Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013

2 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER Terje Devold Daglig leder TD Consulting AS (tidligere Administrerende direktør 62 Nord) Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem STYREMEDLEMMER Hilde Gunn Bjelde Rogaland Fylkeskommune utpekt av Rogaland Fylkeskommune for perioden Tore Gautesen Reiselivssjef, Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Jan Heggheim Fylkesdirektør næringsutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden Sigurd Kvikne Adm. dir., Kviknes Hotel. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Bergljot Landstad Regional- og næringsdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune. Utpekt av Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden Jan Per Styve Hordaland fylkeskommune. Utpekt av Hordaland fylkeskommune for perioden Ole Warberg Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Leif Øverland Administrerende direktør/ceo, Norsk Toppfotball (tidligere administrerende direktør Fjord1) Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Layout: Kuva AS Art Direction: MK Grafisk produksjon: Kuva AS Trykk: Molvik Foto forside: Trolltunga, Odda, Hardangerfjord, Hordaland. Scott Sporleder/Matador Network/ Fjord Norway Ved årsskiftet var det elleve fast ansatte medarbeidere i Fjord Norge AS. Prosjektansatte i NCE Tourism Fjord Norway er formelt ansatt i Fjord Norge AS FJORD NORGE AS Fjord Norge AS har i dag følgende organisasjon: Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Britt Dalland Salgs- og markedsdirektør Åse Marie Evjen Markeds- og produktsjef Helen Siverstøl Bransjeansvarlig Siv Hege Normann Presse- og mediesjef (Permisjon til ) Julie Strandheim Vikar for Siv Hege Normann Markedskoordinator Iselin Andrea Ødemark Markedskoordinator Hanne Marit Frotvedt Portalsjef Asgeir Blindheim Prosjektleder - tematurisme Kari Anne Nordeide Kaland Produkt- og administrasjonskoordinator (innleid) NCE TOURISM FJORD NORWAY Fjord Norge har blitt tildelt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Gjennom 10 år og felles investeringer på minst 130 millioner kroner skal vi gjøre Fjord Norgeregionen verdensledende innen tematurisme. NCE Tourism Fjord Norway har i dag følgende organisasjon: Randi Bårtvedt Seniorkonsulent Macel Niederhauser Seniorkonsulent Per Gunnar Hettervik Seniorkonsulent Fjord Norges styre 2 Organisasjon og ledelse 2 Administrerende direktør har ordet 4-5 Fjord Norge kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører Markedsutvikling 7-9 Kåringer Presse- og visningsturer 11 Internasjonalt og nasjonalt markedsarbeid i Fjord Norge Reiseguide og Produktmanual 22 Temasatsing. Vandring, fiske og sykkel 22 Temasatsing. Ski Fjord Norway Internett 25 NCE Tourism Fjord Norway Styrets beretning 30 Resultatregnskap/Balanse 31 Noter til regnskapet Revisors beretning 35 Fjord Norge AS Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN Norway t: f: facebook.com/fjordnorway twitter.com/fjordnorway fjordnorway.com

3 3

4 FELLES INNSATS GIR RESULTATER! Administrerende direktør har ordet KRISTIAN B. JØRGENSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Beste hotellår noensinne! 2013 ble et svært godt år for Fjord Norge-regionen. Faktisk har regionen aldri hatt flere hotellovernattinger! Hele hotellgjestedøgn ble lagt igjen i Fjord Norge-regionen, en oppgang fra året før på 0,9 %. Av disse utgjorde internasjonale hotellgjestedøgn. Også her opplevde vi en vekst. Den var på 1,4 % og 2013 ble dermed vårt nest beste internasjonale hotellår, kun slått av Til tross for nedgang fra viktige markeder som Tyskland, Nederland og Storbritannia, ser vi vekst fra andre markeder som Kina, Sør-Korea og Brasil. Samtidig opplever vi at de tradisjonelle turistmarkedene er under press og at bussgruppene etter hvert er flyttet over på cruise. Videre ser vi at veksten ikke kom innenfor ferie- og fritidsmarkedet (-0,9 %), men innenfor yrkestrafikken (+ 3 %). Noe overraskende ser vi at utviklingen i distriktene var sterkere i 2013 enn i byene. Distriktene opplevde en vekst på 1,8 % totalt, hvorav den internasjonale veksten var på 4 %. Byene økte med 0,2 % totalt, men gikk tilbake med -0,5 % hva gjelder internasjonale gjestedøgn i 2013 sammenliknet med året før. Med tanke på den sterke norske kronen i 2013, den kostnadsveksten vi har opplevd i Norge sammenliknet med resten av verden, samt den veksten cruise har i Fjord Norge-region, er det imponerende at landsdelen oppnår et resultat innen hotellgjestedøgn som er det beste noensinne! Evaluering av Prosjekt Explore Fjord Norway Fra og med 2011 bestemte de fire fylkeskommunene på Vestlandet seg for å øke sine tilskudd til Fjord Norge til internasjonal markedsføring fra NOK 5,6 mill til NOK 16 mill pr. år. I tillegg har næringen økt sine investeringer gjennom Fjord Norge med NOK 5 mill siden 2010 til NOK 25 mill i året. Totalt har Fjord Norge investert NOK 35 mill direkte i operative markedstiltak pr. år siden 2011, noe som igjen er blitt matchet med midler fra Innovasjon Norge og andre internasjonale aktører. Dette har for tredje år på rad sikret den største internasjonale markedsføringen av Fjord Norge-regionen noensinne og en samlet markedsinvestering på hele NOK 200 mill i perioden I og med at avtalen om ekstra tilskudd fra fylkene går ut i 2014, så har de fire fylkeskommunene foretatt en evaluering av midlene som er brukt i perioden Totalt var det satt opp åtte mål i prosjektet. Ett av målene, knyttet til regionens omdømme, har det ikke vært mulig å måle i ettertid, noe som betyr at evalueringen har fokusert på syv mål og konkludert med følgende: Mål flere internasjonale hotellgjestedøgn i Fjord Norge, dvs. en vekst på 12,4 % i perioden flere internasjonale gjestedøgn på campingplasser og hyttegrender, dvs en vekst på 8 % i perioden. 2 Fjord Norges markedsandel skal øke fra 27,5 % til 29,9 % i perioden 3 En årlig vekstrate i distriktene på min. 4,8 %, dvs. en vekst på 14,4 % i perioden 4 Tilført omsetningsvekst internasjonale hotellgjestedøgn på NOK 653,7 mill i perioden 5 Fjord Norge skal være blant de 5 europeiske regionene som vokser mest i perioden 6 Medvirke til å posisjonere Fjord Norge regionen som verdensledende region innen tematurisme, i tråd med måla som er sett for NCE Tourism Fjord Norway 7 Øke trafikken på FjordNett-plattformen med minst 60 % fra dagens nivå. Fjord Norge regionen ville trolig ikke nådd målene uten ekstra tilskudd Evalueringen konkludere med at disse målene trolig ikke ville vært oppnådd uten fylkestilskudd. Fylkestilskuddene er utgangspunktet for den fellessatsingen som har skjedd gjennom Fjord Norge AS i 20 år. Faktisk er det disse midlene som er katalysator for de næringsinvesteringer som foretas. Med utgangspunkt i den muligheten som ligger i tilskuddet fra fylkene, opplever vi at næringen også ønsker å investere sine midler i Fjord Norge fellesskapet. Resultatet er et slagkraftig landsdelsselskap med mulighet til å gjøre store felleskampanjer som sikrer den veksten vi har sett de siste tre årene. Med utgangspunkt i de resultater som skapes gjennom fellesinvesteringer, både i perioden med kompensasjonsmidler ( ) og nå gjennom Explore Fjord Norway-prosjektet, er det vårt håp Oppnådd mål Hotell: Ja Oppnådd flere internasjonale hotellgjestedøgn (93 % av mål innenfor 90 % måloppnåelse og vurderes som oppnådd) Camping/hyttegrend: Nei har bare kunnet måle på årene 2011 og 2012, men har ikke oppnådd målene i denne perioden. Nei Økt fra 27,5 % til 29 % i perioden. Markedsandelen er ikke oppnådd da Oslo har hatt en kraftig vekst i Alle øvrige landsdeler går tilbake med unntak av Fjord Norge. Ja Oppnådd en vekst på 13,1 % i perioden (91 % av mål) Ja Omsetningsvekst fra er NOK 611 mill. Total meromsetning oppsummert pr. år er NOK 1,64 mrd Nei til tross for god vekst i Fjord Norge er ikke dette målet oppnådd, mye grunnet sterk norsk krone og høyt kostnadsnivå. Inkluderer vi cruiseveksten til Fjord Norge i våre tall er Fjord Norge derimot blant de 5 mest voksende regionene i Europa. Ja Fjord Norge-regionens posisjon er betydelig styrket innen tematurisme. Dette gjelder særlig innenfor skiturisme. Ja Oppnådd en vekst på 78 % i perioden

5 Stegastein, Sogn og Fjordane. Sverre Hjørnevik/Fjord Norway at fylkeskommunene skal fortsette å satse på det reiselivsfelleskapet som Fjord Norge representerer. Verdiskapningen knyttet til fylkestilskuddet er stort (34 x tilskuddet), og overrislingseffekten er enorm. Svært mange næringer tjener penger på turisme, og turismen bidrar til store inntekter for det offentlige gjennom skatter og avgifter. I tillegg fordeler verdiene seg på mange tusen arbeidsplasser både i by og land. Opplevelser utvikles sammen og markedsføres gjennom skapt oppmeksomhet Det foregår utvilsomt et paradigmeskifte i reiselivet i Norge for tiden. Behovet for å tenke nytt, jobbe sammen og profesjonalisere virksomheten tvinger seg frem. Opplevelser, overnatting, transport og servering selger ikke hver for seg. Det må skreddersys, pakkes og tilbys målgrupper som har råd og lyst til å oppleve vår vakre landsdel. I den forbindelse har NCE Tourism - Fjord Norway staket ut en tydeligere kommersiell kurs for neste periode. Prosjektet definerer seg som regionens produktutviklingsavdeling, og skal jobbe med å utvikle og profesjonalisere produkter og konsepter innen aktivitetsturisme, slik at større tradisjonelle reiselivsbedrifter og konsern kan inkludere opplevelsene i sin portefølje og selge totalpakker bestående av alle de deler en reise krever. Ved å hjelpe aktivitetsbedrifter opp på et internasjonalt nivå hva gjelder kvalitet, sikkerhet, kompetanse og salg, så vil det legge til rette for at de tradisjonelle reiselivsbedriftene i større grad løfter disse aktørene ut i markedet. Konsekvensen vil være flere konkurransedyktige pakker, mer salg og større verdiskapning for både den tradisjonelle reiselivsbedriften og for aktivitetsbedriften. Fjord Norge AS vil igjen bistå bedriftene med markedsføring og salg på det internasjonale markedet. og være den døråpneren som skal til for at nye og relevante målgrupper kan nåes. En slik utvikling krever også fornyelse i markedsarbeidet. Kundegrupper med interesse for aktive opplevelser i Fjord Norge er ofte individuelle reisende som i stor grad bruker internett til å få inspirasjon til en reise, og til å bestille reisen de skal ha. Sosiale medier er viktige arenaer for å hente inspirasjon, mens online-bestillingsmuligheter er avgjørende for om kunden kjøper reisen. Fjord Norge har derfor i større grad dreid sin markedsinnsats fra kjøpt reklame til mer fortjent markedsføring. Vi brukt flere midler på det å skape oppmerksomhet, fremfor det å kjøpe den. I tillegg har vi styrket de kommunikasjonsflatene som vi selv eier. Dette betyr at Fjord Norge i større grad har brukt sosiale medier som kommunikasjonskanal. Vi har fått andre til å fortelle om oss, dele bilder av oss, og anbefale Fjord Norge som reisemål for venner og kjente. Ved årsskiftet hadde vi over venner på Facebook. Videre har vi jobbet med å påvirke våre målgruppe før, under og etter en reise til Fjord Norge. Dette har vi gjort ved å legge til rette for at folk kan snakke om oss under og etter reisen. Dette forlenger reklameeffekten av det å bare påvirke våre målgrupper før reisen. Fjord Norge kåret til årets Reiselivsmarkedsfører og Europamester innen sosiale medier 2013 I 2013 gjennomførte Fjord Norge for første gang en nasjonal kampanje. Kampanjen #bestof #fjordnorway handlet om å få mennesker til å dele bilder av regionen, samt stemme på sine favoritter. Målet var å kåre de ti beste opplevelsene på Vestlandet. Over bilder ble sendt inn og over stemmer ble avgitt. I tillegg skapte kampanjen store muligheter for å dele bilder og favoritter med venner på Facebook. Kampanjen førte til at Fjord Norge vant Ferdaprisen og ble kåret til årets Reiselivsmarkedsfører 2013 av HSMAI. I tillegg ble kampanjen kåret til den beste reiselivskampanjen innen sosiale medier i både Europa og Norge. En stor takk til alle destinasjonene og reiselivsbedriftene i regionen som bidro til å gjøre dette mulig! Felles fokus på effektivisering og profesjonalisering Arbeidet med å etablere en mer effektiv reiselivsorganisering har pågått for fullt i Gode prosesser er kommet i gang og flere destinasjonsselskaper vurderer nå sammenslåing. Analyser som er foretatt viser at det er mulig å frigjøre store midler gjennom mer effektiv organisering og bedre arbeidsfordeling mellom Innovasjon Norge, landsdelsselskapet, destinasjonsselskapet og reiselivsnæringen. I tillegg viser analysen at det å samle ressurser, oppgaver og kompetanse i større enheter sikrer en mer operativ bruk av både offentlige og private midler. Fjord Norge AS har gjennom 20 år vært modellen for hvordan flere andre landsdeler ønsker å organisere seg. Likevel mener vi at vår landsdel har noe å hente på å effektivisere og profesjonalisere måten vi arbeider på i det fellesapparatet som er etablert for å betjene næringen. Arbeidet med å finne mer resultatorienterte løsninger fortsetter derfor i tiden fremover, noe hele regionen er samlet om å få til. En stor takk! I tiden fremover vil vi i Fjord Norge AS fortsette å styrke fellesskapet som er bygget opp her på Vestlandet. I den anledning vil jeg takke de fire fylkeskommunene for utrolig viktige bidrag i form av engasjement og økt tilskudd til Fjord Norgeregionen. Uten denne økningen hadde ikke Fjord Norge-regionen vært vinnerregionen de siste årene. Jeg ønsker også å takke hele reiselivsnæringen for det samholdet og den troen på fellesskapet som finnes her på Vestlandet. Deretter vil jeg invitere og oppfordre alle til å fortsette å delta aktivt med å sikre at Fjord Norge-regionen utvikler seg på en slik måte at vi alle opplever videre vekst i form av antall turister, markedsinnsats, bedre opplevelser for våre kunder og økt lønnsomhet. For å få til dette er vi avhengig av tillit fra våre aksjonærer og samarbeidspartnere. En spesiell takk til Innovasjon Norge for det nære samarbeidet vi har på alle markeder, og for de resultater som skapes i fellesskap. Tilslutt ønsker jeg å rette en takk til en svært dyktig organisasjon, både styre og administrasjon. Jeg er svært takknemlig for staben i Fjord Norge AS, som består av svært kompetente og dedikerte medarbeidere. Markedsmidler, tillit i næringen og en dyktig organisasjon er det beste utgangspunktet for å videreutvikle bedriften til glede for reiselivsnæringen og samfunnet forøvrig, samt å skape vekst i årene fremover i vår flotte Fjord Norge-region. KRISTIAN B. JØRGENSEN administrerende direktør 5

6 Fjord Norge kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører 2013! - og til Europamester i sosiale medier Fjord Norge Årets Reiselivsmarkedsfører 2013 Under reiselivsbransjen Oscarfeiring, HSMAI-prisene, ble Fjord Norge kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører og fikk sammen med reklamebyrået MK Norway en rekke utmerkelser for sitt banebrytende arbeid på sosiale medier. Juryen lot seg spesielt imponere over Fjord Norges evne til å engasjere beboere i egen region og et stort antall deltagende i kampanjen #bestof #fjordnorway. I tillegg til å bli Årets Reiselivsmarkedsfører ble Fjord Norge og MK Norway Reklamebyrå hedret med gull i kategorien Sosiale medier og hederlig omtale i kategoriene, Kundedialog og Kampanje flermedier. Juryens begrunnelse Årets Reiselivsmarkedfører 2013 er Fjord Norge med konseptet «You have to be here to believe it». Den beste og mest troverdige markedsføringen av reisemål er når turister og fastboende deler sine favorittopplevelser med venner og kjente. Vinneren har tenkt nytt, og har engasjert og aktivisert både beboerne i egen region og et stort antall besøkende. Resultatet er stor oppmerksomhet til tross for begrensede budsjetter. Vinneren har tatt konsekvensen av vår digitaliserte hverdag, gjennom en storstilt konkurranse har turister i regionen lastet opp tusenvis av bilder av sine beste ferieopplevelser. Flere titusen har stemt på de beste bildene og de flotteste stedene. De aller beste bildene skal vises på Times Square i New York. Hvert vinnersted har fått et eget skilt, som bevis på at det er en av de ti Best of Fjord Norway opplevelsene. Hvert skilt bruker # (hashtag) foran navnet, for igjen å oppfordre nye turister til å dele sine opplevelser med verden. HSMAI Europe Awards, Fjord Norge ble tildelt «European Social Media Travel Award». #bestof #fjordnorway-kampanjen i 2013 Målet med #bestof #fjordnorway-kampanjen var å få reisende i Fjord Norge og lokalbefolkningen i landsdelen til å ta bilde av de flotteste opplevelsene de visste om på Vestlandet. Bildene ble lagt ut på egen nettside der nordmenn kunne stemme frem sine favoritter. Totalt ble det lagt ut over bilder og det ble avgitt over stemmer. De ti vinnerstedene er: - Preikestolen - fotograf Sindre Lundvold - artist Eskil Rønningsbakken - Lysefjorden/Kjerag - fotograf Per Kristian Djuvsland - Bergen - fotograf Trude Remme - Hardanger - fotograf Reinhold Kager - Trolltunga - fotograf Nina De Flon - Indre Nordfjord - fotograf Erik Hermansson - Nærøyfjorden - fotograf Katrin Moe - Kristiansund - fotograf Jørgen Iversen Lie - Geirangerfjorden - fotograf Per Ottar Walderhaug - Strandafjellet - fotograf Ole Sandvik Hvert vinnersted har fått satt opp eget skilt og det er laget eget turforslag til de ti vinnerstedene. Ønsker du å se kampanjen finnes det en egen film på YouTube: Times Square, New York. Takk til Fjord Norge-familien Fjord Norge AS ønsker å takke alle destinasjonsselskapene i regionen som bidro stort til denne kampanjen, hele reiselivsnæringen i regionen som sto på med å få folk til å ta bilder, fylkeskommunene som har bidratt med penger og tillit, og gjengen i Fjord Norge AS som skapte gull ut av småstein. En spesiell takk til reklamebyrået MK Norway som fant kreative ideer til tross for små budsjetter. Av de ti vinnerstedene ble lesere hos Dagbladet bedt om å stemme frem hvilke fire bilder som skulle vises på Times Square stemmer ble avgitt og de fire bildene av Trolltunga, Indre Nordfjord, Nærøyfjorden og Geirangerfjorden ble vist på Times Square en uke i april/mai HSMAI-prisene, Fjord Norge ble kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører. Vant EM i sosiale medier! Fjord Norge ble også tildelt «European Social Media Travel Award» under HSMAI Europe Awards på Jumeirah Carlton Tower i London. Dermed kan Fjord Norge smykke seg med tittelen europamester i sosiale medier innen reiselivsnæringen. De beste kommunikasjonsjobbene fra reiselivsnæringen fra hele Europa konkurrerte om heder og ære. Times Square, New York. Kristian B. Jørgensen og Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland. 6

7 Markedsutvikling Per marked fra 2012 til 2013 Hotellstatistikk januar-desember Hotellstatisikken for Fjord Norge for perioden januar til desember viser en økning i antall gjestedøgn på 0,9 prosent totalt i Fjord Norge sammenlignet med samme periode i Norske hotellovernattinger økte med 0,7 prosent, og utenlandske overnattinger hadde en økning på 1,4 prosent. I hele landet var det en liten nedgang på 0,2 prosent i antall gjestedøgn totalt i forhold til Norske hotellgjestedøgn hadde en nedgang på 0,4 prosent mens utenlandske hotellgjestedøgn økte med 0,3 prosent. Kommentarer til statistikk Statistikken i år er ikke sammenlignbar med tidligere år. Det gjelder særlig camping/hytte. Antall camping-/ hyttegjestedøgn har gått ned i 2013 til tross for at registerendringene har gitt flere bedrifter. Dette skyldes i stor grad at SSB også har endret faktorene for antall personer per campingvogn, bobil mv. og de faktorene har stort sett blitt lavere. Faktoren var tidligere 3,1, men nå kan regionene selv sette faktor. Faktoren er nå i gjennomsnitt på 1,7-2,2 personer per boenhet. Denne endringen har gitt større utslag enn forventet i SSB bruker faktiske tall fra de bedriftene som oppgir det, men beregner antall gjestedøgn for de andre utfra faktor på disse bedriftene. Økningen i antall bedrifter som er med i statistikken skulle altså gitt flere camping-/hyttegjestedøgn i 2013 enn i 2012 om det hadde vært samme antall personer i regionen i år som i fjor. Mens lavere faktor vil gi færre antall gjestedøgn. Man teller da 1,7-2,2 personer i hver enhet (multipliserer antall personer med antall enheter) i stedet for 3,1 tidligere. Så dermed vet en ikke om antall camping-/hyttegjestedøgn har gått opp eller ned i forhold til i Vi har derfor valgt kun å kommentere hotellstatistikken i Det er imidlertid også gjort endringer i hotellstatistikken. Mange hyttegrender er flyttet fra hotell til hyttegrender. Dette følger nå NACE-kodene (all overnatting blir nå registrert). Men SSB mener at det ser ut til at dette ikke har så stor betydning for statistikken i vår region. Det kan imidlertid få noen store utslag noen steder (som i f.eks. Hemsedal og Trysil). Det kan bli et nytt brudd i statistikken i Da håper SSB at de også får med hytteformidling. Statistikk for hele landet Tall for hele Norge i 2013 inkluderer også Svalbard, mens tallene for 2012 er uten Svalbard. På Svalbard er det kun hotell som registreres. I 2013 var det gjestedøgn på Svalbard. Så egentlig skulle det vært en større nedgang i antall hotellgjestedøgn for hele landet. Hoteller Norge Fjord Norge Endring % Endring % I alt ,2 % ,9 % Nordmenn ,4 % ,7 % Utlendinger ,3 % ,4 % Sverige ,9 % ,0 % Danmark ,4 % ,8 % Finland ,8 % ,9 % Island ,6 % ,6 % Storbritannia ,3 % ,1 % Nederland ,7 % ,3 % Tyskland ,2 % ,8 % Frankrike ,6 % ,6 % Spania ,3 % ,6 % Sveits ,9 % ,6 % Liechtenstein ,5 % ,1 % Italia ,0 % ,9 % Østerrike ,8 % ,6 % Belgia ,0 % ,3 % Portugal ,3 % ,0 % Hellas ,3 % ,1 % Irland ,6 % ,6 % Luxembourg ,8 % ,2 % Tyrkia ,2 % ,2 % Polen ,4 % ,1 % Tsjekkia ,8 % ,2 % Slovakia ,8 % ,8 % Ungarn ,3 % ,0 % Estland ,6 % ,2 % Latvia ,1 % ,7 % Litauen ,5 % ,1 % Kypros ,2 % ,5 % Malta ,5 % ,3 % Slovenia ,5 % ,9 % Ukraina ,7 % ,9 % Russland ,3 % ,5 % Europa ellers ,9 % ,2 % USA ,5 % ,3 % Canada ,4 % ,6 % Mexico ,7 % ,8 % Brasil ,4 % ,9 % Latin-Amerika ellers ,7 % ,7 % Australia ,5 % ,1 % New Zealand/Oceania ellers ,0 % ,8 % Japan ,3 % ,0 % Kina ,0 % ,0 % Sør-Korea ,8 % ,8 % Asia ellers ,8 % ,7 % Afrika/Sør-Afrika ,8 % ,8 % Andre land/afrika ellers ,5 % ,1 % Kilde: Statistikknett 7

8 Statistikk Nasjonalitetsfordeling totalt (hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem) Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjorde tyske gjestedøgn 20 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i Britiske gjestedøgn utgjorde 10 % og nederlandske 8 %. Deretter fulgte svenske (7 %), Europa ellers (6 %)., polske (6 %), danske (5 %), amerikanske (5 %), Asia ellers (4 %), franske (4 %), spanske (4 %), russiske (3 %) og japanske gjestedøgn (3 %). Østerrike 1% Brasil 1% Tsjekkia1 % Sør Korea 1% Australia 1% Belgia 1% Litauen 1% Finland 2% Sveits 2% Kina 2% Italia 2% Japan 3% Russland 3% Spania 4% Frankrike 4% Asia ellers 4% USA 5% Danmark 5% Kilde: Statistikknett Polen 6% Europa ellers 6% Sverige 7% Tyskland 20,0% Nederland 8% Storbritannia 10,0% Endring i antall utenlandske hotellgjestedøgn i Fjord Norge fra 2012 til 2013 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i de største utenlandske markedene til Fjord Norge fra 2012 til Vi ser av figuren at Tyskland hadde en nedgang på 13,8 prosent -348 ( Finland gjestedøgn), Østerrike Storbritannia en nedgang på 8,1 ( gjestedøgn), Spania en nedgang Frankrike på 18,6 % Italia ( gjestedøgn) og Japan en nedgang på 16 prosent ( gjestedøgn). I Finland var det en økning på hele 129,9 prosent ( gjestedøgn), Asia ellers 8,7 prosent (6.364 gjestedøgn), Italia 14,9 prosent (4.896 gjestedøgn), Russland 8,5 prosent (4.342 gjestedøgn) og Sveits 24,6 % (4.162 gjestedøgn) Kilde: Statistikknett Europa ellers Finland Asia ellers Italia Russland Sveits Island Latin Amerika ellers Austr alia Danmark Kina Sør-Korea Brasil Canada Latvia New Zeeland/Oceania ellers Frankrike Mexico Østerrike USA Polen Slovenia Litauen Ukraina Nederland Andre land/afrika ellers Sverige Japan Spania Storbritannia Tyskland Tsjekkia Spania Nederland Utenlandske hotellovernattinger i Fjord Norge I år 2000 var det utenlandske hotellgjestedøgn i Fjord Norge. I år 2013 var antall utenlandske hotellgjestedøgn økt til Markedsandelen av utenlandske hotellgjestedøgn var 24,6 % i 2000 og 29,0 i % 30 % Antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge 2013 Figuren nedenfor viser antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge i Flest utenlandske gjestedøgn var det i Bergen som hadde gjestedøgn. Deretter fulgte Stavanger-Sandnes med gjestedøgn og Sognefjorden med utenlandske gjestedøgn Kilde: Statistikknett Utenlanske hotellovernattinger Markedsandel 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Egersund-region Nordhordland Fjordkysten Sotra-Øygarden-Osterfjord-Bjørnefjord Sunnfjord Sunnhordland Vik-Balestrand-Leikanger Kristiansund-region Ryfylke Nord-Rogaland Voss Geiranger-Trollstigen Nordfjord Molde-region Aurland-Lærdal Ålesund-region Hardanger Sognefjord Stavanger-Sandnes Bergen Kilde: Statistikknett

9 Antall utenlandske overnattinger totalt i ulike landsdeler Flest utenlandske overnattinger (på hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem) var det i regionen Fjord Norge i Her var det utenlandske gjestedøgn. Deretter fulgte Oslofjord med og Indre Østland med gjestedøgn. Nord- Norge hadde utenlandske gjestedøgn, Trøndelag og Sørlandet utenlandske gjestedøgn. Hotellovernattinger i by og på land i alt Figuren nedenfor viser utviklingen i antall hotellgjestedøgn i alt på hoteller i by og på land i perioden På hotellene samlet har det vært en økning på 32,8 prosent fra 2004 til I byene var økningen på 35,4 prosent og utenom byene var økninen på 29,3 prosent. I 2013 var det en økning på 0,9 prosent i hele Fjord Norge. I byene var økninen på 0,2 prosent, mens den var på 1,8 prosent utenom byene. Med byer menes her Stavanger, Sandnes, Bergen, Molde, Ålesund og Kristiansund. Statistikk for andre byer kan ikke skilles ut fra statistikk på land. Sørlandet Fjord Norge samlet Byer samlet Utenom byene Trøndelag Nord-Norge Indre Østland Oslofjord-regionen Fjord Norge Kilde: Statistikknett Antall utenlandske hotellgjestedøgn i ulike landsdeler Flest utenlandske hotellgjestedøgn var det i 2013 i Oslofjord-regionen med Deretter fulgte Fjord Norge med gjestedøgn og Indre Østland med gjestedøgn. Utenlandske hotellovernattinger i by og på land Ser vi på utenlandske hotellovernattinger på by- og landhoteller, ser vi at det har vært en økning totalt på 20,7 prosent fra 2004 til I byene var økningen på 25,1 prosent, mens det utenom byene var en øknong på 15,2 prosent. I 2013 var det en økning på 1,4 prosent totalt i antall utenlandske hotellgjestedøgn. I byene var det en nedgang på 0,5 prosent, mens det utenom byene var en økning på 4 prosent. Med byer menes her Stavanger, Sandnes, Bergen, Molde, Ålesund og Kristiansund. Statistikk for andre byer kan ikke skilles ut fra statistikk på land. Sørlandet Trøndelag Fjord Norge samlet Byer samlet Utenom byene Nord-Norge Indre Østland Fjord Norge Oslofjord-regionen Kilde: Statistikknett Volumendring utenlandske hotellgjestedøgn i ulike landsdeler Størst økning i antall utenlandske hotellgjestedøgn i forhold til året før, var det i Oslofjord-regionen. Antall utenlandske hotellgjestedøgn økte med hele overnattinger (11,4 prosent). I Fjord Norge var det en økning på gjestedøgn (1,4 %) mens det var en nedgang på hele gjestedøgn (-15,4 %)i Indre Østland. I Nord-Norge var det en nedgang på gjestedøgn (7,8 %). Kilde: Statistikknett Sørlandet Trøndelag Nord-Norge Indre Østland Fjord Norge Oslofjord-regionen Kilde: Statistikknett 9

10 Kåringer 2013 Fjord Norge på topp i internasjonale kåringer Fjord Norge gjør seg stadig bemerket i anerkjente utenlandske medier og kåringer. Det viser at regionen vår er svært synlig i det internasjonale presselandskapet. Kåringene gir oss en unik troverdighet og gjør regionen vår til et attraktivt reisemål. Vi tror vakkert fjordlandskap, unike opplevelser og det grundige pressearbeidet vi gjør sammen med Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board, destinasjonsselskapene og deres samarbeidspartnere ligger til grunn for at Fjord Norge markerer seg helt i verdenstoppen i ulike kåringer. CNN CNN kåret de 13 mest skremmende-men-fantastiske utsiktsplattformer. På denne listen kom Stegastein på niende plass!. Huffington Post Europe s Hottest Summer Destinations 2013 De norske fjordene ligger på Huffington Post sin topp-ti-liste over Europe s Hottest Summer Destinations for Daily Mail Et av verdens mest overveldende byggverk Et bilde av utsiktsplattformene på Trollstigen troner øverst på en eksklusiv liste som ble presentert av britiske Daily Mail. Det er fotografen Ken Schluchtmann som har tatt bildet som vant førsteprisen i Arcaid Images Architectural Photography Awards. Bildet ble også stilt ut i et galleri i Woodbridge Street i London. Utsiktsplattformen kommer ut av skyene, over en spektakulær foss. Dette er et av de mest oppsiktsvekkende byggverkene i verden, skriver Daily Mail. Lonely Planet Lonely Planet kåret Flåmbana til Verdens beste togreise. Lonely Planet Norge trekkes frem som et av verdens mest spennende og innholdsrike reisemål i en ny bok fra Lonely Planet. I reiselivsgigantens nye bok «1000 Ultimate Adventures», er Norge på topp-ti-listen over «Top Ten Adventure Nations». Reis til Norge og opplev Midnight Sun Marathon, Ekstremsportveko, Trollstigen, Lofoten, nordlyset, Telemark, skitur på Spitsbergen og Tysfjord, skriver Lonely Planet i sin nye bok. Forfatterne trekker blant annet fram at vi her til lands har unike muligheter for å gå på ski, padle kajakk og et rikt festivalliv. El País De Syv Søstre i Geiranger er nummer 6 på listen til El País over verdens vakreste fosser! Huffington Post Nettavisen Huffington Post har laget en liste med 25 begrunnelser for at Norge er «The greatest place on earth». «Norge er uten tvil et av de vakreste stedene på jorden. Landet er hjem til flere naturlige underverker enn vi kan telle, har vakre byer, en fascinerende historie og veldig lykkelige mennesker», skriver Huffington Post som konkluderer med at et norgesbesøk er vel verdt det til tross for høye priser. 10

11 Pressearbeid gir annonseverdi til rundt en milliard kroner! Pressearbeid er en viktig del av markedsarbeidet til Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board, Fjord Norge AS og destinasjonsselskapene. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene for annonsering i tilsvarende medier. Pressearbeidet anslås til å ha en annonseverdi på rundt 1 milliard kroner! Redaksjonell omtale oppfattes også som mer troverdig og interessant for forbrukeren, og er derfor et svært effektivt markedsføringsverktøy. Hvorfor pressearbeid? Hovedmålet med pressearbeidet er å øke kunnskapen om Fjord Norge og posisjonere regionen vår som et attraktivt reisemål som tilbyr spennende opplevelser og aktiviteter i våre vakre fjorder. Sammen med Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board (STB) og destinasjonsselskapene i regionen vår jobber vi med å skape relasjoner til journalistene i markedene, invitere til presseturer og drive generelt PR-arbeid. Vi jobber målrettet for å skape redaksjonelle artikler, radio- og TV-programmer i relevante medier som henvender seg til våre definerte målgrupper. Hva er pressearbeidet verdt? Verdien av presseomtale blir målt ved å vurdere annonseverdien av artikler (dvs. den tilsvarende kostnaden ved annonseplass i mediet). Tallene er hovedsakelig et resultat av trykket og online presse, som stadig blir viktigere i de fleste markeder, og flere av markedene kan nå også måle effekten av online presse. TV og radio er også viktige kanaler, men siden det er vanskelig å måle verdien av omtale i disse mediene er disse tallene ikke inkludert i den totale annonseverdien. I 2013 koordinerte Fjord Norge oppholdet for 528 journalister. Vi anslår dette til å ha en annonseverdi på rundt 1 milliard kroner! Innovasjon Norge anslår total annonseverdi for Norge til å være 2,26 milliarder kroner. Ca. halvparten av de 1047 journalistene som kom til Norge i fjor, besøkte Fjord Norge. Vi regner derfor med at ca. halvparten av artiklene var om vår region. Mye av den formidable økningen i forhold til tidligere år skyldes at Innovasjon Norge i 2013 også måler verdien av onlineartikler i samtlige markeder, samt at vi har hatt en enorm vekst i annonseverdien fra Asia. Det er viktig å understreke at annonseverdien kun er ett av måleparametrene på pressearbeidet. Kvaliteten på mediet og målgruppen mediet når er minst like viktig! Innovasjon Norge sine utekontorer og Scandinavian Tourist Board jobber aktivt med å sende de mest relevante journalistene til regionen vår. Stadig mer viktig med unike historier Det blir stadig viktigere å lage presseturer som viser noe nytt og unikt, som det ikke har vært skrevet om tidligere. For å oppnå dette er vi avhengige av hjelp fra destinasjonsselskapene til å finne de gode produktene som skaper spennende presseprogram som journalister tar seg tid til å komme til Fjord Norge for å skrive om. Hvordan arrangeres presseturene til Fjord Norge? Innovasjon Norge og Scandinavian Tourist Board (STB) prioriterer presseturer som gir best omtale for kampanjepartnerne i de ulike markedene. Som regel dekker Innovasjon Norge og STB kostnadene ved å få journalistene fra markedet til destinasjonene og tilbake, mens Fjord Norge AS og våre samarbeidspartnere dekker kostnadene journalistene har i regionen vår. I Fjord Norge AS jobber Helen Siverstøl og Siv Hege Normann med presseturer og visningsturer for turoperatører (i 2014 vikarierer Julie Strandheim for Siv som har permisjon). I tillegg har Asgeir Blindheim hatt ansvar for presse- og visningsturer for tematurisme. En stor del av deres arbeidstid i 2013 gikk med til å tilrettelegge turer for 528 journalister i regionen vår! De samarbeider tett med alle destinasjonsselskapene og transportselskapene i regionen Fjord Norge. Destinasjonsselskapene legger opp programmet i sin region. Antall turer Antall personer År Totalt Endring 0,8 % 15 % Det er ikke tatt med presseturer som er koordinert av destinasjonene direkte (for eksempel Stavanger og Bergen som har mye direkte). Visningsturer for turoperatører 2013 For å lykkes på de utenlandske markene er det viktig å bearbeide salgsleddene. Fjord Norge AS arrangerer derfor visningsturer for ansatte hos turoperatører og reisebyråer slik at de skal bli godt kjent i regionen vår og dermed gjør det lettere for dem å selge turer til Fjord Norge. Fjord Norge AS koordinerte 34 studieturer for turoperatører i personer deltok totalt på disse turene. Antall turer Antall personer År Totalt Endring 14,7 % 3,3 % Det er ikke tatt med studieturer som er koordinert av destinasjonene direkte (for eksempel Bergen og Stavanger). Artikkel i Geo Special OPPLAG: ANNONSEVERDI: NOK 2,3 MILL National Geographic Traveller OPPLAG: ANNONSEVERDI: NOK

12 Internasjonalt og nasjonalt markedsarbeid i 2013 Fjord Norge fortsatte å ha fokus i nærmarkedene, samtidig som vi jobbet svært aktivt i de oversjøiske markedene, hvor vi er en sentral partner sammen med Innovasjon Norge. Vi har også vært aktive i Sør- Amerika sammen med partnere fra regionen, hvor særlig Brasil og Mexico har vært sentralt i arbeidet. Fjord Norge økte fokuset på å konvertere våre markedsaktiviteter til salg for reiselivsbedriftene i regionen. I dette arbeidet er turoperatørene i de ulike markedene viktige, og vi har jobbet videre med strategisk samarbeid med utvalgte transportører og turoperatører i våre nærmarkeder. Våre kommersielle partnere i regionen er også en sentral del av vårt salgsfokus, hvor de er viktig både for å sikre konvertering og for å kunne måle effekten av våre aktiviteter. Satsingen på tematurisme økte i 2013, og fokuset har vært på å bringe de fire satsingsområdene i NCE Tourism Fjord Norway ut i det aktive salgs- og markedsarbeidet. Fjord Norges målgrupper God kunnskap om våre målgrupper er viktig. For det første er det viktig å ha kunnskap om hvilket behov vi dekker med vårt produkt, i tillegg er det viktig å vite hvem vi snakker til og hva som er deres drivere for feriebeslutningene. Målgrupper og segmenter kan vi definere ut fra demografi (alder, kjønn, utdannelse), geografi, psykografiske kriterier og ikke minst roller. Roller kan være viktig å ta hensyn til når man snakker om ferieturer, siden ulike roller fører til helt ulike beslutninger og motivasjonsfaktorer for samme forbruker. Fjord Norge har valgt ut seks segmenter som representerer våre hovedmålgrupper. De seks segmentene er: rundreise, baseferie, skiferie med vinteropplevelser, vandring, utendørs aktivitetsferie og kortferie. Disse segmentene vil vi bearbeide på tvers av geografiske markeder og innenfor disse segmentene vil det defineres mer spesifikke målgrupper. Fjord Norges markedsprioriteringer Fjord Norge vil, til tross for en markedstilnærming som er basert på de seks utvalgte segmentene, følge Innovasjon Norges prioritering av hvilke geografiske markeder vi arbeider aktivt mot, både når det gjelder markedsføring og salg. Vi jobber etter følgende geografiske markedsinndeling: Hovedmarkeder Hovedmarkedene er de markedene vi anser som modne og hvor vi investerer i forbrukermarkedsføring. Fjord Norge følger i stor grad Innovasjon Norges vurdering av hvilke markeder man vurderer som modne for forbrukermarkedsføring. Nærmarkedene: Tyskland Storbritannia Nederland Sverige Danmark Nærmarkedene sto i 2013 for 48 % av totalt antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge-regionen. Nærmarkedene representerer en stor andel av Fjord Norges investeringer i markedsføring. Til tross for at disse markedene har stor markedsandel blant turistene i Norge, så representerer Norge som reisemål fortsatt mindre enn 1 % av feriereisene i de fleste av disse markedene. Derfor ser vi fortsatt et stort potensial for å øke antall gjester fra disse markedene og fortsetter investeringene. Øvrige hovedmarkeder Frankrike Spania Italia Russland USA Japan Øvrige hovedmarkeder utgjorde 20 % av det utenlandske gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Totalt utgjorde hovedmarkedene 68 % av det utenlandske gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Vekstmarkeder Vekstmarkeder representerer de markedene som fortsatt anses som umodne, hvor vi i stor grad er aktiv gjennom bransjebearbeidelse og kun i begrenset grad gjennom forbrukermarkedsføring. Kina Sør-Korea India Polen Brasil Disse markedene utgjorde ca. 10 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Investering i kampanjetiltak Fjord Norge største markedsinvesteringer gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge, som er vår viktigste partner internasjonalt. I våre satsinger med Innovasjon Norge har Fjord Norge blitt presentert tydelig som reisemål i felleskampanjer. Erfaringen vi har fra de siste årene viser at vi får bedre resultater når regionen blir presentert tydelig i markedsføringen, og ikke kun som en av flere mulige destinasjoner man kan velge for en Norgesferie. Derfor jobber vi med mange egne Fjord Norge-aktiviteter i samarbeid med Innovasjon Norge, hvor Fjord Norge er den destinasjonen som er i fokus. I alle våre aktiviteter jobber vi med vår kommunikasjonsplattform, som trekker frem viktige fyrtårn i regionen vår. En konsistent bruk av merkenavnet Fjord Norge er også sentralt for å knytte reiselyst som skapes til vårt område. I tillegg til investeringene sammen med Innovasjon Norge er strategisk samarbeid med utvalgte turoperatører en viktig del av vårt internasjonale salgs-og markedsarbeid. Vi har hatt fokus på å fremme Fjord Norge som en viktig destinasjon i deres produktportefølje, samtidig som vi har jobbet med felles markedsføringstiltak. I disse aktivitetene har det blitt jobbet med aktiviteter både opp mot reisebyråene som salgsledd og direkte kampanjeaktivteter mot sluttforbruker. Vi har samarbeidet med strategiske partnere som 12 Bilag FVW Annonse Fjord Norge/Fjord Line Annonse i feriehuskampanjen Presseresultat etter TUI Wolters pressereise Fjord Line samarbeid overfor bussoperatører i Tyskland

13 Trollstigen Geirangerfjord Bergen Die Straßen der Superlative Wunderland Norwegen Geirangerfjord Atlantikstraße Norwegen Molde Trollstigen Ålesund Åndalsnes Bjorli Hornindal Otta Skei Gudbrandsdal Sognefjord Kaupanger Nærøyfjord Lillehammer Hallingdal Bergen Geilo Kinsarvik Vøringsfossen Hardangerfjord Oslo Stavanger Vrådal Prekestolen Kristiansand Schweden Atlantikstrasse Dertour pressekonferanse i Fjord Norge Avinor, flyselskaper og fergeselskaper, hvor vi kan matche hverandres midler og i fellesskap jobbe både med markedsføringsprosjekter og produktkonsepter. De økte midlene fra fylkene gjennom Explore Fjord Norway-prosjektet gir Fjord Norge muligheten til å samarbeide strategisk med flere partnere og det gir en større effekt av våre investerte midler. Markedsarbeidet til Fjord Norge har fokus på en markedsføringsmiks som skal utnytte både fortjent omtale, de flatene vi eier og de flatene vi kjøper oss synlighet gjennom. Det er fortsatt en ganske stor andel offlineaktiviteter i form av bilag, annonser og noe utendørsannonsering, men vi øker imidlertid investeringen i onlineaktivitetene i alle markedene, og sosiale medier får et stadig større fokus i vårt arbeid. Inspirasjon og det å skape reiselyst til Fjord Norge er vårt hovedfokus. Vår målsetning er å skape en miks av marketingaktiviteter som gir best mulig resultat, samt at vi ønsker å ha en kombinasjon av det å skape reiselyst og en konvertering til faktisk salg. Fjord Norge jobber etter en modell hvor vi ser på turistens reisesyklus for å sikre at vi er tilstede i de ulike trinnene av en reiseplanleggingsprosess, fra inspirasjon, booking og planlegging, til selve reisen og deling underveis og etter reisen. Tyskland Investering fra Fjord Norge: NOK ,- Fjord Norge deltok både i Innovasjon Norges rundreise-og feriehuskampanje i det tyske markedet. I tillegg til kampanjearbeidet med Innovasjon Norge fortsatte Fjord Norge det strategiske samarbeidet med Fjord Line, TUI Wolters og Dertour. I tillegg etablerte vi for alvor et tettere samarbeid med Color Line, hvor en felleskampanje i det tyske markedet ble resultatet. Rundreisekampanjen Hovedaktiviteten i Rundreisekampanjen var bilag, som ble distribuert i januar i et utvalg av lokalaviser i Nord-og Vest-Tyskland. Fjord Norge ble presentert på en side i bilaget. Som en del av rundreisekampanjen ble det også gjennomført en annonseserie i søndagsavisene Welt am Sonntag og Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Fjord Norge hadde også en egen ing, som ble sendt til utvalgte adresser. Fjord Norge onlinemagasin Fjord Norge laget et eget tysk onlinemagasin med fokus på Fjord Norges kommunikasjonsplattform, der ulike produkter i regionen ble presentert. Rundreiseprodukter fra Dertour ble også vist som eksempler på hvordan regionen kan oppleves. Lenke til onlinemagasinet ble sendt ut i to inger til ca kjøpte adresser. Hovedutsendelsen var 7. og 9. februar, med oppfølging 16. februar til de som hadde åpnet første ing. ingene presenterte både lenke til onlinemagasinet og lenke til et Dertour-produkt, for å sikre et salgsfokus. Resultatet var klikk total sett, hvor ca gikk videre til online-magasinet. Åpningsprosenten var på 27 % og klikkraten lå på mellom 5,5 % og 5,8 %. Feriehus-kampanjen Feriehus-kampanjen gikk fra 28. desember til 3. februar. Geografiske områder var Nord-Tyskland og Øst-Tyskland. Hovedaktiviteten var et bilag med opplag på 1,56 millioner, som ble distribuert i ni aviser i perioden 28. desember til 5. januar. Andre aktiviteter var annonser i Die Zeit og ing til kjøpte adresser. Fjord Norge sin ing hadde med produkter fra TUI Wolters og Color Line. Den ga klart best resultat, med en åpningsprosent på 32 % og en CTR på 7,8 % av de som faktisk åpnet e-posten. Kampanje med Innovasjon Norge, Fjord Line og Dertour Vi gjennomførte en felles kampanje med Dertour, Fjord Line og Innovasjon Norge i tidsrommet 25. mars til 27. april. Media-miksen var annonser og online aktiviteter. 80 % av budsjettet gikk til annonser i fem nasjonale aviser og to TV-bilag, med et totalopplag på 24,13 millioner. Annonsene var en blanding av taktiske annonser med fokus på salgbare produkter og imageannonser for å skape reiselyst, men likevel med partner- og turoperatørprodukter godt synlig. Online-annonsene hadde tydelig responsplakat, som ledet trafikk til Fjord Line, Dertour eller onlinemagasinet. Online-annonsene hadde 13,73 millioner visninger og generte klikk. CTR var på 0,37 %, som anses som god respons. Samarbeid med strategiske partnere Fjord Norge fortsatte sitt samarbeid med strategiske partnere i det tyske markedet. Formålet er å sikre et fokus på konvertering til salg i alle aktiviteter og sikre at vi er tilstede med en god produktbredde i de ca reisebyråene i Tyskland. Samarbeidet med turoperatørene bidrar til både felles markedsføringsaktiviteter og større produktbredde i turoperatørene sine kataloger. Dette samarbeidet gir oss også større effekt av de totale markedsføringsaktivitetene fordi vi klarer å koordinere profilannonsering med aktiviteter hos turoperatørene og i reisebyråene. Samarbeidet med Fjord Line ble videreført og forsterket, og kapasitetsøkningen til Vestlandet med de nye fergene er viktig for regionen. Fjord Norge forsterket i 2013 samarbeid med Color Line, hvor felles markedsføringsaktiviteter var grunnsteinene i samarbeidet. TUI Wolters Fjord Norge videreførte og forsterket samarbeidet med TUI Wolters, hvor vi jobbet både med forbrukermarkedsføring og reisebyråaktiviteter som ga blant annet synlighet med POS-materiell i reisebyråene i kampanjeperioden. Markedsføring Vi videreførte arbeidet med et sterkere Fjord Norgefokus i markedsføringsaktivitetene, og medieplanen som ble utarbeidet var mer kompleks og hadde en større rekkevidde enn tidligere. I stedet for ett stort bilag ble det satt sammen en plan med flere advertorials i utvalgte magasiner som Landlust, Fjord Norwegen Per Eide - Fjord Norway 12-tägige Autoreise Die Straßen der Superlative Fahrvergnügen und Naturerlebnis zugleich: Spektakuläre Touristenstraßen winden sich über Brücken und in die grandiose Bergwelt hinauf. Die größten Fjorde, tosende Wasserfälle, Europas höchste Steilwand und die berühmte Stegastein-Plattform, von der Sie in den Abgrund des Aurlandfjords blicken können, liegen auf Ihrer Route. Höhepunkte: Bergen, Prekestolen, Atlantikstraße, Trollstigen, Geirangerfjord und Sognefjord, Stegastein-Plattform Leistungen: 11 Übernachtungen inkl. Frühstück, Reiseführer. Reisetermine: täglich, Pro Person im DZ schon ab 955 Fähranreise Kiel-Oslo und zurück in der Kabine mit Frühstück inkl. Pkw- Beförderung ab 596 zubuchbar. Geheimnisvoll, einladend und einfach schön: Schneegekrönte Gletscher und schwebende Wasserfälle, üppige Obstgärten und tiefblaue Fjorde. National Geographic verlieh Fjord Norwegen im Jahr 2009 die Auszeichnung Schönstes Reiseziel der Welt. Geirangerfjord 8-tägige Busreise Wunderland Norwegen und Sognefjord hinterlassen bleibende Eindrücke, leicht und beschwingt begrüßt Sie die Jugendstilstadt Ålesund. Robin Strand - Bergen Tourist Board Diese Rundreise vereint unzählige Fjorde, weite Bergketten und tosende Wasserfälle zu einem umfassenden Eindruck dieses überwältigenden Urlaubslandes. Eine Bootstour auf dem mächtigen Sognefjord macht die Größe und Schönheit der imposanten Fjordlandschaft fühlbar. Höhepunkte: Geirangerfjord und Sognefjord, Bergen, Ålesund, dramatische Passstraße Trollstigen, Hardangerfjord Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. Halbpension, Deutsch sprechende Reiseleitung, Stadtführungen in Bergen und Oslo, Bootsfahrt auf dem Sognefjord, Eintritt Wikingermuseum in Oslo, Reiseführer. Reisetermine: samstags, , , , , , pro Person im DZ schon ab Flug p.p. ab 260 Terje Borut - visitnorway Weitere Auswahl: 16-tägige Autoreise Gletscher, Fjorde, Wasserfälle. Unternehmen Sie eine atemberaubende Reise durch Fjord Norwegen. Kurze Etappen und Ruhetage lassen Ihnen viel Zeit für Besichtigungen. p.p. im DZ/Frühst. ab tägige Autoreise Bezaubernde Fjordwelt. Auf dieser Tour können Sie die herrliche Landschaft Fjordnorwegens auf eigene Faust entdecken. Weite Fjorde, wildes Hochgebirge und dazu spektakuläre Aussichten auf Trollstigen und den Gletscher Jostedalsbreen verbunden mit Oslo und Bergen eine ideale Reisekombination. p.p. im DZ/Frühst. ab 999 Kampanje med Innovasjon Norge, Fjord Norge Dertour og Fjord Line Kampanje med Innovasjon Norge, Fjord Norge Dertour og Fjord Line 6 7 Mailing 13

14 Fjord Norge presentasjon på Dertour Academy Alberta Landleben og Apotheken Rundschau. Dette er viktige magasiner som målgruppen leser. Det ble også koblet på flere aktiviteter mot TUI sin store kundegruppe, som har en sterk tilbøyelighet til å velge produkter fra TUI sitt sortiment. Reisebyråaktiviteter Det ble gjort en presentasjon av Fjord Norge i TUI sitt reisebyråmagasin Counter Info, som ble distribuert til alle reisebyråene i Tyskland. Det ble også sendt ut egne reisebyråflyers, i tillegg til POS materiell for å støtte de øvrige markedsaktivitetene. Pressetur til Møre og Romsdal Fjord Norge og TUI Wolters arrangerte en pressetur til Møre og Romsdal og Nordfjord, med 10 toppjournalister fra deres A-liste. Tema for presseturen var rundreisen som omfatter Nasjonale turistveger. Resultatene av denne aktiviteten var veldig gode, og ble koblet direkte til salg av denne rundreisen som dekker alle turistvegene i Fjord Norge. TUI Wolters måler aktivitetene med brosjyreforespørsel og faktisk salg av produkter. Man ser klar effekt av økt salg på de rundturene som er i fokus i dette markedsføringssamarbeidet. Dertour & Best of Scandinavia (BOS): Fjord Norge har jobbet aktivt med Dertour og incoming-agenten Best of Scandinavia (BOS), med hovedvekt på aktiviteter mot reisebyråene. Flere av aktivitetene var også et samarbeid med Fjord Line. Bilag i FVW og Travel Talk. Et Fjord Norge bilag ble distribuert i novemberutgaven (2012) av FVW, samtidig som de nye turoperatørkatalogene slippes. I tillegg hadde Fjord Norge og Fjord Line omslaget på Travel Talk (februarutgave), som er magasinet for reisebyråagentene. Her ble regionen presentert med våre beste salgsargumenter og produkter fra ulike partnere. Fjord Line hadde baksiden som sin annonseplass. Reisebyråaktiviteter med Dertour Fjord Norge hadde i løpet av 2013 flere reisebyråaktiviteter sammen med Dertour, hvor blant annet en Fjord Norge-film ble presentert på skjerm i reisebyråene, en egen pakke med vindusposter, en liten brosjyre med eget stativ og en notatblokk ble sendt ut ved katalogslipp i desember Visningstur i Fjord Norge Fjord Norge og Dertour inviterte ca. 20 reisebyråansatte fra Tyskland på visningstur fra Ålesund, via Nordfjord til Flåm og videre til Oslo. Travel Talk Fjord Norge og Fjord Line deltok på Travel Talk, et reisebyråarrangement i regi av Dertour. Erlangen Fernwehfestival Fjord Norge og Nord Norge var sponsorer av messen Fernwehfestival, som er en entusiastfestival for adventurereiser med rundt besøkende. Dertour bemannet standen vår, mens vi fikk god presentasjon på websiden, den norske foreningen hadde matservering og opptreden, og vandrefilmene gikk på storskjerm på hovedscenen. Dertour sin pressekonferanse i Fjord Norge, juli 2013 Dertour valgte Fjord Norge som destinasjon og vertskap for sin pressekonferanse, hvor vinterkatalogene for ble lansert for den tyske pressen. Nesten 50 journalister var invitert, i tillegg til ca. 10 divisjonsledere og ansvarlige fra Dertour. Solstrand Hotel & Bad ble valgt som den perfekte rammen for pressekonferansen og Bergen var vertsby. Journalistene fikk oppleve Bergen fra sin beste side, da solen skinte og de fikk et flott program med kultur, historien på Bryggen, matopplevelser og et innblikk i norsk fisk fra Norsk Sjømatsenter. Alle journalistene fikk også et tilbud om en dagsutflukt, hvor en gruppe reiste med Norway in a Nutshell til Flåm og Nærøyfjorden, en gruppe fikk en tur på Folgefonna og en annen gruppe opplevde kulturbyen Bergen. En liten gruppe på tre journalister reiste på posttur til Haugesund og Stavanger. DerTour Academy i Alberta, Canada Dertour sitt årlige Reiseakademi for reisebyråansatte ble i 2013 holdt i Alberta, Canada. Fjord Norge deltok sammen med NordNorsk Reiseliv og Innovasjon Norge på Round Table Talks. Dette konseptet innebar totalt 96 presentasjoner for grupper på 6-8 deltakere. Hver presentasjon var på 8 minutter, som er et meget effektivt konsept. Totalt møtte vi 650 reisebyråansatte og fikk presentert Fjord Norge for svært mange som ikke hadde kjennskap til regionen. På avslutningskvelden presenterte Fjord Norge sammen med NordNorsk Reiseliv Fjord- og Nord Norge som vertskap for Dertour Academy Arrangementet kommer til Fjord Norge i desember Fjord Line Det tette og gode samarbeidet med Fjord Line fortsatte i I tillegg til alle felles aktiviteter som er en del av kampanjene, har vi jobbet sammen på enkeltstående prosjekter. Fjord Norge hadde annonse i Fjord Line sin turkatalog Fjord Trips, i tillegg til en fellesannonse sammen med Fjord Line og Innovasjon Norge i Urlaub Ahoi, et magasin for fergereiser. Bus Blikpunkt Leserreise For å sette ekstra fokus på bussoperatørene ble det laget en leserreise for fagmagasinet Bus Blikpunkt. Her var Fjord Line, Service-Reisen og Fjord Norge partnere. Det ble skrevet flere redaksjonelle artikler i forkant og etterkant av turen, i tillegg til at 45 bussoperatører ble invitert med på tur fra Hirtshals, via Langesund og Geilo til Flåm og Bergen. Rundreisebilag IAA-Special IAA (Internationale Automobil-Ausstellung)-Special hadde fokus på bilruter og det ble laget en egen rundreise for Fjord Norge, som ble presentert redaksjonelt. Turen hadde fokus på mat og natur, med start i Geiranger, via Sognefjorden til Bergen. Opplaget var på og det ble distribuert i Food and Travel ( ), Börse Online ( ) og Lonely Planet Traveller ( ). Fjord Norge og Fjord Line hadde en felles annonse, med en egen konkurranse. 14 Fjord Norge og Color Line kampanjesamarbeid Kampanje med Inovasjon Norge, Fjord Norge, Dertour og Fjord Line TravelTalk omslag TUI Wolters

15 Onlineannonser i avisen NRC Color Line Fjord Norge og Color Line etablerte et tettere samarbeid i 2013, hvor vi i hovedsak jobbet med avdelingen i Kiel, og fokus var på et tettere markedsføringssamarbeid. I fellesskap satte vi felles målsetninger for kampanjen, med størst fokus på den individuelle reisende som kun bestiller ferge, og et noe mindre fokus på turisten som også bestiller rundturen gjennom Color Line. Transportkunden er per i dag det klart største segmentet for Color Line. Medieplanen var en god miks mellom special interest magasiner, reiselivsmagasiner og aviser i Nord-Tyskland. Onlinekampanjen hadde i hovedsak fokus på display i utvalgte medier, ing og newsletter. Color Line var meget fornøyd med denne kampanjen og så en god utvikling i kampanjeperioden. Visningstur med FVW Color Line inviterte også Fjord Norge til å være en del av en visningstur med FVW (det største bransjemagasinet i Tyskland), hvor en gruppe på 10 reisebyråansatte, samt en journalist og en fotograf ble invitert på en visningstur til Fjord Norge. De besøkte Sognefjorden og Hardangerfjorden på en tredagerstur. Reisen ble annonsert i FVW i forkant og en flott reisebeskrivelse ble publisert i etterkant av reisen. Messer og Workshop Fjord Norge hadde i 2013 disk på Innovasjon Norges fellesstand på ITB og CMT Stuttgart. På disse messene deltok både representanter for Fjord Norge AS og destinasjonene. Fjord Norge deltok også på Grüne Woche i Berlin, hvor vi bemanner reiselivsdelen sammen med destinasjoner fra regionen. Interessen for regionen er stor på denne messen, som har et nedslagsfelt langt utover Berlin. Regionen var godt representert på Workshop i Hamburg, men Fjord Norge AS var ikke tilstede med en egen representant.m Nederland Investering fra Fjord Norge: NOK , hvorav NOK ,- var fra Turismeprosjektet i Stavanger. Innovasjon Norges Norgeskampanje Bilag var igjen hovedaktiviteten i Innovasjon Norge sin hovedkampanje. Fjord Norge representert i fire bilag, som ble distribuert gjennom følgende aviser: - Volkskrant Magazine ( ) - Trouw ( ) - FD Persoonlijk ( ) - NRC (Mars 2013) Totalt opplag for alle bilagene var ca. 1 million eksemplarer. Fjord Norge var også synlig i advertorials i utvalgte medier som Elsevier, ANWB etc. Fjord Norge og Innovasjon Norge gjennomførte også en last-minute kampanje sammen med Pharos Reizen, med annonser i ANWB magasinet Kampionen. 50+ kampanjen Fjord Norge deltok også i IN sin 50+ kampanje. Hovedaktiviteten var et bilag i seniormagasinet Plus Magazine. Fjord Norge ble presentert i Plusonline.nl, med en advertorial online. Andre aktiviteter var 50+ messen, hvor representanter fra Fjord Norge-regionen deltok. Aktivkampanjen Fjord Norge deltok i Aktivkampanjen, hvor målgruppen er det mer aktive segmentet med sykling, vandring og outdoor adventure i fokus. Hovedaktivitetene var advertorials i vandre- og sykkelmagasiner. I tillegg hadde Innovasjon Norge et samarbeid med National Geographic om advertorials online, samt en blogger som reiste rundt i Norge i ukene rundt 17. mai. Fjord Norge aktiviteter I tillegg til disse basisaktivitetene gjennomførte Fjord Norge i samarbeid med Innovasjon Norge noen egne FN aktiviteter. Den økonomiske situasjonen i Nederland var vanskelig i 2013, og vi valgte å fokusere ganske smalt i aktivitetene mot 50+ og et segment av naturinteresserte, med høy utdanning og høy inntekt. Fokus var online, newsletter og en synlighet på et seminar om pensjons- og formuesforvaltning. Online ble vandrefilmene ble brukt som toppbannere, med Preikestolen særlig fremhevet. Mediene vi brukte var Elsevier.nl og NRC, som passet godt til denne målgruppen. Onlinemagasin I samarbeid med Buro Scanbrit og Fjord Line utviklet vi et onlinemagasin med fokus på Fjord Norges kommunikasjonsplattform, hvor produkter fra Buro Scanbrit, partnere og Fjord Line var presentert. Som en del av onlinekampanjen med Innovasjon Norge ble en ing med lenke til dette onlinemagasinet sendt ut til mottakere. Åpningsprosenten lå på 43 %, som er nesten dobbelt så stort som markedsgjennomsnittet på 23 %. CTR var på 8 %, igjen nesten dobbelt så høyt som markedsgjennomsnittet på 4,5 %. Markedsføringssamarbeid med Buro Scanbrit Fjord Norge videreførte samarbeidet med Buro Scanbrit hvor både produktutvikling i regionen og markedsaktiviteter er en del av det totale samarbeidet. Kampanjeaktivitetene var delt opp i en offline- og en online del, i tillegg til noen aktiviteter mot reisebyråene. I offline delen var annonser i Sanoma sitt reisespesial en viktig del, i tillegg til annonser i magasinene Quest, AD Weekend og National Geographic. Distribusjonen av disse magasinene var fra januar til mars. En flyer ble distribuert til reisebyråene, med distribusjon til oppstarten av salgssesongen i januar. En ing, med presentasjon av Fjord Norge gikk også ut til reisebyråene. En journalist fra magasinet Zin kom til Fjord Norge for å skrive en artikkel, resultatet av denne aktiviteten kommer i 2014, sammen med en leserreise. Onlineaktivitetene var en blanding av online advertorials og online nyhetsbrev. Onlinemagasinet lå tilgjengelig på kampanjesiden og ca. 60 klikk kom fra onlinemagasinet direkte til konkrete produkter. Online annonse Elsevier Annonse for OAD leserreise Annonse med Buro Scanbrit i NGT Bilag Volkskrant 15

16 ing til utvalgte adresser Annonse Evening Standard 2013 ble et vanskelig år for Buro Scanbrit, hvor tilbakegangen på Norge og Skandinavia var stor. Dette var mer et resultat av markedssituasjonen enn av de aktivitetene som ble gjennomført. Nordic Magazine Nordic Magazine er et special interest magasin for Skandinavia-entusiastene i Nederland. Fjord Norge, Fjord Line og Norske Turistservice hadde et fellesprosjekt sammen med Nordic Magazine, som resulterte i en 35-siders artikkel om regionen. Messedeltakelse Vakantiebeurs 2013 Fjord Norge var representert sammen med destinasjoner fra regionen. Messen var godt besøkt og det ble vist stor interesse for Norge. 50+ Messen i Utrecht Representanter fra Fjord Norge-regionen deltok på denne messen som en del av 50+ prosjektet. Belgia Investering fra Fjord Norge: NOK ,- Nytt i 2013 var et spennende samarbeidsprosjekt med den belgiske turoperatøren Nordic Info. Prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge Benelux, NordNorsk Reiseliv og Fjord Norge. Nordic Info er en av de ledende turoperatørene for Norge i Belgia. Samarbeidet gikk ut på felles messedeltakelse på den store Reiselivsmessen i Brussel og en felles medieplan med annonser i ulike magasiner og aviser. Fjord Norge deltok selv aktivt på messen i Brussel og interessen for Norge er stor. Storbritannia Investering fra Fjord Norge: NOK ,-, hvorav NOK var fra Turismeprosjektet i Stavanger. I Storbritannia har Fjord Norge jobbet med flere prosjekter i tillegg til vår sommerkampanje med Innovasjon Norge. Fjord Norge var prosjektleder for Turismeprosjektet sin satsing med Widerøe i Nord- England og Skottland. I tillegg var Fjord Norge en sentral regionspartner i pilotprosjektet for Norwegian, Avinor og Innovasjon Norge. Det har vært klare fordeler med å jobbe med flere kampanjer, da vi har kunnet se etter synergieffekter for å få mest mulig ut av regionens investerte markedskroner. Innovasjon Norges Sommerkampanje Norgesbilaget i Telegraph Fjord Norge hadde en flott synlighet i Norgesbilaget på 16 sider hvor vi og partnerne ble presentert med et dobbeltsiders oppslag. Bilaget ble skrevet redaksjonelt av Telegraph sine journalister og ble distribuert gjennom Daily Telegraph 9. februar. I tillegg til distribusjon gjennom Daily Telegraph, kom bilaget i et særtrykk på eksemplar som brukes på messer og som responsbrosjyre i kampanjen. Annonsering Profilannonser i de største avisene er fortsatt en viktig kanal i det engelske markedet og de store avisene har mye reisestoff, både i egne magasiner og i artikkelform. I det engelske markedet brukte vi i 2013-kampanjen en god variasjon mellom rene profilannonser, tekstannonser/advertorials skrevet av oss, og advertorials skrevet av avisene selv. Fjord Norge var synlig gjennom ulike annonseformat i følgende magasiner: Daily Telegraph, Independent, Evening Standard og The Times OOH (utenfor hjemmet) aktiviteter: I perioden mars var Fjord Norge synlig på Londons undergrunn med filmvisning på 45 ulike skjermer (Crosstrack projection). Online-aktiviteter Fokus var på levende bilder og interaksjon med leser. Display-annonser ble vist på Skyscanner, TripAdvisor, Teletext, Independent, Vibrant, Aberdeen P&J, Evening Express, Journal, Evening Chronicle. Video-annonser ble vist på Unrurly og Adap.tv. Det ble sendt ut en ing til kalde adresser med tydelig Fjord Norge-budskap, hvor våre partnere ble presentert. Fjord Norge og Fjord Tours hadde i tillegg en egen ing til Innovasjon Norges adresseliste, hvor det også gikk link til et eget Fjord Tours onlinemagasin. Pilotprosjekt for Avinor, Innovasjon Norge og Norwegian Fjord Norge var også i 2013 den største destinasjonspartneren i pilotprosjektet og tok et stort eierskap i prosjektet. Formålet med pilotprosjektet har vært å utnytte markedsmulighetene for Norge i Storbritannia sammen med en kommersiell aktør som Norwegian, og tiltrekke oss langt flere britiske turister. Hensikten har vært å forene markedsbudsjett og kompetanse for å optimalisere marketing-miksen og balansere den profilerende innsatsen med klare salgsutløsende budskap. Gjennom samarbeidet har man identifisert, samlet og forent markedsinvesteringer fra aktører som har felles interesser i å lykkes på det store fly-dominerte fritidsmarkedet i Storbritannia. Totalrammen for prosjektet var ca. 6 millioner norske kroner. Prosjektet har hatt en fordeling av budsjettet på Reason to Go -aktiviteter som skal skape reiselyst og Go-aktiviteter som er mer salgsutløsende. Destinasjonsmidlene har blitt investert for å skape reiselyst og har hatt fokus på destinasjonsmarkedsføring hvor det har vært et mer beskjedent fokus på det direkte salgsutløsende, selv om tilgjengelighet alltid har vært en del av budskapet. Kampanjen har gått gjennom hele året, noe som har gitt en jevn synlighet i markedet. Imidlertid fant hovedaktivitetene sted fra februar til mai. Marketingmiksen var satt sammen av advertorials og annonser i blant annet Times Magazine, Independent, The Guardian og Evening Standard. For høst- og vinteraktivitetene har både ski og kombinasjonen to Fjordbyer i en kortferie vært viktige temaer. I stedet for å ha to uker med aktiviteter på London undergrunnen testet vi i 2013 å ha Cross-track film på 16 NRC Leaderboard Annonse Daily Telegraph Annonse Daily Telegraph Annonse Daily Telegraph

17 Drosjekvittering Undergrunnen hver mandag fra 25. mars til 24. juni. Nytt av året var også reklamefilm på TV, som gikk på kanaler som National Geographic, Sky News, ITV3, Sky Arts 1 og 2 og Travel Channel spots ga oss 14 millioner visninger. Rike medieformat ble en viktig del av onlinekampanjen og hadde sterkt fokus på å være salgsutløsende, samt ing til kalde adresser. Widerøe-kampanje for Stavanger og Bergen Fjord Norge var prosjektleder for Turismeprosjektet i Stavanger for en felles kampanjesatsing i Storbritannia med Widerøe. Widerøe flyr direkte til Stavanger fra Newcastle og Aberdeen, og fra Aberdeen til Bergen. Både Widerøe og Bergen Reiselivslag la ekstra midler i kampanjen for å markedsføre ruten Aberdeen - Bergen. Kampanjeperioden var fra juni til september, med annonser og advertorials i lokalaviser i perioden 5. juni til 25. juli og OOH (utenfor hjemmet-aktiviteter) i perioden 20. juni til 15. september. Størst budsjett ble lagt på Aberdeen, men mediemiks i begge byer hadde fokus på både utenfor hjemmet annonsering, online, annonser og advertorials i lokale aviser. I Aberdeen var det aviser som Evening Express og Aberdeen P&J I Newcastle som ble brukt, i Newcastle var det avisene Newcastle Journal og Newcastle Chronicle. I Aberdeen var det annonsering på byens taxier og på taxikvitteringene, i tillegg til mega-boards og busser. I Newcastle var fokuset på mega-boards og busser. Active Traveller-samarbeid med Fjord Tours Sammen med Fjord Tours hadde Fjord Norge en annonse med en konkurranse i magasinet Active Traveller. Dette var en oppfølging til en pressereise til Hardanger og Voss året før. Konkurransen ga mye oppmerksomhet på mange vandre-og reiselivsmesser i Storbritannia. Workshop og messer Fjord Norge deltok på Workshop i London, som er en meget god møteplass for å møte de britiske turoperatørene. Fjord Norge regionen representerte mer enn halvparten av deltakerne. Fjord Norge deltok på World Travel Market i London i november. WTM er en viktig møteplass for de britiske operatørene, men messen har også et viktig internasjonalt publikum. Sverige Investering fra Fjord Norge: NOK ,- Fjord Norge deltok i Innovasjon Norges sommerkampanje, med kampanjeperiode fra midten av april til slutten av juli. Norgesbilaget og onlinebilag var hovedaktivitetene i kampanjen. I tillegg til disse hovedaktivitetene ble det også gjennomført egne Fjord Norge aktiviteter i samarbeid med Innovasjon Norge, hvor opplevelseskartet var den viktigste aktiviteten. Norgesbilaget Ica Kuriren I stedet for å lage et eget Norgesbilag, så ble det laget en eget 32 siders redaksjonelt reisespesial av Ica Kuriren. Bilaget ble distribuert 13. mai sammen med Ica Kuriren, som er ICA sin kundeavis. ICA står veldig sterkt i Sverige og denne kundeavisen har stor troverdighet og en målgruppe som passer godt til Norges målgruppe. Opplaget var på eksemplarer. Onlinebilaget Sommereventyr Fjord Norge var representert redaksjonelt med bilder/ tekst/lenker/produkter og film i onlinebilaget. Onlinebilaget var bygget opp som en avis, og bygger kunnskap og skaper interesse ut fra interesser/ tema/aktiviteter. Onlinebanners fantes også i bilaget som synliggjorde partnere ytterligere og drev direkte trafikk til ulike partnere. Flere destinasjoner meldte om flott trafikkøkning i kampanjeperioden og Fjord Norge opplevde også en veldig stor trafikk på fjordnorway.com, en direkte effekt av dette onlinebilaget. Onlinebilaget var aktivt fra uke 16 til uke 30, i ca. 14 uker. Det ble markedsført daglig via store hjemmesider som DN.se, Svd.se og andre dagsaviser. Det var i kampanjeperioden minst ca besøkende og ca klikk videre til kampanjesider eller partnere. Buss i Madrid Online-annonsering Online-annonsene ble i stor grad kjøpt gjennom DSP auksjonssystem, med en kampanjeperiode fra 15. april til 14. juni. Det ble levert ca. 40. millioner visninger og ca klikk, og de beste trafikkdriverne var Skype, MSN.se og Spotify.se. Sosiale medier/facebook Inkludert profilerende nettverksannonsering med Social video ads rettet mot relevante bloggere og nettsider gjennom Unruly. Filmmateriale for Fjord Norge var Aurlandsdalen og Skrikfilmen med kun klipp fra Fjord Norge. Dette ga nesten totale visninger, med en CTE på 3,2 % og en andel på nesten 75 % som så hele filmen. Googleannonsering Det ble gjort Google display-annonser, med nesten 25 millioner visninger og klikk. Fjord Norge Opplevelseskart Fjord Norges Opplevelseskart var hovedaktivitet i Fjord Norge sin satsing. Kartet gir både inspirasjon og informasjon om konkrete opplevelser i regionen. Det ble distribuert i eksemplarer i Gøteborgsposten og utvalgte morgenaviser i Syd- Vest-og Midt-Sverige i uke 20. Messer Fjord Norge deltok sammen med partnere på TUR messen i Gøteborg. Spania Investering fra Fjord Norge: NOK , hvorav NOK var investeringer fra Fly BGO og NOK var fra Turismeprosjektet Stavanger. Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Fjord Norge deltok i Innovasjon Norge sin sommerkampanje i Spania. Denne kampanjen hadde hovedfokus på flyselskapet Vueling sine nye ruter fra Barcelona til Bergen og Stavanger. Regionen Fjord Norge opplevelseskart Fjord Norge opplevelseskart ICA Kuriren ing Ocholeguas Facebook 17

18 Boards på Metro rundt Barcelona ble prioritert, men på grunn av gode flyforbindelser mellom Madrid og Barcelona ble det også gjennomført markedsaktiviteter i Madrid. Buss Et viktig element i denne kampanjen var bussannonsering i Madrid og Barcelona. 50 busser kjørte i Madrid sentrum i 21 dager med Fjord Norgeannonser. I tillegg ble én buss heldekorert. Denne kjørte rundt i Madrid i en hel måned. I Barcelona kjørte 10 busser rundt i 28 dager med annonser fra Fjord Norge på sidene og baksiden. Metro På metroen i Madrid hadde vi 60 plakater i en hel måned. Street Billboards I Barcelona hadde vi 100 plakater i størrelsen 172 x 117 cm i 4 uker. Radio I Radio Madrid hadde vi sekunders-annonser i morgenshowet Buenos días Javi Nieves og 50 annonser resten av dagen. I tillegg hadde journalisten Javi Nieves 10 innslag hvor han snakket om Fjord Norge. I Radio Barcelona hadde vi sekunders annonser. I tillegg hadde journalisten Fricandó Martiner 40 innslag hvor han snakket om Fjord Norge i morgenshowet Fricandó Martiner y Rotation. Magasiner og aviser Det ble annonsert i følgende magasiner: Deviajes: Magasinet har lesere og et opplag på eksemplarer. Helsides annonse i mai. Viajes National Geographic: Magasinet har lesere og et opplag på eksemplarer. Helsides annonse i mai. Viajar: Magasinet har lesere og et opplag på eksemplarer. Helsides annonse i mai. Geo: Magasinet har lesere og et opplag på eksemplarer. Helsides annonse i mai. Viajar Vanguradia: Magasinet har lesere og et opplag på eksemplarer. 2-sides redaksjonell annonse i mai. La Vangardia: I avisen La Vanguardia hadde vi et 4-siders-bilag som ble distribuert sammen med avisen til utvalgte adresser i Barcelona søndag 19. mai. Musikk apps Spotify Hvert 15. minutt var det en 30-sekunders lydreklame innslag. Video-annonser Exponential er et nettverk av internettsider. Her hadde vi visninger i perioden 18. april til 31. mai. Mobilmarkedsføring Atrapalo.com Vi hadde visninger fra midten av april til slutten av mai. Vodafone Her hadde vi visninger. E-post-markedsføring Det ble sendt ut er den 7. mai til personer i aldersgruppen i Madrid og Barcelona. Facebook Sponsored stories og page posts klikk. Online reisebyråer atropalo.com Fra 17. april til 31. mai var det et videobanner på denne siden. edreams Fra 15. april til 31. mai var det et banner på denne siden med link til vår microsite hvor Fjord Norge og partnere ble presentert. Ocholeguas Ocholeguas er den mest populære reiselivssiden i Spania. Den eies av avisen El Mundo. Her hadde vi to advertorials som ble publisert på et banner i størrelsen 300 x 180 i én uke. I tillegg ble banneret vist to dager i elmundo.es visninger. Det ble sendt ut to inger hver til kontakter. El Viajero Advertorial fra 6. til 12. mai visninger. Videoreklame fra 6. til 15. Mai visninger. Google ads Det var totalt visninger på google. Dette ga klikk. Landingsside Det ble laget en egen landingsside hvor Fjord Norge og alle partnerne i kampanjen ble presenter. Konkurransen Sé el embajador de Noruega Det ble laget en egen konkurranse vær ambassadør for fjordene! Konkurransen var tilgjengelig på Facebook og på landingssiden på Visitnorway.com. Augmented reality Når du fører mobilen din over annonser i magasiner eller utendørs, får du en microsite på mobilen din, liknende QR-koder. Dette er et innovativt konsept som gir destinasjonen image av å være en innovativ destinasjon. Augmented reality har fungert godt i forhold til PR. Messer og Workshop Workshop i Madrid og Barcelona Fjord Norge deltok på Workshops både i Barcelona og Madrid. FITUR Madrid Fjord Norge deltok sammen med partnere fra regionen på FITUR-messen i Madrid. På denne messen møter vi turoperatører fra både Spania og Sør-Amerika. SITC Barcelona Region Stavanger og Bergen Reiselivslag deltok på vegne av Fjord Norge på publikumsmessen SITC i Barcelona. Flyselskapet Vueling og Fjord Norge hadde en konkurranse hvor man kunne vinne turer til Bergen og Stavanger. En flyer med navn og adresse skulle brettes til fly og kastes på en blink inne på standen til Fjord Norge. 18 Annonse Lonely Planet Vuelingannonse på flyplass Buss i Spania

19 Boards i Danmark, 15x2 meter Danmark Fjord Norge investerte totalt NOK i salgsog markedsføringstiltak, hvorav NOK var investeringer fra Turismeprosjektet. Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Fjord Norge deltok i Innovasjon Norges sommerkampanje i det danske markedet. Markedsføringsmiksen var en blanding av utenfor-hjemmet-annonsering, ipad-brosjyre, profilannonser og online-aktiviteter. Fjord Norge med partnere ble presentert gjennomgående i ipad-brosjyren, en digital brosjyre som ble distribuert til mennesker. I tillegg inneholdt kampanjen presseaktiviteter, nyhetsbrev, flere aktiviteter på sosiale medier og en omfattende presentasjon på visitnorway.dk. Totalt var basiskampanjen på NOK 2,3 mill. Egen Fjord Norge kampanje og egen Widerøe kampanje med fokus på Haugesund Fjord Norge gjennomførte, utover basiskampanjen til Innovasjon Norge, en egen Fjord Norge-kampanje, i samarbeid med Innovasjon Norge og ulike kommersielle partnere. Kampanjen bestod av flere tiltak og hadde fokus på Fjord Norge-regionen sine viktigste opplevelser, partnere i prosjektet, samt en egen del med fokus på fly til Haugesundsregionen med Widerøe. Totalt ble det investert NOK i kampanjen. Kampanjen bestod av et omfattende onlinebudsjett som ble investert i flere sentrale mediekanaler i Danmark, bl.a. Jyllandsposten og Berlingske Digital. Fjord Norge ble presentert på boards og plakater i store deler av Danmark i perioden 15. april til 15. mai Totalt var vi synlige på 580 utendørs boards, 540 plakater på kjøpesentre og fitnessentre og 200 boards på tog og metrostasjoner i Danmark. Det ble også kjørt flere advertorials i danske aviser. Her ble det laget et eget bilag på åtte sider i Trend i Politiken, tolv sider i Jyllands Posten og Nordjydske Stiftstidende, og åtte sider i Berlingske og Politikens reisebilag. Et totalopplag på eks. Messe og workshop Fjord Norge var representert på messen Ferie for Alle i Herning gjennom destinasjoner fra regionen. Workshopen i København er en viktig møteplass, og da ikke bare for å møte danske turoperatører. Dette er også en betydningsfull arena for å møte incomingoperatører basert i Danmark. Fjord Norge og mange aktører og destinasjonsselskaper i regionen deltok på denne workshopen. Videre deltok Fjord Norge på Ricas arrangement for danske tur- og incoming operatører basert i Danmark. Russland Investering fra Fjord Norge: NOK Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Fjord Norge deltok i Innovasjon Norges sommerkampanje, med geografisk fokus i Moskva og St Petersburg. Kampanjeperioden var i hovedsak i mai. Marketingsmiksen i kampanjen i Russland var variert og kampanjen var godt satt sammen. Viktige aktiviteter var et bilag på åtte sider som ble distribuert i Magasinet Voyage med et opplag på eksemplarer og et fire siders annonseoppslag i magasinet Abroad. Geografisk dekket disse aktivitetene både St Petersburg og Moskva. Det åtte-siders bilaget ble også distribuert i magasinet Cars, men da begrenset geografisk til kun å dekke Moskva. I Moskva og St Petersburg gjennomførte man også en utenfor-hjemmet-kampanje, med fokus på annonseflater som lysbokser ved trafikknutepunkter og store plakater på undergrunnen. I St Petersburg hadde man i tillegg annonseplakater på fem busser. En 15 sekunders TV-Spot ble sendt i Moskva med 285 repetisjoner på de lokale TV-kanalene RENTV, Россия2 og PyTV. I St Petersburg hadde man 510 repetisjoner av samme TV-spot på de lokale TV-kanalene Rossia 1, STS og Perez. En radioreklame gikk også på luften i Moskva på kanalen Silver Rain, med en 30 sekunders spot og med 170 repetisjoner. I St Petersburg gikk radioreklamen på kanalen Europa Plus, med 70 repetisjoner. Et tolv siders bilag ble distribuert på hurtigtoget Sapsan mellom Moskva og St Petersburg med et opplag på rundt eksemplar. Legends of Norwegian Vikings - Festival Dette samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge, Russland og Destinasjon Haugesund og Haugalandet ble videreført i Aktiviteten fant sted i St Petersburg og arrangementet fikk stor oppmerksomhet. Messer og workshops Fjord Norge deltok passivt på messene MITT, Leisure og noen andre mindre messer. Fjord Norge deltok aktivt på workshops i St Petersburg og Moskva. Polen Investering fra Fjord Norge: NOK Fjord Norge har deltatt i Innovasjon Norges bransjeog presseprosjekt i det polske markedet. Det har vært gjennomført salgsreiser og visningstur for turoperatører. Pressearbeidet har gitt resultater og vi har hatt gruppeturer og flere individuelle journalister på tur i regionen. Fjord Norge har også deltatt på workshop i Polen. Fjord Norges reiseguide har blitt distribuert på følgende publikumsmesser: - ITM - Wiatr i Woda - LATO - TTWarsaw - Tour Salon Advetorial Boards i Danmark, 5x4 meter Boards i Danmark, 6x6 meter Norgeskatalog, Russland 19

20 Fjord Norway Boards i Russland Boards i Russland USA Fjord Norge investerte totalt NOK i salgsog markedsføringstiltak, hvor NOK var investeringer fra Turismeprosjektet. Norgeskampanjen med Innovasjon Norge Norgeskampanjen med Innovasjon Norge i USA har hatt fokus geografisk i New York, Boston og utvalgte steder på vestkysten som for eksempel Seattle. I tillegg har man vært tilstede i et utvalg av nettsteder rettet mot Adventure Travel-segmentet. Totalt er kampanjen sammen med Innovasjon Norge på NOK 4,2 mill. I 2013 ble det kjørt betydelig færre printannonser enn tidligere. Det var kun i Amex sitt medlemsblad det ble kjørt en advertorial om Fjord Norge. Opplaget var på 1,2 mill. Hovedtyngden av det som ble gjennomført av markedsføring i USA i 2013 var knyttet til onlineaktiviteter. Det ble kjørt omfattende bannere og online-advertorials på nettsidene til Outside, New York Times, Boston Globe, Seattle Times, Yahoo Travel og Lonely Planet. Dette ga flere millioner visninger og responsen var på nærmere klikk inn på en egen landingsside visitnorway.us/ fjordnorway. I tillegg ble det laget en egen sosial-media-kampanje med Fjord Norge som fokus som gikk ut på å få folk til å lage sin egen bucket liste (ønskeliste) over ting og steder de ønsker å se i regionen. Deretter fikk de tilbud om å kjøpe reiser med Icelandair til regionen. Turismeprosjektet i Stavanger var en stor partner i denne kampanjen, i tillegg til Fjord Tours. En stor del av onlinekampanjen fokuserte på nettopp Icelandair og Fjord Tours der folk kunne bestille umiddelbart. Det ble gjort en god del målinger av trafikk og bestillinger knyttet til kampanjen opp mot Fjord Tours, og veksten i trafikk og bestillinger var på henholdsvis 30 og 20 %. Disse resultatene kom som et direkte resultat av kampanjetiltakene. Adventure by Disney I forbindelse med samarbeidsavtalen Innovasjon Norge har med Disney knyttet til filmen Frozen, gjennomførte Fjord Norge et stort arbeid sammen med destinasjonsselskapene knyttet til at turoperatøren Adventure by Disney gikk i gang med å bygge en egen tur i Fjord Norge-regionen, basert på steder som hadde inspirert filmen. Resultatet er en egen tur i porteføljen til Adventure by Disney som ble markedsført i USA på både kino og TV. Turene for sommeren 2014 er fullstendig utsolgt. Adventure Travel Trade Association (ATTA) Fjord Norge er sponsor for ATTA og vi deltok aktivt på Adventure Travel World Summit i Namibia i 2013, med 650 turoperatører og 150 medier tilstede. I tillegg er Fjord Norge sponsor for Adventure Travel Trade Association gjennomgående i det arbeidet de gjør over hele verden. Sponsoratet deles med Innovasjon Norge i USA. Kristian B. Jørgensen sitter i ATTA sitt Advisory Board. Virtuoso Virtuoso er en organisasjon for turoperatører, og Innovasjon Norge er preferred member. Dette gir mulighet til å jobbe aktivt mot denne eksklusive gruppen med turoperatører, både når det gjelder markedsføringsaktiviteter og produktopplæring. Workshop Fjord Norge deltok aktivt på Scandinavian Travel Workshop, kombinert med en salgsreise til utvalgte turoperatører. I tillegg deltok Fjord Norge på statsbesøk i San Fransisco i mai 2013 sammen med kronprinsparet. Også her ble det møte med flere turoperatører og pressefolk. ASIA Fjord Norge investerte totalt NOK i salgs- og markedsføringstiltak. NAA prosjektet, som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Avinor, Fjord Norge, Bergen Reiselivslag, NordNorsk Reiseliv og VisitOslo, var i 2013 inne i sitt femte og siste år. Målet med prosjektet er å få flere direkteruter fra Asia til Norge. Totalt ble det investert NOK 9 mill i prosjektet, hvorav Fjord Norge investerte NOK Resultatet for 2013 ble elleve direktefly til Norge som ble fordelt på ni fly til Fjord Norge og to til Nord Norge. Alle flyene kom fra Japan. I tillegg begynte Korean Air å fly direkte til Oslo en gang i uken. Prosjektet bruker midler på en slik måte at den gir markedsstøtte til turoperatører som forplikter seg til å kjøpe seter på direkteflyene til Norge. I tillegg blir det brukt store midler på markedskampanjer i Japan, Kina og Sør-Korea. Videre investeres det midler på bransjebearbeidelse i Japan, Kina, Sør-Korea, Taiwan, Hong Kong og Thailand. Dette arbeidet gjøres i regi av Scandinavian Tourist Board (STB), hvor Fjord Norge får en sentral synlighet. Det utvikles et eget on- og offlinemateriell om Fjord Norge som brukes aktivt i Japan og Kina. Presse- og visningsturer er også en del av dette prosjektet, og regionen opplevde en god vekst i 2013 på presseturer. Fjord Norge tar med seg kommersielle regionale partnere i dette arbeidet for å sikre salg overfor turoperatører. De kommersielle partnerne for 2013 var Fjord Tours, Norled og Fjord1. Workshop Fjord Norge har deltatt på workshops i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taipei, Bangkok, Seoul, Osaka og Tokyo og har hatt møter med rundt 700 turoperatører i Brasil Fjord Norge investerte totalt NOK i salgs- og markedsføringstiltak. For første gang gjennomførte Fjord Norge tiltak rettet mot det brasilianske markedet. Brasil er i kraftig vekst og viser en svært god utvikling for Fjord Norgeregionen. Noen få kommersielle næringsaktører fra regionen har jobbet med mot dette markedet i flere år gjennom et fellesprosjekt ledet av Try Norway (en norsk incoming operatør). I 2013 bestemte Fjord Norge seg for å bli med aktørene på en salgsreise VIP Lounge In FJoRD norway PLAN AND BOOK >> KJeRAgboLten- You HAVe to be HeRe to believe It photo Vegar Moen / Statens vegvesen photo Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway KjeragbotLeN Rogaland photo: Per Eide/Fjord Norway photo Sverre Hjørnevik/Fjord Norge AS/ Stegastein Viewpoint, National Tourist Route Glacier hiking at Nigardsbreen Hiking in Aurlandsdalen Valley Fjord Norway is becoming one of the most popular destinations in the world for people seeking wildlife adventures, physical challenges and green, sustainable holidays. Some of the trips in Fjord Norway go through landscapes and surroundings that could not have been created or engineered any more perfectly. Long hikes or short hikes, steep climbs or gentle climbs the choice is yours. 20 Flipboard Ads Flipboard Ads Flipboard Ads

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 Våre fremtidige segmenter 2 1. Rundreise turisten bil, buss, off. transport 2. Baseferie feriehus, hotell eller camping 3. Skiferie med vinteropplevelser 4. Vandring knyttet

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com

Internasjonalt pressearbeid 2011. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Internasjonalt pressearbeid 211 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/visitnorway.com Bli synlig i pressen Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norges markedsarbeid. Gode artikler og TVprogrammer gir en

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2008

Årsberetning Fjord Norge AS 2008 Årsberetning Fjord Norge AS 2008 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsaktiviteter

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2012 Fjord Norges styre 2012 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus. Inneværende valgperiode: 2011-13 Aksjonærvalgt styremedlem

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Internasjonal bransjebearbeidelse

Internasjonal bransjebearbeidelse Innovasjon Norge Rapport Internasjonal bransjebearbeidelse 1 Bransjebearbeidelse Slik selger vi Norge Resultater 25 Slik Knut Aage Dahl Tina Stafrèn posisjonerer vi Norge i utlandet Innovasjon Norge jobber

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Norway ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Norway Tourism - NW D Hva er din alder? (NOTER - HVIS "NEKTER", KODE 99) D Registrer kjønn Mann Kvinne TIL

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge

Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør NHO Reiseliv Vest-Norge Luftspenn eller kabel? Hvorfor er det viktig for reiselivet å unngå de store luftspennene? Er det økonomisk å kreve store luftspenn i bakken eller i sjøen? Else Marie Gulseth Fungerende Regiondirektør

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup

Medierikets tilstand. Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016. Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup Medierikets tilstand Trondheim Markedsforening Trondheim, 11. mai 2016 Nils Petter Strømmen Seniorkonsulent, TNS Gallup TNS Gallups medieundersøkelser 2 3 Personlige mediehus 4 Eventisering 5 Podkast 6

Detaljer

Fjord Norge- prosjektet

Fjord Norge- prosjektet Fjord Norge- prosjektet som del av kompensasjon for auka arbeidsgjevaravgift April 2009 AUD- rapport nr. 3-09 Innleiing Denne rapporten inneheld bakgrunnsmateriale og utfyllande informasjon til omtalen

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013

Sluttrapport. Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Sluttrapport Juli kampanje 01.07.2013 31.07.2013 Kampanjen har bidratt til en rekordhøy bruk av visitnorway applikasjonen og over 11 000 nedlastninger! BEGREPSOVERSIKT Trafikk til nettside Visits (Besøk)

Detaljer