Etisk regelverk for Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etisk regelverk for Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF)"

Transkript

1 Etisk regelverk for Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) Vedtatt på VBFs årsmøte 2005, endret på årsmøtet Bakgrunn Innledning Ansvarlighet God forretningsskikk Etisk regelverk Brudd på etiske regelverk Medlemsbedriftenes ansvar Ansvarlighet Omfang Ansvarlige merkevarer Klar voksen appell Assosiasjon med barne og ungdomsprodukter Informasjonskampanjer Foretningsskikk Forholdet til salgs og serveringssteder Forholdet til Vinmonopolet Kunder og samarbeidspartnere...6 1

2 1 Bakgrunn 1.1 Innledning Vin og brennevinleverandørenes forening (VBF) ble etablert i 1905 og består i dag av de ledende selskapene innenfor import og produksjon av vin- og brennevinsbaserte alkoholprodukter. I henhold til VBFs vedtekter er alle av foreningens medlemmer forpliktet til å følge VBFs etiske regelverk. 1.2 Ansvarlighet VBF og dets medlemsselskaper mener at alkoholholdige drikkevarer bare skal omsettes og nytes i kontrollerte, ansvarlige og moderate former. Alkoholholdige drikkevarer er produkter beregnet på voksne konsumenter og skal ikke benyttes av mennesker som er under lovlig aldersgrense (mindreårige). VBF vil derfor uttrykke viktigheten av at alkoholprodukter ikke skal være fremstilt, utformet eller markedsført på en slik måte at de appellerer spesifikt til mindreårige eller fremmer uansvarlig alkoholkonsum. 1.3 God forretningsskikk VBF og dets medlemmer mener at leverandører av alkoholholdige produkter har et viktig ansvar i forhold til å sikre at alle aspekter ved bedriftenes næringsvirksomhet foregår i ansvarlige former. VBF vil derfor uttrykke viktigheten av at foreningens medlemsbedrifter på alle områder av sin virksomhet viser god forretningsskikk og forholder seg til de gjeldende lover og forskrifter for bedriftens virksomhet. 1.4 Etisk regelverk Som et ledd i dette arbeidet har VBF utarbeidet et etisk regelverk som både dekker medlemmenes produkter og næringsvirksomhet. Regelverket er ment å utfylle de eksisterende lover og forskrifter som gjelder for medlemmenes virksomhet i Norge. Endringer i det etiske regelverket skjer på årsmøte i VBF etter samme prinsipper som ved endringer av foreningens vedtekter. 1.5 Brudd på etiske regelverk De enkelte selskapene er gjennom sitt medlemskap i VBF forpliktet til å følge VBFs etiske regelverk. Brudd på regelverket vil bli gjenstand for behandling av VBFs Generalsekretær. VBFs generalsekretær vil i behandlingen av mulige brudd på regelverket ha mulighet til å innhente ekstern juridisk bistand. I henhold til VBFs vedtekter kan styret på bakgrunn av innstillingen fra generalsekretæren innlede disiplinærbehandling og foreslå suspensjon, eller eksklusjon av medlemsbedrifter. VBFs medlemmer har mulighet til å be om rådgivning fra VBFs generalsekretær i forhold tilintroduksjon av nye produkter, markedsaktiviteter eller andre aspekter som berøres av VBFs etiske regelverk Både henvendelsen og Generalsekretærens svar på dette vil kun være offentlig etter avtale med det aktuelle selskap 1.6 Medlemsbedriftenes ansvar VBFs medlemsbedrifter er ansvarlig for å sikre at: At alle bedriftens ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på vegne av bedriften er godt kjent med både VBFs etiske regelverk og det aktuelle norske lovverket og dets forskrifter At det etiske regelverket følges i praksis både av bedriftenes ansatte og samarbeidspartnere 2

3 At bedriften overholder relevante regler for omsetning av alkoholholdige drikkevarer samt annet relevant regelverk for bedriftens virksomhet For å sikre best mulig forståelse og oppfølging av det etiske regelverket og alkoholloven i bedriftenes praktisk arbeid er VBFs medlemsbedrifter forpliktet til å gjennomgå dette med sine ansatte på årlig basis. VBFs medlemsbedrifter er forpliktet til å delta på foreningens årlige kurs i etikk og ansvarlighet eller dokumentere gjennomgang av eget opplæringsprogram som omfatter VBFs etiske regelverk. 3

4 2 Ansvarlighet 2.1 Omfang Regelverket gjelder for alle alkoholprodukter som produseres, importeres eller distribueres av VBFs medlemsbedrifter. Med alkoholprodukter menes her alle drikker som inneholder mer enn 2,50 volumprosent alkohol. VBF oppfordrer imidlertid alle selskaper innenfor produksjon - og import av alkoholprodukter til følge retningslinjene i kodeksen. VBF oppfordrer videre Vinmonopolet, butikker og serveringssteder for alkoholholdige produkter til å legge regelverket til grunn ved valg av produkter for salg. 2.2 Ansvarlige merkevarer Merkevaren, dets innpakning, utforming eller noen markedsaktiviteter knyttet til dette produktet skal ikke på en direkte eller indirekte måte: a) Være uklar i forhold til hvorvidt produktet inneholder alkohol og til alkoholstyrken i produktet, men skal klart kommunisere alkoholinnhold og alkoholstyrke til selgere og konsumenter b) Antyde noen som helst assosiasjon med voldelig, aggressiv, farlig eller anti sosial oppførsel. c) Antyde assosiasjoner med, -aksept av eller - hentydninger til narkotiske produkter d) Antyde seksuell suksess eller dyktighet e) Oppfordre til ulovlig, uansvarlig eller overdreven forbruk. Eksempler på dette er fyll, fyllekjøring og alkoholisme f) Oppfordre til kjøp - eller salg av produktet til mindreårige g) Være utformet slik at det er mer sannsynlig at produktet appellerer til mindreårige enn voksne gjennom bruk av for eksempel: - Bilder eller hentydninger til mindreåriges kultur - Design teknikker som er basert på - eller likner på - karakterer som hovedsakelig er populære i kulturen til mindreårige, eller nylig skapte designkarakterer - eller motiver som forbindes med denne kulturen - Inkorporere fotografier, tegninger, tegneseriefigurer eller andre bilder av personer som er - eller virker yngre enn 25 år. h) Antyde at bruk av produktet kan medføre økt mental - eller fysisk kapasitet 2.3 Klar voksen appell Hvis ikke det totale inntrykket av produktet har en klar voksen appell, skal navnet eller beskrivelsen av ferdigblandede alkoholdrikker: a) spesifisere produktets vanlige navn basert på alkoholen brukt som ingrediens (eks. rom og cola og vodka og lemonade ) og b) ha det vanlige navnet på alkohol ingrediensen som dominerende i forhold til farger, skrifttyper og synsfelt på den alkoholfrie ingrediensen 2.4 Assosiasjon med barne og ungdomsprodukter Alkoholprodukter må ikke bruke eller antyde noen assosiasjon med noen navn, merkevarer eller produktbeskrivelse hovedsakelig assosiert med mindreårige. Spesielt ord som brus og Cola må bli brukt med ekstremt varsomhet. Alkoholprodukter skal videre ikke komme i form av produkter som sukkertøy eller iskrem. 4

5 2.5 Informasjonskampanjer Regelverket omfatter ikke materiell eller aktiviteter hvor formålet klart og ensidig er rettet mot holdningskapende arbeid blant mindreårige. 3 Foretningsskikk VBFs medlemsbedrifter skal holde en høy etisk standard i forhold til alle aspekter av sin virksomhet. 3.1 Forholdet til salgs og serveringssteder VBFs medlemsbedrifter er ansvarlige for å sikre at alle relevante medarbeidere og samarbeidspartnere er kjent med Alkohollovens forskrifter samt andre relevante lover og regler vedrørende salg og skjenking av alkoholholdige produkter. Salgs og serveringssteder av alkoholholdige drikkevarer er ansvarlige i forhold til å sikre at salg og servering av alkoholholdige produkter bare skjer til personer over lovlig aldersgrense og for øvrig er i samsvar med relevant regelverk. Medlemsbedrifter i VBF, deres ansatte eller samarbeidspartnere som opptrer på vegne av medlemsbedriften, skal ikke på noen måte oppfordre eller inngå avtaler med salgs- eller serveringssteder om aktiviteter som innebærer brudd på dette. 3.2 Forholdet til Vinmonopolet VBFs medlemsbedrifter er ansvarlige for å sikre at alle relevante medarbeidere og samarbeidspartnere er kjent med Alkohollovens forskrifter vedrørende Vinmonopolets drift, Vinmonopolets etiske retningslinjer og andre relevante lover og retningslinjer i forhold til Vinmonopolets virksomhet. I sine aktiviteter mot Vinmonopolet skal VBFs medlemmer, deres ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på vegne av medlemsbedriften spesielt være oppmerksom på følgende problemstillinger: a) Gaver og andre fordeler VBFs medlemmer skal ikke tilby eller gi gaver og eller andre fordeler til ansatte i Vinmonopolet. b)vareprøver VBFs medlemmer skal ikke tilby eller gi vareprøver til ansatte i Vinmonopolet. Forholdet til konkurrenter VBFs medlemsbedrifter skal holde et høyt fokus på saklighet og ærlighet i sin virksomhet og unngå udokumenterte påstander i forhold til konkurrerende aktører og produkter. VBFs medlemmer skal ha frihet til å presentere sine produkter eller tjenester til potensielle kunder, produsenter eller andre relevante samarbeidspartnere. En slik presentasjon må imidlertid ikke ha som hensikt å ødelegge omdømmet til andre medlemmer eller deres produkter. Kontakt og samarbeid mellom VBFs medlemsbedrifter og konkurrerende virksomheter skal alltid skje i samsvar med relevant konkurranselovgiving. 5

6 3.3 Kunder og samarbeidspartnere VBFs medlemmer skal ivareta den fortrolighet selskapet har etablert med både tidligere og nåværende kunder eller samarbeidspartnere. VBFs medlemmer skal ikke røpe, eller benytte seg av, slik fortrolighet eller informasjon oppnådd i slike kunde - eller samarbeidsforhold - verken til andre kunder, eller til offentligheten - uten at berørte kunder eller samarbeidspartnere gir tillatelse til at informasjonen kan videreformidles. 6