Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2012

2 Fjord Norges styre 2012 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem STYREMEDLEMMER Terje Devold Administrerende direktør 62 Nord. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Terje Fatland Fylkesdirektør regionalutvikling, Rogaland fylkeskommune. Utpekt av Rogaland fylkeskommune for perioden Tore Gautesen Reiselivssjef, Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Jan Heggheim Fylkesdirektør næringsutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden Sigurd Kvikne Adm. dir., Kviknes Hotel. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Geirangerfjorden, Møre og Romsdal. Jarle Wæhler/Statens vegvesen Bergljot Landstad Regional- og næringsdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune. Utpekt av Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden Jan Per Styve Regionaldirektør, Hordaland fylkeskommune. Utpekt av Hordaland fylkeskommune for perioden Ole Warberg Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Layout: Kuva AS Art Direction: MK Grafisk produksjon: Kuva AS Trykk: Molvik Foto forside: Geirangerfjord, Møre og Romsdal CH/Visitnorway.com Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Ved årsskiftet var det elleve fast ansatte medarbeidere i Fjord Norge AS. Prosjektansatte i NCE Tourism Fjord Norway er formelt ansatt i Fjord Norge AS Fjord Norges styre 3 Organisasjon og ledelse 3 Administrerende direktør har ordet 4-5 Markedsutvikling 6-9 Kåringer Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi 11 Internasjonalt markedsarbeid i Fjord Norge Reiseguide og Produktmanual 20 Temasatsing, vandring og fiske 20 Temasatsing, Ski Fjord Norway Internett 23 Presse- og visningsturer 24 NCE Tourism Fjord Norway Styrets beretning 30 Resultatregnskap/Balanse 31 Noter til regnskapet Revisjonsberetning 35 FJORD NORGE AS Fjord Norge AS har i dag følgende organisasjon: Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Britt Dalland Salgs- og markedsdirektør Åse Marie Evjen Produktsjef Hanne Marit Frotvedt Portalsjef Helen Siverstøl Bransjeansvarlig Siv Hege Normann Prosjektleder Andreas Skogseth Prosjektleder - tematurisme sluttet Beate Myren Produkt- og administrasjonskoordinator NCE TOURISM FJORD NORWAY Fjord Norge har blitt tildelt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Gjennom 10 år og felles investeringer på minst 130 millioner kroner skal vi gjøre Fjord Norgeregionen verdensledende innen tematurisme. NCE Tourism Fjord Norway har i dag følgende organisasjon: Ann Margret Hauknes Hovedprosjektleder og ansvarlig for Kultur og FoU. Macel Niederhauser Delprosjektleder for teknologi og nye medier. Anne Beate Ytreøy Prosjektkoordinator med særlig ansvar for kontakt med partnerskapet, samt for formidling og kommunikasjon. Fjord Norge AS Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN Norway t: f: facebook.com / fjordnorway twitter.com / fjordnorway fjordnorway.com 3

3 4 ET REISELIV I ENDRING GIR NYE MULIGHETER FOR FJORD NORGE! Administrerende direktør har ordet KRISTIAN b. JøRGENSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR 2012 ble et godt år for Fjord Norge regionen, til tross for at året var noe svakere enn Med utgangspunkt i den kraftige internasjonale veksten Fjord Norge hadde i 2011 på 4,6 % og internasjonale gjestedøgn, var det kanskje ikke overraskende at regionen opplevde en tilbakegang i 2012 sammenliknet med Alle land med Euro gikk tilbake, mens alle øvrige internasjonale markeder gikk frem. Det sier noe om den tøffe situasjonen Europa gjennomgår for tiden. Totalt gikk Fjord Norge-regionen tilbake med 1,2 % i internasjonale gjestedøgn i 2012, mens veksten i det norske markedet var på hele 6,3 %. Oppsummert ga dette en vekst på 3,7 % og flere gjestedøgn for Sammenliknet med Norge som helhet var veksten internasjonalt på 1,2 % (-3,1 % i 2011). Veksten nasjonalt var på 3,5 %, noe som ga Norge en total vekst i 2012 på 2,9 % og gjestedøgn. Dette 003 Sørlandet 005 Midt-Norge 006 Nord-Norge 001 Indre Østland 002 Oslofjord 004 Fjord-Norge Volumendring internasjonale overnattinger fordelt på landsdeler i gjennomsnitt pr. år fra betyr at Fjord Norge stod for 32,3 % av veksten. Det er nesten syv prosent over markedsandelen regionen har på 25,5 % av alle gjestedøgn i Norge. Positiv utvikling knyttet til økt fylkestilskudd og større investeringer fra næringen! Fra 2011 bestemte de fire fylkeskommunene på Vestlandet seg for å øke sine tilskudd til Fjord Norge til internasjonal markedsføring fra NOK 5,6 mill til NOK 16 mill pr. år. I tillegg har næringen økt sine investeringer gjennom Fjord Norge med NOK 4,7 mill siden 2010 til NOK 25,1 mill. Totalt har Fjord Norge investert NOK 32,7 mill direkte i operative markedstiltak i 2012, noe som igjen er blitt matchet med Innovasjon Norge og andre internasjonale aktører. Dette har for andre år på rad sikret den største internasjonale markedsføringen av Fjord Norge-regionen noensinne på hele NOK 53 mill. I 2011 bidro disse investeringene til en økning på 4,6 % og internasjonale gjestedøgn, mens veksten i 2012 sammenliknet med 2010 var på 3,3 % og internasjonale gjestedøgn. I gjennomsnitt har veksten de to siste årene vært på 4 % og gitt regionen flere internasjonale gjestedøgn. Dette er bedre en noen andre landsdeler og langt over landsgjennomsnittet på internasjonale gjestedøgn og en nullvekst på -0.1 % Prosjekt Explore Fjord Norway Halvveis i prosjektet Explore Fjord Norway kan vi med glede konstatere at økningen av internasjonale gjestedøgn i perioden er størst i Fjord Norge. Utfordringen er likevel at store deler av denne veksten kommer i byene og ikke i distriktene. Unntaket gjelder vinter. Nok engang opplever vi stor vekst på våre skidestinasjoner og 2012 ble nok et rekordår. Aldri før har Fjord Norge hatt så mange skiturister som i Skianleggene på Vestlandet var i gjennomsnitt de anleggene som hadde størst vekst sammenliknet med alle skianlegg i Norge. Mye av årsaken til denne vinterveksten er gode snøforhold, vekst på det norske markedet og et resultat av flere års arbeid med å posisjonere Fjord Norge regionen internasjonalt som vinterdestinasjon. Gjennom prosjektet Ski Fjord Norway har hele landsdelen klart å samle seg om en felles strategi og overfor felles markeder. Bare i 2012 ble det investert nærmere NOK 5 mill i internasjonal vintermarkedsføring av Fjord Norge-regionen. Europa i endring oversjøiske markeder vokser! Til tross for en god utvikling i Fjord Norge de siste årene er det grunn til bekymring. Nedgangen i Europa i 2012 var voldsom. Land som Spania, Italia, Nederland og Frankrike gikk tilbake med hele 23,9 %, 16,3 %, 13,4 % og 8,1 %. Vårt største marked, Tyskland, gikk tilbake med 9,1 %. Det som reddet oss var veksten i nærmarkeder som Sverige og Danmark, samt oversjøiske marker som India, Japan, Kina og Brasil. I tillegg så vi for andre år på rad en vekst fra Storbritannia. Disse endringene i Europa skyldes utvilsomt tøffe finansielle tider, samt en meget sterk krone sammenliknet med Euro. Markedsundersøkelser foretatt av Innovasjon Norge viser at reiselysten til Norge er svært høy i Sentral-Europa, men at europeere oppfatter Norge som svært dyrt. Prisveksten knyttet til det å reise til Norge de siste årene har vært på nesten 30 % ser vi på utviklingen av kronekursen og prisveksten vi opplever i reiselivet grunnet økte lønnskostnader. Konsekvensen av denne prisveksten er at flere og flere europeere velger å reise andre steder enn Norge, og velger de Norge velger de i større og større grad å oppleve Fjord Norge om bord på et av de mange cruiseskipene som seiler fra kontinentet og opp til våre vakre fjorder. Veksten i antall cruisepassasjerer bare i 2012 var på hele 29 %, og utgjorde i 2012, passasjerer. I gjennomsnitt er et cruise til Norge på 7 døgn, hvorav 5 overnattinger skjer i norsk farvann. Totalt representerer dermed cruise internasjonale gjestedøgn. Markedsandelen til Fjord Norge regionen er på 55 %, noe som igjen betyr internasjonale gjestedøgn. Til sammenlikning hadde Fjord Norge internasjonale landbaserte gjestedøgn i Dette inkluderer yrkestrafikk, kurs og konferanse, samt ferie og fritidstrafikk. Dette innebærer at cruise har utviklet seg til å bli større en det landbaserte reiselivet hva gjelder turister til Fjord Norge. Veksten i cruise for 2013 forventes å ligge på 21 % flere passasjerer. Via Ferrata Loen, Sogn og Fjordane. Ernst Riha Tilbakemeldinger fra internasjonale turoperatører er at Norge taper kampen om de europeiske landbaserte kundene til cruisenæringen grunnet for høy pris, for fragmenterte reisetilbud, for få ferdig pakkede opplevelser og krevende infrastruktur hva gjelder det å reise rundt i regionen. De tradisjonelle markedene innen buss og rundreise er under press, og det landbaserte reiselivet, spesielt i distriktene, må nå stille seg spørsmålet om kundegruppene som tidligere dominerte vårt reiseliv er døende. I tillegg er det et stort behov for å utvikle og pakke unike opplevelser på land, med elementer som transport, overnatting og servering. Disse pakkene må være lette å bestille online, samtidig som de også må kunne kjøpes i reisebyråer i Europa. Det foregår utvilsomt et paradigmeskifte i reiselivet i Norge for tiden. Behovet for å tenke nytt, jobbe sammen og profesjonalisere virksomheten tvinger seg frem. Ny kurs for Fjord Norge fremover Det foregår utvilsomt et paradigmeskifte i reiselivet i Norge for tiden. Behovet for å tenke nytt, jobbe sammen og profesjonalisere virksomheten tvinger seg frem. Opplevelser, overnatting, transport og servering selger ikke hver for seg. Det må skreddersys, pakkes og tilbys målgrupper som har råd og lyst til å oppleve vår vakre landsdel. I den forbindelse har NCE Tourism - Fjord Norway staket ut en tydeligere kommersiell kurs for neste periode. Prosjektet definerer seg som regionens produktutviklingsavdeling, og skal jobbe med å utvikle og profesjonalisere produkter og konsepter innen aktivitetsturisme slik at større tradisjonelle reiselivsbedrifter og konsern kan inkludere opplevelsene i sin portefølje og selge totalpakker bestående av alle de deler en reise krever. Ved å hjelpe aktivitetsbedrifter opp på et internasjonalt nivå hva gjelder kvalitet, sikkerhet, kompetanse og salg, så vil det legge til rette for at de tradisjonelle reiselivsbedriftene i større grad løfter disse aktørene ut i markedet. Konsekvensen vil være flere konkurransedyktige pakker, mer salg og større verdiskapning for både den tradisjonelle reiselivsbedriften og for aktivitetsbedriften. Fjord Norge AS vil igjen bistå bedriftene med markedsføring og salg på det internasjonale markedet og være den døråpneren som skal til for at nye og relevante målgrupper kan nåes. En slik utvikling krever også fornyelse i markedsarbeidet. Kundegrupper med interesse for aktive opplevelser i Fjord Norge er ofte individuelle reisende som i stor grad bruker internett til å få inspirasjon til en reise, og til å bestille reisen de skal ha. Sosiale medier er viktige arenaer for å hente inspirasjon, mens online-bestillingsmuligheter er avgjørende for om kunden kjøper reisen. Fjord Norge ønsker derfor i større grad å dreie sin markedsinnsats fra kjøpt reklame til mer fortjent markedsføring. Vi ønsker å bruke flere midler på det å skape oppmerksomhet, fremfor det å kjøpe den. I tillegg ønsker vi å styrke de egne eide kommunikasjonsflatene som vi eier i dag. Dette betyr at Fjord Norge vil i større grad bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal. Vi vil i større grad forsøke å få andre til å fortelle om oss, dele bilder av oss, og anbefale Fjord Norge som reisemål for venner og kjente. Videre vil Fjord Norge i større grad jobbe med å påvirke våre målgruppe før, under og etter en reise til Fjord Norge. Ved å legge til rette for at folk kan snakke om oss under reisen og etter reisen forlenger vi reklameeffekten av det å bare påvirke våre målgrupper før reisen. Sist, men ikke minst vil Fjord Norge AS i større grad jobbe mot konkrete segmenter, fremfor konkrete markeder. Fremover vil segmentene rundreise, ski og vinter, base-ferie, vandring, utendørs aktiviteter og fiskeferie være prioriterte segmenter i vår markedsføring. Med utgangspunkt i dette vil vår markedsføring rette seg mot disse målgrupper på tvers av landegrenser. Dette innebærer således at vi fremover også vil drive markedsføring mot nordmenn, så lenge de befinner seg innen disse segmentene. Denne klare koblingen mellom produkt, konsept, segmenter, salg og markedsføring vil forhåpentligvis bidra til at vi i større grad når de kundegruppene som har lyst og råd til å feriere på Vestlandet. Videre vil denne kommunikasjonsformen bidra til å vise frem hvorfor turister må oppleve Fjord Norge som landbasert turist og stimulere til at vi får bygget opp de kundesegmentene som vi vet kan bidra med å gjøre norske reiselivsbedrifter lønnsomme. Tusen takk! I tiden fremover vil vi i Fjord Norge AS fortsette å styrke fellesskapet som er bygget opp her på Vestlandet. I den anledning vil jeg takke de fire fylkeskommunene for utrolig viktig bidrag i form av engasjement og økt tilskudd til Fjord Norge-regionen. Uten denne økningen hadde ikke Fjord Norgeregionen vært vinnerregionen de siste to årene. Jeg ønsker også å takke hele reiselivsnæringen for det samholdet og den troen på fellesskapet som finnes her på Vestlandet. Deretter vil jeg invitere og oppfordre alle til å fortsette å delta aktivt med å sikre at Fjord Norge-regionen utvikler seg på en slik måte at vi alle opplever videre vekst i form av antall turister, markedsinnsats, bedre opplevelser for våre kunder og økt lønnsomhet. For å få til dette er vi avhengig av tillit fra våre aksjonærer og samarbeidspartnere. En spesiell takk til Innovasjon Norge for det nære samarbeidet vi har på alle markeder, og for de resultater som skapes i fellesskap. Tilslutt ønsker jeg å rette en takk til en svært dyktig organisasjon, både styre og administrasjon. Jeg er svært takknemlig for staben i Fjord Norge AS, som består av svært kompetente og dedikerte medarbeidere. Markedsmidler, tillitt i næringen og en dyktig organisasjon er det beste utgangspunktet for å videreutvikle bedriften til glede for reiselivsnæringen og samfunnet forøvrig, samt å skape vekst i årene fremover i vår flotte Fjord Norge-region. Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør 5

4 Markedsutvikling Per marked fra 2011 til 2012 Norge I hele landet var det en økning totalt i antall gjestedøgn på 2,9 prosent i 2012 sammenlignet med Norske gjestedøgn økte med 3,5 prosent og utenlandske gjestedøgn med 1,2 prosent. Antall overnattinger på camping, hyttegrender og vandrerhjem økte med 2,4 prosent i alt. Antall norske gjestedøgn økte med 4,3 prosent, mens utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 1,9 prosent. Fjord Norge I Fjord Norge var det en økning i antall gjestedøgn totalt på 3,7 prosent i 2012 sammenlignet med Norske gjestedøgn økte med 6,3 prosent, mens antall utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 1,2 prosent. Antall overnattinger på camping, hyttegrender og vandrerhjem økte med 6,1 prosent i alt. Antall norske gjestedøgn hadde økning på hele 14,7 prosent mens utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 3,6 prosent. Antall gjestedøgn på hotell økte med 3,1 prosent totalt. Både norske og utenlandske hotellgjestedøgn økte med 3,1 prosent. Antall gjestedøgn på hotell økte med 2,6 prosent totalt. Antall norske gjestedøgn økte med 3,4 prosent og utenlandske gjestedøgn med 0,5 prosent. Hoteller, campingpl., hytter og vandrerhjem Hoteller Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem Norge Endring % Endring % Endring % I alt , , ,4 Nordmenn , , ,3 Utlendinger , , ,9 Sverige , , ,4 Danmark , , ,2 Finland , , ,4 Island , , ,5 Norden i alt , , ,6 Tyskland , , ,9 Nederland , , ,6 Belgia , , ,8 Sveits , , ,3 Østerrike , , ,8 Sentral-Europa ellers , , ,7 Sentral-Europa i alt , , ,6 Storbritannia , , ,4 Irland , , ,7 UK og Irland i alt , , ,4 Frankrike , , ,5 Spania , , ,2 Italia , , ,2 Sør-Europa ellers , , ,1 Sør-Europa i alt , , ,4 Russland , , ,0 Polen , , ,7 Baltikum , , ,6 Øst-Europa ellers , , ,2 Øst-Europa i alt , , ,8 Europa i alt , , ,8 USA , , ,4 Canada , , ,8 Amerika ellers , , ,8 Amerika i alt , , ,4 Japan , , ,7 Kina , , ,9 Sør-Korea , , ,5 Asia ellers , , ,0 Asia i alt , , ,9 Australia , , ,3 Oseania ellers , , ,5 Oseania i alt , , ,0 Afrika , , ,3 Fjord Norge Hoteller, campingpl., hytter og vandrerhjem Hoteller Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem Endring % Endring % Endring % I alt , , ,1 Nordmenn , , ,7 Utlendinger , , ,6 Sverige , , ,1 Danmark , , ,9 Finland , , ,5 Island , , ,8 Norden i alt , , ,4 Tyskland , , ,1 Nederland , , ,7 Belgia , , ,6 Sveits , , ,5 Østerrike , , ,1 Sentral-Europa ellers , , ,6 Sentral-Europa i alt , , ,7 Storbritannia , , ,5 Irland , , ,3 UK og Irland i alt , , ,1 Frankrike , , ,5 Spania , , ,9 Italia , , ,4 Sør-Europa ellers , , ,2 Sør-Europa i alt , , ,7 Russland , , ,1 Polen , , ,3 Baltikum , , ,3 Øst-Europa ellers , , ,8 Øst-Europa i alt , , ,6 Europa i alt , , ,6 USA , , ,8 Canada , , ,8 Amerika ellers , , ,0 Amerika i alt , , ,9 Japan , , ,1 Kina , , ,7 Sør-Korea , , ,8 Asia ellers , , ,5 Asia i alt , , ,1 Australia , , ,8 Oseania ellers , , ,3 Oseania i alt , , ,2 Afrika , , ,6 6 7

5 Statistikk Nasjonalitetsfordeling totalt (hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem) Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjorde tyske gjestedøgn 22 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i Nederlandske gjestedøgn utgjorde 10 % og britiske 9 %. Deretter fulgte svenske (7 %), danske (5 %), polske (5 %), amerikanske (4 %), Europa ellers (4 %), franske (4 %), spanske (4%), Asia ellers (3 %) russiske (3 %) og japanske gjestedøgn (3 %). Endring i antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge fra 2011 til 2012 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i de største utenlandske markedene til Fjord Norge fra 2011 til Vi ser av figuren at det i hovedsak har vært nedgang i Euromarkedene. Tyskland hadde en nedgang på 9,1 prosent ( gjestedøgn), Nederland hadde en nedgang på 13,4 prosent ( gjestedøgn), Spania en nedgang på hele 23,9 % ( gjestedøgn) og Italia 16,3 % (9.500 gjestedøgn) og Frankrike en nedgang på 8,1 prosent (8.700 gjestedøgn). Antall utenlandske overnattinger i ulike landsdeler 2012 Flest utenlandske overnattinger (på hotell, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem) var det i regionen Fjord Norge i Her var det utenlandske gjestedøgn. Deretter fulgte Oslofjord med og Indre Østland med gjestedøgn. Nord- Norge hadde utenlandske gjestedøgn, Midt-Norge og Sørlandet utenlandske gjestedøgn. 003 Sørlandet 005 Midt-Norge 006 Nord-Norge 001 Indre Østland Antall overnattinger fra valgt marked. Landsdel. (1000 overnatt) Volumendring i utenlandske gjestedøgn i ulike destinasjoner i Fjord Norge fra 2011 til 2012 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge fra 2011 til Mesteparten av veksten i regionen fra 2011 til 2012 var det Bergen som for. I Bergen var det en økning på hele utenlandske gjestedøgn. I Hardanger var det en økning på utenlandske gjestedøgn, i Sunnford og i Molde-regionen Destinasjonene som hadde størst nedgang var Nordfjord med utenlandske gjestedøgn, Voss med og Sognefjord gjestedøgn. 12 Nordhordland 11 Dalane 14 Fjordkysten 12 Sunnhordland 14 Sunnfjord 15 Kr.sund/Nordmøre 11 Nord-Rogaland 12 Voss Volumendring for valgt marked og valgte regioner. Antall overnattinger Andre land 4% Latvia 1% Brasil 1% Østerrike 1% Sør-Korea 1% Finland 1 % Australia 1% Tsjekkia 1% Kina 1% Belgia 1% Litauen 2% Sveits 2% Italia 2% Japan 3% Russland 3% Asia ellers 3% Spania 4% Frankrike 4% Europa ellers 4% USA 4% Polen 5% Danmark 5% Sverige 7% Tyskland 22,0% Storbritannia 9% Nederland 10,0% Utenlandske gjestedøgn i alt I år 2000 var det 2,018 millioner utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Antall utenlandske gjestedøgn har økt til 2,499 millioner gjestedøgn i Markedsandelen av utenlandske gjestedøgn i Norge var 27,8 prosent i 2000 og har økt til 31,5 prosent i Tallene omfatter fra 2005 hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Fra 2000 til 2004 er vandrerhjem ikke inkludert i tallene ,26 32,11 32, , ,47 31, ,07 31, ,60 30,17 30,00 29,52 29,03 29,00 28,87 28,75 27,76 33,00 28,00 27,00 26,00 Størst økning i antall overnattinger hadde vi i Sverige med gjestedøgn (12,4 prosent), Polen med gjestedøgn (13,9 prosent), Litauen med gjestedøgn (50,3 prosent), Asia ellers med (17,3 prosent), Storbritannia med (4,7 prosent), Danmark (7,7 prosent), Japan (13,6 prosent) og Kina (21,7 prosent). I Kina var økningen kun på 2,0 prosent for hele landet, så det er gledelig at med en så stor økning i antall kinesiske overnattinger i Fjord Norge-regionen Antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge 2012 Figuren nedenfor viser antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge i Flest utenlandske gjestedøgn var det i Bergen som hadde utenlandske gjestedøgn. Deretter fulgte Sognefjord med gjestedøgn og Jæren/ Stavanger med utenlandske gjestedøgn. 12 Nordhordland 11 Dalane 14 Fjordkysten 12 Sunnhordland 14 Sunnfjord 15 Kr.sund/Nordmøre 11 Nord-Rogaland 12 Voss 11 Ryfylke Antall utenlandske overnattinger. (1000 overnatt) Sverige Polen Litauen Asia ellers Storbritannia Danmark Japan Kina Brasil Belgia Sør-Korea Russland Australia USA Slovakia Latvia Sveits Finland Østerrike Frankrike Italia Tsjekkia Spania Nederland Tyskland Oslofjord 004 Fjord-Norge Volumendring i utenlandske gjestedøgn i ulike landsdeler fra 2011 til 2012 Størst prosentvis endring var det på Sørlandet hvor det var en økning på 11,9 prosent i antall utenlandske gjestedøgn sammenlignet med året før. Midt-Norge hadde en økning på 7,6 prosent, mens Fjord Norge hadde en nedgang på 1,2 prosent. Ser vi nærmere på hva dette utgjør i antall gjestedøgn, så ser vi at det var en økning i antall gjestedøgn på i Oslofjord, på Sørlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. I Fjord Norge var det en nedgang på utenlandske gjestedøgn og Indre Østland hadde en nedgang på gjestedøgn. 003 Sørlandet 005 Midt-Norge 006 Nord-Norge 001 Indre Østland 002 Oslofjord Hotellovernattinger i by og på land Figuren nedenfor viser hvordan utviklingen i antall hotellgjestedøgn har vært på by- og landhoteller i perioden fra 2004 til På hotellene samlet har det vært en økning på 31,6 prosent fra 2004 til I byene var økningen på 35,2 prosent og utenom byene var økningen på 27,0 %. I 2012 var det en økning totalt på 2,6 % i forhold til Antall gjestedøgn i byene økte med 2,7 prosent, mens det utenom byene var en øking på 2,4 prosent. Med byer menes her: Stavanger, Sandnes, Bergen, Molde, Ålesund og Kristiansund. Statistikk fra andre byer kan ikke skilles ut fra statistikk på land Fjord-Norge Volumendring for valgt marked. Landsdel. Antall overnattinger Ryfylke 15 Geirangerfj/Trollstig 14 Nordfjord 15 Molde-region 15 Ålesund region 12 Hardanger 11 Jæren/Stavanger 14 Sognefjord 12 Bergen Volumendring i antall utenlandske overnattinger alle fylker fra 2011 til 2012 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene i Norge fra 2011 til Størst vekst var det i Akershus med utenlandske gjestedøgn og i Hedmark med gjestedøgn. Deretter fulgte Troms med gjestedøgn, Sør- Trøndelag og Hordaland begge med gjestedøgn. Nordland hadde en økning på gjestedøgn. Tallene omfatter hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem Østfold Vestfold Vest-Agder 4867 Troms Telemark Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Rogaland Oslo Oppland Nord-Trøndelag 3242 Nordland Møre og Romsdal Hordaland Hedmark Finnmark 5060 Buskerud 8126 Aust-Agder 4719 Akershus Utenlandske hotellovernattinger i by og på land Ser vi på utenlandske hotellovernattinger på by- og på landhoteller, ser vi at det har vært en økning totalt på 19,0 % fra 2004 til I byene var økningen på 25,7 prosent, mens det utenom byene var en økning på 10,8 %. I 2012 var det en økning på 0,5 % i utenlandske hotellovernattinger i Fjord Norge. I byene var økningen på 0,4 prosent, mens den var på 0,7 % utenom byene. Med byer menes her: Stavanger, Sandnes, Bergen, Molde, Ålesund og Kristiansund. Statistikk fra andre byer kan ikke skilles ut fra statistikk på land ,00 15 Geirangerfj/Trollstig 14 Nordfjord Ant. utenlandske overna<nger Markedsandel 15 Molde-region 15 Ålesund region 12 Hardanger Jæren/Stavanger Sognefjord Bergen

6 Kåringer 2012 You have to be here to believe it Fjord Norge på topp i internasjonale kåringer Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi Fjord Norge gjør seg stadig bemerket i anerkjente utenlandske medier og kåringer. Det viser at regionen vår er svært synlig i det internasjonale presselandskapet. Kåringene gir oss en unik troverdighet og gjør regionen vår til et attraktivt reisemål. Vi tror vakkert fjordlandskap, unike opplevelser og det grundige pressearbeidet vi gjør sammen med Innovasjon Norge, Scandinavian Tourist Board, destinasjonsselskapene og deres samarbeidspartnere ligger til grunn for at Fjord Norge markerer seg helt i verdenstoppen i ulike kåringer. Lonely Planet Lonely Planet kåret Ramuabanen til Europas vakreste togstrekning og andreplassen gikk til Flåmsbana! Dette gir Fjord Norge to topplasseringer på denne listen! Tripadvisor Trolltunga får stadig mer oppmerksomhet og ble kåret av selveste TripAdvisor til et av de ti mest inspirerende stedene i verden. Travel+Leisure Magazine Nyåpnede Myrkdalen Resort på Voss ble kåret til nummer to listen til Travel+Leisure Magazine over Best New Mountain Resorts. Artikkel i National Geographic Traveler. National Geographic Traveler har kåret Europe s Best Small Ports. Ålesund er en av de seks utkårede.. Det ble skrevet tre sider om Ålesund i National Geographic Traveler som følge av denne kåringen. Opplaget er på og annonseverdien er 1,5 mill NOK. CNN CNNs nettsted CNN.com har blinket ut «10 Secret European summer getaways» ti mer eller mindre «hemmelige» steder for en ferie i ro og stillhet. Håholmen Havstuer i Møre og Romsdal er blant dem Fjord Norges merkevareløfte og kommunikasjonsplattform I samarbeid med destinasjonsselskapene i Fjord Norge er det nylig blitt utviklet et felles merkevareløfte og en felles kommunikasjonsplattform for regionen. Målet er å sikre et tydelig fokus på regionens mest unike og relevante fordel FJORDENE, der vi gjennom vår kommunikasjon skaper forventning om at det å oppleve fjordene gir inspirasjon og ny energi. Plattformen beskriver de opplevelser og attraksjoner som i størst grad representerer reasons to go to Fjord Norway, og som igjen har sitt utgangspunkt i fjordene. Målet er å sikre en kommunikasjon der de viktigste salgsargumenter brukes for å skape reiselyst til regionen, for deretter å presentere mangfoldet i regionen når turistene har bestemt seg for å reise til Fjord Norge. Fjord Norges kommunikasjonskonsept Hensikten med kommunikasjonskonseptet er å gi vårt kommunikasjonsarbeid en gjennomgående måte å fortelle Fjord Norge-historien på. Fjordene og kulturlandskapet er ubeskrivelig vakkert. Utsiktpunkter gir en følelse av utilstrekkelighet og mye av naturen folk ser og bruker i regionen er det vanskelig å sette ord på. Utfordringen i Fjord Norges kommunikasjon er derfor å forsøke å formidle den enestående opplevelsen det er å være en del av dette vakre landskapet. I vårt komunikasjonskonsept erkjenner vi at det ikke er mulig å beskrive fullt ut hvordan det er å stå på kanten av Preikestolen, eller hvilken følelse det gir å seile igjennom Nærøyfjorden. Selv om vår kommunikasjon løfter frem opplevelsen på en spektakulær måte, vil det aldri være det samme som å oppleve Fjord Norge-regionen selv. Derfor erkjenner vår kommunikasjon, at uansett hvor flotte våre bilder er, eller hvor gode våre tekster er, så må du oppleve Fjord Norge-regionen for å tro det. Vårt kreative kommunikasjonskonsept er derfor - Du må oppleve det for å tro det, eller på engelsk: Fjord Norges visuelle indentitet Fjord Norge-logoen representerer et samlende merke for hele regionen, selv om den forvaltes av Fjord Norge AS. En gjennomgående bruk av emblemet hos alle aktører i Fjord Norge-regionen vil sikre en sterk merkevare som igjen kan bidra til å knytte turistenes opplevelser og assosasjoner sammen til fordel for alle. YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT BERGEN WORLD HERITAGE CITY FJORD FJORD CITY YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT PREIKESTOLEN FJORD LIFE FJORD TOUCH YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT 10 Photo: Mattias Fredriksson Photo: Robin Strand/Bergen Tourist Board Photo: Terje Rakke/Nordic Life AS/Region Stavanger Photo: Krystkowiak 2011 SPECTACULAR STRANDA POWDER PARADISE HOMELAND OF THE VIKINGS 11

7 Internasjonalt markedsarbeid i 2012 Fjord Norge jobber etter følgende geografiske inndeling: Øvrige markeder Øvrige markeder representerer de markedene som fortsatt anses som umodne og hvor Fjord Norge er aktiv gjennom bransjebearbeidelse og kun i begrenset grad gjennom forbrukermarkedsføring. Tyskland Fjord Norge investerte totalt NOK i salgsog markedsføringstiltak. Fjord Norge bilag i samarbeid med Innovasjon Norge. Fjord Norge laget i samarbeid med IN et eget 16-siders Fjord Norge bilag som ble distribuert gjennom Die Zeit og Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Welt am Sonntag og Geo Saison. Opplaget var på eksemplarer. Die Zeit ble distribuert i Bayern og Badem Würtemberg i tillegg til kampanjeregionene. De øvrige avisene ble distribuert i regionene Nielsen I,II & IIIa. Distribusjonsdatoene var: Welt am Sonntag Die Zeit Geo Saison Bilaget presenterte de ulike opplevelsesområdene og spydspissene i Fjord Norges kommunikasjonsplattform. Opplevelsene ble eksemplifisert gjennom konkrete salgbare produkter med pris og webadresser, samtidig som DerTour hadde en annonse som presenterte konkrete salgbare og ferdigpakkede produkter. Fjord Norge deltok både i Innovasjon Norges rundreise-og feriehus kampanje i det tyske mar- Annonser I tillegg til bilaget hadde Fjord Norge en helsides Markedsinvesteringer sommerkampanje og kor2erie Investert beløp Italia Polen Spania Frankrike Sverige Russland Asia Online Advertorial I tidsrommet til hadde Fjord Norge også en online advertorial, som presenterte ulike opplevelsesområder og partnerprodukter i regionen. Feriehuskampanjen: I tillegg til online-aktiviteter og profilannonser var bilaget hovedaktiviteten i feriehuskampanjen. Fjord Norge hadde to sider i bilaget, som totalt hadde 16 sider. Opplaget var på 1,53 millioner og det ble distribuert 24. desember og 7. januar gjennom 25 dagsaviser. Et annet viktig kampanjeelement var en 2 siders flyer som ble lagt ved magasinet Landlust 7. desember. Flyeren hadde fokus på å skape interesse og få folk til å bestille Feriehus infopakken. Distribusjonen ble gjort i tidsrommet 8. til 14. januar gjennom 10 aviser i kampanjeområdet. Annonser i Zeit Magazin var en del av rundreisekampanjen. Annonsene var salgsrettet med en kombinasjon av destinasjoner og kommersielle partnere i kampanjen. Fjord Norge var koblet med Color Line i fellesannonser. Fjord Norge har jobbet tett med de ulike ruteutviklingsprosjektene i regionen, i tillegg til fellesprosjekter med Avinor. Vi har laget en oversikt over de totale markedsinvesteringene som går gjennom Fjord Norge, inkludert alle messer og workshoper. Danmark Vi har også satt av midler til samarbeid med strategiske partnere som f.eks. Avinor, flyselskaper og fergeselskaper, hvor vi kan matche hverandres midler og i fellesskap jobbe både med markedsføringsprosjekter og produktkonsepter. De økte midlene fra fylkene gir Fjord Norge mulighet til å samarbeide strategisk med flere partnere og det gir en større effekt av våre investerte midler. Rundreisekampanjen: Norgesbilaget er fortsatt den største aktiviteten i kampanjen, i tillegg kommer profilannonser, online advertorials, online annonser og epostutsendelser. Bilaget hadde 16 sider og inndelingen var gjort geografisk etter de ulike destinasjonene som var med i kampanjen. Opplaget for bilaget var på 1,859 million eksemplarer. Grafen nedenfor viser hvordan markedsføringsmidlene fra Fjord Norge, destinasjoner og partnere fordeles på de ulike markedene. USA I tillegg til investeringene sammen med IN har en del av midlene blitt styrt mot strategiske samarbeid med utvalgte turoperatører, hvor vi har hatt fokus på å fremme Fjord Norge som destinasjon i deres produktportefølje samtidig som vi har jobbet med felles markedsføringstiltak. I disse aktivitetene har det blitt jobbet med aktiviteter både opp mot reisebyråene som salgsledd og direkte kampanjeaktivteter mot sluttforbruker. annonse i Zeit Magazin i uke 5, 6 og 7, med en kombinasjon av profil og konkrete salgbare produkter. Både i bilaget og produktannonsene brukte vi QR koder som førte leser direkte til en av filmene våre for Preikestolen og Romsdalseggen. inger til kalde adresser var også et kampanjeelement og her var det fokus på de store Feriehusoperatørene som er med i kampanjen, samt at Color Line var inne som transportør. Fjord Norge ble presentert sammen med turoperatører som et godt reisemål for feriehusinteresserte. Det ble gjort aktiviteter online, hvor TravelZoo sin presentasjon av Norge som Top-reiseziel des Monats var hovedaktivitet. Ekstraaktivitet sammen med Innovasjon Norge og DerTour Fjord Norge og Innovasjon Norge gjennomførte en ekstraaktivitet i det tyske markedet i månedskiftet april-mai. Fokus var å få de som enda var usikre på feriedestinasjon og satt på gjerdet til å velge Norge. For å sikre et godt fokus på konvertering til salg ble DerTour og TUI Wolters invitert til å delta i kampanjen. DerTour var den partneren som valgte å bli med. Annonser ble kjørt i 5 dagsaviser og det ble gjennomført en online kampanje parallelt. Annonsene bygget på samme mal som tidligere Morten Rakke Photography Hovedmarkeder Hovedmarkedene er de markedene som vi anser Øvrige hovedmarkeder Frankrike Spania Italia Russland USA Japan Øvrige hovedmarkeder representerte 19 % av totale gjestedøgn i Fjord Norge-regionen i 2012 og hadde en samlet tilbakegang på 7 % i antall gjestedøgn. Nedgangen kom i stor grad fra Euro-markedene Spania, Italia og Frankrike. Totalt utgjorde hovedmarkedene 72 % av gjestedøgnvolumene i Fjord Norge i Investering i kampanjetiltak Fjord Norge har investert hoveddelen av totale markedsinvesteringer i samarbeid med Innovasjon Norge og har vært med på å løfte frem Norge som reisemål generelt og Fjord Norge som destinasjon spesielt. Fokus i våre satsinger med Innovasjon Norge har vært å investere et grunnbeløp i fellesaktivitetene, hvor Fjord Norge blir presentert tydelig som en region i en nasjonal sammenheng. I tillegg har Fjord Norge investert midler sammen med IN i aktiviteter som kun omhandler Fjord Norge regionen. Erfaring fra de siste årene og de erfaringene vi har fra tiden med kompensasjonsmidler viser at vi får bedre resultater når regionen blir presentert tydelig i markedsføringen og ikke kun som en av flere mulige destinasjoner man kan velge for en Norgesferie. kedet. Et eget Fjord Norge bilag var en del av Rundreisekampanjen. I tillegg til kampanjearbeidet med IN fortsatte Fjord Norge det strategiske samarbeidet med TUI Wolters og DerTour. I vår markedsføringsmiks er det fortsatt størst andel offline aktiviteter i form av bilag, annonser og noe utendørsannonsering. Vi øker imidlertid investeringen i online-aktivitetene i alle markedene. Inspirasjon og det å skape reiselyst til Fjord Norge er vårt hovedfokus. Vår målsetning er å skape en miks av marketing aktiviteter som gir best mulig resultat, en kombinasjon av det å skape reiselyst og en konvertering til faktisk salg. Fjord Norge jobber etter en modell hvor vi ser på turistens reisesyklus for å sikre at vi er tilstede i de ulike trinnene av en reiseplanleggingsprosess, helt fra inspirasjon før reisen og deling underveis og etter reisen. Nederland Fjord Norges markedsprioriteringer Fjord Norge arbeider fortsatt med et geografisk fokus i våre større markedskampanjer. Sentrale segmenter er hovedferie, sesongutvidelse eller eventuelt kortferie. Imidlertid dreies også fokuset mot satsinger på målgrupper på tvers av geografiske markeder når vi jobber med våre temasatsinger. Et eksempel på tematisk arbeid på tvers av markedene er ski og vandring. Nærmarkedene: Tyskland Storbritannia Nederland Sverige Danmark Nærmarkedene stod i 2012 for 53 % av totale gjestedøgn i Fjord Norge-regionen. Nærmarkedene hadde en samlet tilbakegang på 4 % i antall gjestedøgn i 2012 og nedgangen var i Euro-markedene Tyskland og Nederland. Nærmarkedene representerer en stor andel av Fjord Norges investeringer i forbrukermarkedsføring. Til tross for at disse markedene har stor markedsandel blant turistene i Norge, representerer Norge som reisemål fortsatt mindre enn en 1 % av feriereisene i de fleste av disse markedene. Derfor ser vi fortsatt et potensial for å øke antall gjester fra disse markedene og investeringene. Kina Sør-Korea India Polen Øvrige markeder representerte 7 % av totale gjestedøgn i Fjord Norge regionen i 2012 og hadde en samlet vekst på 16 % i antall gjestedøgn. Den prosentvise veksten var størst i Kina og Sør-Korea. Tyskland Fjord Norge fortsatte å ha fokus i nærmarkedene. Samtidig jobbet vi svært aktivt i de oversjøiske markedene, hvor vi er en sentral partner sammen med Innovasjon Norge. Fjord Norge økte fokuset på å konvertere våre markedsaktiviteter til salg for våre partnere i regionen. I dette arbeidet er turoperatørene i de ulike markedene viktige og vi jobber videre med strategiske samarbeid med utvalgte transportører og turoperatører i våre nærmarkeder. Satsingen på tematurisme økte også i Fokus har vært å bringe de 4 satsingsområdene i NCE Tourism Fjord Norway ut i det aktive salgs- og markedsarbeidet. som modne og hvor vi investerer i forbrukermarkedsføring. Fjord Norge følger i stor grad Innovasjon Norges vurdering av hvilke markeder man vurderer som moden. Storbritannia Fjord Norge lanserte regionens nye logo og profil under NTW i Fredrikstad og Sarpsborg, med svært god respons fra våre partnere og bransjen. Den nye profilen var et naturlig resultat av arbeidet med vår nye kommunikasjonsplattform er det året vi for alvor får tatt ut den nye kommunikasjonsplattformen i vårt arbeid. Selv om svært mange av våre aktiviteter er i en Innovasjon Norge kontekst hvor vår profil er mindre fremtredende, så er et tydeligere budskap og mer fokus på våre spydspisser sentralt i alle våre aktiviteter. Den nye logoen er renere og mye tydeligere, og fungerer svært godt i fellesannonser, med ulike partnere. Fjord Norwegen das schönste Reiseziel der Welt. National Geographic Traveler, 2009 SIE GLAUBEN ES ERST, WENN SIE HIER SIND. Autotour Fjordgiganten Rundreise mit eigenem PKW ab/bis Oslo,9 Nächte inkl. Frühstück und zahlreichen Besichtigungen, p.p. im Doppelzimmer ab 679 EUR. nd.no Foto: Espen Mills/visithaugesu Foto: C.H./visitnorway.de Foto: Paal Audestad/Fjord Tours Fjordrundfahrt zum Langfossnd.no Wasserfall Gletschermuseum in Fjærland Große Auswahl toller Fjord-Trips Mehr Informationen unter Fjord Norwegens Schauspiel der Natur ist einfach unbeschreiblich. Man muss die magisch blauen Fjorde und türkisen Gletscher selbst sehen. Das Donnern der gewaltigen Wasserfälle und das Rauschen der Flüsse selbst hören. Und sich selbst spüren mitten in der Natur. Nur hier vor Ort wird jeder Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis. 12 Rundreisebilaget Feriehus-kampanjen Fjord Norge-bilag i sammarbeid med Innovasjon Norge Color Line-bilag Fjord Norge annonser i sammarbeid med Innovasjon Norge og DerTour SIE GLAUBEN ES ERST, WENN SIE HIER SIND. Fjord Norwegen Aktiv Rundreise mit eigenem PKW ab/bis Bergen,11 Nächte inkl. Verpflegungspaket, Flåmsbahn- und PostschiffFahrt, Kajaktour, Grottenwanderung etc., p.p. im Doppelzimmer ab 679 EUR. Foto: fjordseal.com Foto: Pål Hermansen/fjordnorway.com Foto: Fred J. Hammerø/Møre & Romsdal Kajaktour im Lustrafjord Folgefonna-Gletscherwanderung Wildlife Sea Safari SIE GLAUBEN ES ERST, WENN SIE HIER SIND. STAND QR CODE Foto: Øystein Tveiten Mehr Informationen unter Wanderung über den Romsdalseggen m/de Foto: Terje Rakke/Nordic Life Wanderung zum Preikestolen Foto: Terje Rakke/Nordic Life Geführte Gipfeltour im Innerdalen Mächtige schneegekrönte Gletscher, rauschende Wasserfälle und wunderschöne Fjorde sorgen für ein abwechslungsreiches Naturschauspiel. Kein Wunder, dass dem Land vom renommierten National Geographic 2009 die Auszeichnung Schönstes Reiseziel der Welt verliehen wurde. Preikestolen. Foto: Terje Rakke/Nordic Life National Geographic Traveler, 2009 National Geographic Traveler, 2009 Geiranger. Foto: Terje Rakke/Nordic Life "FJORD NORWEGEN. DAS SCHÖNSTE REISEZIEL DER WELT." Geirangerfjord. Foto: Per Eide/visitnorway.de "FJORD NORWEGEN. DAS SCHÖNSTE REISEZIEL DER WELT." "FJORD NORWEGEN. DAS SCHÖNSTE REISEZIEL DER WELT." Sonderreise Fjorde in Blüte Die kurze Frühlingsblüte in Fjord Norwegen spiegelt sich in beispiellosen Kontrasten und stellt somit einen Hochgenuss für jeden Naturliebhaber dar. Erleben Sie Fahrten mit der Bergen- und Flåmbahn, eine Bootsfahrt auf dem Sognefjord, ein Besuch auf einem Obsthof und zahlreiche weitere Highlights. Reisetermine: und , inklusive Fähranreise ab/bis Kiel (Prospekt TUI Fjordnorwegen & Hurtigruten-Schiffsreisen Seite 5, Buchungscode: NOR92001) In der unglaublich abwechslungsreichen Landschaft Fjord Norwegens können Sie wandern, so weit die Beine tragen. Abenteuerliche Küstenberge. Karge Hochebenen. Blaue Gletscherlandschaften. Tiefe grüne Wälder. Da wird jeder Kilometer einfach zu einem unvergesslichen Erlebnis. Fjord Norge annonser i sammarbeid med Innovasjon Norge og DerTour Diese Rundreise vereint die grandiose norwegische Gebirgslandschaft mit den Fjorden im Westen, der atemberaubenden Atlantikküste und einigen der schönsten Städte des Landes. Als besonderes Highlight erleben Sie eine Fahrt an Bord der Hurtigrute durch den imposanten Geirangerfjord. Reisetermine: , (garantierte Durchführung) und , ab/bis Oslo (Katalog TUI Nordeuropa & Britische Inseln Seite 187, Buchungscode: NOR93012) Die Möglichkeiten, Fjord Norwegens unbeschreibliche Natur aktiv zu erfahren, sind so individuell wie Sie. Aber immer von einer Intensität, die man nur hier spürt und lange nicht vergessen wird. Tanken Sie auf mitten in der Natur! Zu Wasser, zu Land und in der Luft. Und machen Sie jeden Urlaubstag zu einem Erlebnis. 9 Tage p.p. ab Busrundreise Naturwunder Norwegens Einfach mit dem QR-Reader des Handys scannen! Jetzt den tollen Wanderfilm zum Preikestolen anschauen! 8 Tage p.p. ab Autoreise Die allerschönsten Fjorde Annonse Fjord Norge/ IN Ekstrakampanje Weite Fjorde, wildes Hochgebirge und malerische Seen dazu die Kulturlandschaften des Gudbrandsdals und des Setesdals. Bei dieser Autorundreise erfahren Sie ganz individuell die besonderen Reize des schönsten Reiseziels der Welt! Reisetermine: Täglich bis , inklusive Fähranreise ab/bis Kiel (Katalog TUI Nordeuropa & Britische Inseln Seite , Buchungscode: NOR900071) 14 Tage p.p. ab powered by Fjord_NOR 2012_.indd 1 Reisebyråplakat Wolters :00:45 Fjord Norge/Hurtigruten-bilag 13

8 Vedlegg i FD annonser i kampanjen, for å sikre en konsistent kommunikasjon og for å bygge på det kampanjearbeidet som var gjort tidligere i sesongen. Kampanjeperioden var fra 23. april til 13. mai. Samarbeid med strategiske partnere Fjord Norge fortsatte sitt samarbeid med strategiske partnere i det tyske markedet. Formålet er å sikre et fokus på konvertering til salg i alle aktiviteter og sikre at vi er tilstede med en god produktbredde i de ca reisebyråene i Tyskland. Samarbeidet med turoperatørene bidrar til både felles markedsføringsaktiviteter og større produktbredde i turoperatørene sine kataloger. Disse samarbeidene gir oss også større effekt av de totale markedsføringsaktivitetene fordi vi klarer å koordinere profilannonsering med aktiviteter hos turoperatørene og i reisebyråene. Fjord Norge etablerte i 2012 et strategisk samarbeid med Color Line, hvor produktutvikling i Fjord Norge regionen og felles markedsføringsaktiviteter var grunnsteinene i samarbeidet. En visningstur ble gjennomført og de første markedsføringsaktivtetene ble startet opp i 2012, men i en relativt beskjeden ramme. TUI Wolters: Fjord Norge videreførte samarbeidet med TUI Wolters, hvor vi jobbet både med forbrukermarkedsføring og reisebyråopplæring i form av trykket materiale og web opplæringsprogram. I tillegg fikk vi synlighet med POS-materiell i reisebyråene i kampanjeperioden. Vi videreførste arbeidet med et sterkere Fjord Norgefokus i markedsføringsaktivitetene. Allerede 7. desember 2011 ble et eget Fjord Norge- og Hurtigruten bilag distribuert i magasinet Landlust. Basert på en grundig målgruppeanalyse har TUI Wolters valgt ut noen magasiner som passer målgruppen for Norge særlig godt, og Landlust er det viktigste. Bilaget hadde 10-sider Fjord Norgepresentasjon og hadde et opplag på 1,2 millioner eksemplarer. I samme periode ble det sendt ut en reisebyråplakat, som var synlig i alle TUI sine reisebyrå. I tillegg ble Fjord Norge presentert med en dobbeltside i et Nord-Europa bilag, distribusjon gjennom FAS og Welt am Sonntag. Reisebyrå bearbeiding med TUI Wolters: Det ble gjort en presentasjon av Fjord Norge i TUI sitt Reisebyråmagasin Counter Info, som ble distribuert til alle reisebyråene i Tyskland. DerTour & Best of Scandinavia (BOS): Fjord Norge har jobbet aktivt med DerTour og incoming agenten Best of Scandinavia (BOS), med hovedvekt på aktiviteter mot reisebyråene og noen forbrukeraktiviteter. Flere av aktivitetene var også et samarbeid med Fjord Line. I samarbeid med BOS og FVW, som er det ledende bransjetidsskriftet i Tyskland, laget vi et 16-siders bilag. Hovedvekt ble lagt på en redaksjonell profil, som skulle gi de som jobber i reisebyråene kunnskap om og salgsargumenter for å selge Fjord Norge. Samme tekst, bilder og layout ble grunnlaget for en redaksjonell artikkel i Urlaub Perfect, som er et reisemagasin med et opplag på ca eksemplarer. Det ble i samarbeid med DerTour Austria gjennomført en FAM Trip for ca 20 østerrikske reisebyråagenter til Møre og Romsdal, Sognefjord og Flåm. Fjord Norge og Fjord Line deltok på Travel Talk, et reisebyråarrangement i regi av DerTour. DerTour Academy i Dubai DerTour sitt årlige Reiseakademi for reisebyråansatte ble 2012 holdt i Dubai og Fjord Norge deltok sammen med Nord Norsk Reiseliv på Round Table Talks. Dette konseptet innebar totalt 96 presentasjoner for grupper på 6-8 deltakere. Hver presentasjon var på 8 minutter, det er et meget effektivt konsept. Totalt møtte vi 650 reisebyråansatte og fikk presentert Fjord Norge for mange som ikke hadde kjennskap til regionen. Color Line Fjord Norge hadde en annonse i bilag distribuert i Nord-Tyskland i mars. Fokus var på ulike produktområder i Norge og Fjord Norge hadde en egen annonse og rundereiseforslag i regionen. Hytte/ feriehus anlegg i Fjord Norge ble presentert. Messer og Workshop Fjord Norge hadde i 2012 disk på Innovasjon Norges fellesstand på ITB og CMT Stuttgart. På disse messene deltok både representanter for Fjord Norge AS og destinasjonene. Vi deltok også på Grüne Woche i Berlin, hvor vi bemanner reiselivsdelen sammen med destinasjoner fra regionen. Interessen for regionen er stor på denne messen, som har et nedslagsfelt langt utover kun Berlin. Fjord Norge deltok sammen med flere bedrifter og destinasjoner fra regionen på Innovasjon Norges Workshop i Hamburg i mai Fjord Norge deltok sammen med Nord Norsk Reiseliv og DerTour på reiselivsmessen Fernweh Festival i Erlangen, hvor vi var vertskapsland. Det er en messe med et smalere fokus på adventure travel og hvor man har besøkende. Fjord Norge hadde stand som var bemannet fra DerTour. De viste vandrefilmene på storskjerm og det var egen Norgesdag med underholdning og mat fra Norge. Nederland Fjord Norge investerte totalt NOK i salgsog markedsføringstiltak, hvor NOK var investeringer fra Turismeprosjektet. Innovasjon Norge Sommerkampanje Gjennom Innovasjon Norge sin hovedkampanje var Fjord Norge representert i fem bilag, med noe ulik utforming. Mediene de ble distribuert gjennom var følgende: - NRC, distribusjon desember 2011, opplag eksemplarer - Kampionen, distribusjon januar, opplag eksemplarer - Trouw, distribusjon januar - FD, distribusjon februar - Volskrant, distribusjon mars Totalt opplag for alle magasinene var ca 1 million eksemplarer. Fjord Norge hadde også en online advertorial i Volkskrant som er en av de store dagsavisene samt i Colombus, som er et av de største reisemagasinene i Nederland. Fjord Norge deltok også i IN sin 50+ kampanje, som i tillegg til bilaget i Kampionen omfattet flere aktiviteter som 50 + messen, hvor Fjord Norge deltok. Fjord Norge ble også presentert i Plusonline.nl, med en advertorial online. Fjord Norge deltok også i Aktivkampanjen, hvor hovedaktiviteten var et bilag i National Geographic, med distribusjon i mars. I grunnpakken var en online-aktivitet inkludert, samt distribusjon av Fjord Norge reiseguide i eksemplarer, synlighet i Facebook-kampanjen, nyhetsbrev, pressereiser og generell synlighet på IN sine kampanjesider på visitnorway.nl. Fjord Norge aktiviteter I tillegg gjennomførte Fjord Norge i samarbeid med IN egne Fjord Norge-aktiviteter. To bilag, med nesten tilsvarende utforming ble laget. Første bilag ble distribuert i magasinet Seasons 15. desember Seasons er et livsstilsmagasin, med fokus på det gode liv på landet, mat og opplevelser tett på naturen. Elsevier, med distribusjon 24. mars, med opplag på eksemplarer. Elsevier er et økonomi -magasin, som har en målgruppe som har et høyere inntektsnivå enn gjennomsnittet. Støtteaktiviteter til de to bilagene var online aktiviteter på Elsevier.nl. Markedsføringssamarbeid med Buro Scandinavia Fjord Norge videreførte samarbeidet med Buro Scandinavia hvor både produktutvikling i regionen og marketingsamarbeid er en del av det totale samarbeidet. Kampanjeaktivitetene var delt opp i en offline- og en online del, i tillegg til noen aktiviteter mot reisebyråene. I offline delen var annonser i Sanoma sitt reisespesial en viktig del, i tillegg til annonser i magasinene Quest, Roots og Margriet. Totalt hadde disse magasinene en distribusjon på eksemplarer, med distribusjon fra januar til mars. Buro Scandinavia hadde i følgende magasiner lesertilbud, med fokus på turer i Fjord Norge: Libelle, 1/M, Zin, OOK og Roots. Lesertilbud gir en god effekt i Nederland og disse tilbudene var knyttet til pressereiser i regionen. En flyer ble distribuert til Reisebyråene til oppstarten av salgssesongen i januar. I tillegg til disse aktivitetene ble Fjord Norge presentert i en artikkel i Volvo drive, Volvo sitt kundemagasin i Nederland. Onlineaktivitetene var en blanding av online advertorials og online nyhetsbrev. Messedeltakelse: Vakantiebeurs 2012 Fjord Norge var representert sammen med destinasjoner fra regionen. Messen var godt besøkt og det ble vist stor interesse for Norge. 50+ Messen i Utrecht Fjord Norge deltok på denne messen som en del av 50+ prosjektet, en kjøpesterk målgruppe i Nederland. Storbritannia Fjord Norge investerte totalt NOK i salgs- og markedsføringstiltak, hvor NOK var investeringer fra Turismeprosjektet, var investeringer fra Gatwick-Vigra prosjektet og NOK fra FlyBGO. I Storbritannia har Fjord Norge jobbet med flere prosjekter i tillegg til vår sommerkampanje med IN. Fjord Norge var prosjektleder for kampanjen for den nye ruten fra London Gatwick til Vigra og for Turismeprosjektet sin satsing med Widerøe i Nord- England og Skottland. I tillegg var vi prosjektleder for regionen opp mot deltakelse i pilotprosjektet mellom Avinor, Innovasjon Norge og Norwegian. Det har vært klare fordeler med å jobbe med flere kampanjer, da vi har kunnet se etter synergieffekter for å få mest mulig ut av regionens totalt investerte markedskroner. Norgesbilaget Fjord Norge hadde en flott synlighet i Norgesbilaget på 16 sider hvor vi og partnerne ble presentert med to dobbeltsiders oppslag, i tillegg til et eget dobbeltsides oppslag med Ålesundprosjektet. Bilaget ble skrevet redaksjonelt av Telegraph sine journalister og ble distribuert gjennom Daily Telegraph i midten av februar. I tillegg til distribusjon gjennom Daily Telegraph, kom bilaget i et særtrykk på eksemplar som brukes på messer og som responsbrosjyre i kampanjen. Profilannonser i de største avisene er fortsatt en viktig kanal i det engelske markedet og de store avisene har mye reisestoff, både i egne magasiner og i artikkelform. I det engelske markedet brukte vi i 2012-kampanjen en god variasjon mellom rene profilannonser, longcopy ads og advertorials skrevet av avisene selv. Fjord Norge var synlig gjennom ulike annonseformater i følgende magasiner: profilannonse i Independent magazine og Independent, advertorial i Independent og i matmagasinet Olive, og Longcopy ad i Times og Times Magazine. Online-aktiviteter Fokus var på levende bilder og interaksjon med leser. Online videoannonser som ble vist på diverse media hvor 41 % av de som så videoen klikket videre til Visit Norway UK. Retargeting aktiviteter og bannerannonser var også viktige kampanjeelementer. Det ble sendt ut en e-post utsendelse til kalde adresser, hvor Fjord Norge med partnere ble presentert, 17,500 klikk til Visitnorway.co.uk var garantert. Pilotprosjekt for Avinor, Innovasjon Norge og Norwegian Fjord Norge har deltatt i pilotprosjektet sammen med FlyBGO, Turismeprosjektet og Vigraprosjektet. Fjord Norge-regionen var største destinasjonspartner og Independent Magazine annonse 14 DerTour & Best of Scandinavia (BOS) Bilag Kampionen Brosjyre Actief Noorwegen Fjord Norge-bilag i Elsevier Fjord Norge-bilag i Seasons Bilag i Telegraph Annonse Times Annonse Evening Standard Annonse Times Magazine 15

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 Våre fremtidige segmenter 2 1. Rundreise turisten bil, buss, off. transport 2. Baseferie feriehus, hotell eller camping 3. Skiferie med vinteropplevelser 4. Vandring knyttet

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus.

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2013 Fjord Norges styre 2013 Organisasjon og ledelse Innholdsfortegnelse Nasjonal turistveg Sognefjellet. Rune Nilsson for Statens vegvesen 2 STYRETS LEDER

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2008

Årsberetning Fjord Norge AS 2008 Årsberetning Fjord Norge AS 2008 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsaktiviteter

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET NCE TOURISM FJORD NORWAY Konferanse Fjordvegen AS, Balestrand Randi Bårtvedt, hovudprosjektleiar NCET Fjordlandskapet vakker natur «Norway in a nutshell» - suksesshistorie Men er dette nok? Visjon Fjord

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter

Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter Innovasjon Norges reiselivsaktiviteter - styrket markedsorientering og konkurranseevne for norske bedrifter. Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.02.2016 9256/2016 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad www.innovasjonnorge.no Optimismen fortsetter inn i sommersesongen Med to gode sommersesonger på rad,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal pr august 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 12.10.2016 106700/2016 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 24.10.2016 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Pilot prosjekt «kulturreise til Norge» DE 2016 Final rapport

Pilot prosjekt «kulturreise til Norge» DE 2016 Final rapport Pilot prosjekt «kulturreise til Norge» DE 2016 Final rapport 1 Innhold Partnere Årshjul Produktmanual CULTURE LOUNGE ITB 2016 DE workshop Frankfurt Presse B2B Partnere NSB Hardanger og Voss museum Peer

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer