)

Buskerudbibliotekene som møteplass (Ref #46097785) Buskerudene som møteplass (Ref #46097785) Søknadssum: 1 500 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Buskerud fylkes / 974606097

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen

VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen VERDIEN AV HØYTLESING Informasjonstiltak til foreldre med barn i grunnskolen Prosjektrapport 2012 Innledning Er det lov å lese på dialekt? Kan man hoppe over tekst om noe ikke føles rett å lese høyt? Er

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

Reflekterende ungdom (Ref #222de470)

Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Reflekterende ungdom (Ref #222de470) Søknadssum: 250 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lørenskog bibliotek / 974637936

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer