Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd."

Transkript

1 Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN

2

3 Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de symptomer som nyfødte barn av rusmiddelbrukere kan få

4 Forekomst av rusbruk hos kvinner som gikk til svangerskapskontroll i 2 av Londons indre bydeler Farkas et al 1 Sherwood et al 2 Number screened Cannabis Opiates (including methadone) Cocaine One or more illicit substances Data are expressed as the percentage of the population in which the substances were detected.

5 Status i Norge Forbruk av illegale rusmidler Forbruket hadde en topp på slutten 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. De siste årene: Færre unge forsøker cannabis/hasj, opioider/heroin og ecstacy. Flere forsøker sentralstimulerende midler (amfetamin/metamfetamin og kokain).

6

7

8 Årsaker til NAS Misbruk av narkotiske stoffer eller legemidler med misbrukspotensiale (inkl. alkohol) Opioider gir mest typiske NAS symptomer Legemiddel assistert rehabilitering (LAR) Konvensjonell bruk av legemidler som påvirker hjerne/nervesystemet Obs. antidepressiva eller antipsykotika

9 Årsaken til symptomer på NAS Når barnet må venne seg til fravær av det rusmiddel som ble tilført under svangerskapet CNS hyperarousal ; kraftig utskillelse av noradrenalin Symptomene varierer med hvilket rusmiddel som er inntatt Obs mange misbrukere inntar ofte flere rusmidler samtidig (blandingsmisbruk).

10 NAS - Klinikk Det kliniske bildet vanligvis dominert av symptomer fra Sentralnervesystemet (irritabilitet) Mage-tarm systemet Lunger/luftveier Det autonome nervesystem Barna har vanligvis lavere fødselsvekt enn forventet (SGA) og økt vekttap i nyfødtperioden.

11 Hos nyfødte der mor har brukt og opioder under svangerskapet OBS. Ved dårlig respirasjon etter fødsel må barnet IKKE gis nalokson Hvis den nyfødte gis nalokson, kan det utløse kraftige abstinenser inkl. kramper. Den nyfødtes respirasjon må derfor sikres på annen måte.

12 NAS - CNS symptomer Høyfrekvent og/eller langvarig skriking Forstyrret søvn (korte intervaller med søvn) Sitringer/skjelvinger og økt muskeltonus Hudirritasjon pga. gnissing (spes. knær/albuer) Muskelrykninger og evt. kramper Lyd- og lysskyhet Økt Moro refleks (svært skvetten)

13 NAS - Mage-tarm symptomer Økt suging, men dårlig koordinasjon fører til nedsatt matinntak gulping/brekninger evt. oppkast Hyppige løse/vandige avføringer

14 NAS - luftveissymptomer og autonome symptomer Økt pustefrekvens og tegn på åndenød Nesetetthet Nysing (> 3-4 ganger av gangen) Gjesping (> 3-4 ganger av gangen) Svetting Feber Blålig (marmorert) hud

15 Start og varighet av symptomer Symptomdebut vanligvis ila av levetimer, men kan starte først etter flere (opptil 5-10) dager, avhengig av hvilke(t) stoff(er) som er inntatt, tidspunktet for siste inntak og stoffenes utskillelse i kroppen Etter metadon bruk senere debut (48-72 t), men lenger varighet av symptomer (mange uker)

16 Diagnostikk Mistanke om NAS? Prøv å få nøyaktig informasjon om rusmiddelbruk under svangerskapet (ofte vanskelig!) Vanlig klinisk status Evt. symptomer på NAS? Bruk scoringsskjema! Alle barn som har vært eksponert for LAR-medikament eller andre opioider i svangerskapet, bør være innlagt på nyfødtavd. sammen med mor i minimum 7 d etter fødselen.

17

18 Blodprøver For å utelukke andre sykdommer Hepatitt C Inntil % av gravide som tidligere har benyttet sprøyter er positive Hepatitt B og HIV Lavere forekomst, men må kontrolleres Sjekk mors journal nøye, ta evt. serologi av mor hvis det ikke er tatt

19 Differensialdiagnoser Det finnes en rekke andre årsaker til lignende symptomer i nyfødtperioden som kan være svært vanskelig å skille fra NAS og som alltid må utelukkes før man stiller diagnosen NAS. DD Asfyksi, encefalopati, hypokalsemi, infeksjoner, kramper av annen årsak etc.

20 Rusmiddelanalyser Hva gjør man? Rusmiddelanalyser hos nyfødte barn gjøres i urin (evt. mekonium). Urinprøver vil sjelden slå ut positivt hos barnet hvis mor ikke har inntatt rusmidler de siste 1-3 dager før fødselen. Urinprøve bør generelt taes så tidlig som mulig etter fødsel ved mistanke om NAS Evt. også av mor Mor informeres om prøvetakingen skjer i diagnostisk hensikt

21 Rusmiddelanalyser Fortolkning Ved urinprøve (og mekoniumprøve) vil det være mange falsk negative svar Negativt prøvesvar utelukker naturligvis ikke at mor har ruset seg under svangerskapet

22 NAS Ikke medikamentell behandling Barnet svøpes godt inn Ro, dempet belysning, lite stimuli/sanseinntrykk Hyppige måltider (7-8/døgnet), evt. ekstra kalorier Smokk!

23 NAS Medikamentell behandling Gis ved betydelig symptomer jfr. Scoringsskjema. Medikamenter trappes opp under nøye overvåking med dokumentasjon av symptomer på scoringsskjema. Morfin mikstur Gies til kontroll av symptomer, ofte i 2-3 dager Deretter langsom nedtrapping over 1-6 uker Fenobarbital eller klorpromazin Kan brukes ved abstinens for ikke-opioider

24 Amming Individuell vurdering, men hovedregel er at mor oppmuntres til å amme Anses trygt ved metadon og buprenorfin Ved SSRI bør man velge det medikament som går minst over i morsmelk; paroxetin Benzodiazepiner: anbefales lavest mulig dose HIV positive frarådes å amme.

25 Annen oppfølging Samspillsveiledning; viktig tilbud for kvinner som er inkludert i LAR Kvinner/foreldre som har behov for det, gis oppfølging for psykiske reaksjoner knyttet til den nyfødtes abstinenser eller andre forhold.

26 Forsinket abstinens syndrom Rusrelatert funksjonsforstyrrelse Lett irritabilitet, søvnforstyrrelse og skjelvinger kan prege barnet i lengre tid, men dette er ikke indikasjon for langvarig behandling.

27 Videre oppfølging Alltid tverrfaglig diskusjon med involvert personell som kjenner mor/foreldrene til barnet. Opplysninger om svangerskapskontroll og oppfølging, evt. jevnlig levering av urinprøver? Bekymringsmelding til barnevernet? Rusmisbruk under svangerskap? Omsorgsevne?

28 Etter utskrivelse nyfødtavdeling Det bør etableres en egen ansvarsgruppe før utskrivning fra sykehuset Foreldre-samtykke Koordineres av helsestasjon/kommunal instans Hvis barneverntjenesten er inne med tiltak, kan de være aktuelle som koordinator av barnets ansvarsgruppe.

29 Prognose Barn av rusmisbrukere har økt risiko for SIDS Forsinket psykomotorisk utvikling Skoleproblemer og adferdsproblemer (ADHD etc.) Problemene kan skyldes genetiske faktorer, manglende stimulering og effekter av narkotika (kombinasjon?) Ikke så godt dokumentert at narkotiske stoffer gir permanente hjerneskader som for alkohol. Men nyere studier taler sterkt i retning av at barn som har vært eksponert for narkotika har dårligere nevrologisk utvikling.

30 De store dilemmaer Hvordan blir vi som helsepersonell utfordret? Egne fordommer vs. foreldrenes væremåte Ikke-dømmende og respektfull i våre møter Skal foreldrene få beholde barnet? Barnevern eller foreldrevern?? Vern av barnet før fødsel?

31

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015

LOMMERUS. En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015 Innholdsfortegnelse Hovedinndeling DEL 1: BEHANDLING FORORD... 11 INNLEDNING TIL EN SAMTALE

Detaljer

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD)

AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) AVRUSING: FRA VILJE TIL MEDISIN Avrusingstradisjonene i Norge belyst gjennom en forundersøkelse av ultrarask opioidavrusing (UROD) Reidulf G.Watten Helge Waal Statens institutt for rusmiddelforskning og

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Nasjonale faglige retningslinjer IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning - fra rusmidler og vanedannende legemidler - Utgave 11.11.2014 til ekstern høring Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer:

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726

utredningsserie Statens helsetilsyn 9-2000 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 utredningsserie 9-2000 Statens helsetilsyn SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING IK 2726 SCHIZOFRENI KLINISKE RETNINGSLINJER FOR UTREDNING OG BEHANDLING Statens helsetilsyn Calmeyers

Detaljer

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende.

Morfin og kreft. Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. Innhold 3 Innledning 4 Kreftsmerter 6 Om smerter og smertebehandling 15 Generelt om morfin i smertebehandlingen 22 Praktisk gjennomføring

Detaljer

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-xxxx Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) [Foreløpig utkast for eksterne innspill november 2012] 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer:

Detaljer

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering)

IS-2022. Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) IS-2022 Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert rehabilitering) 1 Heftets tittel: Veileder for utlevering av substitusjonslegemiddel i og utenfor LAR (legemiddelassistert

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av fenylketonuri - PKU med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no >

Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > Morfin og kreft Informasjon til helsepersonell, pasienter og pårørende. kreftforeningen.no > 30 Innhold 3 Innledning 6 Kreftsmerter 8 Om smerter og smertebehandling 17 Generelt om morfin i smertebehandlingen

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?

Actis-notat 1:2015. Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Actis-notat 1:2015 Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv? Innhold Sammendrag...1 Historikk...3 Legemiddelassistert rehabilitering...5 Heroinassistert behandling internasjonale erfaringer...7

Detaljer

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri

Akutt intermitterende. Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell. porfyri Akutt intermitterende Informasjon for pasienter, pårørende og helsepersonell porfyri 1 2 innhold Forord 4 Innledning 5 Hva er porfyri? 5 Hvilke symptomer finnes ved AIP? 6 Hvordan arves AIP? 6 Hva er genetisk

Detaljer

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder

2) Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for bruk av neonatale diagnosekoder Nummer 2 2005 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument - Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren for å gå direkte til aktuelt kapittel. 1) Fra subgruppestyret

Detaljer

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Rusmidler i Norge 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Rusmidler i Norge 2014 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører:

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon

Svineinfluensa. Vaksine. En informasjon Svineinfluensa Og Vaksine En informasjon Informasjon om svineinfluensa vaksinen: Oppdatert søndag 25/10-09 Vaksinasjon er den beste beskyttelsen mot pandemisk influensa. Det viktigste formålet med vaksineringen

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital

RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING. Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital RUS OG PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING Stein Ketil Sauarlia, Psykolog, Habiliteringstjenesten for voksne, St. Olavs Hospital INNHOLD GENERELT OM RUS OG RUSPROBLMER. RUS HOS MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMNING;

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer