frisøren God sommer Salong med Breeze Lønnsoppgjøret 2011 Lærekontrakt fra dag en Kurs for deg sommer 2011 frisører i Fagforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "frisøren God sommer Salong med Breeze Lønnsoppgjøret 2011 Lærekontrakt fra dag en Kurs for deg sommer 2011 frisører i Fagforbundet"

Transkript

1 11 For sommer 2011 frisøren frisører i Fagforbundet God sommer Salong med Breeze Lønnsoppgjøret 2011 Lærekontrakt fra dag en Kurs for deg

2 2 Sommer 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet for deg som jobber med opplæring av elever og lærlinger i fag- og yrkesopplæringen, er lagt ut på skolenettet. Materiellet skal inspirere til økt bevissthet om oppgaver og ansvaret for de ulike aktørene i tråd med Kunnskapsløftet. Du kan klikke deg rett inn i det aktuelle tema du ønsker å fordype deg i. Her ligger temahefter, kurslederhefter, filmer og annet. Videre vil du finne filmer som også fokuserer på andre tema. Bestill etterutdanningsmateriell Utdanningsdirektoratet har trykket opp et begrenset opplag av heftene, huskekortene og en informasjonsbrosjyre om materiellet. Dette er tilgjengelig så langt lageret rekker. Du kan bestille her: Fagforbundets utdanningsstipend Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV. Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår. Det kan søkes om støtte til: Utdanninger ved universiteter og høgskoler Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer Praksiskandidatopp - læring Yrkesfaglige kurs Lese- og skrivekurs med data Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr ,- pr. kalenderår. Kategori 2: Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr ,- pr. kalenderår. Lese- og skrivekurs Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr ,- inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår. Det kan søkes støtte til: Kursutgifter Eksamensutgifter Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes inntil kr. 2500,-) Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting) Følgende dekkes ikke: Tapt arbeidsfortjeneste Reiseutgifter Diett/mat Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes. Med dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvit - teringer fra bokhandel el. Det kan kun søkes om utdannings - stipend til en utdanning en gang pr. kalenderår. Søknaden må fremmes før utdanningen er avsluttet. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1500,-. Søknadsskjema og søkerveiledning finnes på eller ved henvendelse til Fagforbundet.

3 frisøren For organiserte frisører i Fagforbundet Lederen Nå er det sommer! Det har vært en travel vår. Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør, som vi har mellom hvert hovedoppgjør. Mellomoppgjørene er et slags justeringsoppgjør og det forhandles kun om penger. Årets oppgjør ble forhandlet av LO og NHO. Etter at partene kom til enighet oppsto det dessverre en uenighet av tolkningen av resultatet i årets mellomoppgjør. Vi er derfor ikke helt i havn og siste ord er ikke sagt i denne saken. Mer om dette i magasinet på side 10. De som har vært oppe til svenneprøven denne våren er nettopp ferdige. Mange frisører har tatt prøven etter nye retningslinjer. Vi opplever at det er knyttet en del usikkerhet til gjennomføringen av prøven. Heldigvis har vi personer på fagforeningskontoret som har vært med på å utarbeide de nye retningslinjene, slik at dere kan få svar på de spørsmål dere måtte ha. Vi trenger dyktige tillitsvalgte på alle arbeidsplassene våre. Tillitsvalgte som på en profesjonell måte kan ivareta medlemmene. I Fagforbundet har vi er gode muligheter for skolering av tillitsvalgte. Til høsten vil vi arrangere Fase 1-kurs, se side 15. Det er selve grunnopplæringen og veldig nyttig for nye tillitsvalgte (og gamle som ikke har gått kurs). Vi arbeider også med å få satt opp Fase 2, som er neste ledd i skoleringen. Når dette tilbudet blir annonsert, håper jeg at det er mange som melder seg på. Innhold Bivirkningsregister er viktig 4 Lærekontrakt fra dag en 6 Salong med Breeze 8 Lønnsoppgjøret Feriepenger 12 Frisørens ektemann 14 Småstoff 16 Vi har også i år vært rundt om i landet og besøkt arbeidsplasser og skoler. Det er alltid like hyggelig å reise ut å møte så mange spennende personer. Vi føler oss alltid velkomne så tusen takk for det. Da gjenstår det bare å si god sommer! Ingunn Reistad Jacobsen Leder Fagredaktør Janne Ottersen Fraas Tlf E-post: Lay-out Hege Lill O. Hammersbøen ANNONSEANSVARLIG Fagforbundet Trykk NR1 trykk Grefslie as Ansvarlig utgiver Postboks 7003 St. Olavsplass Oslo 0130 Tlf E-post:

4 4 Sommer 2011 Bivirkningsregisteret er viktig Gledelig nok er det endelig allment kjent at det finnes alternativer til kjemikaliene som frisørprodukter tradisjonelt har inneholdt. Frisørenes Fagforening er glad for anerkjennelsen av alternative produkter som minsker ubehag og helseskade. Tekst: Janne Ottersen Fraas Arbeidsmiljølovens 4-5 pålegger arbeidsgiver å sørge for at kjemikalier som innebærer helsefare ikke skal brukes, dersom de kan erstattes med andre som er mindre farlig for arbeidstakerne. Det er viktig at de som reagerer på produkter, sørger for å melde fra til bivirkningsregisteret. Det er særlig viktig at produkter frisørene velger bort på grunn av sterkt ubehag rapporteres til registeret. Registeret et samarbeidsprosjekt Bivirkningsregisteret ble etablert 2. juni 2008 og er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Mattilsynet. Før registeret ble etablert fikk Mattilsynet inn meldinger om bivirkninger av varierende alvorlighetsgrad ved bruk av kosmetiske produkter. De alvorligste bivirkningene har ført til innleggelse på sykehus. På bakgrunn av disse meldingene utførte Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) en undersøkelse for Mattilsynet i 2003 der utbredelsen av bivirkninger etter bruk av kosmetiske produkter ble kartlagt. Undersøkelsen viste at rundt 12 % av de spurte mente at de hadde opplevd svært ubehagelige bivirkninger. Denne undersøkelsen viser at bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter er utbredt. Verstingene Permanent hårfarge gir de alvorligste bivirkningene, mens det er flest reaksjoner på fuktighetskremer for ansikt og kropp. Dette kommer fram i den første rapporten fra Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. I løpet av de to første åra har registeret mottatt 96 meldinger. De fleste meldingene gjaldt produkttyper som fuktighetskremer, renseprodukter, solkremer og produkter for hårfarging. Generelt om registeret I følge Kosmetikklova og forskrift om meldeplikt er helsepersonell som leger, tannleger, apotekfarmasøyter og helsesøstre pålagt opplysnings- og rapporteringsplikt for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. Meldinger om bivirkninger samt samtykkeerklæring sendes til Folkehelseinstituttet som registrerer meldingene og gjør en vurdering av årsakssammenhenger. Vurderingene sendes over til Mattilsynet som har ansvar for å følge opp produktet mot produsent eller distributør. Hennatatovering: I to av de meldte tilfellene på hårfarge hadde forbrukerne ved tidligere anledninger tatt hennatatovering (midlertidig tatovering). Henna er et planteuttrekk som gir en svak farge som holder dårlig slik at andre fargestoffer blandes inn for å gi den bedre fargeegenskaper. Ett av stoffene som ofte tilsettes er Parafenylendiamin. Blandingen kalles da sort henna. Parafenylendiamin brukes også ofte i hårfarge og er, i motsetning til henna, et ekstremt sensibiliserende stoff. I en undersøkelse fra Videncenter for allergi i Danmark fant man at en stor del av år gamle barn som utviklet en allergisk reaksjon etter hårfarging, tidligere har fått utslett etter bruk av hennatatovering. Dersom man skal farge håret bør man derfor unngå å bruke midlertidig tatovering i form av sort henna. I tillegg bør man ikke farge håret dersom man ved tidligere anledninger har opplevd å få bivirkninger i form av utslett etter hårfarging (inkludert farging av øyevipper og øyebryn). Kilde: Folkehelseinstituttet Les hele rapporten : dokumenter/df751a6d55.pdf Artikkelnr: Tilgjengelige versjoner: Trykt og elektronisk Type: Rapporter Språk: Bokmål/engelsk Utgitt: April 2011 Forfatter(e): Berit Granum og Martinius Løvik Kontaktinformasjon Nasjonalt folkehelseinstitutt Telefon: Telefaks:

5 For organiserte frisører i Fagforbundet 5

6 6 Sommer 2011 Lærekontrakt Alle som går i lære skal ha en lærekontrakt. Lærekontrakten skal undertegnes før læreforholdet begynner. Tekst:Janne Ottersen Fraas fra dag en Lærekontrakten er ikke gyldig før den er godkjent av fagopplæringskontoret i fylkeskommunen. Den gjelder fra den dagen læreforholdet starter. Alle lærlinger skal også ha en arbeidsavtale for læretiden, som regulerer lønn og arbeidstid m.m. Lærlinger som har rett på videregående opplæring og er under 21 år, skal ikke ha prøvetid. Voksne lærlinger, over 21 år, har 6 måneders prøvetid. Er du lærling uten kontrakt, kontakt fagopplæringskontoret eller lærlingombudet i fylket der du der bor. Er bedriften knyttet til et opplæringskontor skal lærekontrakten skrives med opplæringskontoret og arbeidsavtalen med bedriften. Læretida skal brukes til opplæring og verdiskapning. Målet med læretida er at faget skal læres og at lærlingen skal avslutte med å ta svennebrev. Tilpasset opplæring er god opplæring Frisørenes Fagforening får en del henvendelser fra lærlinger som klager på dårlig eller lite systematisk opplæring. Det er veldig viktig at du som lærling er aktiv, kjenner til læreplanen og følger med på at det er progresjon og systematikk i veiledningen du får. Det må til for å nå måla som er fastsatt i læreplanen. Ut fra læreplanen skal det utarbeides en individuell opplæringsplan for hver lærling. Den individuelle opplæringsplanen må stadig vurderes og tilpasses hvor langt lærlingen har kommet i forhold til læreplan og målet for læretida. En individuell opplæringsplan er basert på prinsippet om tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring vil si at bedriften legger opp opplæringa i tråd med den enkelte lærlings forutsetninger og bakgrunn. Denne opplæringa skal også tilpasses virksomhetens behov. For å tilpasse opplæringa og lage individuell oppfølgningsplan, still følgende spørsmål: Hvilke oppgaver har lærlingen forutsetninger for å arbeide med? Hvordan skal lærlingen arbeide med oppgavene? Hva velger vi av metoder og prinsipper for at lærlingen skal utføre arbeidsoppgavene og lære på best mulig måte? Hvordan skal lærlingen kunne delta, påvirke, velge og bestemme læringsmål, arbeidsmåter og kjennetegn på måloppnåelse? Hvordan skal lærearbeidet kvalitetssikres og dokumenteres på en hensiktsmessig måte? Lov- og avtaleverk Tilpasset opplæring skal ta hensyn til den enkeltes evner og forutsetninger. Bedriften skal legge til rette for et godt lære- og arbeidsmiljø, jf opplæringslova. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet gratis etterutdanningsmateriell som Frisørenes Fagforening anbefaler lærebedrifter å bruke. Etterutdanningsmateriellet er beregnet på de som jobber med lærlinger i fag- og yrkesopplæring. Skolesett finnes elektronisk: Materiell kan også bestilles i papirformat: For frisørlærlinger anbefales nettsiden

7 6 Det er tid for jobbsøking! LOs digitale jobbsøkerhefte finner du på Sommerpatruljen er produsert av Landsorganisasjonen i Norge LOs sommerpatrulje besøker ungdom på arbeidsplassen for å passe på at de får det de har krav på. Har du spørsmål om lønn, arbeidstid, kontrakt, feriepenger eller lignende, kan du kontakte oss. Vi svarer på alle spørsmål om ungdom og rettigheter i jobben fra 7. juni til 13. august. Kontakt oss på eller

8 8 Sommer 2011 Salongprofil med Frisørenes Fagforening ser resultatet av mange års informasjon om det grønne alternativ, og gleder oss over nok en Grønn Frisør som er åpnet i Verdal. Tekst:Kristine Svendsen Foto: Ingelin Berg, Hattrem foto. Hva fikk dere på tanken til å starte Grønn salong på Verdal? Da vi skulle starte markedsføringen av salongen vår, fant vi fort ut at her måtte vi gjøre noe nytt og nyskapende. Det er nemlig en del konkurrenter i nærområdet. Salongen vår måtte også være et sted hvor vi kunne jobbe i lang tid uten at vi skulle bekymre oss for allergier og løsemiddelskader. Vi ville ha en Grønn salong og sjøl også få et friskere og bedre arbeidsmiljø. Da vi begynte å undersøke fant vi ut at det var langt til neste grønne salong. Var vi heldige så ville vi bli den første grønne salongen i Trøndelag! Vår salong ville gi kundene et nytt og bedre alternativ. Har dere fått god støtte ved oppstarten? Vi har fått god støtte i fra familie og kjente. Fagforbundet, Frisørenes Fagforening og LO Nord-Trøndelag har vært til stor hjelp i forhold

9 For organiserte frisører i Fagforbundet 9 til valg av produkter og hva det innebærer å drive en grønn salong. Jeg vil si at de har vært store støttespillere. Hvorfor tror dere at det er så få Grønne salonger i Norge? De fleste salonger som er i drift i flere år og som er godt innarbeidet, kan nok synes det er vanskelig å prøve noe nytt. Det er mye å sette seg inn i, og det er gjort noen forandringer i måten vi jobber på. Da vi begynte å sette oss inn i hva mange av produktene vi bruker daglig inneholder ble vi veldig overrasket. Vi tror mange frisører ikke er klar over hvor skadelig mange av produktene virkelig er. Alle har jo hørt om skader både frisører og kundene våre kan få, men ikke så mye om hvorfor. Det er stor mangel på kunnskap. Og mange tenker " det skjer ikke meg uansett" Vi har bestemt oss, vi skal i hvert fall ikke tilbake til en "gammeldags" salong. Hvilke tilbakemeldinger får dere fra kundene? Vi har fått mange gode tilbakemeldinger! Mange kunder er også veldig nysgjerrige og lurer på hva som egentlig er forskjellen. Vi har også fått testet fargene på allergikere og kan slå i bordet veldig gode resultatet. Ingen kunder har fått allergiske reaksjoner av fargene vi bruker. Merker dere forskjell med å jobbe med grønne produkter? Både ja og nei. Vi må jobbe litt annerledes, men resultatet blir på mange måter det samme som med andre produkter. Lufta i lokalet er mye lettere. Det er ingen produkter som får øynene til og renne eller nesa til å svi. Det er en stor lettelse og slippe tanken på allergi. Vi kan jo sitere en kunde: "jøss, bleikingen lukter jo faktisk litt som kokos". Har dere lærlinger? For øyeblikket har vi ei jente som er ute i praksis. Hun begynner mest sannsynlig som lærling til høsten. Vi ønsker å ta inn lærling. Vi føler vi har mye vi kan bidra med som er ganske nytt for bransjen. Har Verdal kommune vært imøtekommende i forhold til avfallshåndtering i salongen? Ja, vi har fått veiledning i hvordan avfallet skal håndteres. Hvordan ser dere på framtidsutsiktene til Breeze? Framtida ser lys ut. Vi er stolte av salongen vår og dette vil vi jobbe med så lenge vi kan. Det kommer hele tida nye produkter på markedet som kan være med og hjelpe oss mot en grønnere framtid.

10 10 Sommer 2011 Lønnsoppgjøret 2011 Lønnsoppgjøret i år var et mellomoppgjør som bygger på resultatet fra 2010 da Fagforbundet Frisørenes Fagforening fikk til en opptrappingsplan for minstelønnsatsene. Nå er det uenighet om tolkning av årets mellomoppgjør. Tekst: Ingunn Reistad Jacobsen Et mellomoppgjør betyr i praksis at LO- NHO sentralt forhandler for alle grupper i sitt område. Resultatet ble et generelt tillegg på kr. 2,- timen som skal legges på alle minstelønnssatser, lærlinger får eventuelt prosentvis av dette. Tøft i 2010 I hovedoppgjøret i fjor var Fagforbundets hovedprioritering en kraftig økning av minstelønnssatsene. Det ble et vanskelig oppgjør. Vi kom i mål med en protokollert enighet om opptrapping av minstelønnssatsene til samme nivå som frontfagene, en brukbar økning i fjor og enighet om ytterligere opptrapping i år. Opptrappingen på 3 til 4 kroner, gjeldende fra 1. april 2011 er det ikke uenighet om. ( kr 123,- per time for frisører uten svennebrev, kr 135,- per time for nyutdannet frisør, kr 137,- per time for frisør med 5 års ansiennitet og kr. 143,- per time for frisører med 10 års ansiennitet). Uenigheten står om de 2 kronene som ble forhandlet fram i mellomoppgjøret i år. Komme i tillegg Fagforbundet mener at 2 kroner skal komme på topp av allerede framforhandlet lønnsøkning i hovedoppgjøret. NHO mener at vi forhandlet fram satsene for økning i fjor, og at de 2 kronene ikke kommer i tillegg. Til Arbeidsretten Hvor mange år skal det ta før minstelønnssatsene for frisørene skal nå et akseptabelt nivå? Det er et betimelig spørsmål å stille NHO. Målet med protokolltilførselen i fjor var at minstelønnssatsene i frisøravtalen skal ligge på nivå med frontfagene, og at dette nivået skulle holdes. Det er en lang vei å gå for å oppnå dette lønnsnivået, og vi undres derfor over NHOs utspill. Uenigheten er dessverre så stor at det i skrivende stund ser det ut for at uenigheten havner i Arbeidsretten. Vi håper på en snarlig avgjørelse, følg med på våre nettsider

11 For organiserte frisører i Fagforbundet 11 Minstelønnsatser for frisører og frisørlærlinger. (dette er det ikke er uenighet, og gjelder fra 1. april 2011 inntil avklaring om eventuelt ytterligere tillegg): Frisøransatt uten svennebrev : kr per time 7.3 Frisør med Norsk svennebrev eller EU-sertifikat:Mellom 0 og 5 års ansiennitet i faget. kr per time 7.4 Mellom 5 og 10 års ansiennitet i faget : kr per time 7.5 Mer enn 10 års ansiennitet i faget : kr per time Og ikke glem Tariffavtalens 7 som også sier: Frisøroverenskomsten er en minstelønnsavtale, der de nedfelte lønnsbestemmelsene uttrykker den garanterte minsteinntekt for de arbeidstakere som omfattes av overenskomsten 9 Lønnsbestemmelser for lærlinger Prosentvis av år 2.år 3.år 4.år Skole Skole 40% 60% kr kr Utd.løp 2 Lærling/4-årsløp Ansatte som har tegnet offentlig godkjent lærekontrakt med diverse fradrag som ikke følger utdanningsløp 1. 1.år 2.år 3.år 4.år 40% 45% 50% 65% kr kr kr kr Utd.løp 4 Praksiskandidater ( 3-5 kandidater ) Ansatte u/ lærekontrakt som samler praksis i frisørfaget og som gis opplæring i frisørbedrift. 1.år 2.år 3.år 4.år 5.år 50% 60% 65% 70% 80% kr kr kr kr kr 108

12 12 Sommer 2011 Feriepenger og ferie Feriepenger må opptjenes året før ferien skal avvikles. Dersom du ikke har vært i jobb året før har du likevel rett på ferie, men ikke rett til feriepenger. Regler for opptjening Opptjeningsåret for feriepenger er det forutgående kalenderåret. Ferieåret er det året ferien avvikles. De feriepengene du tjener opp i opptjeningsåret, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret. De feriepengene som ble tjent opp i 2009 kommer til utbetaling når ferien avvikles i Hvor mye feriepenger har du krav på? Feriepengegrunnlaget skal gå fram av lønns - og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år er satsen 12,5 prosent. Dersom du omfattes av tariffavtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent og for arbeidstakere over 60 år er den 14,3 prosent. Den femte ferieuka er en del av lønnsoppgjøret mellom partene og er ikke en del av ferieloven. Du har ikke krav på vanlig lønn i ferien istedenfor prosentberegnede feriepenger. ferien kan overføres til neste år eller tas som forskuddferie. Feriepenger for avtalt overført ferie utbetales på vanlig måte, når ferien tas i dette ferieåret. Ferie som ikke er avviklet Lovendring om ferie som ble innført 1. januar 2009, sier at ferie som i strid med loven ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Ikke utbetales, som det var muligheter for før. Ferie som ikke avvikles på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon skal derimot utbetales første lønningsdag etter ferieårets utløp. Feriepenger ved oppsigelse Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Når skal feriepengene utbetales? Feriepengene utbetales normalt siste lønningsdag før ferien. Arbeidstakeren kan kreve å få utbetalt feriepengene seinest en uke før ferien tar til. Dersom ferien deles, skal feriepengene deles tilsvarende. Feriepenger skal ikke utbetales som en del av den vanlige lønna hver måned, og skal heller ikke utbetales uten at ferie tas ut. Ferietidens lengde Feriens lengde skal være 25 virkedager hvert ferieår. Gjennom en endring i ferieloven per 1. januar 2009 heter det at arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis den lovbestemte ferien innenfor ferieåret. Fastsetting av ferietid Arbeidsgiver har plikt til å drøfte feriens plassering i god tid med de ansatte. Dersom det ikke oppnås enighet fastsetter arbeidsgiver tida for ferien. Du skal ha underretning om når ferien er fastsatt seinest to måneder før ferien tar til. Tre uker av den lovbestemte ferien skal gis sammenhengende og i tidsrommet 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver kan kreve at restferien av den lovbestemte ferien (sju dager) gis sammenhengende. Inntil 12 dager av

13 For organiserte frisører i Fagforbundet 13 Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk presenterer: 11. og 12. september 2011 Sted: Bergen Konferansen vil belyse utfordringer i frisørbransjen: Hvordan skal vi som frisører klare å stå i arbeid fram til pensjonsalder? Hva kan vi selv gjøre? Hva bør vi vite? Konferanse for frisører, frisørlærere og frisørlærlinger Vi vil også ha en gjennomgang av svenneprøven, endringer etter Kunnskapsløftet. For nærmere informasjon, deltageravgift og påmelding, gå inn på: eller på no/sst Påmelding innen 15. august 2011 Spørsmål? Send e-post til:

14 14 Sommer 2011 ektemannens hjørne Frisørens ektemann! Ja, da er det generalprøve for årets ferietur. Turen går ikke langt, bare en liten dagstur, men det er uansett med fjorårets langtur friskt i minne at vi tar til med en litt uggen smak i munnen. Dama på GPS en er bytta ut med Anne Cath. Vestly og Mormor og de åtte ungene. Mormor har akkurat stoppet en lastebil for å haike tilbake til gamlehjemmet, etter at en hjulvispinvestering har ledet henne ut i et økonomisk uføre. Grunnen til at GPS-dama er bytta ut er at den førte oss ut på villspor i fjor. Etter høylydte og til dels aggressive krangler ble hun erstattet med papirkart for en kroner. Jeg synes at hovedfartsåren fra Larvik til Bø Sommarland var vel smal, for ikke å snakke om alle 30-sonene og fartsdumpene. Vi fant da fram til slutt. Får i alle fall håpe at været blir bedre enn i fjor. Mens jentene var på jentetur og shopping i Oslo, hadde jeg og gutta planer om å høre villmarkens røst og telte i stedet. Så da var det jo et paradoks at det ikke var en eneste teltplass å oppdrive på campingen utenfor det omtalte sommarlandet. Hele campingen var fylt av gladkristen ungdom på jesusleir. Campingvogn ble løsningen, en skamdyr løsning for øvrig, tror ikke du klarer å oppdrive hotellrom i hovedstaden med tilsvarende døgnpris. Turen gikk videre etter en dag i klorvann og på vannsklier, til en kompis av meg i en by litt lenger øst. Tross tilbud om tak over hodet og rammemadrasser insisterte gutta på at det skulle teltes. Så i en hage i et byggefelt i en middels stor by i Sør-Norge ble teltet satt opp. 3 m2 med luftmadrass ble blåst opp og Jeg tror nok at de fleste er enig i at kort frisyreklippet hår slår korthåret bowlingkulesveis any day. barna ble stappet ned i hver sin sovepose. De sov søtt da far kom ut noen timer senere for å legge seg i en sovepose som hadde blitt gjenglemt hjemme, flerfoldige titals mil unna. Et dynetrekk gjorde susen. Og så åpnet alle himmelens sluser seg. Så langt ser generalprøven ut til å gå bra. Har bare hatt to bobiler og en turistbuss foran oss. Og mormor er ute i skogen og leter etter Morten minstemann. Idyll! Jaja, sommeren står altså for døra, og det er vel på tide å tenke på sommersveisen. Hvorfor er det så mange som ordner slikt selv? Spare penger? Til dere som tror dere kan spare penger på å gjøre slikt selv; det finnes profesjonell hjelp som ikke tar rare summen for å ordne en sommersveis det går an å være fornøyd med. Mange av dere må innom dit for å rette på frisørtabbene deres allikevel, så det kan jo være greit å gå dit først som sist. Var et par stykker om bord som skulle ordne hverandre med maskin. Intensjonen var nok god, men innsikt og resultat stod nok ikke til ståkarakter en gang. Resultatet var en blanding av buddhistmunk og Jeff Dunham s Bubba J ( dere får søke på You Tube). Trøsten var at hår vokser ut igjen, men det ble behørig bevist at fagfolk er nå en gang fagfolk. Jeg tror nok at de fleste er enig i at kort frisyreklippet hår slår korthåret bowlingkulesveis any day. Til slutt håper jeg at alle sammen får en strålende sommerferie, og at ingen har surfet bort alle feriepengene sine på internett i arbeidstida. Da har du kanskje råd til å nyte sommeren og de goder den har å by på. God sommer!!

15 For organiserte frisører i Fagforbundet 15 Kurs for frisører -spesielt for tillitsvalgte For å ivareta rollen som tillitsvalgt og for å sette deg inn i spillereglene i arbeidslivet, må du ha kunnskap om dette. Frisørenes Fagforening tilbyr derfor grunnopplæring, fase 1 kurs til våre medlemmer. Dette er et nybegynnerkurs og passer for alle medlemmer som ikke har gått kurs tidligere. Kurset går over to dager og er en orientering om lov- og avtaleverk, rettigheter og plikter i arbeidslivet, velferdsordninger m.m. Mange avtaler og rettigheter tar arbeidstakere som en selvfølge uten å vite hvordan ordningene ble kjempet fram - og at de i dag står under press. Så - velkommen til kurs Oslo september 2011, påmeldingsfrist 12. september til: Bergen oktober 2011, påmeldingsfrist 30. september til: Stjørdal oktober 2011, påmeldingsfrist 30. september til: Molde oktober 2011, påmeldingsfrist 5. oktober til: Kristiansand september 2011, påmeldingsfrist 15. september til: Alle kurs er fra kl i to dager. Deltakerne får servert lunsj. De som blir trukket i lønn kan søke stipend for tapt arbeidsfortjeneste gjennom AOF (Frisørenes Fagforening gir deltakerne søknadskjema). Kurssted er ikke bestemt, men det blir sentrumsnært i alle byene. Vi velger lokaler etter antall påmeldte. Spørsmål kan rettes på e-post til de som har kurset, eller på telefon til Frisørenes Fagforening, /90 eller facebook Frisørenes Fagforening er på facebook! Dette er den raskeste måten vi kan oppdatere våre medlemmer om hva som skjer, bli med du også. Vi har også egen nettside: www. frisorene.no

16 16Sommer 2011 VERVEKAMPANJE2011 Det er lett å verve Gjør det du også flotte vervepremier Stift her Stift her INNMELDINGS- OG VERVEKUPONG 01/11 04/11 02/11 05/11 03/11 06/11 Pb 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T Etternavn Fornavn Fødsels- og personnummer (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Tlf. mobil eller privat E-post Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Personopp lysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato Underskrift VED VERVING AV 1 MEDLEM kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/11 Koss øretelefoner 02/11 Stelton Brødpose, farger: Sort, natur, rød 03/11 Fiskars Tur-/fritidssag m/belteklips 04/11 Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl 05/11 Rosendahl Grand Cru vannkaraffel 06/11 Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre, flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Tlf.nr. Yrke Stilling Prosent Fylke Har du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: eller e-post: FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Høgskole Universitet Lærling, gratis Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår Elever under 20 år (gratis) 1 VG1 VG2 VG3 Studiested/lærlingplass Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) FYLLES UT AV DEN SOM VERVER Etternavn Fødsels- og personnr. Fornavn Adresse Postnr. Sted Tlf. pr. Tlf. arb. E-post Fagforening Fagforen.nr. Fotos: Kjell Olufsen 1 Merk at du ikke får vervepremie for å verve elever. Brett sammen og stift så langt ut i kanten som mulig.

17 For organiserte frisører i Fagforbundet 17 Valgkampen spisser seg til Etter gode meningsmålinger over lang tid, begynner høyrepolitikere å bli så sikre på valgseier at det ymtes frampå at de ser for seg regjeringsmakt aleine. Tekst: Tone Zander Et utspill som Frp- leder Siv Jensen karakteriserer som arrogant. Vi får overlate til de borgerlige partiene å krangle om en eventuell maktfordeling etter valget i Vår jobb er nå å motivere medlemmene til å bruke stemmeretten i det kommende kommunevalget på de partiene som støtter Fagforbundets krav i forhold til arbeidslivet og offentlige tjenester av god kvalitet. På disse områdene har begge disse partiene en politikk som ikke bør friste noen av forbundets medlemmer til å stemme på dem: På Høyre sitt landsmøte tidlig i mai vedtok partiet å frata fagorganisasjonene vetoretten i forbindelse alternative turnuser. Høyre har et sterkt ønske om å privatisere offentlige tjenester. Med Adecco-saken friskt i minne vet vi at privatisering ofte betyr lavere lønn, færre på jobb og dårligere pensjon. Før Frp-landsmøtet, tok et av Frps fylkeslag bladet fra munnen og fremmet et resolusjonsforslag hvor det ble foreslått endringer i arbeidsmiljøloven. Her er noen av dem: Normalarbeidstid for alle arbeidstakere på 40 timer. I dag 37,5 time. Frivillig overtid, etter avtale med den enkelte kan det fastsettes en utvidet «normalarbeidstid». Daglig arbeidstid kan være opptil 13 timer, etter avtale med den enkelte Overtid kan pålegges når det er «behov» for det. Det tillates opptil 400 timer overtid i året. I dag 200 timer. Ingen bestemmelser om betaling for overtid. Avtalefrihet. Ingen bestemmelser for endring av arbeidsplan. I dag varsel 14 dager før. Din kommune, ditt arbeidsliv, ditt valg! For å gi lokale tillitsvalgte best mulig drahjelp i lokalvalgkampen, er det oppretta en sentral valgkampgruppe. Gruppa har produsert en generell løpeseddel som nå er sendt til alle fylkeskretsene og kan tas i bruk umiddelbart. På tillitsvalgtsidene har valgkampen en egen nettside med mye informasjon og argumentasjon som lokale tillitsvalgte kan benytte i valgkampen. Følg med på denne sida; www. fagforbundet.no/tillitsvalgte Vi minner også om Valgkampverkstedet 21. juni i Folkets Hus i Oslo. Her innkalles alle fagforeningene med minst en representant. Konferansen skal gi inspirasjon og ideer som kan brukes i den lokale valgkampen. BT Brosjyra kan bestilles fra produktdatabasen på -fagforbundet.no/forsida/blimedlem/brosjyrerogmateriell Dette er bare noen av forslagene i resolusjonen. De viser alle med stor tydelighet hva arbeidstakerne kan forvente seg dersom Frp og Høyre overtar makta. Selv om kommunevalget som vi har i høst ikke betyr endringer i for eksempel arbeidsmiljøloven, så vil det som skjer her, være av stor betydning for Stortingsvalget i Dessuten er det kommunepolitikerne som bestemmer om tjenestene skal settes ut på anbud eller ikke.

18 Sommer 2011 Ny som tillitsvalgt? Da har du kanskje ønske om å sette deg inn i oppgaven. Vi skal i løpet av høsten holde flere kurs rundt om i landet. Vi håper at du vil være med oss og bli kjent med tillitsvalgtsapparatet til Fagforbundet Frisørenes Fagforening. Dette er noen av arbeidsoppgavene dine som tillitsvalgt: 1. Du skal tale medlemmene på din arbeidsplass sin sak over for arbeidsgiveren. 2. Du skal representere Frisørenes Fagforening på arbeidsplassen. 3. Du skal være med i lokale forhandlinger. Du har blitt tiltrodd oppgaven og fått dine arbeidskameraters tillit. Husk at du har taushetsplikt hvis medlemmene kommer til deg med problemene sine. Du har rett til permisjon med lønn både for å delta på kurs, og den tida det tar å ivareta oppgaven som tillitsvalgt. Dette gjelder bare dersom bedriften har tariffavtale. Frisørenes Fagforening får mange henvendelser om problemer som oppstår på salongene. Vår erfaring tilsier at mye ville vært langt lettere, dersom det hadde vært en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Vi i Frisørenes Fagforening vil tilby deg opplæring og håper du er interessert i å komme på kurs med oss til høsten. Er du tillitsvalgt i salongen? Fagforbundet Frisørenes Fagforening ønsker å skolere alle medlemmer og tillitsvalgte. Problemet er at fagforeninga ikke alltid får beskjed om hvem som er tillitsvalgt på de enkelte salongene. Da er det vanskelig å tilby kurs og formidle nødvendig informasjon. Derfor trenger vi at medlemsregisteret, Fane2, holdes à jour. Gi beskjed med en gang nye tillitsvalgte velges. Er du usikker på om du har gitt beskjed - send bare inn. Det er bedre med en for mye enn ingen beskjed. Send tillitsvalgtinformasjon på e-post til: Fagforbundets rekrutteringsuke er over for 2011 Som vi tidligere skrev om i Frisøren, så har Fagforbundet Ungdom hatt en rekrutteringsuke. Den foregikk i uke 17. Målet var å verve uorganisert ungdom, men med mest oppmerksomhet på uorganiserte i frisørbransjen. Fagforbundet Ungdom og Frisørenes Fagforening, der det lot seg gjøre, var å se over hele landet og vi vervet i vei. Vi fikk mange nye medlemmer. I skrivende stund, i begynnelsen av juni, er vi 2266 medlemmer. Det er flott å se så mange engasjerte ungdomstillitsvalgte som ønsket å gjøre en innsats sammen for å organisere ungdommene og frisørene denne uka. Det var gjennom skole- og salongbesøk vervingen foregikk. Det ble delt ut masse nyttig informasjon i løpet av uka. Det er selvsagt supert med en ekstra innsats på vervefronten, men det er vel så viktig at verving blir en naturlig del av det daglige fagforeningsarbeidet vårt. Målet er å være en vervende organisasjon. Frisørenes Fagforening ønsker å takke ungdomstillitsvalgte i hele landet for innsatsen som ble gjort i rekrutteringsuka. Sammen er vi sterke!

19 For organiserte frisører i Fagforbundet 19 Styret i Frisørenes forening Leder INGUNN R. JACOBSEN Hordaland Nestleder JANNE OTTERSEN FRAAS Oslo / Vil du snakke med oss? Åpningstider: Mandag til fredag kl , Kasserer MONICA SYVERTSEN Akershus / Opplæringsansvarlig BJØRG MARIE LANDÅS Sogn og Fjordane Styremedlem Tone Nilsen Nordland Sekretær INGER SØLSNES Møre og Romsdal Tlf Ungdomstillitsvalgt SØLVI KOBBELTVEDT Hordaland Styremedlem KRISTIN ANITA HAUGNES Troms Monica Syvertsen arbeider med medlemsregisteret vårt og kontingent. Har dere spørsmål angående dette kan dere sende en til: Vi jobber så godt vi kan for å ivareta frisørenes interesser. For å følge opp medlemmene må vi av og til gå på møter. Dette betyr at vi ikke alltid er tilgjengelige når dere vil ha tak i oss, dessverre. Legg igjen beskjed på tlf. svarer så kontakter vi dere. Er det noe viktig og dere ikke får tak i oss, ta kontakt med fagforbundets kompetansesentraler der dere bor; Oslo tlf Østlandet tlf Skien tlf Stavanger tlf Bergen tlf Midt Norge tlf Tromsø tlf Styremedlem KATJA KÅLHEIM Vest-Agder Styremedlem TONJE MERETHE PEDERSEN Telemark Styremedlem KRISTINE SVENDSEN Nord-Trøndelag Tlf Stiftet 1912 Hammersborggata 9 pb Youngstorget 0028 Oslo

20 BLAD B - Økonomi Returadresse: Frisørenes Fagforening Postboks 8770, Youngstorget, 0028 OSLO Kjære alle medlemmer For at alle fordelene med å være med i Fagforbundet Frisørenes Fagforening skal være sikret, er vi avhengige av å ha riktige opplysninger. Medlemmene er også selv ansvarlige for at vi har riktige opplysninger. Hvis du flytter, skifter arbeidsplass, ikke er trukket i fagforeningskontingent på lønnslippen (eller betalt regning selv), må vi ha beskjed. Ta kontakt med Frisørenes Fagforening eller send e-post til: FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S U T A V F A G F O R B U N D E T Etternavn Fornavn Fødsels- og personnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Tlf. mobil el. privat E-post Personopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Person opplysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsundersøkelser o.l. der hvor forbundet finner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlemmenes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE Arbeidsgiver Arbeidssted Tlf. Yrke/utdanning Stilling Prosent Fylke FYLLES UT AV STUDENTER, LÆRLINGER OG ELEVER Student, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer Høgskole Universitet Lærling, gratis Lærling, inkludert LOfavør forsikringer kr 250,- per halvår Elever under 20 år (gratis) VG1 VG2 VG3 Studiested/lærlingplass FORSIKRING Ved innmelding som yrkesaktiv blir du automatisk med i LOfavørs kollektive hjemforsikring (kr 63,- per md.). I tillegg trekkes kr 16,- per md. til forbundets stønadskasse og kr 21,- per md. til Opplærings-, utviklingsog opplysningsfondet (OUO-fondet). Du blir også med i Fagforbundets gruppeforsikring en kombinert livs-, uføre-, og ulykkesforsikring, dersom du ikke reserverer deg mot denne. Forsikringen koster kr 289,- per md. OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger og studenter. Etter innmelding vil du få et brev fra oss med nærmere orientering om gruppeforsikringen, og hvor - dan du kan reservere deg. Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige opplysninger og lever kupongen til din lokale tillitsvalgte eller send i posten: Fagforbundet, medlemsregisteret Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) Dato Underskrift

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK

Vervekuponghefte. Det er lett å verve gjør det du også. omtanke solidaritet samhold TIL NYE MEDLEMMER. RYGGSEKK og ALMANAKK Vervekuponghefte omtanke solidaritet samhold Det er lett å verve gjør det du også TIL NYE MEDLEMMER RYGGSEKK og ALMANAKK 1 MEDLEM 01/15 Koss Porta Pro øretelefoner for Mp3, hifi mm. 02/15 Fire kaffeglass

Detaljer

Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER. Verv og velg mellom flotte vervepremier

Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER. Verv og velg mellom flotte vervepremier Vervekuponghefte RYGGSEKK TIL NYE MEDLEMMER Verv og velg mellom flotte vervepremier Rutiner for innmeldings- og vervekupong Innmeldings- og vervekupong skal fylles ut for hvert enkelt nytt medlem. Alle

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial. kapasitet respekt omtanke

Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial. kapasitet respekt omtanke Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial kapasitet respekt omtanke Fagstiger for yrkesgrupper i Seksjon helse og sosial Fagforbundet har utviklet fagstiger som dokumenterer real kompetanse

Detaljer

Trygg på jobben med tariffavtale

Trygg på jobben med tariffavtale Trygg på jobben med tariffavtale omtanke solidaritet samhold 1 PB 10 5838 Bergen Fagforbundet Frisørenes Fagforening Storgata 33c, 0184 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder, Bergen Kontortid

Detaljer

Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene

Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene Fagforbundet for ansatte i skolefritidsordningene Mange kompetente ansatte I skolefritidsordninger rundt om i Norge er det bredde og mangfold både når det gjelder utdanning, fagkrets og alder. Barn og

Detaljer

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet

frisøren årets oppgjør Resultatet av God Sommer med omskolering Møte med en frisørlærer SOMMER 2012 For frisører i Fagforbundet 12 SOMMER 2012 frisøren For frisører i Fagforbundet God Sommer Resultatet av årets oppgjør Vanskelig med omskolering Møte med en frisørlærer 2 SOMMER 2012 Kurs for frisører høsten 2012 Bergen 4. - 5. september

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Fagforbundet. teologene

Fagforbundet. teologene Fagforbundet teologene Fagbevegelsen har i over hundre år kjempet for arbeidsfolks faglige og politiske rettigheter. Vi tror fortsatt på det gode interessefelleskapet mellom ulike arbeidstakergrupper.

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold PB 4064 Dreggen, 5835 Bergen Frisørenes Fagforening PB 8770 Youngstorget 0028 Oslo www.frisorene.no Ingunn R. Jacobsen, leder

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRE For lærlinger og lærekandidater Foto: Thor -Wiggo Skille RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

frisøren Pur Grønn frisør Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte vinter 2011 For frisører i Fagforbundet

frisøren Pur Grønn frisør Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte vinter 2011 For frisører i Fagforbundet 11 vinter 2011 frisøren Pur Grønn frisør For frisører i Fagforbundet Sykemeldt, hva nå? Kjemisk hverdag Årsmøte 2 vinter 2011 For lærebedrifter Etterutdanningsmateriellet som er beregnet for deg som jobber

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale. omtanke solidaritet samhold Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale omtanke solidaritet samhold T A R I F F A V T A L E rygghet ldri alene ettigheter vareta ellesskap risørenes fagforening nsvar ennskap illit rbeidsmiljø over

Detaljer

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale

Trygg på jobben... T A R I F F A V T A L E. med eller uten tariffavtale Trygg på jobben... med eller uten tariffavtale T A R I F F A V T A L E rygghet ldri alene ettigheter vareta ellesskap risørenes fagforening nsvar ennskap illit rbeidsmiljø over nighet Fagforbundet mai

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite!

Ditt medlemskap. - Alt du trenger å vite! Ditt medlemskap - Alt du trenger å vite! Medlemskap i Negotia Alt du trenger å vite om medlemskapet! Hvem kan bli medlem? Negotia er en arbeidstakerorganisasjon for ansatte i privat sektor, det vil si

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN

RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN RETTIGHETER OG PLIKTER I LÆRETIDEN For lærlinger og lærekandidater Foto: nfk.no RETTIGHETER OG PLIKTER Som lærling eller lærekandidat har du mange rettigheter og plikter. Sett deg inn i disse! I en travel

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder

Forord. Lykke til! Gard Tekrø Rolid Fagopplæringsleder Lærling i Oppland Forord Velkommen som lærling i Oppland! Vi i Oppland fylkeskommune, Fagenhet videregående opplæring, jobber for at du som lærling skal få en opplæring som er så god som mulig. Det er

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Et verktøy mot svart arbeid

Et verktøy mot svart arbeid Dette materiellet er utviklet av Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), en allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Alliansen arbeider forebyggende mot svart økonomi. Temaheftet sammen med det

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver.. Koststed som lønnsutbetaling blir belastet på. Skatteopplysninger,

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER

Forbundet for Ledelse og Teknikk. RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER Forbundet for Ledelse og Teknikk RETNINGSLINJER FOR OPPLÆRING AV MEDLEMMER OG TILLITSVALGTE I FLTs AVDELINGER 2015 Forord Forbundet gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend

Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend Retningslinjer for SAFE utdanningsstipend 1. Formål SAFE sitt utdanningsstipend skal motivere og bidra til at medlemmer og tillitsvalgte utvikler sin kompetanse i organisasjons- og yrkesliv. Stipend kan

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Generelt om lønnsslippen

Generelt om lønnsslippen ANY1 Generelt om lønnsslippen Navn og adresse på firma Navn og adresse på lønnsmottaker Opplysninger om utbetaling, periode og arbeidsgiver. Opplysninger om arbeidstaker i organisasjonen. Koststed som

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om...

Hva er dette... Har arbeidsgiver virkelig lov å spørre om... Know your rights! Hva er dette... Arbeidsforholdene i Norge er stort sett ryddige, men det finnes enkelte som utnytter at ansatte kan lite om egne rettigheter. Det er særlig unge arbeidstagere som er lett

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di

Fagforbundet sjekker lønna di Fagforbundet sjekker lønna di Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Vi er synlige og nære ute på arbeidsplassene, når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

teologene Fagforbundet for teologer omtanke solidaritet samhold

teologene Fagforbundet for teologer omtanke solidaritet samhold teologene Fagforbundet for teologer omtanke solidaritet samhold omtanke solidaritet samhold Fagbevegelsen har i over hundre år kjempet arbeidsfolks faglige og politiske rettigheter. Vi tror fortsatt på

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

2015/2016. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. 2015/2016 Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er

Detaljer