Formål og problemstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formål og problemstilling"

Transkript

1 Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av Smiso, 19. mars 2013 Stipendiat og gynekolog Cecilie Hagemann Institutt for samfunnsmedisin (ISM), NTNU Veiledere: Berit Schei (ISM, NTNU) og Kari Ormstad (FHI, Oslo) Medarbeidere: Arne Helland, Olav Spigset og Ketil Arne Espnes (Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital og LBK, NTNU) Rusmiddelassistert voldtekt To kategorier Proaktiv mistenker seg påført rus Ufrivillig påført bedøvelse med legemidler eller illegale rusmidler (date rape drugs) Opportunistisk Utnytter noen som allerede er påvirket etter frivillig inntak av alkohol/rusmidler I begge tilfellene har det potensielle offeret nedsatt bevissthet og liten mulighet til å forsvare seg mot uønskede seksuelle tilnærmelser. 1 2 Det ideelle date rape drug Norske og internasjonale studier Lett å blande i drink (spiking) Luktfritt, fargeløst, uten smak Rask effekt Sløvende, søvndyssende Hemmer motorikk Nedsetter dømmekraft, gir hemningsløs adferd Gir hukommelsestap Vanskelig å påvise i ettertid Studier fra voldtektsmottak/politi* Andel med inntak alkohol før overgrepet Andel som mistenker seg påført rusmiddel 3 26 Assosiert med inntak av alkohol/rusmidler, arbeidsstatus, lenger tid fra overgrep Studier fra toksikologiske miljøer** Forekomst av positive alkoholprøver Forekomst av positive på illegale rusmidler 7 34 GHB (gamma-hydroksybutyrat) < 2 Studier med både kliniske opplysninger og prøvesvar*** Høy forekomst av såkalte uventede funn Hovedsakelig cannabis, kokain og amfetaminer 3 *Hurley 06, Saint Martin 07, Nesvold 08, DuMont 09 and 10, Birkler 12, Gisladottir 12, Møller 12 **Scott-Ham 05 and 06, Hurley 06, Hall 08, Jones 08 and 12, Bosman 11 ***Hurley 06, Du Mont 10

2 Bakgrunn Rettstoksikologisk urin- eller blodprøve Ca 100 kvinner henvender seg årlig til Overgrepsenheten, Kvinneklinikken, St.Olavs Hospital, opprettet i 1989 Før av fornærmede* < 25 har prøvesvar Etter 2008 Screening av pasienter som har kommet < 72 timer, dvs. ca 65 av alle som henvender seg Antall henvendelser ved St Olavs Hospital , voksne/ungdom *Stene 2005 n= St. Olavs Hospitals analyserepertoar i urin i overgrepssaker Formål og problemstilling Alkohol Amfetamin/amf.lignende Benzodiazepiner Z-hypnotika Karisoprodol/meprobamat Cannabis Opioider GHB Kokain Fensyklidin (PCP) Ketamin Metylfenidat Barbiturater Hvilke rusmidler og medikamenter påvises i blod- og urinprøver fra pasienter som har henvendt seg til Overgrepsenheten, St. Olavs Hospital? Spesifikk problemstilling Sammenlikne de saker der pasienten har påvist alkohol i blodet versus de som ikke har påvist dette Sammenlikne de tilfeller der pasienten mistenker seg påført rusmiddel versus de der slik mistanke ikke foreligger 7 8

3 Materiale og metode Retrospektiv, deskriptiv studie Kvinner/jenter 12 år Henvendt seg til Overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital Pasienter som hadde toksikologisk prøvesvar (urin ) Flytskjema over de 264 pasientene som henvendte seg til Overgrepsenheten , testet for alkohol/rusmidler Ekskluderte n=118 Menn n=20 Ikke seksuelt overgrep n=21 Ikke medisinsk undersøkt n=68 Ønsket ikke å delta n=9 Med tox. prøvesvar fra urin n= 264 Alle pasienter 12 år som henvendte seg til Overgrepsenheten N=730 Uten tox. prøvesvar fra urin n= Flytskjema over de 264 pasientene som henvendte seg til Overgrepsenheten , testet for alkohol/rusmidler Flytskjema over de 264 pasientene som henvendte seg til Overgrepsenheten , testet for alkohol/rusmidler Alle pasienter 12 år som henvendte seg til Overgrepsenheten N=730 Alle pasienter 12 år som henvendte seg til Overgrepsenheten N=730 Ekskluderte n=118 Menn n=20 Ikke seksuelt overgrep n=21 Ikke medisinsk undersøkt n=68 Ønsket ikke å delta n=9 Ingen mistanke om seksuelt overgrep (Du Mont 09) Ekskluderte n=118 Menn n=20 Ikke seksuelt overgrep n=21 Ikke medisinsk undersøkt n=68 Ønsket ikke å delta n=9 Informasjonsskriv sendt til alle pasientene* Med tox. prøvesvar fra urin n= 264 Uten tox. prøvesvar fra urin n= 348 Med tox. prøvesvar fra urin n= 264 Uten tox. prøvesvar fra urin n= 348 *Pålagt oss av REK-Midt 11 12

4 Bakgrunnskarakteristika, 264 pasienter Beskrivelse av pasienter og overgrep Alder Gjennomsnitt 24 år (12 61 år) I arbeid 25 Student/elev 49 Arbeidsløs Bakgrunnskarakteristika, 264 pasienter Ingen sårbarhetsfaktorer* 36 Fysisk/mental funksjonshemming 10 Nåværende/tidligere rusmisbruk 13 Psykiatrisk sykehistorie 44 Tidligere overgrepserfaring 45 Andre forhold, 264 pasienter Frivillig inntak av alkohol (de fleste et høyt inntak) 84 Mistenker seg påført rusmiddel 23 Overgrep på natt (kl. 0-7) 71 Politianmeldelse 58 *Noen oppga flere sårbarhetsfaktorer 15 16

5 Resultater overgriper, n= 264 pasienter Alder overgriper Mer enn en overgriper Privat overgrepssted Forholdet til overgriper Partner Familie Venn/bekjent Tilfeldig bekjent* Fremmed Gjennomsnitt 29 (15 67 år) Overgrepskarakteristika, n=264 Seksuell handling* Vaginal inntrengning av penis Anal inntrengning av penis Oral inntrengning av penis Fremmedlegeme vaginalt/analt Andre seksuelle handlinger Husker ikke Inntrengning av mer enn en åpning Fysisk vold Ingen/verbal Lett/moderat Alvorlig *Kjent innenfor de siste 24 timer 17 *Noen oppga mer enn en type seksuell handling 18 Kroppslige skadefunn, n=264 Skisse over skader påvist Påviste underlivsskader*, n=264 Ingen Mindre Moderat** Alvorlig*** Uopplyst Nei Ja Uopplyst Rift utenfor skjedeinngang **Mindre hodeskade, behov for å sy, bitt/injeksjonsmerker ***Hjernerystelse, merker etter skarp vold eller halsgrep Bilde fra Kari Ormstads arkiv *Rifter, avskrap, blålige misfarginger, punktblødninger, ekskl. rødme, hevelse Kilde: WHO guidelines 19 20

6 Sædceller påvist, n=264 Formål og problemstilling Ja Nei Uopplyst Hvilke rusmidler og medikamenter påvises i blod- og urinprøver fra pasienter som har henvendt seg til Overgrepsenheten, St. Olavs Hospital? Spesifikk problemstilling Sammenlikne de saker der pasienten har påvist alkohol i blodet versus de som ikke har påvist dette Sammenlikne de tilfeller der pasienten mistenker seg påført rusmiddel versus de der slik mistanke ikke foreligger Oversikt over toksikologiske funn Medikamenter/rusmidler påvist Kun alkohol påvist n=105 (40 ) Alkohol/medik./rusmidler påvist n=155 (59 ) Kun medik./rusmidler påvist n=36 (14 ) Pasienter med prøvesvar fra urin n= 264 Alkohol/medik./rusmidler ikke påvist n=109 (41 ) Både alkohol og medik./rusmidler påvist n=14 (5 ) Alkohol, n=119 (45) Bedøvende midler, n=31 (12) Cannabis, n=13 (4.9) Sentralstimulerende, n=14 (5.3) Opioid-smertestillende, n=9 (3.4) GHB, n=0 Ketamin, n=

7 Formål og problemstilling Alkoholfunn blant pasienter med prøvetaking < 12 t etter hendelse Hvilke rusmidler og medikamenter påvises i blod- og urinprøver fra pasienter som har henvendt seg til Overgrepsenheten, St. Olavs Hospital? Spesifikk problemstilling Sammenlikne de saker der pasienten har påvist alkohol i blodet versus de som ikke har påvist dette Sammenlikne de tilfeller der pasienten mistenker seg påført rusmiddel versus de der slik mistanke ikke foreligger Alkohol positiv n= 102 (80 ) Prøvetaking innen 12 t n= 128 Alkohol negativ n=18 (14 ) Ikke undersøkt/usikkert n=8 (6 ) Pasienter som fikk påvist alkohol Rapporterte oftere et høyt alkoholinntak ( 5 enheter) Hadde sjeldnere sårbarhetsfaktorer Rapporterte oftere offentlig åsted Var oftere blitt utsatt for helt fremmed overgriper Mer enn en overgriper Overgrep oftere om natten (kl 0-7) Alkoholkonsentrasjon ved prøvetakingen hos de som kom < 12 t etter hendelsen n=102 Gjennomsnitt 1,19 Fra 0,20-2,

8 Beregnet alkoholkonsentrasjon under overgrep Pasienter som fikk beregnet høy alkoholkonsentrasjon under overgrepet n=102 Gjennomsnitt 1,92 Fra 0,44-3,95 Rapporterte oftere et høyt alkoholinntak ( 5 enheter) Rapporterte i økende grad helt fremmed overgriper Formål og problemstilling Hvilke rusmidler og medikamenter påvises i blod- og urinprøver fra pasienter som har henvendt seg til Overgrepsenheten, St. Olavs Hospital? Spesifikk problemstilling Sammenlikne de saker der pasienten har påvist alkohol i blodet versus de som ikke har påvist dette Sammenlikne de tilfeller der pasienten mistenker seg påført rusmiddel versus de der slik mistanke ikke foreligger Begrepet «mistanke om rusmiddelassistert voldtekt» At pasienten selv mistenkte seg påført rusmiddel før voldtekten, kombinert med minst en av 16 assosierte symptomer, f.eks. Blackout, hukommelsestap «Hangover» eller symptomer som ikke samsvarte med den mengde alkohol/medikamenter/rusmidler som pasienten selv frivillig hadde inntatt Kvalme, oppkast Du Mont

9 Flytskjema over de 264 pasientene som henvendte seg til Overgrepsenheten , testet for alkohol/rusmidler Pasienter som mistenkte seg påført rusmiddel Mistenkte seg påført rusmiddel n=57 (22) Pasienter med prøvesvar fra urin n= 264 Mistenkte ikke seg påført rusmiddel n=195 (74) Usikkert/uopplyst n=12 (5) Var eldre (X² = 7.9, df=2, p=0.019) Hadde oftere inntatt alkohol (X² = 6.6, df=1, p=0.010) Hadde oftere hukommelsestap om overgrepet (X² = 39, df=1, p<0.001) Overgriper oftere oppgitt som tilfeldig bekjent (X² = 3.9, df=1, p=0.048) Sjeldnere politianmeldelse (X² = 11, df=1, p=0.001) Ingen forskjell i tid fra hendelse til prøvetaking eller noen av de kliniske funnene (skader) mellom pasienter som mistenkte seg påført rusmiddel vs. de som ikke mistenkte dette Pasienter som mistenkte seg påført rusmiddel Hadde høyere beregnet alkoholkonsentrasjon under overgrepet (X² = 7.2, df=2, p=0.027) Ingen forskjell i om alkohol positivt eller negativt prøvesvar (p=0.29) Toksikologiske funn blant pasienter som mistenkte seg påført rusmiddel, n=57 13 testet positivt for minst ett medik./rusmiddel utenom alkohol -> Åtte positive for medik./rusmiddel alene Fem positive for både etanol og medik./rusmiddel 22 var positive bare for etanol 22 testet negative 35 36

10 De 13 som testet positivt for minst ett medik./rusmiddel utenom alkohol Ingen pasienter hadde uventede funn av typiske «date rape drugs»! Fem hadde uventede funn av bedøvende midler (ikke oppgitt som frivillig inntak): Klonazepam (1 prøve) Diazepam/oksazepam (4 prøver) Alle disse fem pasientene oppga rus/alkoholmisbruk eller angst Oppsummering Alkohol positive ser ut til å være mer utsatt for visse typer av seksuelle overgrep mer enn en og helt fremmed overgriper, offentlig åsted, nattlige overgrep En betydelig andel (1/5) av kvinnene mistenkte at de var påført rusmiddel, men vi påviser ikke typiske date rape drugs Pasienter som mistenkte seg påført rusmiddel hadde oftere inntatt alkohol og anmeldte overgrepet sjeldnere til politiet Høye alkoholkonsentrasjoner ble ofte funnet; høy beregnet alkoholkonsentrasjon under overgrepet var assosiert med mistanke om påført rus Begrensninger/konsekvenser Kun basert på kvinnen som forteller historien, trenger ikke være sannheten Retrospektiv studie Noen grupper av pasienter kan føle seg uthengt, og få forsterket skyldfølelsen, siden vi ser at svært mange har drukket svært mye alkohol Kan gi oss sammenhenger og strategier til bruk i forebyggende helsearbeid (og kriminalforebygging) 39 40

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK

TEGN SYMPTOMER RUSMIDDELBRUK TEGN OG SYMPTOMER PÅ RUSMIDDELBRUK Statens rettstoksikologiske institutt Rusmiddelbruk Side 2 Innholdsfortegnelse 1 FORORD...3 2 RUSMIDLER...4 2.1 HVA FORSTÅS MED RUSMIDLER?...4 2.2 VIRKNINGER AV ENGANGSBRUK...4

Detaljer

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk

Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk Elisabet E. Storvoll, Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen Skader og problemer forbundet med bruk av alkohol, narkotika og tobakk SIRUS-Rapport nr. 3/2010

Detaljer

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere En sammenligning mellom de 5 nordiske land for perioden 21-22 Oppsummering av prosjektarbeidet Nasjonal folkehelseinstitutt,

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

GHB og forløperen GBL: Casestudie av en begynnende trend

GHB og forløperen GBL: Casestudie av en begynnende trend RAPPORT 2010 GHB og forløperen GBL: Casestudie av en begynnende trend Temaartikler fra EMCDDA ISBN 978-92-9168-314-7 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008 First published in English

Detaljer

Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser. Den rettsmedisinske kommisjon

Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser. Den rettsmedisinske kommisjon Veileder for behandlere som skal dokumentere skader som kan ha strafferettslige konsekvenser Den rettsmedisinske kommisjon 1 Dette heftet ble til etter at vi i Den rettsmedisinske kommisjon så at mange

Detaljer

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt

Rapport fra spørreundersøkelse om voldtekt Somalisk Urdu Russisk Spansk Arabisk Polsk Fransk Kurdisk Ring oss:: 22 44 40 50 ELLER RING/SEND SMS TIL930 58 070 OM DIXI OM VOLDTEKT ADVOKATHJELP SAMTALEGRUPPER KONTAKT OSS DIXIPRISEN BLOGG STØTT OSS

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de?

Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de? Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan og Henrik Natvig Nære pårørende av alkoholmisbrukere - hvor mange er de og hvordan berøres de? SIRUS-Rapport nr. 9/2009 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Alkohol og brann Rapport fra kartlegging av sammenhenger mellom alkoholbruk og dødsbranner i boliger Februar 2013

Alkohol og brann Rapport fra kartlegging av sammenhenger mellom alkoholbruk og dødsbranner i boliger Februar 2013 Alkohol og brann Rapport fra kartlegging av sammenhenger mellom alkoholbruk og dødsbranner i boliger Februar 2013 2 Alkohol og brann Rapport fra kartlegging av sammenhenger mellom alkoholbruk og dødsbranner

Detaljer

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Rusmidler i Norge 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Rusmidler i Norge 2014 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører:

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

INNHOLD. Sammendrag 4

INNHOLD. Sammendrag 4 INNHOLD Sammendrag 4 1. Innledning 7 1.1. Formål 7 1.2. Avgrensning 7 2. Metode 8 2.1. Kilder 8 2.2. Statistikk 8 2.3. Samtaler 9 3. Barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo 10 4. Den registrerte kriminaliteten

Detaljer

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk

SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk SAMARBEIDSPROSEDYRER ved bekymring for gravides og småbarnforeldres rusbruk Samarbeid mellom: - Jordmortjenesten - Helsesøstertjenesten - Kommunepsykolog - Barnevernet - Tildelingsktr. v/rusenheten - Fastlegene

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger

rapport 2009:6 Levekårsundersøkelsen 2005 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger rapport 29:6 Levekårsundersøkelsen 25 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Jocelyne Clench-Aas Marit Rognerud Odd Steffen Dalgard Rapport 29:6 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring

Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Z-hypnotikas effekter på bilkjøring Er det trygt å kjøre bil dagen etter inntak av z- hypnotika? Mona Solheim Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare:

Detaljer

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje?

Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? Seksualisert vold mot gutter og menn Har du blitt truet, lurt eller tvunget til seksuelle handlinger mot din vilje? I dette heftet finner du informasjon om vanlige reaksjoner blant gutter og menn og om

Detaljer

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten:

En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: En takk til følgende personer ved Oslo politidistrikt for bistand i forbindelse med utarbeidelse av denne rapporten: Odd Erik Mathisen, Grønland politistasjon Wibek Bjerkås Moe, Grønland politistasjon

Detaljer