Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerundersøkelse våren 2006 INNHOLD"

Transkript

1 INNHOLD 1

2 Forord..3 Hva gir rapporten deg....3 Sammendrag...4 Bakgrunnsspørsmål....6 IT Biblioteket..26 Teknisk drift..35 Studieadministrasjonen 42 Boliger 47 Soria Moria Barnehage 57 Go`Biten Cafe...63 Fagbokhandelen 67 Kiosken..73 Idrettssenteret...79 SSiN s administrasjon..87 HiN`s rammetilbud..90 SSiN s tilbud.91 Navneforslag.92 2

3 FORORD Undersøkelsen er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Narvik og Høgskolen i Narvik. I mai ble to undersøkelser sendt ut. En ble sendt ut til alle studenter på HiN og en ble sendt ut til alle ansatte på HiN, Norut, Forebygging, Statsbygg og SSiN. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kvaliteten på tjenester i administrative enheter ved HiN og SSiN. Av totalt 1050 studenter, var det 207 stykker som besvarte undersøkelsen og blant ansatte var det 80 stykker av 250. Hva gir rapporten deg? HiN og SSiN tar for seg følgende områder i undersøkelsen: Bakgrunnsspørsmål IT-seksjon Biblioteket Teknisk drift Studieadministrasjonen Boliger Soria Moria Barnehage Go`Biten Cafe Fagbokhandel Kiosken Idrettssenteret SSiN s administrasjon HiN`s rammetilbud SSiN s tilbud Navneforslag I denne analysen av brukerundersøkelsen er det fra spørsmål 4 til og med spørsmål 15 og spørsmål 30 til 33, kun rettet spørsmål til studenter, da disse spørsmålene ikke er relevant for ansatte. Antall spørsmål i undersøkelsen for studentene, er 83, mens det blant de ansatte er 63. Det er færre spørsmål i analysen ettersom noen av spørsmålene ikke var relevant å ta med her, samt at kommentarene er plassert under det konkrete spørsmålet i stedet for eget punkt. I analysen er studentenes svar plassert over svar fra de ansatte. Rangering av svaralternativ: 1 til 4 er mest brukt.1 er mindre tilfreds og 4 er svært tilfreds. 3

4 SAMMENDRAG IT-seksjonen: Studenter og ansatte er generelt fornøyd, og synes det har blitt bedre i løpet av de siste årene. Ansatte er mer fornøyde med IT-seksjonen enn studentene. Tilgjengelighet og åpningstider trekker noe ned. Biblioteket: Benyttes jevnlig av både studenter og ansatte. Mest benyttet til å finne litteratur, lese aviser/tidsskrifter samt til gruppearbeid/arbeidsplass. Brukerne er godt tilfreds, men datautstyr og for få arbeidsplasser trekker noe ned. Personalet er imidlertid noe brukerne er meget godt tilfreds med. Teknisk drift: Både studenter og ansatte er noe mindre tilfreds med hustrykkeriet, ellers generelt tilfreds. Imøtekommenheten kan forbedres. Studieadministrasjonen: Over 30 % av henvendelsene gjelder eksamen. Positivt at de som er i kontakt med studieadministrasjonen er veldig fornøyd med hjelpen/behandlingen de fikk. Studentene virker tilfreds, men ønsker en annen løsning med tanke på studentmail. Timeplanvisning og informasjon om studentutveksling kommer noe dårlig ut. Boliger: 30 % av studentene bor i SSiN s boliger. Studentene er mest fornøyd med beliggenhet og minst fornøyd med pris. Studentene kommenterer misnøye med standard i forhold til pris. Blant studentene har nær 65 % tilgang til internett i sin bolig. 58 % av disse benytter seg av HiN/Studentbynettet, og er godt tilfreds med denne. Soria Moria Barnehage: Både studenter og ansatte med barn i barnehagen er tilfreds. Go Biten: Miljø, åpningstider samt service fra personalet er mest tilfredsstillende. Pris og kreativitet er studentene og ansatte minst fornøyde med. Variasjon i tilbud/menyer er noe som kan forbedres. Fagbokhandelen: Beliggenhet og service er studenter og ansatte fornøyd med. Pris trekker ned. 73 % av studentene og 30 % av ansatte handler sin faglitteratur via fagbokhandelen. 4

5 Kiosken: Pris trekker noe ned, mens beliggenhet og service er noe studentene og ansatte er tilfreds med. Når det gjelder automatene, bør disse kanskje ha en standardøkning samt utbedring av sortiment. Idrettssenteret: Rundt 80 % av ansatte og studenter bedriver en eller annen form for trening. Styrketrening er den aktiviteten som er hyppigst brukt ved Idrettssenteret. Pris og informasjon til kunden trekker noe ned, ellers er studenter og ansatte tilfreds. Åpningstider bemerkes som positivt. SSiN s administrasjon: Halvparten av studenter og ansatte har vært i kontakt med SSiN s administrasjon, og er tilfreds med imøtekommenheten, tilgjengeligheten samt servicen de har fått. 5

6 BAKGRUNNSSPØRSMÅL 1. Kjønn Grafen over viser at det er flere mannlige studenter enn kvinnelige. Hele 63,77% av de som har besvart spørreskjemaet er menn i forhold til antallet kvinnelige som er 36,23% Denne grafen viser at fordelingen av ansatte er 52,5 % menn og 47,5 % kvinner. 6

7 2. Alder: Ut fra grafen, ser vi at nesten halvparten av studentene er mellom år (46 %) Blant ansatte er 32,5 % mellom år. 7

8 Hvilket firma/institusjon representerer du? 8

9 3. Hvor kommer du fra? De fleste av de spurte studentene (75 %), kommer fra Nord-Norge. Nær 10 % oppgir å komme fra utlandet. Utland er spesifisert som: Russland: 9 Kina: 9 Polen: 1 Bulgaria: 1 Ut fra grafen, ser vi at 76 % av de ansatte er fra Nord-Norge, mens ansatte som er fra utlandet er nær 4 %. 9

10 4. Er du heltidsstudent eller deltidsstudent? Hele 91 % av studentene er heltidsstudenter. 10

11 5. Hvilket studieprogram er du student ved? Grafen over viser hvilke studier de spurte går på. Vi ser at bachelor i elektronikk (14 %), bachelor i industriteknikk (12 %) samt bachelor i sykepleie (16 %) er best representert. 11

12 6. Hvilket år begynte du å studere på HiN? 63,3 % startet sine studier i løpet av 2004 og

13 7. Hvorfor begynte du å studere på HiN? (Flere kryss er tillatt) Majoriteten av de spurte (48 %) oppgir nærhet til hjemsted som årsak til hvorfor de valgte HiN. Som annet er her definert: God kontakt med lærerne Tilfeldighet Begynte på industriteknikk Kom inn her og ikke i Trondheim Tilfeldig, ei venninne flyttet hit for å jobbe. Var sikret skoleplass der. Jobber i Narvik To steder med master innenfor bygg, og kom ikke inn på førstevalget NTNU. Eneste tilbudet nord for Trondheim, hadde det vært andre hadde jeg valgt der. Trives her Eneste stedet i Norge med romtknologi. Ville gå el-kraft og ville være i Nord Norge. Gratis studietilbbud. Ville gå elektronikk og være nært Tromsø. 13

14 8. Hvordan trives du som student? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) De fleste studenter oppgir både trivsel faglig samt sosialt, men noe mindre trivsel med Narvik. 9. Synes du det er vanskelig å bli kjent med og få venner blant studentene? Ut fra grafen ser vi at nær 83 % synes det er enkelt å komme inn i et sosialt miljø. 14

15 10. Hvis ja, hva er den viktigste årsaken til at du synes det er vanskelig å få seg venner? (Sett ett eller flere kryss) 16 % oppgir på spørsmål 9, at de opplever det vanskelig sosialt. Av disse sier 35 % at de ikke har tid til et sosialt liv, mens 26 % oppgir at de mangler en møteplass. 11. Er du engasjert i noen av foreningene/klubbene på HiN? Som vi ser i grafen ovenfor, er det nær 30 % av studentene som engasjerer seg for foreninger/klubber. 15

16 12. Har du i løpet av studietiden opplevd noen av følgende situasjoner i så stor grad at det har gått ut over dine studier? (Sett ett eller flere kryss) Grafen over viser at nær 50 % av studentene ikke lar negative situasjoner gå ut over studier, mens derimot 21 % oppgir at den økonomiske situasjonen har en innvirkning på studiene. Kommentarer vedrørende sosiale forhold: Elendig studentmiljø, men veldig bra sosialt miljø ellers i Narvik. Alt for mange studenter som isolerer seg på hyblene foran PC og alt for mange pendlere som drar hjem til familie hver helg. Det er vanskelig å få venner blant norske studenter. For familier med barn/aleneforsørgere er det lite tilrettelagt for å kunne være med på aktiviteter, da særlig de i begynnelsen av skoleåret. Jeg er meget godt fornøyd med de sosiale forholdene. Trenger flere aktive studenter som gidder å gjøre noe, dette kan føre til enda bedre sosiale forhold. Med kun lån/stipend fra Lånekassen er det "overlevelig", men veldig trangt økonomisk. Masterutdanningen er krevende og det er derfor lite fritid. Dette går ut over humøret (stort arbeid - og prestasjons - press). Tok deltidsarbeid en periode for å kunne ta seg råd til ting i hverdagen som gjør at du orker å stå på litt ekstra (eks. 16

17 middag i kantina iblant, kino, en kveld på byen osv.) - Deltidsjobben gikk igjen litt utover fagene - men siden motivasjonen økte med "pustehullene" har det vært lettere å akseptere hengefag -selv om det er en psykisk belastning når hengefag fører til nye hengefag... (alltid litt etterslep) Vanskelig å komme i kontakt med studenter som allerede har studert ved HiN og som kjenner miljøet. Jeg har opplevd at noen av de faglige ansatte ved HiN er opptatt av de studentene de får. Noen av ansatte klarer å oppdage det når student får private problemer som går utover studiehverdag... For stor arbeidsmengde i hvert fag førte til for mange hengefag, som igjen førte til økonomiske problemer. Mer jobb, mindre skole, flere ekstra år på hin Burde vært bedre tilbud på internett til studenter som ikke bor i SSiN - boliger. 13. Disponerer du egen PC? 92 % av studentene oppgir å disponere egen PC 17

18 14. Hvor tilfreds er du med tilgang til PC på HiN (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Majoriteten av studentene er fornøyde med PC-tilbudet på HiN. 18

19 15. Hvilke PC-saler/datarom har du benyttet mest (Sett inntil 3 kryss) Studentene oppgir å bruke datarommene E3090 (23 %), E3100 ( 33 %) og E3120 (29 %) mest. 19

20 IT 16. Hvor tilfred er du med Høgskolens Datanettverk? Spørsmål om studentbynettet kommer senere. (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) De fleste studentene oppgir at de er tilfreds med standard koblet nettverk. Trådløst nettverk (inne på Høgskolen) er de noe mindre tilfreds med. 20

21 Ansatte er svært tilfreds med standard kablet nettverk. Antallet ubesvarte på spørsmålet om trådløse nettverk, skyldes trolig at de fleste ansatte kun benytter kablet nettverk. 17. Hvor ofte har du kontaktet IT-seksjonen? Som grafen viser, har 78 % av studentene kun kontakt med IT-seksjonen 1-2 ganger pr semester. 21

22 Ansatte har litt hyppigere kontakt med IT-seksjonen. 40 % har kontakt 1-2 ganger i semesteret, mens 26 % har kontakt 1-2 ganger pr måned. 18. Hvilke forhold eller problemer medførte at du kontaktet IT-seksjonen? Av de som kontaktet IT-seksjonen, var hovedårsaken blant studentene at de har problemer med innlogging (brukernavn og passord) (62 %) 22

23 Av grafen over ser vi at ansatte tar kontakt med IT-seksjonen i all hovedsak på områder som ikke var spesifisert i spørreskjemaet (46 %). 23

24 19. Hvor tilfreds er du med tjenestetilbudet fra IT-seksjonen? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Studentene virker tilfreds med hjelp og veiledning fra personalet, at de nettbaserte tjenestene og informasjonen fra seksjonen er tilfredsstillende. Når det gjelder tilgjengelighet og åpningstider, er ikke studentene like fornøyde. Dette kommer også frem i kommentarer nedenfor. Kommentarer fra studenter på tjenestetilbudet fra IT-seksjonen: Har fungert bra de to gangene jeg har vært der. Dårlige åpningstider, låst dør i åpningstidene. Når jeg begynte her i 2000 satt de på sin høye pidestall og ville stort sett ikke hjelpe noen. Nå har de blitt veldig mye bedre (mye takket være lærlingene?) De har sikkert mye å gjøre, men det er lov å smile litt Svar som går igjen på telefon er at de ikke har tid, så da må man ta beina fatt og gå å hente de og forklare problemet. Min personlige erfaring er veldig positiv. Har ikke hatt noen store problemer vedrørende IT-tjenester på disse fem årene jeg har gått ved HiN. Mange studenter og ansattes feil er at de ofte ikke tenker på at det er mennesker som jobber på ITavdelinga som ønsker å heller få spørsmål/tilbakemeldinger i stedet for masse surking og irriterte blikk. Vil herved gi en takk til lærlingegutta som alltid er imøtekommende og greie. E-blokka trenger også trådløst nett. Kan disse folka være høflige og ha bedre åpningstider? 24

25 Vi ser av grafen over at de ansatte er generelt mer tilfreds enn studentene. Dette gjelder alle fem faktorene. Kommentarer fra ansatte på tjenestetilbudet fra IT-seksjonen: Gjelder dette IT, kun HiN eller også SSIN. SSIN har jeg mer med å gjøre, og er veldig fornøyd. Har sett en klar forbedring i informasjonsflyt og service-innstilling de siste par-tre årene. De skal virkelig ha ros for sin positive innstilling til jobben sin! Ser ut som de trives bra nå 25

26 BIBLIOTEKET 20. Hvor ofte bruker du bibliotekets tjenester Ut fra grafen, ser vi at flesteparten av studentene bruker bibliotekets tjenester ukentlig (36 %), mens 24 % benytter seg av disse tjenestene 1-2 ganger pr måned. Av de ansatte, er det så mange som 34 % som aldri benytter seg av bibliotekets tjenester 26

27 21. Hva bruker du biblioteket til? (Sett ett eller flere kryss) Her har studentene krysset av for flere alternativer, og vi ser at flere av bibliotekets tjenester benyttes. Det benyttes oftest til å finne litteratur til oppgaver (68 %), lese avisen (59 %), benyttelser av grupperom/arbeidsplass (57 %) samt finne eksamensoppgaver (50 %). 27

28 Også blant ansatte benyttes biblioteket til finne litteratur til oppgaver (33 %), lese tidsskrifter ( 24 %) samt lese avisen (23 %). 28

29 22. Hvor tilfreds er du med bibliotekets tilbud? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen viser at studentene generelt sett er veldig fornøyde med de tilbud biblioteket har. Den parameteren som kommer dårligst ut er datautstyr dette fremkommer både på grafen for studenter og ansatte. 29

30 I tillegg til parameteren om datautstyr, kommer også parameteren for nettbaserte tjenester dårlig ut hos de ansatte. Når vi da ser at nær 35 % av de ansatte oppgir å aldri benytte bibliotekets tjenester og ser at andelen ubesvart på dette punktet er veldig høy, samt at de av ansatte som benytter seg av biblioteket i all hovedsak bruker det til å finne frem litteratur, lese bøker og tidsskrifter, vil dette punktet ikke kunne gjenspeile tilfredsheten til ansatte. 30

31 23. Hvor tilfreds er du med det fysiske arbeidsmiljøet på biblioteket? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen viser at tilgjengeligheten av arbeidsplasser er dårlig, men studentene virker å generelt å være fornøyd. 31

32 Ansatte er også fornøyde med det fysiske arbeidsmiljøet, men andelen ubesvart er også her høy. Det antas at årsaken er den samme som på spørsmål Har du hatt opplæring i informasjonssøking i forbindelse med studiene ved HiN? Nær 60 % av studentene har gjennomgått opplæring i informasjonssøking. 32

33 Av de ansatte er det 19 % som oppgir at de har hatt denne opplæringen. 25. Dersom du har fått opplæring, hvor tilfreds var du med denne opplæringen? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Andelen studenter som ikke har besvart er nær 40 %, mens vi ser at generelt er studentene som var med på denne opplæringen, tilfreds. 33

34 Grafen ovenfor oppgir at majoriteten av ansatte (80 %) har ikke besvart dette spørsmålet. De som har svart, virker derimot tilfreds. Kommentarer vedrørende biblioteket. Studenter: Veldig god service Luftkvaliteten er elendig etter kl 16:00 Trivelige folk som jobber der. Få inn en kaffeautomat eller noe? Bra med lang åpningstid. Det er forferdelig plagsomt med de utvendige persiennene som går opp og ned i ett strekk etter eget forgodtbefinnende. Det er få leseplasser på biblioteket og noen har litt dårlig belysning. PC til skanner burde vært byttet ut. Det kunne godt vært litt mer moderne og hatt flere steder man alene kan sitte å lese/studere. Ta en titt på Høgskolen i Bodø. De har fint bibliotek. Det er veldig vanskelig å finne seg arbeidsplass, særlig i eksamenstid. Generelt bra, men mye bråk. Ansatte: Alt for lite arbeidsplasser Veldig fornøyd med jobben de gjør når det gjelder bestilling av litteratur Blide og serviceinnstilte bibliotekarer. Hovedbruk: kopiering/lån av standarder, gjennomsyn gamle eksamensoppgaver. Har ingen formening om arbeidsforholdene der. 34

35 TEKNISK DRIFT 26. Følgende oppgaver ligger under teknisk drift. Hva bruker du teknisk drift til? (Sett ett eller flere kryss) Grafen over viser oss at det er servicetorget (90 %) og adgang/adgangskort (44 %) som blir mest benyttet av studentene. Også ansatte benytter seg mest av servicetorget (73 %), men her blir også andre tilbud hyppigere benyttet. 35

36 27. Hvor tilfreds er du med teknisk drifts tilbud? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene generelt sett er fornøyde med tilbudene, men tilfredsheten med hustrykkeriet er litt mindre enn tilfredsheten med renhold og teknisk støtte. 36

37 Også ansatte har samme formening om hustrykkeriet som studentene, også her er denne grafen lavere enn for renhold og teknisk støtte. 37

38 28. Hvor tilfreds er du med følgende forhold på servicetorget? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene er meget fornøyd med forhold tilknyttet servicetorget. 38

39 Ansatte er også meget godt fornøyd med forholdene på servicetorget, muligens noe mindre tilfreds med informasjon. 29. Hvor ofte bruker du teknisk drifts tjenester? Mer 50 % av alle studentene benytter seg av teknisk drifts tjenester 1-2 ganger pr semester. 26 % oppgir å benytte seg av disse tjenestene 1-2 ganger pr måned. 39

40 Kommentarer til teknisk drift: Hyggelige folk i skranken Er ofte en del rot med bestillinger til trykkeriet. Servicen i servicetorget har blitt mye bedre, men de har ikke informasjon og kontroll på så mye som de burde ha kontroll på/vite. Hustrykkeriet burde få autocad, publisher og andre slike programmer for å kunne gi et bedre tilbud til bygg og studentorganisasjoner som trenger utskrifter av plantegninger i A3, foldere og informasjonsfoldere som laget i et godt program-publisher. Få flere stikkontakter på klasserom for bruk av bærbar PC. Dere gjør en kjempejobb. Hvis de bare kunne svare på ting man lurte på så Som for eksempel når semesteret starter neste år, hvilken uke eksamener kommer i, sånne ting en skole burde vite. Skikkelige skoler vet når og hvor de holder eksamen 2 år frem i tid, og når semesteret starter er.la oss studenter få planlegge ferier litt. Vaske tastaturene og toalettene!!!! Dette har med trivsel å gjøre. Adgangskort knekker støtt. Bra service av Jan Kurt. Send enkelte i servicetorget på smilekurs. Dårlig at studenter ikke kan låse seg inn på skolen mellom 00-07, enkelte foretrekker å jobbe om natta/morgenen når det er rolig og god kapasitet. Grafen over viser at ansatte ofte benytter seg av teknisk drifts tjenester. 28 % bruker tjenester ukentlig. 40

41 Kommentarer til teknisk drift: Hustrykkeriets oppgaver/kapasitet opplever begrenset/nedbemannet? Søke slik hjelp utenfor HiN? Smil! Gjør så kunden/studenten opplever deg som trivelig og serviceinnstilt. Hustrykkeriet har god service, så lenge det er åpent Det er veldig ugunstig å ha så ustabil drift; her burde det være en bedre back-up-ordning ved sykdom Hovedbruk teknisk drift: Kopimaskin/skriver. 41

42 STUDIEADMINISTRASJONEN 30. Hvis du har vært i kontakt med studieadministrasjonen (personlig,mail,telefon) hva gjaldt henvendelsen? (Sett ett eller flere kryss) Over 30 % av henvendelsene til studieadministrasjonen gjelder eksamen(søknad, informasjon og lignende.) 42

43 31. Hvor tilfreds er du med hjelpen/behandlingen du fikk? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Grafen over viser at studentene er tilfredse med hjelpen/behandlingen de har fått. 43

44 32. Hva synes du om informasjonen på web innenfor følgende områder? Studentene virker generelt sett godt tilfreds med studieinformasjon generelt samt arena høgskole. De virker mindre tilfreds med timeplanvisning og informasjon om studentutveksling 44

45 33. Hvordan foretrekker du å få informasjon? Over 30 % foretrekker informasjon via melding eller oppslag på it`s Learning. 24 % foretrekker informasjon via SMS. Kommentarer til studieadministrasjonen: Lag It`s Learning og web-mail link!! Slik at man bruker en av delene Det er tungvint med to, for man glemmer å sjekke web - mailen. Keep up the good work! Når studentene klager på forelesere, ta oss på alvor! Det er en god start ellers kan dere sende nødvendig info på mail, men fjern epost - kontoen til Reinslett. Han sender mye rart og personlig rundt. Minn han på at reply - knappen ikke bør brukes. Jeg har en kommentar angående bruk av en slik ressurs som jurist i administrasjonen Synes det er litt unødvendig å bruke personen i denne stillingen, som har ansvar for besvarelser av klagehenvendelser og lignende til sekretæroppgaver i forskjellige utvalg og arbeidsgrupper Når det gjelder informasjon på web, så er informasjonen veldig grei. Men den kan være litt vanskelig å finne. På formelle klager skal det sendes en kvittering på mottatt klage, men det skjer ikke i dag. Og hvis man skal klage på formelle feil, skal det ikke være nødvendig å ha underskrifts - kampanje i klassen først.en voksen person bør holde. Det burde være et mål å kunne linke e-posten til en privat e-postadresse, da denne sjekkes mye oftere. Mail vil jeg helst ha på gmail.studentmailen er kronglete og blir full av et vedlegg fra SSIN. 45

46 Bra service av Bakkejord,Kvalsvik og Stellander. Systemfeil (ifm rutiner/saksbehandling) trekker ned. Send minst mulig info på mail/sms betraktes som støy. Kan ha litt bedre informasjonsflyt. Super! Arbeider raskt og effektivt. Jeg har alltid fått svar på mine problemer. Avdelingen fortjener ros. Jeg kommer av og til i skade for å lese artikler på web-sidene til skola. Dere tjener svært lite på det uhemmede selvskrytet som blir servert. Eksempelvis artikkelen om y veien og den interne studentavisa. Smør litt tykkere på og det er direkte løgn. Bruk heller spaltemetrene til å gi studentene relevante nyheter, eks jobbtilbud og dets like. Dette er også en reklameeffekt for fremtidige studenter. Ang. timeplan. Den første uka fungerer de, så begynner faglærerne å bytte på dager og timeplanene blir ikke oppdatert. Gikk bare en måned så hadde jeg ikke peiling på hvordan timeplanen min så ut. Måtte lage min egen i excel Og så har det ikke kommet opp lapp på døra inn til studieadministrasjonen om begrenset besøkstid? Er litt negativt synes jeg. Man kan ikke forvente at alle studenter har tilgang til pc/internett. Dårlig timeplan, siden veldig få av lærerne oppdaterer timeplanen. Jeg og andre studenter har utallige ganger møtt opp til tomme klasserom fordi faglærer ikke har oppdatert timeplanen. 46

47 BOLIGER 34. Hvor bor du nå? Nær 30 % av studentene bor på studenthybel hos SSIN. 22 % leier leilighet/hybel privat. 47 % av ansatte bor i leilighet/hus de selv eier. 47

48 35. Hvis du bor i SSiN sine boliger, hvor bor du? 12 % av de som har besvart undersøkelsen, bor i Skistua Kun 2 av de ansatte bor i SSIN sine boliger, derfor den høye andelen ubesvart. 48

49 36. Hvor tilfreds er du med følgende forhold for boligdriften? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Studentene virker generelt sett tilfredse, men pris utmerker seg som en moment studentene er lite tilfredse med. Beliggenheten er derimot et moment de er svært tilfreds med. Kommentarer til boliger: Levestandarden når man flytter inn, var blant annet mugg/sopp i taket over dusjen, plasten helt nede mellom gulv og vegg har gått løs og viser gammel,gammel mur. Hyggelig vaktmester som fortjener skryt. Leiligheten var skitten ved innflytting og rimelig herpet pluss at gulvet er MEGET skeivt på kjøkkenet. Pluss til avdelingen for hjelpen med det som kunne utbedres. Burde snart være på tide med litt oppussing av leilighetene. Skyhøy pris. SSIN bør gå ned i pris på studentboligene, de er altfor dyre. Litt dyrt i forhold til standard og utseende og servicetilbud. 49

50 Nytter ikke å komme med innspill og vi ville gjerne ha et møte bare for å få en dialog. I stedet får vi små lapper i posten. Vi ville gjerne gjøre noe med utearealet selv, fikse opp, rydde og sette opp blomster. Vi ville gjerne ha vekk noen store grantrær, plenty med kompetente folk. Vi sliter også med at utstyr blir stjålet inne i gangene at unger tar koster og spader, og at det ikke vaskes i fellesarealet. Parkeringsplassen er nå full av snøscootere og tilhengere, og kapasiteten er sprengt. (Da renta gikk ned gikk heller ikke husleien ned, slik den gjorde da det var motsatt). Synes leilighetene er litt dyre når man skal betale barnhage, husleie og leve på studielån. Narvik er jo ikke akkurat den hotteste studieplassen og at dere da har like stor husleie som i Tromsø synes jeg at det er litt rart. Dere burde ha lavere husleier slik at elevene velger Narvik foran andre studieplasser. Det skulle helt klart vært pusset opp skikkelig, det er fuktskader i tak på bad og i gang. Prisen er for høye for noe så dårlig. Rommene er små med dårlig møblement. Lydisolering mellom hybel og kjøkken er svært dårlig. På grunn av at jeg ikke fikk fakturaene på husleien før nå til våren, og skulle da betale for hele året, vil jeg ikke leie hos SSIN mer. Helhetlig har jeg et dårlig inntrykk av SSIN. Gjør det lettere å få bolig der å ikke få svar på søknad sendt i februar ennå (det er nå 4.juni) er uakseptabelt for et studiested. Det er å ikke ta studentene seriøst. Hvordan skal jeg nå få tak i bolig privat, hvis dere ikke klarer å skaffe gjennom samskipnaden? Når jeg søkte sto det at det ikke manglet leiligheter hos SSIN. Vel siste uka før jeg begynte ble jeg tvunget til å leie privat. Siden da har jeg holdt meg unna SSIN. Nok en løgn på web-sidene. Vaskemaskiner og tørketromler er veldig dårlige. Det skal være flere parkeringsplasser ved et så stort blokkhus som Fjellveien. Svært lytt. Regel for ro om kvelden håndheves for dårlig. Nedslitt invetar. Prisen står ikke i forhold til det man får igjen. Fint. Narvik er uforholdsmessig dyrt. Vannlekkasje over parkeringsplass/gangvei gjør hele området til en bratt skøytebane. Grafen for ansatte som bor i SSIN sine boliger er ikke tatt med, ettersom andelen er for få. 50

51 37. Har du tilgang til internett der du bor? Av grafen ser vi at nær 65 % av studentene har tilgang til internett i sin bolig. Av ansatte er det 42 % som har denne tilgangen i sitt hjem. 51

52 38. Hvis ja, hvilken nettleverandør? 38 % av studentene benytter seg av HiN/studentbynett, mens 24 % benytter seg av annen leverandør. Av ansatte, er det 28 % som benytter annen leverandør. 52

53 39. Hvor tilfreds er du med følgende forhold på studentbynettet til HiN/SSiN? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Ut fra grafen, virker studentene er tilfredse med momentene oppetider, service, kapasitet, tjenester samt support. Årsaken til den høye andelen ubesvart, ligger nok i spørsmål

54 De av de ansatte som benytter studentbynettet, synes det er tilfredsstillende. 54

55 40. Hva synes du om følgende forhold på trådløsnettet til HiN/SSiN (eksternt trådløsnett) (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Av de 2 % som oppgir i spørsmål tidligere at de benytter trådløsnett, virker disse fornøyd muligens noe misfornøyde med prisen. Kommentarer: Bra stort sett. Dårlig at det er portblokkering på nettet. Det har vært noen dager dette skoleåret som det har vært ute av drift. Altfor variert nett bør bli lik trådløs linje over hele skolen og ikke på enkelte rom, for eksempel rom E2480 er det bra, men på E2439 er det store problemer. Er plaget med spoofing og ping of death,men det var jo ikke alvorlig nok til å sjekke opp. Og alle de ulovlige serverne visste SSiN om så da får vi bare finne oss i at nettet ikke har så god kapasitet. Blir visst ikke tatt alvorlig, i stedet står trådløse nett åpent og naboer kan låne samt at det foregår vill kopiering og filmkopiering i nettet! Det burde være flere tilbud på internett (eksternt) til studenter som ikke bor på SSiN sine boliger. Trivelig og behjelpelig. Har ikke tilgang til trådløsnettet fra våre vanlige arbeidssteder. Kan nevne at i førsteklassen var vi nødt til å sitte på gulvet i glassgata for å få laste opp dokumenter til It`s Learning. 55

56 Når nettet ikke er oppe, betaler jeg for noe jeg ikke får. Det er rett og slett for dårlig, samme hvor lenge nettet er nede og ustabilt. Bruker trådløsnettet ganske lite, ellers er jeg fornøyd med studentbynettet. Dere sperrer for mange porter og gjør ting unødvendig vanskelig for oss. Det at vi ikke kan sende e-post fra studentbyen er for dårlig. Ansatte med tilgang til trådløsnettet, virker tilfreds. Kommentarer: Veldig god service Ok Bra holdning og service Meget bra service og tilgjengelighet. 56

57 SORIA MORIA BARNEHAGE 41. Har du barn? 17 % av studentene har barn. 42 % av de ansatte har barn. 57

58 42. Hvis du har barn mellom 0-6, hvor er barna på dagtid? 7 % benytter Soria Moria Barnehage. Nær 5 % benytter annen barnehage. 17 % av barna til ansatte, går i annen barnehage. Barn i Soria Moria utgjør nær 4 %. 58

59 43. Hvor viktig er følgende forhold ved valg av barnehage? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) I grafene framkommer det at alle momentene for valg av barnehage, beliggenhet, service, personal, åpningstider, pedagogisk tilbud samt årsplan er mer viktig enn pris. 59

60 For de ansatte, er det viktigste beliggenhet, service og personal samt pedagogiske tilbud. 60

61 44. Hvor tilfreds er du med følgende forhold ved Soria Moria Barnehage? (Sett ett kryss, 1 er svært lite tilfreds og 4 er svært tilfreds) Blant studentene som har barn i barnehagen, er de aller fleste tilfreds. Kommentarer: Stort sykefravær blant de ansatte. Det er ikke pedagogisk tilbud per i dag, det er ikke hygieniske rutiner, og det er mange aggressive unger som har frie tøyler. Det har ikke vært noe fast opplegg i år på grunn av personell mangel... det vil si - det er SYLTYNT. Ungene har ikke lært en ny lek, en ny sang. Rutiner rundt spising og vasking har ikke eksistert. Unger har vært uten mat i 8 timer. Min unge kom hjem med bitemerker over hele kroppen - med beskjed om at bitt ikke er farlig!! Det ER det farligste bittet som er (Har bildebevis). Og når man spør om det ikke kan forhindres - så har barnehagelederen også opplevd det samme og mener vi bør finne oss i det. Det burde både vært håndvask og tannpuss i barnehagen - og om de ikke kan lage opplegg rundt det så kan vi foreldrene godt vise og veilede. Har kommet med forslag, men blir latterliggjort. Det er bare ett lyspunkt - LILL EVA, henne bør dere ansette fast - hun tørker til og med snørr fra våte neser og vi får barna hjem, rene i ansiktet hvertfall - og ungene elsker henne. Kjempebra 61

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

STUDENTRAPPORT. MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2)

STUDENTRAPPORT. MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2) STUDENTRAPPORT MERK AT RAPPORTEN VIL BLI LAGT UT PÅ VÅRE HJEMMESIDER, MED MINDRE DU GIR BESKJED OM NOE ANNET! (fra og med spørsmål 2) NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Montpellier 2 / IAE BY: Montpellier

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter, Helse Stavanger HF Tabellen viser antall svar i hver kategori Rapport laget: 13.okt.2016 Undersøkelsesperiode: 11.jan.2016-12.okt.2016 Antall

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL.

4. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? 1001HSL, 2213HSL, 3201HSL, 3224HSL. NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith university gold coast BY: gold coast LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: juli-desember 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: bachelor i reiselivsledelse HVILKET SEMESTER I

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ.

Kjære HiST-student! Bakgrunnsinformasjon: Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kryss av ett svaralternativ. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen

Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten svarte på evalueringen Evaluering av Faglig støtte i Jenter og teknologi høsten 2013 36 svarte på evalueringen 1. Hvorfor meldte du deg på dette tilbudet? Fordi jeg er veldig glad for å kunne få ekstra hjelp med mattefaget,

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 KORT OM RESULTATENE... 3 DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... 4 Barnehageundersøkelsen INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... KORT OM RESULTATENE... DEL 1 - HELHETLIG VURDERING AV BARNEHAGEN... DEL - BARNET OG HVERDAGEN I BARNEHAGEN... BARNETS TRIVSEL... DET SOSIALE MILJØET...

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST.

Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Kjære HiST-student! Vi er opptatt av å kunne levere et så godt studietilbud som mulig. For å kunne gjøre dette trenger vi din oppfatning av ulike forhold ved HiST. Nedenfor er det listet opp en del utsagn

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere»

Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» Intervjuskjema for brukerundersøkelsen «Utviklingshemmede Brukere» BAKGRUNNSSPØRSMÅL Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål Kjønn Mann Kvinne Alder 18 34 år 35 66 år 67 år og over SELVBESTEMMELSE

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT

BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT BRUKERUNDERSØKELSE 2013 LIVSKRISEHJELPEN BERGEN LEGEVAKT 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKSJON OG METODE... 3 2.0 RESULTATER... 4 2.01 Demografiske data på utvalget i undersøkelsen... 4 2.02 Henvendelsesårsaker...

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Biblioteket. Brukerundersøkelse 2013. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser Biblioteket Brukerundersøkelse 2013 Side 1 Brukerundersøkelse 2013 - Biblioteket Side 2 Brukerundersøkelse i biblioteket 2013 Brukerundersøkelser er ett viktig element

Detaljer

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017

9. NOVEMBER Studiestartundersøkelsen 2017 9. NOVEMBER 2017 Studiestartundersøkelsen 2017 Om undersøkelsen Undersøkelsen utføres årlig av Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon (SK), for å evaluere tiltak og studentenes opplevelse i forbindelse

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Universitetet på våren i slutten av oktober

Universitetet på våren i slutten av oktober STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Otago BY: Dunedin LAND: New Zealand UTVEKSLINGSPERIODE: juli november 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 1 uke, midt i semesteret

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter.

CONNECT 1.7. Funksjoner i Connect. Connect rommer en masse funksjoner som er nyttige i undervisningen. Her presenterer vi noen av våre favoritter. I det daglige bruker du gjerne PC/Mac, en smarttelefon og en ipad. Du skulle ønske du hadde tilgang til alle dine dokumenter uansett hvilken enhet du bruker. Tenk om du så kunne dele dette med de andre

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF

Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Pasienterfaringsundersøkelse, Avdeling Diagnostisk senter Helse Stavanger HF Rapport laget: 16.mar.2016 Undersøkelsesperiode: 26. jan.2016 10.mar.2016 Responsrate: 51 Spørsmål 1. Snakket legene til deg

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013

Trenergi. Trimspirert Hoppstemt Formnøyd. Trimspirert. Hoppstemt. Fabelaktiv Velfortrent. Avdeling Drøbak. Høsten 2013 Formnøyd Sportkvikkende Medlemsundersøkelse Trenergi Trimspirert Hoppstemt Formnøyd Fabelaktiv Velfortrent Formnøyd Sportkvikkende Trenergi Trimspirert Avdeling Drøbak Hoppstemt Formnøyd Høsten 2013 Fabelaktiv

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

Jeg valgte å flytte inn i South Hall siden det var tilgang til eget kjøkken og singelrom. Jeg delte hybel med tre andre studenter. South Hall er perfe

Jeg valgte å flytte inn i South Hall siden det var tilgang til eget kjøkken og singelrom. Jeg delte hybel med tre andre studenter. South Hall er perfe Ved Pacific Lutheran Univeristy studerte jeg fagene Health Psychology, Applied Sport Psychology og Nutrition. Dette er alle 300 level fag og derfor forventet jeg at nivået skulle være høyt og at dette

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014

«Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 «Jenter og teknologi» - Evaluering av fagligstøtte våren 2014 For å forhindre frafall er faglig støtte prosjektets viktigste tiltak. Høsten 2013 startet 118 jenter i første studieår på studieretningene

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Trivselsundersøkelsene 2012-13

Trivselsundersøkelsene 2012-13 Trivselsundersøkelsene 2012-13 FORELDREUNDERSØKELSEN Mail til foreldre 7/1-13 Til alle foreldre ved Steinerskolen i Stavanger! Minner om foreldreundersøkelsen som vi håper dere tar dere tid til å svare

Detaljer

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE.

REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. REFERAT FRÅ FORELDREMØTE I MYRSNIBÅ BARNEHAGE 14.10.15. INVOLVERING AV FORELDRE. SPØRSMÅLSARK: 8 grupper foreldre-personal på tverrs av avdelinger. Svar frå gruppene er skrevet med rødt. Egen gruppe med

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av tre badmintonsentre i Norge, med tilbud om toppidrett badminton Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer