Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk. Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning"

Transkript

1 Bruk av sentralstimulerende midler Utviklingstrekk Astrid Skretting Statens institutt for rusmiddelforskning

2 Kunnskapskilder Survey undersøkelser Prøver fra bilførere Kommuneundersøkelsen Sprøytemisbrukere i Oslo Rusmiddelmisbrukere i behandling/omsorg Beslag Situasjonen internasjonalt Intervensjoner

3 Survey undersøkelser Problemer: Et utall (skole)undesøkelser Dalende svarprosent Lokale undersøkelser ødelegger for nasjonale? Må alle ha sin egen? Tolkning av data: Riktige/ feilaktige svar? Undersøkelser over tid gir bilde av endring

4 Hva har de som svarer faktisk brukt? Mange brukere vil ikke kunne skille mellom ulike sentralstimulerende stoffer Amfetamin metamfetamin Amfetamin kokain

5 Ungdomsundersøkelsene år Oslo Norge 1986,

6 15 20 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer noen gang, NORGE Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

7 15 20 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer noen gang, Oslo Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

8 15 20 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer siste 6 mnd, NORGE Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

9 15 20 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer siste 6 mnd, OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

10 Andel år brukt sentralstimulerende midler noen gang blant de som har avbrutt/ikke avbrutt skolegang, Norge Amfetamin Ikke brutt Amfetamin Brutt Kokain/crack Ikke brutt Kokain/crack Brutt Ecstasy Ikke brutt Ecstasy Brutt

11 Andel år brukt ulike sentralstimulerende midler etter grad av trivsel NORGE OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Meget tilfreds Nokså tilfreds Både og Nokså utilfreds Meget utilfreds Alle

12 Andel år brukt ulike sentralstimulerende midler etter antall ganger brukt cannabis NORGE OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Alle

13 15 20 år, tilbudt noen gang ulike sentralstimulerende stoffer, NORGE Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

14 15 20 år, noen gang tilbudt ulike sentralstimulerende stoffer, OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

15 Tilgjengelighet, holdning sentralstimulerende midler, år Tilgjengelighet: Skaffe ulike sentralstimulerende stoffer i løpet av 2 3 dager: 20 25% Holdning Tenke seg åbruke hvis ikke fare for åbli arrestert: 2%

16 Unge voksne, år Oslo Norge (2010 ikke analysert)

17 21 30 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer noen gang, NORGE Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

18 21 30 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer noen gang, OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

19 21 30 år brukt ulike sentralstimulerende midler, noen gang, Oslo Amfetamin Kokain Ecstacy

20 21 30 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer, siste 6 mnd, NORGE Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

21 21 30 år, brukt ulike sentralstimulerende stoffer siste 6 mnd, OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

22 Andel år brukt ulike sentralstimulerende midler etter grad av trivsel (1998, 2002 og 2006 samlet) NORGE OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Meget tilfreds Nokså tilfreds Både og Nokså utilfreds Meget utilfreds Alle

23 Andel år brukt ulike sentralstimulerende midler etter antall ganger brukt cannabis (1998, 2002 og 2006) NORGE OSLO Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Amfetamin Kokain/crack Ecstasy Alle

24 Kokain (21 30 år) Er det de hippe som er brukere? Lavere utdanning enn gjennomsnitt Størst andel i laveste inntektsgruppe

25 Tilgjengelighet og holdning, år Økning i andel som hadde blitt tilbudt de ulike stoffene (± 20% i 2006) Klare åskaffe i løpet av 2 3 dager: 30% kokain 25% ecstasy 35% amfetamin Holdning Få som kunne tenke seg åprøve (4 7%, alle undersøkelsesår)

26 Studenter UiO, år

27 Studenter UiO, brukt ulike sentralstimulerende stoffer noen gang Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

28 Studenter UiO, brukt ulike sentralstimulerende stoffer siste 12 mnd 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

29 Voksenbefolkningen, 15 år

30 Prosentandel år som har brukt ulike stoffer noen gang Kilde: SIRUS Marih./hasj Amphetamine Cocaine Heroin Ecstasy LSD

31 Prosentandel 15 til 64 år brukt ulike stoffer siste 12 mnd Marih./hasj Amphetamine Cocaine Heroin Ecstasy LSD

32 Voksenbefolkningen (15år+) brukt ulike sentralstimulerende stoffer noen gang Amfetamin Kokain/crack Ecstasy

33 Bilførere Folkehelseinstituttet Positive prøver på sentralstimulerende midler fra bilførere

34 Antall positive prøver på sentralstimulerende midler fra bilførere Amfetamin Kokain Ecstasy Metamfetamin

35 Antall bilførere mistenkt for påvirket kjøring der amfetamin og metamfetamin er påvist i blodprøven

36 Kommuneundersøkelsen Data fra sosialtjeneste og politi Alle kommunene sett under ett: Nedgang i amfetamin Økning i kokain Nedgang Ecstasy

37 Sprøytemisbrukere i Oslo Intervjuer brukere av sprøyteutdelingen intervjuer, SIRUS rapport nr 4/2005

38 Hovedrusmiddel for injeksjon blant kvinner og menn som benytter sprøyteutdelingen i Oslo Heroin (n=3204) Amfetamin (n=455) Begge like mye (n=112) Annet (n=32) Kvinner Menn

39 Bruksdager per mnd, for injiserende heroin og amfetaminmisbrukere, % Heroin (n=3188) Amfetamin (n=444)

40 Andel injeksjonsmisbrukere som oppgir åha brukt henholdsvis kokain og ecstasy siste 4 uker Kokain Ecstasy

41 Prisutvikling amfetamin (pr gram) selgere ikke selgere Ikke-selgere Selgere

42 Klientkartleggingssystemet Inntatte i behandlings /omsorgstiltak Aggregerte data

43 Figur 6. Mest brukte rusmiddel Kvinner 60 Prosent , ,2 0,3 0,4 Ingen Alkohol Cannabis Heroin etc Vaned. med. Sentr.stim. Annet N = 3385 / 4062 / 5030 / 4023 / 5044 / 5189 / 6285 / 5385 / 5370 / 5854 / 5727

44 Figur 7. Mest brukte rusmiddel Menn Prosent ,3 0, ,4 0,4 Ingen Alkohol Cannabis Heroin etc Vaned. med. Sentr.stim. Annet N = 8904 / / / / / / / / / / 12729

45 Figur 8. Mest brukte rusmiddel 2008 Prosent ,2 0,2 0, ,4 0,4 0,4 Ingen Alkohol Cannabis Heroin etc LARmed i program LARmed resept uten program LARmed illegalt Benzo resept Benzo illegalt Andre vaned. med. Amfet/Metamfet. Kokain Crack Andre sentr.stim. Annet N = 5727 / / Kvinner Menn Totalt Prosent

46 Pasienter i LAR Statusrapportene de siste år: Omkring 16% rapporteres åha brukt sentralstimulerende midler siste 4 uker. (Cannabis 34%, opioider 13% siste 4 uker)

47 Amfetaminer internasjonalt Amfetamin (2008) Europa hovedprodusent Beslag globalt 23 tonn: (1/3 i Vest /sentral Europa) Pris: stabil/nedgang Metamfetamin (2008) Økning i laboratorier (Asia, Nord Amerika) Globalt beslag 18 tonn (Asia, Nord Amerika) 300 kg Europa (Norge i front )

48 Amfetaminer internasjonalt EMCDDA data (2008) Europa 12 millioner brukt noen gang Europa 2 millioner brukt siste 12 måneder Livstidsprevalens (16 64 år) Europa gjennomsnitt 3,7% UK 12 % Danmark 7 % Sverige 5 % Norge 4 % Generell trend: Bruk: stabil Synkende pris Få i behandlingsom oppgir amfetamin som mest brukte rusmiddel Metamfetamin: Begrenset bruk i Europa.

49 Kokain internasjonalt 2008 Mest brukte illegale rusmiddel etter cannabis Globalt beslag: 711 tonn, 67 tonn i Europa Store prisvariasjoner EMCDDA Europa14 millioner brukt noen gang Europa 4 millioner brukt siste år Livstidsprevalens (16 64 år) Europa gjennomsnitt 4,1% UK 9,4% Spania 8,3% Italia 7,0% Norge 2,5% Generell trend Økning i bruk Prisnedgang

50 Ecstasy internasjonalt 2008 Geografisk spredning i produksjon Globalt beslag: 2,3 tonn, Europa 0,3 tonn EMCDDA 11 millioner noen gang brukt 2,5 millioner brukt siste år Livstidsprevalens: Europa gjennomsnitt 3,7% Tsjekkia 9,6% UK 8,6 Norge 1% Generell trend Bruk: stabilt Pris: nedgang

51 Europeisk skoleundersøkelse, ESPAD år, 35 land Livstidsprevalens gjennomsnitt 2007 Amfetamin 3% (Norge 1%) Kokain 3% (Norge 1%) Ecstasy 3% (Norge 1%)

52 Intervensjoner, EMCDDA Begrenset kunnskap om spes. intervensjoner Økende antall som søker behandling for kokainbruk, begrenset tilbud 3 hovedgrupper kokain/crackbrukere: Sosialt integrerte rekreasjonsbrukere Brukere som også har problemer med opioider Marginaliserte og problematiske crackbrukere

53 Oppsummering surveydata år: Økning i siste halvdel av 1990 tallet, brukt noen gang, siste 6 mnd. Stabilt/nedgang etter tusenårsskiftet år: Klar økning brukt noen gang. Ingen økning brukt siste 6 mnd. Studenter UiO, samme retning. Voksenbefolkningen 15 år+, lav og stabil andel som oppgir åha brukt.

54 Oppsummering bilførere Antall positive prøver på amfetamin/metamfetamin, økende Antall positive prøver på kokain og ecstasy relativt stabilt.

55 Oppsum. kommuneundersøkelsen Indikerer en nedgang i bruk av amfetamin. Økning i bruk av kokain.

56 Oppsum. injeksjonsmisbrukere i Oslo 12% oppga åinjisere amfetamin 3% oppga åinjisere like mye amfetamin som heroin (resterende 85% injiserte heroin) De som i hovedsak injiserte amfetamin hadde færre injeksjonsdager enn de som i hovedsak injiserte heroin.

57 Oppsum. rusmiddelmisbrukere i behandlings /omsorgstiltak Klientkartleggingssystemet: 11% sentralstimulerende som mest brukte rusmiddel. LAR: 16% sentralsimulerende siste 4 uker

58 Oppsummering Europa Amfetamin: stabilt eller synkende Kokain: økning

59 Oppsummering intervensjoner Begrenset kunnskap både nasjonalt og internasjonalt om spesielle intervensjoner. Gjelder så vel forebygging som behandling.

60 Forventet utvikling Vanskelig åsi. Foreliggende internasjonale data gir ikke et entydig bilde. Stort sett føyer norske data seg inn i det som foreligger internasjonalt.

61 Kunnskapshull Generelt problemer knyttet til pålitelige data om bruk/misbruk av rusmidler. Spesielt problemer mht illegale rusmidler. Bruk av sentralstimulerende midler særlig utbredt i visse sosial miljø? Behov for studier som kan bekrefte/avkrefte. Kunnskap om effekt av ulike intervensjoner.

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63

FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 FØRE VAR - Identifisering av rusmiddeltrender 63 Rusfag nr. 1 2013 Av: Liv Flesland og Randi Vartdal Knoff, KoRus - Bergen Føre Var-systemet gir informasjon om hvordan rusmidlenes tilgjengelighet, bruk

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen. Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 02/14 HOVEDFUNN HØST 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff RUSTRENDER I BERGEN 02/14 FØRE Var HOVEDFUNN HØST Økning i bruk av alkohol Svak økning i bruk av

Detaljer

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014

Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene FØRE RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Kompetansesenter Rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Liv Flesland & Randi Vartdal Knoff FØRE Var RUSTRENDER I BERGEN 01/14 HOVEDFUNN VÅR 2014 Økning i tilgjengelighet på cannabis Nedgang

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere

Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere Forekomst av alkohol og andre rusmidler blant trafikkdrepte motorvognførere En sammenligning mellom de 5 nordiske land for perioden 21-22 Oppsummering av prosjektarbeidet Nasjonal folkehelseinstitutt,

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling

Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling Grete Lauritzen, Edle Ravndal og Jonas Larsson Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling SIRUS-rapport nr. 6/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune

ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering. Runa Frydenlund. Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune ELDRE, ALKOHOL OG LEGEMIDDELBRUK En kunnskapsoppsummering Runa Frydenlund Kompetansesenter rus Oslo, Oslo Kommune UTGIVER: Kompetansesenter rus Oslo, Rusmiddeletaten, Oslo kommune Rapporten er utgitt med

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Hvorfor blir det flere unge uføre?

Hvorfor blir det flere unge uføre? Debatt og kommentar Helene Berg og Trude Thorbjørnsrud Hvorfor blir det flere unge uføre? Unge uføre utgjør en liten andel av alle uføretrygdede, men antall unge som har fått en uføreytelse, har økt svært

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren

Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Økonomi, frivillig arbeid og deltakelse i den frivillige kultursektoren Dag Wollebæk Forsker II Rokkansenteret/ Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Karl Henrik Sivesind Forsker I Institutt

Detaljer

Det nytter! - En oppfølgningsundersøkelse av ungdommer innskrevet på Fossumkollektivet 1998-2003

Det nytter! - En oppfølgningsundersøkelse av ungdommer innskrevet på Fossumkollektivet 1998-2003 Det nytter! - En oppfølgningsundersøkelse av ungdommer innskrevet på Fossumkollektivet 1998-2003 Utført av: Sosiolog Mette W. Boesen Ferdigstilt mai 2008 Formål Hovedformålet med prosjektet var å få økt

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Den organiserte kriminaliteten i Norge

Den organiserte kriminaliteten i Norge Den organiserte kriminaliteten i Norge trender og UTFORDRINGER 2013 2014 Taktisk etterforskningsavdeling, Kripos Innhold Forord 3 Hovedpunkter 4 Narkotikakriminalitet 5 Situasjon og utviklingstrekk 5 Aktører

Detaljer

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340

Forord. Trondheim, 13. august 2014 Oslo, 13. august 2014. truls.nedregaard@tns-gallup.no 917 26 535 ols1rune@gmail.com 413 45 340 Forord Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Prosjektet er godkjent av personvernombudet for forskning ved Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være?

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? SERAF RAPPORT 1/2014 Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer