Fra 1974 til Forslag til modernisering av forbudet mot alkoholreklame

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra 1974 til 2014. Forslag til modernisering av forbudet mot alkoholreklame"

Transkript

1 Fra 1974 til 2014 Forslag til modernisering av forbudet mot alkoholreklame Forbudet mot alkoholreklame i praksis Innhold: 2. Innledning 2. Bakgrunn 3. "Kulturkampen" mellom helsemyndigheter og bryggerier 3. Omveltninger i informasjonssamfunnet siden Eksempler: Nettsider, magasiner, reiser, Vinmonopolet, bryggerier 14. Alkoholkonsumet: Mer alkoholsterkt, mindre alkoholsvakt 16. Endring i ølkulturen: Fra volum, til mangfold 17. Alkoholfritt øl: Vokser i Europa, krymper i Norge 19. Det norske ølmarkedet: Mer utenlandsk, mindre norsk 12. Kommentarer til Alkohollovens 9 om reklameforbud 21. Håndheving av loven selvregulering? 22. Oppsummering og fem forslag 1

2 Innledning Bryggeri- og Drikkevareforeningen (BROD) støtter prinsippet om forbud mot alkoholreklame i Norge, fordi: Reklameforbudet har gitt en viss beskyttelse for små norske produsenter og brands i konkurranse med utenlandske produsenter. Alkoholreklame har liten betydning for totalkonsumet (kun for fordelingen mellom ulike brands), men det kan sannsynliggjøres at reklame kan påvirke ungdom til tidligere alkoholdebut. Det ønsker vi ikke å medvirke til. Samtidig har vi merket oss hva tidligere helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre sa i møte med oss 4. januar 2013: "Hvis deler av norsk alkohollov rammer norsk bryggerinæring uten å ha den ønskede alkoholpolitiske effekten, er det grunn til å gjøre endringer." Vi mener at flere sider ved loven, i særlig grad utformingen av forbudet om alkoholreklame, rammer norsk bryggerinæring direkte i konkurranse utenlandske aktører og sterkere drikker. Mange av bestemmelsene i loven (av 1975) fortoner seg også anakronistiske / i strid med lovens intensjon / uforståelige / umulige å håndheve på en rettferdig måte Etter vårt syn må loven og grunnlaget for den, gjennomgå en total revisjon og oppdateres i forhold til samfunnsendringene de siste 40 årene. Det vil også styrke reklameforbudets legitimitet i befolkningen. Bakgrunn Forbudet mot alkoholreklame ble vedtatt i 1974 og implementert i Siden har den flere ganger blitt innskjerpet. Endringene har hatt som mål å tette mulige smutthull, men har ikke tatt hensyn til de betydelige samfunnsendringene som har skjedd i løpet av de siste 40 årene, særlig knyttet til globalisering, økt reisevirksomhet, økt informasjonsutveksling i alle medier og ganske spesielt internett. Konsekvensen er bl.a. at: Alkoholsvake drikker (øl) taper i konkurransen mot alkoholsterke drikker (vin og sprit). Totalkonsumet av alkohol i befolkningen øker. Norske bryggerier og brands taper i konkurransen med internasjonale bryggerier og brands. Kortreiste produkter i lett aluminiumemballasje taper i konkurransen med langreiste produkter i tung glassemballasje. Norske bryggerier er fratatt incentiv til utvikling og markedsføring av alkoholsvake og alkoholfrie drikker. Utviklingen av moderne nettmedier stiller helsemyndighetene overfor en håndhevingsoppgave som i praksis er umulig. 2

3 Vi mener våre forslag til endringer kan bidra til en sunnere drikkekultur og en dreining i forbruket fra alkoholsterke til alkoholsvake drikker. Det vil også kunne utjevne noe av den konkurransemessige ubalansen som i dag favoriserer utenlandske produsenter. Vi tror også det vil styrke reklameforbudets legitimitet i befolkningen hvis regler som i dag virker åpenbart urimelige og / eller anakronistiske justeres i tråd med samfunnsendringene. "Kulturkampen" mellom helsemyndigheter og bryggerier I de første årene med reklameforbud rådde en "kulturkamp" mellom helsemyndighetene og bryggerinæringen. Flere bryggerier lette etter smutthull i lovgivningen og fikk produsert reklamekampanjer for alkoholfritt og alkoholsvakt øl, som i praksis fungerte som alkoholreklame. Deler av serveringsnæringen fulgte samme praksis og reklamerte "for en kald en", "happy hour" osv. Dette førte at regelverket ble innskjerpet i flere omganger, med sikte på å tette mulige smutthull.. Bl.a. ble det forbudt å reklamere for alkoholfrie produkter "med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk". I 2000 fastslo Høyesterett at draktog arenareklame med logo for velkjente bryggerier som Hansa og Aass er å betrakte som alkoholreklame og dermed brudd på reklameforbudet. Siden har Helsedirektoratet fortatt innskjerpelser / presiseringer når det gjelder alkoholreklame på serveringsutstyr, på emballasje, på internett, i sosiale medier og i foredrag og kurs. Samlet innebærer disse bestemmelsene en nærmest total usynliggjøring av norske produsenter og merkenavn. Norsk bryggerinæring vil i dag uforbeholdent beklage bransjens forsøk på å undergrave reklameforbudet på 70-, 80- og 90-tallet. Dette var umodent og kontraproduktivt og skapte en atmosfære av gjensidig mistillit mellom bransjen og myndighetene. Trolig bidro det indirekte til mer restriktivt lovverk og en strengere håndheving enn hva som ellers ville vært tilfelle. Omveltninger i informasjonssamfunnet siden 1975 Parallelt med dragkampen mellom bryggerier og helsemyndigheter, har verden blitt mer globalisert og det har skjedd dramatiske omveltninger i informasjonssamfunnet. I forhold til alkoholreklame kan vi slå fast følgende: Mens norske bryggerier og norsk øl gradvis har blitt usynliggjort og "hemmeligstemplet", har det norske folk blitt eksponert for stadig mer reklame for utenlandske alkoholprodukter, både øl, vin og brennevin: Internett: HJEMMESIDER: All kommersielt produsert alkohol i verden, unntatt norskprodusert, har egne hjemmesider. Mange har også reklame på internasjonale nettsider. Utenlandske produsenter har begynt å tilby norskspråklige sider. (Se illustrasjoner, side 5 og 6) SOSIALE MEDIER: Utviklingen er eksplosiv, nye plattformer dukker opp uavlatelig og det er langt på vei umulig å skille mellom kommersielle og ikke-kommersielle, seriøse og useriøse aktører. Alkoholprodusenter, -importører, -grossister og forhandlere, samt en endeløs mengde alkoholinteresserte, bl.a. mange som gir seg ut for å representere produsentene, er aktive på sosiale medier. Forbud mot alkoholreklame i sosiale medier 3

4 håndheves i praksis ikke i dag, hvilket skaper stor ulikhet i konkurransen mellom lovlydige aktører og andre. (Se illustrasjoner, side 7) Sportssendinger på NRK, TV2 og Viasat: Internasjonale brands får betydelig eksponering gjennom arena- og draktreklame. (Se illustrasjoner, side 8) Utenlandske blader og magasiner, samt passasjermagasiner på norske fly: Antallet er mangedoblet de siste tiårene, mange har reklame for alkohol som selges i Norge. (Se illustrasjoner side 9 og 10) Taxfree ved av- og innreise på norske flyplasser: Betydelig eksponering av brennevin, dernest vin, i liten grad øl. (Se illustrasjon, side 10 og 11) Utenlandsreiser: Nordmenns utenlandsreiser er mer enn tidoblet siden 1975, på slike reiser møter de reklame i betydelig omfang for produkter som selges i Norge. (Se illustrasjon, side 10 og 11) Vinmonopolet: Vinmonopolet har produktomtale på sine nettsider, med den begrunnelse at de driver netthandel. Sidene har også nøyaktig informasjon om hvilke produkter som til enhver tid finnes i samtlige polutsalg. (Se illustrasjon, side 12) Mye av dette er utenfor norske myndigheters jurisdiksjon og representerer en konkurransevridning man må leve med hvis man ønsker det norske reklameforbudet opprettholdt. Samtidig er det et paradoks at norsk alkoholpolitikk, i kombinasjon med endringene i informasjonssamfunnet, ser ut til å favorisere alkoholsterke, importerte drikker på bekostning av kortreist, alkoholsvakt norsk øl. (Se illustrasjon, side 13) Internett, spesielt sosiale medier reiser også nye politiske og juridiske utfordringer: - Er det hensiktsmessig å opprettholde et forbud som det er umulig å håndheve? - Er det rettferdig at de som bryter loven skal ha konkurransemessige fordeler i forhold til de som overholder den? - Er det rimelig at utenlandske aktører skal ha fordeler i forhold til norske? - Og det aller viktigste spørsmålet: Vil det føre til mer alkoholmisbruk hvis reklameforbudet på egne nettsider / sider i sosiale medier fjernes? Vi mener det er grunn til å tvile på det siste. Her dreier det seg om plattformer som aktivt må oppsøkes av publikum. Den typen forbrukerinformasjon som gis av Vinmonopolet og som også bryggeriene ønsker å gi, kan bidra til å øke kunnskapen og bygge kultur rundt drikkevarene. Økt fokus på kombinasjonen mat og drikke, samt historie og tradisjon, kan trolig motvirke en kultur der alkoholmengden sår i fokus. Samtidig mener vi det er riktig å opprettholde forbudet mot all betalt reklame på nettet, dvs reklame på nettaviser, blogger og andre sider som oppsøkes av publikum med andre formål enn å finne informasjon om drikkevarer, forhandlere og serveringssteder. Situasjonen for norske alkoholprodusenter, er altså at de er avskåret fra å avbilde sine produkter og gi informasjon om smak, bruksområde, ingredienser osv i et hvert medium. Likevel er det norske folk omgitt av reklame for utenlandske produkter på alle bauger og kanter. De følgende sidene dokumenterer dette: 4

5 Hjemmesider: Den franske cognacprodusenten Bache-Gabrielsen har et stort marked i Norge og tilbyr informasjon på norsk på sine franske hjemmesider. Andre utenlandske produsenter av øl, vin og sprit kan gjøre det samme uten å rammes av norsk lovgivning. Budweisser, et av verdens største ølmerker, er bare ett av tusener av bryggerier som henvender seg til et internasjonalt publikum på sine hjemmesider. 5

6 Internasjonale reklamefilmer på nett: Alle internasjonale alkoholprodusenter av en viss størrelse har populære reklamefilmer på YouTube, bl.a. mexicanske Corona, som er det raskest voksende ølmerket i Norge. Captain Morgan rom, en av Vinmonopolets bestselgere og en favoritt blant norsk ungdom, har påkostede reklamefilmer på Facebook. https://apps.facebook.com/stepintotheblack/?fb_source=search&ref=br_tf 6

7 Norske nettsider hva er hva og hvem står bak? Norsk Facebookside som framstår som offisiell side for Ringnes Bryggeri, men ingen aner hvem som står bak og Ringnes bryggeri har forgjeves forsøkt å identifisere opphavsmannen. https://www.facebook.com/pages/ringnes/ ?ref=br_tf&rf= En av utallige norske nettsider om brennevin. Betalt reklame eller beskyttet av ytringsfriheten? En krevende oppgave for lovens håndhevere. 7

8 TV-reklame: Heineken er hovedsponsor for UEFA Champions League. Markedsutvikling: 435 % økning i Norge fra 2003 ( liter) til 2012 ( ) Norske gulljenter i arbeid for verdens største hveteølprodusent, Erdinger, under VM i skiskyting i Nove Mesto i Erdingers mangeårige satsing på skiskyting har gitt resultater i det norske markedet. Erdinger Alkoholfrei: % økning fra 2003 (3.000 liter) til 2012 ( liter). Erdinger Weissbier: 248 % økning fra 2007 ( liter) 2012 ( liter). Kilder: Nilsen Norge og Vinmonopolet. 8

9 Utenlandske magasiner hos Narvesen: "Veckans NU", kjendisblad, Sverige. Produktet selges også i Norge. "Gourmet", matmagasin, Sverige. Produktet selges også i Norge. "Euroman", herreblad, Tyskland. Produktet selges også i Norge. "Gourmet", matmagasin, Sverige. Produktet selges også i Norge. "T3", livsstilsmagasin, UK. Produktet selges også i Norge. "Good food", matmagasin, UK. Produktet selges også i Norge 9

10 Reklame på reisen: Helsides annonser i SAS' passasjermagasin SCANORAMA No. 3/2013, på ruten Oslo-Tromsø. Alle produktene er i salg på Vinmonopolet. Fra tax free butikken på Oslo Lufthavn Gardermoen. Alle passasjerer sluses gjennom bugnende hyller med, i all hovedsak, importert vin og brennevin. 10

11 Airshoppen: Taxfreehandel på norske charterreiser, formidlet av de fleste norske reiseoperatører på nett. https://no.airshoppen.com/produkter/vin_og_brennevin-20/oel_og_rusbrus-2070.aspx Heinemann, største tax free operatør på norske flyplasser, lokker med spesialtilbud og forhåndsbestilling på nett. 11

12 Vinmonopolets produktinformasjon på nett Vinmonopolets nettsider gir grundig informasjon om polets varer, bl.a. smak, hvilken mat den egner seg til, innhold og opprinnelse. Det gjelder også 458 typer sterkøl. Bryggeriene har ikke lov til å gi tilsvarende informasjon om svakøl. Vinmonopolets produktinformasjon har hjemmel i Alkoholforskriftens som omhandler nettsalg. Imidlertid gis det også informasjon om hvor mange enheter av hvert produkt som til en hver tid er på lager i lokale polutsalg. 12

13 Hjemmesider hos norske bryggerier Fra hjemmesiden til Bryggeri- og Drikkevareforeningen. De store norske bryggerier har slike tekster på sine hjemmesider, men mange mindre bryggerier tøyer regelverket. Bryggerier med en vesentlig eksportandel har tillatelse til informasjon på engelsk. Kinn bryggeri har produktinformasjon på en lukket side for forhandlere. 13

14 Antall liter ren alkohol per innbygger Alkoholkonsumet: Mer alkoholsterkt, mindre alkoholsvakt Gjennomsnittlig drakk hver innbygger på 15 år og over 6,6 liter ren alkohol i Figuren nedenfor viser utviklingen i forbruket av alkohol målt etter forskjellige alkoholtyper i perioden fra 1995 til Forbruk av alkohol per innbygger på 15 år og over i Norge. 2 Fordelt på type forbruk. 3,5 3,0 2,5 Brennevin Vin 2,0 1,5 Øl Rusbrus 1,0 0,5 0, Kilde: SSB. Beregninger foretatt av Oslo Economics. NB: Betegnelsen "rusbrus" i grafene omfatter både sider og sk FAB (Flavoured Alcoholic Beverage). Det har altså skjedd store endringer i det norske drikkemønsteret fra 1995 til i dag. Fortsatt er øl den vanligste alkoholtypen, mens konsumet av vin har økt betydelig i perioden og nærmer seg ølkonsumet. Figuren på neste side viser utviklingen i forbruket av henholdsvis øl og gruppen vin, brennevin og sider/fab i perioden fra 1995 til Tallene bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt registrerte avgiftspliktige leverer til Tollog avgiftsdirektoratet, og registrert kontant import. Tallene omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport. 2 Statistisk sentralbyrå har ikke produsert tall for Tallet for 1998 er derfor interpolert. 14

15 Antall liter ren alkohol per innbygger Forbruk av alkohol per innbygger på 15 år og over i Norge. 3 Forbruk av rusbru/cider, vin og brennevin sammenlignet med øl. 4 3,5 3 Rusbrus Vin 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kilde: SSB. Beregninger foretatt av Oslo Economics. Figuren viser at ølforbruket per innbygger har vært relativt stabilt, mens gruppen vin, brennevin og sider/fab har økt betydelig. Mens ølforbruket før 2001 var større enn forbruket av vin, brennevin og sider/fab til sammen, er ølforbruket i dag langt mindre enn det samlede forbruket av vin, brennevin og sider/fab. Det er særlig økningen i konsumet av vin som har endret bildet, og det er naturlig at dette utviklingstrekket ses i sammenheng økt tilgjengelighet og lavere alkoholavgifter på vin i samme periode. Innføringen av pappvin (Bag in box /BiB) antas også å ha stimulert vinkonsumet, ikke minst blant kvinner. I perioden fra 1995 til 2010 har det samlede alkoholforbruket per innbygger økt med 1,8 alkoholliter eller 38 prosent. Figuren under viser hvordan denne veksten i forbruk fordeler seg etter alkoholtype. Fordeling av veksten i alkoholkonsum etter type, 1995 til 2010 Øl 9% Rusbrus 8% Brennevin 14% Vin 69% 3 Statistisk sentralbyrå har ikke produsert tall for Tallet for 1998 er derfor interpolert. 15

16 Som det fremgår av figuren kan 69 prosent av det økte alkoholkonsumet tilskrives økt vinkonsum. Økt konsum av brennevin utgjør 14 prosent av veksten, mens økt konsum av øl forklarer 9 prosent av veksten. Den resterende andelen av veksten (8 prosent) skyldes konsum av sider/fab. Vridningen mot økt vin- og brennevinsforbruk er enda tydeligere hos personer fra 15 til 20 år. Samtidig ser vi at forbruk av sider/fab har økt blant personer i denne aldersgruppen. De siste tre årene har alkoholkonsumet i Norge flatet ut, mens ølkonsumet i samme periode er redusert med ca. 10 prosent. Også dette er et paradoks, bl.a. med tanke på anbefalinger Bullutvalget (1995) og WHO, som begge tar til orde for at overgang fra alkoholsterke til alkoholsvake drikker i vesentlig grad kan bidra til redusert totalkonsum. Endring i ølkulturen: Fra volum til mangfold De siste årene har det skjedd markante endringer i ølkulturen i den vestlige verden. Det totale ølkonsumet har gått ned, men samtidig har mangfoldet mht produsenter, øltyper og smaksvarianter blitt større enn noen sinne. Det skyldes først og fremst fremveksten av mikrobryggerier. I Norge skjøt denne utviklingen fart fra ca med etableringen av mikro-bryggeriet Nøgne Ø i Grimstad. I tillegg har tilbudet på importert øl blitt svært mangfoldig. I løpet av år har tallet på smaksvarianter i det norske øluniverset økt fra en håndfull til over 1.500, hvorav vel 900 er brygget i Norge. Siden 2009 har BROD fått 41 nye medlemmer, hvorav samtlige er pub- gårds- og mikrobryggerier. Boomen for mikrobryggerier har vært særlig sterk de siste 3-4 årene, med en årlig vekst på prosent. I 2013 passerer disse produsentene 2 % av volumet for øl i Norge. Når vi samtidig vet at totalkonsumet de siste tre årene har gått ned med ca. 10 %, kan vi så fast følgende: Stadig flere nordmenn drikker på en annen og sunnere måte enn før. Det blir mindre fokus på volum og rus, mer på mangfold, smak og opplevelse. Den enorme økningen av øltyper og smaksmangfold har også medført et økt behov hos forbrukerne for informasjon: Hvordan er ølet laget? Hvordan smaker det? Hva passer det til? Hvordan bør det serveres? Vi tror at mer informasjon av denne typen kan bidra til å styrke den mer ansvarlige og måteholdne ølkulturen. Vi mener også at forbrukerne har et rimelig krav på slik informasjon, gitt det store mangfoldet. Reklameforbudet er imidlertid slik utformet at produsentene forbys å gi informasjon av denne typen. I dag finnes det "informasjon" på nettet, fra mer og mindre seriøse bloggere, nettsteder og privatpersoner. Noe av informasjon er god og relevant, annen er feilaktig og useriøs. Vi mener forbrukeren har krav på presis, faglig informasjon fra produsentene. 16

17 Alkoholfritt øl: Vokser i Europa, krymper i Norge I flere europeiske markeder har bryggeriene de siste årene satset på utvikling og markedsføring av alkoholfritt og alkoholsvakt øl. Senkede promillegrenser i trafikken og økt helsefokus har bidratt til økt etterspørsel fra forbrukerne. Den mest iøynefallende endringen har skjedd i Spania. Der står alkoholfritt øl nå for 9,5 % av ølkonsumet og markedsandelen økte med over 60 % i perioden De to spanske bryggerigigantene San Miguel og Estrella Damm, har begge brukt store ressurser på teknologisk utvikling, høynet produktkvalitet og markedsføring. Følgende nasjoner rapporterer om betydelig vekst for alkoholfritt øl de siste årene: SPANIA: 9,5 % markedsandel i % vekst fra SLOVAKIA: 4 % markedsandel i 2012 mot 2,2 % i TYSKLAND: 3,8 % markedsandel i 2011, en vekst fra 2,8 % markedsandel i TSJEKKIA: 5 % markedsandel i 2012 etter jevn vekst i flere år. Ellers i Europa er det store variasjoner, men over alt rapporteres det om vekst for alkoholfritt og alkoholsvakt øl. Norge har i europeisk sammenheng hatt en høy markedsandel for alkoholfritt øl, men den synker. I femårsperioden sank andelen fra 3,43 % til 3,2 %. Når vi vet at også det totale ølkonsumet sank i samme periode, er fallet for alkoholfritt øl enda større: 15,4 % i perioden Dette er bekymringsfullt, både fra et kommersielt og alkoholpolitisk perspektiv. Alkoholfritt øl er god butikk, men også et viktig produkt for å markere at øl bør handler om smak og opplevelse, ikke rus. Vi mener at "hemmeligstemplingen" av norske bryggerier er en vesentlig årsak til at bransjen opplever nedgang i en kategori der det bør være potensiale for vekst. For forbrukerne, særlig ungdom, er det viktig at produktet har kredibilitet som øl, ikke "brus med ølsmak". De etablerte bryggeriene og deres logoer er den fremste garantien for kvalitet og kred, noe Erdinger, San Miguel og Estrella har dokumentert. Alle store norske bryggerier produserer i dag alkoholfritt øl. Ringnes (Munkholm) og Hansa Borg (Clausthaler) har suksess med sine produkter, men når i liten grad fram til ungdom. De øvrige bryggeriene har sine varianter: Aass Uten, Hansa Null og Mack Freeze, men disse kan ikke markedsføres under bryggerienes faner. Norges mest anerkjente mikrobryggeri, Nøgne Ø, produserte i 2011 en alkoholfri stout som fikk stor anerkjennelse under en ølfestival i Danmark, men de våger ikke å sette den i kommersiell produksjon så lenge det er forbudt å markedsføre ølet under bryggeriets navn og logo. Alkoholsvakt og alkoholfritt øl vil først og fremst ta markedsandeler fra sterkere øltyper. Dermed kan det også gi betydelig helsegevinst. For bryggeriene er det også kommersielt attraktivt. Et tankekors: Alkoholinnholdet i vin har økt gradvis fra 11,8 % til 14,5 % siden Det skyldes trolig varmere klima, som gir høyere sukkerinnhold i druene og dermed høyere alkoholprosent. I samme periode har vinkonsumet økt dramatisk i Norge. 17

18 Eksempel på reklame som er forbudt i Norge fordi den inneholder "samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk". I perioden sank vørterølsalget i Norge med 21 %. San Miguel har satset stort på innovasjon, produktforbedring og markedsføring av alkoholfritt øl. 0,0 tappes fra fat på skjenkesteder over hele Spania og har blitt populært blant ungdom. I Spania utgjør alkoholfritt øl nå 9,5 % av ølkonsumet. Utenlandske bryggerilogoer (for alkoholfritt øl) er tillatt så lenge de vises på NRK1 i forbindelse med overføringen av verdenscupen i skiskyting, der det tyske bryggeriet Erdinger er hovedsponsor. 18

19 Det norske ølmarkedet: Mer utenlandsk, mindre norsk Det siste tiåret har internasjonale ølmerker (både importerte og lisensbryggede) erobret en betydelig del av det norske ølmarkedet: Nasjonalt Volumliter i dagligvarehandelen Internasjonalt U W U W U W U W U W U W U W U W U W U W Kilde: Nielsen Norge I år 2000 var markedsandelen for utenlandske ølmerker i dagligvarehandelen i Norge 8,6 %, mot 35,3 % i De tre største merkene er Tuborg, Carlsberg og Heineken, som i hovedsak brygges i Norge. Mange importmerker har også jevn vekst, bl.a. Guinness og Kilkenny (Irland), Corona og Sol (Mexico), Estrella og San Miguel (Spania), Budweiser (USA), Erdinger og Warsteiner (Tyskland), Urquell og Budweiser (Tsjekkia). For mange av disse merkene er markedsandelene svært små, men i motsetning til norskprodusert øl øker de sine andeler. Bryggeri- og Drikkevareforeningen ønsker ingen proteksjonistisk politikk. Tankekorset er at de utenlandske merkene har betydelig eksponering mot det norske markedet, mens norsk øl i utgangspunktet er "hemmeligstemplet". Dette gjelder i særlig grad "butikkølet" i Klasse D. Sterkølet er tross alt omtalt på Vinmonopolets nettsider. 19

20 Kommentar til Alkohollovens 9 om reklameforbud Forbudet mot alkoholreklame i Norge ble vedtatt i 1974 og implementert i Helsedirektoratet omtaler loven slik: "Alkoholreklameforbudet medfører at all reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Med reklame forstås enhver form for massekommunikasjon i markedsføringsøyemed, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, TV, Internett, lysreklame, plakater, skilt, avbildninger, utstillinger og distribusjon av trykksaker og vareprøver. Alkoholreklameforbudet rammer etter sin ordlyd meget vidt, og det fremgår av lovens forarbeider at dette også var meningen. Bestemmelsen omfatter markedsføring av alkoholholdige drikkevarer overfor den som i siste rekke vil være konsument." Helsedirektoratet har myndighet til å håndheve alkohollovens reklameforbud." Det ligger altså i lovens intensjon og natur at all kommunikasjon om alkohol fra kommersielle aktører er et lovbrudd, uavhengig av form, kanal og plattform. Helsedirektoratet håndhever loven med stor nidkjærhet. Vi mener at lovens innretning må endres og at følgende formulering er bedre tilpasset dagens virkelighet og egnet til å sikre reklameforbudets legitimitet: "Alkoholreklameforbudet medfører at all reklame for alkoholholdig drikk med styrke over 2, 75 volum % alkohol (Klasse B) er forbudt. Med reklame forstås massekommunikasjon i markedsføringsøyemed på kommikasjonsplattformer som ikke aktivt oppsøkes av forbruker, herunder reklame i trykt skrift, film, radio, TV, Internett, lysreklame, plakater, skilt, avbildninger, utstillinger og distribusjon av trykksaker og vareprøver. Forbudet omfatter ikke produktinformasjon og produktbilder på plattformer som aktivt oppsøkes av forbrukeren selv, herunder produsenters og forhandleres hjemmesider, sider i sosiale medier og informasjonsmateriell på salgs og skjenkesteder. Alkoholreklameforbudet skal særlig ramme framstillinger som forherliger alkoholbruk og / eller eksponerer alkohol for barn og ungdom. Reklameforbudet rammer ikke bedriftsprofilering gjennom bruk av navn og logo bl.a. i sponsorsammenheng, så lenge dette ikke er knyttet til alkoholholdige produkter." 20

21 Håndheving av forbudet selvregulering? Vi ser det ikke som en selvfølge at loven skal håndheves av Helsedirektoratet, ettersom dette er et lovverk som griper direkte inn i norsk næringsvirksomhet i konkurranse med utenlandsk. Erfaringen har vist at forbrukerinteresser og næringspolitiske hensyn så langt ikke har vært tillagt vekt av lovens håndhever, hvilket sterkt har medvirket til konkurransemessig skjevhet og et stort informasjonsgap for forbrukene. Derimot vil vi rette oppmerksomheten mot Matvarebransjens Faglige Utvalg, som ble etablert i Norge høsten Dette er en to års prøveordning med et selvreguleringsregime, der mat- og drikkevarebransjen selv skal håndheve regelverket for markedsføring mot barn og unge. I mange europeiske land, bl.a. Danmark og Nederland, har man svært god erfaring med selvreguleringsordninger for alkoholreklame, der bransjen selv opptrer som håndhever. Hvis norske myndigheter og de involverte bransjer i fellesskap utvikler et regelverk som er akseptabelt for alle parter, kan en selvreguleringsordning i Norge sikre bedre forankring av regelverket og effektiv håndheving, samtidig som konkurrerende bedrifter sørger for likebehandling av alle aktører. Lov, forskrifter og senere tillegg I tillegg til selve Alkoholloven og Alkoholforskriften, har Helsedirektoratet utarbeidet en rekke tillegg som skal sikre at loven håndheves i henhold til deres fortolkning. Det gjelder bl.a. 1. Helsedirektoratet - Alkoholreklame i sosiale medier: 2. Helsedirektoratet - Alkoholreklame på internett: 3. Helsedirektoratet - Alkoholreklame i foredrag og kurs: 4. Helsedirektoratet - Alkoholreklame på serveringsutstyr: px 5. Helsedirektoratet - Alkoholreklame på emballasje: I tillegg er det med jevne mellomrom utstedt ytterligere presiseringer, bl.a. når det gjelder presentasjon av produkter på menyer og alkoholomtaler på utenlandske servere. Det vil føre for langt å gå gjennom alt dette, men vi forutsetter at man i arbeidet med en revisjon av loven går gjennom hele materialet, med sikte på å rydde opp, modernisere og skape konsistens og likebehandling 21

22 Oppsummering og fem forslag Det er behov for en grundig gjennomgang av forbudet mot alkoholreklame for å bringe det i overenstemmelse med vår egen tid, ivareta forbrukernes interesser og sikre en rettferdig konkurranse mellom norske og utenlandske aktører. Våre forslag bygger på følgende forutsetninger: 1. Prinsippet om et generelt forbud mot alkoholreklame opprettholdes. 2. Forbudet skal fremme forbruk av alkoholsvake framfor alkoholsterke drikker. 3. Norske produsenter skal konkurrere på like vilkår som utenlandske. 4. Forbrukerne har krav på saklig informasjon om ingredienser, produksjonsprosess, smak, anvendelse, farge, serveringstemperatur og alkoholinnhold i alkoholholdige drikker. 5. Det må skilles mellom informasjonsplattformer som aktivt må oppsøkes av forbruker og plattformer der forbruker eksponeres for reklame / informasjon uten å ha oppsøkt det. 6. Restriksjoner og begrensninger skal være velbegrunnede og kunnskapsbaserte. (Restriksjoner som oppleves unødvendige / uforståelige / kostbare / ressurskrevende uten å fremme lovens intensjon, svekker lovens legitimitet.) 7. Loven skal være mest mulig entydig og ikke gi rom for store lokale variasjoner i fortolkning. På denne bakgrunn fremmer vi fem konkrete forslag: 1. Informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke unntas fra reklameforbudet. Dette gjelder hjemmesider, sosiale medier og informasjonsmateriell på salgs- og skjenkesteder. Det tillates også bruk av fotografier av emballasje (packshots) og drikke i serveringsglass. Forbudet mot betalt reklame i alle medier opprettholdes. Kommentar: o Forbudet mot produktomtale skaper store konkurranseforskjeller mellom norske og utenlandske produsenter. o Forbud mot produktomtale i sosiale medier er umulig å håndheve og vil favorisere "lovbryterne" i forhold til de lovlydige. o Konkurransemessige avveininger vil trolig tilsi at også vin- og brennevinsprodusenter / importører får den samme adgangen til å gi forbrukerinformasjon. o Fotografier bør tillates fordi emballasje / design og drikkens farge / tekstur i forbrukerne øyne er viktige sider ved produktet. 2. Restriksjonene mot bruk av foretaksnavn og bryggerilogo i bedriftsprofilering, bl.a. i forbindelse med sponsorater oppheves. Kommentar: o Forbudet kan ikke antas å ha en begrensende effekt på alkoholkonsumet. o Forbudet virker anakronistisk i en tid der folk eksponeres for store mengder internasjonale merkenavn. o Forbudet bidrar til usynliggjøring av tradisjonsrike norske industribedrifter og hemmer dermed konkurransekraften. o Forbudet utgjør en stor barriere for nyetablerte bedrifter. 22

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK Øyvind Horverak, Sturla Nordlund og Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2001 ISBN 82-7171-228-4 2 Forord I forbindelse med arbeidet

Detaljer

Forslag til endringer i alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene

Forslag til endringer i alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Til Helse- og Omsorgsdepartementet Oslo, 07. okt. 2014 Om IOGT IOGT i Norge arbeider for å forebygge rusproblemer og øke aksepten for å ikke drikke. Vi har nærmere 4 000 medlemmer, og er i stor vekst.

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer SIRUS-Rapport nr. 5/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge. Øyvind Omholt Alver

Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge. Øyvind Omholt Alver Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge Øyvind Omholt Alver SIRUS rapport nr. 4/2004 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2004 Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) ble opprettet

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover

Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover Sosialdepartementet Sosialpolitisk avdeling Pb. 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 26.02.2004 Høringsuttalelse vedrørende endringer i alkoholloven og enkelte andre lover Vin og Brennevinleverandørenes forening (VBF)

Detaljer

Ingeborg Lund ALKOHOL OG MARKED. Nye utfordringer i kjølvannet av EØS-avtalen 1 0. - 0. 0.. 0 m

Ingeborg Lund ALKOHOL OG MARKED. Nye utfordringer i kjølvannet av EØS-avtalen 1 0. - 0. 0.. 0 m AL Ingeborg Lund ALKOHOL OG MARKED Nye utfordringer i kjølvannet av EØS-avtalen 1 0. - 0. 0.. 0 m 0 - ALKOHOL OG MARKED. NYE UTFORDRINGER I KJØLVANNET AV EØS-AVTALEN. Ingeborg Lund Statens institutt for

Detaljer

Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU

Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU Foredrag Nei til EU om alkoholpolitikk og EU Anne-Karin Kolstad, Actis 26.11.2010 Innlede med presentasjon av Actis og Brusselkontoret (Eurocare) Eurocare -The European Alcohol Policy Alliance ble etablert

Detaljer

Gode intensjoner søker eierskap En evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge

Gode intensjoner søker eierskap En evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge Oppdragsrapport nr. 13-2010 Ragnhild Brusdal og Anita Borch Gode intensjoner søker eierskap En evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge SIFO 2010 Oppdragsrapport

Detaljer

Alkohol ingen ordinær vare

Alkohol ingen ordinær vare Alkohol ingen ordinær vare Et sammendrag av boken Alcohol: No Ordinary Commodity Forfattere: Thomas Babor, Raul Caetano, Sally Casswell, Griffith Edwards, Norman Giesbrecht, Kathryn Graham, Joel Grube,

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill

Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill Rapport Samfunnsøkonomisk analyse av lisensordning for pengespill MENON-PUBLIKASJON NR. 17/2015 Av Jens Fredrik B. Skogstrøm, Magnus U. Gulbrandsen, Caroline Wang Gierløff, Torbjørn Bull Jenssen, Marcus

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015

RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE. Rapport av 2. februar 2015 RAPPORT OM PENGESPILL OG LOTTERIER I NORGE Rapport av 2. februar 2015 23. april 2014 Innledning... 1 Sammendrag... 3 1 Hva er viktig for norsk idrett når det gjelder pengespillpolitikk?... 7 2 Spillmarkedene...

Detaljer

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning

Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning Implementering av EU-direktiv om EE-avfall (2002/96) i norsk rett Revisjon av norsk forskrift om EE-avfall Forslag til revidert forskrift med begrunnelse og konsekvensutredning SFT april 2004 Revisjon

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg

Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge. Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge Useriøsitet i bemanningsbransjen En casestudie i bygg Fafo-notat 2010:05

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier

ENON AS. kompetansenettverk for samfunn, økonomi og verdier MENON publikasjon Nr. 5/2007 Alderdom og spesialisering Norsk næringsstruktur i 2025 i lys av eldrebølge og globalisering Leo A. Grünfeld Jørgen Heibø Modalsli Rolf Røtnes ENON AS kompetansenettverk for

Detaljer

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

SIRUS. Rusmidler i Norge 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning SIRUS Rusmidler i Norge 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Rusmidler i Norge 2014 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører:

Detaljer

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale

Allmennkringkasting i Danmark... 52 Allmennkringkasting i Tyskland... 52 Tyskland: forbud mot at kringkastere tilbyr presselignende digitale Innholdsfortegnelse I SAMMENDRAG OG MANDAT... 4 Sammendrag... 4 Mandat... 7 Utvalget... 7 II BAKGRUNN... 8 Prinsipielt om statlig allmennkringkastings rolle i mediemarkedet... 8 Mediebransjen er endret

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv

Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv Studentnummer: 979729, 979794, 1576 Bacheloroppgave BAC3100 Reklame og Merkebygging Markedshøyskolen - Våren 2012 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

Syntetiske cannabinoider Nettbasert marked og en virtuell ruskultur

Syntetiske cannabinoider Nettbasert marked og en virtuell ruskultur Ola Røed Bilgrei & Anne Line Bretteville-Jensen Syntetiske cannabinoider Nettbasert marked og en virtuell ruskultur SIRUS-rapport nr. 2/2013 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2013 Statens institutt

Detaljer