Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst Medlem LYAP Sølvi Jensen Medlem LYAP Lars Tore Larssen Medlem LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Tor Petter Christensen Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Karl Arvid Brose Medlem LYSP Rolf Johansen inhabil i sak 10/11 Medlem LYKRF Reidar Lund Medlem LYKRF Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Stein Åge Midttun Medlem LYFRP Almar Simonsen Medlem LYKRL Irene Sørensen Medlem LYKP Lene Granli Medlem LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Ola Olasøn Giæver MEDL LYFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Kristian Berg Ola Olasøn Giæver LYFRP Bente Rognli Werner Kiil LYAP Tor-Vilhelm Eriksen Fritz Lund LYFRP Merknader Innkalling og saksliste godkjent med to tilleggssaker: - Reguleringsplan for Långgård, gnr/bnr 75/5 sluttbehandling. - Reguleringsplan Seljevika - sluttbehandling Ordfører besvarte interpellasjon dat fra Lyngen AP. Etter forslag fra Anette Holst ble Stein Are Olsen og Lene Granli enstemmig valgt til å skrive

2 under protokollen. Det ble på slutten av møtet avholdt spørrestime. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Leif Egil Lintho Rådmann Inger-Helene Isaksen Utvalgssekretær Eldrerådet var representert v/albrigt Albrigtsen. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/11 Stigen Vertshus - ny behandling 2010/5764 PS 2/11 PS 3/11 PS 4/11 Fylkesmannens lovlighetskontroll av årsbudsjett regulering av investeringsbudsjett 2011 Kommunal garanti Berglund Gårdsbarnehage SUS Deltakelse i INTERPOLAR AS (Lyngenfjord utvikling SUS) 2010/ / /5584 PS 5/11 Lenangshallen - oppfølging av forstudien 2010/197 PS 6/11 Eierskapskontroll i Avfallservice AS 2010/468 PS 7/11 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Svensby 2010/5719

3 PS 8/11 Tursenter Frank Fyhn - søknad om fritak som medlem av levekårsutvalget 2010/6033 PS 9/11 Regulering Seljevika - sluttbehandling 2010/3581 PS 10/11 Reguleringsplan Langgård, gnr/bnr. 75/5 - sluttbehandling 2009/6457 PS 1/11 Stigen Vertshus - ny behandling Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/sølvi Jensen: Søknaden fra Solled/Øvergård imøtekommes. Det ble votert over formannskapets innstilling til vedtak og forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/sølvi Jensen. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt med 10 mot 9 stemmer. 1. Lyngen kommune imøtekommer ikke søknaden fra Stigen Vertshus v/bjørn Øvergård dat Dersom Sollid/Øvergård ikke forlenger leieavtalen, foretas det takst av bygget. Bygget lyses ut for salg/utleie. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Rådmannen fremmet flg nye innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommune imøtekommer ikke søknaden fra Stigen Vertshus v/bjørn Øvergård dat Dersom Sollid/Øvergård ikke forlenger leieavtalen, foretas det takst av bygget. Bygget lyses ut for salg/utleie. Forslag fra Ap v/werner Kiil: Lyngen kommune overdrar leieavtalen inngått mellom Sollid/Øvergård til ny leietakere. Forslag fra Werner Kiil: Saken utsettes med bakgrunn i manglende saksopplysninger med manglende leieavtale, økonomiske beregninger og rådmannens henvisning til forrige møte i formannskapet uten skriftlig redegjørelse. Saken bør forelegges næringsutvalget.

4 Det ble først votert over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget fra Werner Kiil falt med 4 mot 2 stemmer. Det ble deretter votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Werner Kiil. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 4 stemmer. 2 stemte for forslaget fra Werner Kiil. Lyngen Ap v/werner Kiil og Lyngen SP v/kay Roger Fjellsøy fremmet deretter en mindretallsanke og grunngir den med flg: Begrunnelsen er at vi mener at saken har mangelfull dokumentasjon mht de inngåtte leieavtalene/oppsjonskjøp. Videre vises det til Werner Kiils utsettelsesforslag. PS 2/11 Fylkesmannens lovlighetskontroll av årsbudsjett regulering av investeringsbudsjett 2011 Formannskapet behandling i møte referert. Forslag fra Fred Skogeng: I tillegg til punkt 3:.for å prøve å realisere prosjektet med andre finansieringsløsninger. Forslag fra Krf v/reidar Lund: Det arbeides videre med å realisere arbeide av infrastrukturtiltak som må strykes denne gang av økonomibudsjettet. Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst: Opptar samme forslag som i formannskapet: Prosjekt Felles økonomisystem Nord-Troms tas ut av investeringsbudsjettet. Det ble først votert over forslaget fra Lyngen AP og Lyngen Sp v/anette Holst. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst. Vedtatt mot 1 stemme. Det ble deretter votert over forslaget fra Fred Skogeng. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Fred Skogeng. Enst

5 Det ble votert over forslaget fra Reidar Lund. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Reidar Lund. Enst. Det ble tilslutt votert over rådmannens innstilling til vedtak. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 1. Lyngen kommunestyre tar Fylkesmannens merknader til lovlighetskontroll av årsbudsjett/økonomiplan til etteretning. 2. Investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik: Vedtatt Budsjett- Justert budsjett endring budsjett FELLES ØKONOMISYSTEM NORD-TROMS Sum utgifter SALG AV TOMT OG GRUNN Disposisjonsfond Sum inntekter NORD-TROMS DATASENTER OPPGRADERING Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter KAI NORD-LENANGEN Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter FLYTEBRYGGE LYNGSEIDET Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER Egenkapital investeringer Sum inntekter MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter Vedtak i f-sak 7/11 Utbedring av Sandneset industrikai i Nord-Lenangen oppheves for å prøve å realisere prosjektet med andre finansieringsløsninger. 4. Prosjekt Felles økonomisystem Nord-Troms tas ut av investeringsbudsjettet.

6 5. Det arbeides videre med å realisere arbeide av infrastrukturtiltak som må strykes denne gang av økonomibudsjettet. Budsjettdekning: Se rådmannens innstilling og kommunestyrets vedtak. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst: Prosjekt Felles økonomisystem Nord-Troms tas ut av investeringsbudsjettet. Det ble først votert over forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst. Vedtatt mot 1 stemme. Det ble deretter votert over rådmannens innstilling. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling. Enst. 4. Lyngen kommunestyre tar Fylkesmannens merknader til lovlighetskontroll av årsbudsjett/økonomiplan til etteretning. 5. Investeringsbudsjettet for 2011 justeres slik: Vedtatt Budsjett- Justert budsjett endring budsjett FELLES ØKONOMISYSTEM NORD-TROMS Sum utgifter SALG AV TOMT OG GRUNN Disposisjonsfond Sum inntekter NORD-TROMS DATASENTER OPPGRADERING Sum utgifter BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter KAI NORD-LENANGEN Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter FLYTEBRYGGE LYNGSEIDET

7 Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER Egenkapital investeringer Sum inntekter MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV LÅNEMIDLER Sum inntekter Vedtak i f-sak 7/11 Utbedring av Sandneset industrikai i Nord-Lenangen oppheves. 7. Prosjekt Felles økonomisystem Nord-Troms tas ut av investeringsbudsjettet. Budsjettdekning: Se rådmannens innstilling og kommunestyrets vedtak. PS 3/11 Kommunal garanti Berglund Gårdsbarnehage SUS Formannskapets behandling i møte referert. Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/sølvi Jensen: Pkt 1 i rådmannens innstilling styrkes. Nytt pkt 3: Barnehageeier må sørge for at de ansatte garanteres tariffavtale og pensjonsavtale på lik linje med kommunalt ansatte. Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/sølvi Jensen. Lyngen kommunestyrestyre tiltrer forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/sølvi Jensen. Vedtatt med 10 stemmer. 9 stemte for rådmannens innstilling til vedtak. Lyngen kommune vedtar å gi driftstilskudd til Berglund Gårdsbarnehage SUS i hht. barnehagelovens 14 annet ledd med tilhørende forskrift. Beløpet fastsettes i egen sak. For senere år fastsettes driftstilskuddet i forbindelse med behandling av årsbudsjett/økonomiplan. Barnehageeier må sørge for at de ansatte garanteres tariffavtale og pensjonsavtale på lik linje med kommunalt ansatte.

8 Budsjettdekning: For 2011 er det budsjettert med kr til dekning av driftstilskudd på ansvar Hvis beløpet går ut over dette gis rådmann fullmakt til å foreta en intern overføring enten fra redusert kommunalt barnehagetilbud eller fra disposisjonsfond. Fra 2012 budsjetteres det med årlig driftstilskudd i hht. vedtaket. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Lyngen SP og Lyngen AP v/ Anette Holst: Punkt 1 strykes. Det ble votert alternativt over rådmannens innstilling og forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte for forslaget fra Lyngen SP og Lyngen AP v/anette Holst. 1. Lyngen kommune vedtar å stille kausjon som sikkerhet overfor Den Norske Stats Husbank vedrørende lån til Berglund Gårdsbarnehage SUS for et beløp inntil kr ,-, gjentatt med bokstaver: tremillionerkroner. Garanti gis på følgende vilkår: a) Garanti gis som simpel kausjon og varer i inntil 30 år fra utbetaling av lånet. b) Eierne kan ikke ta ut utbytte fra selskapet i garantiperioden. Selskapet skal årlig innen 1. mai levere revisorgodkjent regnskap til Lyngen kommune slik at dette kan kontrolleres. c) Garanti krever Fylkesmannens godkjenning. 2. Lyngen kommune vedtar å gi driftstilskudd til Berglund Gårdsbarnehage SUS i hht. barnehagelovens 14 annet ledd med tilhørende forskrift. Beløpet fastsettes i egen sak. For senere år fastsettes driftstilskuddet i forbindelse med behandling av årsbudsjett/økonomiplan. Budsjettdekning: For 2011 er det budsjettert med kr til dekning av driftstilskudd på ansvar Hvis beløpet går ut over dette gis rådmann fullmakt til å foreta en intern overføring enten fra redusert kommunalt barnehagetilbud eller fra disposisjonsfond. Fra 2012 budsjetteres det med årlig driftstilskudd i hht. vedtaket. PS 4/11 Deltakelse i INTERPOLAR AS (Lyngenfjord utvikling SUS)

9 Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Lyngen kommunestyre bevilger kr til aksjekapital i INTERPOLAR AS. Dekning: Disposisjonsfond med overføring til investeringsbudsjettet. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Det vises til tidligere behandling av saken i F-sak 108/10 og F-sak 110/10, der det ble fattet flg vedtak: Lyngen formannskap stiller seg positiv til etablering og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og innvilger kr til oppstart av selskapet. Dekning: Disposisjonsfondet. Videre vises det til F-sak 123/10 og til orientering i formannskapet Lyngen formannskap går enstemmig inn for å bevilge kr til INTERPOLAR AS. Rådmann/ordfører gis fullmakt til å utforme vedtaket. Lyngen formannskap bevilger kr til aksjekapital i INTERPOLAR AS. Dekning: Disposisjonsfond med overføring til investeringsbudsjettet. PS 5/11 Lenangshallen - oppfølging av forstudien Formannskapet behandling i møte referert. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 1. Det arbeides videre med et forprosjekt for Lenangshallen. 2. Forprosjektets kostnader søkes innarbeidet ved rullering av Økonomiplanen Saksprotokoll i Lyngen formannskap

10 Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 3. Det arbeides videre med et forprosjekt for Lenangshallen. 4. Forprosjektets kostnader søkes innarbeidet ved rullering av Økonomiplanen PS 6/11 Eierskapskontroll i Avfallservice AS Lyngen kommunestyre tiltrer kontrollutvalgets innstilling til vedtak. Enst 1. Lyngen kommune utarbeider snarest en eierskapsstrategi for selskapet Avfallsservice AS. Selskapsstrategien bør avklare kommunens formål med og strategier for utøvelse av eierskapet i selskapet. 2. Kommunestyret ber kontrollutvalget prioritere forvaltningsrevisjon i selskapet der det primære er bekreftelse av selvkostberegningen, men bør også ta for seg kostnadseffektivitet. En forvaltningsrevisjon bør, så langt som mulig, gjennomføres av eierkommunene i fellesskap. Derved spres kostnadene på flere. 3. Kommunestyret vil anmode om at selskapets revisor for ettertiden årlig bekrefte at selvkostberegningen er i henhold til regelverket. Beregningene med revisors bekreftelse skal vedlegges årsregnskapet med henvisning til egen note. 4. Kommunestyret utarbeider og vedtar en eierstrategi for de øvrige selskapene kommunen er eier av eller medeier i. Kommunens eierskapsportefølje tilsier imidlertid ikke at det er hensiktsmessig eller nødvendig å ha en eierstrategi for alle selskaper. PS 7/11 Søknad om salgsbevilling for alkohol - Svensby Tursenter Rådmannens innstilling Søknaden om salgsbevilling for alkohol avslås.

11 Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Søknaden om salgsbevilling for alkohol avslås. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. Søknaden om salgsbevilling for alkohol avslås. PS 8/11 Frank Fyhn - søknad om fritak som medlem av levekårsutvalget Forslag fra Kay Roger Fjellsøy: Søknaden avslås. Forslag fra Lene Granli: Søknaden imøtekommes ikke med begrunnelse at det er planlagt 3 møter før ferien og fra høsten er det valg. Forslag fra Irene Sørensen: Som rådmannens innstilling og at Stein Åge Midttun velges som nytt medlem av levekårsutvalget. Det ble først votert om det skal innvilges fritak eller ikke. Søknaden imøtekommes ikke med begrunnelse at det er planlagt 3 møter før ferien og fra høsten er det valg. Vedtatt med 18 mot 1 stemme. Søknaden imøtekommes ikke med begrunnelse at det er planlagt 3 møter før ferien og fra høsten er det valg.

12 PS 9/11 Regulering Seljevika - sluttbehandling Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst Kommunestyret godkjenner reguleringskart og reguleringsbestemmelser for utleie- og hytteområde på eiendommen 95/6 og 95/12, Seljevika. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Formannskapet godkjenner reguleringskart og reguleringsbestemmelser for utleie- og hytteområde på eiendommen 95/6 og 95/12, Seljevika. PS 10/11 Reguleringsplan Langgård, gnr/bnr. 75/5 - sluttbehandling Rolf Johansen erklærte seg inhabil. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Vedtatt mot 2 stemmer. Kommunestyre godkjenner reguleringskart og reguleringsbestemmelser for Langgård, del av eiendommen 75/5, Lyngen kommune.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Dato: Mandag 31.01.2011 Tidspunkt: Kl. 18.00 21.00 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Per Ivar Bekk

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15

FLESBERG KOMMUNE HOVEDUTSKRIFT. Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.12.2014 Tidspunkt: kl. 17:00 20:15 HOVEDUTSKRIFT Følgende medlemmer møtte: Thomas Fosen Jon Olav Berget Wenche Låg Breivik Brynjulf

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.11.2003 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Basso Inger Anne Dokken Tore Fosse Roger Hansen Idar Jensen Kari

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer