PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl STED: Kontoret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret"

Transkript

1 Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen, Monica Rakvåg, Lars Eirik Rønningen og Hilde Waaseth Nicolaisen. Forfall: Hilde A. Elvestad og Dag Olav Stølan Sak 16/10 Godkjenning av innkalling og sakliste. Fem saker meldt under sak 22/10 Eventuelt. Innkalling og sakliste godkjent. Sak 17/10 Orientering om referater og aktuelle saker fra styremedlemmer, tillitsvalgte og leder. Spørreundersøkelsen i skolen Det har kommet inn svar fra klubbene, og disse skal oppsummeres. Undersøkelsen omhandler ulike forhold ved skolene, som praktisering av inspeksjon, arbeidsplaner, seniortiltak, norm for tilstedeværelse, og nye arbeidsoppgaver tillagt pedagogisk personale som før tilhørte reinholder/vaktmester. I tillegg har vi vikarundersøkelsen, hvor vi ønsker å se på om det blir satt inn kvalifisert personell eller ikke, ved fravær. Arbeidsgruppe ang. arbeidstidsavtalen Einar informerte om dette arbeidet. Man vil ta utgangspunkt i avtalen fra Steinkjer Ungdomsskole, og jobbe videre ut fra den. ATV ene vil få informasjon om arbeidet så langt, på neste ATV- møte. Evaluering av seminaret 5. Mars Mange positive tilbakemeldinger på kurset. Dette var nyttig for alle. Kanskje litt dårlig tid til lunch. Dette kan vi merke oss, for det er viktig med litt uformell prat også, og lunchen er viktig i så måte. Positivt at skole - og barnehagefolk var på kurs sammen. Adresse Ølvegata Steinkjer E-post/Internett Telefon Telefaks Bankkonto

2 Side 2 Utsmykking av kontor Monika informerte om planer for utsmykking av kontoret. Kartet er montert, men det er planer om et annet prosjekt på en av de andre veggflatene. Forslag i forhold til solskjerming ble også diskutert. Evaluering av fagkvelden 17. Mars Hilde informerte styret om gjennomføringa av fagkvelden 17. Mars. Et vellykket arrangement dette også, hvor vi bl.a. fikk tatt for oss debattnotatet angående arbeidstidsordningen i barnehagen. Hilde hadde laget en oppsummering av gruppearbeidet, og dette ble i korte trekk referert for styret. Tilbakemelding på debattnotatet er sendt fylkeslaget. Lokale lønnsforhandlinger prioriteringer Klubbene har frist til 1. Mai, for å komme med sine prioriteringer i forhold til lokale forhandlinger høsten Det er utarbeidet et skjema som man kan ta utgangspunkt i. Hilde tar opp saken på møte med kontaktpersoner i kommunale barnehager, 23. April. Einar vil delta på dette møtet. Hilde inviterer også spesialpedagogene i barnehagene til et møte, med bl.a. dette som tema. Viktig å huske på medlemmene på rådhuset også. Pensjonisttreff Trond informerte om nok et positivt pensjonisttreff. Flott med engasjement blant pensjonistene! HTV Einar informerte i tillegg om følgende saker: Klesgodtgjørelse Her foreligger det snart en avtale. Forslag om at lærerne går for modell 1 i avtalen, mens assistenter i skole, SFO og barnehage, og pedagoger i barnehage og SFO, får klesgodtgjørelse som før, etter modell 2. Kommunalt vurderingskurs Her er tanken at lærerne det gjelder blir innkalt til kurs med forskyving av arbeidstid, Lærerne skal da ikke ha undervisning før kursstart. Det blir gitt et tilskudd på kr 1000,- per person per dag til vikar. Problemet blir vel kanskje å skaffe vikarer. Vara HTV Møte med Elisabeth Jonassen Samarbeidsmøte BO. Informerte spesielt om avslag på kravet om fast tilsetting Kurs Den vanskelige samtalen Møte med kontaktpersoner i de kommunale barnehagene. Her jobbet vi også primært med debattnotatet angående arbeidstidsordninger i barnehagen. Svar er sendt fylkeslaget Møte AKAN- sak Fagkveld ved Lerkehaug barnehage. Lars-Eirik

3 Side 3 Jobbing i forbindelse med ny skole. Godt fornøyd med ekstrabevilgninger. Prosessen i forkant har vært for dårlig, men møtevirksomheten som har vært senere med politikere og ansatte, har vært positiv. Monica Har deltatt på fylkesstyremøte. Aktuell sak der var debattheftet om arbeidstid i barnehagene. Monica får kanskje fast innkalling til Politisk Råd. Leder Jobbing med tariffavtale ved en barnehage og en skole. Saken tas til orientering. Sak 18/10 Elin Britt orienterte om resultatregnskap pr. 19. mars Nytt regnskapsprogram er tatt i bruk, og så langt går det ikke an å få ut økonomirapport. Forhåpentligvis blir dette mulig senere. Saldo per er ,- Trond informerte om betydelig økning i strømutgifter. Resultatregnskap pr 19.mars-2010 tas til orientering. Trond tar kontakt med Erik Tronstad om å få egen strømmåler. Sak 19/10 Årsmøte 2010 Fordeling av arbeidsoppgaver. Trond tok en gjennomgang av framdriftsplanen for årsmøtet. Styremedlemmene fikk utdelt utkast til årsmøtedokument. Trond hadde begynt å skrive årsmelding, og det var enighet om at årsrapportene fra seksjonene skrives sammen med resten av årsmeldinga. Hilde og Einar tar ansvar for å sende inn det som skal med i årsmeldinga fra henholdsvis skoleområdet, og barnehageområdet innen fristen, 26. mars. Trond oppfordret oss til å lese igjennom det som er skrevet om arbeidet i årsmøteperioden. Samme frist her også for å komme med innspill, 26. mars. Sakspapirene går ut 8. april. Framdriftsplan for årsmøte i Utdanningsforbundet Steinkjer torsdag 22.april 2010; 15.februar 2010: Kunngjøring av tid og sted for årsmøte med foreløpig sakliste (med frist for å melde saker som ønskes tatt opp på årsmøtet). 19.mars 2010 Styremøte hvor vi tar en gjennomgang av innsendte saker til årsmøtet. Komme med forslag til ny valgkomité. 19.mars 2010 Frist for innsending av saker til årsmøtet. 8.april 2010

4 Side 4 Utsending av endelig sakliste og dokumenter og forslag til vedtak i saker som skal behandles på årsmøtet. Sendes klubber og medlemmer. 16.april 2010 Frist for påmelding til årsmøtet (av hensyn til matbestilling). 19.april 2010 Styremøte hvor vi sjekker at alt er ok til årsmøtet 22.april Årsmøtet vil bli avholdt torsdag 22.april 2010, kl , på Steinkjer Kurssenter. Fordeling av ansvar; - Lokaler/mat; Trond - Underholdning; Dag Olav og Einar (maks 2000,-) - Budsjett og regnskap; Elin Britt - Årsmelding; Trond - Handlingsplan; Hilde W/Einar/Trond - Valg - Styrets forslag til valgnemnd. - Årsrapporter fra seksjonene, (må inn til leder senest fredag 26. mars 10!) Skolelederne; Lars Eirik Barnehage; Dag Olav Grunnskole; Monica - Finne møtedirigent; Hilde W - 2 pressereferenter; Lars Eirik og Einar - 2 tellekorps; 2 av de fremmøtte - 2 til underskrive protokollen; 2 av de fremmøtte - Møtesekretær; Hilde W. Valgkomité; - 2 stk grunnskole (Einar og Monica) - 2 stk barnehage (privat og kommunal) (Elin Britt og Dag Olav) - 1 stk skoleleder (Lars Eirik) - 1 stk andre kommunalt ansatt (Hilde W.) Saken tas til orientering. Alle styremedlemmer sjekker sine arbeidsoppgaver, og sørger for å holde frister som er satt. Det som skal med i årsmeldinga, må inn seinest fredag 26. Mars. Sak 20/10 Handlingsplanen for 2010/2011. Handlingsplanen er ferdigstilt og blir lagt fram på årsmøtet slik den foreligger i utkastet til årsmøtedokument. Utkast til årsmøtedokument ble, som tidligere nevnt, delt ut i møtet. Saken tas til orientering.

5 Side 5 Sak 21/10 Debatt: Hvordan reklamere for årsmøtet? Saken utgår. Sak 22/10 Eventuelt. Hilde og Elin Britt søker om å få delta på nasjonal barnehagekonferanse 27. og 28. mai Søknad innvilget Åpning av Beitstad skole 6. April Einar og Trond har fått klarsignal av Elisabeth Jonassen til å delta på åpning av Beitstad skole. Saken tas til orientering Kurs i konfliktberedskap Einar og Lars Eirik deltar på kurset for Utdanningsforbundet Steinkjer. Kurs april Trond informerte om kurs i regi av Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag, April Alle har ansvar for å melde seg på sjøl. Saken tas til orientering Lokale forhandlinger kurs. Det arrangeres kurs i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger 31. Mai Forhandlingsdelegasjon må utnevnes. Ny forhandlingsdelegasjon utnevnes på styremøtet i mai. Hilde Waaseth Nicolaisen Referent

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 og 2013/2014 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 13:15 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Referat fra styremøte 26.01.11

Referat fra styremøte 26.01.11 Referat fra styremøte 26.01.11 Tilstede: Aase, Knut, Hanne, Steinar Meldt forfall: Tove, Pål Anders, Oddgeir. Ikke møtt Thor Harald Sak 01/11 Forberedelser til Årsmøtet Årsmøtedato: 23. mars 2011 kl 19:00

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 05 14-15 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Tid: Torsdag 22. januar 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfor (SB),

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1

FYLKESÅRSMØTE 2015. Hotel Union Geiranger. 6. - 8. mai 2015. Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Side: 1 FYLKESÅRSMØTE 2015 Utdanningsforbundet Møre og Romsdal Hotel Union Geiranger 6. - 8. mai 2015 Side: 1 Side: 2 Grafikk og layout: Adobe InDesign Redaktør: Bernt Bigton/ rådgiver Utdanningsforbundet Møre

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist

TROMSØSTUDENTENES IDRETTSLAG 1977. Sak Sakstekst Konklusjon Ansvarlig Tidsfrist Tilstede fra HS:, Bjarne,, Birgit, Louise og Daniel. Ekstrerne: Bjørn fra Studentidretten, Lars fra TSI Basketball, Alf-Konrad fra Idrettsrådet 1 Godkjenning av referat Vedtak: Referatet fra det konstituerende

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30.

PROTOKOLL. Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Bygdefolk for Rovdyr Møtet ble holdt på Valmsnes Gård, Nord-Osen, 09. mai 2015 kl 13.30. Sak 1. Velge ordstyrer og referent til å underskrive protokoll: Som ordstyrer

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer

Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Valg av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet en veileder for medlemmer i styrer og valgkomiteer Innhold Forord...3 Forslags- og nominasjonsprosedyrer 6 Valgkomiteens oppgaver og ansvar...4 Kombinasjon av

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Nord-Trøndelag journalistlag

Nord-Trøndelag journalistlag Nord-Trøndelag journalistlag Årsmøte 20. oktober 2010 kl 1800 Grand hotell, Steinkjer Tidsplan: 1800: Årsmøte 1900: Debattmøte om redaksjonene trenger regler for sosiale medier 20.30: Middag for årsmøtets

Detaljer