A Administrativt arkivmateriale

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A Administrativt arkivmateriale 1818-2004"

Transkript

1 A Administrativt arkivmateriale A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l Aa - Møteprotokoller L0001 Møteprotokoll. Johan Finnes Legat (1 bok) GMS/001/01/2 L0002 Forhandlingsprotokoll. Skolerådet/lærerrådet (1 bok) GMS/001/01/2 L0003 Styreprotokoll. Forstanderskapsmøter (1 bok) GMS/001/01/2 L0004 Styreprotokoll. Styremøter (3 bøker) GMS/001/01/2 Ab - Høgskolestyret Høgskolestyret hadde ansvar for viktige løpende spørsmål angående skolens drift, så som ansettelser, personalpolitikk, studier m.m. L0001 L0002 L0003 L0004 L0005 L0006 L0007 L0008 L0009 L0010 Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (5 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (4 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (4 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (2 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (2 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (2 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (2 mapper) GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/2

2 L0011 L0001 L0002 L0003 L0001 L0002 L0003 Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolestyret (1 mappe) Ac - Høgskolerådet Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolerådet (4 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolerådet (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra høgskolerådet (2 mapper) Ad - Lærerforsamlingen Møteinnkallelser, møtepapirer, møtereferater fra lærerforsamlingen (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer, møtereferater fra lærerforsamlingen (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer, møtereferater fra lærerforsamlingen 1985 GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ Møtepapirer og korrespondanse fra lærerforsamlingen Materiale angående lærerforsamlingen, lærerråd Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Styrepapirer og møtepapirer fra lærerforsamlingen Møteinnkallelser, møtepapirer, møtereferater fra lærerforsamlingen L0004 L0001 L0002 L0003 Møteinnkallelse, møtepapirer, møtereferater fra lærerforsamlingen (2 mapper) Ae - Avdelingsledermøter, Mikkelsenkomiteen, diverse møter Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra avdelingsledermøter (3 mapper) Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra avdelingsledermøter Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra Mikkelsenkomiteen (4 mapper) GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/ GMS/001/01/2

3 L0004 Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra Mikkelsenkomiteen (2 mapper) GMS/001/01/2 L0005 Mikkelsenkomiteen 1981 GMS/001/01/ Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra Mikkelsenkomiteen Møteinnkallelser, møtepapirer og møtereferater fra Mikkelsenkomiteen. Tekstilindustridesign 1981 L0006 Studentutvalget. Elevrådet. Studentrådet GMS/001/01/ Studentutvalget (elevrådet), møtepapirer og korrespondanse (2 mapper) Materiale angående studentutvalget. NSU - Norsk Studentunion Materiale angående elevrådsmøter Studentrådet (SR). Møteinnkallelser, sakslister, møtereferater L0007 Estetisk fagråd. Norsk studentunion (NSU) (2 mapper) GMS/001/01/2 L0008 Arbeidsmiljøutvalget. Samarbeidsutvalget. Studieplanutvalget. Arbeidsutvalget GMS/001/01/ Materiale angående arbeidsmiljøutvalget Materiale angående samarbeidsutvalget Materiale angående studieplanutvalget Arbeidsutvalget, referater og innkallelser. Norske kunsthåndverkere L0009 Utvalg, komiteer og organisasjoner GMS/001/01/ Materiale angående arbeidsutvalget Materiale angående rektorkomite Materiale angående fagutvalgene Koordineringsutvalget, rapport vedrørende samorganisering/samlokalisering Materiale angående OWE-komiteen Materiale angående Strømme-Svendsen komiteen

4 0007 Materiale angående nominasjonskomiteen Materiale angående Norske kunsthåndverkere (NK) IFK - Interesseorganisasjon for bildende kunstnere og kunsthåndverkere under utdannelse L0010 Fellesfagenes råd. Forskerforeningen GMS/001/01/ Materiale angående fellesfagenes råd Materiale angående forskerforeningen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole L0011 Utvalget for kunstneristisk utsmykning av offentlige bygg. Materiale etter Håkon Stenstadvold GMS/001/01/ Utvalget for kunstneristisk utsmykning av offentlige bygg. Protokoll. Materiale etter Håkon Stenstadvold (2 mapper) 0002 Utvalget for kunstneristisk utsmykning av offentlige bygg. Konsulentutvalget. Materiale etter Håkon Stenstadvold 0003 Utvalget for kunstneristisk utsmykning av offentlige bygg. Utsmykning. Materiale etter Håkon Stenstadvold 0004 Utvalget for kunstneristisk utsmykning av offentlige bygg. Følgeskriv, diverse. Materiale etter Håkon Stenstadvold 0005 Utvalget for kunstneristisk utsmykning av offentlige bygg. Diverse dokumenter. Materiale etter Håkon Stenstadvold L0012 Materiale angående samnemnda for undervisningsorganisasjonene (1 mappe) Af - Tjenestemannslaget. Statstjenestemannslaget (STAFO) GMS/001/01/2 L0001 Tjenestemannsutvalget GMS/001/01/ Protokoll for Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles tjenestemannsutvalg 0002 Protokoll for Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles tjenestemannsutvalg. Medlemsmøter 0003 Protokoll for Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles tjenestemannsutvalg. Styremøter 0004 Protokoll for Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles tjenestemannsutvalg

5 L0002 Tjenestemannsutvalget. Statstjenestemannsforbundet (STAFO) GMS/001/01/ Materiale angående tjenestemannslaget Statstjenestemannsforbundet (STAFO). Skrivelser Statstjenestemannsforbundet (STAFO). Skrivelser L0003 Statstjenestemannsforbundet (STAFO) GMS/001/01/ Statstjenestemannsforbundet (STAFO) (2 mapper) Statstjenestemannsforbundet (STAFO). Oslogruppen Statstjenestemannsforbundet (STAFO). Oslogruppen. Rundskriv Statstjenestemannsforbundet (STAFO) (3 mapper) L0004 Statstjenestemannsforbundet (STAFO) GMS/001/01/ Statstjenestemannsforbundet (STAFO) Statstjenestemannsforbundet (STAFO). Diverse om lærerne fra midlertidige til faste stillinger Statstjenestemannsforbundet (STAFO) (4 mapper) Ag - Årsmeldinger og årsberetninger L0001 Årsberetninger/årsmeldinger (2 bøker) GMS/001/01/2 L0002 Årsberetninger/årsmeldinger (3 bøker) GMS/001/01/2 L0003 Årsberetninger/årsmeldinger (2 bøker, 10 hefter) GMS/001/01/2 L0004 Årsberetninger/årsmeldinger GMS/001/01/ Årsmeldinger/ årsberetninger (15 hefter) Årsrapporter fra instituttene grafisk design og illustrasjon og møbel- og innredningsarkitektur Årsmeldinger for Statens kvinnelige industriskole (8 hefter) B - Kopibøker Ba - Kopibøker

6 L0001 Kopibok (1 bok) GMS/001/01/2 L0002 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0003 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0004 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0005 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0006 Kopibøker (4 bøker) GMS/001/01/2 L0007 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0008 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0009 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0010 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0011 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0012 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0013 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0014 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0015 Kopibøker (3 bøker) GMS/001/01/2 L0016 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0017 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0018 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0019 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0020 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0021 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0022 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0023 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0024 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0025 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2

7 L0026 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0027 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0028 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0029 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0030 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0031 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0032 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0033 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0034 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0035 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0036 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0037 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0038 Kopibøker (2 bøker) GMS/001/01/2 L0039 Kopibok (1 bok) GMS/001/01/2 L0040 Kopibok (1 bok) GMS/001/01/2 L0041 Kopibok (1 bok) GMS/001/01/2 L0042 Kopibok (1 bok) GMS/001/01/2 C - Journaler og overgripende registre Ca - Journaler L0001 Journaler (3 bøker) GMS/001/01/2 L0002 Journaler (3 bøker) GMS/001/01/2 L0003 Journal (1 bok) 1996 GMS/001/01/2 D - Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem Da - Sakarkiv

8 L Regnskap GMS/001/01/ Regnskap (3 mapper) L Regnskap GMS/001/01/ Regnskap (3 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (2 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (2 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (2 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (2 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (2 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (2 mapper) L Budsjett GMS/001/01/ Budsjett (3 mapper) L Pensjonskassen / Avdelingsråd / Legater GMS/001/01/ Pensjonskassen Avdelingsråd. Boktrykkerverksted - Einar Øverlands kontor Avdelingsråd Legater. Schäffers legat Legater. Strays legat

9 Legater. Strays legat. Korrespondanse, regnskap m.v Legater. Overlærer Åsmund Stray og Cecilie Strays legat. Regnskapsprotokoll L Legater GMS/001/01/ Legater. Fin Horns legat. Stadfestelser og statuetter. Diverse Legater. Fin Horns legat Legater. Fin Horns legat. Korrespondanse m.v Legater. Fin Horns legat. Utdelinger Legater. Fin Horns legat. Regnskapsprotokoll Fin Horns legat. Regnskapsprotokoll L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat. Strays legat. Stadfestelser og statuetter Legater. Johan Finnes legat (2 regnskapsprotokoller) Legater. Johan Finnes legat. Diverse Legater. Johan Finnes legat. Søknader Legater. Johan Finnes legat. Diverse (2 mapper) L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat (2 mapper) L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat. Søknader (2 mapper) L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat. Søknader L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat. Søknader L Legater GMS/001/01/2

10 Legater. Johan Finnes legat (8 mapper) L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat (6 mapper) L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat (2 mapper) Legater. Johan Finnes legat. Søknader L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat, Anton Meyers kunstnerlegat m.v Legater. Johan Finnes legat m.v L Legater GMS/001/01/ Legater. Johan Finnes legat, Arkitekt Fin Horns legat m.fl Legater. Johan Finnes legat L Lønnsbestemmelser GMS/001/01/ Lønnsbestemmelser (7 mapper) L Statistikk GMS/001/01/ Statistikk (6 mapper) L Statistikk GMS/001/01/ Statistikk (3 mapper) L Rundskriv GMS/001/01/ Rundskriv (3 mapper) L Rundskriv GMS/001/01/ Rundskriv (4 mapper) L Rundskriv GMS/001/01/ Rundskriv (6 mapper) L Rundskriv GMS/001/01/2

11 Rundskriv (10 mapper) L Rundskriv GMS/001/01/ Rundskriv (5 mapper) L Foredrag, forelesning GMS/001/01/ Foredrag, forelesninger (6 mapper) L Foredrag, forelesning GMS/001/01/ Foredrag, forelesning (3 mapper) L Foredrag, forelesning / Attester / Internat GMS/001/01/ Foredrag, forelesninger Attester (4 mapper) Internat Gammel arkivnøkkel. L Taler / Ferier / Samordnet opptak GMS/001/01/ Taler (2 mapper) Ferier (2 mapper) Samordnet opptak L Kurs, seminar GMS/001/01/ Kurs, seminarer (4 mapper) L Kurs, seminar GMS/001/01/ Kurs, seminar (6 mapper) L Kurs, seminar GMS/001/01/ Kurs, seminar (4 mapper) L Kurs, seminar GMS/001/01/ Kurs, seminar (3 mapper) L Avskjed, oppsigelse/ Lokalene, inventar GMS/001/01/2

12 Avskjed, oppsigelse Gammel arkivnøkkel Lokalene, inventar (2 mapper) L Legater, inventar GMS/001/01/ Lokalene, inventar (4 mapper) L Lokalene, inventar GMS/001/01/ Lokalene, inventar (4 mapper) L Lokalene, inventar GMS/001/01/ Lokalene, inventar (5 mapper) L Lokalene, inventar GMS/001/01/ Lokalene, inventar (3 mapper) L Lokalene, inventar GMS/001/01/ Lokalene, inventar (4 mapper) L Lokalene, inventar GMS/001/01/ Lokalene, inventar (6 mapper) L Konkurranser, oppdrag (kontrakter) GMS/001/01/ Konkurranser (4 mapper) L Konkurranser, oppdrag (kontrakter) GMS/001/01/ Konkurranser (5 mapper) L Konkurranser, oppdrag (kontrakter) GMS/001/01/ Konkurranser (4 mapper) Konkurranser, oppdrag (kontrakter) (3 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (4 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/2

13 Skoleplan, virksomhetsplanlegging (2 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (4 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (3 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (4 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (6 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (4 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (3 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (4 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (3 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/2

14 Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (3 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging ( 5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (4 mapper) L Skoleplan, virksomhetsplanlegging GMS/001/01/ Skoleplan, virksomhetsplanlegging (5 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (5 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (4 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (6 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (6 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (4 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (5 mapper)

15 L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (3 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (5 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (4 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (5 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom (5 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag (4 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag (5 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag (7 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag (4 mapper) L Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag GMS/001/01/ Vitnemål, eksamenspapir, diplom, hovedfag (4 mapper) L Årsberetninger GMS/001/01/ Årsberetninger Årsberetninger (17 hefter) L Årsberetninger GMS/001/01/2

16 Årsberetninger (18 hefter) L Lønnsbestemmelser / Lærlingeskolen GMS/001/01/ Organisasjoner, diverse Lønnsbestemmelser (2 mapper) Lærlingeskolen (3 mapper) Gammel nøkkel. L Oslo Fylkeshusflidslag, data GMS/001/01/ Oslo fylkeshusflidslag Gammel arkivnøkkel Data (4 mapper) L Lærergruppemøter, instituttledermøter GMS/001/01/ Forstanderskapsmøter vedrørende NS Klausul: Uspesifisert - 80år - Forvaltningsloven Lærergruppemøter, avdelingsledermøter (6 mapper) L Rikstrygdeverket, Nordplus/Erasmus GMS/001/01/ Rikstrygdeverket Gammel nøkkel frem til Nordplus/Erasmus (4 mapper) L Nordplus/Erasmus GMS/001/01/ Nordplus/Erasmus (3 mapper) Erasmus. Sokrates L b - Erasmus / Skolens navn / Diverse utenlandske GMS/001/01/ Erasmus (2 mapper) Skolens navn Gammel nøkkel til b - Diverse utenlandske (stipendier)

17 L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Lærerstilling i frihånd I. Kveld Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (2 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13

18 Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven 13

19 Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger ( 3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger ( 3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger ( 4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger ( 3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger ( 3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (2 mapper) Stillinger, klagesak L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2

20 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (4 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (3 mapper) L Stillinger GMS/001/01/2 Klausul: Uspesifisert - 60år - Forvaltningsloven Stillinger (2 mapper) L Stipend GMS/001/01/2

21 Stipendier (3 mapper) L Stipend GMS/001/01/ Stipendier (3 mapper) L Telefoner / Elektrisk anlegg GMS/001/01/ Telefoner (2 mapper) Elektrisk anlegg L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter. Overflytting av elever i den 3 årige aftenskoles 1.ste år til Oslo Fag- og forskole Studenter. Lærlinger i aftenskolen, spørsmål vedrørende boligforhold (2 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse Studenter, diverse Inneholder klassebilde fra begynnerskolen og lysbilder Studenter, diverse. Elevaksjonen mot ledelsen av Statens Håndverks- og Kunstindustriskole Studenter, diverse L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (4 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (4 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (4 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (3 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/2

22 Studenter, diverse (2 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (3 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (4 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (4 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (5 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (5 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (3 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (3 mapper) L Studenter, diverse GMS/001/01/ Studenter, diverse (3 mapper) L Studenter, hospitanter GMS/001/01/ Studenter, hospitanter (3 mapper) Inneholder fotografier. L Studenter, hospitanter, klasselister GMS/001/01/ Studenter, hospitanter (3 mapper) Studenter, lærlingeskolen, klasselister Studenter, klasselister L Studenter, klasselister GMS/001/01/2

23 Studenter, klasselister (2 mapper) L Studenter, klasselister GMS/001/01/ Studenter, klasselister L Studenter, hovedfag, karakterer, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, hovedfag (2 mapper) Studenter, karakterer Studenter, utveksling, Erasmus L Studenter, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, utveksling, erasmus (3 mapper) L Studenter, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, utveksling, erasmus (2 mapper) L Studenter, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, utveksling, erasmus (2 mapper) L Studenter, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, utveksling, erasmus (2 mapper) L Studenter, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, utveksling, erasmus (2 mapper) L Studenter, utveksling, erasmus GMS/001/01/ Studenter, utveksling, erasmus (3 mapper) L Studiereiser, samarbeid andre skoler GMS/001/01/ Studiereiser, eksklusjoner (3 mapper) L Studiereiser, samarbeid andre skoler GMS/001/01/ Studietur, ekskursjoner (2 mapper) L Studiereiser GMS/001/01/ Studiereiser (2 mapper)

24 L Annonser / Vikarstipend GMS/001/01/ Annonser Permisjoner L Permisjoner GMS/001/01/ Permisjoner (2 mapper) L Permisjoner GMS/001/01/ Permisjoner, vikariater (2 mapper) L Vikarstipend, permisjoner GMS/001/01/ Permisjoner, vikarstipend (2 mapper) L Vikarstipend / Høgskolestyret GMS/001/01/ Permisjoner, vikarstipend Forstanderskapet. Høgskolestyret (2 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (2 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (3 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (3 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret - Arbeidsutvalget Høgskolestyret (2 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolenstyret (3 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/2

25 Høgskolestyret (3 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (3 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (3 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (2 mapper) L Høgskolestyret GMS/001/01/ Høgskolestyret (3 mapper) L Utstillinger, jubileum GMS/001/01/ Utstillinger, jubileum (4 mapper) L Utstilling, jubileum GMS/001/01/ Utstilling, jubileum. Jubileumsbok. Angående oppdrag fru Inger Haugen Utstilling, jubileum. Jubileumsbok, forberedelse, korrespondanse, kontrakt Utstilling, jubileum. Jubileumsbok. Opplysninger fra avdelinger og biblioteket Utstilling, jubileum. Utstillinger Antwerpen 1967 Inneholder fotografier Utstilling, jubileum. Jubileumsutstilling Inneholder fotografier og lysbilder Utstilling, jubileum. Jubileumsutstillingen. Utlån av fyrste kronen. Korrespondanse Utstilling, jubileum. Salg av jubileumsbok L Utstillinger, jubileum GMS/001/01/ Utstillinger, jubileum (2 mapper) L Utstillinger, jubileum GMS/001/01/2

26 Utstillinger, jubileum (5 mapper) L Utstillinger, jubileum 1994 GMS/001/01/ Utstillinger, jubileum (2 mapper) 1994 L Utstillinger, jubileum GMS/001/01/ Utstillinger, jubileum (2 mapper) Utstillinger, jubileum. Varde L Institutt for tegning/ Lærere, diverse GMS/001/01/ Institutt for tegning Lærere, diverse (2 mapper) Inneholder opplysninger vedrørende lærerens utdannelse (1962). L Miljø- og vernearbeid GMS/001/01/ Lærerne, diverse Helserådet. Miljø- og vernearbeid Helserådet gammel nøkkel frem til Renhold L Rektormøter GMS/001/01/ Rektormøter (3 mapper) L Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverksog Kunstindustriskole (SHKS). Nordisk samarbeid GMS/001/01/ Rektormøter. Nordisk samarbeid Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS). Nordisk samarbeid L Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverksog Kunstindustriskole (SHKS) GMS/001/01/ Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale fra Nasjonalt råd for kunstfaghøgskolene

27 Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale fra nettverk fra visuell kunstfag, nasjonalt råd for kunstfaghøgskolene, reform 1994, rådet for norske kunstfaghøgkskoler Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale angående reform 1994, koordineringsutvalget, nasjonalt råd for kunstfaghøgskolene, nettverk for visuell kunstfag, faglig nettverk L Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverksog Kunstindustriskole (SHKS) GMS/001/01/ Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale angående sammenslåing av kunsthøgskolene i Oslo, reform Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale angående overføring av industridesign til Arkitekthøgskolen i Oslo, seminaret år - er det nok? L Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverksog Kunstindustriskole (SHKS) GMS/001/01/ Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale angående samorganisering/samlokalisering, reform 1994, nasjonalt råd for kunstfaghøgskolene, reform 1997 m.v Overføring av Institutt for Industridesign til Arkitekthøgskolen i Oslo Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale angående overføring av industridesign til Arkitekthøgskolen L Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) / Gaver GMS/001/01/ Rektormøter. Samarbeid mellom Statens høgskole for kunsthåndverk og design (SHKD) og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) Inneholder materiale angående koordineringsutvalgets innstilling vedrørend omorganisering/samlokalisering av de kunstfaglige

28 høgskolene Gaver L Forskning GMS/001/01/ Forskning (3 mapper) L Forskning / Trykksaker GMS/001/01/ Forskning Trykksaker/rekvisita L Kollegiemøter, avdelingsmøter, avdelingsråd GMS/001/01/ Kollegiemøter, avdelingsmøter, avdelingsråd (2 mapper) L Kollegiemøter, avdelingsmøter, avdelingsråd / Diverse GMS/001/01/ Kollegiemøter, avdelingsmøter, avdelingsråd Diverse (2 mapper) L Diverse GMS/001/01/ Diverse (3 mapper) L Diverse GMS/001/01/ Diverse (2 mapper) L Diverse GMS/001/01/ Diverse (3 mapper) L Diverse GMS/001/01/ Diverse (2 mapper) L Diverse GMS/001/01/ Diverse (2 mapper) L Diverse GMS/001/01/ Diverse (2 mapper)

29 Biblioteket (2 mapper) L Statens lånekasse GMS/001/01/ Statens lånekasse (3 mapper) L Bedriftslegen / undervisningsmateriale GMS/001/01/ Bedriftslegen Undervisningsmateriale (2 mapper) 1952 Inneholder bl.a. forelesningspapirer, forklaringer til oppgaver, resymeer m.v. L Undervisningsmateriale / Yrkesutvalget GMS/001/01/ Undervisningsmateriale Yrkesutvalget L Fagutvalg / Organisasjon SHKS GMS/001/01/ Yrkesutvalg, fagutvalg Fagutvalg Organisasjon SHKS L Instrukser, reglement GMS/001/01/ Instrukser, reglement (2 mapper) Inneholder reglementer fra L Instrukser, reglement GMS/001/01/ Instrukser, reglement (3 mapper) L Samarbeidsutvalget, Lærerråd, Skoleråd, Høgskoleråd, Avdelingsråd, Lærerforsamlingen, Personalforsamlingen GMS/001/01/ Samarbeidsutvalget, Lærerråd, Skoleråd, Høgskoleråd, Avdelingsråd, Lærerforsamlingen, Personalforsamlingen (2 mapper) Inneholder møtemateriale L Samarbeidsutvalget, Lærerråd, Høgskoleråd, Lærerforsamlingen GMS/001/01/ Samarbeidsutvalget, Lærerråd, Høgskoleråd, Lærerforsamlingen (3 mapper)

30 Inneholder møtemateriale. L Samarbeidsutvalget, Høgskoleråd, Avdelingsråd, Professorråd, Undervisningsutvalget, Karakterutvalget GMS/001/01/ Samarbeidsutvalget, Høgskoleråd, Avdelingsråd, Professorråd, Undervisningsutvalget, Karakterutvalget. Høring om kjønnsrepresentasjon i statlige utvalg (2 mapper) Inneholder møtemateriale L Søknadsskjemaer, skolens brosjyre GMS/001/01/ Søknadsskjemaer (3 mapper) L Seminar GMS/001/01/ Seminar (2 mapper) L Seminar / Norsk designcentrum GMS/001/01/ Seminar Norsk design centrum Administrasjonen, høgskolene L Opptaksprøve GMS/001/01/ Opptaksprøve (2 mapper) L Administrasjonen,høgskolene / Opptaksprøve / Julesalg / Klager / Praktikantordning GMS/001/01/ Opptaksprøver, metoder Julesalg Klager (2 mapper) Praktikantordning (2 mapper) F - Elevmateriale Fa - Elevkort L0001 Elevkort, A-B GMS/001/01/2 L0002 Elevkort, B-E GMS/001/01/2

31 L0003 Elevkort, E-G GMS/001/01/2 L0004 Elevkort, H GMS/001/01/2 L0005 Elevkort, H-K GMS/001/01/2 L0006 Elevkort, K-M GMS/001/01/2 L0007 Elevkort, M-O GMS/001/01/2 L0008 Elevkort, P-S GMS/001/01/2 L0009 Elevkort, S-T GMS/001/01/2 L0010 Elevkort, T-Å GMS/001/01/2 Inneholder forskjellige (usortert) elevkort. L0011 Elevkort 3-årig aftenskole A-E GMS/001/01/2 L0012 Elevkort 3-årig aftenskole F-H GMS/001/01/2 L0013 Elevkort 3-årig aftenskole I-M GMS/001/01/2 L0014 Elevkort 3-årig aftenskole N-S GMS/001/01/2 L0015 Elevkort 3-årig aftenskole T-Ø GMS/001/01/2 Inneholder forskjellige (usortert) elevkort. L0016 Elevkort A-K GMS/001/01/2 L0017 Elevkort M-Å/ A-B GMS/001/01/2 L0018 Elevkort C-N GMS/001/01/2 L0019 Elevkort O-Å/ A-F GMS/001/01/2 L0020 Elevkort G-S GMS/001/01/2 L0021 Elevkort T-Ø/ A-L GMS/001/01/2 L0022 Elevkort M-Å/ A-F GMS/001/01/2 L0023 Elevkort G-O GMS/001/01/2 L0024 Elevkort P-Å/ A-D GMS/001/01/2 L0025 Elevkort E-R GMS/001/01/2 L0026 Elevkort S-Å/ A-F GMS/001/01/2

32 L0027 Elevkort G-Q GMS/001/01/2 L0028 Elevkort R-Å GMS/001/01/2 L0029 Elevkort ekstrakurs i frihåndstegning GMS/001/01/2 L0030 Attester for ekstrakurs i frihåndtegning GMS/001/01/2 Fb - Klasselister, oversikt over søkere L0001 Klasselister (2 mapper) GMS/001/01/2 Klasselistene er sortert etter fag. Klausul: Total - 60år - Forvaltningsloven 13 L0002 Klasselister (2 mapper) GMS/001/01/2 Klasselistene er sortert etter fag. Klausul: Total - 60år - Forvaltningsloven 13 L0003 Klasselister (1 mappe) GMS/001/01/2 Klasselistene er sortert etter fag. Klausul: Total - 60år - Forvaltningsloven 13 L0004 Oversikt over søkere. Begynnerskolen (3 mapper) GMS/001/01/2 L0005 Oversikt over søkere (2 mapper) GMS/001/01/2 L0006 Oversikt over søkere (2 mapper) GMS/001/01/2 Fc - Elevprotokoller L0001 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ frihåndsklasse. Aftenskole. Karakterprotokoll. Lærere: Johan von Hanno frihåndsklasse. Aftenskole. Karakterprotokoll. Lærere: Sirnes Frihåndsklasse. 1. frihånd. Karakterprotokoll. Lærere: Halfdan Arneberg ( ), Johan von Hanno ( ) II. frihånd. Dagskole. Karakterprotokoll. Lærere: Carl von Hanno L0002 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ Den 3-årige Aftenskole. 1. ste klasse. Fraværs- og karakterprotokoll. Lærere: Arthur Sander

33 0002 Den 3-årige Aftenskole. 1. ste klasse. Fraværs- og karakterprotokoll. Lærere: Hjalmar Wasler, Sverre Hennum L0003 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ frihåndsklasse. Aftenskole. Karakterprotokoll. Lærere: Per Krogh II. frihåndsklasse B. Aftenskole. Karakterprotokoll. Lærere: Carl von Hanno m.fl Frihånd II og III. Karakterprotokoll. Lærere: Gert Jynge ( ), Eiebakke, Kaare Wildhagen, Rolf Kongsvold ( ) frihånd. Kveld. Karakterprotokoll. Lærere: Hans G. Moe ( ), Rigmor von Hanno ( ) 0005 Frihåndstegning I (Begynnerskolen). Karakterprotokoll. Lærere: Johan von Hanno ( ), Kristian Torjussen ( ), Kristian Torjussen ( ) Frihåndsklasse. Karakterprotokoll. Lærere: Kjell Dahl L0004 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ Frihånd. Dag. Karakterprotokoll. Lærere: Per Krogh, Karl Høgberg, Finn Faaberg, Kåre Jonsborg 0002 Frihåndstegning I, II. Heldagsskolen. 3-årig. Karakterprotokoll. Lærere: A. Tyrihjell, Finn Faaberg, Kjell Dahl, Kaare Wildhagen L0005 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ Frihånd. Dag. IA. Karakterprotokoll. Lærere: J. Sirnes ( ), Olav Mosebekk ( ), Jon Malterud ( ) Frihånd. Kveld. Karakterprotokoll. Lærere: J. Sirnes ( ), Olav Mosebekk (1953) Frihånd. Kveld. Karakterprotokoll. Lærere: Johan von Hanno ( ), Kari Brundin Torjussen (1953) 0004 I. Frihånd. Begynnerskolen 1D. Karakterprotokoll. Lærere: Olav Mosebekk ( ), Bjarne Brunsvik ( ) frihåndsklasse. Kveld. Karakterprotokoll. Lærere: Rolf Kongsvold L0006 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ Frihånd. Dag. Karakterprotokoll. Lærere: Carl von Hanno ( ), Kaare Wildhagen ( ) Frihånd. Kveld. Lærere: Karl Høgberg ( ). 3. Frihånd. Dag ( ). Fremstillingsteknikk. Lærere: Gunnar Aune ( ). 3. Frihånd. Lærere: Hans Norman Dahl m.fl. ( ). Karakterprotokoll

34 0003 Frihånd 3, 5, 6. Karakterprotokoll. Lærere: Trygve Andersen, Knut Lie Davidsen, Arne Bruland, Oscar R., Ingun Bøhn , 2., 3., 4. Frihånd. Karakterprotokoll. Lærere: Ernst Magne Johansen, Gunnar Aune, Bjarne Brunsvik, Eigil Madsen, Dag Hofseth, Ole Nesvik 0005 Frihånd I. Karakterprotokoll. Lærere: Kristian Torjussen, Ragnhild Magnussen 0006 Frihånd. 1, 2. Farge- og komposisjonslære 2. Fargelære1, 2. Lærere: Kristian Torjussen, Hans Norman Dahl, Harald Gulbrandsen L0007 Elevprotokoller Frihåndstegning GMS/001/01/ Frihånd I, II. Karakterprotokoll. Lærere: Jon Malterud Frihånd 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karakterprotokoll. Lærere: Harald Guldbrandsen, Alf Ertsland , 3., 4. Frihånd. Karakterprotokoll. Kaare Wildhagen, Ørnulf Ranheimsæter 0004 Frihånd. Tekstil/mote. Karakterprotokoll. Lærere: Gunnar Aune, Ove Grant Svele 0005 Frihånd I. Fraværs- og karakterprotokoll. Lærere: Gunnar Aune ( ), Kari Brundin Torjussen ( ) 0006 Frihånd 3, 5, 6. Karakterprotokoll. Lærere: Eigil Madsen, Hans Norman Dahl L0008 Elevprotokoller Ornament GMS/001/01/ Ornament. Dagskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Th. Lie-Jørgensen Ornamentklasse. Aftenskole. Karakterprotokoll. Lærere: Th. Lie-Jørgensen 0003 Ornament I, II. Karakterprotokoll. Lærere: Kjellaug Hølaas, Bjarne Brunsvik Ornament I, II. Dagskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Tormod Sjåmo Ornament I, II. Begynnerskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Tormod Sjåmo, Arne Bruland, Bjarne Brunsvik, Gert Jynge, Anders Ragnvald Andersen 0006 Ornament I, II/Frihånd I. Karakterprotokoll. Lærere: Tormod Sjåmo, Arne Bruland, Jon Malterud L0009 Elevprotokoller Ornament GMS/001/01/ Ornament I, kveld og II. Karakterprotokoll. Lærere: Kjellaug Hølaas, Tormod Sjåmo

35 0002 Ornament, aften. Karakterprotokoll. Lærere: Th. Lie-Jørgensen, Anders Rangvald Andersen, Bjarne Brunsvik 0003 Ornament, dag. Karakterprotokoll. Lærere: Th. Lie-Jørgensen, Anders Rangvald Andersen 0004 Ornament/farge. Karakterprotokoll. Lærere: Bjarne Brunsvik, Ernst Magne Johansen 0005 Ornament I, Farge I/II, farge 1. år. Karakterprotokoll. Lærere: Yngvill Teigen, Tore G. Oslen 0006 Ornamentikk, ornament I. Fraværs- og karakterprotokoll. Lærere: Christa Brodersen L0010 Elevprotokoller Form GMS/001/01/ Form. Dagskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Birger Dahl, Arne Holm L0011 Elevprotokoller Form GMS/001/01/ Form. Karakterprotokoll. Lærere: Knut Knutsen ( ), Lars Hjelle, Inger Johanne Fosheim 0002 Form. Begynnerskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Lloyd, Erling Rugard, Roar Høyland, Hans-Kjell Larsen, Terje Thorstensen, Ernst Magne Johansen Form. Begynnerskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Lars Hjelle Form. Grafisk formgivning ( ). Maler ( ). Karakterprotokoll. Lærere: Erik Eriksen, Egil Weiglin 0005 Form 1/Ornament. Karakterprotokoll. Lærere: Ernst Magne Johansen, Jon Malterud, Lars Hjelle, Erling Rugard Form 2-3. Karakterprotokoll. Lærere: Birger Dahl, Ulf Lyngar L0012 Elevprotokoller Tekstil GMS/001/01/ Håndverksklasse II/Tekstil I, II, III. Dagskolen. Karakterprotokoll. Lærere: Thømt, Kjellaug Hølaas 0002 Tekstil 1-4 år. Stofftrykk og vev. Karakterprotokoll. Lærere: Aslaug Stølen, Kjellaug Hølaas, Britt Fuglevaag Warsinski, Guri Steinsvik 0003 Vevteori, modellarbeider, verkstedarbeider. Karakter- og fraværsprotokoll. Lærere: Oddny Hoisveen, Ingebjørg Gravjord, Guri Steinsvik, Vibeke Vestby 0004 Stofftrykk. Karakterprotokoll. Lærere: Ernst Brandenberger, Arne Strømme, Vibeke Vestby, Anna Sophie Rodin m.fl Stofftrykk. Karakterprotokoll. Lærere: Jytte Lindhard, Kjersti Østbø

ÅRSMELDING 1973-1974

ÅRSMELDING 1973-1974 á ÅRSMELDING 1973-1974 OSLO 1975 AAS & WAHLS BOKTRYKKERI á STYRE DET KONGELIGE KIRKE- OG UNDERVISNINGSDEPARTEMENT ER SKOLENS OVERSTYRE DET STEDLIGE STYRE HAR 6 MEDLEMMER OG BESTÅR AV: Form ann Bøe, Alf,

Detaljer

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE

TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE TELEMARK SYKEPLEIERHØGSKOLE Telemark sykepleierhøgskole INNHOLD A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.i. Aa Møteprotokoller, 1916-1962 B Ba C Ca Kopibøker Kopibøker, 1962-1994 Journaler

Detaljer

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua.

^gi J^^ ^-. STATSARKIVET I OSLO. 0i-( I. I 2 2.P.^. 1;;7. Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua. ARK I V V E R K E T STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus ved Karin Bjørneboe LØvli Ringstabekkveien 105 1340 Bekkestua 2 2.P.^. 1;;7 ^gi J^^ ^-. 0i-( I. I e3- Deres ref. Vår ref. 97/473 A.48/44 HH

Detaljer

Vår ref. Jnr. 1556/96

Vår ref. Jnr. 1556/96 STATSARKIVET I OSLO Høgskolen i Akershus v/karin Bjørnebo-Løvli 1340 Bekkestua 1 4 10 ; R Ltl f'1 r3 L Deres ref. Vår ref. Jnr. 1556/96 Dato 10.10.96 0 KVITTERING Statsarkivet i Oslo bekrefter med dette

Detaljer

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole

Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole Kristiansand offentlige sjømannsskole/ navigasjonsskole ble opprettet i 1853. Skipperskolen var trolig også en del av sjømannsskolen. Fra og med

Detaljer

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994.

Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Stat-s-ark^vet itr-ondheim: Nesna lærerhøgskole. 1918-1994. Innholdsfortegnelse Hvordan Nesna lærerskole ble til. - Fra privat til offentlig lærerskole... 3 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER

Detaljer

Modefirom i 3 roms leilighet etter plan av bygningsklassen. Rommet og møblene er tegnet og utført i skolens snekkerklasse,

Modefirom i 3 roms leilighet etter plan av bygningsklassen. Rommet og møblene er tegnet og utført i skolens snekkerklasse, Modefirom i 3 roms leilighet etter plan av bygningsklassen. Rommet og møblene er tegnet og utført i skolens snekkerklasse, tekstilene tegnet og vevet i tekstilklassen, malerarbeidet, dekorosion ov skap

Detaljer

Kristiansand haandgjerningsskole

Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole Kristiansand haandgjerningsskole ble opprettet i 1861, fra 1893 kjent som Kristiansands kommunale kvindelige håndgjernings og tegneskole. Den var underlagt Kristiansand

Detaljer

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag.

1994: Utdanningen opphører. Fra og med 1.8.1994 gikk utdanningen inn i Høgskolen i Oslo, avdeling for økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKONOMISK COLLEGE 1. Historie I 1964 kom Undervisningsnemnda for handelsgymnasene med forslag om 2 - årig Økonomisk College Utdannelse. Kirke- og Undervisningsdepartementet ga i 1970 samtykke til at Oslo

Detaljer

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928

A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 A - MØTEBØKER, REFERATPROTOKOLLER, FORHANDLINGSPROTOKOLLER O.L. 0001 Møtebok for styret 1908-1928 (bak: konto for statsbidrag 1913-1919) 0002 Møtebok for styret 1928-1961 0003 Møtebok for styret 1961-1986

Detaljer

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE

ARKIVNØKKEL KASSASJONSPLAN DE STATLIGE HØGSKOLENE ARKIVNØKKEL OG KASSASJONSPLAN FOR DE STATLIGE HØGSKOLENE 01.07.1994 Revidert oktober 1996 og mars 2001 FORORD Foreliggende arkivnøkkel er laget så generell at den skal kunne brukes ved alle de statlige

Detaljer

1/13. Tema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N

1/13. Tema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N 1/13 I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N Tema: Kunst og kunsthåndverk Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet [arkiv] magasinet Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift

Detaljer

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler

001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon. 003 Universitets- og høgskolesystemer. Lov om Universitetet og høgskoler KLASSE 0: ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 Generelt 01 Organets oppbygning og administrative organer 02 Intern planlegging 03 Eiendommer, anlegg, bygninger, lokaler 04 Tjenester 05 Inventar, utstyr og

Detaljer

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo

ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Arkivnøkkel for UiO - Klasseoversikt Side 1 av 1 Arkivnøkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 ArkivnØkkel for Universitetet i Oslo Revidert 21. mai 1999 Arkivnøkkel 21. mai 1999 Stikkordregister

Detaljer

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI,

Al A. Telefon: 5 63 24 Saksbehandler: GBS, IRL, VHI, UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO DELARKIV FOR SENTRALADMINISTRASJONEN 2 i JUN 2006 NOTAT Al A.umuWnemu, M., Q,. (;... Avd/Saksb., Q, M... Til: Arkivleder Bente Berggren Organisasjons- og personalavdelingen

Detaljer

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1

Breviournal 1 30.03.1995-28.02.1998 Reol 3, seksjon 1 HØGSKOLEN I AKERSHUS, Avdeling for Vernepleie For perioden 1.8.1994-28.2.1998 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nummer

Detaljer

01 STUDIEHÅNDBOKA 09/10

01 STUDIEHÅNDBOKA 09/10 01 STUDIEHÅNDBOKA 09/10 15. august, 2010: Hele Kunsthøgskolen flytter inn på Seilduken. Det vil gi 24 000 kvadratmeter til Fakultet for design (Ullevålsveien 5) og Fakultet for visuell kunst, som i dag

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A-1087 A - Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l. 1869-1888 Forhandlingsprotokoller og lover og forslag til lover, i tillegg til regler for utlån av bøker på biblioteket og lover for

Detaljer

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne.

FORORD. Arkivnøkkelen for Universitetet i Trondheim ble tilpasset NTNU i 1996 og foreliggende arkivnøkkel erstatter denne. ARKIVNØKKEL 2 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FORORD Denne arkivnøkkelen for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet bygger på Felles arkivnøkkel for statsforvaltningen 1. januar

Detaljer

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963

Arkivkatalog. Tromsø bykommune 1794-1963 Arkivkatalog Tromsø bykommune 1794-1963 Tromsø kommunearkiv 1990 Forord For å bevare og sikre kommunens eldre arkiver bevilget Tromsø kommune i 1988 midler til ordning av arkivene fra de fire kommunene

Detaljer

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe [ARKIVKATALOG yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh Arkivkatalog lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx for GMA 7/13, Aks. 2013/

Detaljer

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel

ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. Arkivnøkkel ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Arkivnøkkel 2014 2 Innledning Bakgrunnen for dette prosjektet var at det var et ønske fra universitets- og høgskolesektoren om å fornye den eksisterende arkivnøkkelen

Detaljer

Retningslinjer for hovedstemmerett

Retningslinjer for hovedstemmerett NBK kan overlate forvaltningen etter denne bestemmelse til en felles forvaltningsorganisasjon som foreningen er medlem av. Ivaretakelse av medlemmenes interesse i utlandet, herunder forvaltning av rettigheter

Detaljer

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006

Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 Arkivnøkkel for UMB Redigert høsten 2006 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 11 00 Generelt 11 000 Generelt 11 001 Stortinget og statsforvaltningens organisasjon og administrasjon 11 004 Beredskap 11 005

Detaljer

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger:

FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO. Innledende bemerkninger: FELLES ARKIVNØKKEL FOR UNIVERSITETET I 35LO Innledende bemerkninger: Den systematiske inndeling av arkivmaterialet i klasser, hovedgrupper, grupper og undergrupper bygger på desimelsystemet. Arkiveliene

Detaljer

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON

0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 6 W 0 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 00 GENERELT 000 GENERELLE INSTRUKSER OG BESTEMMELSER - Lovverk, saksbehandlingsregler, forvaltningslov/offentlighetslov, terminologibruk, lov om personopplysninger,

Detaljer

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign

Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign Momentum kunsthall. Fra utstillingen MomentumDesign INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets beretning s. 2 Direktørens beretning s. 4 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø m.m... s. 5 Bygningsmessig vedlikehold s. 6

Detaljer

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering

Nummer: Arkivenhet - innhold Tidsrom Plassering A - Møtebøker Møtebokseriene er komplette. De første møtebøkene er felles for formannskap og kommunestyre. Fra 1935 begynte de å skille møtebøkene, men under krigen og rett etter ble det sammenblanding

Detaljer

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol.

Arkivnavn: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivsignatur: A-3384 Depotinstitusjon: BBA Tidsrom: 1972-1981. Fritt tilgjengelig (lesesalreglement ol. Arkivskaper: A-3384 Bergen Lokaltrafikkforbund Arkivskapernummer: A-3384 Samfunnssektor: Privat Arkivskapertype: Organisasjon Forvaltningsnivå: Regional Land: NORGE Kommune(r): BERGEN, OS (HORDALAND) Historikk:

Detaljer

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND

NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND NORDLAND FAGLIGE SAMORGANISASJON/LOs DISTRIKTSKONTOR I NORDLAND INNLEDNING... 5 Om arkivskaper... 5 Om arkivet... 5 ARKIVFORTEGNELSE 1936-1992... 6 Møteprotokoller 1949-1955... 6 Kopibøker 1961-1987...

Detaljer