INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært"

Transkript

1 Alkoholforskning och det förändrade läget STURLA NORDLUND Premissleverandør i en alkoholpolitisk turbulent tid INorge, som i det øvrige Norden, har det siste tiåret vært preget av store alkoholpolitiske endringer og en oppblomstring av den alkoholpolitiske debatten. Særlig kan nevnes omdanningen av Vinmonopolet, utviklingen av grensehandelen og debatten om avgiftsnivået. En rekke av de endringene som har skjedd er en følge av vår tilslutning til EØS-avtalen, og utviklingen innen EU gir betydelig næring til debatten. Avgiftsnivået kan de enkelte land i prinsippet fastsette selv, men det er ikke tvil om at trykket utenfra setter nye rammer for bruken av prisinstrumentet, og påvirker alkoholpolitikken generelt. Selv om empirisk samfunnsforskning studerer endringer som allerede har skjedd, og altså ligger i etterkant av den politiske prosessen, har den også et framtidsrettet element ved at den bidrar til å klargjøre hva de ulike vedtak har ført til. Dette kan akkumuleres til generell kunnskap om effektene av ulike typer virkemidler, og på denne måten kan alkoholforskningen være premissleverandør i den alkoholpolitiske debatten. Det er derfor viktig å beskrive endringene i alkoholpolitikken og effektene av disse, noe vi har gjort innenfor norsk alkoholforskning i flere decennier. Og det er ikke tvil om at resultatene blir brukt, ofte i opphetede diskusjoner, og ofte selektivt. Da er det viktig at ingen kan sette spørsmålstegn ved forskningens uavhengighet. SIRUS leverer forskningsresultater uavhengig av om de er populære eller ikke hos ulike interessenter og oppdragsgivere. Ingen utenfra kan påvirke konklusjonene. Derimot er det mange som kan påvirke de temaene det forskes om. Hovedsakelig er vi påvirket av den politiske debatten i samfunnet og de saker som er framme der, og selvfølgelig av de konkrete vedtak som gjøres på det alkohol- 342 NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

2 Alkoholforskning och det förändrade läget politiske området, både i Norge og i stigende grad også i andre land, særlig innenfor EU. I tillegg kommer det innspill fra politisk hold, fra ulike organisasjoner, fra vårt styre og fra andre forskningsinstitusjoner, særlig utenlandske. Alt i alt fører dette til at forskningen ved SIRUS er relevant for den alkoholpolitiske debatten. Av de viktigste aktuelle sakene akkurat nå er spørsmålet om avgiftsnedsettelser på alkohol. Sammen med de importkvotene for privat forbruk som gjelder innenfor EU, har forskjeller i avgiftsnivå mellom ulike land ført til problemer med stor grensehandel for Danmark, Finland og Sverige. Som en følge av dette har både Danmark og Finland allerede satt ned sine alkoholavgifter kraftig. I Sverige har en kommisjon nylig lagt fram forslag om en tilsvarende avgiftsnedsettelse på brennevin. Dette kan i sin tur føre til økt grensehandel i Norge. SIRUS har ved spørreundersøkelser fulgt utviklingen av den totale private importen av alkohol fra utlandet siden 1962, og av grensehandelen siden I tillegg har vi beregnet omfanget av grensehandelen ut fra salgstall fra Systembolaget og Vinmonopolet, noe som også vil bli gjort framover. Det er dessuten i gang et nordisk prosjekt om grensehandelen der SIRUS er med. Men grensehandelen er ikke den eneste delen av alkoholmarkedet som volder bekymring. I tillegg til de som tar med seg sine kvoter, og kanskje litt mer, har vi de som tar med seg betydelig mer enn kvoten, og som selger dette videre på det svarte alkoholmarkedet, dvs. de profesjonelle smuglerne. Smuglerspriten er et problem på mange måter, både fiskalt og gjennom koblingen til annen kriminalitet. Ett viktig problem er at det ikke er noen kvalitetskontroll med denne spriten og at den dermed kan inneholde giftigere stoffer enn etanol, for eksempel metanol. I Norge har vi i de siste to årene hatt nesten 20 dødsfall som følge av at minst ett større parti smuglersprit inneholdt metanol. Ved SIRUS ser vi nå på hvordan denne saken har påvirket omsetningen av brennevin på Vinmonopolet. Også hjemmebrent utgjør en stor del av brennevinsmarkedet i Norge og er en åpenbar konkurrent i forhold til den betydelig dyrere spriten fra Vinmonopolet. Selv om hjemmebrenningen i de senere decennier har fått sterk konkurranse både av privatimporten og smuglingen, er fremdeles hjemmebrenning en utbredt virksomhet. Alle disse ulike typene av uregistrert alkohol, særlig sprit, er en viktig faktor i den alkoholpolitiske debatten, både når det gjelder Vinmonopolets stilling og diskusjonen om avgiftene. SIRUS har derfor satt i gang en innsamling av surveydata som skal brukes til å følge utviklingen i omfanget av alle de viktigste typene uregistrert alkoholkonsum. Datainnsamlingen skal foregå hvert halvår, første gang høsten Høsten 2004 gjennomfører vi også en ny runde i vår lange serie av intervjuundersøkelser av den voksne befolkningens drikkevaner og deres alkoholrelaterte adferd og holdninger, samt bruk og holdninger når det gjelder noen andre stoffer som tobakk og narkotika. Disse undersøkelsene er gjort med ca. 5 års mellomrom siden 1956, med til dels samme spørsmål. På noen områder har vi dermed fått relativt lange tidsserier, noe som gjør at virkninger på alkoholområdet kan studeres i lys av andre endringer i samfunnet over en lang periode, men også med tanke på de siste årenes utvikling. Vinmonopolets stilling har blitt betydelig endret pga. EØS-avtalen. Import-, ek- NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

3 Alkololforskning och det förändrade läget sport-, engros- og produksjonsmonopolet er borte, og bare monopolet på detaljsalget er igjen. Samtidig har holdningene blitt endret slik at flere ønsker vin i dagligvarebutikkene. For å demme opp for denne utviklingen har det skjedd en kraftig økning i antall vinmonopolbutikker, fra 114 i 1998 til 200 i 2004, samtidig som stadig flere butikker blir selvbetjente. Denne utviklingen er også fulgt opp forskningsmessig. I 2002 publiserte SIRUS en evaluering av et prøveprosjekt med selvbetjente vinmonopolbutikker, og det pågår et prosjekt som skal studere den samlede effekten av alle de nye butikkene. Det er også foretatt en spesialstudie av effekten av å åpne en vinmonopolbutikk i Trysil, en bygd som ligger like ved grensen til Sverige. Befolkningen i Trysil har tradisjonelt handlet en god del vin og brennevin i Sverige, samtidig som den har drukket relativt mye illegal sprit. Studien tar sikte på å vise hvordan det nye utsalget har virket på grensehandelen, på forbruket av illegal sprit (smuglersprit og hjemmebrent) og på det totale alkoholforbruket i området. Rapporten blir publisert høsten I tillegg til disse prosjektene, som spesifikt studerer effekter på drikkevanene av endringer i priser og tilgjengelighet, vil flere andre av SIRUS prosjekter kunne ses i sammenheng med endringer i alkoholpolitikken. Alkoholrelaterte problemer, skader og dødelighet studeres i lys av endringer i politikken og derav følgende endringer i forbruket. Også data fra den årlige undersøkelsen av ungdommens rusvaner, og den internasjonale ESPAD-undersøkelsen, kan brukes til å studere effekten av endringer i alkoholpolitikken. F.eks. brukes bl.a. disse data til å studere effekten på ungdommens alkoholforbruk av at alcopops, etter press fra ESA (EFTA Surveillance Authority), ble gjort tilgjengelig i dagligvarebutikkene fra EUs regelverk har ført til et press mot de tradisjonelle virkemidlene (pris og tilgjengelighet) i den nordiske alkoholpolitikken, også i EØS-landet Norge. For å kompensere for dette vendes fokus i alkoholpolitikken over mot større vekt på lokalt og individuelt ansvar, og virkemidler som lokalbaserte tiltak og holdningskampanjer. I Norge følges denne endringen opp forskningsmessig bl.a. i en omfattende evaluering av mange forebyggende lokalbaserte tiltak som i øyeblikket gjennomføres i 6 kommuner/regioner (hver med et kontrollområde) som ledd i Regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemer Også en evaluering av en kampanje for større ansvarlighet i skjenkenæringen (Ansvarlig vertskap) kan ses i denne sammenhengen, og det samme kan en evaluering av en informasjons- og holdningskampanje mot alkoholskader som Sosial- og helsedirektoratet startet i oktober SIRUS prøver å følge opp endringene i alkoholpolitikken på en forskningsmessig relevant måte, og etter min mening lykkes vi med det. Som nevnt innledningsvis har resultatene av denne forskningen et potensiale for å innvirke på framtidige politiske vedtak og veivalg. SIRUS oppgave er å publisere resultatene på adekvate måter, nasjonalt og internasjonalt. Å bedømme deres viktighet i forhold til andre overordnede mål i politikken, og å eventuelt ta konsekvensene av dem, er andres oppgave. Sturla Nordlund, forskningssjef, Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, Postboks 565 Sentrum, N-0105 Oslo NORDISK ALKOHOL- & NARKOTIKATIDSKRIFT VOL

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa

Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Alkoholpolitikk, normer og drikkevaner i ulike land i Europa Av: Sturla Nordlund, forsker ved SIRUS (2013) Innledning De fleste av oss har vel en oppfatning av at både alkoholpolitikk, normer og adferd

Detaljer

Utviklingen av narkotikabruk i Norge

Utviklingen av narkotikabruk i Norge Artikel STURLA NORDLUND Utviklingen av Tilgjengelighet, holdinger og bruk i følge surveydata Innledning Før 1960-årene ble narkotikabruk og narkotikaproblemer nesten utelukkende knyttet til godt voksne

Detaljer

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold *

Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * ØYVIND HORVERAK Vinmonopolet mellom avholdsbevegelse og måtehold * Artikkelen gir først en oversikt over utviklingen av omsetningsmåten for vin og brennevin fra Norge fikk sitt første kommunale brennevinssamlag

Detaljer

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa

Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa Sammendrag av rapporten Alkohol i Europa En rapport fra Europakommisjonens Institutt for alkoholstudier Av Peter Anderson, International Consultant in Public Health og Ben Baumberg, Policy and Research

Detaljer

Taxfree: Et avvik i norsk alkoholpolitikk

Taxfree: Et avvik i norsk alkoholpolitikk Actis-notat 2:2014 Taxfree: Et avvik i norsk alkoholpolitikk Taxfreeordningen har fått et omfang som representerer en de facto omlegging av norsk alkoholpolitikk Ola Borten Moe, Senterpartiet Innhold

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID

MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID MÅLOPPNÅELSE RUSFOREBYGGENDE ARBEID FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - 2006 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsettingen med prosjektet... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Avgrensning... 1 1.4 Datainnsamling...

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler

Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler Plannavn: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Del II Forebygge bruk av illegale rusmidler I Innholdsfortegnelse Side 1 PLAN FOR Å FOREBYGGE BRUK AV ILLEGALE RUSMIDLER... 1 2 BESKRIVELSE AV RUSMIDDELSITUASJONEN...

Detaljer

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang

Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper og omfang Redaktør: Ellen J. Amundsen Forfattere: Ingeborg Lund & Anne Line Bretteville-Jensen, Astrid Skretting, Jostein Rise, Sturla Nordlund og Ellen J. Amundsen Hva er misbruk og avhengighet? Betegnelser, begreper

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene

Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Arbeid med strategiske mål og utvikling av publikumstilbudene Norsk Teknisk Museum har de siste årene hatt en betydelig vekst i publikumstilstrømningen. Etter i mange år å ha ligget relativt stabilt, har

Detaljer

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid

Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid ÖVERSIKT SVETLANA SKURTVEIT & RANDI SELMER & AAGE TVERDAL Alkoholvaner blant 40-åringer i Norge. Endring over tid Kartlegging av alkoholforbruket i ulike grupper med vurdering av hvorfor noen grupper drikker

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger

Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger Narkotikapolitikken: Behov for nye ideer og bedre løsninger INNLEDNING OG AVGRENSNING - Hvorfor er det en prinsipiell forskjell på alkohol og cannabis? (Journalist Gry Blekastad Almås) - Fordi det ene

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

EU og nye syntetiske stoffer

EU og nye syntetiske stoffer Joint Action er en EU-plan for vurdering av nye syntetiske stoffer. Ifølge planen skal det tas hensyn til alle mulige risikoaspekter ved nye stoffer. Forfatteren gjør rede for erfaringer ved den vitenskapelige

Detaljer