Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet. Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning"

Transkript

1 Rusmiddelstatistikk Folkehelseinstituttet Funn i blodprøver hos bilførere med mistanke om påvirkning 28

2 INNHOLD Kap 1 Innledning... 3 Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere... 3 Alkohol står fortsatt i en særstilling... 3 Kap 2 Alkohol... 4 Kap 3 Funn av andre stoffer enn alkohol... 5 Kap 4 Cannabis... 6 Cannabis og bilkjøring... 6 Kap 5 Amfetamin/metamfetamin... 7 Metamfetamin versus amfetamin... 7 Metamfetamin/amfetamin og bilkjøring... 8 MDMA (ecstasy)... 8 Kap 6 Kokain... 9 Virkninger av kokain/kokain og bilkjøring... 9 Kap 7 Beroligende legemidler (benzodiazepiner)...1 Stadig høy forekomst av diazepam (Valium Vival Stesolid )...1 Klonazepam (Rivotril )...11 Flunitrazepam (Flunipam )...11 Fenazepam...12 Benzodiazepiner og bilkjøring...13 Kap 8 Karisoprodol og meprobamat (Somadril )...13 Kap 9 Store forskjeller mellom kjønnene...14 Kap 1 Diverse...14 RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 2 av 14

3 Kap 1 Innledning Ca 1 rusmiddelanalyser i blod- og pusteprøver av bilførere I 28 ble det utført ca 1 rusmiddelanalyser av bilførere mistenkt for påvirket kjøring. Av disse var ca 2 pusteprøver/alkotest på intoxylizer som politiet tar lokalt, ca 3 5 blodprøver hvor man kun analyserer for alkohol, ca 4 5 blodprøver hvor man utfører analyse av både alkohol og andre rusgivende stoffer (Figur 1). I mer av 9 % av alle blodprøvene finner Folkehelseinstituttet ett eller flere rusgivende legemidler, narkotiske stoffer eller rusmidler. Som regel er det påvist flere stoffer i samme blodprøve. I blodprøvene hvor man gjør bred analyse (analyse av alkohol og de vanligst forekommende rusgivende stoff), finner vi i gjennomsnitt tre rusgivende stoff. Alkohol står fortsatt i en særstilling Blant rusmidlene Folkehelseinstituttet finner i blodprøver fra bilførere som politiet mistenker for påvirket kjøring, står alkohol fortsatt i en særstilling. I tillegg er det en høy forekomst av THC (cannabis), diazepam (finnes i blant annet Valium, Vival og Stesolid), amfetamin og metamfetamin. Kvinner utgjør kun omtrent 1 % av bilførere der politiet mistenker påvirket kjøring. Bilførere under 3 år utgjør aldersgruppen som politiet oftest mistenker for kjøring i påvirket tilstand Rusmiddelalanlyser av bilførere ved mistanke om påvirkning Alkohol intoxilyzer (politiet) Alkohol FHI Andre rusmidler FHI Total antall rusmiddelanalyser Figur 1: Antall blod og pusteprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring. RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 3 av 14

4 Kap 2 Alkohol I 28 fant Folkehelseinstituttet alkohol i ca 5 blodprøver (Figur 2) fra bilførere der politiet mistenker påvirket kjøring. I tillegg har politiet påvist alkohol i ca 2 saker hvor politiet har utført pusteprøver/alkotest med intoxilyzer lokalt. Til sammen utgjør dette ca 7 saker hvor bilførere har kjørt under påvirkning av alkohol i Norge i 28. Dette viser at alkohol fortsatt er det rusmiddelet som oftest påvises hos bilførere. Kvinner utgjorde omtrent 1 % av bilførere hvor Folkehelseinstituttet fant alkohol i blodprøven. Alkoholsaker ved FHI Figur 2: med positiv alkohol i blodprøver hos bilførere RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 4 av 14

5 Kap 3 Funn av andre stoffer enn alkohol Tabell 1 viser de vanligste narkotiske stoffer/rusgivende legemidler som ble funnet i blodprøver fra bilførere som ble pågrepet av politiet i 28, på grunn av mistanke om påvirket kjøring. Prosentandelen viser i hvor stor andel av blodprøvene der det var rekvirert bred analyse de enkelte stoff ble påvist. Både illegale narkotiske stoffer (for eksempel kokain og heroin) og legemidler som kan forskrives på resept (for eksempel morfin og diazepam) er tatt med. Analysefunnet i seg selv gir ikke nødvendigvis svar på om stoffet er tatt inn illegalt eller ikke. Som regel er det påvist flere stoffer i samme blodprøve, gjennomsnittlig finner Folkehelseinstituttet tre rusgivende stoffer per prøve. Stoffnavn Eksempel på medikamentnavn Forklaring Total antall 4525 Prosent 1 THC Virkestoff i cannabis % 2 Diazepam Valium Vival Stesolid % 3 Amfetamin % 4 Metamfetamin Klonazepam Rivotril % 6 Nitrazepam Apodorm Mogadon % 7 Alprazolam Xanor 36 7 % 8 Oxazepam Sobril Alopam % 8 Morfin Heroin Dolcontin Paralgin forte % 1 Benzylecgonin Omdanningsprodukt av kokain Flunitrazepam Flunipam Rohypnol Kodein Paralgin forte Metadon % 14 Zopiklon Imovane Zopiclone 12 2 % 15 Zolpidem Stilnoct 69 1,5 % Tabell 1: De vanligste funn av andre stoffer enn alkohol i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring i 28. Antall og prosent av blodprøver der det er gjort bred analyse. RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 5 av 14

6 Kap 4 Cannabis Tetrahydrocannabinol (THC) er et av de vanligst forekommende stoffene i blodprøver hos bilførere. THC er et virkestoff i cannabis. Andelen av saker med påvist THC ser ut til å være relativt stabil; omkring 3 % av prøvene. Siden 22 har stoffet vekslet på å være blant de tre vanligst forekommende rusgivende stoffer blant bilførere. At THC er påvist i blodprøven betyr at cannabis har vært inntatt (vanligvis røyket) kort tid før prøvetaking, oftest i løpet av de siste timene før kjøringen. THC (cannabis) Figur 3: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der THC er påvist i blodprøven THC (Cannabis) % % % % % % Tabell 2: Antall og prosentandel av THC i blodprøven hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring der det er gjort bred analyse Cannabis og bilkjøring Cannabis er det mest brukte illegale narkotiske stoffet i Norge. Cannabisrus gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, noe som kan innebære både trøtthet/sløvhet, endret virkelighetsoppfatning samt svekket kritisk sans. Den vanligste inntaksmåten av cannabis er røyking. Ruseffekten inntrer allerede kort tid etter at røyken er inhalert, med en topp allerede mens man røyker. Etter noen timer er rusen normalt over, selv om svekkelse av koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne er påvist opptil 24 timer etter inntak. Når disse evnene er svekket, øker sjansen for lite gjennomtenkte handlinger og kan bidra til å forårsake ulykker. I forhold til bilkjøring kan dette for eksempel innbære at man overser rødt lys eller stoppskilt, fordi man bare klarer å konsentrere seg om begrensede sider ved bilkjøringen. RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 6 av 14

7 Kap 5 Amfetamin/metamfetamin De siste årene har det vært en økende forekomst av metamfetamin i blodprøver hos bilførere i Norge, mens tendensen ser ut til å være litt synkende når det gjelder amfetamin. Dette kan tyde på at amfetamin i økende grad blir erstattet med metamfetamin. Antall beslag av metamfetamin har også økt de senere år i følge Kripos. I kroppen vil noe av metamfetaminet som inntas omdannes til amfetamin. Mange av blodprøvene som inneholder metamfetamin vil derfor også inneholde amfetamin, selv om personen ikke nødvendigvis har inntatt begge stoffer. For å si noe om omfanget av bruk av amfetamin og metamfetamin til sammen, blir det derfor misvisende å legge sammen tallene for metamfetamin og amfetamin. Amfetamin Metamfetamin MDMA (Ecstacy) % 33 8 % % % 182 3,5 % % % 74 1,7 % % 86 2,2 % % 63 1,6 % % % 85 2, % % % 12 2,8 % Tabell 3: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der amfetamin, metamfetamin eller ecstasy er påvist i blodprøven % ,2 % Amfetamin og metamfetamin Amfetamin Metamfetamin Figur 4: hvor henholdsvis amfetamin og metamfetamin er påvist i blodprøve Metamfetamin versus amfetamin Metamfetamin og amfetamin er kjemisk nært beslektet, og stoffene har liknende virkninger i kroppen. Det foreligger ikke holdepunkter for at det er store forskjeller mellom disse to stoffene når det gjelder virkninger, men siden metamfetamin er noe mer fettløselig enn amfetamin, kan metamfetamin gå raskere over til sentralnervesystemet. Av denne grunn kan metamfetamin RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 7 av 14

8 fremstå som litt mer potent enn amfetamin (man trenger lavere dose for å oppnå samme effekt). Metamfetamin/amfetamin og bilkjøring Det blir fra tid til annen hevdet at amfetamin og metamfetamin bedrer kjøreferdighetene, fordi stoffene blant annet undertrykker behovet for søvn. Det er kjent at amfetamin og amfetaminliknende stoffer har blitt brukt i ekstreme tilfeller (for eksempel i krigssituasjoner) for å fremme våkenhet over lengre tid. Dersom en person er sterkt utmattet, kan en lav dose amfetamin i enkelte tilfeller forbedre prestasjonsnivået opp til basisnivået, men det er ikke holdepunkter for en forbedring ut over dette. Det er viktig å presisere at denne marginale forbedringsevnen kun er vist for lave doser av amfetamin (for eksempel 5 mg). Vanlige rusdoser av disse stoffene er ca 6-1 ganger høyere eller mer. Det er ingen ting som tyder på at slike rusdoser kan forbedre ferdigheter - tvert i mot er det vist at amfetamin (også i lavere doser enn rusdoser ) blant annet gir lengre reaksjonstid, nedsatt vurderingsevne, tunnelsyn og nedsatt evne til å holde oppmerksomhet på flere enn én ting av gangen. De nevnte egenskaper er alle sammen svært viktige for en bilfører. Forskning kan også tyde på at bruk av amfetamin eller metamfetamin i trafikksammenheng gir økt sannsynlighet for å forårsake en trafikkulykke. Innenfor internasjonal rusmiddel- og trafikkforskning er det bred enighet om at bruk av amfetamin eller metamfetamin nedsetter ferdigheter som er av betydning for bilkjøring. MDMA (ecstasy) Ecstasy kan klassifiseres som både stimulerende og hallusinogent. Rusen kan ligne den som framkalles av amfetamin, men kan også ha likhetstrekk med LSD. Fra midten av 199-tallet har ecstasy vært populært i forbindelse med såkalte house parties. Antallet bilførere som fikk påvist ecstasy økte frem mot år 2, men ser nå ut til å ha stabilisert seg, muligens også å være synkende. MDMA (ecstasy) Figur 5: Antall positive MDMA(ecstasy) i veitrafikksaker RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 8 av 14

9 Kap 6 Kokain Kokain er et sentralstimulerende stoff. I kroppen omdannes kokain raskt til det inaktive omdannelsesproduktet benzoylecgonin, et stoff som ikke gir noen påvirkning. Av denne grunn er påvisning av kokain i seg selv vanskelig, men påvisning av benzoylecgonin i blod er imidlertid et entydig bevis på at kokain er inntatt i løpet av det siste døgnet. i 28 hvor benzoylecgonin ble påvist er det høyeste på åtte år, og er nærmest en fordobling av antall saker i forhold til 23/24. Vi ser også at antall saker utgjør en større andel av det totale antall saker enn tidligere. Tall fra Kripos viser at antall kokainbeslag i første halvår av 28 ligger på omtrent samme nivå for første halvår 27. Derimot har den totale mengden kokain beslaglagt gått betydelig ned når man sammenligner de samme periodene. Det er fylkene på det sentrale Østlandet som skiller seg ut med flest positive prøver, med Oslo på topp. De nordligste fylkene og fylkene i midt-norge har relativt få positive prøver. Virkninger av kokain/kokain og bilkjøring Kokain gir hevet stemningsleie, reduksjon av kritisk sans og økt selvfølelse. Kokain kan redusere konsentrasjonsevnen, samt føre til oppspilthet, uro og rastløshet, og risikovilligheten vil være økt. Kokain kan, særlig i store doser og ved gjentatt bruk, føre til forvirring, angst, hallusinasjoner og psykoselignende reaksjoner. Når konsentrasjonen av kokain i blod faller, og etter en tids bruk, vil utmattelse kunne oppstå, slik at sløvhet og døsighet da vil kunne prege rusen. Benzoylecgonin (kokain) Figur 6: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der benzoylecgonin er påvist i blodprøven RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 9 av 14

10 Benzoylecgonin (Kokain) % % % 13 2 % 18 3 % Tabell 4: Antall og prosentandel bilførere mistenkt for påvirket kjøring der benzoylecgonin er påvist Kap 7 Beroligende legemidler (benzodiazepiner) De siste årene er det sett en stabil høy forekomst av benzodiazepiner hos bilførere som er pågrepet pga mistanke om ruspåvirket kjøring i Norge, men forholdet mellom de forskjellige typer benzodiazepiner har imidlertid endret seg noe. Stoffnavn Eksempel på medikamentnavn Diazepam Valium Vival Stesolid Klonazepam Rivotril Nitrazepam Apodorm Mogadon Flunitrazepam Rohypnol Flunipam Oxazepam Sobril Alopam Alprazolam Xanor % % % % % Fenazepam 2 Midazolam Dormicum 8,2 % % % % % % 9,2 % % % % % % 36 9 % 23,6 % 6,2 % % % % % 35,9 % 1,2 % % % % % % 16, 2,5 % % % % % % % 63 1,5 % 11,3 % % % % % 36 7 % 21,5 % Tabell 5: Antall og prosentandel av forskjellige benzodiazepiner i blodprøven til bilførere mistenkt for påvirket kjøring ,3 Stadig høy forekomst av diazepam (Valium Vival Stesolid ) De siste årene har det vært en stabil høy forekomst av diazepam i bloprøver der politiet har pågrepet bilførere på grunn av mistanke om påvirket kjøring. Vi vet ikke hvorvidt dette stammer fra illegalt fremstilte preparater, men påvisning av relativt høye konsentrasjoner hos i hovedsak unge personer tyder på at mye kan skyldes illegalt inntak. RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 1 av 14

11 Diazepam Figur 7: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der diazepam er påvist i blodprøven Klonazepam (Rivotril ) Klonazepam er et benzodiazepin som i hovedsak brukes i behandlingen av epilepsi. De siste årene har man sett en jevn økning i antall veitrafikksaker der dette stoffet er påvist. Økningen var særlig tydelig i 28. Det er ikke kjent hvorvidt hoveddelen stammer fra forskrevne eller illegalt omsatte preparater. Klonazepam Figur 8: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der klonazepam er påvist i blodprøven Flunitrazepam (Flunipam ) Fra årtusenskiftet og frem mot 23 var det en særlig høy forekomst av flunitrazepam hos bilførere. Etter at politiet i 22 stoppet en illegal kilde og den ulovlige omsetningen av flunitrazepam falt, har man sett en kraftig nedgang av antall saker med flunitrazepam. En annen medvirkende faktor til den synkende RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 11 av 14

12 forekomsten kan være at flunitrazepam i januar 23 ble flyttet fra reseptgruppe B til A, samt at Rohypnol i 24 ble avregistrert i Norge. Flunitrazepam Figur 9: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der flunitrazepam er påvist i blodprøven Fenazepam Fenazepam er et benzodiazepin som synes å være nokså likt flunitrazepam, både i egenskaper og dosering. Fenazepam er ikke registrert i Norge, men er i bruk i Russland og i noen østeuropeiske land. Etter at man ble oppmerksom på illegal omsetning av fenazepam i Norge, begynte man å se etter dette stoffet i enkelte blodprøver som ble analysert ved Divisjon for Rettstoksikologi og rusmiddelforskning. Vi har frem til 28 sett en økning av antall saker der det er påvist fenazepam. Forekomsten var særlig høy i 27, der det tilnærmet var en dobling sammenlignet med tidligere år. I 28 har imidlertid forekomsten sunket. Dette kan eventuelt ha sammenheng med store beslag av fenazepam foretatt i Nord-Trøndelag i første halvår av 28. Fenazepam Figur 1: Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der fenazepam er påvist i blodprøven RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 12 av 14

13 Benzodiazepiner og bilkjøring Benzodiazepiner er en gruppe legemidler som i hovedsak brukes som angstdempende, søvnfremmende og krampestillende midler. Bruk av disse legemidlene kan føre til svekkelse av en rekke ferdigheter som er viktige for bilkjøring, som oppmerksomhet, konsentrasjonsevne, innlæringsevne og hukommelse. Reaksjonsevne og bevegelseskontroll kan nedsettes. Alle benzodiazepiner som utleveres ved norske apotek er merket med rød varseltrekant, som tegn på at varsomhet må utvises ved blant annet bilkjøring. Mye tyder på at også såkalte Z-hypnotika (for eksempel Imovane, Zopiclone, Stilnoct ) har liknende effekter som benzodiazepiner på kjøreferdigheter. Dette er benzodiazepinliknende legemidler som brukes ved innsovningsvansker, og som i likhet med benzodiazepiner er merket med rød varseltrekant. Kap 8 Karisoprodol og meprobamat (Somadril ) Karisoprodol, med omdannelsesproduktet meprobamat, finnes i legemiddelet Somadril som brukes mot akutte ryggsmerter. Det har kommet flere rapporter om misbruk og avhengighet av dette stoffet, og det er fare for forgiftninger. Flere forskningsrapporter har vist at kjøreferdigheter også påvirkes av karisoprodol og meprobamat. Karisoprodol påvirker kjøringen via ulike mekanismer, mens meprobamat gir en rent sløvende virkning. Legemiddelet ble klassifisert som et A-preparat (sammen med sterke narkotiske stoffer) fra 1. august 27, for så å bli avregistrert 1. mai 28. Som vist i figur 17, var det en nedgang i antall saker allerede i 27, med en enda større nedgang i 28. I 28 var hoveddelen av sakene med påvist karisoprodol fra årets seks første måneder. Avregistreringen av Somadril har altså trolig ført til mindre påvirket kjøring med karisoprodol/meprobamat i blodet. Karisoprodol og meprobamat Karisoprodol Meprobamat Figur 11: Saker hvor det er funn av karisoprodol og meprobamat i perioden RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 13 av 14

14 Kap 9 Store forskjeller mellom kjønnene Vi ser at det er store forskjeller på hvilke stoffer som påvises hos henholdsvis menn og kvinner i veitrafikksaker. For eksempel ble alle funn av fenazepam i 28 gjort i prøver fra menn. For THC, benzoylecgonin (kokain), alprazolam, alkohol, flunitrazepam, MDMA (ecstasy), amfetamin/metamfetamin, klonazepam og morfin ligger andelen kvinner mellom 7-15 %. For zolpidem og karisoprodol/meprobamat er andelen kvinner derimot mellom 3-4%. Felles for alle stoffer er at de påvises hos menn i over halvparten av sakene. Andel kvinner ved ulike stoff - veitrafikksaker % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % Fenazepam THC Benzoylecgonin(kokai Alprazolam Alkohol Flunitrazepam Metamfetamin MDMA(ecstasy) Klonazepam Amfetamin Morfin Diazepam Oxazepam Nitrazepam Kodein Zopiklon Meprobamat Karisoprodol Zolpidem Figur 12: Andel kvinner i prosent ved utvalgte stoff i veitrafikksaker. 28 Kap 1 Diverse Kontaktinformasjon: Rusmidler Telefon: Telefaks: E-post: Mediehendvendelser E-post: Mer informasjon På finnes mer informasjon om de enkelte stoffene som er omhandlet i denne rapporten, både under Tema: Rusmidler og i fakta-arkbasen. RUSMIDDELSTATISTIKK 28 FOLKEHELSEINSTITUTTET Side 14 av 14

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010

Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 2011 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførerere mistenkt for påvirket kjøring 2010 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2012 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2011 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisinske fag 2014 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning

Rusmiddelstatistikk. Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning 2013 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012 Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt

Detaljer

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag

Rusmiddelstatistikk. Område for rettsmedisinske fag 2016 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2015 Område for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 2015 Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2014 Divisjon for rettsmedisinske fag Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring

Detaljer

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten

Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet. Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Arne Johannesen Avd. Psykisk helsevern og rus Helsedirektoratet Rusmiddelhåndtering i kommunehelsetjenesten Alkoholforbruk per innbygger 15 år og over (1851-2008) i Norge Liter ren alkohol 8 Alkohol totalt

Detaljer

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016

Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisi Rusmiddelstatistikk Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2016 Avdeling for rettsmedisinske fag 1 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske

Detaljer

Vanedannende Legemidler

Vanedannende Legemidler Vanedannende Legemidler Svein R. Kjosavik. fastlege i Sandnes. spesialist i allmennmedisin, ph.d. Antall personer pr 1000 som fikk utlevert et B preparat (1997) Antall personer pr 100 som fikk psykofarmaka

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2016 Obduksjonsstatistikk Funn i blodpøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i perioden 2000 2015 2 Utgitt av Folkehelseinstituttet

Detaljer

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus

Promille Propille. Like ille. Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille Propille Like ille Svein R. Kjosavik. Spesialist i allmennmedisin, Ph.D. Fastlege i Sandnes Postdoktor, Stavanger Universitetssykehus Promille-grenser 0,0 0/00 0,2 0/00 0,4 0/00 0,5 0/00 0,8 0/00

Detaljer

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015

Legemiddelmisbruk i trafikken. Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Legemiddelmisbruk i trafikken Gudrun Høiseth Trygg trafikk 14. April 2015 Relative ulykkesrisiko 2 Hvordan finner vi ut om legemidler er farlige i trafikken? Kjent for alkohol i flere tiår 160 140 120

Detaljer

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015

Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 Hvilken nytte har Folkehelseinstituttet av Statens vegvesens ulykkesanalyser? Hallvard Gjerde 22. september 2015 2 Folkehelseinstituttets oppgaver Helseovervåking Epidemier Miljøhendelser Store ulykker

Detaljer

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater)

Hvem er pasientene? Problematisk bruk, misbruk, avhengighet? Hvilke legemidler? 06.02.2013. Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Fornuftig bruk av vanedannende legemidler (B-preparater) Hvem er pasientene? Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus «Avhengige» gjennom

Detaljer

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014

Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 Grunnkurs i rusrelatert problematikk 5. mars 2014 OPIATER Avdelingsoverlege Finn Johansen Rogaland A-senter Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? Heroin virkning og adferd - Hva er opiater? - Medikamenter

Detaljer

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016

Rusmidler og trafikksikkerhet. Hallvard Gjerde. 5. april 2016 Rusmidler og trafikksikkerhet Hallvard Gjerde 5. april 2016 2 Disposisjon Litt om trafikkfarlige stoffer Hvordan bestemmes risikoen Forekomst av rusmidler ved trafikkulykker Hvilke førerfeil er sterkest

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2011

narkotika- og dopingstatistikk 2011 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 211 narkotika- og dopingstatistikk 211 Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika,

Detaljer

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet

OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet OMFANGET AV RUSMIDDELPÅVIRKET KJØRING HVA VET VI OM KONSEKVENSENE? Jørg Mørland Professor dr med Folkehelseinstituttet Actis «Forebygg for meg» 8.4.2016 Disposisjon Hvordan vet vi om et rusmiddel er trafikkfarlig?

Detaljer

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol.

Forslag til ny forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende stoffer enn alkohol. Høringsnotat Bakgrunn Vi viser til proposisjon 9 L (2010-2011) og endringslov 17. desember 2010 nr. 91 om endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Endringsloven er delvis satt i kraft.

Detaljer

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser

Bakgrunn Revidering av forskrift om faste grenser HØRINGSNOTAT Bakgrunn 1. februar 2012 ble det innført en rekke endringer i vegtrafikkloven relatert til ruspåvirket kjøring. Formålet var å øke trafikksikkerheten, og å likebehandle forbudet mot ruspåvirket

Detaljer

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag

Obduksjonsstatistikk. Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag Obduksjonsstatistikk Funn i blodprøver fra obduksjoner utført i Avdeling for rettsmedisinske fag 2 Utgitt av Oslo universitetssykehus Avdeling for rettsmedisinske fag November 217 Tittel: Obduksjonsstatistikk

Detaljer

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen

LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt. Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen LAR og benzodiazepiner komplisert og kontroversielt Christian Ohldieck Overlege Seksjonsleder LAR Helse Bergen Bakgrunn Statusrapporten 2011: 41 % av landets LAR pasienter har brukt bz siste måned. 21

Detaljer

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.

Oslo, NSH 14.10.2014. Jørgen G. Bramness. psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio. Oslo, NSH 14.10.2014 Ny veileder hvordan bruke angst og søvnmedisiner Jørgen G. Bramness psykiater, professor, dr.med. Forskningsdirektør ved SERAF, UiO j.g.bramness@medisin.uio.no 1 SERAF - Senter for

Detaljer

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til?

Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Analyse av rusgivende stoffer i hår hva kan det brukes til? Etterutdanningskurs i flymedisin Oslo 4.9.2009 Merete Vevelstad Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning,

Detaljer

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning Kunnskapskilder Survey undersøkelser Prøver fra bilførere Kommuneundersøkelsen Sprøytemisbrukere

Detaljer

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen

Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkort ein menneskerett? v/assisterande fylkeslege Jacob Andersen Førarkortklassar Gruppe 1 eller dei låge klassane - Allmenne transportbehov det næraste vi komer på ein «menneskerett! AM145 Moped,

Detaljer

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege

Vanedannende medkamenter i fengsel. Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015. Egil Bjørløw Ass. fylkeslege Vanedannende medkamenter i fengsel Nettverk fengselshelsetjeneste 18.05.2015 Egil Bjørløw Ass. fylkeslege 1 Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler rekvirering og forsvarlighet Kun nettversjon

Detaljer

Narkotika- og dopingstatistikk 2010

Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Narkotika- og dopingstatistikk 2010 Denne versjonen gir en oversikt over antall beslag og beslaglagt mengde narkotika i 2010 fordelt på de største stofftypene. Fullstendig statistikk med analyser og distriktsvis

Detaljer

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14

Cannabis. Stoffet, virkning, atferd. Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Stoffet, virkning, atferd Rådgiver Ingrid R. Strømsvold 05.03.14 Cannabis Hva er cannabis? Ulike virkninger Ulike skadevirkninger Hva er kjemisk hasj? Figuren viser ruspåvirkningen av de forskjellige

Detaljer

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner.

Sak: Journalført oppdrag mottatt ved Kripos. Dette korresponderer normalt med antall anmeldelsesnummer og antall rekvisisjoner. Narkotikastatistikk 2004 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring

Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring Cannabis og syntetiske cannabinoider; laboratorieprøver i biologisk materiale Cannabis og bilkjøring Vigdis Vindenes, avdelingsdirektør, PhD, overlege Avdeling for rusmiddelforskning og metodeutvikling

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2010

narkotika- og dopingstatistikk 2010 narkotika- og dopingstatistikk Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater. Faktorer som

Detaljer

Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 2001-2010. Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen

Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 2001-2010. Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen 212 Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 21-21 Hallvard Gjerde Asbjørg S. Christophersen Ruspåvirkning blant bilførere som omkom i trafikkulykker i 21-1 Hallvard Gjerde Asbjørg S.

Detaljer

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser

Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Refleksjoner rundt fortolkning av rusmiddelanalyser Ingebjørg Gustavsen Seksjonsleder/overlege Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål Oslo universitetssykehus 2 Den neste halvtimen Kort plassere rusmiddelfortolking

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er minst like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2014

narkotika- og dopingstatistikk 2014 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 214 narkotika- og dopingstatistikk 214 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Narkotikastatistikk 2005

Narkotikastatistikk 2005 Narkotikastatistikk 2005 Om statistikken Innledning Statistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi?

Vanedannende legemidler. Benzodiazepiner og z hypnotika. Diazepam. Benzodiazepiner Hvilke har vi? Vanedannende legemidler Benzodiazepiner og z hypnotika Andreas Austgulen Westin, overlege Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital andreas.westin@legemidler.no Andreas Austgulen Westin, overlege

Detaljer

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen Hva er hensikten? Hva er utfordringene? MERETE VEVELSTAD Overlege, spesialist i klinisk farmakologi Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Narkotikastatistikk 2007

Narkotikastatistikk 2007 Narkotikastatistikk 2007 Om statistikken Narkotikastatistikken gir informasjon som belyser utviklingen med hensyn til illegal innførsel, omsetning og bruk av narkotika, legemidler og dopingpreparater.

Detaljer

Benzodiazepiner og nedtrapping

Benzodiazepiner og nedtrapping Benzodiazepiner og nedtrapping Benzodiazepiner: Demper angst, men vekker uro Bladet Forskning 1996 Anita Mlodozeniec overlege, phd Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Kristiansand Virkestoff

Detaljer

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling

Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Forekomst og oppdagelse av rusmiddelbruk i en psykiatrisk avdeling Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Hvorfor være opptatt av rusmiddelbruk blant psykiatriske pasienter? 1) Vanlig 2) Implikasjoner 3)

Detaljer

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser

Komponentliste Rettstoksikologiske analyser kkrediterte metoder er merket med, divisjon for rettsmedisinske fag - toksikologi, analyserer et stort antall lege- og rusmidler. Tabellen under viser komponenter som analyseres rutinemessig i biologisk

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 2 Livsstil og risikofaktorer

Figurer og tabeller kapittel 2 Livsstil og risikofaktorer Side 33 100 100 90 90 Prosent som overlever 80 70 KVINNER Prosent som overlever 80 70 MENN 60 60 50 50 40 50 60 70 40 50 60 70 Alder (år) Alder (år) Aldri Tidligere 1 9 sig./dag 10 19 sig./dag 20+ sig./dag

Detaljer

Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering

Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering Skadelig bruk og avhengighet av vanedannende legemidler - forebygging og håndtering Svein Skjøtskift Overlege, spesialist i psykiatri Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus Hvem er pasientene?

Detaljer

- for trafikksikkerheit og helse. Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk «TEST»-prosjektet

- for trafikksikkerheit og helse. Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk «TEST»-prosjektet rapport 2008:3 Test - for trafikksikkerheit helse Bruk rusmiddel legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk «TEST»-prosjektet Hallvard Gjerde a, Per T. Normann a, Bjørg S. Pettersen a,

Detaljer

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet

Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Nevrobiologisk forståelse av avhengighet Liliana Bachs Avd. overlege, spesialist i klinisk farmakologi, dr.philos Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning Rusmidler STIMULERENDE 1 4 5 Et rusmiddel

Detaljer

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015

narkotikastatistikk 1. Halvår 2015 narkotikastatistikk 1. Halvår 215 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår er det registrert 15 21 narkotikasaker. Det er en nedgang

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin

Retningslinjer for testing på rusmidler i urin Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.1.18.3.2.1.11 Dok.nr: D07616 Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Generell Utarbeidet / revidert av: Helle B. Hager Godkjent av: Helle

Detaljer

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS

RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS RUSMIDDELTESTING, HURTIGTESTER ELLER LCMS Ketil Arne Espnes Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Overlege, avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Prøvemateriale Blod Substanser påvises

Detaljer

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios

01.05.2013. Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Avdelinger Farmakologi [] Utarbeidet av: Mimi Stokke Opdal, Heidi Kjøniksen Godkjent av: Anne-Kathrine Palacios Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2017

narkotika- og dopingstatistikk 2017 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk narkotika- og dopingstatistikk Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter stadig

Detaljer

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet

Når dosen er for høy eller preparatet er feil. Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Når dosen er for høy eller preparatet er feil Berit Muan Avdeling giftinformasjon Helsedirektoratet Uriktig legemiddelbruk hvor galt kan det gå? Sykehusinnleggelser Norsk pasientregister Dødsfall - Dødsårsaksregisteret

Detaljer

We Shall Overcome onsdag 5. desember 2012 av Bjørn Ingar Pedersen

We Shall Overcome onsdag 5. desember 2012 av Bjørn Ingar Pedersen We Shall Overcome onsdag 5. desember 2012 av Bjørn Ingar Pedersen Hva er rus? Flukt fra virkeligheten Opprør mot voksengenerasjonen og det etablerte samfunnet Snarvei til underbevisstheten Stimuli for

Detaljer

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform

Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Kosttilskudd -forundringspakke i pilleform Tore Haslemo cand.pharm. PhD Kromatografi i hverdagen, 03.02.2015 Kasus Kvinnelig lege, 40 år, avga jevnlige urinprøver på grunn av tidligere rusmiddelbruk. Etter

Detaljer

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin

Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Rusmidlers farmakologi Hasj og amfetamin Jon Mordal, lege (jon.mordal@piv.no) Rusmidler generelt Hasj og amfetamin Epidemiologi Farmakologi Konklusjon Disposisjon 1 Rusmidler Legale medikamenter Alkohol

Detaljer

Rusmiddelanalyser i Norge

Rusmiddelanalyser i Norge Rusmiddelanalyser i Norge 1 Analyse av etanol i serum tilbys av 42 laboratorier i Norge. 24 laboratorier tilbyr rusmiddeltesting utover etanol. Det er store variasjoner i hvilke analyser som tilbys ved

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1019), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1019), straffesak, anke over dom, (advokat Frode Sulland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02655-A, (sak nr. 2013/1019), straffesak, anke over dom, I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud) mot A

Detaljer

LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken

LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken LAR-pasienten. Substitusjon og benzodiazepiner. Svein E. Dittmann Vestfoldklinikken 1 Vestfoldklinikkens underenheter Enhet 1 Døgn 11 plasser Avrusing Narkotikaavhengige Enhet 2 Døgn og poliklinikk 13

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/12 HOVEDFUNN HØST 2012

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/12 HOVEDFUNN HØST 2012 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/12 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i tilgjengelighet og bruk av GHB/GBL Økning

Detaljer

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin:

Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) presenterer med dette et utvalg av Fakta og tall fra sin: NARKOTIKA I EUROPA FAKTA OG TALL Årsrapport for 2006 om narkotikasituasjonen i Europa og Statistiske opplysninger 2006 Sperrefrist: kl. 11.00 CET 23.11.2006 Det Europeiske overvåkingssenter for narkotika

Detaljer

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak!

Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Oslo kommune Helseetaten Nye rusmidler! Faretegn og tiltak! Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Oslo Legevakt! PhD-stipendiat! Avdeling for Allmennmedisin!

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere.

Norsk Forening for Klinisk Farmakologi påpeker at innføring av faste grenser for N-desmetyldiazepam medfører en strengere praksis enn tidligere. Vedlegg til rapport «Revidering av forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m» etter gjennomgang av høringssvar Referansegruppen som har utarbeidet

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2016 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 216 NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 216 Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag.

Detaljer

RUSTRENDER I BERGEN Vår til høst 2005 NR. 2-2005 Jane Mounteney og Siv-Elin Leirvåg Stiftelsen Bergensklinikkene

RUSTRENDER I BERGEN Vår til høst 2005 NR. 2-2005 Jane Mounteney og Siv-Elin Leirvåg Stiftelsen Bergensklinikkene RUSTRENDER I BERGEN Vår til høst 2005 NR. 2-2005 Jane Mounteney og Siv-Elin Leirvåg Stiftelsen Bergensklinikkene HOVEDFUNN Svak økning i alkoholsalg Nedgang i tilgjenglighet av LSD og ecstasy Nedgang i

Detaljer

Akutte rusmiddelforgiftninger

Akutte rusmiddelforgiftninger Oslo kommune Helseetaten Akutte rusmiddelforgiftninger Odd Martin Vallersnes Legeskiftleder Spesialist i allmennmedisin Allmennlegevakten Oslo Legevakt PhD-stipendiat Avdeling for Allmennmedisin Universitetet

Detaljer

Statens helsepersonellnemnd - HPN

Statens helsepersonellnemnd - HPN Statens helsepersonellnemnd - Myndighet Dato 2014-12-03 Doknr/publisert Stikkord Sammendrag Statens helsepersonellnemnd - Vedtak. Saksgang Saksnummer: 14/301. Parter Forfatter Suspensjon av autorisasjoner

Detaljer

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel

Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel 2013 Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk og sammenligning med urinprøver Elisabeth Leere Øiestad Hege Krabseth Vigdis Vindenes 1 Rapport Spyttprøver til rusmiddeltesting i fengsel Forsøk

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 2 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler) AKAN hovedkontakt i 50% stilling Egen erfaring fra arbeidsplass

Detaljer

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes

Rusmisbruk hos kollegaer. AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes Rusmisbruk hos kollegaer AKAN hovedkontakt Linn C. Wergeland Digranes 1 Hvem er jeg? Psykiatrisk sykepleier Seksjon IR (Illegale rusmidler)/ Forskning, Naltrekson studien AKAN hovedkontakt i 50% stilling

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Litt om organisasjonen

MARBORG. Brukerorganisasjon for LARiNord Litt om organisasjonen MARBORG Brukerorganisasjon for LARiNord Litt om organisasjonen MARBORG er en brukerorganisasjon av og for mennesker I rehabilitering med Metadon eller Subutex. Organisasjonen leverer likevel en rekke tilbud

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. august 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01676-A, (sak nr. 2012/741), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Formål og problemstilling

Formål og problemstilling Alkohol og rusmidler påvist i urin og blod - bakgrunn- og overgrepskarakteristika blant kvinner som mistenker rusmiddelassistert voldtekt Konferanse: Seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv arr. av

Detaljer

av samtidig bruk av ulike benzodiazepiner

av samtidig bruk av ulike benzodiazepiner Originalartikkel Samtidig bruk av ulike benzodiazepiner 56 30 Sammendrag Bakgrunn. Ulike benzodiazepiner har prinsipielt samme virkningsmekanisme og skiller seg hovedsakelig fra hverandre ved forskjeller

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt

Rusmiddelforgiftninger på legevakt Rusmiddelforgiftninger på legevakt Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat! Avdeling for allmennmedisin! Universitetet i

Detaljer

Rusmiddeltesting i biologisk materiale

Rusmiddeltesting i biologisk materiale Rusmiddeltesting i biologisk materiale Avdelingssjef Trond Oskar Aamo Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF/ overlege Lade behandlingssenter Overgangskurs i Rus og avhengighetsmedisin Oslo,

Detaljer

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.

Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin. OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3. Lena Aronsen Fagområdet klinisk farmakologi Laboratoriemedisin OBLIGATORISK OVERGANGSKURS FOR SPESIALITETEN I RUS- OG AVHENGIGHETSMEDISIN, Tromsø 3.juni 2015 2 Testing av biologisk materiale??? Laboratorieprøver

Detaljer

narkotika- og dopingstatistikk 2012

narkotika- og dopingstatistikk 2012 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk 212 narkotika- og dopingstatistikk 212 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Antallet narkotikasaker

Detaljer

Retningslinjer for setterekvirent

Retningslinjer for setterekvirent PROSEDYRE FOR SETTEREKVIRENT AV VANEDANNENDE MEDIKAMENTER I BERGEN KOMMUNE VED TILBAKEKALLING AV RETTEN TIL Å REKVIRERE OG SKRIVE RESEPTER MED MEDIKAMENTER I gruppe A og B Formål Hjelp til leger som påtar

Detaljer

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN)

Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Rusmiddelforgiftninger på legevakt The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Odd Martin Vallersnes! Legeskiftleder! Spesialist i allmennmedisin! Allmennlegevakten! Legevakten i Oslo! PhD-stipendiat!

Detaljer

En pille for alt som er ille?

En pille for alt som er ille? En pille for alt som er ille? Gunnar Mouland fastlege Legegruppen Arendal Dr. Oscar Olsen seminar 6.mai 2014 Kristiansand Pille-kultur Tåle-evne (smerteterskel, terskel for sykmelding, skolefravær) kulturelle

Detaljer

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol

Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Rapport fra faglig rådgivningsgruppe desember 2010 Etablering av faste grenser for påvirkning av andre stoff enn alkohol Forslag til forbudsgrenser og straffeutmålingsgrenser for påvirkning av andre stoff

Detaljer

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom

By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom By og land hand i hand. Endringer i narkotikabruk blant ungdom Astrid Skretting Artikkelen gir en oversikt over utviklingen i narkotikabruk blant ungdom i alderen 15 til 20 år i Oslo og i resten av landet.

Detaljer

Cannabis. - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger. - Ulike skadevirkninger. - Toleranse og avhengighet. - Syntetiske cannabinoider

Cannabis. - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger. - Ulike skadevirkninger. - Toleranse og avhengighet. - Syntetiske cannabinoider s3 Cannabis Grunnkurs rus 2012 Spesialkonsulent Silje Lill Rimstad, Kompetansesenteret rus- region vest Stavanger - Hva er Cannabis? - Ulike virkninger - Ulike skadevirkninger - Toleranse og avhengighet

Detaljer

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015

NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK 2015 Kripos Narkotika- og dopingstatistikk NARKOTIKA- OG DOPINGSTATISTIKK Generell saksutvikling Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Etter en

Detaljer

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker

Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Bruk av alkohol og legemidler hos eldre mennesker Et veiledningshefte til helse- og sosialarbeidere Viktig kunnskap om eldre og alkohol Eldre tåler ikke alkohol som yngre Alkohol og sovemedisin øker risikoen

Detaljer

Valium 10 mg halveringstid

Valium 10 mg halveringstid Search Valium 10 mg halveringstid Best sale valium 10 mg halveringstid. Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. valium 10 mg halveringstid. Best Deals valium 10 mg halveringstid.

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Førerkort og medisiner

Førerkort og medisiner Førerkort og medisiner Propille er like ille som promille Førerrett er ikke en menneskerett! Roar Dyrkorn Spes i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Bakgrunn

Detaljer

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG

VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG VEDLEGG III ENDRINGER TIL RELEVANTE DELER AV PREPARATOMTALE OG PAKNINGSVEDLEGG Mrek: Endringene i preparatomtalen og pakningsvedlegget må eventuelt senere oppdateres av de nasjonale kompetente myndighetene,

Detaljer

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning

Rusmiddelanalyser. Prøvetaking, analyser og fortolkning Rusmiddelanalyser Prøvetaking, analyser og fortolkning Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Avdeling for farmakologi, Enhet for farmakologiske analyser Postboks

Detaljer

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017

NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 2017 NARKOTIKASTATISTIKK 1. HALVÅR 217 Kripos narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår 217 er det registrert 12 8 narkotikasaker. Det er en

Detaljer

HØST 2004 TIL VÅR 2005. HOVEDFUNN Relativt stabilt alkoholsalg. Stabil situasjon eller gradvis økning i bruk og tilgengelighet av illegale stoffer

HØST 2004 TIL VÅR 2005. HOVEDFUNN Relativt stabilt alkoholsalg. Stabil situasjon eller gradvis økning i bruk og tilgengelighet av illegale stoffer HØST 2004 TIL VÅR 2005 HOVEDFUNN Relativt stabilt alkoholsalg Stabil situasjon eller gradvis økning i bruk og tilgengelighet av illegale stoffer Økning i bruk og tilgjengelighet av sentralstimulerende

Detaljer

FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN. Liv Flesland og Siv-Elin Leirvåg Carlsen

FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN. Liv Flesland og Siv-Elin Leirvåg Carlsen vestre torggate 11, 5015 bergen, norge tlf: 55 90 86 00 www.bergensklinikkene.no ISSN 1504-7741 Utgivelsen av denne rapporten inngår som en del av Kompetansesenterets oppdrag gitt av Helsedirektoratet

Detaljer

Nye rusmidler tegn og symptomer

Nye rusmidler tegn og symptomer Nye rusmidler tegn og symptomer Odd Martin Vallersnes Spesialist i allmennmedisin, PhD Førsteamanuensis Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Legeskiftleder Legevakten i Oslo Allmennlegevakten

Detaljer

Cecilie Berger og John Henrik Staveland-Sæter Utekontakten i Stord kommune. Rustrender i Stord kommune Vår 2011

Cecilie Berger og John Henrik Staveland-Sæter Utekontakten i Stord kommune. Rustrender i Stord kommune Vår 2011 Cecilie Berger og John Henrik Staveland-Sæter Utekontakten i Stord kommune Rustrender i Stord kommune Vår 2011 Hovudfunn: - Auka bruk og tilgang på cannabis - Gradvis auke i illegal bruk av og tilgang

Detaljer

Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk

Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk Alkoholbruk i LAR Et klinisk blikk Berit Nordstrand Overlege LAR-Midt 04.06.09 Tema Ottar;; en helt vanlig historie Interaksjoner mellom legemidler og alkohol Ottars utrygge legemiddelvalg Brillat-Savarin

Detaljer