^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien Bekkestua.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua."

Transkript

1 ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH Dato me MOTTATTE ARKIVSAKER FRA TIDLIGERE STATENS LÆRERSKOLE I FORMING BLAKER Statsarkivet i Oslo mottok hyllemeter arkivsaker fra tidligere Statens lærerskole i forming Blaker. Avleveringen var i samsvar med oppsatt liste. Arkivet er plassert i vår reol 1C ff. Statsarkivet i Oslo antar at denne avleveringen var den siste som vi i denne omgang skal ha fra nåværende Høgskolen i Akershus. Vi vil derfor takke for usedvanlig ryddige avleveringer og et godt samarbeid. Listene med innledninger over de forskjellige arkiv satt opp av Yngvar Øian har vært forbilledlige. Vi har uten videre kunnet benytte dem som kataloger. Det eneste vi har måttet gjøre, er å tilføre reolhenvisninger. Med vennlig hilsen AID Harald Hals statsarkivar Postadresse Kontoradresse Telefon Girokonto(Skattefogden i Oslo) Organisasjonsnr. Pb.4015 Ullevål hageby Folke Bemadottes vei Bank: OSLO (Riksarkivbygningen) Fax Post:

2 Innledning Arkivene strekker seg fra 1917 fram til Unntak fra dette er elevmappene og pesonalmappene. Elevmappene går fram til 1986, da elevene som begynte i 1985 gikk ut. Personalmappene går i en del fram til 1992, da ansatte som begynte før sluttet. Forøvrig er mye arkivmateriale gikk tapt i en brann i Skolen, som i alle år vært lokalisert til Blaker skanse, ble startet i 1917 under navnet Statens husflidsskole. Fram til først på 1970-tallet var det bare mannlige elever som fikk plass. Fram til 1934 var skolen underlagt Kirkedepartementet. Perioden 1934 til 1959 sorterte skolen inn under Landbruksdepartementet, mens den fra 1959 igjen ble hørende inn under Kirke- og undervisningsdepartementet. Først i 1936 fikk skolen egen skolestyrer. Inntil da ble skolen bestyrt fra et styre som satt i Oslo Fram til 1934 ble det gitt 1-årige kurs i mannlige husflidsfag som møbelsnekkeri og smedfaget ble det ved siden av innført en 2-årig lærerutdannelse fikk skolen status som egen lærerskole og fikk navnet «Statens lærerskole i forming Blaker» fikk skolen utvidet sin status til høgskole. Navnet ble «Statens lærerhøgskole i forming - Blaker». ^

3 Oversikt over avleveringen A MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER Aa Styret Ab Skoleråd/høgskoleråd Ac Lærerråd Ad Samarbeidsutvalget SLFO/SLFB Ae Elevlaget Af Studentrådet B KOPIBØKER C JOURNALER OG REGISTRE Ca Brevjournaler Cb Karakterprotokoller Cc Elevprotokoller Cd Søkerprotokoller Ce Elevmapper årige grunnkurs Læreravdelingen Alle avdelinger og linjer Cf Klasselister Cg Personalmapper Lærere ved skolen Øvingslærere Ch Gjesteprotokoll Ci Biblioteksprotokoller Cj Inventarprotokoller D SAKSØ ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL Da Saksarkiv Db Saksarkiv. Eksmen og evaluering E SAKS- OG KORRESPONDANSEARKIV ORDNET ETTER ANDRE PRINSIPPER Ea Saksarkiv ordnet etter emne Eb Saksarkiv ordnet etter emne Ec Øvingsundervisningen Ed Korrespondanse. Innkomne brev F SØKNADSSKJEMAER G EKSAMENSBESVARELSER H ELEVAVISER Ha «Skanseluren» I SKANSEN IDRETTSLAG

4 R REGNSKAPSBØKER T TEGNINGER U FOTOGRAFIER W GJENSTANDER Wa Klisjeer UDATERT X EGNE UTGIVELSER Z REFERANSEMATERIELL

5 Arkivliste Statens lærerhøgskole i forming Blaker 191$-1985 A MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER Åa Styret Styremøter Styremøter Ab Skoleråd-/høgskoleråd Skoleråds-/høgskolerådsmøter SkolerådsAwgskolerådsmoter Ac Lærerråd Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Lærerrådsmøter Ad Samarbeidsutvalget SLFO/SFLB i Utvalgsmøter Ae Elevlaget Elevlagsmøter 11/ / Elevlagsmøter 9/ / Elevlagsmøter 6/ / AD 4 Elevlagsmøter 28/ / Af Studentråd Studentrådsmøter B. KOPIBØKER Ba Kopibøker Kopibok A-R Kopibok S-Å Kopibok A Kopibok P-Å Kopibok A-J Kopibok K -R

6 5 Kopibok S-Å Kopibok A-K Kopibok L-Å Kopibok A-J Kopibok K -Å Kopibok A-F Kopibok G -Å Kopibok A-J Kopibok K-Å Kopibok A-J Kopibok K-Å Kopibok A-N Kopibok P-Ø Kopibok A-Å Kopibok Det regionale høgskolestyret C JOURNALER OG REGISTRE Ca Brevjournaler Brevjournaler 27/ / Brevjournaler 9/ / Brevjournaler 29/4 25/ Brevjournaler 18/ / Brevjournaler 27/ / Brevjournaler 10/ / Brevjournaler 19/ / Brevjournaler 9/ / Brevjournaler 15/ / Brevjournaler 26/ / Brevjournaler 19/ / Brevjournaler 29/ / Brevjournaler 8/ / Brevjournaler 20/ / Brevjournaler 23/ / Brevjournaler 22/ / Brevjournaler 7/ / Brevjournaler 7/ / Brevjournaler 8/ / Brevjournaler 14/ / Brevjournaler 1/ / Brevjournaler 4/ / Brevjournaler 2/ / Brevjournaler 26/ / Brevjournaler 10/ / Brevjournaler 25/ / Brevjournaler 27/ /

7 28 Brevjournaler 13/ / Cb Karakterprotokoller /2-måneders kurs Spesialkarakterer. 2-årige kurs Læreravdelingen Alle linjer og avdelinger Cc Elevprotokoller Elevprotokoll Adressebok 10 Cd Søkerprotokoller Søkerprotokoll Søkerprotokoll Søkerprotokoll Ce Elevmapper årige grunnkurs Abrahamsen-Berdal 2 Bjerke-Christenson 3 Dahl-Evensen 4 Fallet-GØdal 5 Gran-Haukedal 6 Hegna-Hustuft 7 Hvattum-Knutsen 8 Kolseth-Loftheim 9 Lukerstuen-Moan 10 Moe-Nilsen 11 Nordal-Retvedt 12 Ringstad-Silseth 13 Sjølseth-Sundt 14 Svardal-Veum 15 Viborg-Øynebråten 16 Ådnøy-Åsheim Læreravdelingen Abelsen-Christensen 2 Dukane-Glomnes 3 Glomsås-Håvet 4 Jensen-Lilleng 5 Lofstad-Rui 6 Rykhus-Slimestad 7 Solberg-Sårheim 8 Teigen-Asen i Alle linjer og avdelinger Abelsen - Arnøy

8 2 Askeland - Bergeset 3 Berntsen - Bolstad 4 Borch - Baalsrud 5 Carlen - Dølgaard 6 Eeg - Espeland 7 Evensen - Formo 8 Fornes - Gottås 9 Gran - Gaarden 10 Haftom - Hartman 11 Harviken - Heimveg 12 Helgesen - Holden 13 Hole - Husøy 14 Hynne - Jakobsen 15 Johannessen - Karlsen 16 Kilde - Kovacs 17 Kragset - Larssen 18 Leangen- Lunde 19 Lundgaard - Mjøen 20 Mobråten - Neste 21 Nicolaisen - Nøkland 22 O'Conner - Pedersen 23 Persen - Rivrud 24 Rogde - Rønning 25 Rønsberg - Sjømeling 26 Skalleberg - Songstad 27 Sparre - Størdal 28 Suhrland - Søreiede 29 Sørensen - Tjønnes 30 Todal - Utsi 31 Vadøy - Veiseth 32 Weltzin - Øygard 33 Aae - Åstrali 0 Cf Klasseliste i Klasseliste Cg Personalmapper Lærere ved skolen 1 Amundsen-Fossnes 2 Gjæringen-Løvset 3 Maura-Sylta 4 Thommassen-Åsvestad Øvingslærere 5 Berget-Aasberg Ch Gjesteprotokoll 1 Gjesteprotokoll 4

9 1 2 Ci Biblioteksprotokoller Utlånsprotokoll Utlånsprotokoll Cj Inventarprotokoller Internatet D SAKS- OG KORRESPONDANSEARKIV ORDNET ETTER ARKIVNØKKEL Da Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel Forskrifter, instrukser Instrukser og bestemmelser Flagg. Flagging Målbruk Kultur- og vitenskapsmenn. - Kirke- og undervisningsdep Egen institusjons organisasjonsform Organisasjonsform - generelt Organisasjonsordning. Reglement Interne organer Arkivordningen Bibliotektjeneste Andre kontortekniske tjenester Kontrollordninger EDB Interne administrasjonsspørsmål - generelt Innsamling til opplysninger til kataloger, adressebøker etc Møter, foredrag. besøk etc Annen informasjons- og opplysningsvirksomhet Årsmeldinger Permanente råd, nemnder etc Samarbeidsutvalg, verneombud etc Annet vedrørende kommisjoner, råd, utvalg etc Eiendommer, lokaler etc. Planer etc ~ervervelse. Tomter/tomtetilbud Bygge- og anleggsvirksomhet Leieprosjekter. Leietilbud Udat De enkelte bygninger Vedlikehold Disponering og bruk av lokaler Lys, oppvarming, ventilasjon etc Annet om bygninger, lokaler Boliger - generelt Boliger for Eiendommer, anlegg - diverse

10 030 Kontor, inventar og utstyr - generelt Kontormaskiner. Anskaffelser og drift Annet om inventar, kontormaskiner Telefoner - generelt Boligtelefoner Bøker, tidsskrifter Anbudsforskrifter etc Anskaffelser og lån Udat. 061 Nordisk samarbeid Internasjonalt samarbeid Budsjetter - generelt Budsjettarbeid - generelt Forslag om lønnsplassering av nye stillinger Budsjettforslag Stortingsvedtak og meddelelser om disse Tilleggsbevilgninger / omdisponeringer Regnskap og revisjon - generelt Regnskapsordninger Statsregnskapet. Forklaringer Kassarapporter Ettersynsforretninger Revisjon Inntekter Sikkerhetsstillelse. Garantier Lån Arbeidsmiljøloven Tjenestereglement Personell - generelle spørsmål Tilsettinger - generelt. Arbeidsinstruks Kunngjøringer - generelt Søknader - kunngjøringer Tilsettinger - generelt Tilsetting av undervisningspersonell Tilsetting av høyere administrative stillinger Tilsettinger i kontorstillinger Tilsetting av husmor Tilsetting i bibliotekstilling Beskjeftigelse av pensjonister Styring av stillinger under fravær Klage i ansettelsessaker Bistillinger, engasjementer e.l Avskjed. Oppsigelse Fødsels- og omsorgspermisjoner Utdannelsespermisjoner - generelt Utdannelsespermisjoner. Søknader. Tildeling/avslag Permisjoner for å utføre offentlig verv og organisasjonsmessige oppdrag Ordensstraff. Suspensjon. refselser Ferie

11 218.0 Ferie - generelt Feriegodtgjørelse Personalsaker - generelt Personalmapper - personalkartotek LønnsansiennitetsberegØg ammunuensisopprykk - generelt Ammuniensisopprykk. godkjenninger Annet om spesielle opprykk Påskjønnelser Andre personalsaker Lønn og tillegg til lønn - generelt Uniformsgodtgjørelse Andre tillegg og godtgjørelser Normeringer, justeringer Statens pensjonskasse Skyss- og kostgodtgjørelse - generelt Reiser utenlands - tilsagn/tillatelser Eget skyssmiddel Honorarer til sensorer Udat Honorarer til konsulenter Andre spørsmål om honorarer Arbeidsvilkår - generelt Arbeidstid Sosiale forhold, velferd - generelt Bedriftshelsetjeneste Vernetjeneste Forhandlinger etc. - generelt Tariffavtaler, megling, arbeidsstans Hovedavtale for statsansatte Suppleringsavtale Personalforvaltning - generelt Stillingsvurderinger Opplæring - generelt Stipendier Undervisning - generelt Fellestiltak om undervising/studier/eksamen Annet om undervisning/studier/eksamen Audiovisuelle hjelpemidler Lærebøker/læremidler Undervisningsmateriell - diverse Undervisning/studier - generelt De enkelte studieretninger Studieplaner - diverse Studieplaner Studieplaner Dispensasjoner fra studieplaner De enkelte fag Organisering av undervisningen

12 336.0 Undervisning/studier ved andre institusjoner Annet om undervisning/studier Spesielle undervisningstiltak - generelt Spesielle kurs/seminarer Ekskursjoner/studieturer Praksis, øvinsundervisning Sommerskoler o.l Andre spesielle undervisningstiltak Videreutdanning/voksenopplæring - generelt Etterutdanning ved egen institusjon Videre, -etter- og voksenopplæring ved andre institusjoner Annet omvoksenopplæring og videre- og etterutdanning Andre institusjoner. Godkjenning av eksamen grad Vurdering av utdanning for undervisningskompetanse Forskning - generelt Fellestiltak vedrørende forskning Forskningsrådene De enkelte forskningsprogram og prosjekter Forskningsmidler Forsknings- og utredningsarbeid Studenter - planer etc Studenter - statistikk Opptak - reglement/retningslinjer Opptak ved egen institusjon - generelt Ordinære opptak Opptak ved andre institusjoner/overflyttinger etc Utenlandske studenter/norske studenter i utlandet Studentregistrering Funksjonshemmede studenter Fravær Disiplinærsaker Yrkes- og studieorientering Studentorganer- og tillitsmenn Studentutvalg/studentråd Studentdemokrati/studentrepresentasjon Studentorganisasjoner Studentorganer, -utvalg- og organisasjoner - generelt Studentsosiale forhold. Velferd - generelt Bedriftslegelhelsetjeneste Velferdsbygg/hybler Studie- og andre lån. Stipendier Stipendieutveksling Bidrag til reiser Annet om studenter og studiesosiale forhold 1982 Db Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel Eksamen og evaluering Eksamen. Evaluering - generelt Evaluering. Eksamen

13 410 Administrative forhold - generelt 411 Melding om prøver og eksamener 415 Tidspunkt for eksamen 417 Sensorer - oppnevning Administrative forhold - andre spørsmål 419 Administrative forhold - diverse 423 Eksamensoppgaver 430 Eksaminasjon - generelt 435 Klage, anke 436 Bedømmelse 440 Karakterer, vitnemål - generelt Karakterer 442 Vitnemål og attester 443 Eksamensgrad 44 Kontinuering. Ny prøve E. SAKS- OG KORRESPODANSEARKIV ORDNET ETTER ANDRE PRINSIPPER Ea Saksarkiv ordnet etter emne 1 Drift Ordensregler Korrespondanse mellom skolestyrer og styrets formann Konflikt mellom elevene og skolestyrer Stillingssøknader Skoleplaner Fraktkonto ved Blaker stasjon - NSB Økonomi Angående regnskapet Angående regnskapet brev fra departementet Regnskapsutdrag Regnskapsoversikter Kontooppgjør Kontooversikt Bilagsoversikt Forbrukt og bevilget Ombygningsregnskap Den norske Creditbank Eiendommer Brannassuranse Bygningsbeskrivelse av nybygg Skjøte. G.nr.72 -br.nr.3 (utskrift 1916) Tegninger - uthus Elevene Søknader om skoleplass Opptaket Søknader/forespørsler om opptak

14 Stipendsøkere 1924 Konflikt mellom eleven og skolestyrer 1923 Elevutstilling. Drammen og Oplands Husflidsforening 1924 Eksterne kontakter 1924 Henvendelse angående oppstart av husflidsskole i Aust-Agder 1924 Kongsberg jubileumsutstilling 1924 Norges Bondelags stevne på Blaker skanse 1924 Norges Husflidsforbund - årsmøte 1924 Dannelse av Norges husindustrilag 1924 Østlandske vanførelag 1924 Forespørsel av leie av skolen 1924 Eb Saksarkiv ordnet alfabetisk etter emne Akershus husflidslag 1959 Antegnelser og desisjoner Blaker e-verk Blaker nye vannverk Desisjoner og antegnelser Diverse Eiendommer og lokaler Eksamensoppgaver Elevforhold Gymnastikk- og idrettsanlegg Helse og hygiene Husleie etc Innbydelser og avslutning Instrukser Lærerutdanningsrådet Materialtørke Rikstrygdeverket Rundskriv Sentrallås Sentralt statstjenestemannsregister Skibakken Skolestyret Sommerskoler Spørreundersøkelse - elever Statistisk sentralbyrå Stipend til elever Stipend til lærere Svenneprøver - generelt Svenneprøver i møbeøekkerfaget Svenneprøver i smedfaget Tegninger - gymnastikksalen Tegninger - hybelbygg 1964 Tegninger - internatet 1968 Tegninger - kommandantboligen Tegninger - magasinbygningen

15 Tegninger - Nansenbygget 1951 Tegninger - Smia 1936 Tegninger - Snekkeravdelingen 1940 Tegninger - Utstillingsmontre 1958 Tegneundervisning - kompetanse 1966 A/S Telesystemer Tillitsmannsutvalget Tippemidler 1952 Trafo-stasjon Undervisningsplaner Uteksaminerte elever Utstyr og tekniske anlegg Utvidelse av elevtallet 1968 Vannprøver 1953 Vedlikehold og ombygninger Yrkesskolen - Strømmen Østlandske lærerstevne Øvingsundervisning Årsmelding Ec Øvingsundervisningen Aurskog-Høland kommune Besøk i øvingsskolen 1984 Brev til øvingslærere for 1. og 2. klasse Eksterne øvingslærere Evaluering av pedsgogisk teori og praksis Fet kommune Forespørsler Kart over øvinslærerskoler Klager Korrespondanse med øvingslærere for 3. klasse Korrespondanse med øvingslærer for V-klassen Kirke- og undervisningsdepartementet Lønnsvilkår for øvinslærere Møter for øvingsskolerektorer Nes kommune Orienteringer om øvingsundervisningen Permisjoner for øvinslærere Rammeavtaler 1983 Referat fra møter med øvingslærere Retningslinjer for øvingsperioden i 3. klasse Skedsmo kommune Sørum kommune Undervisningsledermøter Øvingslærerkurs Ed Korrespondanse. Innkomne brev Innkomne brev A-A / Innkomne brev A-N 1/

16 2 Innkomne brev O-Å 1/ Innkomne brev A-Å / Innkomne brev A-H 1/ / Innkomne brev I-Å 1/ / Innkomne brev A-R 1/ / Innkomne brev S-Å 1/ / Innkomne brev A-Å 1/ / Innkomne brev A-Å 1/ Innkomne brev A-I Innkomne brev J-Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev A -Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev A-J Innkomne brev K -Å Innkomne brev A-Å Innkomne brev RHOA F SØKNADSSKJEMAER Søknadsskjemaer - eksempler G EKSAMENSBESVARELSER Fagdidaktikk 1985 Kunsthistorie 1969 Kunsthistorie. A H. Ny ordning 1973 Kunsthistorie. B H. Ny ordning Materiallære. Grunnkurs i metall 1969 Materiallære. Grunnkurs i tre 1973 Norsk Norsk. Grunnkurs i metall 1969 Norsk. Grunnkurs i tre 1969 Pedagogisk psykologi Pedagogikk 1969 Pedagogikk I 1976 H ELEVAVISER Ha «Skanseluren» i «Skanseluren» 15/ / «Skanseluren» 22/ / «Skanseluren» 26/ Nr

17 4 «Skanseluren» Nr / «Skanseluren» 8/ Nr «Skanseluren» 113/ / «Skanseluren» 20/ / «Skanseluren» 17/ / «Skanseluren» 17/ / «Skanseluren» 16/ / «Skanseluren» 15/ / «Skanseluren» 6/ Nr «Skanseluren» 11/ / «Skanseluren» 29/ / I SKANSEN IDRETTSLAG Møtebøker Saksarkiv Styret 1955 Lover etc Historie og beretninger Økonomisk støtte Diplomer Gratulasjonstelegrammer 1962 Resultatlister Romerike idrettskrets Diverse idrettsanlegg Diverse R REGNSKAPSBØKER Kassadagbøker Kassadagbok. Kostholdet Kassadagbok. Kostholdet kassadagbok. Elevheimen Kasseopptellingsbok Innkjøpsjournal T TEGNINGER Arbeidstegninger

18 0 U FOTOGRAFIER Elevbilder Kullbilder 10 plansjer Kullbilder - læreravdelingen 2 plansjer Elevbilder Kullbilder 8 fotografier Kullbilder - læreravdelingen 10 fotografier Elevbilder/gruppebilder 23 fotografier Undervisningen Teoriundervisning 4 fotografier 1930-årene 6 fotografier 1940-årene 2 fotografier 1950-årene 1960-årene erkstedundervisning 5 fotografier 1930-årene 37 fotografier 1940-årene 2er 1950-årene 1970-årene 26 fotografier Ekskursjoner fotografier Støpekurs 2 fotografier Tegnesalen 2 fotografier årene Peder Moos 8 fotografier årene Elevarbeider Metall Tre 10 fotografier 13 fotografier 5 fotografier 39 fotografier 26 fotografier 50 fotografier 19 fotografier 30 fotografier 2 fotografier 1940-årene 1950-årene 1960-årene årene 1940-årene 1950-årene 1960-årene årene 1950-årene Leire og keramikk 2 fotografier 6 fotografier årene 44 fotografier årene Andre materialer 4 fotografier årene 4 Bygninger og eiendom Kommandantboligen Kommandantboligen/ Brannen Artelleribygningen Artelleribygningen/ Administrasjonsbygningen Artelleribygningen/ 1er 15 fotografier 9 fotografier

19 kommandantboligen Smia 'Krutthuset Krutthuset/artelleribygn. Det nye elevhjemmet Oversiktsbilder Veier på området Ukjent Husholdningen Potetplukking Vedkjøring Okkupasj onen Hjemmefrontsoldater i fotografi 4 fotografier 2 fotografier 1920-årene 15 fotografier Hjemmefrontsoldater og sanitetsfolk Sanitetsfolk Radio og radiolytting 3 fotografier ^ Våpen Flaggheising ^ Personalet Gruppebilder Kjøkken- og internatpers. 4 fotografier 6 fotografier tallet Vaktmester Eges bisettelse 2 fotografier 1943 Diverse personale 14 fotografier Fritid og velferd Sport 25 fotografier årene/udaterte årene Musikkliv 10 fotografier årene Kostymerenn. 30 fotografier 1940-årene 4 fotografier 1970-årene 10 fotografier Karneval 2 fotografier 1930-årene 19 fotografier Internatliv mai Tyttebærtur Studentdemonstrasjon Diverse Sosiale sammenkomster Avslutninger 2 fotografier 4 fotografier 6 fotografier 1940-årene 1950-årene fotografier i fotografi 1920-årene/udatert fotografier årsjubileet 3 fotografier 1942 Elevsamfunnet - styret 1950-årene Elevsamfinmet - arrangement med Einar Gerhard- 15

20 0 sen tilstede Fest og dans Diverse 5 Undervisningen Teoriundervisning Elevarbeider Tre Bygninger og eiendom Diverse Personalet Winge og Hermann Fritid og velferd Sport og musikk Diverse Biblioteket Kransnedleggelse 10 fotografier 3 fotografier 2 fotografi 5 fotografier 3 fotografier 6 fotografier 2 fotografier årene - /udatert 1950-årene 1940-årene årene/udaterte årene e W GJENSTANDER Wa Klisjeer Kullbilder Elevarbeider Idrett Undervisningen Ekskursjoner Okkupasjonen 2 Arbeidstegninger 3 Internatliv Musikkliv Bygninger og eiendom Fritid og velferd Pliktarbeid Gruppebilder Personalet Diverse 12 stk 24 stk 7 stk. 18 stk. 2 stk 7stk 15 stk 8 stk. 4 stk. 10 stk. 3 stk. 3 stk. 5 stk. 2 stk. 12 stk X EGENPRODUSERTE TRYKKSAKER i Ekskursjon til London. V-klassen Elevkalendre

21 Fossnes, Anne. Jubileumsalbum. Blaker skanse 300 år. Statens lærerhøgskole i forming Moen, Peer-Bjame. Leirforming. Tekstdel. V-klassen. SLFB, Z REFERANSEMATERIELL Arkivnøkler i 17

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Innledning Arkivene er fra 1948 fram til august 1990, da skolen ble slått sammen med Oslo vernepleierhøgskole. Unntatt fra dette er elevmappene og kullbøkene som strekker

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA K I V V E R K E T.,KSARKIVET Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I Deres ref. Vår ref. Dato 22.05.97 95/879 A. 48/443 BDN/rrl 10.07.97 AVLEVERING AV ARKIV

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom Deler av arkivet/enkeltdokumenter er klausulert i 60/100 år A - Møtebøker Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av lov om almueskoler

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

Vår ref. Jnr. 1556/96

Vår ref. Jnr. 1556/96 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua 1 4 10 ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato 10.10.96 0 KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Rapport I mai 1996 ble det etter pålegg fra Riksarkivaren satt i gang et prosjekt ved Høgskolen i Akershus for å avlevere arkiver.

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog

A-0004. Finnmark Lærerlag 1966-1982. Arkivkatalog A-0004 Finnmark Lærerlag 1966-1982 Arkivkatalog 2011 1 Innhold Om Finnmark Lærerlag... 2 Arkivfortegnelse... 3 A Møtebøker, årsrapporter og utskrift av møteprotokoll... 3 Aa Møtebøker, hovedstyret 1966-1973...

Detaljer

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca 1 Eksamensprotokoll OAVH 1989-1992 B046 skap 4.1 2 Eksamensprotokoll OAVH Avd Hedmark og Oppland 1991-1996 3 Eksamen 1 og 2 gml.ordning

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

HARSTAD AOF-FORENING

HARSTAD AOF-FORENING HARSTAD AOF-FORENING INNLEDNING...722 Om arkivskaper...722 Om arkivet...722 ARKIVFORTEGNELSE 1959--1986...723 Kopibøker 1982-1985...723 Brevjournal 1982-1985...723 Korrespondanse og saksdokumenter 1959--1982...723

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING

SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING SVOLVÆR TRANSPORTARBEIDERFORENING INNLEDNING... 204 Om arkivskaper... 204 Om arkivet... 204 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1982... 205 Møteprotokoller 1913-1982... 205 Svolvær Kul-, Kai- og Transportarbeiderforening

Detaljer

A - Forhandlingsprotokoller

A - Forhandlingsprotokoller A - Forhandlingsprotokoller L0001 Forhandlingsprotokoll 1928-1937 3/033/02/5 Rogaland Kredsforening for Naturfredning i Norge L0002 Forhandlingsprotokoll 1937-1946 3/033/02/5 Rogaland Naturfredningsforening

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Finnmark Sangerforbund

Finnmark Sangerforbund A-0050 Finnmark Sangerforbund 1938-1993 Arkivkatalog 2011/2013 1 Innhold Om Finnmark Sangerforbund... 3 Arkivfortegnelse... 4 A Forhandlings- og møteprotokoller... 4 Aa Forhandlings- og møteprotokoller

Detaljer

A Administrativt arkivmateriale 1818-2004

A Administrativt arkivmateriale 1818-2004 A Administrativt arkivmateriale 1818-2004 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1880-1999 Aa - Møteprotokoller 1880-1982 L0001 Møteprotokoll. Johan Finnes Legat (1 bok) 1880-1937

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET Retningslinjer for avlevering av offentlig arkiv Oppdatert november 2013 www.vestfoldarkivet.no FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til Vestfoldarkivet

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11

FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial. Drøbak fattigstyre...2. Drøbak vergeråd...10. Drøbak edruelighetsnemnd...11 FOLLOARKIVET KATALOG DR 004 Helse og sosial Innhold Drøbak fattigstyre...2 Drøbak vergeråd...10 Drøbak edruelighetsnemnd...11 Drøbak kommunale pensjonskasse...12 Drøbak trygdekasse...14 Drøbak trygdenemnd...15

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 A-1028 Klausul: Total 60 år - Arkivloven 16 Deponeringsvilkår A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1950-1994 Aa - Generalforsamling og medlemsmøter 1950-1994 Medlemsmøter innbefatter

Detaljer

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING

TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING TROMSØ HANDELS- OG KONTORFUNKSJONÆRERS FORENING INNLEDNING... 305 Om arkivskaper... 305 Om arkivet... 305 ARKIVFORTEGNELSE 1913-1970... 306 Møteprotokoller 1927-1968... 306 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter

Detaljer

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12 STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER STATENS SKOLE FOR HUSØ KONOMER STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET 1997 Katalog nr. 1251.6/12 Katalog nr. 1251.6/12

Detaljer

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd

Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd Vardø herred / Båtsfjord distriktslege og helseråd 1945-1983 (1938-1988) Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Legedistrikt felles for Vardø by og Vardø herreds-kommune (Båtsfjord kommune fra 1.1.1957).

Detaljer

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_-

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_- RIKSARKIVET Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._ t ^3,Qt,1..1_- Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Postboks D Bygdøy 0211 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 105/94 YB KS/-041.1 94/519 A. 48/443 EF/RW

Detaljer

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ

LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ LANDSFORENING 101: SIVILT PERSONELL I FORSVARET, AVDELING 101-31 BODØ INNLEDNING...367 Om arkivskaper...367 Om arkivet...368 ARKIVFORTEGNELSE 1967-1987...369 Kopibøker 1977-1983...369 Brevjournal - utgående

Detaljer

Journaldato: 7.8.2014-13.8.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.07.2014.

Journaldato: 7.8.2014-13.8.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.07.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2014-13.8.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J, 15.08.2014 Åpen søknad om stilling i barnehage Generelle søknader om stilling 2014

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA

Ordning av eldre arkiver. Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Bård Raustøl, rådgiver IKAVA Ordning av eldre arkiver Kommunal/fylkeskommunal historie Kommunale arkivskapere Ordning av eldre arkiver Avlevering til depot Kommunal/fylkeskommunal

Detaljer

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG

SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG SKOLENES LANDSFORBUND, TROMS FYLKESLAG INNLEDNING... 376 Om arkivskaper... 376 Om arkivet... 376 ARKIVFORTEGNELSE 1969--1993... 377 Møteprotokoller 1976-1985... 377 Kopibøker 1982-1991... 377 Brevjournaler

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper

TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING. Om arkivskaper TROMSØ AOF-FORENING INNLEDNING...714 Om arkivskaper...714 Om arkivet...714 ARKIVFORTEGNELSE 1973-1983...715 Kopibøker 1979-1981...715 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter arkivnøkkel 1973-1983...715

Detaljer

Harran kommune 1923-1963

Harran kommune 1923-1963 0 SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker Formannskap/kommunestyre/ordfører 010.A.001 Formannskap Forhandlingsprotokoll 1923 1931 C067.04.05 010.A.002 Formannskap Forhandlingsbok 1932 1940 C067.04.05 010.A.003

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

0.SENTRALADMINISTRASJONEN

0.SENTRALADMINISTRASJONEN 0.SENTRALADMINISTRASJONEN A = Møtebøker 010.A.1 Møtebok 02.01.1872 04.06.1901 010.A.2 Do. 26.08.1901 29.05.1914 010.A.3 Do. 16.06.1914 30.04.1926 010.A.4 Do. 02.06.1926 10.10.1934 010.A.5 Do. 25.10.1934

Detaljer

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD

HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD HAMMERFEST DISTRIKTSLEGE OG HELSERÅD Arkivet er avlevert til Statsarkivet i Tromsø Hammerfest legedistrikt omfattet i 1945 tre kommuner; Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund. Distriktslegen i Hammerfest var

Detaljer

Arkivering av elevarkiv

Arkivering av elevarkiv Arkivering av elevarkiv Turid Holen Arkivsjef IKAVA Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS Arkiver i skolen Skolens arkiver er kommunale arkiver, hva innebærer det? Arkivansvar Behandlingsansvar Arkivplan

Detaljer

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING

KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING KIRKENES BYGNINGSARBEIDERFORENING INNLEDNING...144 Om arkivskaper...144 Om arkivet...144 ARKIVFORTEGNELSE 1945-1983...145 Møteprotokoller 1945-1977...145 Årsmøter, styremøter, medlemsmøter 1945-1977...145

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

HOVEDAVTALEN I STATEN

HOVEDAVTALEN I STATEN HOVEDAVTALEN I STATEN Grunnkurs for tillitsvalgte 9.-10. september 2015 Gabels Hus advokat/ sektoransvarlig stat Anette Bjørlin Basma 1 Oversikt over regelverket i staten MEDBESTEMMELSE (bedriftsdemokrati)

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Retningslinjer for personaldokumentasjon

Retningslinjer for personaldokumentasjon Retningslinjer for personaldokumentasjon Revidert 31.08.12 TLO FORMÅL... 3 FORUTSETNING... 3 VIRKEOMRÅDE... 3 DEFINISJONER... 3 ORGANISERING AV PERSONALDOKUMENTASJON... 3 FORHOLDET SAKARKIV - PERSONALARKIV...

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

ephorte grunnkurs for saksbehandlere

ephorte grunnkurs for saksbehandlere ephorte grunnkurs for saksbehandlere Grunnleggende ephorte-kunnskap Dette skal vi gjennomgå: Hvorfor benytte ephorte Bli kjent med skjermbildet Opprette saksmappe Behandle brev og notater (opprette og

Detaljer

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE)

Privatarkiv nr. 64. Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Privatarkiv nr. 64 Trondhjems tekniske læreanstalts elevforening (TTLE) Skolen ble startet i 1870 og nedlagt i 1915. Se ogsfi bibliotekets manuskriptsamling. Noe materiale fra skolens administrasjon er

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike

Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike Seriesign. Arkivskaper: Innhold: Fra: Til: Hylle: Oppbev. Merknad: Oversikt over de sittende repr.i kommunens ulike mappe- 010.001 Inderøy kommunestyre styrer 1956? 1973 377.7.7 system 010.A.001 Kommunestyret

Detaljer

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen

Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14. Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen Grunnkurs arkiv og dokumentbehandling 26.11.14 28.11.14 Beate Aasen Bøe Lene Solhom Tamburstuen IKA Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Rådgiving Depot Eies av 24 av 26 kommuner i Rogaland + noen interkommunale

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13

A-0006. NKS Finnmark 1920-2012. Arkivkatalog 2010/13 A-0006 NKS Finnmark 1920-2012 Arkivkatalog 2010/13 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD INNLEDNING... 3 Om Norske Kvinners Sanitetsforening, Finnmark krets... 3 Om arkivet... 3 A.MØTEBØKER, REFERAT- OG... 4 FORHANDLINGSPROTOKOLLER...

Detaljer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer

NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer Revidert og utvidet utgave 1962 NHF arkivsystem for kommunale skolekontorer er bygget opp etter desimalklassifikasjonssystemet med følgende hovedgrupper: 0 Organisasjon

Detaljer

LENVIK KOMMUNALE FORENING

LENVIK KOMMUNALE FORENING LENVIK KOMMUNALE FORENING INNLEDNING... 351 Om arkivskaper... 351 Om arkivet... 351 ARKIVFORTEGNELSE 1962-1993... 352 Møteprotokoller 1968-1990... 352 Korrespondanse og saksdokumenter ordnet etter emne

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN

ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN ASKIM KOMMUNE KOMMUNEINGENIØREN - 1956-1965 Arkivert etter N. H. F. Arkivsystem for kommunale Ingeniører av 1953 Utgitt av Norges Herredsforbund Forlag: Sem og Stenersen A/S, Oslo Arkivnøkkel og avleveringsliste

Detaljer

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET

AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET AVLEVERING AV ARKIV TIL VESTFOLDARKIVET En veiledning for organisasjoner og bedrifter Foto: Nykirke guttekorps. Fotograf ukjent. Praktiske råd for avlevering av arkiver etter organisasjoner til Vestfoldarkivet.

Detaljer

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus

Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Oslo og Akershus Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus Pb. 8172 Dep 0034 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201000730-/MEO 01.02.2010 Disponeringsbrev 2010 Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - Brev fra Riksarkivet Pålegg om utbedringer etter dokumentbasert tilsyn US-SAK NR: 20/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: GEIR TUTTUREN SAKSBEHANDLER(E): LAILA EBBESEN SMED ARKIVSAK NR:2010/579 Lukking av pålegg fra

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER

DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER KR 14.3/12 Oslo DELEGASJONSREGLEMENT FOR FORHOLDET MELLOM OSLO BISPEDØMMERÅD OG DAGLIG LEDER Fastsatt av Oslo bispedømmeråd i møte 10. - 11.10 1997, sak 80/97, endret i møte 19.03.1998, sak 15/98, endret

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1.

Arkivnr. Arkivstykkets innhold Tidsrom Merknad Hyllenr. 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3. 010.A.3 Do. 22.11.1938-08.11.1948 C004.1. 0. SENTRALADMINISTRASJONEN (RØROSHERREDENES FELLESSTYRE, SE RØROS BERGSTAD, arkivnr. 050) 010. FORMANNSKAP/KOMMUNESTYRE A = MØTEBØKER 010.A.1 Møtebok 07.11.1925 18.02.1933 C004.1.3 010.A.2 Do. 17.03.1933-14.11.1938

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.08.2013-12.08.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 2398/11 Regdato:12.08.2013 Saksnr: 11/1145-2 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ADM/OPV/HK Diverse Dok.beskr: SØKNAD OM FERIEARBEID 2011 Lnr: 347/13 Regdato:07.08.2013 Saksnr: 13/100-2 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2

Dok.dato: 05.09.2012. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.9.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.09.2012 Avdelingsmøte 04.09.2012 Fornminnevern - Avdelingsmøter 2012 X 2012/3-4 19584/2012 05.09.2012 AM-FORN/OLH

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av offentlig versjon av klagenemndas avgjørelse. Innkjøp - vikarer for Helse og pleie 2010/1896-38 10605/2011

Offentlig journal. Oversendelse av offentlig versjon av klagenemndas avgjørelse. Innkjøp - vikarer for Helse og pleie 2010/1896-38 10605/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 06.07.2011 nnhold: Oversendelse av offentlig versjon av klagenemndas avgjørelse nnkjøp - vikarer for Helse og pleie

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Oppbygging. Emnebasert arkivnøkkel Hierarkisk oppbygd. Fellesklasser Fagklasser Tilleggskoder

Oppbygging. Emnebasert arkivnøkkel Hierarkisk oppbygd. Fellesklasser Fagklasser Tilleggskoder K-Koder Oppbygging Emnebasert arkivnøkkel Hierarkisk oppbygd Over- til underordnete grupper Fra det generelle til det spesielle Fellesklasser Fagklasser Tilleggskoder Emne Innholdet «hva handler saken

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA

Offentlig journal. Søknad om permisjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2015/122-7 12638/2015 21.09.2015 SØBA/SILØ 28.09.2015 ***** OPPV/TOLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.10.2015 Søknad om permisjon Personalmappe - 2015/122-7 12638/2015 SØBA/SLØ P Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer