Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Medlem LYAP Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Rolf Johansen Medlem LYKRF Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Lene Granli LYFRP Merknader Formannskapet behandlet i tillegg flg tre saker: - deltakelse i INTERPOLAR AS - kostnader ved flytting av kulvert (unntatt offentlighet) - budsjett orientering (unntatt offentlighet) - Det ble anledning til å stille spørsmål til ordfører og rådmann på slutten av møtet. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Leif Egil Lintho Rådmann Inger-Helene Isaksen Utvalgssekretær Steinar Høgtun Ass rådmann sak 13/11 18/11

2 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 11/11 DS 12/11 Politisk sak Dispensasjon til motorferdsel i Lyngsalpan landskapsvernområde - Norges Røde Kors DS 13/11 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - U.L. Trollvasstind DS 14/11 Angående revidert plan av kjøring med snøscooter - Lyngen Røde Kors Hjelpekorps DS 15/11 Søknad om fradeling av tomt til bolig- 67/1- Einar Hamnvik DS 16/11 67/1 - Søknad om tillatelse til fradeling til Lyngen kommune - Einar Hamnvik DS 17/11 Svar på søknad om deling av grunneiendom 94/2 - Anna Elise Nygård DS 18/11 Svar på søknad om deling av grunneiendom - Frank Valø DS 19/11 Svar på søknad om deling av grunneiendom 93/13 - Kirsti Sollid DS 20/11 74/41- Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Påbygg til eksisternde bygg - Magne Karlsen PS 12/11 PS 13/11 83/6-Søknad om deling av parsell med påstående driftsbygning. Lerøy Aurora AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan - flytting av oppdrettslokalitet Storbukta 2011/ / / / / / / / / / /5039

3 PS 14/11 PS 15/11 Lerøy Aurora AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan til opprettelse av ny oppdrettslokalitet Ullsnes Reguleringsplan Langgård, gnr/bnr. 75/5 - ny behandling PS 16/11 Reguleringsplan for Arnenga,eiendommen 110/1, 17 - Hansen PS 17/11 Reguleringsplan for hytteområde på eiendommen gnr/bnr 110/1 - offentlig ettersyn 2011/ / / /746 PS 18/11 Stigen Vertshus - ny behandling 2010/5764 PS 19/11 PS 20/11 Deltakelse i INTERPOLAR AS (Lyngenfjord utvikling SUS) Ny behandling - fordeling av kostnader ved flytting av kulvert - Rema /5584 X 2009/6835 PS 21/11 Budsjett orientering X 2010/2586 PS 11/11 Politisk sak Lyngen formannskap tar de delegerte sakene til etterretning. Enst Lyngen formannskap tar de delegerte sakene til etterretning.

4 DS 12/11 Dispensasjon til motorferdsel i Lyngsalpan landskapsvernområde - Norges Røde Kors DS 13/11 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - U.L. Trollvasstind DS 14/11 Angående revidert plan av kjøring med snøscooter - Lyngen Røde Kors Hjelpekorps DS 15/11 Søknad om fradeling av tomt til bolig- 67/1- Einar Hamnvik DS 16/11 67/1 - Søknad om tillatelse til fradeling til Lyngen kommune - Einar Hamnvik DS 17/11 Svar på søknad om deling av grunneiendom 94/2 - Anna Elise Nygård DS 18/11 Svar på søknad om deling av grunneiendom - Frank Valø DS 19/11 Svar på søknad om deling av grunneiendom 93/13 - Kirsti Sollid DS 20/11 74/41- Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Påbygg til eksisternde bygg - Magne Karlsen PS 12/11 83/6-Søknad om deling av parsell med påstående driftsbygning. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst I medhold av jordloven innvilges Rolf van Gemert delingstillatelse for 83/6 fra driftsenheten Karnes Indre. Begrunnelse: Omsøkte tiltak vil medføre til at samfunnsinteressene ivaretas, samt at delingen vil ikke medføre til uforsvarlig svekkelse av driftsenhetens avkastningsevne. PS 13/11 Lerøy Aurora AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan - flytting av oppdrettslokalitet Storbukta

5 Forslag fra Lyngen Krf v/rolf Johansen: Søknaden imøtekommes ikke, men ses i sammenheng med utarbeidelsen av kystsoneplanen. Det ble votert over rådmannen innstilling til vedtak og forslaget fra Lyngen Krf v/rolf Johansen. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Lyngen Krf v/rolf Johansen. Enst Søknaden imøtekommes ikke, men ses i sammenheng med utarbeidelsen av kystsoneplanen. PS 14/11 Lerøy Aurora AS - Søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan til opprettelse av ny oppdrettslokalitet Ullsnes Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Det vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19 å legge søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan ut på høring. Søknaden gjelder dispensasjon til etablering av ny oppdrettslokalitet i Ullsfjorden. PS 15/11 Reguleringsplan Langgård, gnr/bnr. 75/5 - ny behandling Rolf Johansen erklærte seg inhabil. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst 1. Reguleringskart og reguleringsbestemmelser godkjennes med de tilføyelser som framgår av nåværende saksframstilling. 2. Saken oversendes kommunestyret til sluttbehandling, når reguleringsbeskrivelse foreligger.

6 PS 16/11 Reguleringsplan for Arnenga,eiendommen 110/1, 17 - Hansen Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst Reguleringsplan for Arnenga, eiendommen 110/3, 15 legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig. PS 17/11 Reguleringsplan for hytteområde på eiendommen gnr/bnr 110/1 - offentlig ettersyn Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 1 stemme. Reguleringsplan for hytteområde på eiendommen 110/1 (Bjarne Leonhardsen) legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig. PS 18/11 Stigen Vertshus - ny behandling Rådmannen fremmet flg nye innstilling til vedtak: 1. Lyngen kommune imøtekommer ikke søknaden fra Stigen Vertshus v/bjørn Øvergård dat Dersom Sollid/Øvergård ikke forlenger leieavtalen, foretas det takst av bygget. Bygget lyses ut for salg/utleie. Forslag fra Ap v/werner Kiil: Lyngen kommune overdrar leieavtalen inngått mellom Sollid/Øvergård til ny leietakere. Forslag fra Werner Kiil:

7 Saken utsettes med bakgrunn i manglende saksopplysninger med manglende leieavtale, økonomiske beregninger og rådmannens henvisning til forrige møte i formannskapet uten skriftlig redegjørelse. Saken bør forelegges næringsutvalget. Det ble først votert over utsettelsesforslaget. Utsettelsesforslaget fra Werner Kiil falt med 4 mot 2 stemmer. Det ble deretter votert over rådmannens innstilling til vedtak og forslaget fra Werner Kiil. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt med 4 stemmer. 2 stemte for forslaget fra Werner Kiil. Lyngen Ap v/werner Kiil og Lyngen SP v/kay Roger Fjellsøy fremmet deretter en mindretallsanke og grunngir den med flg: Begrunnelsen er at vi mener at saken har mangelfull dokumentasjon mht de inngåtte leieavtalene/oppsjonskjøp. Videre vises det til Werner Kiils utsettelsesforslag. PS 19/11 Deltakelse i INTERPOLAR AS (Lyngenfjord utvikling SUS) Det vises til tidligere behandling av saken i F-sak 108/10 og F-sak 110/10, der det ble fattet flg vedtak: Lyngen formannskap stiller seg positiv til etablering og opprettelse av Lyngenfjord Utvikling SUS og innvilger kr til oppstart av selskapet. Dekning: Disposisjonsfondet. Videre vises det til F-sak 123/10 og til orientering i formannskapet Lyngen formannskap går enstemmig inn for å bevilge kr til INTERPOLAR AS. Rådmann/ordfører gis fullmakt til å utforme vedtaket. Lyngen formannskap bevilger kr til aksjekapital i INTERPOLAR AS. Dekning: Disposisjonsfond med overføring til investeringsbudsjettet. PS 20/11 Ny behandling - fordeling av kostnader av kulvert - REMA 1000 (unntatt offentlighet)

8 PS 21/11 Budsjett 2011 orientering (unntatt offentlighet)

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap

Møteprotokoll. Kvænangen Formannskap Møteprotokoll Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.04.2014 Tidspunkt: 12:10-15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Tryggve

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Stine Akselsen, Harald Larssen, Johnny Myhre, Leif-Yngve Wallenius, Bård Rasmussen, Thord Karlsen Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.06.2010 Tid: kl. kl. 08.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 17.01.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 19.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 24.10.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hartvik

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Jens Betsi Rådgiver Inger Anita Markussen Konst. økonomisjef Jon Ragnar Morso Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 16.08.2007 Fra kl. 1000 Til kl. 1330 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40. Gro Anita Steingrimsen side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.10.2013 Tid: 08:30 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Følgende gruppeledere møtte: Forfall:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer