Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6."

Transkript

1 Nyfødte barn og mistanke om abs3nensutvikling på grunn av rus- eller legemidler Interdisciplinary conference on substance abuse 6.desember 2012 Lisa Bjarkø Overlege Nyfød3ntensiv avdeling 1 Oslo Universitetssykehus, Ullevål

2 Li# historie Papaver somniferum = opiumsvalmue; prydplante valmuefrø opphav 3l opium brukt bl.a som smertes3llende i uminnelige 3der Opiumsvalmue opphav også 3l heroin og kodein Interdisciiplinary conference on substance abuse Råopium 2

3 I gresk og romersk mytologi Kranser av valmuer ble også brukt av søvnens gud: greske Hypnose og romerske Somnos Morpheus og Iris av Pierre Narcisse Guerin 1811 Hyponos og Thanatos, Sleep and His Half- Brother Death av John William Waterhouse Interdisciiplinary conference on substance abuse

4 NarkoAkaavhengighet = chronic relapsing disorder Interdisciiplinary conference on substance abuse

5 Metadon Opioid immiterende stoff med lang halverings3d: 1-2 døgn hensikten er å sikre jevnere konsentrasjon i blodet uten rusfølelse brukt som subs3tusjonsbehandling mot opioidavhengighet. Abs3nensreaksjonene mer langvarig enn for kortvirkende opiater som heroin/morfin Metadon 1963 startet de to amerikanske psykiaterne Dr. Nyswander og Dr. Dole forsøk med å gi metadon 3l heroinavhengige Interdisciiplinary conference on substance abuse

6 Insidens Svingende trend gjennomsniblig 50 pasienter hvert år i Norge Ca 8-20pas/år ved OUS, Ullevål fødsler 6 ulike avdelinger der barselkvinner ligger En nyfød3ntensivavdeling Interdisciiplinary conference on substance abuse

7 Graviditet og rus/medikamenter Graviditet innebærer mange valg for den gravide, men også valg på vegne av fosteret Rusmidler vs legemidler Endring er mulig! Endring er krevende! Røyking Livss3l Støbe av familie/venner Interdisciiplinary conference on substance abuse

8 KonAnuitet og oppfølging Familiene er i mange systemer Mange omsorgspersoner rundt seg Mest mulig kon3nuitet Komme 3l 3dlig i svangerskapet Vår erfaring: Ullevålsteamet Svangerskapet Fødselen Nyfødtperioden Hjem fra sykehuset Interdisciiplinary conference on substance abuse Dokumentasjon er juridisk vik3g Videre plan for foreldre og barn tar 3d!!! 8

9 Hva gjør vi? Informasjon 3l foreldrene Urinprøve 3l medikamentbestemmelse Infeksjonsscreening hos mor (HIV og hepa3b) Stabilisering av salter/blodsukker hos barnet Abs3nensscoring/døgnklokke Ikke medikamentelle 3ltak essensielt Amming abs3nensforebyggende vik3g! Interdisciiplinary conference on substance abuse

10 Neonatalt absanens syndrom - NAS Oppstart symptomer: Fra få 3mer 3l 5-7dager Stor variasjon i varighet 50-80% har behov for medikamentell behandling Generell CNS- irritabilitet og gastrointes3nal dysfunksjon, skveben sjelving dårlig sugeevne og gulping gjesping nysing økt temperatur, svemng løs avføring og diare søvnproblemer økte muskelspenninger, uro og kramper hos 2-11%, men unormalt EEG sees hos opp3l 30%. Ubehandlet er NAS potensielt livstruende Interdisciiplinary conference on substance abuse Dr. Loreba Finnegan 10

11 11

12 Interdisciiplinary conference on substance abuse

13 Døgnklokke absanent barn før behandling Interdisciiplinary conference on substance abuse

14 Morfin Lib historie ble i 1804 første gang isolert fra opium av tyske farmasøyten Friedrich Serturner: og kalte stoffet Morphium eber den greske guden Morfevs for søvn og drømmer. Eber at stoffet fra 1853 kunne injiseres, var planen å kurere avhengighet 3l opium eller alkohol. I dag Vi bruker Mikstur 1mg/ml x 4 8 p.o laveste effek3ve dose og trapper ned 10% hver 3.dag Interdisciiplinary conference on substance abuse Morfin 14

15 OpioidabsAnens Morfin mikstur 1mg/ml bes3lles på apoteket Medisinering er nødvendig dersom: 3 påfølgende scoringer er > 8 i gjennomsnib 2 påfølgende scoringer er > 12 i gjennomsnib 1 scoring er lik eller > 17 Behandlingsforslag NB! Dosen må individualiseres: < 8 ingen behandling mg/kg x 4 = 0.32mg/kg/døgn mg/kg x 4 = 0.48mg/ kg/døgn mg/kg x 4 = 0.64mg/kg/døgn > Interdisciiplinary mg/kg conference x 4 on substance = 0.80mg/kg/døgn abuse

16 Døgnklokke e#er oppstart med morfin Interdisciiplinary conference on substance abuse

17 Kokain: antar symptomer skyldes forlenget kokainvirkning og ikke abstinenssymptomer. symptomene likner symptomene etter opioideksponering kan påvises i urinen til nyfødte inntil 7 døgn etter fødsel maksimumssymptomer dag 2 eller 3 Kokain gir: økt hyppighet av misdannelser intrauterine hjerneblødninger uregelmessig hjerterytme økt forekomst av avvik fra normalt pustemønster. Sentralstimulerende medikamenter amfetamin, kokain, ecstasy Færre symptomer enn nyfødte eksponert for opioider, men samme symptombilde. Interdisciiplinary conference on substance abuse

18 For behandling av absanens ved sentralsamulerende stoffer brukes: Chlorpromazin (Largac3l ) Obs langsom eliminering og lang halverings3d med inn3l 3 døgn hos nyfødte. Obs andre bivirkninger som senket krampeterskel, mulighet for arrytmier og sjeldne hematologiske bivirkninger. Dosering : 0,5 mg/kg inn3l x 4 per os - økes ved behov Interdisciiplinary conference on substance abuse

19 Benzodiazepiner: Slapphet i muskulaturen Dårlig sugeevne, oppkast Lav temperatur Sjelvinger FAS-like babies Blandingsmisbruk: Hyppig problemstilling! Alle typer blandinger forekommer med alle typer symptomer som mulig resultat. Kombinasjonen opioider og sentralstimulerende stoffer: Liknende og like sterke symptomer som nyfødte som kun er eksponert for opioider. Interdisciiplinary conference on substance abuse

20 Alkohol Abstinenssymptomer begynner tidlig (3-12 timer). Symptomer er: Lav fødselsvekt i forhold til alder, såkalt - SGA Obs lavt blodsukker Sjelvinger, skvetne babyer, kramper Dårlig sugeevne Irritabilitet, sår gråt Alkohol gir økt forekomst av misdannelser: i ansikt, hjerte, småledd og armer/bein. Forsinket utvikling Interdisciiplinary conference on substance abuse og mental retardasjon 20

21 EAske problemsallinger Ulikt hovedfokus: på mor : langvarig i LAR? Ak3v rus? Graviditet en mulighet for endring i livet? eller barnet: Påvirket av medikamenter hele svangerskapet? Mor trappet ned og slubet? eller aller helst fokus på begge to samadig Fordommer Livsuuordringer hos foreldre/mor Respekt Kunnskap og erfaring Interdisciiplinary conference on substance abuse

22 Interdisciiplinary conference on substance abuse Barnevernet - når involveres? 22

23 Frem3den. Det finnes retningslinjer for mødre i LAR Er metadon/buprenorfin løsningen videre? Hvordan går det med disse barna på lang sikt? Hva skyldes påvirkninger i svangerskapet, og hva skyldes miljø? Interdisciiplinary conference on substance abuse

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd.

Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet. Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. Abstinens hos nyfødte Rusmisbruk hos mor - konsekvenser for barnet Perinatalkurs Helse Nord Bodø, April 2012 Claus Klingenberg, Barneavd. UNN Neonatalt abstinens syndrom (NAS) et begrep som dekker de

Detaljer

Hvordan kan rusmidler skade fosteret

Hvordan kan rusmidler skade fosteret Hvordan kan rusmidler skade fosteret «Barndommen starter i mammas mage» Sandefjord 06.05.15 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Ord for dagen Kort om erfaringer med gravide på Borgestadklinikken

Detaljer

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012

svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Barn eksponert RUS -Effekter for på rus i barna svangerskapet Psykolog Vibeke Hafstad Aline Poliklinikk 31.10.2012 Aline og Frydenberg barnevernsenter, avdeling Aline. Aline familieavdeling (3 team:barnevernkons.

Detaljer

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR

Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Gravide rusmiddelbrukere og gravide i LAR Overgangskurs for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin 27 31.10.14 Yngvar Thorjussen Avdelingsoverlege Borgestadklinikken Dato - Forfatter Ord for dagen

Detaljer

Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 2.

Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 2. IS-1876 Nasjonal retningslinje for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder 2.mai 2011 1 Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for gravide

Detaljer

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna?

Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? ADHD-konferansen 2. -3.mars 2009 Rus i svangerskapet. Er det skadelig for barna? Liv Marie Lægreid Dr.med. Barnenevrolog Mer eller mindre hjerne Hva er rusmiddelmisbruk hos gravide? For gravide vil ethvert

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127

Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Fødselsvekt hos barn født av tvangsinnlagte og frivillig innlagte gravide rusmiddelbrukere 127 Rusfag nr. 1 2012 Av: Egil Nordlie, KoRus-Sør/Borgestadklinikken Helse- og omsorgstjenesteloven 10. 3 hjemler

Detaljer

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling

Ny start. Nye muligheter. Metadon en substitusjonsbehandling Ny start. Nye muligheter Metadon en substitusjonsbehandling Et viktig steg 2 Heroinavhengighet er en alvorlig sykdom som er vanskelig å behandle. Konsekvensene av et misbruk er en destruktiv livsstil,

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Epilepsi og graviditet

Epilepsi og graviditet L HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Karl Otto Nakken, Avdeling for kompleks epilepsi

Detaljer

Smertestillende midler til ammende mødre

Smertestillende midler til ammende mødre Smertestillende midler til ammende mødre KODEIN Små og skjulte genetiske bomber blir viktige Tema som blir gjennomgått : Case SSHF Mulige legemiddelbivirkninger i nyfødt barn når mor har brukt kodein/paracetamol

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Tidlig samtale om alkohol og levevaner. Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen

Tidlig samtale om alkohol og levevaner. Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen Tidlig samtale om alkohol og levevaner Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen Utgitt: 2013 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30

Detaljer

Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn

Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn Analgesi til mor under graviditet og fødsel effekter på foster og nyfødt barn Dr. med. Signe Søvik, Fysiologisk Institutt, Universitetet i Oslo Arbeidsadresse: Anestesiavdelingen, Ullevål Universitetssykehus

Detaljer

P Epilepsi hos kvinner

P Epilepsi hos kvinner P HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA)

Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Barn født små i forhold til gestasjonsalder (SGA) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12

Rusrelaterte skader på foster og barn. Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Rusrelaterte skader på foster og barn Andreas Andreassen Overlege, barneseksjonen Haugesund sjukehus 06.11.12 Skader ved bruk av rusmiddel Berekna at omlag 500.000 foster blir eksponert for psykoaktive

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Naltrexon: klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Helge Waal, professor Universitetet i Oslo, Seksjon

Detaljer

Lang QT-syndrom (LQTS)

Lang QT-syndrom (LQTS) INFORMASJON OM Lang QT-syndrom (LQTS) Susanne Wickman, Spesialsykepleier og Kristina H. Haugaa, Overlege, PhD, Fagenhet for genetiske hjertesykdommer, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet,

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Zopiclone Actavis 3,75 mg tabletter, filmdrasjerte Zopiclone Actavis 5 mg tabletter, filmdrasjerte Zopiclone Actavis 7,5 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG

Detaljer

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET

KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET KARTLEGGING AV HOLDNINGER TIL OG BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus av Kristine Heitmann Masteroppgave i farmasi Senter

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX. paracetamol PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN PINEX paracetamol Pinex 250 mg tabletter Pinex 500 mg tabletter, filmdrasjert Pinex 500 mg brusetabletter Pinex 125 mg, 250 mg, 500 mg og 1 g stikkpiller Pinex

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN. Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Tienam 500 mg/500 mg pulver til infusjonsvæske, oppløsning imipenem/cilastatin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. - Ta

Detaljer

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri

Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri Røykfri graviditet Informasjon om helsegevinstene ved å være røykfri 1 INNHOLD Jeg er gravid! Den dagen du får vite at du skal bli mor, settes mange tanker og følelser i sving. Forventning og usikkerhet,

Detaljer

Til deg som skal begynne med Trulicity

Til deg som skal begynne med Trulicity Til deg som skal begynne med Trulicity Denne brosjyren er laget for voksne personer med type 2-diabetes som har fått foreskrevet Trulicity som en del av deres behandling. Start her Trulicity kommer i en

Detaljer