Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Medlem LYAP Sølvi Jensen Leder LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem/Setteordfører LYAP Reidar Lund Medlem LYKRF Rolf Magne Hansen perm kl 12:15 Medlem LYAP Bente Rognli Medlem LYAP Lene Simonsen Granli Medlem LYFRP Johnny Arne Hansen Medlem LYAP Dan Håvard Johnsen Medlem LYFRP Line van Gemert inhabil i sak 19/13 Medlem LYHØ Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Line Pernille Eidet Medlem LYAP Hans Karlsen Medlem LYFRP Karl Arvid Brose Varaordfører LYSP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Fred Skogeng Medlem LYHØ Peggy Halvorsen Medlem LYKRF Karl Halfdan Botngaard Medlem LYKRL Linda Møller Medlem LYHØ Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Almar Simonsen Karl Halfdan Botngaard LYKRL Jan Erik Pettersen perm kl 12:40 Hans Karlsen LYFRP Jørn Willy Hansen Line Pernille Eidet LYAP Lill Tove Bergmo Karl Arvid Brose LYSP Ole Anton Teigen Kay Roger Fjellsøy LYSP Peter Bruvold Peggy Halvorsen LYKRF Laila Anita Westby Linda Møller LYHØ Ungdomsrådet møtte ved Tom Iver Johansen.

2 Merknader Innkalling og saksliste godkjent. Stein Are Olsen ble valgt til setteordfører. Werner Kiil og Ole Anton Teigen valgt til å skrive under protokollen. Kulturskolen startet møtet med kulturelle innslag. Bedriftshelsetjenesten orienterte om sin virksomhet. Det ble åpnet for spørretime på slutten av møtet. Dan Håvard Johnsen, Johnny Hansen og Lill Tove Bergmo ble valgt til å utforme en uttalelse på vegne av kommunestyre vedr kutt i fergetilbudet over Ullsfjorden og Lyngenfjorden. Ordfører gis fullmakt til å godkjenne uttalelsen. Uttalelsen sendes kommunestyres medlemmer til orientering. Videre sendes uttalelsen til ordførerne i Nord-Troms. Fra administrasjonen møtte: Navn Leif Egil Lintho Inger-Helene B. Isaksen Svein Eriksen Stilling Rådmann Utvalgssekretær Næringssjef Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Ole Anton Teigen Werner Kiil Sølvi Jensen ordfører Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Saksliste

3 Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 19/13 Søknad om kommunal garanti - Lyngsalpan Vekst 2013/470 PS 20/13 Tineaggregat - investering teknisk drift 2013/1200 PS 21/13 Påkostning varmepumpe Lyngstunet 2013/393 PS 22/13 Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien PS 23/13 PS 24/13 Delegering av myndighet til rådmannen i hht. plan- og bygningsloven - små endringer i reguleringsplaner Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark - Persontransport til Vartohytta 2012/ / /4947 PS 25/13 Årsmelding Råd for folkehelse /102 Nord-Troms Bedriftshelsetjenesten vil ved møtets begynnelse orientere om sin virksomhet (ca ½ t). PS 19/13 Søknad om kommunal garanti - Lyngsalpan Vekst Line van Gemert erklærte seg inhabil. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 1. Lyngen kommune stiller simpel kausjon for lån på inntil kr til Lyngsalpan Vekst vedrørende oppgjør av pantelån. Garantien gjelder i inntil 7 år. 2. Kapitalkostnader dekkes av Lyngsalpan Vekst. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Line van Gemert erklærte seg inhabil. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

4 1. Lyngen kommune stiller simpel kausjon for lån på inntil kr til Lyngsalpan Vekst vedrørende oppgjør av pantelån. Garantien gjelder i inntil 7 år. 2. Kapitalkostnader dekkes av Lyngsalpan Vekst. PS 20/13 Tineaggregat - investering teknisk drift Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 1. Lyngen kommune går til innkjøp av nytt tineaggregat til kr eks. mva til teknisk drift. 2. Investeringen dekkes av disposisjonsfond. 3. Årsbudsjett justeres tilsvarende investeringskostnadene. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 4. Lyngen kommune går til innkjøp av nytt tineaggregat til kr eks. mva til teknisk drift. 5. Investeringen dekkes av disposisjonsfond. 6. Årsbudsjett justeres tilsvarende investeringskostnadene. PS 21/13 Påkostning varmepumpe Lyngstunet

5 Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 7. Lyngen kommune går til innkjøp/reparasjon av ny varmepumpe til kr eks. mva til Lyngstunet helse- og omsorgssenter. 8. Investeringen dekkes av disposisjonsfond. 9. Årsbudsjett justeres tilsvarende investeringskostnadene. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Line van Gemert: Saken utsettes. Line van Gemert trakk sitt utsettelsesforslag. Rådmannen endret sin innstilling i pkt. 1 slik: Lyngen kommune går til innkjøp/reparasjon av ny varmepumpe. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 10. Lyngen kommune går til innkjøp/reparasjon av ny varmepumpe til kr eks. mva til Lyngstunet helse- og omsorgssenter. 11. Investeringen dekkes av disposisjonsfond. 12. Årsbudsjett justeres tilsvarende investeringskostnadene. PS 22/13 Riving av gamle kommunehuset i Kjosveien Undertegnet bekreftelse dat 17/4-13 med Ola OK Giæver referert. Forslag fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/bente Rognli:

6 Det vedtas riving av Kjosveien med økonomisk kostnad innenfor rammen av Kostnaden søkes innarbeidet i økonomiplan for Riving skal være iverksatt innen 18 måneder fra vedtak i kommunestyre. Forslag fra Lyngen Høyre, Lyngen Fremskrittsparti og Lyngen Kristelig Folkeparti v/line van Gemert: Det gamle kommunehuset legges ut for åpent salg til høystbydene snarest med den risiko det medfører for kjøper. Frist avslutning budrunde 1.juni Det stilles krav til kjøper, om dokumentasjon på kapital til totalrenovering. Det forutsettes at bygget renoveres til forskjønnelse i nærmiljøet, som er i tråd med den omliggende eldre trehusbebyggelsen. Arbeidet skal igangsettes innen 18 måneder etter vedtak i kommunestyret, i motsatt fall pålegges kjøper riving av bygg, med de kostnader dette medfører. Riving igangsettes etter avslutning av budrunden dersom ingen interessenter melder seg. Det ble først votert over rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling falt enstemmig. Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/bente Rognli og forslaget fra Lyngen Høyre, Lyngen Fremskrittsparti og Lyngen Kristelig Folkeparti v/line van Gemert. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Lyngen AP, Lyngen SP og Kretslista v/bente Rognli. Vedtatt med 13 stemmer. 5 stemte for forslaget fra Lyngen Høyre, Lyngen Fremskrittsparti og Lyngen Kristelig Folkeparti v/line van Gemert. Det vedtas riving av Kjosveien med økonomisk kostnad innenfor rammen av Kostnaden søkes innarbeidet i økonomiplan for Riving skal være iverksatt innen 18 måneder fra vedtak i kommunestyre. PS 23/13 Delegering av myndighet til rådmannen i hht. plan- og bygningsloven - små endringer i reguleringsplaner Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst

7 I hht. plan- og bygningsloven 12-14, 2. ledd og i medhold av kommuneloven 23 nr. 4 gis rådmannen fullmakt til å avgjøre små endringer i godkjente reguleringsplaner. Kommunens arbeids- og delegeringsreglement kap. 2 oppdateres i hht. vedtaket. PS 24/13 Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark Persontransport til Vartohytta Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst I medhold av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 6 og Naturmangfoldloven 8-12 gir Lyngen kommune Lyngen røde kors hjelpekorps tillatelse til å bruke snøscooter til transport av eldre og syke til Vartohytta for sosialt samvær. Kjøretrase er vist på kartet. Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark og til angitt formål. Tillatelsen gjelder to dager fram til og med 4. mai Det kan nyttes inntil 6 scootere med slede. Dato skal føres i tabellen før transporten finner sted. Dag 1 2 Dato For alle dispensasjoner gjelder følgende: Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.

8 Fører skal ha med og framvise på forlangende original dispensasjon med kartfestet rute (dette brev), førerkort og vognkort. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977 nr Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. PS 25/13 Årsmelding Råd for folkehelse 2012 Lyngen kommunestyre tiltrer innstilling til vedtak. Enst Årsmeldingen for Råd for folkehelse 2012 for Lyngen kommune tas til orientering Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg På grunn av en teknisk feil, framkommer ikke vedtaket fra møtet i Råd for folkehelse. Vedtaket i Råd for folkehelse ble referert i levekårsutvalgets møte. Levekårsutvalget tar årsmeldingen til orientering. Enst. Levekårsutvalget tar årsmeldingen til orientering. Enst.

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole.

Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole. Lyngen kommune Lyngen kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 10:00 16.

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 10:00 16. Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 10:00 16.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 17:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Helland Medlem KVH Tryggve Enoksen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom Otertind (3), Storfjord rådhus Dato: 23.05.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Heiskel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer