Vår ref. Jnr. 1556/96

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår ref. Jnr. 1556/96"

Transkript

1 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette den 9. september 1996 å ha mottatt ca. 28 hyllemeter arkivsaker fra Høgskolen i Akershus, Sykepleieskolen i Lørenskog. Det avleverte arkivet er helt i overensstemmelse med avleveringslisten. Arkivmaterialet er plassert i 1C i vårt magasin. Vi vil gjerne takke for en meget god og ryddig avlevering, og en svært oversiktlig arkivliste (katalog). Z& Kirsten Lie Nordbyha'ug e.f, Postadresse Kontoradresse Telefon Girokonto Pb.4015 Ullevål Hageby Folke Bernadottes vei Bank: OSLO (Riksarkivbygningen) Fax Post:

2 Arkivliste I.Registre 1. Møteprotokoller Skolestyret Søsterhjemmet. Bestyrelsens møteprotokoller skolerådsmøter Skolestyret. Møteprotokoller / / / Skolestyret. Innkallinger. Møteprotokoller. Sakspapirer / / / / / / / / / / Lærerrådet. Innkallinger. Møteprotokoll. Sakspapirer Faglig møte Innkallinger. Møteprotokoller. Sakspapirer Husmøter/rådet for andre ansatte Innkallinger. Møteprotokoller. Sakspapirer Samarbeidsrådet

3 31 Møteprotokoller Tilsynskomiteen Møteprotokoll Draktkomiteen 33 Møteprotokoll Diverse organer Møteprotokoller Samarbeidsmøter lærerråd/studentutvalget Bibliotekrådet Planleggingsmøter Elev/studentmapper i Elever utdannet for andre kretser av Røde Kors Elever t.o.m Kull Kull Kull Kull I Kull Kull Kull Kull I Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull 1I Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull I-1961 A-L Kulll-1961 M-Ø Kull I Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull A Kull L-Å Kull B-K Kull L-Å KullI-1966 A-M Kull N-Å Kull A-L Kull M-Å

4 36 Kull B-H Kull I-1967 J-Å Kull B-K Kull L-Å Kull A-N Kull l Å Kull A-L Kull M-Å Kull Kull A-L Kull M-Ø Kull I-1970 A-L Kull M-Å Kull ll-1970 A-M Kull ll-1970 N-W Kull A-K Kull L-Å Kull Il Kull I-1972 A-R Kull S-Å - Kull ll-1972 A-K Kull K-Å KullI-1973 B-M Kull l-1973 N-Å Kull A-L Kull M-Ø Kull I-1974 A-R Kull S-Ø - Kull B-G Kull Il K-W Kull B-L Kull T - Kull B-G Kull H-NI Kull N-å Kull A-K Kull I-1976 L-Ø Kull B-M Kull II-1976 N-å Kull A-L Kull M-Si Kull Sk-W - Kull A-D Kull E-R Kull S-Å Kull A Kull K-S Kull T-Å - Kull B-I Kull J-St Kull So-ø - Kull I-1979 B-E Kull G Kull K-W

5 84 Kull II-1979 B-H Kull K-å Kull D-M Kull N-W Kull B-L Kull M-T Kull U-Å - Kull B-G Kull H-L Kull N-T Kull U-W - Kul1II-1981 A-G Kull H-Kl Kull Ko-R Kull S-Ø - Kull B-C Kull l D-Moe Kull Moen-Ø Kull A-H ^ 100 Kull H-R Kull S-Å Kull l A-Fl Kull Fo-N Kull R-Å Kull A-H Kull Sk Kull So-ø Kull A Kull l-1984 K-R Kull S-Å - Kull A-Gje Kull Gjø-M Kull II-1984 N-Å Kull A-K Kull l-1985 L-Å ^ 115 Kull A-G Kull H-P Kull R-T Elever sluttet under og etter elevtiden uten å tre inn i Rode Kors A-H J-L M-Å A-L 4

6 M-T Registreringspapirer for tidligere elever for studier/jobber i utlandet Tilleggsutdanning for utenlandske 1 sykepleiere Elevkartotek A-E 2 F-H 3 I-Mo 4 Mu-Sp 5 st-å 6 Elevkartotek - elever sluttet 6. Søstre sluttet Udatert A-He 2 Udatert Hi-N 3 Udatert 0-0 ^ 4 For 1920 A-G 5 For 1920 H-L 6 For 1920 M-S 7 For 1920 T-Å A-J L-Å A-M O-Å A-J K

7 A-L M-å A-I J-Ø A-M N-Ø A-H K-R A-H J-Å A-J M-Å A-L M-Å D-M N-A Søkerprotokoller Kull I Kull Kull Kull Kull Kull Kull Kull Elevprotokoller Elever Kull II/ Kull 1/ Kull I/ Kull 1/ Kull 1/ Kull 1/ Kull 1/ Kull II/1951 -Kull Kull II/ Kull I/ Kull 11/ Kull 1/

8 10 Kull 11/ Kull 11/ Kandidatsøstre / søstre i tvungen tjeneste 11 Kull 1/ Kull 11/ Eksamensprotokoller i Anatomi og fysiologi Kull II Alle fag Praktisk sykepleie Kull 1/ Kirurgi, Sygdomslære, Anatomi, Kostlære, Hygiene og Kjemi. Kull 11/ Kull 11/ Kirurgi, Sykdomslære, Kostlære, Hygiene m.m.. Kull 1/ Kull 11/ Karakterprotokoller i Kull 11/ Kull 1/ Kull II/ II/ Kull 11/1951 -Kull 1/ Kull I/ Kull 1/ Praksis Karaktermøter/oversøstermøter Diverse lister over sykepleiere i Røde Kors Rulle over sykepleiere Attester r II. Saksarkiv 1. Saksarkiv uten arkivnøkkel. Røde Kors Sykepleierskole og Søsterhjemmet 1 1. Drift Skolestyret Røde Kors styret Reglementer Røde Kors'tilskudd Statstilskudd Budsjettforslag Regnskapsoversikter Regnskapsspesifikasjoner og diverse Rasjonalisering - nedskjæring 2. Elevene Kontrakter og opptagelseserklæringer

9 Elevopptak 1950 Opptatte elever Forespørsler fra eventuelle søkere Elever fra andre skoler Avskjed og utsettelse Oppsigelser - elever 1956 Permisjoner 1958 Attester - bevitnelser Elevens arbeidsforhold 1936 Elevenes helse Elevenes forpleining 1958 Elevenes anbringelse Reisemoderasjon Uniformer - uniformbruk Identifikasjonsmerker Disiplinærsaker 1947 Ordensreglement Sosiale tilstelninger Diverse elevstatistikk osv Udatert Utenlandske studenter 1957 Etterlysninger av tidligere elever Statens pensjonskasse Elevgodtgjørelser Personalet Personalet Protokoller, notater, brev Lønnsregulativ Lønnsssak Ansettelser - tilbud og avslag Oppsigelser - søstre Ekskluderte søstre 1946 Oppsigelser - andre ansatte Privatpleiersker Tilbakelevering av Røde Kors-nålen Adresser til uttrådte søstre 1951 Studietur 1930 Statens penjonskasse Norsk Kommuneforbund Norges Byforbund og Norges Herredsforbund Diverse Pensjonister Pensjonsforeningen Hjem for eldre Røde Kors-søstre Diverse Bygninger og inventar Gabelsgate Det nye søsterhjemmet Bolig- og hybelbygging

10 4 Personalboliger 1960 Inventar Plassdisponering Disponering og utlån av sykepleierskolen lokaler Beboelsesplan 5. Undervisningen Undervisnings- og skoleplaner Den felles forskole Spesialutdanning Kirurgisk sykepleie 1944 Psykiatrisk praksis 1959 Undervisning i annet enn sykepleie Offentlig eksamen Sensur Veiledning i karaktergivning Udatert Lærebøker og hjelpemidler Hjelpepleierutdanningen Eksterne forbindelser Andre sykepleierhøgskoler Landsplan for sykepleierhøgskoler 1951 Forstanderinnemøter Akershus fylkessykehus Rikshospitalet Aust-Agder og Arendal sykehus Norsk sykepleierforbund Kvinners Sanitetsforening Diverse Mobilisering og nøytralitetsvakt Diverse 2. verdenskrig Psykoteknisk institutt Oslo Røde Kors Legater og fond Autorisasjon for sykepleiere Saksarkiv uten arkivnøkkel årsjubileet Avskjedsmiddag for Gudrun Wolan 30/ Åpent hus 31/ Diverse takkebrev Saksarkiv etter arkivnøkkel Helsedirektoratet Helsedirektoratet /1 Undervisningsutgifter - budsjett /2 Undervisningsutgifter - regnskap /3 Undervisningsutgifter - kvartalsoppg /4 Undervisningsutgifter - rundskriv /5 Undervisningsutgifter - statstilskudd

11 100/9 Undervisningsutgifter - diverse Meldinger /1 Meldinger - Skjema A - Årsberetninger /2 Meldinger - Skjema B - Opptak elever /3 Meldinger - Skjema C - Uteksaminerte elever /1 Offentlig eksamen /2 Offentlig eksamen - forslag til oppgaver /3 Offentlig eksamen -landsoversikt /5 Offentlig eksamen - hovedoppgaver /9 Offentlig eksamen - diverse /1 Rundskriv /2 Statistikker Akershus fylke /1 Budsjett /2 Regnskap /3 Driftstilskudd ^ 7 110/4 Årsberetninger /5 Godtgjørelse for elevene i praktisk turnus /6 Revisjon /9 Diverse vedrørende økonomi /1 Skolestyret - sammensetning, instruks /3 Skolestyrevedtak - godkjenninger /4 Skolestyret - godtgjørelser /1 Sentralsykehuset - studenter /2 Sentralsykehuset - diverse /3 Sentralsykehuset - kontraktårssøstre /1 Blakstad sykehus - kontraktårssøstre /1 Fylkeslegen - registerkort /2 Andre fylkesleger - registerkort /3 Fylkeslegen i Akershus - helsearbeid /4 Fylkeslegen i Akershus - godtgjøring til helsesøstre /9 Fylkeslegen i Akershus -diverse Direktøren for sykehusstellet i Akershus /1 Ny sykepleierskole ved Bærum sykehus /9 Direktøren for sykehusstellet i Akershus - diverse Norges Røde Kors /1 Skoleråd - sammensetning, instruks /2 Skoleråd - protokoll /9 Skoleråd - diverse Oslo Røde Kors /2 Oslo Røde Kors - styret /9 Oslo Røde Kors - diverse Røde Kors klinikk Kirke- og undervisningsdepartementet /2 Nasjonalt fagråd / fellessekretariatet /5 Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus /2 Høgskoleseksjonen - undervisningsutg. - regnskap /5 Høgskoleseksjonen - undervisningsutg. - statstilsk

12 Lover og fortolkninger /1 Midlertidige forordninger Undervisningsplaner /1 Prøveordningen Undervisningsmateriell Boksamlinger /1 Forfattere - tilblivelse av nye bøker Henvendelser fra forskjellige kull Bedriftshelsetjeneste /1 Bedriftslegeundersøkelse Undervisning - diverse /1 Tegninger - byggeplaner /2 Innredninger - vedlikehold /3 Inventar /4 Rank Xerox /5 Skader /6 Kontrakter /1 Betjeningsbolig «Knotten», blokk 17B /2 Studenthjemmet - innredninger og vedlikehold /3 Studenthjemmet - inventar /5 Studenthjemmet - leieforhold Park og hage Telegrafverket Diverse Undervisningspersonalet Lønnsbestemmelser Statens pensjonskasse Permisjon - utdanning 403 Instrukser Udatert 404 Boliger - lærere Søknader og ansettelser Diverse Øvrig personale Lønnsbestemmelser Akershus fylkes pensjonskasse Permisjon - utdanning Søknader - ansettelser Diverse Timelærere Timelærere - diverse /1 Utdanningstilskudd /2 Emolumenter /3 Bøker /4 Uniform /6 Teatergruppa /9 Diverse /1 Stipendier /3 Moderasjon - reiser

13 501/4 Studieturer - rapporter /1 Fordeling - praktisk turnus /2 SiA - praktisk turnus /3 Blakstad sykehus - praktisk turnus /4 Røde Kors - praktisk turnus /5 Andre praksisplasser - praktisk turnus /6 Opptatte studenter /7 Samlet fortegnelse over skolens studenter /9 Diverse Studentutvalget NSEL og OASE Skatter og folketrygd Elevtilstelninger - eksamensfester Røde Kors søstersamfunn Søkere /1 Forespørsler fra eventuelle søkere /2 Søknader om overflytting (alfabetisk) Diverse Andre sykepleierhøgskoler - felles /1 Drammen - Tønsberg /2 Stavanger - Tromsø /3 Sør-Trøndelag Norges Sykepleierhøyskole Andre sykepleierhøgskoler Diverse Norsk sykepleierforbund Statistisk Sentralbyrå Bank - Postgiro - Telefon Annonser Yrkesrettledning - arbeidsformidling Karakterutskrifter o.l Diverse Is III. Kullarkiv i Forskolens timer og praktiske arbeide Kull 11/ årsblokk årsblokk og 3. årsblokk 2. og 3. lesekurs og 2. lesekurs og 3. lesekurs og 3. lesekurs og 2.lesekurs lesekurs 1955 Kull 1/ Kull 1/ Kull II/ Kull I/ Kull 1/

14 i 5 Kull 11/ Kull 11/ Kull I/ Kull 1/ Kull 11/ Kull 11/ Kull 1/1970- Kull 1/ Kull 11/ Kull 11/ Kull 1/ Kull 1/ loa. Kull 1I/1973 og Kull I/ Kull 11/ Kull 1/ Kull 11/ Kull 1/ Kull 11/ Kull 1/ Kull II/ Kull 1/ Kull 11/ Kull 1/ Kull 11/ Kull 11/ Kull 1/ Kull 11/ Kull 1/ Kull 11/ ^ IV. Lærerråd Årsmeldinger Lærere i diverse råd og utvalg Korrespondanse med studentutvalget Diverse korrespondanse Seminarer Referatsaker Eksamen i generell sykepleie og medisinsk sykepleie Undervisning i fysioterapi Opphopning av studenter i avdelingene Retningslinjer for forbedring, stryk osv V. Arkivnøkkel

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89

LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 ARKIVKATALOG LENVIK KOMMUNE 1838-1977/89 1977/89 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 18 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark

Interkommunalt Arkiv Finnmark Side 1 av 44 Arkivkatalog for Alta kommune Ajour pr. 04.10.2001 1 - Folkevalgte organ og sentraladministrasjonen 1.3 Kommunestyret A - Møtebøker 1.3 A 1 Møtebok 18.03.1946-09.02.1948 1.3 A 2 Møtebok 09.02.1948-30.07.1951

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog

ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990. Foreløpig katalog ARKIVKATALOG SØRREISA KOMMUNE 1886-1970/1990 1970/1990 Foreløpig katalog Forord Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) er en selvstendig samarbeidsordning mellom 19 kommuner i Troms. Den er hjemlet i kommunelovens

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Arkivnøkkel for Oslo kommune

Arkivnøkkel for Oslo kommune Arkivnøkkel for Oslo kommune FELLES ARKIVNØKKEL FOR OSLO KOMMUNE 3. opplag 2002 Oslo kommunes nye arkivnøkkel ble innført 01.01.1996. Fra dette tidspunkt skal bare denne arkivnøkkelen brukes av Oslo kommunes

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER

BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER BEVARINGS- OG KASSASJONSREGLER for Kirkelig fellesråd Menighetsråd Sokneprest Prost ELEKTRONISK ARKIVMATERIALE Innledning Bakgrunn Bevarings- og kassasjonsbestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO

INTERNT PRAKSISREGLEMENT. for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO INTERNT PRAKSISREGLEMENT for helsefaglige bachelorutdanninger og videreutdanning i AIO Høgskolen i Gjøvik 2015/2016 Innhold SIMULERINGSENHET. RUTINER FOR BRUK 1 AD. STIKKSKADER I KLINIKKLABORATORIET VED

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile RETTELSER OG TILLEGG... 4 1ORGANISASJON ADMINISTRASJON...4 1.1INNLEDNING... 4 1.1.1Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie...4 1.1.2Permisjoner...4

Detaljer

INTERNT PRAKSISREGLEMENT

INTERNT PRAKSISREGLEMENT INTERNT PRAKSISREGLEMENT for helsefaglige bachelorutdanninger Høgskolen i Gjøvik 2007/2008 Innhold KLINIKKLABORATORIET. RUTINER FOR BRUK ARBEIDSTØY. RETNINGSLINJER FOR STUDENTER VED HIG ANSKAFFELSE AV

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK

ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK ARKIVNØKKEL FOR HELSEFORETAK 1 INNLEDNING 1. reviderte utgave Retningslinjer I lov om helseforetak m.m. av 15. juni 2001 nr 93 er det bestemt at bl.a. arkivloven gjelder for helseforetakene. Lov om arkiv

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgs utvalget MØTEINNKALLING. Saksilste: Utvalg Helse og omsorgsutvatet. Møtested: Formannskapssalen /. MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgs utvalget EIGERSUND KOMMUNE : 4 01 5/10 Om arbeidet med universell utforming i Eigersund kommune 6. Kjell H. Fredriksen -.......,.. 5 4 Utvalgsekretær Målfrid Espeland

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer