Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 15.06.2005 Tidspunkt: 10:00 17.00. Følgende medlemmer møtte:"

Transkript

1 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10: Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Anette Holst Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer møtte ikke: Werner Kiil Følgende varamedlemmer møtte: Fred Skogeng Følgende fra administrasjonen møtte: Administrasjonssjef Birger Hellan Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Svein Håkon Sand Liv Solberg Ass.adm.sjef Hans-P. Myrland Etter møtet i PAU orienterte Terje Kili fra Forbrukerrådet om arbeidet med prosjektet- Forbrukergarantier Innkalling og sakslista ble enst. godkjent. Lyngen kommune, den Werner Kiil Ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

2 2 PS 049/05 DS 039/05 DELEGERTE VEDTAK SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM -KOLBJØRN KRISTOFFERSEN, M.FL vedtak: I medhold av jordloven 1 og 12 innvilges fradeling av 5- dekar til fritidsformål. Søknaden godkjennes etter plan- og bygningsloven 93. DS 040/05 GNR. 92/5 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - BORGHILD KARLSEN vedtak: Deres søknad om fradeling av en parsell på 0,6 da til boligformål for Viktor Olsen på gnr/bnr 92/5 godkjennes etter plan- og bygningslovens 93. DS 041/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV DAGLIGVAREBUTIKER I UTKANTSRØK vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Nyheim Handel, 9064 Svensby. Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Støtte dagligvarebutikker Tilskudd kr.: ,- 05/654 Bærekraft/kultur, Prosjekttype Samarbeidsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Bagatellmessig støtte Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 100 % av prosjektets totalkostnad. DS 042/05 vedtak: NORD-LENANGEN - SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV KRANE TIL ALLMENNINGSKAIA

3 KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Nord Lenangen Fiskarlag, 9068 Nord Støttemottaker Lenangen 3 Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Investering i kaikran Tilskudd kr.: ,- 05/227 Bosetting Prosjekttype Samarbeidsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 043/05 ANNBJØRG JENSEN -SØKNAD OM KR ,- I STØTTE TIL GARNSKYTEMASKIN vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

4 4 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Annbjørg Jensen, Lenangsøyra, 9064 Svensby. Investering i garnskytemaskin og ominnredning Tilskudd kr.: ,- Næringsutvikling, Prosjekttype Prosjekt/tiltak rettet mot kvinner og ungdom Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 044/05 LENANGEN HELSESENTER V/CHRISTIAN SCHOUSGAARD - SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

5 5 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Lenangen Helsesenter, 9068 Nord Lenangen Investering i medisinsk utstyr Tilskudd kr.: ,- 05/317 Bosetting Prosjekttype Samarbeidsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Investeringsstøtte, Tilsagnet er i samsvar med retningslinjer for kommunalt utviklingsfond og begrenset oppad til 25 % av prosjektets totalkostnad. DS 045/05 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET VEDR. PROSJEKT " FURUFLATEN ENTREPRENØRSKAP OG OMSTILLINGSDYKTIGHET FURUFLATENS INDUS vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN

6 6 Støttemottaker Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Laila Lanes, Alveveien 217, 9016 Tromsø Prosjekt Industrihistorie - Furuflaten Tilskudd kr.: ,- 05/610 Bærekraft/kultur Prosjekttype Samarbeidsprosjekt; Støtteklasse Enkeltbedrift/virksomhet : Nettverk/ samarbeidstiltak, DS 046/05 PROSJEKT "ALPEVANN" PRODUKSJON AV DRIKKEVANN/KILDEVANN vedtak: KOMMUNALT UTVIKLINGSFOND FOR LYNGEN KOMMUNE TILSAGN OM TILSKUDD/ANSVARLIG LÅN Tom Erik Forså/Rino Soplvang/Per Ivar Støttemottaker Seljeseth, Olastien 12B, 9012 Tromsø Navn på prosjekt Tilsagnsbeløp Saksnummer Målområde Prosjekt Produksjon kildevann Tilskudd kr.: ,- 04/1285 Næringsutvikling, Prosjekttype Utviklingsprosjekt Støtteklasse Bagatellmessig støtte

7 Vedtak: De delegerte vedtakene tatt til orientering, enst. 7 PS 050/05 GNR. 109/4 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIENDOM - HOLMEN - THØRNING OG OLAFSEN I medhold av konsesjonsloven innvilges fritak fra bo plikten i 5 år. I medhold av konsesjonsloven avslås søknad om fritak fra driveplikt. Begrunnelse: Eiendommen har bosetningsmessig og driftsmessig potensiale. Det må påregnes en del investeringer på bruket. Et begrenset fritak fra boplikten gir søker mulighet er til sette bruket i driftsmessig stand. Avlslaget på driveplikt begrunnes med at det nabobruk har behov tilleggsareal. Forslag fra Kay-Roger Fjellsøy: Saken utsettes. VEDTAK: Kay-Roger Fjellsøys forslag vedtatt, enst Saken utsettes. PS 051/05 GNR. 74/10 - SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - OVE KARLSEN, SMÅBÅTHAMN PÅ ØRNES Lyngen kommune gir dispensasjon etter pbl 7 fra bestemmelser i arealplanen og fra pbl 17.2 for fradeling og etablering av småbåthamn med parkeringsområde (ovenfor kommunal veg), på ca 1 da, fra 74/10.

8 8 Lyngen kommune gir dispensasjon etter pbl 7 fra bestemmelser i arealplanen og fra pbl 17.2 for fradeling og etablering av småbåthamn med parkeringsområde (ovenfor kommunal veg), på ca 1 da, fra 74/10. PS 052/05 TILBUD OPPRUSTNING KOMMUNALE VEGER INDRE LYNGEN 1. Driftsutvalget viser til at det for inneværende år er bevilget kr til opprustning/asfaltering av kommunale veier i indre Lyngen. I 2005 utføres følgende: a. grunnarbeider Ørnesvegen, kostnad kr b. asfaltarbeid Ørnesvegen, kostnad kr Grunnarbeider på Karnesvegen utføres for de resterende bevilgede midler, slik at totalsummen kommer på kr Lyngen kommune antar Lundvoll Maskin som entreprenør til klargjøring av Ørnesveien og for de arbeider som kan utføres på Karnesveien i Driftsutvalget ber kommunestyre vurdere om det er muligheter for å gi en tilleggsbevilgning på kr inneværende år. Dette vil muliggjøre ferdigstillelse av alle de fire kommunale veiene i 2005 med de besparelser det vil gi. Behandling i driftsutvalget den : Fred Skogeng erklærte seg inhabil når det gjelder valg av entreprenør og det måtte velges setteleder. Forslag fra Kjell Magne Stenhaug: Bente Rognli velges til setteleder. VEDTAK: Bente Rognli velges til setteleder. Enst. Etter orientering fra Harry Hansen og befaring ble utvalget enig i flg forslag til vedtak: 1. Driftsutvalget viser til at det for inneværende år er bevilget kr til opprustning/asfaltering av kommunale veier i indre Lyngen. I 2005 utføres følgende: - Ferdigstillelse (oppgradering/opprustning/asfaltering) av Ørnesveien med ny snuplass ved Ove Karlsen, totalt 1355m, beregnet kostnad kr mva 2. Driftsutvalget ber kommunestyre gi en tilleggsbevilgning på kr mva inneværende år. Dette vil muliggjøre ferdigstillelse av alle fire prioriterte veier (Ørnesveien, Karnesveien, Naustnesveien og Bekkstrandveien) i 2005 med de besparelser det vil gi, ca kr (kr vedlikehold 2006) 3. Når Ørnesveien er ferdigstilt, foretar driftsutvalget flg prioritering innenfor planperioden: 1. Karnesveien

9 2. Bekkstrandveien 3. Naustnesveien 4. De siste 145 m av Ørnesveien nedklassifiseres til privat vei. Det etableres ny snuplass ved Ove Karlsen. 9 Det ble først votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak med unntak av pkt 2 og forslaget fra utvalget. VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer utvalgets forslag til vedtak. Enst. Fred Skogeng fratrådte nå behandlingen og Bente Rognli overtok ledelsen av møtet hva angår valg av entreprenør. Forslag fra driftsutvalget: Lyngen kommune antar Lundvoll Maskin som entreprenør til klargjøring av Ørnesveien Det ble votert over administrasjonssjefens innstilling til vedtak pkt 2 og forslaget fra utvalget. VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer utvalgets forslag til vedtak. Enst. Vedtak i driftsutvalget den : 1. Driftsutvalget viser til at det for inneværende år er bevilget kr til opprustning/asfaltering av kommunale veier i indre Lyngen. I 2005 utføres følgende: - Ferdigstillelse (oppgradering/opprustning/asfaltering) av Ørnesveien med ny snuplass ved Ove Karlsen, totalt 1355m, beregnet kostnad kr mva 2. Driftsutvalget ber kommunestyre gi en tilleggsbevilgning på kr mva inneværende år. Dette vil muliggjøre ferdigstillelse av alle fire prioriterte veier (Ørnesveien, Karnesveien, Naustnesveien og Bekkstrandveien) i 2005 med de besparelser det vil gi, ca kr (kr vedlikehold 2006) 3. Når Ørnesveien er ferdigstilt, foretar driftsutvalget flg prioritering innenfor planperioden: 1. Karnesveien 2. Bekkstrandveien 3. Naustnesveien 4. De siste 145 m av Ørnesveien nedklassifiseres til privat vei. Det etableres ny snuplass ved Ove Karlsen. 5. Lyngen kommune antar Lundvoll Maskin som entreprenør til klargjøring av Ørnesveien Formannskapets enst. vedtak: Formannskapet tiltrer driftsutvalgets vedtak og anmoder kommunestyret om at nødvendige midler stilles til rådighet ved innarbeidelse i årets budsjett

10 10 Formannskapet tiltrer driftsutvalgets vedtak og anmoder kommunestyret om at nødvendige midler stilles til rådighet ved innarbeidelse i årets budsjett PS 053/05 LYNGEN KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kommunestyret tar administrasjonssjefens årsberetning for 2004 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet tas til orientering. 3. Lyngen kommunes framlagte årsregnskap for 2004 godkjennes. 4. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk dekkes slik: Resterende regnskapsmessig merforbruk i drift fra tidligere år - kr ,09 dekkes i 2005 av disposisjonsfondet. Manglende finansiering og regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet dekkes opp ved salg av tomter og nytt låneopptak inntil kr 3,0 mill. innen utgangen av Jfr. kontrollutvalgets uttalelse pkt. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer. 5. Avdragstid for låneopptaket settes til 15 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt og godkjenne nedbetalingsvilkår for lånet. 1. Kommunestyret tar administrasjonssjefens årsberetning for 2004 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet tas til orientering. 3. Lyngen kommunes framlagte årsregnskap for 2004 godkjennes. 4. Tidligere års regnskapsmessig merforbruk dekkes slik: Resterende regnskapsmessig merforbruk i drift fra tidligere år - kr ,09 dekkes i 2005 av disposisjonsfondet.

11 11 Manglende finansiering og regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet dekkes opp ved salg av tomter og nytt låneopptak inntil kr 3,0 mill. innen utgangen av Jfr. kontrollutvalgets uttalelse pkt. 3. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer. 5. Avdragstid for låneopptaket settes til 15 år. Kapitalkostnadene innarbeides i økonomiplan Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne lånegiver, fastsette opptakstidspunkt og godkjenne nedbetalingsvilkår for lånet. PS 054/05 VANN- OG AVLØPSGEBYRER - FORSLAG TIL ENDRINGER 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke. Behandling i driftsutvalget den : VEDTAK: Driftsutvalget tiltrer administrasjonssjefens innstilling til vedtak. Enst. Vedtak i driftsutvalget den : 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: a. Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. b. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke.

12 12 1. Vann- og avløpsgebyrer for Lyngen kommune endres fom Ny vurdering gjøres ved behandling av økonomiplan Vanngebyret/vannpris endres fra kr 2,60 til kr 1,00 etter målt forbruk/areal. Arealfaktor endres ikke. 3. Avløpsgebyret endres slik: a. Abonnementsgebyret endres fra kr til kr etter arealfaktor 1,0. b. Gebyr etter målt forbruk/areal endres fra kr 8,40 til kr 5,00. Arealfaktor endres ikke. PS 055/05 KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ANNULERING AV VEDTAK Vedtaket i f-sak 46/05 annulleres. PS 056/05 TERTIALRAPPORT NR Administrasjonssjefens rapport for 1. tertial 2005 tas til orientering. Administrasjonssjefens rapport for 1. tertial 2005 tas til orientering.

13 13 PS 057/05 NYTT KOMMUNEHUS - UTVIKLING AV SKISSEPROSJEKT 1. Kommunestyret vedtar å iverksette et utvidet skisseprosjekt basert på at det gamle sykehjemmet skal bygges om til administrasjonsbygg. 2. Prosjektet organiseres etter samme hovedprinsipp som utbygging av Lyngstunet, men med den forskjell at aktuelle eksterne leietakere sikres innflytelse i prosjektet. 3. Plan- og byggekomiteen for Lyngstunet får sitt mandat utvidet til å omfatte administrasjonsbygget. Involveringen av eksterne leietakere drøftes med de aktuelle og berørte. 4. Administrasjonssjefen utpeker i samarbeide med de ansattes organisasjoner en ansattegruppe som skal fungere på samme måte som ansattegruppa i Lyngstunet. 5. Alle relevante retningslinjer fra prosjektet Lyngstunet videreføres i prosjekt Administrasjonsbygg. 6. Arbeidet iverksettes umiddelbart hvor eksakt framdriftsplan utarbeides i samsvar med pkt. 8. h. Framdrift. Forslag fra Hans Karlsen: Sykehjemmet forbeholdes til eventuell næringsvirksomhet. Hvis banken ikke kan benyttes som rådhus foreslår jeg at Helsehuset restaureres og påbygges etter behov. Dette for å tilrettelegge og være positiv for ny næringsvieksomhet i kommunen. Forslag fra Kay-Roger Fjellsøy: I innstillingens pkt. 1 tilføyes etter det gamle sykehjemmet- og bankbygget. Det ble først votert over forslaget fra Hans Karlsen, forslaget falt med 6 mot en stemme. Forslaget fra Kay- Roger Fjellsøy ble så satt opp mot innstillingen. VEDTAK: Kay-Roger Fjellsøys forslag vedtatt, enst 1. Kommunestyret vedtar å iverksette et utvidet skisseprosjekt basert på at det gamle sykehjemmet og bankbygget skal bygges om til administrasjonsbygg.

14 14 2. Prosjektet organiseres etter samme hovedprinsipp som utbygging av Lyngstunet, men med den forskjell at aktuelle eksterne leietakere sikres innflytelse i prosjektet. 3. Plan- og byggekomiteen for Lyngstunet får sitt mandat utvidet til å omfatte administrasjonsbygget. Involveringen av eksterne leietakere drøftes med de aktuelle og berørte. 4. Administrasjonssjefen utpeker i samarbeide med de ansattes organisasjoner en ansattegruppe som skal fungere på samme måte som ansattegruppa i Lyngstunet. 5. Alle relevante retningslinjer fra prosjektet Lyngstunet videreføres i prosjekt Administrasjonsbygg. 6. Arbeidet iverksettes umiddelbart hvor eksakt framdriftsplan utarbeides i samsvar med pkt. 8. h. Framdrift. PS 058/05 NÆRING LANGS EN FJORD - FORSLAG TIL FORSKNINGS OG IMPLEMENTERINGSPROGRAM - FORVALTNING OG NÆRINGSUTVIKLING AV KYSTSONA 1. Lyngen kommunestyre slutter seg til vedtaket i Nord-Troms Regionråd DA, sak nr. 16/ Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til styringsgruppa fra Lyngen. 3. Finansierningen, (kommunens evt. ande) framlegges som egen sak dersom prosjektet ikke finansieres i sin helhet gjennom Troms Fylkeskommune. 1. Lyngen kommunestyre slutter seg til vedtaket i Nord-Troms Regionråd DA, sak nr. 16/ Formannskapet gis fullmakt til å oppnevne medlemmer til styringsgruppa fra Lyngen. 3. Finansierningen, (kommunens evt. ande) framlegges som egen sak dersom prosjektet ikke finansieres i sin helhet gjennom Troms Fylkeskommune. PS 059/05 INNGÅELSE AV AVTALE OM ERVERV AV GRUNN TIL KIRKEGÅRD I NORD-LENANGEN

15 15 1. Den framlagte kjøpekontrakt vedr. kommunens kjøp av ca. 14. dekar av eiendommen G. nr b.nr. 4. godkjennes. (Parsellen vil etter fradelingen få et eget bruksnr.) 2. Prosjektet kostnadsberegnes og innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Detaljprosjekteringen gjennomføres i samråd med Kirkelig Fellesråd. 4. Den påtenkte reguleringsplan for den påtenkte kirkegården og området tilknytning til vegen opp til denne (boligfelt) gjenopptas og fullføres snarest. 1. Den framlagte kjøpekontrakt vedr. kommunens kjøp av ca. 14. dekar av eiendommen G. nr b.nr. 4. godkjennes. (Parsellen vil etter fradelingen få et eget bruksnr.) 2. Prosjektet kostnadsberegnes og innarbeides i kommunens økonomiplan. 3. Detaljprosjekteringen gjennomføres i samråd med Kirkelig Fellesråd. 4. Den påtenkte reguleringsplan for den påtenkte kirkegården og området tilknytning til vegen opp til denne (boligfelt) gjenopptas og fullføres snarest. PS 060/05 PER K. STENHAUG - SØKNAD PÅ AVKJØRING Formannskapet som vegstyremyndighet innstiller på at gårdsnummer 84 bruksnummer 1 festenummer 46 får anlegge ny avkjørsel til Mellomvegen. Betingelsen for at ny avkjørsel etableres, er at den gamle avkjørselen må stenges fysisk for biltrafikk Avkjørselen må ikke berøre nabotomta, festenummer 38, uten at nødvendige tillatelser er innhentet. Formannskapet som vegstyremyndighet innstiller på at gårdsnummer 84 bruksnummer 1 festenummer 46 får anlegge ny avkjørsel til Mellomvegen.

16 16 Betingelsen for at ny avkjørsel etableres, er at den gamle avkjørselen må stenges fysisk for biltrafikk Avkjørselen må ikke berøre nabotomta, festenummer 38, uten at nødvendige tillatelser er innhentet. PS 061/05 SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET - TOR STEINAR LARSEN, SVEIN- ARE SIMONSEN, LILLIAN HEGGELUND, SYNNØVE SIMONSEN. ETABLERING AV P 1. Pallespesialisten AS (SUS) innvilges tilskudd stort kr Pallespesialisten AS (SUS) innvilges lån stort kr Lånet gjøres rente- og avdragsfritt i 1 år, deretter en nedbetaling over 5 år. Tilskudd over Lån over Forslag fra Johannes Grønvoll: Søknaden imøtekommes med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån Forslag fra Fred Skogeng: Søknaden imøtekommes med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Det ble først votert over forslaget fra Johannes Grønvoll: VEDTAK: Johannes Grønvolls forslag vedtatt mot en stemme av gitt for Fred Skogengs forslag 1. Pallespesialisten AS (SUS) innvilges tilskudd stort kr Pallespesialisten AS (SUS) innvilges lån stort kr Lånet gjøres rente- og avdragsfritt i 1 år, deretter en nedbetaling over 5 år. Tilskudd over Lån over PS 062/05 JOHANSEN GATEKJØKKEN A/S - SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET 1. Johansen Gatekjøkken AS innvilges tilskudd stort kr Johansen Gatekjøkken AS innvilges lån stort kr ,- som gjøres rente- og avdragsfritt i 1 år, deretter nedbetaling over 5 år. Tilskudd over Lån over

17 17 Forslag fra Sølvi Jensen. Søknaden imøtekommesmed kr ,- i lån og kr ,-i tilskudd. Forslag fra Fred Skogeng. Søkneden i møte kommes med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån VEDTAK: Sølvi Jensens forslag vedtatt mot en stemme avgitt for Skogens forslag 1. Johansen Gatekjøkken AS innvilges tilskudd stort kr Johansen Gatekjøkken AS innvilges lån stort kr ,- som gjøres rente- og avdragsfritt i 1 år, deretter nedbetaling over 5 år. Tilskudd over Lån over PS 063/05 ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP I LYNGEN 1. Intensjonen med å etablere et Utviklingsselskap via en forstudie/forprosjekt som beskrevet i prosjektbeskrivelsen vedtas. 2. Lyngen kommune deltar som eier i selskapet dersom dette blir en realitet med en aksjepost på inntil 30 % - tilsvarende kr. 1. Intensjonen med å etablere et Utviklingsselskap via en forstudie/forprosjekt som beskrevet i prosjektbeskrivelsen vedtas. 2. Lyngen kommune deltar som eier i selskapet dersom dette blir en realitet med en aksjepost på inntil 30 % - tilsvarende kr. PS 064/05 SAMARBEID OM IKT I NORD-TROMS 1. Behandling av Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms kommunene om IKT utsettes.

18 18 2. De vedtatte utredninger om IKT- samarbeid med Tromsø kommune gjøres slik at saken kan fremmes for kommunestyret i oktober I forhold til Nord-Troms kommunene bør det avklares mer forpliktende føringer på innføring av felles fagsystemer samt hvilke vilkår denne innføringen skal skje på. 1. Behandling av Samarbeidsavtale mellom Nord-Troms kommunene om IKT utsettes. 2. De vedtatte utredninger om IKT- samarbeid med Tromsø kommune gjøres slik at saken kan fremmes for kommunestyret i oktober I forhold til Nord-Troms kommunene bør det avklares mer forpliktende føringer på innføring av felles fagsystemer samt hvilke vilkår denne innføringen skal skje på.

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 15:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Hans Kristian Karlsen Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.02.2007 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Hans Kristian Karlsen, unntatt i sak

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.11.2006 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole.

Møteprotokoll. Merknader Møtet startet med kulturelle innslag ved Lyngen kulturskole. Lyngen kommune Lyngen kommunestyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 15.05.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 01.07.2005 Tidspunkt: 11:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.10.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kay Roger Fjellsøy Karl Arvid Brose SP Fred Skogeng inhabil i sak 4/15 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg, Rådhuset, Lyngseidet Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef

Lyngen kommune, den 21.11.06. Werner Kiil /sign/ ordfører Hans Petter Myrland ass.adm.sjef Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 KOMMUNESTYRESALEN Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leif-Peder Jørgensen MEDL SKSP Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer