You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING"

Transkript

1 You have to be here to believe it. Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2011

2 Sverre Hjornevik/Fjord Norge AS 2

3 Fjord Norges styre 2011 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem STYREMEDLEMMER Terje Devold Administrerende direktør 62 Nord. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Terje Fatland Fylkesdirektør regionalutvikling, Rogaland fylkeskommune. Utpekt av Rogaland fylkeskommune for perioden Tore Gautesen Reiselivssjef, Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Jan Heggheim Fylkesdirektør næringsutvikling. Sogn og Fjordane fylkeskommune. Utpekt av Sogn og Fjordane fylkeskommune for perioden Sigurd Kvikne Adm. dir., Kvikne s Hotel. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Bergljot Landstad Regional- og næringsdirektør Møre og Romsdal fylkeskommune. Utpekt av Møre og Romsdal fylkeskommune for perioden Jan Per Styve Regionaldirektør, Hordaland fylkeskommune. Utpekt av Hordaland fylkeskommune for perioden Ole Warberg Reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag. Inneværende valgperiode: Aksjonærvalgt styremedlem Layout: Kuva AS Art Direction: MK Grafisk produksjon: Kuva AS Trykk: Molvik Foto forside: Hjelle, Sogn og Fjordane Maciej Duczynski/Fjord Norge AS Organisasjon og ledelse Ved årsskiftet var det elleve fast ansatte medarbeidere i Fjord Norge AS. Prosjektansatte i NCE Tourism Fjord Norway er formelt ansatt i Fjord Norge AS FJORD NORGE AS Fjord Norge AS har i dag følgende organisasjon: Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Britt Dalland Salgs- og markedsdirektør Åse Marie Evjen Produktsjef Hanne Marit Frotvedt Portalsjef Helen Siverstøl Bransjeansvarlig Siv Hege Normann Prosjektleder Andreas Skogseth Prosjektleder - tematurisme Beate Myren Produkt- og administrasjonskoordinator NCE TOURISM FJORD NORWAY Fjord Norge har blitt tildelt status som Norwegian Centres of Expertise (NCE). Gjennom 10 år og felles investeringer på minst 130 millioner kroner skal vi gjøre Fjord Norgeregionen verdensledende innen tematurisme. NCE Tourism Fjord Norway har i dag følgende organisasjon: Ann Margret Hauknes Hovedprosjektleder og ansvarlig for Kultur og FoU. Karianne Finne Delprosjektleder for produktutvikling med ansvaret for vandring, utendørsopplevelser og ski/vinter. Macel Niederhauser Delprosjektleder for teknologi og nye medier. Anne Beate Ytreøy Prosjektkoordinator med særlig ansvar for kontakt med partnerskapet, samt for formidling og kommunikasjon. Innholdsfortegnelse Fjord Norges styre 3 Organisasjon og ledelse 3 Administrerende direktør har ordet 4-5 Markedsutvikling 6-9 Kåringer Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi 11 Internasjonalt markedsarbeid i Fjord Norge Reiseguide og Produktmanual 21 Temasatsing, vandring og fiske 21 Temasatsing, Ski Fjord Norway FjordNett og nye medier 25 Presse- og visningsturer 26 NCE Tourism Fjord Norway Styrets beretning 30 Resultatregnskap/Balanse 31 Noter til regnskapet Revisjonsberetning 35 Fjord Norge AS Lodin Leppsgt. 2b NO-5003 BERGEN Norway t: f: facebook.com/fjordnorway twitter.com/fjordnorway fjordnorway.com 3

4 4 FJORD NORGE VINNERREGIONEN! Administrerende direktør har ordet KRISTIAN b. JøRGENSEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR Fjord Norge Vinnerregionen! 2011 ble et svært godt år for Fjord Norge-regionen hva gjelder utviklingen av internasjonale gjestedøgn, internasjonal oppmerksomhet og internasjonal annerkjennelse. Ja, ikke siden 1973 har Fjord Norgeregionen hatt en høyere markedsandel hva gjelder den internasjonale turismen til Norge. Hele 32,3 % av de internasjonale gjestedøgnene i Norge i 2011 fant sted i Fjord Norge! Fjord Norge-regionen opplevde en vekst i internasjonale gjestedøgn i 2011 på 4,6 %. Økningen var på internasjonale gjestedøgn. Fjord Norge-regionen opplevde en vekst i internasjonale gjestedøgn i 2011 på 4,6 %. Økningen var på internasjonale gjestedøgn. Til sammenlikning gikk landet for øvrig tilbake med -3,1 % eller internasjonale gjestedøgn. Utenom Fjord Norge var det kun Nord-Norge som gikk frem i 2011 med 7,7 % eller internasjonale gjestedøgn. Det var da også i realiteten kun Fjord Norge og Nord-Norge som investerte tungt i internasjonal markedsføring i 2011, både på egen hånd og sammen med Innovasjon Norge. Tallenes tale er etter hvert klar. Ser vi tilbake til 2005, viser statistikken at hver gang Fjord Norgeregionen investerer tungt i internasjonal markedsføring, så opplever regionen vekst. De årene vi ikke investerer tungt, så taper vi ikke bare gjestedøgn, men vi taper også markedsandeler til resten av landet. I grafen under ser vi vekst i årene I denne perioden investerte regionen NOK 27 mill. fra kompensasjonsmidlene. I 2009 og 2010 var regionen tilbake på 2004-nivå hva gjaldt investeringer, og resultatet var tap av gjestedøgn og markedsandeler. I 2011 økte de fire fylkeskommunene samlet sine tilskudd med NOK 10 mill., noe som igjen har bidratt til økning i gjestedøgn og den høyeste markedsandelen av internasjonale gjestedøgn siden I tillegg har næringen økt sine bidrag, noe som har sikret at Fjord Norge AS har investert NOK 13 mill. mer i internasjonal markedsføring i 2011 enn året før. Disse midlene er igjen blitt matchet slik at regionen har markedsført seg for NOK 26 mill. mer i 2011 enn året før. Totalt har Fjord Norge AS investert NOK 31 mill. i markedsføring i Dette er igjen blitt matchet med Innovasjon Norge og andre internasjonale bransjeaktører slik at den totale markedsføringen av Fjord Norge-regionen var på NOK 50 mill. i Aldri før har regionen blitt markedsført så tungt! Overnattinger (1000) Antall overnattinger og markedsandel for valgt fylke og valgt marked. (1000 overnatt) Overnattinger Markedsandel Enklere budskap som frister Kampen om internasjonale kunder er svært hard. Norge assosieres med høye priser og undersøkelser viser at potensielle turister i liten grad kjenner Norge som reisemål. Fjordene er kjent, Markedsandel % men mange mennesker ute i verden vet ikke helt hva dette innebærer av opplevelser. I løpet av 2011 har derfor Fjord Norge AS utarbeidet og implementert en tydelig kommunikasjonsplattform for regionen. Denne plattformen er utviklet i samarbeid med alle destinasjonsselskapene og sentrale næringsaktører. Målet med dette arbeidet har vært å bli enig om hva de unike og relevante opplevelsene Fjord Norge-regionen har å tilby som blir en reason to go. Disse grunner til å reise har vi eksemplifisert med konkrete opplevelser som igjen danner utgangspunkt for markedsføringen av regionen. Tanken er å friste med det beste vi har for å sikre at kunder kommer, for deretter å fortelle om de mange opplevelsene vi har når den reisende har bestemt seg for å komme. En viktig konsekvens av en tydeligere kommunikasjon er et klarere fokus på at Fjordene er utgangspunktet for alt det unike og relevante vår region har å by på. En viktig konsekvens av en tydeligere kommunikasjon er et klarere fokus på at Fjordene er utgangspunktet for alt det unike og relevante vår region har å by på. Vandring alene kan du gjøre i hele verden, men vandring i fjordlandskapet med utrolige utsiktspunkter kan du bare gjøre hos oss. Skikjøring kan oppleves mange steder, men skikjøring fra toppen av fjellet og helt ned til fjorden kan du bare oppleve i Fjord Norge. Veier finnes det tusener av, men veier som snor seg langs kanten av fjordene omsvermet av høye fjell og fossefall med et levende kulturlandskap, finner turisten kun her på Vestlandet. Dette er eksempler på hvordan fjorden hele tiden danner rammen rundt enhver form for kommunikasjon. Kommunikasjonsplattformen har også ført til en modernisering av regionens profil og logo. Vi kaller det en evolusjon, der fjord blir det viktigste budskap i vår signatur, men der vi fortsetter å bygge på det visuelle symbolet vi har jobbet med siden Fokus på salg av FjordNorge En tydeligere kommunikasjon har også gitt oss muligheten til et mer offensivt salg. Reasons to go gir oss større anledning til også å si GO!. Undersøkelser viser at fjordene er den viktigste driveren når det gjelder å besøke Norge som ferieland. Undersøkelser viser at fjordene er den viktigste driveren når det gjelder å besøke Norge som ferieland. Derfor er vi opptatt av å kapitalisere på denne driveren uten å miste den reiselysten som skapes når fjordene markedsføres som opplevelse. Dette betyr at Fjord Norge AS i stor grad markedsfører regionen uten å koble dette til andre deler av

5 Hjelle, Sogn og Fjordane. Maciej Duczynski/Fjord Norge AS Norge, nettopp for å utnytte den umiddelbare reiselysten som skapes og igjen tilby helt konkrete muligheter til å kjøpe en reise til regionen. Denne strategien ligger til grunn, enten vi gjennomfører markedstiltak sammen med Innovasjon Norge, store turoperatører, flyselskap, fergeselskap, incomingoperatører eller alene. En del av salgsstrategien er også å sikre at vi i vårt markedsarbeid får løftet frem næringsaktører tydeligere, samt får solgt temaopplevelser i regionen på en mer effektiv måte. Dette har igjen ført til at Fjord Norge AS har gått inn som eier i det nasjonale bookingselskapet Book Norway AS, da vi på sikt ønsker å sikre en bedre sammenheng mellom det vi markedsfører og det vi selger. Viktige forutsetninger for å lykkes Fjord Norge AS har en ambisjon om 20 % vekst i årene Økte markedsmidler har bidratt til å kunne gjøre dette mulig. Samtidig ser vi at det å drive markedsføring internasjonalt uten å knytte dette sammen med det arbeidet som pågår i regionen vil kunne gi mange tomme løfter til mange tusen turister. Gjennom prosjektet NCE Tourism - Fjord Norway forsøker Fjord Norge å skape en større sammenheng mellom det vi utvikler av produkter og konsepter her hjemme, og det vi markedsfører og selger ute i verden. Allerede nå ser vi effekten av dette arbeidet gjennom prosjektet SkiFjord Norway. Her utvikles unike og relevante salgbare konsepter, som Fjord Norge igjen kan selge internasjonalt. Tilsvarende prosesser er kommet på plass innenfor vandring, utendørs aktiviteter og kultur. Samtidig ser vi i Fjord Norge AS et enda større behov for å sette ting i sammenheng. Skal vi lykkes med vårt arbeid må vi utfordre våre politikere til å ha et samlet perspektiv på Vestlandet som reisemål der vi vet hva vi vil med regionen som opplevelsesarena, før vi setter i gang med ulike tiltak. Derfor er vi svært fornøyd med Vestlandsrådets beslutning om å utvikle en egen reiselivsstrategi for Vestlandet. En slik strategi vi sette fokus på viktige forutsetninger som må være på plass for at vi skal nå våre mål i En av de viktigste forutsetningene er samferdsel og hvordan dette ivaretar de behov reiselivet har for å få kunder inn til regionen og rundt i regionen. Enten det gjelder arbeidet med å få en ny Englandsbåt på plass, eller større forutsigbarhet knyttet til kollektivtrafikken i og mellom fylkene våre. Et annet viktig område er utviklingen av helårsturisme i distriktene, en forutsetning som må på plass skal vi kunne friste flere turister til Fjord Norge-regionen hele året og ikke bare fra mai til september. Også den nye reiselivsstrategien til regjeringen er viktig for Fjord Norge. Den peker i stor grad på landsdelsselskapene som sentrale motorer for den videre utviklingen av regionene. Regjeringen har klare ambisjoner knyttet til landsdelsselskapene hva gjelder arbeidet med å effektivisere det organiserte reiselivet og frigjøre flere midler til operative tiltak, men vil også å bidra til å løfte frem nasjonale fyrtårnsprosjekter som de Nasjonale turistveger. Strategien er helt ny, men Fjord Norge AS har allerede nå signalisert at vi er klare til å påta oss den rollen som regjeringen forventer av oss i årene fremover. Tusen takk! I tiden fremover vil vi i Fjord Norge AS fortsette å styrke fellesskapet som er bygget opp her på Vestlandet. I den anledning vil vi takke de fire fylkeskommunene for utrolig viktig bidrag i form av engasjement og økt tilskudd til Fjord Norgeregionen. Uten denne økningen hadde ikke Fjord Norge regionen vært vinnerregionen i Jeg ønsker også å takke hele reiselivsnæringen for det samholdet og den troen på fellesskapet som finnes her på Vestlandet. Deretter vil jeg invitere og oppfordre alle til å fortsette å delta aktivt med å sikre at Fjord Norge-regionen utvikler seg på en slik måte at vi alle opplever videre vekst i form av antall turister, markedsinnsats og bedre opplevelser for våre kunder. For å få til dette er vi avhengig av tillit fra våre aksjonærer og samarbeidspartnere. En spesiell takk til Innovasjon Norge for det nære samarbeidet vi har på alle markeder, og for de resultater som skapes i fellesskap. Til slutt ønsker jeg å rette en takk til en svært dyktig organisasjon, både styre og administrasjon. Jeg er derfor svært takknemlig for staben i Fjord Norge AS som består av svært kompetente og dedikerte medarbeidere. Markedsmidler, tillitt i næringen og en dyktig organisasjon er det beste utgangspunktet for å videreutvikle bedriften til glede for reiselivsnæringen og samfunnet forøvrig, samt å skape vekst i årene fremover i vår flotte Fjord Norge-region. Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør 5

6 Markedsutvikling Per marked fra 2010 til 2011 Norge I hele landet var det en økning totalt i antall gjestedøgn på 1,9 prosent i 2011 sammenlignet med Norske gjestedøgn økte med 2,9 prosent mens utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 0,7 prosent. Antall overnattinger på camping, hyttegrender og vandrerhjem hadde en nedgang på 2,7 prosent i alt. Antall norske gjestedøgn hadde en nedgang på 1,7 prosent og utenlandske gjestedøgn en nedgang på 5,1 prosent. Antall gjestedøgn på hotell økte med 4,4 prosent totalt. Antall norske gjestedøgn økte med 5,2 prosent og utenlandske gjestedøgn med 2,1 prosent. Hoteller, campingpl., hytter og vandrerhjem Hoteller Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem Norge Endring % Endring % Endring % Alle Markeder , , ,7 Norge , , ,7 Sum Utland , , ,1 Sverige , , ,7 Danmark , , ,3 Norden Øvrig , , ,2 Sum Norden , , ,4 Tyskland , , ,6 Nederland , , ,7 Sentral-Europa Øvrig , , ,2 Sum Sentral-Europa , , ,4 Storbritannia , , ,5 Irland , , ,4 Sum Uk & Irland , , ,4 Frankrike , , ,4 Spania , , ,6 Italia , , ,9 Sør-Europa Øvrig , , ,5 Sum Sør-Europa , , ,6 Russland , , ,2 Polen , , ,8 Øst-Europa Øvrig , , ,4 Sum Europa , , ,9 USA , , ,1 Canada , , ,9 Amerika Øvrig , , ,4 Sum Amerika , , ,1 Japan , , ,2 Kina , , ,6 Sør-Korea , , ,8 Asia Øvrig , , ,0 Sum Asia , , ,1 Australia , , ,3 Oseania Øvrig , , ,6 Sum Oseania , , ,9 Afrika , , ,6 6 Kilde: Statistikknett

7 Fjord Norge I Fjord Norge var det en økning totalt i antall gjestedøgn på 4,0 prosent i 2011 sammenlignet med Norske gjestedøgn økte med 3,6 prosent og utenlandske gjestedøgn økte med 4,6 prosent. Antall overnattinger på camping, hyttegrender og vandrerhjem hadde en nedgang på 1,6 prosent i alt. Antall norske gjestedøgn hadde en nedgang på 2,0 prosent og utenlandske gjestedøgn en nedgang på 1,2 prosent. Antall gjestedøgn på hotell økte med 6,8 prosent totalt. Antall norske gjestedøgn økte med 5,7 prosent og utenlandske gjestedøgn med 9,5 prosent. Fjord Norge Hoteller, campingpl., hytter og vandrerhjem Hoteller Campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem Endring % Endring % Endring % Alle Markeder , , ,6 Norge , , ,0 Sum Utland , , ,2 Sverige , , ,9 Danmark , , ,3 Norden Øvrig , , ,8 Sum Norden , , ,6 Tyskland , , ,7 Nederland , , ,8 Sentral-Europa Øvrig , , ,3 Sum Sentral-Europa , , ,2 Storbritannia , , ,0 Irland , , ,7 Sum Uk & Irland , , ,7 Frankrike , , ,4 Spania , , ,4 Italia , , ,1 Sør-Europa Øvrig , , ,9 Sum Sør-Europa , , ,5 Russland , , ,3 Polen , , ,3 Øst-Europa Øvrig , , ,4 Sum Europa , , ,1 USA , , ,5 Canada , , ,4 Amerika Øvrig , , ,3 Sum Amerika , , ,9 Japan , , ,2 Kina , , ,6 Sør-Korea , , ,5 Asia Øvrig , , ,8 Sum Asia , , ,8 Australia , , ,9 Oseania Øvrig , , ,7 Sum Oseania , , ,7 Afrika , , ,3 Kilde: Statistikknett 7

8 Statistikk Nasjonalitetsfordeling totalt (hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem) Figuren under viser Fjord Norges største utenlandske markeder totalt, inkludert hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem. Som vi ser av kakediagrammet, utgjorde tyske gjestedøgn 24 % av antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge i Nederlandske gjestedøgn utgjorde 11 % og britiske 9 %. Deretter fulgte svenske (6 %), spanske (5 %), danske (4 %), franske (4 %), amerikanske (4 %), polske (4 %), russiske (3 %) japanske (2 %) og italienske (2 %).. Andre land 3% Slovakia 0% Brasil 0% Latvia 1% Afrika ellers 1% Sør Korea 1% Finland 1% Australia 1% Østerrike 1% Litauen 1% Kina 2% Belgia 2% Tsjekkia 2% Sveits 2% Italia 2% Japan 2% Russland 3% Asia ellers 3% Europa ellers 3% Polen 4% USA 4% Frankrike 4% Kilde: Statistikknett Danmark 4% Spania 5% Sverige 6% Tyskland 24,0% Storbritannia 9% Nederland 11,0% Endring i antall utenlandske gjestedøgn i fjord norge fra 2010 til 2011 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn på hotell, camping, hyttegrender og vandrerhjem i de største markedene til Fjord Norge fra 2010 til Gledelig var det at det var en økning i antall spanske gjestedøgn på 21,2 prosent ( gjestedøgn), britiske gjestedøgn på 9,1 prosent ( gjestedøgn) og russiske gjestedøgn på 18,3 prosent ( gjestedøgn). Det var en nedgang på 1,6 prosent i antall tyske gjestedøgn. Dette utgjorde i underkant av gjestedøgn. Antall nederlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 1,7 prosent, noe som utgjorde i underkant av gjestedøgn Kilde: Statistikknett Spania Storbritannia Russland Tsjekkia Litauen Danmark Sveits Kina Sverige Sør- Korea Brasil Frankrike Irland Australia Østerrike USA Spania Storbritannia Russland Tsjekkia Litauen Danmark Sveits Kina Sverige Sør- Korea Brasil Frankrike Irland Australia Østerrike USA 438 Finland Japan Latvia Belgia Nederland Italia Tyskland Polen Utenlandske gjestedøgn i alt I 1998 var det 2,161 millioner utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Antall utenlandske gjestedøgn har økt til 2,531 millioner gjestedøgn i Markedsandelen av utenlandske gjestedøgn i Norge var 28,4 % i 1998 og har økt til 32,3 % i Tallene omfatter fra 2005 hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. For årene er ikke vandrerhjem med i tallene. Utenlandske gjestedøgn i fjord norge i alt - fordelt på fylker Figuren nedenfor viser antall utenlandske gjestedøgn i de fire fylkene i Fjord Norge. Figuren omfatter fra 2005 hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. For årene er ikke vandrerhjem med i figuren Antall overnattinger for fylkene i Fjord Norge - for valgt marked. (1000 overnatt) Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og romsdal 1000 Antall overnattinger og markedsandel for valgt fylke og valgt marked. (1000 overnatt) 3000 Overnattinger Markedsandel Overnattinger (1000) Markedsandel % Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett 8

9 Antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i fjord norge 2011 Figuren nedenfor viser antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge i Flest utenlandske gjestedøgn var det i Bergen med utenlandske gjestedøgn. Deretter fulgte Sognefjord med og Jæren/Stavanger med gjestedøgn. Volumendring i utenlandske gjestedøgn i ulike destinasjoner i fjord norge fra 2010 til 2011 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike destinasjonene i Fjord Norge fra 2010 til Det var størst økning i antall utenlandske gjestedøgn i Jæren/Stavanger med en økning på gjestedøgn. På Voss var det en økning på og i Nord-Rogaland gjestedøgn. 12 Nordhordland 9 Antall overnattinger for valgt marked og valgte regioner. (1000 overnatt) Volumendring for valgt marked og valgte regioner. Antall overnattinger 11 Dalane Nordhordland Fjordkysten Dalane Sunnhordland Fjordkysten Sunnfjord Sunnhordland Kr.sund/Nordmøre Sunnfjord Nord-Rogaland Kr.sund/Nordmøre Voss Nord-Rogaland Ryfylke Voss Geirangerfj/Trollstig Ryfylke Molde-region Geirangerfj/Trollstig Nordfjord Molde-region Hardanger Nordfjord Ålesund region Hardanger Jæren/Stavanger Ålesund region Sognefjord Jæren/Stavanger Bergen Sognefjord Bergen 9454 Kilde: Statistikknett Kilde: Statistikknett Antall utenlandske overnattinger i ulike landsdeler 2011 Flest utenlandske overnattinger var det i regionen Fjord Norge med gjestedøgn. Deretter fulgte Oslofjord med og Indre Østland med gjestedøgn. Nord-Norge hadde utenlandske gjestedøgn. Tallene omfatter hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Endring i antall utenlandske overnattinger i ulike landsdeler Størst prosentvis økning i antall utenlandske gjestedøgn var det i Nord-Norge i Her var veksten på 7,7 prosent, mens det i Fjord Norge var det en økning på 4,6 prosent. I de alle regionene var det en nedgang i utenlandske gjestedøgn. Ser vi nærmere på hva dette utgjør i antall gjestedøgn, ser vi at det var størst økning i antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge. Her var veksten på gjestedøgn, mens Nord-Norge hadde en økning på gjestedøgn. Antall overnattinger fra valgt marked. Landsdel. (1000 overnatt) 003 Sørlandet 005 Midt-Norge Volumendring for valgt marked. Landsdel. Antall overnattinger 006 Nord-Norge Sørlandet Indre Østland Midt-Norge Oslofjord Nord-Norge Fjord-Norge Kilde: Statistikknett 001 Indre Østland Oslofjord Fjord-Norge Kilde: Statistikknett Volumendring i antall utenlandske overnattinger alle fylker fra 2010 til 2011 Figuren nedenfor viser endring i antall utenlandske gjestedøgn i de ulike fylkene fra 2010 til De to fylkene Rogaland og Hordaland hadde størst vekst i antall utenlandske gjestedøgn med en økning på henholdsvis og gjestedøgn. Tallene omfatter hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem. Volumendring for valgt marked. Fylke. Antall overnattinger 07 Vestfold Østfold Nord-Trøndelag Aust-Agder Vest-Agder Telemark Finnmark Troms Hedmark Sør-Trøndelag Akershus Nordland Møre og Romsdal Rogaland 06 Buskerud Sogn og Fjordane Oppland Hordaland Oslo Kilde: Statistikknett

10 Kåringer 2011 Fjord Norge-regionen har toppet en rekke lister i 2011 National Geographic Topp 10 European Train Trips Waterworld: The Flam Railway Route: Flam to Myrdal, Norway Duration: 1 hour A must-do on any tour of fjord country, the Flam Railway, rising from a village on the shores of Aurlandsfjord, mounts a steeper climb than any other non-cog, normal-gauge railroad in the world. In just 12 miles, the train climbs over 2,838 feet to reach the mountain plateau of Myrdal in under an hour. See the Rjoandefossen waterfall with a free drop of 459 feet, and the Kjosfossen waterfall, plunging 305 feet, where the train makes a photo stop during the summer. National Geographic 20 Best Trips of 2011 to go this year? Share your travel plans real or ideal below. Fjord Norway Western Norway, known as Fjord Norway, is home to the world s largest concentration of the saltwater-filled, glaciated valleys. The iconic destination encompasses 1,646 miles (2,650 kilometers) of pristine coastline, glaciers, mountains, and cascading waterfalls, including the 2,148-foot (655-meter) Mardalsfossen, the world s fourth highest. The region s six National Tourist Routes offer easy driving access to bouldering, ice climbing, glacier walking, base jumping, caving, and year-round skiing. Four UNESCO World Heritage sites are located here, including the deep-blue Geirangerfjord (above), considered one of the world s most unspoiled fjords. Fjords are best experienced from water level, so hop a ferry, book a cruise, or rent a kayak for unobstructed views of the surrounding snow-covered peaks, steep mountainsides, and abundant wildlife. The midnight sun in June and July brings near round-the-clock daylight and the most visitors. Days are shorter in May and September, but the lighter tourist traffic makes for easy meandering from Kristiansand to Trondheim along the Fjord Coast Route. CNN World s top destinations for 2011 People [usually] go to the major cities, Copenhagen, Stockholm or Oslo, but the countryside is extraordinary. Truly majestic mountains, and the fjords are just unbelievable -- they seem endless when you re there. Lonely Planet s most breathtaking platforms PULPIT ROCK, NORWAY Sometimes it s best to leave it to nature. While glass floors and skyscrapers can be impressive, in Norway it s a mighty lump of stone that offers the best outlook. Preikestolen Pulpit Rock looms 604m above Lysefjord, one of myriad incisions along Norway s west coast. There are mountains aplenty hereabouts, but this summit seems built for purpose: its almost perfectly flat top juts out over the water (no safety barriers here), commanding uninterrupted if vertiginous views. Scarier still, peer down the cracks in Preikestolen s surface caused by 10,000 years of glacial action and hope no new ones form just then 10 Looking for an out-of-the-ordinary destination for your next vacation? Check out these 20 top trips, hand-picked by National Geographic Traveler editors as the best of Where do you want Norway For lovers of the outdoors, Norway offers an especially outstanding experience, Rapp said. Adventurous travelers can go heli-skiing, paragliding and bungee jumping. (Rapp was considering a bungee jump himself during an upcoming summer trip to Norway.) For a more mellow experience, hire a private boat on the fjords and go to little hotels that you can t get to by road, or stay at the Amot Opera Farm for an unusual combination of accommodations and music. All of Scandinavia is really underestimated, Rapp said.

11 You have to be here to believe it Fjord Norges merkevare- og kommunikasjonsstrategi Fjord Norges merkevareløfte og kommunikasjonsplattform I samarbeid med destinasjonsselskapene i Fjord Norge er det nylig blitt utviklet et felles merkevareløfte og en felles kommunikasjonsplattform for regionen. Målet er å sikre et tydelig fokus på regionens mest unike og relevante fordel FJORDENE, der vi gjennom vår kommunikasjon skaper forventning om at det å oppleve fjordene gir inspirasjon og ny energi. Plattformen beskriver de opplevelser og attraksjoner som i størst grad representerer reasons to go to Fjord Norway, og som igjen har sitt utgangspunkt i fjordene. Målet er å sikre en kommunikasjon der de viktigste salgsargumenter brukes for å skape reiselyst til regionen, for deretter å presentere mangfoldet i regionen når turistene har bestemt seg for å reise til Fjord Norge. Fjord Norges kommunikasjonskonsept Hensikten med kommunikasjonskonseptet er å gi vårt kommunikasjonsarbeid en gjennomgående måte å fortelle Fjord Norge-historien på. Fjordene og kulturlandskapet er ubeskrivelig vakkert. Utsiktpunkter gir en følelse av utilstrekkelighet og mye av naturen folk ser og bruker i regionen er det vanskelig å sette ord på. Utfordringen i Fjord Norges kommunikasjon er derfor å forsøke å formidle den enestående opplevelsen det er å være en del av dette vakre landskapet. I vårt komunikasjonskonsept erkjenner vi at det ikke er mulig å beskrive fullt ut hvordan det er å stå på kanten av Preikestolen, eller hvilken følelse det gir å seile igjennom Nærøyfjorden. Selv om vår kommunikasjon løfter frem opplevelsen på en spektakulær måte, vil det aldri være det samme som å oppleve Fjord Norge-regionen selv. Derfor erkjenner vår kommunikasjon, at uansett hvor flotte våre bilder er, eller hvor gode våre tekster er, så må du oppleve Fjord Norge-regionen for å tro det. Vårt kreative kommunikasjonskonsept er derfor - Du må oppleve det for å tro det, eller på engelsk: YOU HAVE TO BE HERE TO BELIEVE IT Fjord Norges visuelle indentitet I forlengelsen av arbeidet med kommunikasjonsplattform og kommunikasjonskonsept, ble også den visuelle profilen modernisert. Utgangspunktet for arbeidet var ikke å lage noe helt nytt, men bygge på logoene fra 1993 og 2001 for å sikre gjenkjennelighet. Endringene beskrives derfor som en evolusjon, og ikke en revolusjon. Målet med endringen var å sikre en logo, eller en signatur, som i større grad kommuniserer det som er essensen i hva Fjord Norge-regionen handler om i form av unike og relevante fordeler, nemlig FJORD. I tillegg var det viktig med en modernisering for å sikre at logoen i større grad kan brukes i nye medier og på digitale flater i fremtiden. Fjord Norge-logoen representerer et samlende merke for hele regionen, selv om den forvaltes av Fjord Norge AS. Den måtte derfor i større grad forenkles slik at destinasjoner, bedrifter, offentlige organ og internasjonale turoperatører lettere kan bruke logoen aktivt i sitt markedsarbeid. En gjennomgående bruk av emblemet hos alle aktører i Fjord Norge-regionen vil sikre en sterk merkevare som igjen kan bidra til å knytte turistenes opplevelser og assosasjoner sammen til fordel for alle. GRUNNELEMENTER GRUNNELEMENTER / LOGO EVOLUTION / LOGO EVOLUTION

12 Internasjonalt markedsarbeid i 2011 Fjord Norge la en fempunktsstrategi for 2011, som vi har videreført også i markedesarbeidet i øke markedstilskuddet fra fylkene, regionale bedrifter, destinasjonsselskaper og kommersielle prosjekter 2. Tydeligere Fjord Norge-fokus og bedre avkastning for partnere i kampanjer 3. Flere Fjord Norge-aktiviteter styrt av regionen med flere samarbeidspartnere 4. Større fokus på markedsføring av konsepter og salg av temaopplevelser/pakker 5. Bedre balanse mellom offline- og onlinemarkedsføring, og med mer fokus på bestillingsmuligheter Punkt én i strategien kom på plass og 2011 representerer starten på arbeidet med de økte fylkesinvesteringene i Fjord Norge. Vi gjorde følgende valg for hvordan vi ville disponere de økte midlene det første året. Økning på nærmarkeder som Tyskland, Nederland, Storbritannia, Sverige, Danmark, for her har vi de største volumene og kan lettere konvertere til salg. Vi skal opprettholde fokus i øvrige markeder. Forsterket fokus på temasatsingene som ski, vandring og outdoor adventure. Fokus på helårsturisme og skuldersesong. Vi ønsker å forsterke grunnfjellet i det vi gjør og arbeidet med en ny kommunikasjonsplattform, som skal være grunnlaget for nye bilder og mer filmmateriale ble startet. Vi får ikke full uttelling i oppstartsåret, da ikke alt var avklart ved kampanjeoppstart i flere av nærmarkedene. Likevel er vi i stand til å øke investeringene i våre viktigste markeder og de økte midlene gir oss rom til å utvikle viktige strategiske allianser, som gjør at midlene gir oss større effekt. Fjord Norge satser videre i nærmarkedene, og er en spydspiss sammen med Innovasjon Norge i de oversjøiske markedene. Fjord Norge øker fokuset på å konvertere våre markedsaktiviteter til salg for våre partnere i regionen. I dette arbeidet er turoperatørene i de ulike markedene viktige og vi jobber videre med strategisk samarbeid med utvalgte turoperatører i våre nærmarkeder. Fjord Norge øker også i 2011 satsingen på tematurisme, hvor fokus er å bringe de fire satsingsområdene i NCE-arbeidet ut i det aktive markedsarbeidet. Fjord Norges markedsprioriteringer Fjord Norge arbeider fortsatt med et geografisk fokus i våre større markedskampanjer, hvor satsingene er på hovedferie, sesongutvidelse eller kortferie. Imidlertid dreies også fokuset mot satsinger på målgrupper på tvers av geografiske markeder når vi jobber med våre temasatsinger, som for eksempel ski, vandring etc. Vi jobber etter følgende markedsinndeling: Hovedmarkeder Hovedmarkedene er de markedene som vi anser modne og hvor vi investerer i forbrukermarkedsføring. Fjord Norge følger i stor grad Innovasjon Norges vurdering av hvilke markeder man vurderer moden for forbrukermarkedsføring. Nærmarkedene: Tyskland Storbritannia Nederland Sverige Danmark Nærmarkedene sto i 2011 for 54 % av totalt antall utenlandske gjestedøgn i Fjord Norge-regionen. Disse markedene representerer en stor andel av Fjord Norges investeringer i markedsføring. Til tross for at disse markedene har stor markedsandel blant turistene i Norge, så representerer Norge som reisemål fortsatt mindre enn en 1 % av feriereisene i de fleste av disse markedene. Derfor ser vi fortsatt et potensiale for å øke antall gjester fra disse markedene og fortsetter investeringene. Øvrige hovedmarkeder Frankrike Spania Italia Russland USA Japan Øvrige hovedmarkeder utgjør 21 % av antall utenlandske overnattinger i Fjord Norge i Totalt utgjør hovedmarkedene 75 % av gjestedøgnsvolumet i Fjord Norge i Øvrige markeder Øvrige markeder representerer de markedene som fortsatt anses som umodne og hvor vi er aktive i stor grad gjennom bransjebearbeidelse og kun i begrenset grad gjennom forbrukermarkedsføring. Kina Sør-Korea India Polen Disse markedene utgjør i underkant av 5 % av antall utenlandske overnattinger i Fjord Norge i Investering i kampanjetiltak Fjord Norge har investert hoveddelen av totale markedsinvesteringer gjennom Innovasjon Norge og har vært med på å løfte frem Norge som reisemål generelt og Fjord Norge som destinasjon spesielt. Fokus i våre satsinger med Innovasjon Norge (IN) har vært å investere et minimumsbeløp i fellesaktivitetene, men samtidig investere midler sammen med IN i aktiviteter som har en tydelig Fjord Norge-profil og som kun omhandler vår region. Erfaring fra de siste årene og de erfaringene vi har fra kompensasjonsmiddeltiden viser at vi får bedre resultater når regionen blir presentert tydelig i markedsføringen og ikke kun som én av flere mulige destinasjoner. I tillegg til investeringene sammen med IN styres en del av midlene mot strategisk samarbeid med utvalgte turoperatører, hvor vi har fokus på å fremme Fjord Norge som destinasjon hos de utvalgte turoperatørene. Her jobbes det med akti- 12

13 viteter både opp mot reisebyråene som salgsledd og direkte kampanjeaktivteter mot sluttforbruker. Når vi jobber med felles markedsføringstiltak med turoperatørene, har vi også fokus på å utvikle deres produktportefølje for å få større bredde fra vår region i deres sortiment. Vi har også satt av midler til samarbeid med strategiske partnere som f.eks Avinor, flyselskaper, fergeselskaper, hvor vi kan matche hverandres midler og i fellesskap jobbe både med markedsføringsprosjekter og produktkonsepter. De økte midlene fra fylkene gir Fjord Norge muligheten til å samarbeide strategisk med flere partnere og det gir en større effekt av våre investerte midler. I vår markedsføringsmiks er det fortsatt størst andel offline aktiviteter i form av bilag, annonser og noe utendørsannonsering, selv om vi øker jevnt investeringen i online-aktiviteter i alle markedene. Hovedårsaken til at vi fortsatt jobber mye offline, er at vi jobber mye med å inspirere og skape et ønske om å besøke Fjord Norge. I denne fasen av reiseprosessen er ofte offline-medier mer effektfulle. Når kunden begynner et videre informasjonssøk og skal planlegge reisen, har vi fokus på at våre websider er oppdaterte og lette å navigere i. Her jobbes det videre med Fjordnettplattformen, for å skape et godt informasjons- og planleggingsverktøy for den reisende. Grafen nedenfor viser hvordan markedsføringsmidlene fra Fjord Norge, destinasjonene og partnere fordeles på de ulike markedene Tyskland Nederland Markedsinvesteringer 2011 USA Danmark Storbritannia Sverige Asia Russland Spania Frankrike Italia Polen NOK I tillegg jobber Fjord Norge tett med andre partnere som de ulike flyprosjektene i regioen, Avinor etc. Vi har også laget en oversikt over de totale markedsinvesteringene som går gjennom Fjord Norge. Tallene er inklusiv de investeringene som gjøres fra regionen sin side gjennom flyplassprosjektene både i Bergen, Ålesund og Stavanger Storbritannia Tyskland Markeds- og salgsinvesteringer 2011 Nederland USA SkiFjordNorway HikeFjordNorway Danmark Sverige Tyskland Investering fra Fjord Norge: NOK Fjord Norge deltok både i Innovasjon Norges Rundreise- og Feriehuskampanje i det tyske markedet. Et eget Fjord Norge-bilag var en del av Rundreisekampanjen. I tillegg til kampanjearbeidet med IN fortsatte Fjord Norge det strategiske samarbeidet med TUI Wolters og DerTour. Rundreisekampanjen Norgesbilaget er den største aktiviteten i kampanjen, i tillegg kommer profilannonser og onlineannonser. Bilaget hadde 24 sider og ble delt inn etter opplevelser i stedet for geografi. Dermed var Fjord Norges partnere presentert ulike steder i bilaget, selv om hoveddelen var samlet under temaet Vitner fra istiden, som omhandlet fjordlandskapet. Opplaget for bilaget var på 1,8 millioner eksemplarer. Asia Spania Frankrike Russland Italia Polen NOK Distribusjonen ble gjort i slutten av januar i følgende aviser: : Rheinische Post (Düsseldorf) : Welt am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung : Kölner Stadtanzeiger : Hamburger Abendblatt Fjord Norge-bilag i samarbeid med Innovasjon Norge Fjord Norge laget i samarbeid med IN et eget 16-siders Fjord Norge-bilag som ble distribuert gjennom Die Zeit og Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Opplaget var på eksemplar, hvor Die Zeit distribuerte eksemplar og Frankfurter Allegemeine Sonntagszeitung distribuerte eksemplar (i regionene Nielsen I,II & IIIa). Distribusjonsdatoer: : Die Zeit : Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Feriehuskampanjen I tillegg til online-aktiviteter og profilannonser er bilaget hovedaktiviteten i feriehuskampanjen. Fjord Norge hadde én side i bilaget. Bilaget hadde 12 sider og et opplag på Distribusjon gjennom 14 aviser. Distribusjonsdatoer: : Welt : Weser Kurier/Bremer Nachrichten : Berliner Mopo : Mitteldeutsche Zeitung, Lübecker Nachrichten : Welt Am Sonntag : Sächsische Zeitung, Kieler Nachrichten, Tagesspiegel/PNN, Leipziger Volkszeitung, Hannoversche Allg., Hildesheimer Zeitung, Altmark Zeitung, Hamburger Abendblatt Profilannonser ble gjort i følgende magasiner, til følgende tidspunkt: ZEIT Magazin: Uke ADAC Motorwelt (tilsvarende NAF): Uke 4 13

14 GEO Saison Extra Tema Reisen mit Kindern: Uke 7 Leben & erziehen Die besten Urlaubsziele für Familien: Uke 7 Familie & Co Spesialhefte med tema ferie: Uke 11 Turoperatørsamarbeid Tyskland Fjord Norge fortsetter sitt samarbeid med strategiske partnere i det tyske markedet for å sikre at vi har et fokus på konvertering til salg og at vi er tilstede med en god produktbredde i de ca reisebyråene i Tyskland. Samarbeidet med turoperatørene bidrar til både felles markedsføringsaktiviteter og større produktbredde i turoperatørene sine kataloger. Dette samarbeidet gir oss også større effekt av de totale markedsføringsaktivitetene når vi klarer å koordinere profilannonsering med aktiviteter hos turoperatørene og i reisebyråene. TUI Wolters Fjord Norge viderefører arbeidet med TUI Wolters, hvor vi jobber både med forbrukermarkedsføring via bilag og reisebyråopplæring i form av trykket materiale og webopplæringsprogram. To bilag med fokus på Nord-Europa, hvor Fjord Norge har en dobbeltside, hvor en side presenterer destinasjon og en side presenterer turen i vårt område. Dermed en kombinasjon av profil og salg. Distribusjon: : FAS og Welt am Sonntag : FAS og Welt am Sonntag Et eget bilag med kun fokus på Fjord Norge og produkter i vår region. Fire nye produkter ble utviklet til dette bilaget, noe som gir en målingsmulighet og et større fokus på Fjord Norge i produktsortimentet. Distribusjon: : Welt am Sonntag Uken før ble en reisebyråplakat distribuert til alle de tyske reisebyråene, hvor TUI sine byråer (ca ) er nødt til å bruke disse i to uker. Reisebyråbearbeiding med TUI Wolters Presentasjon av Fjord Norge i TUI sitt Reisebyråmagasin Counter Info, som ble distribuert 13. januar til alle reisebyråene i Tyskland. Presentsjon i TUI sitt webbaserte opplæringssystem for reisebyråene. FAM Trip for ca. 20 reisebyråansatte i mars/april i forbindelse med at SAS åpnet sin direkterute München-Oslo. DerTour & Best of Scandinavia (BOS) Fjord Norge har jobbet aktivt med DerTour og BOS, med hovedvekt på aktiviteter mot reisebyråene og noen forbrukeraktiviteter. Flere av aktivitetene er også et samarbeid med Fjord Line, hvor vi deler kostnadene. DerTour sin katalog Nordische Länder Fjord Norge kjøpte forsiden på denne katalogen med bilde og logo, og har brukt tilsvarende bilde i de fleste av våre aktiviteter for å skape gjenkjennelse. Fjord Norge fikk også en tydeligere presentasjon i katalogen, med egen innledning til hoteller i Fjord Norge-regionen. Katalogen har opplag på eksemplarer. Reisebyråflyer med BOS En 4-siders flyer med presentasjon av Fjord Norge som region og med reisetips fra ulike eksperter, samt gode salgsargumenter for de som jobber i reisebyråene. Distribusjon i januar. En destinasjonspresentasjon i Ontour, DerTour sitt reisebyråmagasin, som går ut til alle reisebyråene. Fjord Norge ble presentert redaksjonelt av DerTour, men basert på innspill fra Fjord Norge. Distribusjon i januar. Reisebyråposter En reisebyråposter ble sendt til reisebyråene i forkant av distribusjonen av Fjord Norge sitt bilag. Poster blir distribuert til alle reisebyråene. DerTour sine egne reisebyråer må sette den opp i kampanjeperioden på to uker. Reisebyråkonkurranse En konkurranse ble distribuert av DerTour, hvor spørsmålene handlet om Fjord Norge og premien var en tur til Fjord Norge for en reisebyråansatt. Disse aktivitetene skaper stor oppmerksomhet og engasjerer de ansatte i reisebyråene. FVW bilag Das Beste von Skandinavien Dette bilaget gikk ut samme uken som ITB, andre uken i mars. Det er et 16-siders bilag som vi tidligere har delt med andre skandinaviske destinasjoner, men som denne gangen kun presenterer Fjord Norge. Det ble distribuert til bransjen gjennom FVW og til forbruker i eksemplarer gjennom Urlaub Perfect. Dette reisemagasinet kommer ut to ganger i året og distribueres blandt annet på ITB til besøkende. Reisebyråopplæring Fjord Norge deltok sammen med Fjord Line på to aktiviteter for direkte opplæring av reisebyråansatte. Eurotalks er et konsept som reiser fra by til by, og inviterer reisebyråansatte for å høre om ulike temaer og destinasjoner. Konseptet blir mer levende gjennom en talk-show konsept, hvor man blir intervjuet om destinasjonen av en moderator og det er åpent for dialog med deltakerne i salen. I tillegg var vi med på en ukes Roadshow med DerTour, hvor fire byer ble besøkt og reisebyråopplæring med destinasjonspresentasjoner ble gjennomført. DerTour Academy DerTour sitt årlige Reiseakademie for reisebyråansatte fant i 2011 sted i Kiruna og Fjord Norge deltok sammen med Fjord Line på Round Table talks. Dette konseptet innebar totalt 96 presentasjoner for grupper på 6-8 deltakere. Hver presentasjon varte 8 minutter så det var et meget effektivt konsept. Totalt møtte vi 650 reisebyråansatte og fikk presentert Fjord Norge for mange som ikke hadde kjennskap til regionen. 14

15 Messer og workshop Fjord Norge hadde i 2011 disk på Innovasjon Norges fellesstand på ITB, CMT Stuttgart, Tour Natur i Düsseldorf og Free München. På disse messene deltok både representanter for Fjord Norge AS og destinasjonene. Innovasjon Norge arrangerte også for første gang på mange år workshop i Tyskland. Mange bedrifter og destinasjoner deltok, men pga. stor pågang fra næringen, og begrenset antall plasser, så valgte Fjord Norge ikke å delta. Nederland Investering fra Fjord Norge: NOK Investering fra Turismeprosjektet i Stavanger: NOK Innovasjon Norges sommerkampanje Gjennom Innovasjon Norge sin hovedkampanje er Fjord Norge representert i to bilag. Det første ble distribuert gjennom NRC 24. desember 2010, i et opplag på NRC er en nasjonal avis, som best kan sammenlignes med Dagens Næringsliv. Fjord Norge deltar også I IN sin 50+ kampanje, og har en side i 50+ bilaget som ble distribuert gjennom Kampioen sin første utgave i 2011, denne kom ut 6. januar med et opplag på I tillegg til grunnpakken ligger en onlineaksjon, distribusjon av Fjord Norge Reiseguide i eksemplarer, synlighet i Facebook-kampanjen, nyhetsbrev, pressereiser og generell synlighet på IN sine kampanjesider på visitnorway.nl. Fjord Norge spesifikke aktiviteter I tillegg gjennomførte Fjord Norge i samarbeid med IN egne Fjord Norge-aktiviteter. To bilag, med nesten tilsvarende utforming blir distribuert i Kampionen og Elsevier. Bilaget ble distribuert i Kampioens tredje utgave, som kom ut 13. mars. Fjord Norge-bilaget hadde et opplag på eksemplarer. I tillegg kom bilaget ut gjennom Elsevier, som ble distribuert i mars, i eksemplarer. Elsevier er et økonomimagasin, som har en målgruppe som har et høyere inntektsnivå enn gjennomsnittet. Støtteaktiviteter til de to bilagene var online-aktiviteter på Elsevier.nl, som en del av pakken. Büro Scandinavia-aktiviteter Et nytt samarbeid med fellesannonser og noen aktiviteter rettet mot reisebyråene. Annonse i magasinet Margriet - Distribusjon: siste uke i mars - Opplag: eksemplarer Flyer til reisebyråene: - Distribusjon: april Online newsletter - Newsletter ANWB, Colombus, Sanona - Newsletter Büro Scandinavia Messer og workshop Vakantiebeurs 2011 Fjord Norge var representert sammen med et godt utvalg destinasjoner fra regionen. Messen var godt besøkt og det ble vist stor interesse for Norge. 50+ Messen i Utrecht Fjord Norge deltok på denne messen som en del av 50+ prosjektet, segmentet er en kjøpesterk målgruppe i Nederland. Storbritannia Investering fra Fjord Norge: NOK Investering i de ulike sesongutvidelse- og flyprosjektene: NOK I Storbritannia har Fjord Norge jobbet med flere prosjekter i tillegg til Fjord Norge sin sommerkampanje med Innovasjon Norge. Fjord Norge er prosjektleder for kampanjen for den nye ruten fra London Gatwick til Vigra Ålesund og vi koordinerte felleskampanje for Norwegian, Stavanger, Bergen og Ålesund. I tillegg var vi prosjektleder for felleskampanje for BMI sine nye flygninger til Stavanger og Bergen. Det har vært klare fordeler med å jobbe med flere kampanjer, for vi har hele tiden kunne se etter synergieffekter for å få mest mulig ut av regionens totalt investerte markedskroner. Innovasjon Norges sommerkampanje Norgesbilag 16 sider hvor Fjord Norge og partnere ble presentert med et dobbeltsides oppslag. Bilaget ble distribuert gjennom Daily Telegraph. Fjord Norge hadde profilannonser i følgende magasiner: Sunday Times - Distribusjon: 20. mars - Opplag: Guardian Weekend - Distribusjon: 19. mars - Opplag: Times Magazine - Distribusjon: 19. mars og 2. april - Opplag: Radio Times - Distribusjon: 19. april - Opplag: Fjord Norge hadde Advertorials I følgende magasiner: Evening Standard Magazine - Distribusjon: 25. mars - Opplag: Telegraph Weekend Magazine - Distribusjon: 26. mars og 16. april - Opplag: Onlineaktiviteter Fokus var på levende bilder og interaksjon med leser. Det ble vist video i flere annonser. Kanalene hvor video ble presentert var: 15

16 Rokabox, Context Web. Bannerannonser på Telegraph og AOL med link til bookbare produkter og link til kampanjesiden på visitnorway.co.uk/fjordnorway. Turoperatørsamarbeid Discover the World sin Inspirasjonsbrosjyre for Norge. 5 sider Fjord Norge i opplag. DM til tidligere Island & New Zealand kunder. Brukes på messer og som responsbrosjyre. Ålesund-Vigra kampanjen Bilag i Times. Times-bilaget startet UK kampanjen med distribusjon gjennom Times Magazine, et 8-siders bilag, skrevet redaksjonelt av journalister fra Times, med Norwegian-annonse og konkurranse som fikk 400 aktive deltakere. Vigrakampanjen hadde profilannonser i følgende magasiner: Evening Standard - Distribusjon: 11. mars - Opplag: Sunday Times - Distribusjon: 13. og 27. mars - Opplag: Guardian Weekend - Distribusjon: 2. og 9. april - Opplag: Times - Distribusjon: 24. mars - Opplag: Radio Times - Distribusjon: 19. april - Opplag: Vigrakampanjen hadde Advertorials i følgende magasiner: Evening Standard Magazine - Distribusjon: 9. april - Opplag: Telegraph Weekend Magazine - Distribusjon: 9. april - Opplag: Onlineaktiviteter Fokus var på levende bilder, hvor video har vært i fokus i flere annonser. Kanalene hvor video ble presentert var: Adjug, Rokabox, Context Web ing: En ing med fokus på opplevelser I Ålesund og Omegn, med link til /alesund og direkte til Norwegian booking. Distribusjon til kjøpte adresser, og de regner med å få clicks. Utsendelse i uke 19. Norgesbilaget Norgesbilag 16 sider hvor Ålesund og omegn ble presentert med et dobbeltsides oppslag. Distribuert gjennom Daily Telegraph i februar. BMI (British Midland International) kampanjen Formålet med kampanjen var å skape kjennskap til og skape reiselyst til Fjord Norge som destinasjon, med Stavanger og Bergen i fokus. Målesettingen var å gjøre forbrukere i London og omliggende områder oppmerksomme på en ny flyrute til Fjord Norge, noe som øker tilgjengeligheten til regionen, samt konverterer til salg gjennom god synlighet for BMI, med fokus på destinasjon, pris og booking gjennom BMI. To kampanjeperioder, med første kampanjeperiode mai/juni og andre kampanjeperiode i august. Marketing mix besto av utenfor-hjemmet-annonsering på undergrunnen for å skape oppmerksomhet og annonsering og advertorials i nasjonal presse for å både skape reiselyst og øke kunnskapen om regionen. - Utenfor-hjemmet-annonsering Cross track projection (film) på London Undergrunnen. - Boards på jernbanestasjonene inn til London - Annonsering i nasjonal media - Times - Times Ipad - Sunday Times - Daily Telegraph - Radio Reklame - Online Kampanjeperiode 1 bygget videre på uttrykk fra sommerkampanjen, for målsetningene i denne delen av kampanjen var å påvirke de som enda ikke hadde bestemt seg for sommerferie. Kampanjeperiode 2 hadde et mye sterke kortferiefokus og budskapet var også sterkere rettet mot Stavanger, opp mot Turismeprosjektet sine investeringer i kampanjen. Fjord Norge og Norwegian-kampanjen Dette var en felles kampanje for Fjord Norge regionen og Norwegian, med fokus på flyrutene fra London Gatwick til Stavanger, Bergen og Ålesund. Målgruppe var par eller enslige uten barn, som ønsker en opplevelsesferie eller kortferie nær naturen. Et felles kampanjebudskap, men hvor hver by ble presentert med sine særegenheter og egne slogans. Felles kampanjebudskap ble Fjord Norway, only two hours away, but beyond your imagination Kampanjeperiode: juli t.o.m. september, fokus på to medier: Times/Sunday Times og Metro. I tillegg hadde vi annonser i Lonely Planet og BBC Good food. Online-aktiviteter på Times Online, som er den eneste nettavisen med abonnenter i Storbritannia. Konkurranse på Times Online som ble presentert i Newsletter til abonnenter. Kampanjeside på fjordnorway, med en presentasjon av opplevelser i og rundt de tre byene og fokus på rask konvertering. Marketing mix var en kombinasjon av advertorials for å gi informasjon om destinasjonen og ¼ - ⅓-sides annonser med tydelig fokus på Norwegian som flyselskap inn til regionen. Messer og workshop Fjord Norge deltok på Workshop i London og 16

17 hadde egen disk sammen med Hardangerfjord på World Travel Market. Sverige Investering fra Fjord Norge: NOK Investering til flyprosjekt fra Avinor og Fjord Norge: NOK Fjord Norge deltok i I Innovasjon Norges sommerkampanje, hvor Norgesbilaget og Online-bilag er hovedaktiviteter i kampanjen. I tillegg til disse hovedaktivitetene ble det også gjennomført egne Fjord Norge-aktiviteter i samarbeid med IN. Norgesbilaget 8-siders Norgesbilag. Fjord Norge ble profilert på en helside med partnerbeskrivelse, linker, logoer og produktinformasjon. Fjord Norge er også representert på fremsidebildet. Distribusjon rundt 18. mai i morgenaviser i Vest- Sverige, Distribusjon gjennom følgende medier: Bohusläningen, Uddevalla Borås tidning, Borås Dalslänningen, Bengtsfors Mariestads-tidningen, Mariestad Nya kristinehamns-posten, Kristinehamn Nya lidköpings-tidningen, Lidköping Nya wermlands-tidningen, Karlstad Skaraborgs allehanda, Skövde Ttela, Trollhättan Fjord Norge opplevelseskart Et 6-siders bilag, med tre sider profil som omslag og tre kartsider som viser konkrete produkter med henvisning til hvor i regionen man kan oppleve disse ulike produktene. Distribusjon: 18. mai i Göteborgsposten. Opplag: ca eksemplarer. Digitalt onlinebilag: Et levende redaksjonelt bilag som løpende blir oppdatert med nye artikler om alle partners i kampanjen. Garantert besøk: minst unike besøkere i uken. Fjord Norge fikk ca. 20 % av totalt redaksjonelt innehold på siden. Fokus både på destinasjon og produkter. Kampanjeperiode 1. april til ca. 15. juni. Distribusjon via attraktive bildelinker ( puffer ) på aftonbladet. se og svd.se. Onlineannonsering Gp.se Partnerdestinasjoner hadde egne banners som linker direkte til egne hjemmesider. Kampanjeperiode uke Ca. 1,2 mill. eksponeringer. Printannonsering i GP: Annonser i Gøteborgsposten. 12 annonser ble distribuert, med Fjord Norge bilde + logo + fokus på partneres produktpakker. Kampanjeperiode uke 19-21, hvor innføring nr. 2 den 17. mai ble brukt som oppvarming for Opplevelseskartet som ble distribuert dagen etter. Skyways-kampanjen Skyways startet våren 2011 direkteruter fra Stockholm til Stavanger og Bergen, med tre daglige avganger. Fjord Norge, Avinor, Skyways og Innovasjon Norge gjorde en felles kampanje i Stockholm området. Marketingmiksen ble en kombinasjon av utendørsannonsering, online annonsering og annonser på trykk i Dagens Nyheter. Vi hadde baksiden på 15 flybusser i over en måned, på ruten mellom Stockholm og Arlanda flyplass. Vi hadde annonser i Dagens Nyheter på kulturdelen, med to kampanjeperioder, to uker i begynnelsen av juni og fra midten av juli til midten av august. Online bannerannonsering på DN.se, 2 uker fra uke 27 til uke 32 Kampanjesiden ble lagt på skyways.se for å gjøre veien til salg så kort som mulig, med fokus på opplevelser og konkrete produkter. Messer Fjord Norge deltok sammen med partnere på TUR-messen i Gøteborg. Danmark Investering fra Fjord Norge: NOK Fjord Norge deltok i Innovasjon Norges sommerkampanje i det danske markedet. Markedsføringsmiksen var en blanding av utenforhjemmet-annonsering, trykkede bilag, strategisk samarbeid med Volkswagen og Isklar, samt onlineaktiviteter. Fjord Norge med partnere ble presentert over to sider i Norgesavisen, et bilag som ble distribuert gjennom følgende media: De bergske blade 22. april PLUS Gruppen 29. april Jyllands-Posten landsdækkende 17. april Politikken 24. april Skive folkeblad 6. mai Morsø folkeblad 6. mai Jydske vestkysten 15. mai Nordjyske stiftstidende 13. mai Distribusjonen hadde en geografiske fordeling hvor Jylland hadde 75 prosent av opplaget og Sjælland 25 prosent av opplaget. Norgesavisen hadde et opplag på eksemplarer. Det ble gjennomført online aktiviteter med toppbannere i Jyllandsposten.dk, berlingske.dk, BT.dk, tvguide.dk og Politiken.dk. Vi hadde boards i København og i samme periode ble det gjennomført en radioreklame, en kombinasjon som skaper god oppmerksomhet. En 8-siders advertorial om Fjord Norge ble distribuert gjennom Jyllandsposten. Jyllandsposten har lesere. I den danske kampanjen utviklet Innovasjon Norge to nye strategiske samarbeid med partnere utenfor reiselivet. Slike strategiske samarbeid gir en mulighet til å møte kunden på flere arenaer. Vi hadde en egen kampanje med Volkswagen, hvor 17

18 hovedelementet var en konkurranse for å vinne en ferie til Fjord Norge. Det ble satt opp bannere i alle Volkswagen sine butikker og responselementet var en microsite hvor man kunne melde seg på konkurransen. I tillegg hadde vi en egen aktivitet sammen med Isklar, hvor hovedelementet var en konkurranse og premien var en reise til Fjord Norge. Messer og workshop Fjord Norge deltok på messen Ferie for Alle i Herning sammen med destinasjoner fra regionen. Vi deltok også på workshop i København. Dette er en viktig workshop for å møte danske turoperatører, men ikke minst for å møte incomingoperatører basert i Danmark. Videre deltok vi på et Rica arrangement for danske turoperatører og incomingoperatører basert i Danmark. Spania Investering fra Fjord Norge: NOK Fjord Norge deltok i Innovasjon Norge sin sommerkampanje. Innovasjon Norge delte i 2011 aktivitetene i to kampanjedeler som understøttet hverandre. En del av kampanjen hadde fokus på destinasjon og Fjord Norge og Nord-Norge var de to store partnerne. Det ble laget et minibilag, hvor Fjord Norge var presentert på en side og Nord-Norge på den andre siden. Opplag for dette minibilaget var eksemplarer. En annet viktig element i denne kampanjen var bussannonsering i Madrid og Barcelona, med motiver fra Fjord Norge og Nord-Norge. Annonser i reisemagasiner som Lonely Planet var sammen med online annonsering og ing andre sentrale kampanjeelementer. Den andre kampanjen var et samarbeid mellom Innovasjon Norge og El Corte Inglés, som er en stor varehuskjede med egen reiseavdeling. Disse aktivitetene var en god støtte til den kampanjen som Fjord Norge var en del av og fokus i bilder og uttrykk var fjord og Fjord Norge. Samarbeidet med El Corte Inglés og de andre operatørene gir et større kampanjebudsjett og kortere vei til salg. Messer og workshop Fjord Norge deltok aktivt på FITUR i Madrid (bransje-og forbruker messe) og SITC i Barcelona (forbrukermesse) FITUR er en viktig messe i det spanske markedet, samtidig ser vi at det har blitt en viktig arena for å møte turoperatører fra Sør Amerika. Frankrike Investering fra Fjord Norge: NOK Kampanjen i det franske markedet har bestått av ulike elementer, med hovedvekt på annonser i utvalgte magasiner og online aktiviteter. Trek Magazine hadde en Norgesutgave og noen av de andre magasinene hvor man annonserte var Grand Reportages, Lonely Planet, National Geographic, Geo med flere. Trek Magazine og Grand Reportages hadde også egne Ipad versjoner, og her hadde man også interaktive annonser. Onlineaktivitetene var på et utvalg av de større nyhetssidene og noen reisenettsider. Disse aktivitetene gikk fra mars til juni. Fjord Norge hadde også sammen med Innovasjon Norge et markedsføringssamarbeid med Salaun, en veldig bra fransk turoperatør. Salaun er basert i Paris og har egne reisebyråer. Det ble laget en mediaplan i samarbeid med Salaun, hvor annonsering lokalt i Paris og dekorering av reisebyråene var sentrale elementer. Dette samarbeidet vil gå over to sesonger og fortsetter i Messer og workshop Innovasjon Norge har de siste årene jobbet med å finne en god form for møteplass mellom de norske aktørene og de franske turoperatørene. Workshopen de siste par årene har ikke vært god nok og i 2011 testet man ut et event som var mer uformelt, hvor Fjord Norge og Nord Norge fikk gjøre en presentasjon av regionene. I tillegg så fikk man en kveld til mer uformell kontakt med turoperatørene. Italia Investering fra Fjord Norge: NOK Fjord Norge har deltatt i kampanjetiltak sammen med Innovasjon Norge i det italienske markedet. Andre kampanjepartnere har vært Nord-Norge og turoperatører som Giver Viaggi e Crociere og Seviaggi. Markedsføringsmiksen har vært en kombinasjon av utenfor-hjemmet-annonsering, tradisjonelle trykte annonser og onlineannonser. Samarbeidet med turoperatørene gjør veien fra inspirasjon til salg mye kortere. Det ble gjennomført fellesannonser med turoperatører i 24 viktige magasiner og aviser i perioden fra mars til juni. Siste uken i mai og første uken i juni ble det gjennomført en kampanje på undergrunnen i Milano med 100 postere. I tillegg var det satt opp små plakater på 300 busser og 150 trikker i Milano. Det ble gjort flere onlineaktiviteter og en var ing med TravelPeople, som ledet leseren videre til en interaktiv side hvor man kunne se ulike opplevelser i Fjord Norge og Nord-Norge. Aktiviteten hadde totalt visninger, med klikk videre til siden og med en CTR på 3,39 %. Messer og workshop Fjord Norge deltok passivt på BIT - Borsa Internazionale del Turismo i Milano, BMT - Borsa Mediterania del Turismo i Napoli og TTG Rimini. Innovasjon Norge arrangerte en Norgeskveld i Milano, hvor Fjord Norge ble presentert og Fjord Norges reiseguide ble distribuert. Fjord Norge deltok også aktivt på workshop i Milano. 18

19 Russland Investering fra Fjord Norge: NOK Deltakelse i Innovasjon Norges sommerkampanje, med geografisk fokus i Moskva og St Petersburg. Målgruppen for kampanjeaktivitetene tilhører høyere middelklasse, de som har råd til Norgesferie Kampanjen har en profildel som skal bygge merkevaren Norge og en informasjonsdel, som skal bygge kjennskap til destinasjonene. Kampanjen hadde en god markedsføringsmiks, med et godt utvalg av ulike kanaler som utfyller hverandre. Utenfor-hjemmet-annonsering med boards og city boards i Moskva, city format light-boxes og city boards i Saint-Petersburg. Det ble distribuert en Norgesbrosjyre på hurtigtoget Sapsan som går mellom Moskva og St. Petersburg. Bilturisten er en viktig ny målgruppe for oss i Russland og det ble gjort annonsering i trykt media, med fokus på ulike bilblader, som Petersburg Autosaloon og Automobiles. En Norgesbrosjyre ble distribuert på den nye fergen mellom St. Petersburg og Stockholm, en rute som gir en helt ny tilgjengelighet for bilturister fra Russland til Skandinavia. I tillegg hadde man TV-annonsering på NTV TV Channel i St. Petersburg. Legends of Norwegian Vikings Festival Dette samarbeidsprosjekt mellom IN Russland og Destinasjon Haugesund og Haugalandet ble videreført i Aktiviteten fant sted i St Petersburg og arrangementet fikk stor oppmerksomhet. Messer og workshop Fjord Norge deltok passivt på messene MITT, Leisure og noen andre mindre messer. Fjord Norge deltok aktivt på workshops i St. Petersburg og Moskva. Polen Investering fra Fjord Norge: NOK Fjord Norge har deltatt i Innovasjon Norges bransje-og presseprosjekt i det polske markedet. Det har vært gjennomført salgsreiser og visningstur for turoperatører. Pressearbeidet har gitt resultater og vi har hatt gruppeturer og flere individuelle journalister på tur i regionen. Fjord Norges reiseguide har blitt distribuert på følgende publikumsmesser: ITM Wiatr i Woda GTT LATO TTWarsaw Tour Salon USA Investering fra Fjord Norge: NOK Investering fra Turismeprosjektet: NOK Innovasjon Norge har ikke økonomisk mulighet til å betjene hele det amerikanske markedet effektivt og må fokusere innsatsen inn mot de geografiske områder og markedssegmenter med størst potensial for Norge. Innovasjon Norge skiller derfor mellom målgrupper for profilering og målgrupper for volummarkedsføring. Det er de eldre målgruppene som har dominert trafikken fra USA til Norge, og vil fortsatt være de viktigste volumbærerne på kort sikt. Markedsføringsaktiviteter med de store operatørene vil i all hovedsak rette seg inn mot disse målgruppene. Profileringskommunikasjon om Norge som reisemål retter seg mot yngre, nisjebaserte målgrupper. Markedsføringsteori indikerer dynamisk spredning av kunnskap og atferd over tid fra yngre, mer dristige pionerer, mot eldre, mer sedate turister som opplever gjennom visuell observasjon mer enn egen aktivitet. Både SAS og Icelandair var partnere i kampanjene, og det var en markedsføringsmiks i kampanjen som spente fra de tradisjonelle flatene som trykte annonser og boards, til Ipad slideshow med New Yorker Magazine. Man brukte også QR koder til å skape en kobling mellom offline og online, med link fra plakater og annonser til kampanjesiden på visitnorway.us. Den delen av kampanjen hvor SAS var partner hadde fokus på utenfor-hjemmet-annonsering i New York området, med boards på veien mellom New York og Newark, samt posters på togene. I tillegg hadde man annonser i aviser i New York, Chicago, Philadelphia, Houston, San Francisco og Boston. Den delen av kampanjen hvor Icelandair var partner hadde også en stor andel utenfor-hjemmet-annonsering i kombinasjon med annonser og radioreklame, og her var fokuset sterkt på Stavanger da Turismeprosjektet var en stor investor i denne delen av kampanjen. Geografisk hadde Icelandair kampanjen fokus i New York, Boston og Seattle. Vinn en tur til Fjord Norge med Fjord Tours var også et kampanjeelement som ga god respons til kampanjesidene. I tillegg til de to delene av kampanjen med SAS og Icelandair som partnere, var det en profildel av kampanjen med annonser i National Geographic. Mens Journal og Outside Magazine i mars og april. Dette er magasiner som treffer godt med vår målgruppe med fokus på aktive opplevelser. Det ble gjennomført en rekke onlineaktiviteter på sider som Expedia, Orbitz og Travel Zoo. Travel Zoo hadde Norge presentert som Månedens destinasjon i kombinasjon med Icelandair. Bransjeaktiviteter Adventure Travel Trade Association (ATTA) Fjord Norge er sponsor for ATTA og vi deltok aktivt på Adventure Travel World Summit i Mexico Her var det 650 turoperatører og 150 medier tilstede. Fjord Norge deltok på den store messen Outdoor 19

20 Retail i Salt Lake City sammen med ATTA. Det ble opprettet kontakt med mange spennende merkenavn innen Outdoor sektoren, som igjen har ledet direkte til konkrete presse og markedsføringssamarbeid. Virtuoso Virtuoso er en organisasjon for turoperatører, og Innovasjon Norge er preferred member. Dette gir mulighet til å jobbe aktivt mot denne eksklusive gruppen med turoperatører, når det gjelder både markedsføringsaktiviteter og produktopplæring. Messe og workshop Fjord Norge har deltatt på workshops i Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Taipei, Bangkok, Seoul, Osaka og Tokyo og har hatt møter med rundt 600 turoperatører. Fjord Norge har deltatt passivt på følgende messer: CIBTM (MICE) i Beijing og CITM 2009 i Kunming i Kina og JATA World Travel Fair i Japan. Workshop Fjord Norge deltok aktivt på Scandinavian Travel Workshop, kombinert med en salgsreise til utvalgte turoperatører. ASIA Investering fra Fjord Norge: NOK NAA prosjektet, som er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Avinor og noen destinasjoner fortsetter og fokus er å få flere direkteruter fra Asia til Norge. Resultatet i 2011 ble 11 direktefly til Norge som ble fordelt på 8 fly til Fjord Norge og 3 til Nord-Norge Det ble gitt markedsstøtte til turoperatører til kampanjer med fokus på reiser til Fjord Norge. Det har også blitt gjennomført en del spennende markedsføringsaktiviteter i regi av Scandinavian Tourist Board (STB), hvor Fjord Norge får en sentral synlighet. Presse- og visningsturer er også en del av dette prosjektet. Det har blitt jobbet med større fokus på helårsturisme, hvor Fjord Tours sin helårs rundreise Norway in a Nutshell er et sentralt element. 20

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com

Bjørnar Bjørhusdal. Statistikk 2011 www.fjordnorway.com Bjørnar Bjørhusdal Statistikk 211 www.fjordnorway.com Innholdsfortegnelse Markedsutvikling per marked fra 21 til 211... 1 Fjord Norge og Norge i alt... 1 Markedsutvikling per marked for fylkene i Fjord

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com

Statistikk 2010 www.fjordnorway.com www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Gå ikke glipp av profilering gjennom Fjord Norge utnytt vår posisjon og kjente merkenavn! Fjord Norge Reiseguide Fjord Norge Reiseguide er beregnet på turister

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013

MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 MARKEDSFORUM 10. JANUAR 2013 Våre fremtidige segmenter 2 1. Rundreise turisten bil, buss, off. transport 2. Baseferie feriehus, hotell eller camping 3. Skiferie med vinteropplevelser 4. Vandring knyttet

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA. Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren Region Stavanger BA Marketing synlighet kunnskap - reiselyst Salg, pakking og booking Synlighet - reisegrunner - tilgjengeliggjøring Vertskap TI visningsturer - mottakelser Posisjon og allianser lokalt/regionalt

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016

Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 TRONDHEIM, mars 2016 Driftsrapport fra Trøndelag Reiseliv januar til mars 2016 Incoming Prosjekt Trøndelag Reiseliv er en aktiv partner i «Incomingprosjektet» og Petra leder styringsgruppen. Nettverket

Detaljer

Årsberetning Fjord Norge AS 2008

Årsberetning Fjord Norge AS 2008 Årsberetning Fjord Norge AS 2008 www.fjordnorway.com 2 Explore Fjord Norway Innholdsfortegnelse Organisasjon og ledelse side 2 Fjord Norges styre side 3 Administrerende direktør har ordet side 4-5 Markedsaktiviteter

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING

www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING www.fjordnorway.com Fjord Norge AS ÅRSBERETNING 2012 Fjord Norges styre 2012 STYRETS LEDER Kjetil Smørås Direktør, Augustin Hotel/Grand Hotel Terminus. Inneværende valgperiode: 2011-13 Aksjonærvalgt styremedlem

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD

PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Vinterkampanjen 2015/2016 Kampanjetiltak «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kort oppsumert Markedene som har en nordlyskampanje i år: UK, Tyskland,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Nederland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Nederland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Nederlandske turister i Norge 2014 Nederlenderes

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Sommersesongen 2015 Margrethe Helgebostad Større optimisme enn på lenge Med lav kronekurs og fjorårets gode sommersesong

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010

Danmark. Eventyrveien / Eventyrkortet 2010. Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Evaluering av Eventyrveien og Huldra prosjekt 2010 Andre prosjekter som knyttes til eller integreres i Eventyrveien/Eventyrkortet Huldra og Prins Hadding For å kunne implementere og bygge merkevaren Eventyrkortet/Huldra

Detaljer

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge

Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Nord-Norge i Front - ledende vekstregion i reiselivsnorge Arne Trengereid Tromsø 15. september 2015 Totaltrafikken til Nord-Norge utvikler seg positivt +13,5 % +5,8 % +28,4 % +9,1 % Norge +6,2 % 2 2009=100

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007

Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge. Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge. Nøkkeltall 2007 Foto: Erik Jørgensen/Innovasjon Norge Forsidefoto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge Innovasjon Norge Akersgaten 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Telefon: 22 25 tourist@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no/reiseliv

Detaljer

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011

Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Hva skjer ute i markedene? Stein Ove Rolland, 13. september 2011 Bransjebearbeidelse Norwegian Travel Workshop Lokale workshops Visningsturer Sales calls Reisebyrå/turoperasjon opplæring Forbrukerbearbeidelse

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli

«VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD. Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli «VISIT ARCTIC EUROPE» SAMARBEID PÅ TVERS AV GRENSENE I NORD Tromsø 13.04.2015 Hilde Bjørkli Kjernen i prosjektet 24.09.2015 Side 2 Benchmarking Nord-Europa sommer Nord-Finland Nord-Sverige Island Canada

Detaljer

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge

Trender og utviklingstrekk i reiselivet. Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Trender og utviklingstrekk i reiselivet Sigrid Oterholm Hoem Innovasjon Norge Hvilke trender påvirker reiselivet? Verdier; Hedonisme Demografi; Eldrebølge Kunder Økonomi; Finanskrise Leverandøre r Trender

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com

Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com. 1 Yngve Ask/visitnorway.com. Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com Yngve Ask/visitnorway.com 1 Yngve Ask/visitnorway.com Internasjonalt fiskekampanjene 2013 Oslo 24.10.2013 Innhold - Prosjektmål - Budsjett - Aktiviteter

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Innlegg under Sustainable Destination Norway 2025 - Summit in Balestrand Arrangert av Vestlandsforsking og Høgskulen I Sogn og Fjordane

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3

Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 15 nummer 4 August 2014 Overnattingsstatistikk Side 2 Fotograf har tatt nye bilder av regionen. Side 3 Status Fiskelykkeprosjektet Side 6 Turoperatør besøk fra Sverige og Tyskland Vi

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev

Agenda. Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Agenda Overnattingsstatistikk for 2015 Medieomtale om Lofoten fra 2015 (online) Presse-visningsturer 2015 og 2016 Kampanjer Sosiale Media Nyhetsbrev Overnattingsstatistikk 2015 Medieomtale - Lofoten Nøkkeltall

Detaljer

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Tyskland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Tyskland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Gjestedøgn formidlet

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Markeder mot frem,den

Markeder mot frem,den Markeder mot frem,den Audun Pe(ersen Direktør reiseliv og kultur aupet I dag vil jeg snakke om 1. De store endringene i markedene 2..og små endringene i markedene 3. Hva kan Buskerud gjøre for å øke verdiskaping

Detaljer

Rapport INNOVASJON NORGE 2014

Rapport INNOVASJON NORGE 2014 Rapport INNOVASJON NORGE Internasjonal bransjebearbeidelse 2 INNOVASJON NORGE INTERNASJONAL BRANSJEBEARBEIDELSE 3 SLIK JOBBER VI FOR Å SELGE NORGE VIA DISTRIBUTØRER I UTLANDET INNOVASJON NORGE jobber målrettet

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer