Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet"

Transkript

1 Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing av stilling Forslag til utlysningstekst/endelig utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste /X kan legges som vedlegg) Saksbehandlerliste trenger ikke registrers Bedømmelse av søkere avsender Bedømmelseskomiteen //X 2 tvidet søkerliste: Saken lenkes til personalmappe nnstilling til tilsetting/engasjement Søknader til innstilte søkere: X Søknad, cv, attester og vitnemål nnstilt navn Tilbud om stilling Ev. takker nei til stilling Korrespondanse om tilsettingsvilkår (lønn etc.) / Vurderes Takker ja til stilling registreres som første dokument på personalmappa Tillegg for vitenskapelig stilling: år stipendiater tilsettes lenkes det også til Saker vedr. direktetilsetting gjøres om til personalmappe idet personen tilsettes, dvs. dokumenter om direktetilsetting skal registreres i personalmappen nformasjon om tilsetting (til søkerne) - Jobborge nformasjon om stans i tilsettingsprosessen til søkerne - Fra Jobborge Ev. ny utlysning Forslag til betenkning/endelig betenkning For stip.still: Vurdering av opptaksgrunnlag + navn (Ph.d.-søknad skal registreres på studentmappe ved ev. tilsetting) Forslag til/oppnevning av bedømmelseskomité Ber om merknader til bedømmelse og ev. innkomne merknader ei S/ / Etter vurdering 1 Listen er ikke utfyllende. Andre typer dokumenter må vurderes om de skal registreres og ev. unntatt offentlighet 2 Dok.type fra ekstern bedømmelseskomite, dok.type /X for intern bedømmelseskomite. Bedømmelsen skal alltid være egen journalpost. Side 1

2 studentmappe Referat fra intervju/intervju rapport X Tilsettingssaken avsluttes når innstilte søker har takket ja og søknad, cv, attester og vitnemål er overført til personalmappen. Personalmappe Journalpostopplysninger Dok.off. Personalmappe - Fornavn Etternavn fødselsdato (ddmmåå) Takker ja til stilling Søknader, attest og vitnemål (ev. flyttet fra tilsettingssaken) X PM 13.1 avn skjermes ndertegnet arbeidsavtale (ulike rutiner for den enkelte enhet om OBS. Avsender/mottaker skjermes i all korrespondanse med den ansatte hvordan disse legges inn) Forlengelse av tilsettingsperiode (ulike dokumenttyper avhengig av prosess, notat, saksframlegg, ny arbeidsavtale etc.) Søknad og svar vedr. permisjon som avgjøres av tilsettingsmyndigheten - Permisjoner som avgjøres administrativt registreres i PAGA / P 13.1 Meddelelse om tjenstlig / tilrettevisning/advarsel Oppsigelse / P 13.1 PX 13.1 (tekst Andre dokumenter som skal/kan ligge på personalmappen: Typiske personalområder som skal ha egne saker eller fellessaker: Typiske personalområder som skal i PAGA eller til POA Korrespondanse vedr klage på // P 13.1 oppsigelse Attest på arbeidsforhold P Korrespondanse/notater om ansettelses- og arbeidsforhold som har konsekvenser for tilsettingsforholdet, ansiennitet og lignende - Pensjonsforhold, korrespondanse med Statens Pensjonskasse - Korrespondanse rundt bierverv - Melding til AV,SPK om yrkesskade () - Frikjøp (hvis permisjon uten lønn, søknad i PAGA) - Oppholdstillatelse (kopi av brev fra D/Politiet) (X) - Vedtak om pedagogisk basiskompetanse (legges som lenke fra sentral behandlingssak) - Dokumenter vedr. professor emeritus - Oppfølging av sykmeldte (egen sak) - AV tilskudd (fellessak sentralt POA) - Skade, nestenulykker, yrkessykdommer (interne meldeskjema på fellessak POA, melding til AV,SPK på personalmappe) - Lønnsforhandlinger (fellessak for enhetene) - Personalsaker (tjenestetvister, konflikter og lignende) (egen sak) - Forskningstermin (fellessak for enhetene) - Alle typer permisjoner som godkjennes administrativt - Egenmeldinger/sykemeldinger - Fravær og ferie - Tjenestereiser/reiseregninger Side 2

3 Dokumenter som skal oppbevares lokalt - Lønn/overtid og godtgjørelser - Lønnstrekk - Vedtak om medlemskap i folketrygden (kopi fra AV) - Registrering av tjenestereise og studieopphold for ansatte (kan oppbevares lokalt eller i PAGA) - Referat fra medarbeidersamtaler - Referat fra samtale om lønn, karriere - Rapport fra arbeidsplassbesøk (kan opp registreres i egen sak dersom det er å dokumentere er et behov; for vernerunder, felles sak for fak/adm) Opprykk til professor/dosent/ førstebibliotekar etter kompetanse Personlig opprykk til professor etter kompetanse - fagfelt ev. navn Personlig opprykk til professor/dosent etter kompetanse - navn Opprykk til professor på grunnlag av søknad på stilling ved ekstern institusjon Lenke til personalmappe Journalpostopplysninger Dok.off. Søknad om opprykk til Ev. Forslag til komite for bedømmelse av / Saksframlegg komite for bedømmelse S av Til komiteen: Ber om bedømmelse av.. Fra komiteen: Bedømmelse av P 13.1 Til/fra søker: Ev. oversendelse av / P 13.1 bedømmelse og merknader fra søker Saksframlegg endelig vedtak søknad S P 13.1 om opprykk til. Svar på søknad om opprykk til Dette er noen eksempler på hvilke typer dokumenter som kan inngår i en opprykkssak. Dokumenter fra bedømmelse til endelig vedtak er unntatt offentlighet dersom innholdet tilsier dette. Spørsmål om lønn i forbindelse med opprykk skal journalføres på personalmappen Lønnsforhandlinger Journalpostopplysninger Dok.off. Opprykk på særlig grunnlag Ber om forhandlinger fra enhet for navn P 23.1 (navn hovedtariffavtalens pkt Enhet (en sak pr Ber om forhandlinger fra organisasjon for navn P 23.1 (navn enhet pr år) Protokoll fra forhandlingsmøte - navn X ei Lønnsforhandlinger etter journalføres ikke (lønnsendring i PAGA) Oppfølging av sykmeldte Journalpostopplysninger Dok.off. Oppfølging av sykmeldte Oppfølgingsplan (kan ev. legges som X P 13.1 fornavn etternavn OBS. ye regler fom vedlegg til oversendelse til sykemelder) Oversendelse av oppfølgingsplan (til sykemelder, ev. AV) P 13.1 Side 3

4 rapportering etter 9 uker utgår P 13.1 avn skjermes Saken lenkes til personalmappe nnkallinger til dialogmøte 1 (til P 13.1 arbeidstaker) (ved behov, også flere kan innkalles) Oversendelse av revidert oppfølgingsplan P 13.1 (innen 25 uke til AV) nnkallinger dialogmøte 2 (fra AV) / P 13.1 nnkallinger dialogmøte 3 (AV) / P 13.1 Logg ved oppfølging journalføres ikke. Varslingssaker Journalpostopplysninger Dok.off. Varsling om kritikkverdige forhold - fornavn etternavn Sak graderes PX 13.1 avn skjermes Det lenkes mellom varslingssak og personalsak (ikke personalmappe) Varsling om kritikkverdige forhold PX 13.1 Dersom avsender er eller ønsker å være anonym skrives dette i avsenderfeltet ev. nedskrivelse av varslet forhold X PX 13.1 Faktaundersøkelser, notater, referater og lignende Meddelelse (sluttmelding) om varsling av kritikkverdige forhold X PX 13.1 PX 13.1 Dersom varsling omhandler leder eller person med utvidede tilganger i ephorte, kontakt arkivet. For tjenstlig tilrettevisning/advarsel, se personalmappe Ved behov opprettes det personalsak og varslingssak avsluttes. Side 4

5 Tjenestetvister, arbeidstvister Personalsak fornavn etternavn PX 13.1 avn skjermes OBS. Det kan lenkes fra personalsak til personalmappe men ikke omvendt Journalpostopplysninger Dok.off. Korrespondanse vedr. tvisten / PX 13.1 ntern korrespondanse vedr. tvisten PX 13.1 Det kan være vanskelig å sette et skille mellom hva som skal på personalmappen og hva som skal på personalsaken. Leder og arkiv vil måtte vurdere i de enkelte tilfellene. Hovedregel er at personalmappen i hovedsak skal inneholde dokumenter vedr tilsettingsforhold som har konsekvenser for tilsettingsforholdet (tilsetting, lønn og pensjon), mens dokumenter på personalsaken har et mer personlig preg og større grad av alvorlighet, for eksempel en konflikt, et kritikkverdig eller straffbart forhold) Det opprettes egne oppsigelsessaker ved stevning til tingretten Side 5

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG

Arbeidsreglement. Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG ID Nfk.HMS.2.6.2 Versjon 1.02 Gyldig fra 09.05.2014 Forfatter Vigleik Aas Verifisert Fylkesrådet Godkjent Stig Olsen Side 1 av14 Vedtatt av fylkesrådet 29.04.2014 i sak 85/14 1. MÅLSETTING OG OMFANG 2.

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web

Visma Enterprise HRM. Versjon 2012.1. Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fra Ansatt til Visma Enterprise HRM Nyheter og endringer web 24.09.2012 Enterprise HRM Web generell Side 2 av 75 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 3 1. Generelt

Detaljer

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008

UMBs Lønnspolitikk. Revidert 2007 og 2008 UMBs Lønnspolitikk Revidert 2007 og 2008 Innhold 1 Innledning... 3 2 Lønnssystemet i staten... 3 3 Lønnssystemet ved UMB... 4 3.1 Lønnsalternativer ved utlysing... 4 3.2 Lønnsplassering nyansatt... 4 3.2.1

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen

Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole. Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Ph.d.-programmet ved Norges musikkhøgskole Søkerseminar 5. januar 2015 Solveig Christensen Agenda (A) Hva blir jeg etter endt ph.d.-utdanning? (B) Hva består utdanningen av? (C) Hva skal til for at jeg

Detaljer

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten

ARBEIDSGIVERHÅNDBOK. for. Steinkjer kommune. Revidert juli 2011. Personaltjenesten ARBEIDSGIVERHÅNDBOK for Steinkjer kommune Revidert Personaltjenesten Personaltjenesten 0 Innholdsfortegnelse I Arbeidsgiverrollen II Rekruttering, introduksjon og avvikling III Lønn, pensjon, forsikringer

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1)

Korrigert budsjett og økonomiplan ihht vedtatt statsbudsjett. Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune - Personalreglementer (Hefte 1) VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 27.02.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 9/14 13/01980-12 11/14 13/03041-2 12/14 14/00236-2 13/14 13/01876-7

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012. Med lønnsplanhefte nr. 48 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2010 30. april 2012 Med lønnsplanhefte nr. 48 Forord Stortinget samtykket den 16. juni 2010 i at det med virkning fra 1. mai 2010 foretas lønnsregulering mv. for arbeidstakere

Detaljer

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14.

Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Retningslinjer for Akan ved Høgskolen i Molde (HiMolde) - vedtatt i AMU 7. juni 1999, revidert 22.05.06, 16.09.10 og 13.03.14. Bakgrunn Akan - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016. Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. 2014 april 2014 2016 Med lønnsplanhefte nr. 50 51 Forord Stortinget

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet

Retningslinjer. Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet Retningslinjer Retningslinjer for intern mobilitet for arbeidstakere innenfor det statlige tariffområdet MOBILITETSORDNINGER INNENFOR DET STATLIGE TARIFFOMRÅDET Forord Dette dokumentet beskriver retningslinjene

Detaljer

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks).

Sikre en systematisk og forutsigbar saksbehandling ved begjæring om innsyn i saker som er behandlet av sakkyndig selskap(sks). Spesifikasjon 3-03-03 BEGJÆRING OM INNSYN Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-01-16 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014

HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 HOVEDTARIFFAVTALEN I STATEN 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 1 Sentrale bestemmelser 1.1 Innledning 1.1.1 Parter Hovedtariffavtalen er inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer