Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994."

Transkript

1 Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole

2 Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L...5 Aa - FØREHANDSKARAKTER- PROTOKOLLER, Ab - EKSAMENSPROTOKOLLER, Ac - FORHANDLINGSPROT./MØTEBØKER - ELEVLAGET, Ad - OPPFLYTTINGS-/OPPTAKSPRØVE- PROTOKOLLER, Ae - OPPTAKINGSJOURNALER, Af - INVENTARPROTOKOLLER, Ag - PROTOKOLLER - LÆRERBOLIGER, Ah - PENSUMPROTOKOLLER, Ai - PROTOKOLLER - SÆRPENSUM/SÆROPPGAVER, Aj - MØTEBØKER - L-ÅNEK-ASSEUTVALGET, 194" Ak - LØSE DOKUMENTER, B - KOPIBØKER, C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE...9 Ca - JOURNALER, Cb - JOURNALKOPIER, Cc - BREVBØKER, D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM...9 Da - SAKSARKIV, Db - SAKSARKIV, De - SAKSARKIV, F - KANDIDATUNDERSØKELSEN, G - PRAKSIS/RAPPORTER, H - FAGPLANER, ca I - AVTRYKK AV EKSAMENSPROTOKOLLER, J - ÅRSMELDINGER, K - HØGSKOLERÅD/LÆRERRÅD...34 Ka - HØGSKOLERÅD, Kb - LÆRERRÅD, L - HØGSKOLESTYRET I NORDLAND, O - DIVERSE, R - REGNSKAP, W - GJENSTANDER (STEMPLER, MODELLER, FANER)

3 Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole. Ivar Hjellvik og hans verk. Presten Ivar Hjellvik kom til Nesna i januar 1918 for å overta prestegjerningen i Nesna, den gang et stort prestegjeld med flere kirker. Etter et par måneder ble han klar over at Nordland fylkesting i 1916 enstemmig hadde vedtatt å be statsmaktene om å opprette en lærerskole i Nordland fylke. Fra før var det bare en lærerskole i Nord-Norge, Tromsø lærerskole, og det var mangel på lærere i landsdelen. Ivar Hjellvik fikk raskt ideen om at Nesna måtte være det ideelle stedet for en ny lærerskole. Her hadde det tidligere vært amtsskole. Innbyggerne var derfor vant til å ha skoleungdom boende hos seg. Det var kommunikasjonsmessig sentralt, med gode båtforbindelser både sørover, nordover og inn fjordene på Helgeland (vegnettet var på tiden dårlig utbygd). Nesna lå i god avstand fra de nærmeste lærerskolene, med Tromsø i nord og Levanger i sør. Hjellvik mobiliserte alle han kjente på stedet og fikk stor støtte både fra kommunen og innbyggerne på Nesna. Etter kort tid hadde han fått løfte om midlertidige lokaler, og befolkningen gjorde alt som var mulig for å stille hybler til disposisjon. Han fikk også støtte fra skolemyndighetene i landsdelen og fra fylket. I første omgang planla Hjellvik en privat lærerskole, da dette ville gå raskere enn å få godkjent en offentlig lærerskole, men planen var at skolen skulle bli offentlig så snart som mulig. Bare ca 3 måneder etter at ideen var unnfanget, utlyste Nesna lærerskole opptak til en klasse med 1-årig småskolelærerutdanning og en klasse 3-årig lærerutdanning, med oppstart samme høst. I løpet av sommeren var de nødvendige lærere på plass. Hjellvik selv fikk først halv permisjon fra prestestillingen og etter hvert fikk han fullt arbeid som rektor og lærer. Det bemerkelsesverdige ved det arbeidet som ble gjort våren 1918 var for det første den massive støtten både lokalt og fra hele landsdelen, og i tillegg at tiden fra ide til oppstart av undervisningen tok knapt et halvt år. Det sier noe om en mann med visjoner, god forhandlingsevne og stor handlekraft. Egne bygg. Staten overtar. Elevtallet økte jevnt de første årene, og det ble helt nødvendig å få reist egne bygg til den nye lærerskolen. Også i dette arbeidet var Ivar Hjellvik den drivende kraft sto anlegget ferdig, med et hovedbygg, eget bygg for gymnastikk og sløyd, og et internat for kvinnelige studenter. Disse bygningene + et uthus ble plassert rundt en indre gård med dam, springvann og beplantning. Skolen hadde fått en av de vakreste og mest praktiske lærerskolebygg i landet, med 8 klasserom + spesialrom. I tillegg fikk rektor egen stor bolig, den såkalte rektorgården, som tidligere hadde vært hovedbygningen på Sørvollen gård. Det samlede tomtearealet var så stort at det helt opp til vår tid har vært god plass til tilbygg i flere omganger og en 4-mannsbolig til ansatte. Etter at lærerskolen hadde fått romslige og tidsmessige lokaler, og det også kunne vises til god søkning og gode eksamensresultater, ble lærerskolen statlig fra Dermed var skolen på en helt annen måte enn tidligere økonomisk sikret. Nesna lærerskole fram til Lærerutdanning og elevtall. Ved Nesna lærerskole ble det ved opptaksprøve tatt opp til 4-årig lærerutdanningen bygget på fullført folkeskole/grunnskole i perioden Parallelt ble det fra 1938 tatt opp til 2-årig, senere 3-årig lærerutdanning bygget på eksamen artium. Opptaket av disse elevene ble foretatt av det sentrale opptakskontoret i departementet. I denne perioden var det store svingninger i elevtallet. Søkningen til de 4-årige klassene var hele tiden god, men antall elever som skulle tas opp ble hvert år bestemt av departementet i forhold til antatt behov for lærere. Elevetallet gikk raskt opp de første årene etter at skolen var etablert, men var lavere gjennom årene og i krigsperioden , for deretter igjen å gå raskt opp. Bygg og anlegg. En februarnatt i 1958 brant bygningen som inneholdt undervisningsrom for gymnastikk og sløyd, og allerede i 1960 kunne skolen innvie et nytt og større bygg, med ny gymnastikksal med scene, en formingsavdeling med plass til alle formingsaktiviteter, og ny musikkavdeling med øvingsrom. I underetasjen var det en romslig peisestue med kjøkken 3

4 som i mange år ble brukt av elevene som et samlingssted i fritiden. Noen år senere, i 1964 ble de første moderne studentboligene bygd. Nye studietilbud. Det første studietilbudet ved høgskolen i tillegg til grunnutdanning for allmennlærere var årskurset i musikk, med opptak første gang I 1970-årene økte behovet for førskolelærerutdanning i Norge dramatisk som følge av utbyggingen av barnehager. Nesna lærerskole tok opp sitt første kull til førskolelærerutdanning i Nesna lærerhøgskole Høgskolestatus. Alle lærerskoler fikk status som høgskole. I det lå et krav om økt ansvar for forskning, etter- og videreutdanning. De ansatte fikk dermed mange nye muligheter til å bruke arbeidstid til ulike former for forsøks- og forskningsvirksomhet, og det ble inngått samarbeid med skolemyndighetene for å bygge opp et system for systematisk etter- og videreutdanning av lærere. De studerende ble nå studenter. Nytt bygg. Med høgskolestatus fulgte høgskolens plikt til å tilby alle faglig ansatte kontorplass. Samtidig økte behovet for flere i administrasjonen. Dette utløste et sterkt behov for nytt bygg. I tillegg hadde et økende antall studenter, flere studietilbud og den faglige utviklingen forsterket behovet for mer plass. Nybygget sto ferdig i I tillegg til en rekke kontorer inneholdt det undervisningsrom for engelsk, naturfag, musikk og kroppsøving, og en egen avdeling for førskolelærerklassene. Gymnastikkavdelingen med svømmehall var et spleiselag mellom høgskolen og Nesna kommune, og har derfor helt fra starten vært brukt av Nesnas befolkning, skoler og barnehager. Biblioteket ble flyttet fra det gamle undervisningsbygget til det nye bygget. Nye studietilbud. Nesna lærerhøgskole utlyste samlingsbasert allmennlærerutdanning for første gang i På den tiden var det stor mangel på lærere i distriktet. Den samlingsbaserte lærerutdanning var et tilbud til de ufaglærte som arbeidet som lærere. Etter et opphold ble det tatt opp ny klasse til samlingsbasert allmennlærerutdanning i Siden har høgskolen uteksaminsert mange klasser som har gjennomført slik utdanning. Den første samlingsbaserte førskolelærer-utdanning kom i Nye utdanningstilbud i perioden var årsutdanning i idrett (1985), årsutdanning i informatikk (1987), og 2-årige studium i naturfag med vekt på biologi, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. I tillegg utlyste høgskolen etter hvert en rekke halvårsutdanninger som både fungerte som valgfag for lærerstudentene og som videreutdanning for ferdige lærere. Tekst av Olga Langset, tidligere studiesjef. 4

5 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Aa - FØREHANDSKARAKTER- PROTOKOLLER, Klausul 60 ar Førehandskarakterprotokoll - 2-årig vanlig linje (løse dok. se ark.stykke Åk 1) 0002 Førehandskarakterprotokoll - 2-årig vanlig linje Førehandskarakterprotokoll - 4-årig linje (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Førehandskarakterprotokoll - 4-årig linje Førehandskarakterprotokoll - 2-årig engelsk linje 0001 Ab - EKSAMENSPROTOKOLLER, Eksamensprotokoll Eksamensprotokoll Eksamensprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Eksamensprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Eksamensprotokoll - Biologi Eksamensprotokoll - Engelsk Eksamensprotokoll - Fysikk og kjemi Eksamensprotokoll - Gymnastikk Eksamensprotokoll - Kristendomskunnskap Eksamensprotokoll - Musikklære u år 0011 Eksamensprotokoll - Norsk Eksamensprotokoll - Regning

6 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Eksamensprotokoll - Pedagogikk Ac - FORHANDLINGSPROT./MØTEBØKER - ELEVLAGET, Forhandlingsprotokoll for elevlaget Møtebok for elevlaget Møtebok for elevlaget Møtebok for elevlaget Ad - OPPFLYTTINGS-/OPPTAKSPRØVE- PROTOKOLLER, Oppflyttings-/opptaksprøveprotokoll Oppflyttingsprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak 1) 0003 Opptaksprøveprotokoll Oppflyttings-/opptaksprøveprotokoll Ae - OPPTAKINGSJOURNALER, Opptakingsjournal - sekretær Opptakingsjournal - sekretær Af - INVENTARPROTOKOLLER, Inventarprotokoll Inventarprotokoll Inventarprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak ) 6

7 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. Ag - PROTOKOLLER - LÆRERBOLIGER, Protokoll for Borettslaget, Nesna lærerboliger (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Ah - PENSUMPROTOKOLLER, Pensumprotokoll Ai - PROTOKOLLER - SÆRPENSUM/SÆROPPGAVER, Protokoll for særpensum/særoppgaver Ai - MØTEBØKER - LÅNEKASSEUTVALGET, Møtebok for lånekasseutvalget Ak - LØSE DOKUMENTER, Løse dokumenter Løse dok. fra ark. stykker Aa 1, Aa 3, Ab 3, Ab 4, Ad 2, Af 3, Ag 1 B - KOPIBØKER, Kopibok 0002 Kopibok 0003 Kopibok 0004 Kopibok 0005 Kopibok 0006 Kopibok 0007 Kopibok 0008 Kopibok

8 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Kopibok 0010 Kopibok 0011 Kopibok 0012 Kopibok 0013 Kopibok 0014 Kopibok 0015 Kopibok 0016 Kopibok 0017 Kopibok 0018 Kopibok 0019 Kopibok 0020 Kopibok 0021 Kopibok 0022 Kopibok 0023 Kopibok 0024 Kopibok 0025 Kopibok 0026 Kopibok 0027 Kopibok 0028 Kopibok 0029 Kopibok 0030 Kopibok 0031 Kopibok 0032 Kopibok 0033 Kopibok 0034 Kopibok 0035 Kopibok april 1980 mai juni 1983 juli mars 1986 april 1986-des jan juni 1987 juli 1987-mars 1988 april 1988-des jan sept okt sept okt juni 1991 juli 1991-april 1992 mai 1992-april 1993 mai 1993-des jan juli

9 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE 0001 Ca - JOURNALER, Journal Journal Journal 't Journal Journal Journal Journal Journal Journal Cb - JOURNALKOPIER, Journalkopi Journalkopi - sekretær Cc - BREVBØKER, Brevbok for sekretæren ved Nesna lærerskole D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM 0001 Da - SAKSARKIV, Arkivnøkkel ligger i boks Da Saksarkiv Arkivnøkkel Kongehuset Reglementer Generelt - forvaltningsloven og bestemmelser, intern styringsordning

10 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Generelt - forvaltningsloven og bestemmelser, intern styringsordning Overordnede organer/sentraladministrasjonen Saksarkiv Lærer-, adjunkt- og lektorutdanning - utkast til forskrift m. m Prosjekt i organisasjonsutvikling Saksark- v Organisasjonsplan Saksarkiv Organisasjonsplan Valg av representant for skolen, oppnevning av distriktshøgskolestyre for Nordland, nedlegging av de regionale høgskolestyrene, styremappe, programnotat Saksarkiv Styre (Innkalling, dagsorden, referat m/vedtak M. M.) Rektor/skolestyrer, inspektør Saksarkiv Høgskoleråd, rapport fra utredningsgrupper Saksarkiv Avdelingsråd for førskolelærerutdanning Avdelingsråd for allmennlærerutdanning Øvingslærerråd Andre spørsmål, likestilling Saksarkiv Fylkesadministrasjon Andre myndigheter Diverse Kontortjenesten Arkivordningen Postbehandling, budtjeneste Blanketter, konvolutter, brevhoder

11 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Bibliotektjeneste Saksarkiv Studieadministrasjon, opptak, telefax. Effektivisering - tiltak, standardisering m. m Saksarkiv Intern administrasjon Opplysninger til kataloger, adressebøker o Blomster, telegrammer, kranser m. v Interne arrangementer Andre interne administrasjonsspørsmål Saksarkiv Informasjon, opplysninger, møter Informasjon til presse og kringkasting Henvendelser til utlandet Møter, konferanser, kongresser m. v Saksarkiv Konferanser, foredrag, seminar Kongresser Saksarkiv Jubileer, minnedager, seremonier Utstillinger, messer Andre arrangementer Film- og billedtjeneste (bl.a. tegning av nybygget) Besøk, omvisning Publikasjoner, årsmeldinger o Saksarkiv Lærerskolehåndboka Skolens egne publikasjoner (Skoleavis, brosjyrer, foldere, skolens historie o. a.) Diverse Annen informasjons- og opplysningsvirksomhet. (Herunder interne meldinger, oppslag)

12 Arkiv: Nesna lærerhøgskole Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Generelt - diverse Saksarkiv Utvalgsregulativet Innstillingsråd, tilsettingsråd Saksarkiv Utvalg Saksarkiv Utvalg Saksarkiv Uttalelser om og utredninger m. v., forelagt fra andre Saksarkiv Uttalelser om og utredninger m. v., forelagt fra andre Saksarkiv Uttalelser om og utredninger m. v., forelagt fra andre Saksarkiv Representasjon i utvalg m. v. nedsatt av andre Saksarkiv Eiendommer, anlegg, lokaler - generelt Saksarkiv Egne bygninger, eiendommer og anlegg Saksarkiv Egne bygninger, eiendommer og anlegg Saksarkiv Egne bygninger, eiendommer og anlegg Saksarkiv Leide lokaler, bygninger og anlegg Tekniske anlegg Boliger, tjenesteleiligheter Diverse boliger Eiendommer, anlegg, lokaler - diverse

13 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Saksarkiv Kontorhold, inventar, utstyr - generelt Inventar, utstyr, kontormaskiner, rekvisita Sentralbord, kontortelefoner, boligtelefoner, tjenestetelefoner, porto, tjenestemerker 034 Bøker, aviser, tidsskrifter 038 Forvaltning, lagerkontroll, salg, avgangsføring 040 Generelt, anbudsforskrifter m. v Saksarkiv Internasjonale organisasjoner og råd Nordisk samarbeid Andre nordiske institusjoner og samarbeidstiltak Diverse Europeisk samarbeid Internasjonalt forsvarssamarbeid Internasjonalt samarbeid om undervisning og skoleforhold Annet internasjonalt samarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Nye stillinger Budsjettforslag Saksarkiv Studieavgift, deltakeravgift Budsjettproposisjoner og -innstillinger Vedtak med kommunisering

14 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tilleggsbevilgning, overførbare bevilgninger, endringer i budsjetterte bevilgede beløp Andre spørsmål, omdisponering, tilleggssøknader Budsjetter - diverse Regnskap og revisjon - generelt Saksarkiv Regnskap og revisjon - generelt Regnskapsordning Statsregnskapet, forklaringer Regnskapssaker Anvisningsmyndighet, fullmakter o Saksarkiv Anvisninger, kasseforsterkninger Ettersynsforretninger Revisjon, antegnelser, desisjoner Regnskaper og revisjon - diverse Kommunale utgifter og refusjoner Private utgifter og refusjoner Forsikringer, assuranser Erstatningskrav mot staten Andre økonomispørsmål Saksarkiv Personell - generelt Tjenestemannsloven Arbeidervern Regler og vilkår for tilsetting Saksarkiv Tjenestereglementer Generelt, stillingsoversikter Kunngjøringer, søknader og innstillinger

15 Nummer Arkivalienes art - innhold Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Stillingsvurderinger Vurdering av kompetanse Saksarkiv Generelt Tidsrom Hyllenr I 15

16 Arkiv: Nesna lærerhøgskole Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tilsetting av øvingslærere l Saksarkiv Embetsutnevnelser, konstitusjoner, tilsettinger Bistillinger, engasjementer, åremålstillinger, deltidsarbeid Saksarkiv Bistillinger,engasjementer, åremalstillinger, deltidsarbeid Saksarkiv Familietilsettinger Beskjeftigelse av pensjonister Klage, anke i utnevnings- og tilsettingsspørsmål Oppsigelse Avskjed Permisjoner, tjenestefrihet, lønn under fravær Saksarkiv Ferie Personalsaker, ansiennitet, opprykk Personalmapper A - N ca Saksarkiv Personalmapper 0 - Å Personalmapper A - H ca Saksarkiv Personalmapper I - Å Saksarkiv Personalmapper A - L

17 Nummer Arkivalienes art - innhold Saksarkiv Personalmapper M - Å Saksarkiv Lønnsansiennitet, opprykk Spesielle opprykk Personalstatistikk Lønn, tillegg til lønn, pensjon Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Regulativer og tariffer - generelt Lønnsregulativer og regulativlønte Bistillingsregulativet Særlige tillegg og godtgjørelser Overtidsgodtgjørelse Normeringer, justeringer Saksarkiv Normeringer, justeringer Utbetalingsregler, fradrag i lønn m. v Medlemskap i Statens Pensjonskasse Trygder, samordning av trygd og pensjonsytelser Andre lønns- og pensjonsspørsmål Godtgjørelser, skyss- og kostgodtgjørelser, eget skyssmiddel, honorarer - generelt Flytningsgodtgjørelse Eget skyssmiddel Honorarer Arbeidsvilkår - generelt Saksarkiv Arbeidsvilkår - generelt Arbeidsvilkår - rengjøringspersonale, arbeidsavtaler m. m Arbeidstidsbestemmelser - generelt Arbeidstidsbestemmelser - lønnsregulativet

18 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Arbeid på helge- og høgtidsaften Ukentlig fritid, hvile- og spisepauser Delt frammøte, forskyvning av arbeidstiden Særlige arbeidsforhold - turnustjeneste, skifttjeneste o Sosiale forhold, velferd, bedriftslegeordning Helsespørsmål, bedriftslegeordning Vernetjeneste VelferdsarØhonn rgave, iltlning 1975= Saksarkiv Forhandlinger, formelle regler - generelt Tjenestetvistloven Personalforvaltning, opplæring - generelt Personalforvaltning, organisasjonsspørsmål Rekrutteringspolitikk Opplæring, kurser, stipendier, utveksling av tjenestemenn - generelt Saksarkiv Opplæring, kurser, stipendier, utveksling av tjenestemenn - generelt Kurser Saksarkiv Kurser Saksarkiv Stipendier til lærere og annet personale Saksarkiv Stipendier til lærere og annet personale Personalforvaltning, opplæring - diverse Generelt om utdanning og undervisning Saksarkiv Generelt om utdanning og undervisning Saksarkiv Skolering av ufaglærte for lærerarbeid i 1988 grunnskolen, kvalifisering av lærere for 18

19 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 veiledningsfunksjoner overfor ufaglærte Samarbeid om kompetanseutvikling i skole- og barnehage på Helgeland Cand. mag. - vitnemål RKK - Regionalt Kontakt- og Koordineringsorgan Søknad om godkjenning av halvårsenhet i nordnorsk bosettingshistorie som del av allmennlærerutdanning, kompetanse i videreutdanningssammenheng Saksarkiv Allmennlærerutdanning Saksarkiv Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning Førskolelærerutdanning Saksarkiv Førskolelærerutdanning Pedagogisk seminar Undervisningssamarbeid - generelt Saksarkiv Undervisningssamarbeid - generelt Skolefritidsordningen i Meløy kommune Undervisningssamarbeid Nesna lærerhøgskole og 1993 Ytre Helgeland regionråd Undervisningssamarbeid Nesna lærerhøgskole og 1991 arbeidskontoret for Nord-Helgeland Skolering av assistenter i skolefritidsordningen i 1992 Alstahaugregionen Norgesnett for høgre utdanning og forskning Kommunal opplæring på Helgeland Saksarkiv Norplus Samarbeid - Universitetet i Tromsø Samarbeid - Helgeland AOF Samarbeid - Bodø lærerhøgskole

20 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Faglig ansvar sos.ped. 1. halvår høst 1994, Folkeuniversitetet Nord-Tr.lag Fjernundervisning engelsk - samarbeid med NRK Programmet for Nord-Norge Samarbeid Nesna - "Idrett som motor" Samarbeid Sagene lærerhøgskole - "Global forståelse" Diverse samarbeide Rana Annet som vedrører utdanning^ervisning 1978T Undervisningsmateriell, lærebøker - generelt Saksarkiv Lesesals- og auditorieutstyr og inventar Audiovisuelle hjelpemidler Læremidler Lærebøker Tidsskrifter, artikler, kompendier Annet undervisningsmateriell Undervisning, studieordning - generelt Undervisnings- og utdanningsprogrammer, studieplaner - generelt Saksarkiv Undervisnings- og utdanningsprogrammer, studieplaner - generelt Pedagogikk Saksarkiv Musikk Rammeplaner i samisk Norsk Engelsk Forming Dramalteater Heimkunnskap Idrett Kristendomskunnskap m/livssynsorientering

21 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Realfag Saksarkiv Informatikk Miljølære Overgang barnehage - skole Førskolelærerutdanninga Reform Distriktsakiv sskole Allmennlærerutdanninga Saksarkiv Undervisnings- og eksamensfag Undervisningen, studieordningen Undervisningsåret Saksarkiv Klasseordning, klassetall, klasselister Klasselister Saksarkiv Fag- og timefordeling Timeplanlegging Seminarer, kurser, kollokvier, forelesninger, gruppeundervisning Spesialfagundervisning Klage, anke i undervisningsspørsmål Andre spørsmål vedrørende undervisning og studieordning Praktisk opplæring, øvingsskole - generelt Saksarkiv Praktisk opplæring, øvingsskole - generelt Praksis - desentralisert allmennlærerutdanning Praksis - 3-årig allmennlærerutdanning Saksarkiv Spesielle undervisningstiltak og -metoder

22 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Kurser og seminarer utenfor den regulære undervisningen Kurser - edrulighetskurs, trafikkurs, EDB, miljøvern, m. m Saksarkiv Ekskursjoner, feltkurs, leirskole, skogplanting Audiovisuell undervisning Andre spesielle undervisningstiltak og -metoder Videre- og etterutdanning, sommerskoler _4 generelt Saksarkiv Videreutdanning - generelt Videreutdanning, 2.årig, 1.-årig og 1/2-årig - diverse Saksarkiv Videreutdanning, 2.årig, 1.-årig og 1/2-årig - diverse LIS - Ledelse i Skolen Informatikk Akvakultur Saksarkiv Pedagogikk Saksarkiv Pedagogikk Natur, helse, ernæring, friluftsliv Lærerarbeid i fådelt/udelt skole Musikk Språk Miljølære Saksarkiv "Overgang barnehage - skole" Forming Idrettsstudium Medieutdanning

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

Sykepleierhøgskolen i Akershus

Sykepleierhøgskolen i Akershus Sykepleierhøgskolen i Akershus 1986-31/7-1994 A MØTEBØKER n cs Aa Høgskoleråd i Protokoll 2 Innkallinger og saksbilag 3 Innkallinger og saksbilag 4 Innkallinger og saksbilag 5 Innkallinger og saksbilag

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3 S-2536 2 Ny tilvekst 2012 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1964-1991 Aa - Fakultetsrådsmøter og fakultetsstyremøter 1957-1991 L0001 Valg til fakultetsrådet 1980-1987 3H1/180/03/3

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005

AVLEVERINGSLISTE. 402 Markedsføring av studietilbud 1994 2003 379 2004 2005 40 Generelt om studier, undervisning, 369 400 Generelt 1994 1995 T.o.m. 95/01692 370 1995 1996 96/01636 forts.i 371 371 1996 1997 T.o.m. 97/01099 372 1997 1998 T.o.m. 98/00481 373 1998 2001 01/00956 forts.i

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006. Retur av katalog - Telemark lærerhøgskole A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG Høgskolen i Telemark 0 7 NOV 2006 LSak nr. Reg dato ^7^-Q 5: r 1 Høgskolen i Telemark Pb. 203 3901 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. Dato 2006/6032 LIKJ 06.11.2006

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976

Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 02 Møtebok for yrkesutvalget for smeder og mekanikere 1946-1976 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. Aa - MØTEBØKER FOR LÆRERRÅDET 0001 Møtebok Lærerrådet 1954-1971 Først bare Verkstedskolen (tidl. Kristiansand yrkesskole) 0002 Møtebok Lærerrådet

Detaljer

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994 A R K I V V E R K E T RIKSARKIVET Høgskolen i Telemark Kjølnes Ring 56 3918 Porsgrunn Deres ref. Vår ref. 2005/5522 Dato 15.03.2005 9 Nasjonalt råd for distriktshøgskolene - Avlevering av saksarkiv 1976-1994

Detaljer

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513

AVLEVERINGSLISTE. 202 Lover om arbeidervern og arbeidsmiljø 1994 1994 T.o.m. 94/01513 Arkivskaper: Høgskolen i Telemark Enhet: Fellesadministrasjonen Periode: 01.08.1994 07.05.2006 AVLEVERINGSLISTE Arkivstykker Tidsrom D - Klasse 2: STILLINGER OG PERSONALE 175 20 Generelt om stillinger

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet.

L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Arkivliste for Nordvik skole (A-3788): A - Møtebøker 1890-1995 Aa - Tilsynsutvalget 1890-1970 L0001 Forhandlings- og tilsynsprotokoll 1890-1970 ASTA/001/05/7 Skadet. Ab - Møtereferater 1892-1995 Referater

Detaljer

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole...

FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur. Drøbak skolekommisjon/skolestyre...2. Drøbak folkeskole... 5. Drøbak husflidsskole... FOLLOARKIVET KATALOG DR 003 Skole, kirke, og kultur Innhold Drøbak skolekommisjon/skolestyre....2 Drøbak folkeskole... 5 Drøbak husflidsskole... 10 Drøbak tekniske aftenskole... 11 Middelskolen (den høyere

Detaljer

Statens lærarskole i forming 1938-1977

Statens lærarskole i forming 1938-1977 Statens lærarskole i forming 1938-1977 Administrasjon PROTOKOLLER Journaler Nr.: Tidsrom: Anmerkninger: 1 1938-1948 2 1948-1951 3 Mangler 4 1956-1958 5 1958-1959 6 1959-1960 7 1960-1961 8 1962-1964 9 1964

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.07.1995. Arkivmateriale for perioden 1995-2003 Arkivnøkkel for Høgskolestiftelsen på Kjeller. Datert 27.7.1995. Arkivmateriale for perioden 1 Organisasjon og administrasjon Gruppe 2 Styret, medlemmer, oppnevning 2. Generelt 1995-1999 21-23 1 2.1 Styret,

Detaljer

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_-

A. d A,,u.,:1, --- RIKSARKIVET. Ørgen H. Marthinsen e.f. avd.arkivar. Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._,Qt,1..1_- RIKSARKIVET Z '1^^- 10^^ (, ^4^.._ t ^3,Qt,1..1_- Høgskolen i Akershus Avdeling for yrkesfaglærerutdanning Postboks D Bygdøy 0211 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 105/94 YB KS/-041.1 94/519 A. 48/443 EF/RW

Detaljer

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus.

Kirker, menighetshus og presteboliger. Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet. Generelt. Kirkegårder. Menighetshus/ bedehus. 5 - vedlegg til elektronisk versjon 2001-2004 OVERSIKT OVER KLASSER OG HOVEDGRUPPER Organisasjon og 0 00 Økonomi 1 10 Stillinger og personell 2 20 Kirkelig virksomhet 3 30 Kirker, menighetshus og 4 40

Detaljer

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter.

Vår ref. 00/3630 A: 48/443 KVITTERING: AVLEVERING AV ARKIVER ETTER STATENS NATURSKADEFOND. Avleveringen utgjør til sammen 89 hyllemeter. ARKIVVERKET RIKSARKIVET Statens landbruksforvaltning Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo Statens landbibrvaltning Ark vay 16 DES 2002 io Ajour: Sekslype: Deres ref. Stiftelsen ASTA 02/00 Vår ref. 00/3630 A:

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03.

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering. L0001 Forhandlingsprotokoll for Fjellheim skoles tilsynsutvalg 20.05.1914-14.03. S-1001 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1914-1982 (ca.) Møtebøker for skolens tilsynsvalg, tillitsmannsrådet, tilsynsnemnd, lærerråd og planleggingsmøter. L0001 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.

Høgskolen i Bodø. Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø. Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05. Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Studiekvalitetsutvalget OS 27/09 14.05.2009 Arkivreferanse: 2009/637/ Sak: Kandidatundersøkelse ved Høgskolen i Bodø Innstilling til vedtak: Studiekvalitetsutvalget

Detaljer

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK

LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK 1 LISTE OVER FJERNARKIV - HØGSKOLEN I FINNMARK PERIODE 14-19 (vår) Styret - Møtebøker 1 15.09.14-16.12.14 Møte nr. 1/94, 2/94, 3/94 2 30.01.15-22.03.15 1/95,2/95 3 22.03.15-22.06.15» 2/95, 3/95, 4/95,

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA

,B-.)e,rn N. 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I. Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA K I V V E R K E T.,KSARKIVET Høgskolen i Akershus Ringstabekkveien 57 1340 BEKKESTUA 1 4.01. 1997 ^q5^f -7^ GLl i. I Deres ref. Vår ref. Dato 22.05.97 95/879 A. 48/443 BDN/rrl 10.07.97 AVLEVERING AV ARKIV

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter.

Acb - Møtebøker for arbeidsutvalg for foreldrerådet 1972 Serien inneholder referat fra arbeidsutvalgets møter. Arkivliste for Ulsetskogen skole (A-3779), se vedlegg. A - Møtebøker 1991-1995 Aa - Møtebøker for samarbeidsutvalget 1972-1995 Serien inneholder referat fra samarbeidsutvalgets møter. Samarbeidsutvalget

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. L0001 Styreprotokoll 1921-1927 1/014/02/2 L0002 Styreprotokoll - bygninger 1924-1927 1/014/02/2 L0003 Styreprotokoll 1927-1930 1/014/02/2

Detaljer

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet

Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Samlet oversikt over evalueringskomiteens forslag til anbefalinger til lærerutdanningsinstitusjonene og departementet Institusjonene og deres organisering å ha oppmerksomheten rettet mot førskolelærerutdanningens

Detaljer

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5

HØGSKOLESTIFTELSEN PÅ KJELLER. Nummer. Arkivstykketsart - innhold Tid. Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 Nummer Arkivstykketsart - innhold Tid Saksarkiv ordnet uten nøkkel Reol 7.5 i MHV-21 Eksamen 7.12.21 Oppvekstmiljø for barn og unge eksamen 7.12.21 5/99 IKT-1999-2 2.året 55/98 IT -1998-1999 1.året 2 Ung

Detaljer

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda

A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM. Kvittering for godkjent avlevering - Møre og Romsdal distriktshøgskule, Volda A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I TRONDHEIM Høgskulen i Volda Boks 500 6101 Volda HØGSKULEN I VOLDA Arkivet Sak o( n/iq3 Dato, 0. Arkiv Oql l Dok 44 Sak:s"; AffS Deres ref. Vår ref. 2006/423 2010/57254

Detaljer

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver

Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Akershus vernepleierhøgskole Arkiver Innledning Arkivene er fra 1948 fram til august 1990, da skolen ble slått sammen med Oslo vernepleierhøgskole. Unntatt fra dette er elevmappene og kullbøkene som strekker

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca

Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca Oslo og Akershus vernepleierhøgskole/avdeling for vernepleierutdanning - Ca 1 Eksamensprotokoll OAVH 1989-1992 B046 skap 4.1 2 Eksamensprotokoll OAVH Avd Hedmark og Oppland 1991-1996 3 Eksamen 1 og 2 gml.ordning

Detaljer

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen.

FORORD. Noen av arkivsakene i kommunearkivet kan være i så dårlig forfatning at de ikke kan lånes ut på lesesalen. FORORD I 1855 besluttet bystyret i Kristiansand å gå over til gassbelysning i byens gater. Det ble inngått kontrakt mellom byens myndigheter og ingeniør Oluf Pihl om anleggelse av gassverk. Kontrakten

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon

009 Annet generelt om organisasjon og administrasjon Arkivnøkkel for statlige høgskoler Generelt om registreringen: Der nøkkelen er utbygget utover hovedgruppenivå, skal det enkelte dokument alltid registreres på nivå "Se Innledning, pkt. xx" henviser til

Detaljer

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977

Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 Aa - Forhandlingsprotokoller 1836-1977 L0001 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 L0002 Forhandlingsprotokoll 1836-1877 3/031/03/3 Avskrifter av forhandlingsprotokollen i 3 eksemplarer L0003 Forhandlingsprotokoll

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1

TIL VÅRE STUDENTER. Gjøvik, den 26. februar 2001. høgskoledirektør 1 TIL VÅRE STUDENTER Etter initiativ fra regjeringen skal alle statlige etater bli mer serviceinnstilt overfor sine brukere. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har derfor henvendt seg til institusjoner

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling

Ungdomstrinn i utvikling Ungdomstrinn i utvikling 251 skoler i 123 kommuner og 7 private skoleeiere har fått tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i pulje 1 Satsingsområder 200 skoler har valgt klasseledelse 137 lesing 122

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret

A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret A-1000 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1856-1999 Styremøter, generalforsamling, årsmeldinger, husstyret Aa - Styremøter, generalforsamling 1860-1990 L0001 Styreprotokoll

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom

A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13 A - Møtebøker 1859-1959 Serien er komplett i angitt tidsrom L0001 Møtebok 13.04.1859-03.12.1889 Inneholder også løse trykte eksemplarer av Lov om allmueskoler

Detaljer

02.06.2008 23:18 QuestBack export - Oppstartsevaluering. Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique)

02.06.2008 23:18 QuestBack export - Oppstartsevaluering. Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique) Oppstartsevaluering Published from 11.10.2007 to 10.12.2007 34 responses (34 unique) 1. Velg klasse/studie (alfabetisk liste) 1 AU 2006 3,2 % 1 2 AU 2007 0,0 % 0 3 Barn og unge i bevegelse 0,0 % 0 4 DALU

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Status Videreutdanning for lærere 2012/2013 74 tilbud, 20 tilbud hadde over 20 godkjente søkere Leseopplæring, matematikk, engelsk, norsk og rådgivning flest deltakere De 5 tilbudene

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

SAK KF 14-12. Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 14-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 20.4.2012 Arkivref.: 2012/1901 Veiledning for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner I strategiplanen

Detaljer

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE.

VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. www.hioa.no VEDLEGG TIL SØKNAD OM OPPTAK TIL BACHELORSTUDIUM FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE LÆRERE. SØKNAD OM OPPTAK 2013 Søknadsfrist: 1. mars 2013 Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på datamaskin.

Detaljer

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning

Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013. Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Rundskriv I henhold til liste Nr. Vår ref Dato F-01-13 12/2199-31.01.2013 Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsatte med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.

Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013. Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26. Lærested 2009 2010 2011 2012 2013 Endring i % 2012-2013 Søkere totalt (Samordna opptak) Høgskolen i Harstad 1164 1327 1345 1335 1684 +26.14 % Høgskolen i Nesna 661 555 615 960 1210 +26.04 % Høgskolen i

Detaljer

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru

Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige. Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Kompetanseheving og utdanningsmuligheter for tospråklige lærere Eidene 21. september 2010 Gro Svolsbru Bachelorstudium - faglærerutdanning for tospråklige lærere 3-årig utdanning; 180 studiepoeng Kan tas

Detaljer

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12

STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET. Katalog nr. 1251.6/12 STATENS LAERERSKOLE I HUSSTELL STATENS SKOLE FOR KOSTHOLDØKONOMER STATENS SKOLE FOR HUSØ KONOMER STATENS VEILEDNINGSKONTOR I HUSSTELL KATALOG RIKSARKIVET 1997 Katalog nr. 1251.6/12 Katalog nr. 1251.6/12

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll.

Avgifter ved NLA Høgskolen 2016/2017, studiested Bergen, pr 09.06.16. Med forbehold om feil og om endringer som er utenfor NLA sin kontroll. Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og semesteravgift Inkl kopinoravgift for elektroniske kompendier Semesteravgift til SiB kr. 570,- 1.2 Videreutdanning/nettstudiumsavgift. Inkludert

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.

Journaldato: 29.8.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.8.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.08.2012 øknad om fritak i emner akstittel: ak/dok nr:

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Avgifter ved NLA Høgskolen 2015/2016, studiested Bergen, pr 30.09.15. Priser studieåret 2015/2016. Fritak SiB. SiB-avgift

Avgifter ved NLA Høgskolen 2015/2016, studiested Bergen, pr 30.09.15. Priser studieåret 2015/2016. Fritak SiB. SiB-avgift Tekst 1 Studie- og semesteravgifter 1.1 Ordinær studie- og semesteravgift Studieavgift kr 2.250,- Ny kopinoravgift fra høsten 2015 kr 190 Semesteravgift til SiB kr. 570,- 1.2 Videreutdanning/nettstudiumsavgift.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183

Kvalifikasjonsopprykk. Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Reglement for kvalifikasjonsbedømming og opprykk til forsker i kodene 1109 og 1183 Formål Reglementet skal gi uttrykk for hvilke kvalifikasjoner NGU ønsker at medarbeiderne skal ha for å være kompetente

Detaljer

3901 PORSGRUNN. Vedlegg ^, 11^,P1 X1.1. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV FERDIG KATALOG

3901 PORSGRUNN. Vedlegg ^, 11^,P1 X1.1. Høgskolen i Telemark Postboks 203 KOPI AV FERDIG KATALOG f m=, A R K I V V E R K E T STATSARKIVET I KONGSBERG ' s kså4m-h,c] pe Høgskolen i Postboks 203 ^, 11^,P1 X1.1 3901 PORSGRUNN Deres ref: Vår ref: Dato: 04/14625 A. 44 KJKL 11.01.2005 KOPI AV FERDIG KATALOG

Detaljer

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07

Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 Eksamensforskrift, Krigsskolen Fastsatt av sjefen ved Krigsskolen, gjeldende fra 1/8-07 1. Virkeområde Denne forskriften gjelder for utdanningen på Krigsskolen. Eksamen i emner/fag som ikke inngår i bachelorgrader

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2015-2016 Friluftsliv deltid 2015-2016 Kroppsøving og Friluftsliv 2015-16 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER.

KLAGE PÅ KARAKTERER. Videregående opplæring. Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER. SENTRALADMINISTRASJONEN KLAGE PÅ KARAKTERER Videregående opplæring Veiledning til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER April 2013 Side 1 av 6 GENERELLE BESTEMMELSER Denne

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1.

Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Søknad om godkjenning av privat grunnskole/videregående skole med rett til statstilskudd, jf. privatskoleloven 2-1. Skolens navn og geografiske plassering Navn * St. Paul skole Kommune Kommunenummer 1201

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1

Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Veiledning om offentlighet og unntak fra offentlighet for et utvalg sakstyper 1 Litt om offentlighet og unntak fra offentlighet Offentlighet i forvaltningen reguleres av Lov om rett til innsyn i dokument

Detaljer