Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994."

Transkript

1 Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole

2 Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L...5 Aa - FØREHANDSKARAKTER- PROTOKOLLER, Ab - EKSAMENSPROTOKOLLER, Ac - FORHANDLINGSPROT./MØTEBØKER - ELEVLAGET, Ad - OPPFLYTTINGS-/OPPTAKSPRØVE- PROTOKOLLER, Ae - OPPTAKINGSJOURNALER, Af - INVENTARPROTOKOLLER, Ag - PROTOKOLLER - LÆRERBOLIGER, Ah - PENSUMPROTOKOLLER, Ai - PROTOKOLLER - SÆRPENSUM/SÆROPPGAVER, Aj - MØTEBØKER - L-ÅNEK-ASSEUTVALGET, 194" Ak - LØSE DOKUMENTER, B - KOPIBØKER, C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE...9 Ca - JOURNALER, Cb - JOURNALKOPIER, Cc - BREVBØKER, D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM...9 Da - SAKSARKIV, Db - SAKSARKIV, De - SAKSARKIV, F - KANDIDATUNDERSØKELSEN, G - PRAKSIS/RAPPORTER, H - FAGPLANER, ca I - AVTRYKK AV EKSAMENSPROTOKOLLER, J - ÅRSMELDINGER, K - HØGSKOLERÅD/LÆRERRÅD...34 Ka - HØGSKOLERÅD, Kb - LÆRERRÅD, L - HØGSKOLESTYRET I NORDLAND, O - DIVERSE, R - REGNSKAP, W - GJENSTANDER (STEMPLER, MODELLER, FANER)

3 Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole. Ivar Hjellvik og hans verk. Presten Ivar Hjellvik kom til Nesna i januar 1918 for å overta prestegjerningen i Nesna, den gang et stort prestegjeld med flere kirker. Etter et par måneder ble han klar over at Nordland fylkesting i 1916 enstemmig hadde vedtatt å be statsmaktene om å opprette en lærerskole i Nordland fylke. Fra før var det bare en lærerskole i Nord-Norge, Tromsø lærerskole, og det var mangel på lærere i landsdelen. Ivar Hjellvik fikk raskt ideen om at Nesna måtte være det ideelle stedet for en ny lærerskole. Her hadde det tidligere vært amtsskole. Innbyggerne var derfor vant til å ha skoleungdom boende hos seg. Det var kommunikasjonsmessig sentralt, med gode båtforbindelser både sørover, nordover og inn fjordene på Helgeland (vegnettet var på tiden dårlig utbygd). Nesna lå i god avstand fra de nærmeste lærerskolene, med Tromsø i nord og Levanger i sør. Hjellvik mobiliserte alle han kjente på stedet og fikk stor støtte både fra kommunen og innbyggerne på Nesna. Etter kort tid hadde han fått løfte om midlertidige lokaler, og befolkningen gjorde alt som var mulig for å stille hybler til disposisjon. Han fikk også støtte fra skolemyndighetene i landsdelen og fra fylket. I første omgang planla Hjellvik en privat lærerskole, da dette ville gå raskere enn å få godkjent en offentlig lærerskole, men planen var at skolen skulle bli offentlig så snart som mulig. Bare ca 3 måneder etter at ideen var unnfanget, utlyste Nesna lærerskole opptak til en klasse med 1-årig småskolelærerutdanning og en klasse 3-årig lærerutdanning, med oppstart samme høst. I løpet av sommeren var de nødvendige lærere på plass. Hjellvik selv fikk først halv permisjon fra prestestillingen og etter hvert fikk han fullt arbeid som rektor og lærer. Det bemerkelsesverdige ved det arbeidet som ble gjort våren 1918 var for det første den massive støtten både lokalt og fra hele landsdelen, og i tillegg at tiden fra ide til oppstart av undervisningen tok knapt et halvt år. Det sier noe om en mann med visjoner, god forhandlingsevne og stor handlekraft. Egne bygg. Staten overtar. Elevtallet økte jevnt de første årene, og det ble helt nødvendig å få reist egne bygg til den nye lærerskolen. Også i dette arbeidet var Ivar Hjellvik den drivende kraft sto anlegget ferdig, med et hovedbygg, eget bygg for gymnastikk og sløyd, og et internat for kvinnelige studenter. Disse bygningene + et uthus ble plassert rundt en indre gård med dam, springvann og beplantning. Skolen hadde fått en av de vakreste og mest praktiske lærerskolebygg i landet, med 8 klasserom + spesialrom. I tillegg fikk rektor egen stor bolig, den såkalte rektorgården, som tidligere hadde vært hovedbygningen på Sørvollen gård. Det samlede tomtearealet var så stort at det helt opp til vår tid har vært god plass til tilbygg i flere omganger og en 4-mannsbolig til ansatte. Etter at lærerskolen hadde fått romslige og tidsmessige lokaler, og det også kunne vises til god søkning og gode eksamensresultater, ble lærerskolen statlig fra Dermed var skolen på en helt annen måte enn tidligere økonomisk sikret. Nesna lærerskole fram til Lærerutdanning og elevtall. Ved Nesna lærerskole ble det ved opptaksprøve tatt opp til 4-årig lærerutdanningen bygget på fullført folkeskole/grunnskole i perioden Parallelt ble det fra 1938 tatt opp til 2-årig, senere 3-årig lærerutdanning bygget på eksamen artium. Opptaket av disse elevene ble foretatt av det sentrale opptakskontoret i departementet. I denne perioden var det store svingninger i elevtallet. Søkningen til de 4-årige klassene var hele tiden god, men antall elever som skulle tas opp ble hvert år bestemt av departementet i forhold til antatt behov for lærere. Elevetallet gikk raskt opp de første årene etter at skolen var etablert, men var lavere gjennom årene og i krigsperioden , for deretter igjen å gå raskt opp. Bygg og anlegg. En februarnatt i 1958 brant bygningen som inneholdt undervisningsrom for gymnastikk og sløyd, og allerede i 1960 kunne skolen innvie et nytt og større bygg, med ny gymnastikksal med scene, en formingsavdeling med plass til alle formingsaktiviteter, og ny musikkavdeling med øvingsrom. I underetasjen var det en romslig peisestue med kjøkken 3

4 som i mange år ble brukt av elevene som et samlingssted i fritiden. Noen år senere, i 1964 ble de første moderne studentboligene bygd. Nye studietilbud. Det første studietilbudet ved høgskolen i tillegg til grunnutdanning for allmennlærere var årskurset i musikk, med opptak første gang I 1970-årene økte behovet for førskolelærerutdanning i Norge dramatisk som følge av utbyggingen av barnehager. Nesna lærerskole tok opp sitt første kull til førskolelærerutdanning i Nesna lærerhøgskole Høgskolestatus. Alle lærerskoler fikk status som høgskole. I det lå et krav om økt ansvar for forskning, etter- og videreutdanning. De ansatte fikk dermed mange nye muligheter til å bruke arbeidstid til ulike former for forsøks- og forskningsvirksomhet, og det ble inngått samarbeid med skolemyndighetene for å bygge opp et system for systematisk etter- og videreutdanning av lærere. De studerende ble nå studenter. Nytt bygg. Med høgskolestatus fulgte høgskolens plikt til å tilby alle faglig ansatte kontorplass. Samtidig økte behovet for flere i administrasjonen. Dette utløste et sterkt behov for nytt bygg. I tillegg hadde et økende antall studenter, flere studietilbud og den faglige utviklingen forsterket behovet for mer plass. Nybygget sto ferdig i I tillegg til en rekke kontorer inneholdt det undervisningsrom for engelsk, naturfag, musikk og kroppsøving, og en egen avdeling for førskolelærerklassene. Gymnastikkavdelingen med svømmehall var et spleiselag mellom høgskolen og Nesna kommune, og har derfor helt fra starten vært brukt av Nesnas befolkning, skoler og barnehager. Biblioteket ble flyttet fra det gamle undervisningsbygget til det nye bygget. Nye studietilbud. Nesna lærerhøgskole utlyste samlingsbasert allmennlærerutdanning for første gang i På den tiden var det stor mangel på lærere i distriktet. Den samlingsbaserte lærerutdanning var et tilbud til de ufaglærte som arbeidet som lærere. Etter et opphold ble det tatt opp ny klasse til samlingsbasert allmennlærerutdanning i Siden har høgskolen uteksaminsert mange klasser som har gjennomført slik utdanning. Den første samlingsbaserte førskolelærer-utdanning kom i Nye utdanningstilbud i perioden var årsutdanning i idrett (1985), årsutdanning i informatikk (1987), og 2-årige studium i naturfag med vekt på biologi, i samarbeid med Universitetet i Tromsø. I tillegg utlyste høgskolen etter hvert en rekke halvårsutdanninger som både fungerte som valgfag for lærerstudentene og som videreutdanning for ferdige lærere. Tekst av Olga Langset, tidligere studiesjef. 4

5 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L Aa - FØREHANDSKARAKTER- PROTOKOLLER, Klausul 60 ar Førehandskarakterprotokoll - 2-årig vanlig linje (løse dok. se ark.stykke Åk 1) 0002 Førehandskarakterprotokoll - 2-årig vanlig linje Førehandskarakterprotokoll - 4-årig linje (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Førehandskarakterprotokoll - 4-årig linje Førehandskarakterprotokoll - 2-årig engelsk linje 0001 Ab - EKSAMENSPROTOKOLLER, Eksamensprotokoll Eksamensprotokoll Eksamensprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Eksamensprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Eksamensprotokoll - Biologi Eksamensprotokoll - Engelsk Eksamensprotokoll - Fysikk og kjemi Eksamensprotokoll - Gymnastikk Eksamensprotokoll - Kristendomskunnskap Eksamensprotokoll - Musikklære u år 0011 Eksamensprotokoll - Norsk Eksamensprotokoll - Regning

6 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Eksamensprotokoll - Pedagogikk Ac - FORHANDLINGSPROT./MØTEBØKER - ELEVLAGET, Forhandlingsprotokoll for elevlaget Møtebok for elevlaget Møtebok for elevlaget Møtebok for elevlaget Ad - OPPFLYTTINGS-/OPPTAKSPRØVE- PROTOKOLLER, Oppflyttings-/opptaksprøveprotokoll Oppflyttingsprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak 1) 0003 Opptaksprøveprotokoll Oppflyttings-/opptaksprøveprotokoll Ae - OPPTAKINGSJOURNALER, Opptakingsjournal - sekretær Opptakingsjournal - sekretær Af - INVENTARPROTOKOLLER, Inventarprotokoll Inventarprotokoll Inventarprotokoll (løse dok. se ark.stykke Ak ) 6

7 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. Ag - PROTOKOLLER - LÆRERBOLIGER, Protokoll for Borettslaget, Nesna lærerboliger (løse dok. se ark.stykke Ak 1) Ah - PENSUMPROTOKOLLER, Pensumprotokoll Ai - PROTOKOLLER - SÆRPENSUM/SÆROPPGAVER, Protokoll for særpensum/særoppgaver Ai - MØTEBØKER - LÅNEKASSEUTVALGET, Møtebok for lånekasseutvalget Ak - LØSE DOKUMENTER, Løse dokumenter Løse dok. fra ark. stykker Aa 1, Aa 3, Ab 3, Ab 4, Ad 2, Af 3, Ag 1 B - KOPIBØKER, Kopibok 0002 Kopibok 0003 Kopibok 0004 Kopibok 0005 Kopibok 0006 Kopibok 0007 Kopibok 0008 Kopibok

8 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Kopibok 0010 Kopibok 0011 Kopibok 0012 Kopibok 0013 Kopibok 0014 Kopibok 0015 Kopibok 0016 Kopibok 0017 Kopibok 0018 Kopibok 0019 Kopibok 0020 Kopibok 0021 Kopibok 0022 Kopibok 0023 Kopibok 0024 Kopibok 0025 Kopibok 0026 Kopibok 0027 Kopibok 0028 Kopibok 0029 Kopibok 0030 Kopibok 0031 Kopibok 0032 Kopibok 0033 Kopibok 0034 Kopibok 0035 Kopibok april 1980 mai juni 1983 juli mars 1986 april 1986-des jan juni 1987 juli 1987-mars 1988 april 1988-des jan sept okt sept okt juni 1991 juli 1991-april 1992 mai 1992-april 1993 mai 1993-des jan juli

9 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. C - JOURNALER OG OVERGRIPENDE REGISTRE 0001 Ca - JOURNALER, Journal Journal Journal 't Journal Journal Journal Journal Journal Journal Cb - JOURNALKOPIER, Journalkopi Journalkopi - sekretær Cc - BREVBØKER, Brevbok for sekretæren ved Nesna lærerskole D - SAKSARKIV ORDNET ETTER ORGANETS HOVEDSYSTEM 0001 Da - SAKSARKIV, Arkivnøkkel ligger i boks Da Saksarkiv Arkivnøkkel Kongehuset Reglementer Generelt - forvaltningsloven og bestemmelser, intern styringsordning

10 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Generelt - forvaltningsloven og bestemmelser, intern styringsordning Overordnede organer/sentraladministrasjonen Saksarkiv Lærer-, adjunkt- og lektorutdanning - utkast til forskrift m. m Prosjekt i organisasjonsutvikling Saksark- v Organisasjonsplan Saksarkiv Organisasjonsplan Valg av representant for skolen, oppnevning av distriktshøgskolestyre for Nordland, nedlegging av de regionale høgskolestyrene, styremappe, programnotat Saksarkiv Styre (Innkalling, dagsorden, referat m/vedtak M. M.) Rektor/skolestyrer, inspektør Saksarkiv Høgskoleråd, rapport fra utredningsgrupper Saksarkiv Avdelingsråd for førskolelærerutdanning Avdelingsråd for allmennlærerutdanning Øvingslærerråd Andre spørsmål, likestilling Saksarkiv Fylkesadministrasjon Andre myndigheter Diverse Kontortjenesten Arkivordningen Postbehandling, budtjeneste Blanketter, konvolutter, brevhoder

11 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Bibliotektjeneste Saksarkiv Studieadministrasjon, opptak, telefax. Effektivisering - tiltak, standardisering m. m Saksarkiv Intern administrasjon Opplysninger til kataloger, adressebøker o Blomster, telegrammer, kranser m. v Interne arrangementer Andre interne administrasjonsspørsmål Saksarkiv Informasjon, opplysninger, møter Informasjon til presse og kringkasting Henvendelser til utlandet Møter, konferanser, kongresser m. v Saksarkiv Konferanser, foredrag, seminar Kongresser Saksarkiv Jubileer, minnedager, seremonier Utstillinger, messer Andre arrangementer Film- og billedtjeneste (bl.a. tegning av nybygget) Besøk, omvisning Publikasjoner, årsmeldinger o Saksarkiv Lærerskolehåndboka Skolens egne publikasjoner (Skoleavis, brosjyrer, foldere, skolens historie o. a.) Diverse Annen informasjons- og opplysningsvirksomhet. (Herunder interne meldinger, oppslag)

12 Arkiv: Nesna lærerhøgskole Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Generelt - diverse Saksarkiv Utvalgsregulativet Innstillingsråd, tilsettingsråd Saksarkiv Utvalg Saksarkiv Utvalg Saksarkiv Uttalelser om og utredninger m. v., forelagt fra andre Saksarkiv Uttalelser om og utredninger m. v., forelagt fra andre Saksarkiv Uttalelser om og utredninger m. v., forelagt fra andre Saksarkiv Representasjon i utvalg m. v. nedsatt av andre Saksarkiv Eiendommer, anlegg, lokaler - generelt Saksarkiv Egne bygninger, eiendommer og anlegg Saksarkiv Egne bygninger, eiendommer og anlegg Saksarkiv Egne bygninger, eiendommer og anlegg Saksarkiv Leide lokaler, bygninger og anlegg Tekniske anlegg Boliger, tjenesteleiligheter Diverse boliger Eiendommer, anlegg, lokaler - diverse

13 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. I Saksarkiv Kontorhold, inventar, utstyr - generelt Inventar, utstyr, kontormaskiner, rekvisita Sentralbord, kontortelefoner, boligtelefoner, tjenestetelefoner, porto, tjenestemerker 034 Bøker, aviser, tidsskrifter 038 Forvaltning, lagerkontroll, salg, avgangsføring 040 Generelt, anbudsforskrifter m. v Saksarkiv Internasjonale organisasjoner og råd Nordisk samarbeid Andre nordiske institusjoner og samarbeidstiltak Diverse Europeisk samarbeid Internasjonalt forsvarssamarbeid Internasjonalt samarbeid om undervisning og skoleforhold Annet internasjonalt samarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Saksarkiv Budsjettarbeid Nye stillinger Budsjettforslag Saksarkiv Studieavgift, deltakeravgift Budsjettproposisjoner og -innstillinger Vedtak med kommunisering

14 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tilleggsbevilgning, overførbare bevilgninger, endringer i budsjetterte bevilgede beløp Andre spørsmål, omdisponering, tilleggssøknader Budsjetter - diverse Regnskap og revisjon - generelt Saksarkiv Regnskap og revisjon - generelt Regnskapsordning Statsregnskapet, forklaringer Regnskapssaker Anvisningsmyndighet, fullmakter o Saksarkiv Anvisninger, kasseforsterkninger Ettersynsforretninger Revisjon, antegnelser, desisjoner Regnskaper og revisjon - diverse Kommunale utgifter og refusjoner Private utgifter og refusjoner Forsikringer, assuranser Erstatningskrav mot staten Andre økonomispørsmål Saksarkiv Personell - generelt Tjenestemannsloven Arbeidervern Regler og vilkår for tilsetting Saksarkiv Tjenestereglementer Generelt, stillingsoversikter Kunngjøringer, søknader og innstillinger

15 Nummer Arkivalienes art - innhold Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Saksarkiv Kunngjøringer, søknader og innstillinger Stillingsvurderinger Vurdering av kompetanse Saksarkiv Generelt Tidsrom Hyllenr I 15

16 Arkiv: Nesna lærerhøgskole Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Tilsetting av øvingslærere l Saksarkiv Embetsutnevnelser, konstitusjoner, tilsettinger Bistillinger, engasjementer, åremålstillinger, deltidsarbeid Saksarkiv Bistillinger,engasjementer, åremalstillinger, deltidsarbeid Saksarkiv Familietilsettinger Beskjeftigelse av pensjonister Klage, anke i utnevnings- og tilsettingsspørsmål Oppsigelse Avskjed Permisjoner, tjenestefrihet, lønn under fravær Saksarkiv Ferie Personalsaker, ansiennitet, opprykk Personalmapper A - N ca Saksarkiv Personalmapper 0 - Å Personalmapper A - H ca Saksarkiv Personalmapper I - Å Saksarkiv Personalmapper A - L

17 Nummer Arkivalienes art - innhold Saksarkiv Personalmapper M - Å Saksarkiv Lønnsansiennitet, opprykk Spesielle opprykk Personalstatistikk Lønn, tillegg til lønn, pensjon Tidsrom Hyllenr Saksarkiv Regulativer og tariffer - generelt Lønnsregulativer og regulativlønte Bistillingsregulativet Særlige tillegg og godtgjørelser Overtidsgodtgjørelse Normeringer, justeringer Saksarkiv Normeringer, justeringer Utbetalingsregler, fradrag i lønn m. v Medlemskap i Statens Pensjonskasse Trygder, samordning av trygd og pensjonsytelser Andre lønns- og pensjonsspørsmål Godtgjørelser, skyss- og kostgodtgjørelser, eget skyssmiddel, honorarer - generelt Flytningsgodtgjørelse Eget skyssmiddel Honorarer Arbeidsvilkår - generelt Saksarkiv Arbeidsvilkår - generelt Arbeidsvilkår - rengjøringspersonale, arbeidsavtaler m. m Arbeidstidsbestemmelser - generelt Arbeidstidsbestemmelser - lønnsregulativet

18 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Arbeid på helge- og høgtidsaften Ukentlig fritid, hvile- og spisepauser Delt frammøte, forskyvning av arbeidstiden Særlige arbeidsforhold - turnustjeneste, skifttjeneste o Sosiale forhold, velferd, bedriftslegeordning Helsespørsmål, bedriftslegeordning Vernetjeneste VelferdsarØhonn rgave, iltlning 1975= Saksarkiv Forhandlinger, formelle regler - generelt Tjenestetvistloven Personalforvaltning, opplæring - generelt Personalforvaltning, organisasjonsspørsmål Rekrutteringspolitikk Opplæring, kurser, stipendier, utveksling av tjenestemenn - generelt Saksarkiv Opplæring, kurser, stipendier, utveksling av tjenestemenn - generelt Kurser Saksarkiv Kurser Saksarkiv Stipendier til lærere og annet personale Saksarkiv Stipendier til lærere og annet personale Personalforvaltning, opplæring - diverse Generelt om utdanning og undervisning Saksarkiv Generelt om utdanning og undervisning Saksarkiv Skolering av ufaglærte for lærerarbeid i 1988 grunnskolen, kvalifisering av lærere for 18

19 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr. 1 veiledningsfunksjoner overfor ufaglærte Samarbeid om kompetanseutvikling i skole- og barnehage på Helgeland Cand. mag. - vitnemål RKK - Regionalt Kontakt- og Koordineringsorgan Søknad om godkjenning av halvårsenhet i nordnorsk bosettingshistorie som del av allmennlærerutdanning, kompetanse i videreutdanningssammenheng Saksarkiv Allmennlærerutdanning Saksarkiv Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning Førskolelærerutdanning Saksarkiv Førskolelærerutdanning Pedagogisk seminar Undervisningssamarbeid - generelt Saksarkiv Undervisningssamarbeid - generelt Skolefritidsordningen i Meløy kommune Undervisningssamarbeid Nesna lærerhøgskole og 1993 Ytre Helgeland regionråd Undervisningssamarbeid Nesna lærerhøgskole og 1991 arbeidskontoret for Nord-Helgeland Skolering av assistenter i skolefritidsordningen i 1992 Alstahaugregionen Norgesnett for høgre utdanning og forskning Kommunal opplæring på Helgeland Saksarkiv Norplus Samarbeid - Universitetet i Tromsø Samarbeid - Helgeland AOF Samarbeid - Bodø lærerhøgskole

20 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Faglig ansvar sos.ped. 1. halvår høst 1994, Folkeuniversitetet Nord-Tr.lag Fjernundervisning engelsk - samarbeid med NRK Programmet for Nord-Norge Samarbeid Nesna - "Idrett som motor" Samarbeid Sagene lærerhøgskole - "Global forståelse" Diverse samarbeide Rana Annet som vedrører utdanning^ervisning 1978T Undervisningsmateriell, lærebøker - generelt Saksarkiv Lesesals- og auditorieutstyr og inventar Audiovisuelle hjelpemidler Læremidler Lærebøker Tidsskrifter, artikler, kompendier Annet undervisningsmateriell Undervisning, studieordning - generelt Undervisnings- og utdanningsprogrammer, studieplaner - generelt Saksarkiv Undervisnings- og utdanningsprogrammer, studieplaner - generelt Pedagogikk Saksarkiv Musikk Rammeplaner i samisk Norsk Engelsk Forming Dramalteater Heimkunnskap Idrett Kristendomskunnskap m/livssynsorientering

21 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Realfag Saksarkiv Informatikk Miljølære Overgang barnehage - skole Førskolelærerutdanninga Reform Distriktsakiv sskole Allmennlærerutdanninga Saksarkiv Undervisnings- og eksamensfag Undervisningen, studieordningen Undervisningsåret Saksarkiv Klasseordning, klassetall, klasselister Klasselister Saksarkiv Fag- og timefordeling Timeplanlegging Seminarer, kurser, kollokvier, forelesninger, gruppeundervisning Spesialfagundervisning Klage, anke i undervisningsspørsmål Andre spørsmål vedrørende undervisning og studieordning Praktisk opplæring, øvingsskole - generelt Saksarkiv Praktisk opplæring, øvingsskole - generelt Praksis - desentralisert allmennlærerutdanning Praksis - 3-årig allmennlærerutdanning Saksarkiv Spesielle undervisningstiltak og -metoder

22 Nummer Arkivalienes art - innhold Tidsrom Hyllenr Kurser og seminarer utenfor den regulære undervisningen Kurser - edrulighetskurs, trafikkurs, EDB, miljøvern, m. m Saksarkiv Ekskursjoner, feltkurs, leirskole, skogplanting Audiovisuell undervisning Andre spesielle undervisningstiltak og -metoder Videre- og etterutdanning, sommerskoler _4 generelt Saksarkiv Videreutdanning - generelt Videreutdanning, 2.årig, 1.-årig og 1/2-årig - diverse Saksarkiv Videreutdanning, 2.årig, 1.-årig og 1/2-årig - diverse LIS - Ledelse i Skolen Informatikk Akvakultur Saksarkiv Pedagogikk Saksarkiv Pedagogikk Natur, helse, ernæring, friluftsliv Lærerarbeid i fådelt/udelt skole Musikk Språk Miljølære Saksarkiv "Overgang barnehage - skole" Forming Idrettsstudium Medieutdanning

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER - NOU 1995: 18 1 av10

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER - NOU 1995: 18 1 av10 1 av10 Ny lovgivning om opplæring 40.1 Innledning Utvalget vil i dette kapitlet gjennomgå og vurdere deler av den rettslige reguleringen av opplæring spesielt organisert for voksne i medhold av lov 28.5.1976

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile

Forsvarets Personellhåndbok. Del C. Forvaltning av sivile Forsvarets Personellhåndbok Del C Forvaltning av sivile RETTELSER OG TILLEGG... 4 1ORGANISASJON ADMINISTRASJON...4 1.1INNLEDNING... 4 1.1.1Tjenestefravær - Bestemmelser om ferie...4 1.1.2Permisjoner...4

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 1 av 57 ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I TROMSØ side 2 av 57 KLASSE 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON KLASSE 1 ØKONOMI KLASSE 2 STILLINGER OG PERSONALE KLASSE 3 UTDANNING. LÆRINGSAKTIVITETER. VURDERING/EKSAMEN

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003

STYREMØTE NR. 02. Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02 Torsdag 3. april 2003 STYREMØTE NR. 02/03 Tid: Torsdag 3. april 2003 kl. 09.00 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 14/03 Godkjenning av innkalling Sak STY 15/03

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning

Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning SKRIFTSERIE 8/2005 Ellen Brandt Kartlegging av praksisbasert høyere utdanning 1 NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning/ Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31, 0352

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer