frisøren Pur Grønn frisør Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte vinter 2011 For frisører i Fagforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "frisøren Pur Grønn frisør Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte vinter 2011 For frisører i Fagforbundet"

Transkript

1 11 vinter 2011 frisøren Pur Grønn frisør For frisører i Fagforbundet Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte

2 2 vinter 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet for deg som jobber med opplæring av elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen, er lagt ut på skolenettet. Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver og ansvaret for de ulike aktørene i tråd med Kunnskapsløftet. Du kan klikke deg rett inn i det aktuelle tema du ønsker å fordype deg i. Her ligger temahefter, kurslederhefter, filmer og annet. Videre vil du finne filmer som også fokuserer på andre tema. Bestill etterutdanningsmateriell Utdanningsdirektoratet har trykket opp et begrenset opplag av heftene, huskekortene og en informasjonsbrosjyre om materiellet. Dette er tilgjengelig så langt lageret rekker. Du kan bestille her: Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: Utdanninger ved universiteter og høgskoler Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer Praksiskandidatopp - læring Yrkesfaglige kurs Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr ,- pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr ,- pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr ,- inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Kursutgifter Eksamensutgifter Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: Tapt arbeidsfortjeneste Reiseutgifter Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvit - teringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdannings - stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på eller ved henvendelse til Fagforbundet.

3 frisøren For organiserte frisører i Fagforbundet Lederen Vi lever i en verden hvor vi løper om kapp med tida. De fleste av oss strever med å få tida til å strekke til. Jeg leste nylig om en som beskrev oss som seigmenn (kvinner). Vi blir dradd i alle rettinger, og i tillegg strekker vi oss langt, vi skal klare alt. Jobben er absolutt viktig, og det samme er familien. Oppfølging av barn, venner, kollegaer, fritidssysler, ta vare på egen helse i form av trening og mye mer. Alt dette skal vi klare. Samtidig ser vi at åpningstidene på sentrene blir lengre og fritida skrumper inn, for mange av våre medlemmer. Det nærmer seg desember. Det er en måned da det kreves at vi frisører skal stå ekstra på. Vi må jobbe overtid, ekstra sene kvelder og i tillegg jobber noen på søndagene. Vi skal også i denne tida handle julegaver, pynte hus, bake julekaker med barna, gå på julebord og ikke minst prøve å være med barna på alle juleavslutninger. Puhhh, jeg kjenner jeg blir sliten bare av å skrive dette. Det er kanskje ikke så rart at det er flere frisører som blir syke i januar. Seigmannen har til slutt røket og må lappes sammen igjen. Jeg tror at vi alle må ta et skritt tilbake. Vi må foreta en evaluering av hverdagen vår. Vi i Fagforbundet skal se på hvordan vi kan være med å påvirke hverdagen deres i forhold til åpningstider og arbeidetider. Det finnes faktisk steder der man har laget arbeidsplaner som faktisk kan kombineres med familie og sosialt liv. I tillegg har de fleste av disse stedene lavere fravær og også en mer stabil arbeidsstokk. Tilrettelegging på jobben er viktig, også i desember. Vær med å påvirke til en positiv endring. Du kan lese mer om dette i bladet. Mitt råd til dere er: Ta ansvar for egen tid - prøv å finn litt tid hver dag til å trekke pusten. Nyt lukten av jul og lyden av julesang. En riktig god jul til dere alle sammen! Innhold Sykemeldt, hva nå? 4 Kjemisk hverdag 6 Pur grønn salong 8 Høyt arbeidspress 10 Svenneprøve og arbeid 11 Seier i forliksrådet 12 Frisørens ektemann 14 Forbud mot skadelig hudpleie 15 Medbestemmelse 17 Ingunn Reistad Jacobsen Leder Fagredaktør Janne Ottersen Fraas Tlf E-post: Lay-out Hege Lill O. Hammersbøen ANNONSEANSVARLIG Fagforbundet Trykk NR1 trykk Grefslie as Ansvarlig utgiver Postboks 7003 f ed v St. Olavsplass Oslo 0130 Tlf E-post:

4 4 vinter 2011 Sykemeldt -hva nå? Reglene for oppfølging av sykmeldte ble skjerpet 1.Juli i år. Det er muligens årsaken til at vi har fått mange spørsmål om regelverket rundt sykmelding og tilrettelegging. I denne forbindelse har flere tillitsvalgte i Frisørenes Fagforening fått en orientering fra Ida Margrethe Ryssdal, rådgiver ved Arbeidslivssenteret i Hordaland. Et senter som driver med oppfølging av sykmeldte og tilrettelegging. Tekst: Ingunn R. Jacobsen og Bjørg Marie L. Myrekrok

5 For organiserte frisører i Fagforbundet 5 Støtte etter behov NAV Arbeidslivssenteret er et ressurs- og kompetansesenter som bistår IA- bedrifter med å lage handlingsplaner og forebyggende HMS arbeid. En IA- bedrift har tatt den overordna avtalen mellom partene i arbeidslivet og regjeringen ned på lokalt nivå, mellom arbeidsgiver- arbeidstakerarbeidslivssenteret. I dag er det ca. 2,4 millioner mennesker i arbeidsstyrken, mens ca står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Halvparten av disse er uføretrygdet. Det er politisk enighet om å få ned antallet på NAV ytelser. De som har behov skal fortsatt få støtte, men målet er å få flere tilbake til jobb. Det er bakgrunnen for de nye regelendringene. Dersom dette ikke er i havn innen 2013 kan det bli andre måter å få ned utgiftene til sykefraværet på. Det kan være snakk om karensdager (dager du selv betaler for) eller øke antall dager arbeidsgiver betaler for. Sykemelding Hvis du er sykmeldt har du rett til tidlig og tett oppfølging, og du har også noen plikter. Målet er å unngå unødig langvarig sykefravær. En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer at du kan være på jobb, men ofte er det mulig å være delvis i arbeid. Din sykmelder skal derfor vurdere gradert (delvis) sykmelding og diskutere muligheter og løsninger med deg. Mens du er sykmeldt, skal du følges opp underveis. Hvis du har en arbeidsgiver, er det arbeidsgiveren som har hovedansvar for oppfølgingen. I frisørbransjen ser vi at statistikkene viser at det er mest langtids sykefravær. Vi i foreninga har en formening om at dette skyldes i stor grad provisjonslønn og lojalitet ovenfor kunder og kollegaer. Vi biter tenna sammen og går på jobb, helt til vi ikke klarer mer. Resultatet er da ofte langtidssykemelding. Hva gjør vi? Det finnes ulike løsninger. Avventende sykemelding, da skal du i samarbeid med sjefen se om du kan fortsette å arbeide med tilrettelagt arbeid. Om tilrettelegging blir vanskelig å få til eller ikke fungerer for den ansatte slik man håpet, blir sykemeldingen gjeldende. Arbeidsgiverperioden gjelder da fra den dato du får avventende sykmelding. Om tilretteleggingen fungerer så faller sykemeldingen bort og du unngår den i sin helhet. Gradert sykemelding, da kan den ansatte være på jobb hele tida, men yte ut i fra hva man klarer i forhold til de helseproblemer du har. Et eksempel er at du med en 50 prosent gradert sykmelding, kan tilrettelegge slik at du er på jobben hele dagen, men kun klipper annen hver kunde. Da vil du slippe å måtte være helt borte fra jobben. Det som er viktig er at du i samarbeid med arbeidsgiver setter deg ned og diskuterer ulike løsninger. Kanskje du kan ta deg av lærlingene - eller ha litt lengre pauser? Lag en plan Uansett skal det lages en plan for oppfølging som du skal bidra til å gjennomføre. Du har også plikt til å delta på dialogmøter. Der skal oppfølgingsplanen og framdrift være tema. Som hovedregel er alle sykmeldte forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak. For å ha rett til sykepenger, er det også et krav at du prøver deg i jobb så snart det er medisinsk forsvarlig. Hvis du Dette er de viktigste oppfølgingsaktivitetene: ikke oppfyller disse pliktene, kan sykepengene dine bli stanset. Arbeidsgiver har ikke krav på å få vite noe om tilstand/diagnose. Det eneste arbeidsgiver har plikt til å kartlegge er restarbeidsevnen din (hva kan du klare å gjøre). Sånn kan det legges til rette for at du som arbeidstaker skal kunne bidra på jobb og unngå sykemelding. Dette er noe som skal gjøres i samråd med arbeidstaker og om nødvendig lege. Arbeidsgiver er ansvarlig Arbeidsgiveren din har hovedansvaret for å tilrettelegge og oppfølging på arbeidsplassen. Derfor er det viktig at dere har tett kontakt mens du er sykmeldt. Arbeidsgiveren din har plikt til å legge arbeidet til rette for deg så langt det er mulig. Du som arbeidstaker har plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Du må være innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid, hvis det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene. Innen fire uker: Arbeidsgiveren din skal ta initiativ til å utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg. Planen skal godkjennes av deg, og den som har sykmeldt deg skal ha kopi av planen når den er utarbeidet. Innen sju uker: Arbeidsgiveren din skal innkalle deg til dialogmøte 1. Bedriftshelsetjenesten og sykmelder kan også være med på møtet. Åtte uker: NAV og sykmelder skal vurdere om du kan være delvis i arbeid, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen. Innen seks måneder: NAV skal innkalle deg til dialogmøte 2 sammen med arbeidsgiveren din og eventuelt med den som har sykmeldt deg. Du kan ta initiativ til dialogmøte hvis du mener du har behov for det.

6 6 vinter 2011 Vår kjemiske hverdag Frisørenes Fagforening er opptatt av frisørenes arbeidsmiljø. Vi er opptatt av at ingen skal bli syke av jobben sin og klare å fungere som frisør i mange år, helst til de blir pensjonister. Tekst:Janne Ottersen Fraas For få år siden var det liten eller ingen tanker om hvorfor frisørene fikk allergier og forlot yrket tidlig. Det er også kort tid siden vi klarte å få oppmerksomhet på bruk av hansker. Tidligere var vi mest opptatt av å beskytte oss mot fargeflekker på hendene. Det er gledelig at vi nå ser at interessen for en frisørhverdag uten skadelig kjemi øker. Risiko Fremdeles setter Frisørenes Fagforening store spørsmålstegnene ved håndhevingen av Arbeidsmiljølovens (AML) 4-5 (2): "Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre farlig for arbeidstakerne". Vi tror en rekke av de produktene frisørene jobber med til daglig innebærer risiko for helseskade. Disse skal erstattes med mindre skadelige produkter etter denne bestemmelsen. Frisørenes Fagforening har forsøkt å få svar fra Arbeidstilsynet og Mattilsynet, om ikke AMLs 4-5 betyr at enkelte stoffer bør fases ut og erstattes. Vi har ikke fått noe klart svar. Tilsynene viser bare til EU og kosmetikkdirektivet. Usikkerhet Det mangler ikke på henvendelser til fagforeningskontoret fra frisører, kunder og journalister om hårfarge og andre frisørprodukter innebærer helsefare for barn, gravide og folk flest. Det er uten tvil en del stoffer som er problematiske og kan innebære helseskade. Det kan du se når du leser på innholdsfortegnelsene. Utfordringen er som kjent: EU godkjenner stoffene i små mengder og frisørene er langt mer utsatt enn en vanlig forbruker. Danske helsemyndigheter fraråder gravide og barn å farge håret. Vi får også tilbakemelding fra frisører som sier at legene sykemelder gravide frisører eller de anbefaler dem å unngå hårfarge. Det blir flere og flere Grønne frisører i Norge og våre naboland. Det blir også heldigvis stadig flere produkter på positivlista. I høst hadde Frisørenes Fagforening kurs i dette temaet og andre sider ved vårt arbeidsmiljø, som var spennende og positivt. Dette er et omfattende tema, som kjent har vi laget boka; Grønn Frisør, en trygg og god arbeidsplass, som vi har sendt til alle skoler og medlemmene våre, vi har flere på lager og den ligger på nett

7 For organiserte frisører i Fagforbundet 7 Utlysning av Vox-midler til opplæring Vox lyser ut 83 millioner kroner til basiskompetanse i arbeidslivet. Vox: Vox - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. (Foto: Vox) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Svake leseferdigheter er tredje viktigste årsak til utstøting fra arbeidslivet. Vox kommer nå med en ny utlysning av midler til programmet for basiskompetanse i arbeidslivet. Det går nå an å søke om midler til opplæring i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Tillitsvalgte og avdelinger, samt private og offentlig virksomheter kan søke. Søknadsfristen er 19. januar voksne i Norge mangler grunnleggende ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av den norske befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger. BKA er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Effektivisering og kvalitetssikring gjør at det kreves stadig mer av den enkelte arbeidstaker. Skriftlig rapportering og bruk av data er nå helt vanlig i de fleste yrker. Mange arbeidstakere trenger å heve basiskompetansen for å henge med. Siden programmets start i 2006 har 230 virksomheter fått til sammen 65 millioner kroner i støtte til opplæring på arbeidsplassen. Det er Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, som forvalter midlene. Søknadsfrist er 19. januar Med forbehold om Stortingets godkjennelse. Hele programteksten finner du på

8 8 vinter 2011 & Grønn skjønn Det var ønsket om å skape noe eget som var drivkraften vår. Når vi først skulle etablere en egen salong var det viktig for oss å satse på et konsept som vi føler er framtidsrettet, forteller Heidi Kjønnø og Rita Steinsland i Pur grønn frisør i Haugesund. De ønsket seg en frisørsalong hvor helse, avslapping, gode produkter og trender var det viktigste. Tekst:Janne Ottersen Fraas Heidi og Rita startet i sommer Pur grønn frisør i Haugesund. Det er en sjanse å ta, spesielt med et nytt konsept, men jentene følte tida var inne for å satse. Mange tidligere kunder har fulgt med dem, og de ser ut til å trives med forandringen og interessen for det grønne konseptet er stor hos nye og gamle kunder. Inspirasjon Det krever en del for å kvalifisere seg til å være Grønn Frisør, og en kan jo spørre de modige jentene hvor de har hentet kunnskap og inspirasjon fra? -Kunnskapen har vi hovedsaklig fått gjennom kontakt med andre grønne salonger og informasjon på nett. Vi var på et lærerikt kurs hos Balanzera i Oslo, hvor vi lærte mye om produkter og ble inspirert. Fagforbundets sider om Grønn Frisør har også vært til stor hjelp. Vi har hatt interessen siden vi leste om grønne salonger som Zenz i København og Huldra i Bergen for flere år siden. Vi synes begge at det er interessant og framtidsrettet å jobbe med produkter som er mindre skadelige både for oss selv og kundene. Jo mer vi lærer om farlig kjemi i hår -og kosmetikkprodukter, jo sikrere er vi på at vi har tatt et godt valg, sier to entusiastiske frisører. Allergiske reaksjoner Både Heidi og Rita har hatt kunder i stolen som har hatt allergiske reaksjoner. Alt fra kløe, hevelse og svie i hodebunnen til pusteproblemer. De har sett kunder som må til legevakt på grunn av allergiske reaksjoner.

9 For organiserte frisører i Fagforbundet Vi besøker Selv om det er et fåtall som får reaksjoner som krever legehjelp, er det mange som føler ubehag ved kjemiske behandlinger. -Vi tror at få satser grønt fordi de tror det er mer komplisert enn det egentlig er. Du føler en trygghet i de tradisjonelle produktene i forhold til resultatet ovenfor kunden. De grønne hårfargene har for eksempel noen utfordringer når det gjelder dekkevnen. Likevel er det også mange fordeler. Vi ser jo at mange har en grønn serie ved siden av de tradisjonelle, noe som sier oss at vi er på rett vei, mener Heidi og Rita. Prosess Jentene i Pur mener selv at det egentlig ikke vært så vanskelig å komme i gang, fordi de fikk god hjelp av Balanzera. - Vi har også tatt mange telefoner til både Huldra og Floke. Det er viktig at vi som grønne frisører hjelper hverandre og nye interesserte i gang med informasjon om produkter og bruksmåter. Vi er selvfølgelig i en læringsprosess og gjør stadig nye erfaringer, sier de to. Responsen fra media har vært kjempebra, med gode oppslag i lokalaviser, der både Fagforbundet og Grønn hverdag ble trukket inn. Salongen har vært godt besøkt fra dag en, så det virker som det er god interesse for grønn frisør på Haugalandet. Flere av kundene synes det var på tide! Det er riktig som det hevdes at en bør være stødig i fargeteori for å lykkes med produktene. -Man må tenke litt mer på fargestjerna og på hvordan produktene er oppbygd og fungerer. De fleste sitter nok inne med den kunnskapen, den må kanskje bare børstes litt støv av, smiler jentene. Gode lysforhold og et romslig lokale har vært viktig for etableringen av Pur. Heldigvis fant de et lokale som ikke krevde så mye oppussing. Salongen har god plass, eget klippe og lekerom til barn, treningsmatte på pauserommet og der har potensial til flere ansatte. Rita og Heidi har tatt steget fra å være ansatte til å starte for seg selv. Vi spør de avslutningsvis om hva som er det beste og verste med den avgjørelsen. Å være frisør er en veldig positiv jobb, vi får lov til å gjøre folk finere og gladere hver dag. Det er stadig nye utfordringer, oppgaver og masse mulighet for utvikling. Det beste ved å drive selv er at en bestemmer mer over arbeidsdagen, hvordan en vil ha det i salongen og over egen utvikling/framtid. Det verste er og aldri å ha helt fri, tanken på å bli syk er ganske skremmende og at det er et stort ansvar. Samtidig gjør ansvaret at en er mer bevisst og våken i alt en gjør. Frisørenes Fagforening takker for at Heidi og Rita ville dele sine erfaringer med oss og ønsker jentene lykke til videre. 9

10 10 vinter 2011 For høyt arbeidspress En undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at halvparten av norske yrkesutøvere sier de har for mye å gjøre på jobb og at høyt arbeidspress hindrer dem i å gjøre jobben skikkelig. Mange mener at de ikke får lønn som fortjent. NOA: Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 Status og utviklingstrekk (Foto: Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse) Tall fra Faktabok 2011, utgitt av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA), som er tilknyttet Statens arbeidsmiljøinstitutt, viser at 42 prosent av norske yrkesutøvere svarer at de har så mye å gjøre på jobb at de minst en gang i uka må sløyfe lunsjen, jobbe utover vanlig arbeidstid eller ta arbeid med hjem. 6 av 10 norske arbeidstakere sier at de opplever krav om å arbeide i et høyt tempo. Dette gjelder spesielt helsepersonell, servicepersonell i hotell- og restaurantbransjen, finansfolk og jurister. Undersøkelsen viser også at en høy andel, flest blant kvinner, synes at de ikke får lønn som fortjent. Rundt halvparten av de som arbeider i helse- og sosialsektoren er i denne kategorien. Andelen norske arbeidstakere som oppgir å ha stramme tidsfrister ligger på 68 prosent. Det er på linje med tallene fra Finland, Sverige, Tyskland og Storbritannia, og høyere enn snittet i Europa, som ligger på 60 prosent. I undersøkelsen oppgir likevel 90 prosent av norske yrkesutøvere at de har det bra på jobben.

11 For organiserte frisører i Fagforbundet 11 Svenneprøven og læretida Vi får stadig henvendelser og spørsmål rundt svenneprøven. Det er veldig viktig at alle som går opp, på best mulig måte får vist hva de kan. Da er det bra å være godt forberedt. Det finnes en god nettside, med spørsmål og svar og ikke minst tegneeksempler som vi vil anbefale lærlinger og faglige ledere. Her får dere svar på det meste: Tekst:Monica Syvertsen Det er en stor debatt i Norge om hvordan vi skal få flest mulig til å gjennomføre videregående skole og ende opp med svennebrev eller studiekompetanse. En del sliter med å få læreplass og blir utestengt av den grunn, mens andre opplever at de har valgt feil og slutter. På fagforeningskontoret møter vi de lærlingene som har støtt på utfordringer som ligger utenfor dette, men som i mange tilfeller konkluderes med feilvalg - avbrutt lærekontrakt etter enighet. Utfordringene i frisørfaget kan være mange: kommunikasjon og forventningsavklaring, forståelse for hva læretida skal inneholde og det å ha respekt for hverandre. Forventningsavklaring, gjennomgang av læreplan, og arbeidsavtale fra dag én, burde prioriteres. Den ansvarlige bør helst ha en viss pedagogisk kompetanse. Læretiden er en del av det videregående løpet, derfor burde det stilles større krav til lærebedriftene, og hvem som har det faglige ansvaret. Det er innspill vi får fra våre medlemmer. Dersom vi vil ha de beste fagfolka, må vi også stille krav til faglige ledere. Hvorfor er det slik at det Flere spørsmål? se: på skolen er godt utdannede pedagoger, mens det i læretiden ikke kreves noe ekstra. Mange lærlinger forteller at de føler seg overlatt til seg selv. Arbeidsgiverne mener at lærlingstøtten bør være like stor som kostnaden for en skoleplass. Da burde det også kreves pedagogisk kompetanse i bedriftene. Vi tror også at krav til veileder kan være med på å øke yrkesstoltheten og statusen for yrkesfagene og lærebedriftene. De vanligste henvendelsene på kontoret er: Hvilken lønn skal jeg ha? Ikke alle har dette nedfelt i arbeidsavtalen. Dessverre er det fremdeles en del lærlinger som ikke har arbeidskontrakt! Hva skal jeg ha i lønn når jeg står alene, og er det riktig at jeg skal stå alene? Mange lærlinger godtar å stå alene, med lav lærlinglønn. Det er en vanlig spore til konflikt. Dersom en lærling står alene, og får beskjed om at hun er flink nok til det, men lønnes lavere enn hjelpearbeidere (og med offentlig støtte), blir det helt feil. Lærlinger går i lære, og skal lære av noen!. Frisørlærlinger som jobber med kunder, skal vite hvem de kan støtte seg til (som er ansvarlige), og det kan ikke være en svenn som ikke er til stede. Det gir ikke flinke fagfolk.

12 12 vinter 2011 Seier i forliksrådet Lise oppdaget at hun hadde gått på feil lærlinglønn over lengre tid. Da vi satte oss ned og regnet på dette, så vi at det faktisk dreide seg om over kroner. Tekst: Ingunn Reistad Jacobsen Vi oppfordret Lise til å ta kontakt med sjefen for å finne en løsning. Lise hadde et møte med sjefen sin, som bekreftet at hun beklageligvis hadde fått for lite lønn. Dette skulle hun selvfølgelig få tilbake. Men arbeidsgiver hadde også noe mer på hjertet, Lise hadde under deler av læretiden sin gått en dag i uken på skole, og dette hadde hun fått lønn for. Nå hadde arbeidsgiver funnet ut at det skulle hun ikke ha fått - så han skulle lage et motregnestykke. Han trakk henne i lønn for de timene hun hadde vært på skole. Lise kontaktet oss igjen. Siden hun ikke kom noe lenger med sin sak, overtok vi. I lærekontrakten hennes kom det klart fram at hun fulgte den gjeldene tariffavtalen og her står det skrevet at hun skal ha lønn for skolegang i læretida si. Vi sendte flere brev til arbeidsgiver. Han stod hardt på sitt og hevdet at hun ikke hadde rett på lønn for den tid hun gikk på skolen. Dessverre gikk det så langt at saken havnet i forliksrådet. Her vant vi fram med våre påstander på alle punkt. Vi er selvfølgelig glade for at vi vant og at Lise endelig skal få sin rettmessige lønn. Vi synes samtidig at det er trist at slike saker ikke løses på et langt lavere nivå. Deltid gir full ansiennitet Flertallet i Arbeidsretten har slått fast at deltid skal gi full ansiennitet. Dommen kom i en sak der Fagforbundet stevnet en barnehage inn for Arbeidsretten. Illustrasjon: Trude Tjensvold Fagforbundet hevdet at tariffavtalens bestemmelser om ansiennitet gjelder for alle i faste stillinger, uavhengig av stillingsstørrelsen. Dette er også en problemstilling vi i Frisørenes Fagforening har stått ovenfor, så vi er glad for denne dommens presisering. I dette tilfellet ble det hevdet at en ansatt i halv stilling bare skulle få medregnet et halvt års ansiennitet for hvert år hun hadde arbeidet før tilsetting. Dette fikk de altså ikke gjennomslag for i retten. Har krevd likebehandling Fagforbundets standpunkt i denne saken er i tråd med forbundets krav i forhandlingene. Fagforbundet har alltid stått fast på at heltidsansatte og deltidsansatte skal likebehandles, med mindre det framkommer unntak i tariffavtalen. Flertallet i Arbeidsretten ga Fagforbundet fullt medhold. - Dette er en viktig prinsipiell seier, sier Fagforbundets nestleder Mette Nord.

13 For organiserte frisører i Fagforbundet 13 Innkalling til Årsmøte Fagforbundet Frisørenes Fagforening innkaller til Årsmøte. Tid: Mandag 16. januar 2012 Kl: Sted: Bergen Årsmøtet refererer hva Frisørenes Fagforning har gjort det siste året og legger frem planer for neste år, behandler innkommende forslag, budsjett og valg. 1. Styrets beretning 2. Regnskapet 3. Innkomne forslag 4. Handlingsplan 5. Bevilgninger og forslag til budsjett 6. Valg Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må sendes styre innen 16. Desember 2011 eller Frisørenes Fagforening PB Dreggen 5835 Bergen) Endelig saksliste og møtested vil bli kunngjort på våre nettsider. Vi vil servere mat på Årsmøte, så vi ber om tilbakemelding, fra de som ønsker å komme. Frisørenes Fagforening ønsker Velkommen til Årsmøte

14 14 vinter 2011 ektemannens hjørne Frisørens ektemann Klokka er 0425 tidlig en helt normalt kjedelig onsdagsmorgen. Deadline for Frisørens Ektemann er sikkert passert med flere dager, og jeg MÅ prestere! Jeg har sagt at jeg jobber best under press, men med 3 timers søvn er det ikke lett. Hvem pokker tar badstue etter midnatt og utløser brannalarmen slik at sårt tiltrengt skjønnhetssøvn blir forpurret? Kjenner at behovet for å finne en syndebukk er stort. Ikke har vi internettdekning heller, så om jeg nå klarer å sette noen ord på papiret så er det søren ikke sikkert at jeg klarer å få sendt det fra meg. Tidligere i kveld satt jeg på dass og snakket hjem på Viber, hvorfor fungerer ikke dritten nå da? De æ noggo i kvar gard, har jeg hørt. Vet ikke hvem som sa det, men er ganske sikker på at det var en eller annen dølaværing som i et øyeblikk av selvinnsikt var hellig overbevist om at det var flere steder enn hos han ting ikke fungerte helt som det skulle alltid. Mye fungerer heldigvis bra om bord her. Vi har systemer som ivaretar det meste som gjelder folks ve og vel. Om kokken nesten skjærer seg i fingeren så rapporteres det og tiltak blir iverksatt slik at det ikke skjer en gang til - verken her eller hos andre skip i rederiet. Blir folk utsatt for noe helsefarlig, så rapporteres det. Uansett hvor bagatellmessig det kan virke så fører rapportene til at ting blir gjort. Har noen hatt en uheldig reaksjon på noe, så fører rapporten til at dette blir tatt bort fra beholdningen og erstattet med noe som folk ikke reagerer på. I tillegg blir sakene meldt til NAV slik at man senere for eksempel kan dokumentere yrkesskade. Jeg har spurt min frisørfru om det finnes noe slikt i frisørbransjen. Noe som fanger opp om lærlingen får sjampo i øyet eller når frisøren kutter seg på saksa? For ikke å snakke om reaksjoner på diverse stoffer, det er jo særdeles mye kjemi ute i salongene. Og det I det siste har det vært mye om uheldige stoffer i forskjellige frisørprodukter. Det har jo tatt livet av mus i laboratorieforsøk! er ikke alt som er like heldig vil jeg tro. Fruen får jo tilsendt mye rart i jobben som frisør. I det siste har det vært mye om uheldige stoffer i forskjellige frisørprodukter, PPD og toulene 2,5 diamine, for eksempel, har jeg hørt skal være nasty greier. Det har jo tatt livet av musefoster i laboratorieforsøk. Jeg mener, hallo! Musa daua!! Hansker hjelper heller ikke! Jeg skal ikke late som om jeg forstår hva disse stoffene gjør, men jeg spør meg om hvor systemene er som skal ivareta sikkerheten til frisørene? Her må jo være noe? Hvor er arbeidstilsynet? Om bord her, og som ansatt i forsvaret, er vi fritatt fra arbeidsmiljøloven. Men i en frisørsalong må vel arbeidstilsynet ha en ting eller to de burde ha sagt? Eller er det kun når menn ramler ned med malingsbøttene sine fra stillaser og hustak og slår seg i hjel at de finner det viktig nok å komme med korrigerende tiltak? Kjenner at jeg blir litt trekt opp og forbanna av hele greiene. Det finnes sikkert ingen statistikk på hvor mange frisørdamer som har abortert på grunn av farlige kjemiske sammensetninger i stoffene de jobber med daglig, men der er sikkert noen. Jeg mener, når laboratoriemusene dauer, bør man ikke ta hintet? Er ikke det en indikasjon på at noe galt er fatt? Er det ikke derfor man har mus? Fanken, har fremdeles ikke internettdekning. Klokka er 0525, to og en halv time igjen av vakta. Mon tro om elektrikeren blir sur om jeg vekker han for å få peila inn rette satellitten. Tror jeg spør etter frokost, heller. Dritt! Forlanger ikke mye, men det hadde vært fint om dritten funker når vi har den installert! Jaja, to uker til hjemkomst. Blir godt å komme seg hjem til ungene. Og kjerringa ikke minst! Frisør på tyvende året omtrent Håper at musa ikke har daua!

15 For organiserte frisører i Fagforbundet 15 Krever forbud mot skadelig hudpleie Forbrukerrådet er svært bekymret over hormonforstyrrende stoffer de har funnet i over 1200 av 3000 undersøkte kroppspleie- og kosmetikkprodukter. De frykter virkningene dette kan ha på barna dine. Nå krever Forbrukerrådet et forbud. Tekst: Elin Vestrum Rådgiver Forbrukerrådet har gjort en omfattende kartlegging som viser at det finnes ett eller flere hormonforstyrrende stoffer i 40 prosent av over 3000 kartlagte produkter. Produkter med hormonforstyrrende stoffer er så vanlige at det er umulig for forbrukere å unngå dem, sier Audun Skeidsvoll, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet. Vi har et for svakt regelverk på dette området i Norge. Forbrukerrådet mener det er på tide at stoffene forbys. Urovekkende forskning Parabener er bare noen av de 17 stoffene på EUs prioriterte liste over hormonforstyrrende stoffer. De brukes blant annet som konserveringsmidler og solfiltre. På baderommet finnes de over alt: i deodoranter, barberskum, hårpleieprodukter, hudkremer, solkrem, såper og sjampo. Forbrukerrådet frykter for virkningen stoffene kan ha, og er bekymret for barn og unge som er spesielt sårbare. Forskning på dyr viser at stoffene har hormonforstyrrende effekt og forskere mener de kan gi økt forekomst av brystkreft, testikkelkreft, dårlig sædkvalitet og deformerte kjønnsorgan, såkalt krytorkisme, hos mennesker.virkningene av stoffene lar vente på seg, men er alvorlige. Dyreforsøk har påvist at gravide hunnrotter, som har vært utsatt for hormonforstyrrende stoffer, har fått avkom med skadede kjønnsorgan. En undersøkelse av den danske Miljøstyrelsen viser at toåringer får i seg flere skadelige stoffer enn man tidligere trodde. Flere forskere mistenker også en sammenheng mellom hormonforstyrrende stoffer og tidlig pubertet hos jenter og dårligere sædkvalitet hos gutter. Tillater for mye Norske myndigheter mener en liten mengde av stoffene er ufarlig, og tillater derfor små mengder kjemikalier som virker hormonforstyrrende. Audun Skeidsvoll, forbrukerpolitisk direktør i Forbrukerrådet, er bekymret for det forskere kaller «cocktail-effekten». Selv om det ikke er en skadelig mengde i enkeltprodukter, frykter vi for konsekvensen av totalsummen av hormonforstyrrende stoffer vi får i oss hver dag. Vi er bekymret for hvordan dette kan påvirke helsen vår og spesielt er vi bekymret for barns helse, sier Skeidsvoll. Han etterlyser en føre-var-holdning. Forskerne er uenige om hvilke virkninger stoffene har, men vi mener at denne tvilen bør komme forbrukerne til gode. Å tillate disse stoffene er å gamble med helsen vår og spesielt med barns helse. Det er ikke Forbrukerrådet villig til, og derfor krever vi et forbud sier Skeidsvoll. Forbud i Europa Flere steder i Europa ønsker man nå et forbud mot hormonforstyrrende stoffer i forbrukerprodukter. Danske myndigheter har forbudt propylparaben og butylparaben i produkter til barn under tre år. Frankrike har forbudt stoffet 3-Benzylidene camphor. 35 danske produsenter har faset ut all bruk av de 17 stoffene, og danske apotek har faset ut de 17 stoffene i egne merkevarer. Nå må også norske myndigheter gripe inn, sier Skeidsvoll. Ansvarsfraskrivelse Forbrukerrådet ber nå detaljhandelen og produsentene om å ta ansvar og fjerne produkter med disse stoffene fra hyllene og fase de hormonforstyrrende kjemikaliene ut av sine produkter snarest. Forbrukerrådet mener det store omfanget av skadelige stoffer i kosmetikk og kroppspleieprodukter vitner om ansvarsfraskrivelse fra industriens side. De skyver myndighetene foran seg, og de lemper risikoen over på våre barn, deg og meg, sier Skeidsvoll. Han mener kosmetikkindustrien utsetter forbrukere for risiko som er helt unødvendig. Det går fint an å lage kosmetikk og kroppspleieprodukter uten disse hormonforstyrrende kjemikaliene. Det er svanemerkede produkter et godt eksempel på. Hormonsjekk-app hjelper deg Hver enkelt forbruker kan nå sjekke innholdet i egen baderomshylle og i butikkhyllene ved hjelp av en app som lastes ned til mobilen, eller ved å gå inn på hormonsjekk.no.

16 16 vinter 2011 Tredoble vervepoeng fra 14. november ut året Resten av året kan du verve alle dine venner og kolleger og få igjen for det i tredobbelt monn! Fra 14. november får du tredoble vervepoeng for hver eneste verving. Det betyr at du kan ta ut en vervepremie som er verdt 3 vervinger for bare en eneste verving. Fagforbundet øker stadig, og blir et større og sterkere forbund for hver dag. Under Fagforbundsukene i begynnelsen av november har vi fått mange nye medlemmer. Ved å innføre tredoble vervepoeng for alle vervinger fra og med 14. november og ut året i 2011, ønsker vi å motivere medlemmer og tillitsvalgte til å verve enda flere medlemmer. Sammen står vi sterkest! VERVEKAMPANJE2011 Det er lett å verve Gjør det du også flotte vervepremier Stift her Stift her INNMELDINGS- OG VERVEKUPONG 01/11 04/11 02/11 05/11 03/11 06/11 Pb 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T Etternavn Fornavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Tlf. mobil eller privat E-post Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopp lysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato Underskrift VED VERVING AV 1 MEDLEM kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/11 Koss øretelefoner 02/11 Stelton Brødpose, farger: Sort, natur, rød 03/11 Fiskars Tur-/fritidssag m/belteklips 04/11 Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl 05/11 Rosendahl Grand Cru vannkaraffel 06/11 Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre, flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Tlf.nr. Yrke Stilling Prosent Fylke Har du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: eller e-post: FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Høgskole Universitet Lærling, gratis Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår Elever under 20 år (gratis) 1 VG1 VG2 VG3 Studiested/lærlingplass Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Etternavn Fødsels- og personnr. Fornavn Adresse Postnr. Sted Tlf. pr. Tlf. arb. E-post Fagforening Fagforen.nr. Fotos: Kjell Olufsen 1 Merk at du ikke får vervepremie for å verve elever. Brett sammen og stift så langt ut i kanten som mulig.

17 For organiserte frisører i Fagforbundet 17 Benytt mulighetene for medbestemmelse! Jeg har akkurat gjennomført et kurs om medbestemmelse i arbeidslivet. Dessverre erfarer jeg at dette ikke er formelt ivaretatt i frisørbransjen. Vi må stille krav. Tekst: Janne Ottersen Fraas Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Vi kan kreve medbestemmelse i ulike sammenhenger. For eksempel skal det være et AMU, der det er mer enn 50 ansatte. Er det mellom 20 og 50 ansatte skal det være et arbeidsmiljøutvalg, dersom en av partene (arbeidsgiver eller arbeidstakerne) krever det. I AMU skal arbeidsgivere og arbeidstakere møtes fire ganger i året. Arbeidsmiljøet skal diskuteres! Det gjelder alt som har med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Bedriftshelsetjeneste, arbeidtidsordninger, forebyggende vernetiltak og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, for å nevne noe. Frisørens Fagforening får mange henvendelser fra medlemmer som opplever at arbeidsmiljøspørsmål ikke håndteres på en god måte. Mange ansatte opplever for eksempel at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt. Ideen om AMU er begrunnet i medbestemmelse og at de som daglig står i produksjon kjenner de arbeidsmiljømessige utfordringene i den enkelte bedrift. Se Arbeidsmiljølovens 7-1 og 7-2 Representasjon i bedriftsstyrer I akseselskap (AS) med mer enn 30 ansatte, kan de ansatte kreve representasjon i styret. Reglene for representasjon i styrer er ulike for de ulike selskapsformene. Det viser seg at kun ca femti prosent av de som kan kreve styreplass gjør det. Hvorfor det er sånn, er ikke godt å si. Det kan være at de ansatte ikke kjenner til denne retten, og det kan være at ingen vil eller tørr. Vi vil likevel oppfordre våre medlemmer til å kreve innflytelse. Du kan på ingen måte ta ansvar for det som skjer i styret selv om du har en plass der, men du vil ha forslagsrett, innsyn og dermed en innflytelse på egen arbeidsplass. Det er verd å merke seg at det er bedriftene og ikke avdelingene som gir grunnlag for AMU og styrerepresentasjon. Noen ganger vet ikke de ansatte, hvilke avdelinger som går inn under samme bedrift, men her er det bare å starte undersøkelser, slike opplysninger kan man for eksempel finne i Brønnøysundregisteret eller

18 vinter 2011 Ny som Da har du kanskje ønske om å sette deg inn i oppgaven.ta kontakt med noen i styret i Frisørenes Fagforening. Nordisk tillitsvalgt? Frisør Union (NFU) som er en arbeidstakersammenslutning for de nordiske frisører, har fått egen hjemmeside. Ta en titt på hva NFU driver med. Se : Søndagsåpne salonger -Hvordan er reglene for søndagsåpne salonger? Frisøransatte driver tjenesteytende næring og skal som hovedregel ikke jobbe søndager eller netter jf. Arbeidsmiljøloven og Det er direktoratet for arbeidstilsynet som har vurdert frisører som tjenesteytende næring. Det betyr at ingen frisører kan pålegges å jobbe netter eller søndager med mindre de selv vil, og det er inngått skriftlig avtale med tillitsvalgte jf. Arbeidsmiljøloven ( De som inngår avtale om søndagsåpent, må ikke glemme skriftlig avtale om lønn for dette). facebook Frisørenes Fagforening er på facebook! Dette er den raskeste måten vi kan oppdatere våre medlemmer om hva som skjer, bli med du også. Vi har også egen nettside: www. frisorene.no Riktig ventilasjon Riktig ventilasjon er viktig for å sikre et godt og forsvarlig inneklima. Denne brosjyren er et hjelpemiddel for å planlegge ventilasjon i frisørsalonger. Brosjyren er tilgjengelig for gratis nedlasting, bl.a på

19 For organiserte frisører i Fagforbundet 19 Styret i Frisørenes forening Leder INGUNN R. JACOBSEN Hordaland Nestleder JANNE OTTERSEN FRAAS Oslo / Vil du snakke med oss? Åpningstider: Mandag til fredag kl , Kasserer MONICA SYVERTSEN Akershus / Opplæringsansvarlig BJØRG MARIE L. MYREKROK Sogn og Fjordane Styremedlem Tone Nilsen Nordland Sekretær INGER SØLSNES Møre og Romsdal Tlf Ungdomstillitsvalgt SØLVI KOBBELTVEDT Hordaland Styremedlem KRISTIN ANITA HAUGNES Troms Monica Syvertsen arbeider med medlemsregisteret vårt og kontingent. Har dere spørsmål angående dette kan dere sende en til: Vi jobber så godt vi kan for å ivareta frisørenes interesser. For å følge opp medlemmene må vi av og til gå på møter. Dette betyr at vi ikke alltid er tilgjengelige når dere vil ha tak i oss, dessverre. Legg igjen beskjed på tlf. svarer så kontakter vi dere. Er det noe viktig og dere ikke får tak i oss, ta kontakt med fagforbundets kompetansesentraler der dere bor; Oslo tlf Østlandet tlf Skien tlf Stavanger tlf Bergen tlf Midt Norge tlf Tromsø tlf Styremedlem KATJA KÅLHEIM Vest-Agder Styremedlem TONJE MERETHE PEDERSEN Telemark Styremedlem KRISTINE SVENDSEN Nord-Trøndelag Tlf Stiftet 1912 Hammersborggata 9 pb Youngstorget 0028 Oslo

20 BLAD B - Økonomi Returadresse: Frisørenes Fagforening Postboks 8770, Youngstorget, 0028 OSLO Kjære alle medlemmer For at alle fordelene med å være med i Fagforbundet Frisørenes Fagforening skal være sikret, er vi avhengige av å ha riktige opplysninger. Medlemmene er også selv ansvarlige for at vi har riktige opplysninger. Hvis du flytter, skifter arbeidsplass, ikke er trukket i fagforeningskontingent på lønnslippen (eller betalt regning selv), må vi ha beskjed. Ta kontakt med Frisørenes Fagforening eller send e-post til: FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T Etternavn Fornavn Fødsels- og personnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Tlf. mobil el. privat E-post Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Person opplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Tlf. Yrke/utdanning Stilling Prosent Fylke FYLLES UT AV STUDENTER, LÆRLINGER OG ELEVER Student, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Høgskole Universitet Lærling, gratis Lærling, inkludert LOfavør forsikringer kr 250,- per halvår Elever under 20 år (gratis) VG1 VG2 VG3 Studiested/lærlingplass FORSIKRING Ved innmelding som yrkesaktiv blir du automatisk med i LOfavørs kollektive hjemforsikring (kr 63,- per md.). I tillegg trekkes kr 16,- per md. til forbundets stønadskasse og kr 21,- per md. til Opplærings-, utviklingsog opplysningsfondet (OUO-fondet). Du blir også med i Fagforbundets gruppeforsikring en kombinert livs-, uføre-, og ulykkesforsikring, dersom du ikke reserverer deg mot denne. Forsikringen koster kr 289,- per md. OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger og studenter. Etter innmelding vil du få et brev fra oss med nærmere orientering om gruppeforsikringen, og hvor - dan du kan reservere deg. Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og lever kupongen til din lokale tillitsvalgte eller send i posten: Fagforbundet, medlemsregisteret Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) Dato Underskrift

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER. Verv og velg mellom flotte vervepremier

Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER. Verv og velg mellom flotte vervepremier Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER Verv og velg mellom flotte vervepremier Rutiner for innmeldings- og vervekupong Innmeldings- og vervekupong skal fylles ut for hvert enkelt nytt medlem. Alle

Detaljer

Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial. kapasitet respekt omtanke

Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial. kapasitet respekt omtanke Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial kapasitet respekt omtanke Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial Fagforbundet har utviklet fagstiger som dokumenterer real kompetanse

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene

Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene Mange kompetente ansatte I skolefritidsordninger rundt om i Norge er det bredde og mangfold både når det gjelder utdanning, fagkrets og alder. Barn og

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

Trygg på jobben med tariffavtale

Trygg på jobben med tariffavtale Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold 1 PB 10 5838 Bergen Fagforbundet Frisørenes Fagforening Storgata 33c, 0184 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder, Bergen Kontortid

Detaljer

frisøren God sommer Salong med Breeze Lønnsoppgjøret 2011 Lærekontrakt fra dag en Kurs for deg sommer 2011 frisører i Fagforbundet

frisøren God sommer Salong med Breeze Lønnsoppgjøret 2011 Lærekontrakt fra dag en Kurs for deg sommer 2011 frisører i Fagforbundet 11 For sommer 2011 frisøren frisører i Fagforbundet God sommer Salong med Breeze Lønnsoppgjøret 2011 Lærekontrakt fra dag en Kurs for deg 2 Sommer 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

BKA-programmet. Utlysningen for 2013

BKA-programmet. Utlysningen for 2013 BKA-programmet Utlysningen for 2013 Høsten 2012 Om Vox Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. Vi skal bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Detaljer

Fagforbundet. teologene

Fagforbundet. teologene Fagforbundet teologene Fagbevegelsen har i over hundre år kjempet for arbeidsfolks faglige og politiske rettigheter. Vi tror fortsatt på det gode interessefelleskapet mellom ulike arbeidstakergrupper.

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold PB 4064 Dreggen, 5835 Bergen Frisørenes Fagforening PB 8770 Youngstorget 0028 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte

Oppfølging av sykemeldte Hjemmeside: www.hemis.no Oppfølging av sykemeldte Oppdatert: 23. august 2014 1 Innhold Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli... 4 Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere... 5 Om sykefraværsoppfølging...

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale T A R I F F A V T A L E rygghet ldri alene ettigheter vareta ellesskap risørenes fagforening nsvar ennskap illit rbeidsmiljø over nighet Fagforbundet mai

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold T A R I F F A V T A L E rygghet ldri alene ettigheter vareta ellesskap risørenes fagforening nsvar ennskap illit rbeidsmiljø over

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010

Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA. Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Program for basiskompetanse i arbeidslivet BKA Læringsnettverkets strategiseminar 10.juni 2010 Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk er en etat under Kunnskapsdepartementet arbeider for å styrke

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010

Arbeidsmiljø i barnehagen. Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Arbeidsmiljø i barnehagen Modul 4 Kurs for arbeidsplasstillitsvalde Utdanningsforbundet Hordaland 2010 Vårt mål Barnehagen skal være en god arbeidsplass som ivaretar hver enkelt arbeidstaker på en forsvarlig

Detaljer

F A G F O R B U N D E T S. Grønn frisør En guide til frisører som jobber i Grønne salonger

F A G F O R B U N D E T S. Grønn frisør En guide til frisører som jobber i Grønne salonger F A G F O R B U N D E T S Grønn frisør En guide til frisører som jobber i Grønne salonger ii Grønn Frisør Grønn frisør er en frivillig ordning for frisørsalonger som gjør en ekstra innsats for de ansattes

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder

Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Veileder til deg som søker læreplass i Aust-Agder Velkommen som søker til læreplass Slik søker du læreplass Hvordan behandles søknaden? Er du garantert å få læreplass? Søknad og intervju Forventninger

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold

Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 572 Forskrift om Husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli

Detaljer

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket

Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket Framtida er i dine hender! Unngå håndeksem i frisøryrket omtanke solidaritet samhold Innhold: Innledning Hudirritasjoner kan starte tidlig... 3 Hudens funksjon... 4 Hva er typisk håndeksem?... 4 Ikke-allergisk

Detaljer

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1.

Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner. Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. Gjennomføring av Dialogmøte 1 og utarbeidelse av oppfølgingsplaner Rådgiver Hilde Jappe Skjærmoen Rådgiver Ingrid Kristine Kalfoss 1. november 2011 Hva vet vi virker Rutiner er kjent og følges Rollene

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer