Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07"

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr. 55/07 Kay Roger Fjellsøy, unntatt sak nr. 43/07 Ola Olasøn K. Giæver Sølvi Jensen Rolf Johansen Hans Karlsen Werner Kiil Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Stein Åge Midttun, unntatt sak nr. 53, 54 og 55. Stein Are Olsen Almar Livius Simonsen Reidar Lund Fred Skogeng Irene Sørensen Følgende medlemmer møtte ikke: Anette Holst Følgende varamedlemmer møtte: Merethe Dahl Larssen Liv Solberg Bente Rognli Følgende fra administrasjonen møtte: Administrasjonssjef Birger Hellan Økonomikons. Tom Jarle Isaksen Ass. Adm.sjef Hans-P. Myrland Fra Eldrerådet møtte Albrigt Albrigtsen. Etter saksbehandlingen behandlet kommunestyret forslag til uttalelse vedr. ny vegtrase. Til å underskrive protokollen ble Rolf Johansen og Werner Kiil valgt enst. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører

2 2 Hans Petter Myrland ass.adm.sjef PS 041/07 SØKNAD OM FRITAK SOM VARAREPRESENTANT TIL FORMANNSKAPET - OLA O.K.GIÆVER JR. Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Fremmes uten innstilling. Behandling i formannskapet den : Forslag fra Fred Skogeng: Søknaden imøtekommes. Fred Skogens forslag vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : Søknaden imøtekommes. Behandling i kommunestyret den : Formannskapets innstilling vedtatt, enst Vedtak i kommunestyret den : Søknaden imøtekommes. PS 042/07 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI VED OPPTAK AV LÅN I KOMMUNALBANKEN - LYNGENFJORD ASVO Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Omsøkte garanti for et lån stor kr. 6,0 mill innvilges. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst

3 3 Vedtak i formannskapet den : Omsøkte garanti for et lån stor kr. 6,0 mill innvilges. Behandling i kommunestyret den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i kommunestyret den : Omsøkte garanti for et lån stor kr. 6,0 mill innvilges. PS 043/07 OVERFØRING AV ANSVARET FOR VETERINÆRDEKNINGEN OG DEN KLINISKE VETERINÆRVAKTEN FRA STATEN TIL KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen og Storfjord kommune etablerer interkommunal Veterinærordning som skal sikre tilfredsstillende klinisk veterinærordning for husdyrbrukerne, under forutsetning av det statlige øremerkede tilskuddet dekker de faktiske kostnadene ved ordningen.. Lyngen kommune påtar seg administrasjonsansvaret for den interkommunale Veterinærordningen og mottar administrasjonstilskuddet. Lyngen kommune tar kontakt med Lyngen Veterinærsenter om videreføring av eksisterende avtale for Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : Lyngen og Storfjord kommune etablerer interkommunal Veterinærordning som skal sikre tilfredsstillende klinisk veterinærordning for husdyrbrukerne, under forutsetning av det statlige øremerkede tilskuddet dekker de faktiske kostnadene ved ordningen.. Lyngen kommune påtar seg administrasjonsansvaret for den interkommunale Veterinærordningen og mottar administrasjonstilskuddet. Lyngen kommune tar kontakt med Lyngen Veterinærsenter om videreføring av eksisterende avtale for 2008.

4 4 Behandling i kommunestyret den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i kommunestyret den : Lyngen og Storfjord kommune etablerer interkommunal Veterinærordning som skal sikre tilfredsstillende klinisk veterinærordning for husdyrbrukerne, under forutsetning av det statlige øremerkede tilskuddet dekker de faktiske kostnadene ved ordningen.. Lyngen kommune påtar seg administrasjonsansvaret for den interkommunale Veterinærordningen og mottar administrasjonstilskuddet. Lyngen kommune tar kontakt med Lyngen Veterinærsenter om videreføring av eksisterende avtale for PS 044/07 SELSKAPSAVTALE FOR KOMREV NORD IKS Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS pr og Behandling i kommunestyret den : Administrasjonssjefens innstilling valgt, enst Vedtak i kommunestyret den : Lyngen kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for KomRev NORD IKS pr og PS 045/07 OPPVEKSTSENTER OKSVIK SKOLE - NY BARNEHAGE Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Kommunestyret ber Levekårsutvalget utrede hvordan Lyngen kommune kan sikre framtidig full barnehagedekning inkl. forslag om ny(e) barnehage(er) til erstatning for dagens Solhov barnehage. Utredningen ses i sammenheng med det utførte arbeid om Oksvik oppvekstsenter. Levekårsutvalgets forslag fremmes slik at det kan behandles ved ny behandling av Økonomiplan i juni 2008.

5 5 Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra SP/AP v/asbjørn Rygh: 1. Ny barnehage på/i Lyngseidet region legges bort. 2. Ny barnehage legges til Oksvik i tilknytning av Nytt oppvekstsenter. 3. Modell: Nytt oppvekstsenter skal klargjøres/utredes innen mai Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra SP/AP v/asbjørn Rygh. Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med leders dobbeltstemme. Vedtak i levekårsutvalget den : Kommunestyret ber Levekårsutvalget utrede hvordan Lyngen kommune kan sikre framtidig full barnehagedekning inkl. forslag om ny(e) barnehage(er) til erstatning for dagens Solhov barnehage. Utredningen ses i sammenheng med det utførte arbeid om Oksvik oppvekstsenter. Levekårsutvalgets forslag fremmes slik at det kan behandles ved ny behandling av Økonomiplan i juni Behandling i personal og arbeidsgiverutvalget den : Forslag fra Anette Holst: Formannskapet går inn for å etablere oppvekstsenter i Oksvik med 1-4 trinn og 2 avd. barnehage. Annet Holsts forslag vedtatt mot 3 stemmer avgitt for levekårsutvalgets vedtak. Vedtak i personal og arbeidsgiverutvalget den : Formannskapet går inn for å etablere oppvekstsenter i Oksvik med 1-4 trinn og 2 avd. barnehage. Behandling i kommunestyret den : Forslag fra Tor Petter Christensen AP/SP: 1. En ny barnehage i Lyngseidet området legges til Oksvik i tilknytning til nytt oppvekstsenter. 2. Modell omkring nytt oppvekstsenter skal klargjøres/utredes innen mai 2008.

6 6 Levekårsutvalgets innstilling vedtatt med 10 mot 9 stemmer avgitt for Christensens forslag. Vedtak i kommunestyret den : Kommunestyret ber Levekårsutvalget utrede hvordan Lyngen kommune kan sikre framtidig full barnehagedekning inkl. forslag om ny(e) barnehage(er) til erstatning for dagens Solhov barnehage. Utredningen ses i sammenheng med det utførte arbeid om Oksvik oppvekstsenter. Levekårsutvalgets forslag fremmes slik at det kan behandles ved ny behandling av Økonomiplan i juni PS 046/07 LENANGEN OPPVEKSTSENTER Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1 Kommunestyret vedtar at Lenangen oppvekstsenter etableres fra 1. august 2008 ved en organisatorisk sammenslåing av Lenangen barne- og ungdomsskole, Sør- Lenangen barnehage og Rødtoppen barnehage. 2 Rektor ved Lenangen barne- og ungdomsskole blir oppvekstsenterets leder. 3 Administrasjonssjefen gis fullmakt til sammen med fagforeningene, berørte ledere og ansatte å gjennomføre en prosess hvor organisatoriske, personellmessige, administrative forhold og rutiner avklares. Sak om dette fremmes for Levekårsutvalget og Personal- og arbeidsgiverutvalget til endelig godkjenning innen utgangen av mai Behandling i levekårsutvalget den : Forslag fra H/KRF/FRP/KRL og KP v/irene Sørensen: 1. Administrasjonssjefen bes slå sammen administrasjon Sør-Lenangen barnehage og administrasjon Rødtoppen barnehage til en administrasjon. 2. Administrasjonssjefen bes utrede privat drift av barnehager i Lyngen innen Det ble først votert over pkt. 1 og 2 i administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling til pkt. 1 og 2 falt med leders dobbeltstemme. Det ble så votert over pkt. 3 i administrasjonssjefens innstilling. Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst.

7 Det ble så votert over forslaget fra H/KRF/FRP/KRL og KP v/irene Sørensen. 1. Forslaget vedtatt med leders dobbeltstemme. 2. Forslaget vedtatt med leders dobbeltstemme. 7 Vedtak i levekårsutvalget den : 1. Administrasjonssjefen bes slå sammen administrasjon Sør-Lenangen barnehage og administrasjon Rødtoppen barnehage til en administrasjon. 2. Administrasjonssjefen bes utrede privat drift av barnehager i Lyngen innen Administrasjonssjefen gis fullmakt til sammen med fagforeningene, berørte ledere og ansatte å gjennomføre en prosess hvor organisatoriske, personellmessige, administrative forhold og rutiner avklares. Sak om dette fremmes for Levekårsutvalget og Personal- og arbeidsgiverutvalget til endelig godkjenning innen utgangen av mai Behandling i personal og arbeidsgiverutvalget den : Forslag fra administrasjonssjefen: Innstillingen til Levekårsutvalget gjenopptas. Forslag fra Lene Simonsen: Det foretas ingen endring av den organisatoriske administreringen av barnehagene i Ytre Lyngen eller Lenangen barne- og ungdomsskole. Forslaget falt mot 6 stemmer, 2 stemte for forslaget. Deretter ble administrasjonssjefens innstilling satt opp mot levekårsutvalgets pkt. Administrasjonssjefens pkt. 1 vedtatt mot 3 stemmer avgitt for levekårsutvalgets vedtak pkt. 1. Administrasjonssjefens innstilling pkt. 2 vedtatt enst. Levekårsutvalgets pkt. 2 falt mot 5 stemmer Pkt 3 ble enst. vedtatt. Vedtak i personal og arbeidsgiverutvalget den : 1 Kommunestyret vedtar at Lenangen oppvekstsenter etableres fra 1. august 2008 ved en organisatorisk sammenslåing av Lenangen barne- og ungdomsskole, Sør- Lenangen barnehage og Rødtoppen barnehage. 2. Rektor ved Lenangen barne- og ungdomsskole blir oppvekstsenterets leder.

8 8 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til sammen med fagforeningene, berørte ledere og ansatte å gjennomføre en prosess hvor organisatoriske, personellmessige, administrative forhold og rutiner avklares. Sak om dette fremmes for Levekårsutvalget og Personal- og arbeidsgiverutvalget til endelig godkjenning innen utgangen av mai Behandling i kommunestyret den : Forslag fra Sølvi Jensen AP/SP: Som levkårsutvalgets innstilling pkt. 1. Punkt 2 i levekårsutvalgets innstilling utgår. Forslag fra Irene Sørensen: Som levekårsutvalgets innstilling pkt. 1 og 3. Nytt pkt. 2: Lyngen kommune åpner for drift av private barnehager. Levekårsutvalgets innstilling 1 og 3 vedtatt, enst Irene Sørensens forslag til nytt pkt 2 vedtatt med 10 mot 9 stemmer avgitt for Jensens forslag. Vedtak i kommunestyret den : 1. Administrasjonssjefen bes slå sammen administrasjon Sør-Lenangen barnehage og administrasjon Rødtoppen barnehage til en administrasjon. 2. Lyngen kommune åpner for drift av private barnehager. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til sammen med fagforeningene, berørte ledere og ansatte å gjennomføre en prosess hvor organisatoriske, personellmessige, administrative forhold og rutiner avklares. Sak om dette fremmes for Levekårsutvalget og Personal- og arbeidsgiverutvalget til endelig godkjenning innen utgangen av mai PS 047/07 VALG AV KONTROLLUTVALG Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Uten innstilling. Behandling i formannskapet den : Forslag fra Anette Holst: Rolf Magne Hansen, leder Forslag fra Rolf Johansen: Aud Iversen, medlem. Ola O.K.Giæver Jr. medlem

9 9 Begge forslagene vedtatt, enst. Vedtak i formannskapet den : Rolf Magne Hansen, leder Aud Iversen, medlem Ola O.K.Giæver Jr. medlem Behandling i kommunestyret den : Formannskapets innstilling vedtatt, enst Vedtak i kommunestyret den : Rolf Magne Hansen, leder Aud Iversen, medlem Ola O.K.Giæver Jr. medlem PS 048/07 SØRHEIM-UTVALGET - HØRINGSUTTALELSE FRA LYNGEN KOMMUNE Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Lyngen kommunestyre støtter forslaget til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende Sørheim-utvalgets rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst Vedtak i formannskapet den : Lyngen kommunestyre støtter forslaget til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende Sørheim-utvalgets rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene. Behandling i kommunestyret den : Formannskapets innstilling vedtatt, enst

10 10 Vedtak i kommunestyret den : Lyngen kommunestyre støtter forslaget til uttalelse fra Nord-Troms Regionråd vedrørende Sørheim-utvalgets rapport Forslag til forbedring av overføringssystemet for kommunene. PS 049/07 HANDLINGSPLAN FOR FOLKEHELSE I TROMS , OVERGANGSORDNING MED FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE FOR Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Administrasjonssjefen tilråder Lyngen kommune å søke om forlenget partnerskapsavtale for 2008, og legger til rette for oppfylling av følgende kriterier som stilles fra Fylkeskommunen: Folkehelsearbeidet skal ivaretas av alle kommunale enheter jfr. kommuneplanen, dette må følges opp og sikres ivaretatt. Oppstarta tiltak videreføres i 2008 og sikres god forankring slik at tiltakene kan ivaretas av de ulike fagenhetene både i barnehager, skole, helsesektor og ute på bygdene av befolkningen selv gjennom enkeltpersoner, lag og organisasjoner. Folkehelsearbeidet evalueres og plan for folkehelse skal samordnes med plan for idrett og friluftsliv. Kommunen vil legge inn i økonomiplanen for 2008 kr i tillegg til tilskudd. Kommunen vil opprettholde stillingen som folkehelsekoordinator i Den oppnevnte arbeidsgruppe for folkehelse med deltakere fra frivillig sektor opprettholdes med tillegg av helsesøster. Behandling i levekårsutvalget den : Magnhild Grønvoll orienterte om handlingsplanen. Administrasjonssjefen endret innstillingen i strekpunkt 4 til følgende: Det søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2008 kr ,- i tillegg til tilskudd. Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Administrasjonssjefens innstilling med endret strekpunkt ble vedtatt, enst. Vedtak i levekårsutvalget den : Administrasjonssjefen tilråder Lyngen kommune å søke om forlenget partnerskapsavtale for 2008, og legger til rette for oppfylling av følgende kriterier som stilles fra Fylkeskommunen: Folkehelsearbeidet skal ivaretas av alle kommunale enheter jfr. kommuneplanen, dette må følges opp og sikres ivaretatt.

11 11 Oppstarta tiltak videreføres i 2008 og sikres god forankring slik at tiltakene kan ivaretas av de ulike fagenhetene både i barnehager, skole, helsesektor og ute på bygdene av befolkningen selv gjennom enkeltpersoner, lag og organisasjoner. Folkehelsearbeidet evalueres og plan for folkehelse skal samordnes med plan for idrett og friluftsliv. Det søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2008 kr ,- i tillegg til tilskudd. Kommunen vil opprettholde stillingen som folkehelsekoordinator i Den oppnevnte arbeidsgruppe for folkehelse med deltakere fra frivillig sektor opprettholdes med tillegg av helsesøster. Behandling i kommunestyret den : Levekårsutvalgets innstilling vedtatt, enst Vedtak i kommunestyret den : Administrasjonssjefen tilråder Lyngen kommune å søke om forlenget partnerskapsavtale for 2008, og legger til rette for oppfylling av følgende kriterier som stilles fra Fylkeskommunen: Folkehelsearbeidet skal ivaretas av alle kommunale enheter jfr. kommuneplanen, dette må følges opp og sikres ivaretatt. Oppstarta tiltak videreføres i 2008 og sikres god forankring slik at tiltakene kan ivaretas av de ulike fagenhetene både i barnehager, skole, helsesektor og ute på bygdene av befolkningen selv gjennom enkeltpersoner, lag og organisasjoner. Folkehelsearbeidet evalueres og plan for folkehelse skal samordnes med plan for idrett og friluftsliv. Det søkes innarbeidet i økonomiplanen for 2008 kr ,- i tillegg til tilskudd. Kommunen vil opprettholde stillingen som folkehelsekoordinator i Den oppnevnte arbeidsgruppe for folkehelse med deltakere fra frivillig sektor opprettholdes med tillegg av helsesøster. PS 050/07 FORSLAG TIL SENIORPOLITISK PLAN Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Administrasjonssjefen opprettholder forslaget som ble vedtatt i møte Del II pkt Tilretteleggingstilskuddet økes fra kr ,- til kr ,-. 3. Del II pkt. 5.2 nytt punkt: Arbeidstakerne kan velge å ta ut stimuleringstilskudd som personlig godtgjøring, eller la midlene bli brukt til tilrettelegging på arbeidsplassen. Behandling i arbeidsmiljøutvalg den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst.

12 12 Vedtak i arbeidsmiljøutvalg den : 1. Administrasjonssjefen opprettholder forslaget som ble vedtatt i møte Del II pkt Tilretteleggingstilskuddet økes fra kr ,- til kr ,-. 3. Del II pkt. 5.2 nytt punkt: Arbeidstakerne kan velge å ta ut stimuleringstilskudd som personlig godtgjøring, eller la midlene bli brukt til tilrettelegging på arbeidsplassen. Behandling i personal og arbeidsgiverutvalget den : Forslag fra Anette Holst: Nytt pkt. 4: Administrasjonssjefen går i dialog med arbeidstakerorganisasjonene med tanke på å øke stimuleringstilskuddet. Det ble stemt over administrasjonssjefens innstilling og forslaget fra Anette Holst. Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt, enst. Forslaget fra Anette Holst ble vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak i personal og arbeidsgiverutvalget den : 1. Administrasjonssjefen opprettholder forslaget som ble vedtatt i møte Del II pkt Tilretteleggingstilskuddet økes fra kr ,- til kr ,-. 3. Del II pkt. 5.2 nytt punkt: Arbeidstakerne kan velge å ta ut stimuleringstilskudd som personlig godtgjøring, eller la midlene bli brukt til tilrettelegging på arbeidsplassen. 4. Administrasjonssjefen går i dialog med arbeidstakerorganisasjonene med tanke på å øke stimuleringstilskuddet. Behandling i kommunestyret den : Personal- og arbeidsgiverutvalgets innstilling vedtatt, enst. Vedtak i kommunestyret den : 1. Administrasjonssjefen opprettholder forslaget som ble vedtatt i møte Del II pkt Tilretteleggingstilskuddet økes fra kr ,- til kr ,-. 3. Del II pkt. 5.2 nytt punkt: Arbeidstakerne kan velge å ta ut stimuleringstilskudd som personlig godtgjøring, eller la midlene bli brukt til tilrettelegging på arbeidsplassen. 4. Administrasjonssjefen går i dialog med arbeidstakerorganisasjonene med tanke på å øke stimuleringstilskuddet. PS 051/07 INVESTERINGSBUDSJETT NY REVIDERING

13 13 Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner følgende budsjettendringer: PROSJEKT EGENKAPITALINNSKUDD KLP Budsjett- endring KJØP AV AKSJER OG ANDELER SALG AV TOMT OG GRUNN EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER ÅRØYBUKT VANNVERK - FORLENGELSE TIL ELVEJORD SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER HUSBANKLÅN INNLÅN SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER SUM BUDSJETTENDRINGER 0 2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å sørge for nødvendige budsjettendringer vedrørende prosjekt i hht. saksutredningen. Behandling i formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst.

14 14 Vedtak i formannskapet den : 1. Kommunestyret godkjenner følgende budsjettendringer: PROSJEKT EGENKAPITALINNSKUDD KLP Budsjett- endring KJØP AV AKSJER OG ANDELER SALG AV TOMT OG GRUNN EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER ÅRØYBUKT VANNVERK - FORLENGELSE TIL ELVEJORD SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER HUSBANKLÅN INNLÅN SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER SUM BUDSJETTENDRINGER 0 2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å sørge for nødvendige budsjettendringer vedrørende prosjekt i hht. saksutredningen. Behandling i kommunestyret den : Formannskapets innstilling vedtatt, enst Vedtak i kommunestyret den : 1. Kommunestyret godkjenner følgende budsjettendringer: Budsjett- PROSJEKT endring EGENKAPITALINNSKUDD KLP KJØP AV AKSJER OG ANDELER SALG AV TOMT OG GRUNN EIDEBAKKEN KIRKEGÅRD SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER ÅRØYBUKT VANNVERK - FORLENGELSE TIL ELVEJORD SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER HUSBANKLÅN INNLÅN SALG AV TOMT OG GRUNN SALG AV AKSJER OG ANDELER SUM BUDSJETTENDRINGER 0

15 2. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å sørge for nødvendige budsjettendringer vedrørende prosjekt i hht. saksutredningen. 15 PS 052/07 ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR LYNGEN KOMMUNE Administrasjonssjefens innstilling til vedtak: Vedtak i Lyngen kommunestyre: 1. Drift 1.1 Eiendomsskattesatsen for 2008 utskrives med 4 (fire) promille. Økonomiplanen forutsetter en eiendomsskattesats på 6 (seks) promille fom Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende netto budsjettrammer: Budsj. Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) RAMME 1 - Politikk, adm. tj., næring RAMME 2 - Oppvekst og kultur RAMME 3 - Helse, sosial og omsorg RAMME 4 - Teknisk drift RAMME 8 - Skatter, rammetilskudd, mv RAMME 9 - Finans og årsoppgjør Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsetning til lønnsreserve fra ramme 8 til ramme 1-4 i hht. sentrale og lokale lønnsoppgjør. 1.5 Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til pensjonspremie fra ramme 8 til ramme Viderefordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til administrasjonssjefen. 1.7 Tiltak for å få balanse mellom inntekter og utgifter vedtas i hht. saksutredningens pkt Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas slik: Renovasjonsgebyr for 2008 godkjennes i hht. vedtak i styret i Avfallsservice AS Gebyrregulativet endres slik fom : Kart A4 100,- Kart A3 150,- Kopi A4 farge 10,-

16 16 Kopi A4 sort/hvit 5,- Kopi A3 farge 15,- Kopi A3 sort/hvit 10,- *) Gebyrene er eksklusiv mva. og gjelder pr. kopi Kommunestyret vedtar som prinsipp at vann- og avløpsgebyrene økes fom Endelig gebyrfastsettelse skjer gjennom kommunestyrets vedtak om endring av forskriftene Feiergebyret økes til kr mva. fom Husleiesatsene i kommunale boliger og leiligheter, trygghetsalarm, salg av mat, matombringing forslås økt i hht. konsumprisindeksen Godtgjørelsen for ordfører settes til kr i Godtgjørelsen til varaordfører settes til 20 % av ordførergodtgjørelsen, dvs. kr i Investeringer 2.1 Kommunestyret vedtar følgende investeringer: (Tall i kr) Budsj. Økonomiplan NR. PROSJEKT EGENKAPITALINNSKUDD KLP IKT-INVESTERINGER FIBERNETT YTRE LYNGEN DAGSENTER SOLHOV LASTEBIL TEKNISK DRIFT SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG Kommunestyret vedtar bygging av dagsenter ved Solhov bo- og aktivitetssenter slik at forprosjektet kan finansieres med låneopptak. Endelig kostnadsramme forelegges kommunestyret for godkjenning I tillegg godkjennes avdrag på innlån og mottatte avdrag på startlån innarbeidet i investeringsbudsjettet for de ulike år i hht. godkjente låneopptak av kommunestyret. 2.2 Investeringene vedtas finansiert slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) SALG AV TOMT OG GRUNN

17 BRUK AV LÅNEMIDLER SUM FINANSIERING Detaljert låneopptak godkjennes slik: Budsj. Økonomiplan (Tall i kr) IKT-INVESTERINGER FIBERNETT YTRE LYNGEN DAGSENTER SOLHOV LASTEBIL TEKNISK DRIFT SØR-LENANGEN BARNEHAGE - VENTILASJON LYNGSDALEN SKOLE - OPPVEKSTSENTER LENANGEN SKOLE - OPPGRADERING NOTUS TURNUSPROGRAM VEILYS - UTSKIFTING AV ARMATURER PRESTSOMMARSETET - VAV-ANLEGG SUM LÅNEOPPTAK Kommunestyret forutsetter at låneopptak ikke gjøres før det er likviditetsmessig påkrevet Låneopptak til vann- og avløpsanlegg (selvkostområdet) gjøres særskilt Administrasjonssjefen gis fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt for lånene og godkjenne nedbetalingsvilkår innenfor planlagt avdragstid. 3. Annet Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuell tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 17 Behandling i driftsutvalget den : Driftsutvalget behandlet driftsbudsjettet først. Driftsbudsjettet Ingen endringsforslag ble fremmet. Utvalget stilte følgende spørsmål: Ansvar 4410 Tjeneste 1201: Kan ,- være riktig? Tjeneste 1301: Kan ,- være riktig? Tjeneste 2616: Kan ,- være riktig? Driftsutvalget tok så investeringsbudsjettet opp til behandling.

18 18 Investeringsbudsjettet Forslag fra Stein Åge Midttun: Kjøp av lastebil utsettes til Forslag fra Stein Åge Midttun: Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak. Forslag fra Stein Åge Midttun: Fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til Forslag fra Stein Åge Midttun: Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Det ble deretter votert over forslagene fra Stein Åge Midttun og adm.sjefens innstilling Forslaget fra Stein Åge Midttun om at kjøp av lastebil utsettes til 2009 ble vedtatt mot 1 stemme avgitt for adm.sjefens forslag. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til 2009 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra Stein Åge Midttun om at Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr ,- ble enstemmig vedtatt. Vedtak i driftsutvalget den : Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak med følgende endringer: - Kjøp av lastebil utsettes til Notus turnusprogram legges over i uprioriterte tiltak. - Fibernett ytre Lyngen på 1 mill. kr. utsettes til Nord-Lenangen kirkegård føres opp i investeringsbudsjettet for 2008 med kr ,-. Behandling i levekårsutvalget den : Levekårsutvalget tok først driftsbudsjettet opp til behandling. Forslag fra Reidar Lund: Pkt Eiendomsskatten for 2008 utskrives med 2 promille. Forslag fra Asbjørn Rygh:

19 Pkt. 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7 ses i sammenheng når delegasjonsreglementet tas opp til politisk behandling. Forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL: Godtgjørelsen til ordfører og varaordfører for 2008 settes som godtgjørelsen i Det ble så votert punktvis over administrasjonssjefens innstilling til vedtak og de innkomne forslag til endringer. Pkt. 1.1 Det ble votert over forslaget fra Reidar Lund og administrasjonssjefens innstilling. Forslaget fra Reidar Lund vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for administrasjonssjefens innstilling. Pkt. 1.2 Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst. Pkt. 1.3 Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst. Pkt. 1.4, 1.5, 1.6 og 1,7: Det ble votert over forslaget fra Asbjørn Rygh og administrasjonssjefens innstilling. Forslaget fra Asbjørn Rygh vedtatt med 6 stemmer, 1 stemte for administrasjonssjefens innstilling. Pkt. 1.8, og 1.8.2: Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst. Pkt og 1.8.4: Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst. Pkt : Administrasjonssjefens innstilling vedtatt, enst. Pkt og 1.8.7: Det ble votert over forslaget fra KRF, KP, FRP, H og KRL og administrasjonssjefens innstilling. Forslaget fra KRF, KP, FRP, H og KRL ble vedtatt med 4 stemmer, 3 stemte for administrasjonssjefens innstilling. Levekårsutvalget behandlet så investeringsbudsjettet. Investeringsbudsjettet

20 Forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund: Pkt. 2.1: Følgende investeringsprosjekt endres slik: Lastebil teknisk drift: kr ,- til vedlikehold Veilys skifte av armaturer: ,- over 2 år Lenangen skole oppgradering: ,- Sør-Lenangen barnehage ventilasjon: ,- IKT-investeringer : kr ,- over 2 år Fibernett ytre Lyngen: ,- over 2 år Notus turnusprogram: 0,- (utgår) Kirkegård Nord-Lenangen føres opp i investeringsbudsjettet med kr ,-. Forslag fra AP/SP v/asbjørn Rygh: Følgende investeringsprosjekt endres: Veilys skifte av armaturer: kr ,- over 2 år Fibernett ytre Lyngen: ,- over 2 år Notus turnusprogram: 0,- (utgår) Flytting av ungdomsklubben tas inn i investeringsbudsjettet med kr ,-. Det ble først stemt over forslaget fra KRF, KP, FRP, KRL og H v/reidar Lund og administrasjonssjefens innstilling ang. Prosjekt lastebil teknisk drift. 20 Forslaget fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund om at Prosjekt lastebil teknisk drift endres til kr ,- til vedlikehold ble vedtatt med 4 stemmer, 3 stemte for administrasjonssjefens innstilling. Det ble så stemt over likelydende forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund og AP/SP v/asbjørn Rygh samt administrasjonssjefens innstilling ang. Prosjekt veilys skifte av armaturer. Likelydende forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund og AP/SP v/asbjørn Rygh om at Prosjekt veilys skifte av armaturer endres til kr ,- over 2 år ble vedtatt, enst. Det ble stemt over likelydende forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund og AP/SP v/asbjørn Rygh samt administrasjonssjefens innstilling ang. Prosjekt fibernett ytre Lyngen. Likelydende forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund og AP/SP v/asbjørn Rygh om at Prosjekt fibernett ytre Lyngen endres til kr ,- over 2 år ble vedtatt, enst. Det ble stemt over likelydende forslag fra KRF, KP, FRP, H og KRL v/reidar Lund og AP/SP v/asbjørn Rygh samt administrasjonssjefens forslag ang. prosjekt Notus turnusprogram.

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Ulf Syversen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.06.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Møterommet på Lyngstunet

Møterommet på Lyngstunet Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 Møterommet på Lyngstunet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem Høyre/Kristelig Folkeparti Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.12.09. Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Leder

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2014-2017, årsbudsjett 2014 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2013/1569-47 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 13.11.2013 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 77/13 Lyngen formannskap 20.11.2013 9/13 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus. Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtedato: 11.12.2013 Møtetidspunkt: Kl.

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll

Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 Møteprotokoll Kåfjord Kommunestyre Møterom, Kåfj orddalen grendehus/skattvoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Bjørn Inge Mo Jani Albrigtsen Lisa

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer